Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PODPRÓCHNIEJŻE

Z liter PODPRÓCHNIEJŻE można ułożyć aż 801 wyrazów - Sprawdź jakie!

14 literowe słowa:

podpróchniejże30,

13 literowe słowa:

popróchniejże28, podpróchnieje25,

12 literowe słowa:

podepchnijże24, podpróchniej24, popróchnieje23,

11 literowe słowa:

próchniejże25, odepchnijże22, popróchniej22,

10 literowe słowa:

podpójcież24, dopchnijże21, popchnijże21, próchnieje20, podepnijże19, podepchnij18, podepchnie16,

9 literowe słowa:

podójcież22, popójcież22, podróżnej21, podróżcie20, opchnijże19, podpójcie19, próchniej19, drożejcie17, odepnijże17, poderżnij17, docierpże16, odcierpże16, odepchnij16, pocierpże16, dichoreje15, poderżnie15, niechorej14, odepchnie14,

8 literowe słowa:

podpójże21, opójcież20, odróżnij19, opróżnij19, poróżnij19, próżniej19, pchnijże18, podróżne18, podróżni18, próżnice18, próżnico18, hepnijże17, nieróżce17, podójcie17, podpijże17, popójcie17, depnijże16, dopnijże16, niehożej16, podpórce16, próchnie16, dopchnij15, oderżnij15, popchnij15, ropiejże15, dichorej14, dożrecie14, nieródce14, pożrecie14, deprecho13, dopchnie13, drożenie13, oderżnie13, podepnij13, podjecie13, popchnie13, rożeniec13, drojecie12, jednocie12, orchidee12, podpince12, podrepce12, rinpoche12, deporcie11, niechore11, podepnie11, preponie10, propenie10,

7 literowe słowa:

dójcież19, podójże19, popójże19, pójcież19, próżnej18, rójcież18, dróżcie17, odnóżce17, podnóże17, podróże17, próżnic17, różniej17, odróżni16, opróżni16, poróżni16, próżnie16, próżnio16, różnice16, różnico16, dopijże15, hepcież15, inochód15, odpijże15, opójcie15, popijże15, próchen15, próchno15, dorżnij14, drożeje14, drożnej14, niechże14, odeżnij14, opnijże14, poniżej14, porżnij14, chodnej13, cierpże13, drożcie13, niehoże13, opchnij13, podeżre13, prodiże13, chopper12, choreje12, deprech12, dorżnie12, drżenie12, dżereni12, odeżnie12, ożrecie12, pepecho12, podpije12, porżnie12, dochnie11, dojecie11, dojnice11, endecho11, endecji11, endecjo11, odepnij11, odjecie11, opchnie11, podepce11, podpiec11, pojecie11, ciernej10, depocie10, docierp10, dojenie10, dopince10, heroice10, hiperon10, hordein10, inercje10, inercjo10, jenocie10, niedoje10, odcierp10, pepince10, pocierp10, pojenie10, rejenci10, rojnice10, ropieje10, codenie9, droncie9, encoder9, nepocie9, odepnie9, pecorin9, pedonie9, pocenie9, rejonie9, rojenie9, ropnice9, nereido8, peronie8,

6 literowe słowa:

opójże17, dróżce16, podróż16, różnej16, różnij16, odnóże15, pochód15, podpój15, próżne15, próżni15, próżno15, różnic15, chodże14, dójcie14, pójcie14, różnie14, dożnij13, drożej13, hedżro13, hidżro13, jeżcie13, opijże13, piejże13, pnijże13, podpór13, pożnij13, rójcie13, ciepże12, dżecie12, dżonce12, jeżeni12, jeżone12, onejże12, orżnij12, pchnij12, prodiż12, rożnej12, żerdce12, żernej12, chorej11, chreje11, chrejo11, depech11, dożnie11, drożne11, drożni11, hecnej11, hejcie11, hepnij11, pepech11, podpij11, popich11, pożeni11, pożnie11, żeniec11, żrecie11, cheder10, chodne10, chodni10, chondr10, decher10, depnij10, dochen10, dojnic10, dopije10, dopnij10, endech10, epoche10, hepcie10, hernij10, hojnie10, idejce10, odpije10, orżnie10, pchnie10, percho10, popiej10, popije10, porcje10, porcji10, rożnie10, rżenie10, chonie9, choree9, chorei9, chreie9, chreio9, chroni9, dnieje9, dojeni9, dopiec9, drepce9, hecnie9, hedero9, hepnie9, heroid9, jednie9, jednio9, jeniec9, peonij9, pojeni9, popiec9, rochee9, rochei9, rodnej9, rojnic9, ropiej9, ropnej9, crepie8, depnie8, doceni8, donice8, dopnie8, dropie8, epopei8, hernie8, hernio8, heroin8, hornee8, hornei8, iporce8, jeonie8, nepoci8, operce8, opiece8, opince8, pepino8, percie8, period8, poecie8, porcie8, prepon8, procie8, propen8, recipe8, rojeni8, rojnie8, ropnic8, cierne7, denier7, dereni7, dornie7, drenie7, dronie7, erocie7, nereid7, nerpie7, ocenie7, orcein7, peonie7, pieron7, poenie7, rencie7, rodnie7, roncie7, ropnie7,

5 literowe słowa:

dójże16, pójże16, rójże15, nóżce14, odnóż14, dójce13, hejże13, hożej13, podój13, popój13, różne13, różni13, hedżr12, hepże12, hidżr12, hodże12, pijże12, rójce12, niżej11, odpór11, poród11, rżnij11, choje10, chrej10, dożre10, dżino10, pióro10, piżon10, poniż10, pożre10, rożce10, rożec10, żonce10, chord9, decho9, dopij9, hojer9, hojne9, hojni9, hopce9, odpij9, opcje9, opcji9, ożeni9, pecje9, pecji9, pecjo9, perch9, podje9, ponch9, popij9, proch9, rożen9, rożne9, rożni9, rżnie9, żerne9, żerni9, żonie9, chero8, chino8, chnie8, choin8, chore8, chrei8, depce8, dojne8, dojni8, echin8, encje8, encji8, encjo8, hecne8, hecni8, heder8, hepie8, herce8, herod8, hiper8, hopie8, ichor8, ircho8, jecie8, jeden8, jedne8, jedni8, jedno8, jocie8, niech8, nocje8, nocji8, ocher8, opije8, opnij8, pieje8, pipce8, reich8, rejce8, ceper7, cepie7, cierp7, coden7, credo7, crepo7, derce7, dirce7, donic7, dropi7, edcie7, epice7, epoce7, hieno7, ippon7, jenie7, jonie7, opiec7, ornej7, pecie7, pedon7, pepin7, perce7, perci7, picer7, piece7, pierd7, pince7, pindo7, pirop7, pocie7, poder7, poeci7, popie7, proce7, rejon7, rojne7, rojni7, cenie6, diero6, diner6, donie6, encie6, eocen6, indor6, necie6, neper6, nepie6, nerce6, nerpo6, nieco6, nocie6, norce6, oceni6, opeer6, opnie6, orcie6, orend6, pener6, penie6, peoni6, peron6, ponie6, prion6, recie6, reden6, redie6, redio6, repie6, rocie6, rodne6, rodni6, ropie6, ropne6, ropni6, eonie5, norie5, ornie5, renie5,

4 literowe słowa:

dróż13, chód12, róże12, różo12, chór11, opój11, dżip10, ejże10, hoże10, jeże10, żnij10, córo9, doże9, droż9, dżin9, odór9, opór9, piór9, chip8, dech8, hoje8, niże8, noże8, oneż8, oniż8, onże8, ożre8, pech8, żeni8, żnie8, chen7, cher7, chin7, chno7, choi7, chon7, chor7, cnej7, deje7, doje7, eche7, echo7, hece7, heco7, herc7, hond7, hopi7, hord7, irch7, jeep7, nich7, ochr7, odje7, ojce7, opij7, piej7, pije7, pnij7, poje7, rejd7, cedi6, cedr6, ciep6, cipo6, cred6, crep6, dece6, depo6, drop6, epce6, epod6, henr6, hero6, hien6, ipod6, jeno6, jeon6, joni6, niej6, onej6, pice6, pico6, piec6, pind6, pipo6, poci6, pode6, pond6, popi6, proc6, reje6, rejo6, rioj6, roje6, ceni5, ceno5, cero5, cnie5, deni5, dero5, dien5, dier5, dior5, dnie5, doin5, doni5, dorn5, dren5, dron5, ecie5, eden5, enci5, erce5, idee5, ideo5, ince5, irdo5, nerd5, nerp5, nice5, nico5, nipo5, noce5, node5, nord5, ocen5, oder5, open5, oper5, opie5, orce5, peon5, peri5, pero5, pion5, pnie5, poen5, redo5, rond5, eoni4, inro4, iron4, nero4, noir4, nori4, oere4, orne4, orni4, roni4,

3 literowe słowa:

cóż12, nóż11, róż11, dój10, pój10, jeż9, rój9, ciż8, cór8, pór8, ród8, hej7, hoj7, iże7, niż7, reż7, rże7, żen7, żer7, żon7, żre7, che6, chi6, dej6, ech6, hec6, hep6, hip6, hoc6, hop6, ich6, jod6, och6, phi6, pij6, cep5, cip5, cod5, dip5, doc5, ehe5, hen5, her5, hoi5, hor5, jen5, jer5, jin5, jon5, jor5, pic5, pip5, pod5, pop5, rej5, rho5, cen4, cer4, cie4, cne4, cni4, cno4, den4, deo4, der4, dni4, dno4, doi4, don4, end4, ido4, ind4, ird4, nep4, nic4, nip4, noc4, ode4, odr4, ord4, pen4, per4, pie4, pin4, pni4, poi4, pon4, por4, pro4, red4, rep4, rod4, rop4, eon3, ero3, ino3, inr3, ner3, nie3, nor3, one3, oni3, rei3, ren3, rio3, roi3,

2 literowe słowa:

ód7, 6, 6, że6, eh4, ej4, he4, hi4, ho4, je4, oh4, oj4, ce3, ci3, co3, de3, do3, id3, od3, op3, pe3, pi3, po3, ee2, en2, eo2, er2, in2, ni2, no2, on2, or2, re2, ro2,


Najdłuższe wyrazy z liter PODPRÓCHNIEJŻE

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PODPRÓCHNIEJŻE to

podpróchniejże

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

podpróchnieje

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa PODPRÓCHNIEJŻE

Ze słowa PODPRÓCHNIEJŻE nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PODPRÓCHNIEJŻE - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PODPRÓCHNIEJŻE to

podpróchniejże

. 30 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

popróchniejże

. wartość punktowa tego słowa to: 28

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty