Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PODPRÓCHNIAŁĄ

Z liter PODPRÓCHNIAŁĄ można ułożyć aż 957 wyrazów - Sprawdź jakie!

13 literowe słowa:

podpróchniałą29,

12 literowe słowa:

popróchniałą27, podpróchniał24,

11 literowe słowa:

popróchniał22,

10 literowe słowa:

próchniało20,

9 literowe słowa:

próchniał19, chopinadą18, dochrapią18, pochrapią18, pachnidło16,

8 literowe słowa:

półpnąca21, dopchnął19, popchnął19, chłodnią18, chłopiną18, chrapnął18, podpłacą18, dopchaną17, podłapią17, popchaną17, parochią16, piardnął16, płoniąca16, anorchią15, paprocią15, podrapią15, poidłach15, prądnica15, prądnico15, chłodnia14, chłopina14, dłoniach14, oppidach14, podpłaci14, poradnią14, chopinad13, chroniła13, dopchani13, dropiach13, ipponach13, piropach13, podcinał13, podpinał13, popchani13, indorach12, podparci12, prionach12, rodniach12, ropniach12, pracodni11,

7 literowe słowa:

północą19, półparą19, chapnął17, chłapią17, chłapną17, chłodną17, chłopią17, opchnął17, pachnął17, dopchną16, dopłacą16, odpłacą16, pąpiach16, podciął16, podpiął16, podpiłą16, popadłą16, popchną16, popłacą16, prądach16, chandrą15, chondrą15, chrapią15, chrapną15, ciapnął15, dłonicą15, drapnął15, inochód15, nadciął15, opchaną15, piórach15, płaconą15, płonąca15, płoniąc15, płonicą15, połacią15, połapią15, próchna15, próchno15, radochą15, chronią14, dopchał14, drapiąc14, ochraną14, płodach14, popadią14, popadną14, popchał14, prądnic14, capioną13, chłodna13, chłodni13, chłopia13, dopraną13, dranicą13, odrapią13, pandorą13, parnicą13, parodią13, piardną13, piorąca13, płonach13, popraną13, rodłach13, ropnicą13, chronił12, dochrap12, dopłaci12, dropach12, ipodach12, napiorą12, odpłaci12, paproch12, pindach12, pochrap12, podiach12, podparł12, podpiła12, pondach12, popłaci12, poranią12, raniąco12, roniąca12, chandro11, chondra11, diorach11, dłonica11, docinał11, doinach11, dopinał11, dornach11, dronach11, nadpiło11, napocił11, nordach11, odcinał11, odpinał11, opchani11, pionach11, płocian11, płonica11, rondach11, doparci10, ironach10, noriach10, odparci10, paproci10, podarci10, podcina10, podpina10, poparci10, poranił10, doprani9, dranico9, parnico9, poprani9, poradni9, ropnica9,

6 literowe słowa:

ochłód16, pchnął16, płochą16, półach16, achnął15, chłoną15, pądach15, pochód15, popłód15, capnął14, chapią14, chapną14, chodną14, chordą14, chrapą14, dochną14, dociął14, dopiął14, łapcią14, łapiąc14, odciął14, odpiął14, opadłą14, opchną14, opłacą14, pachną14, pacnął14, pchaną14, piącha14, piącho14, płocią14, płodną14, płonąc14, pociął14, popiół14, północ14, półpan14, achirą13, choiną13, dłonią13, harpią13, łaciną13, łapiną13, naciął13, napiął13, płonią13, podpór13, capiną12, chłopa12, chłopi12, ciapną12, dołach12, donicą12, drapią12, drapną12, napocą12, ochłap12, opadną12, opchał12, pachoł12, pchało12, piłach12, piorąc12, płocha12, podaną12, połach12, poradą12, prącia12, aporią11, cariną11, chorał11, darnią11, dipach11, dopcha11, łanich11, łonach11, opraną11, orłach11, panorą11, parnią11, pipach11, podłap11, podpał11, podpił11, popach11, popadł11, popcha11, popich11, raniąc11, rodnią11, roniąc11, aronią10, capiło10, chandr10, chodna10, chodni10, chondr10, chorda10, chrapo10, dłonic10, dniach10, dochna10, donach10, doparł10, dopiła10, doprał10, indach10, irdach10, nadpił10, nipach10, odiach10, odparł10, odpiła10, odrach10, opiach10, opłaci10, ordach10, paroch10, pchani10, pchano10, pinach10, płodna10, płodni10, płonic10, pniach10, pociła10, podarł10, poidła10, połaci10, połcia10, ponach10, poncha10, poparł10, popiła10, poprał10, porach10, procha10, radoch10, rodach10, ropach10, achiro9, choina9, chroni9, dniało9, hadron9, harpio9, inrach9, łacino9, łapino9, łopian9, nadoił9, napiło9, napoił9, norach9, ochran9, opinał9, oppida9, papcio9, pociap9, podrap9, rancho9, ropiał9, acodin8, capino8, dacron8, docina8, donica8, dopina8, dranic8, dropia8, napoci8, naroił8, odarci8, odcina8, odpina8, oparci8, pandor8, pardon8, parnic8, picaro8, podani8, propan8, raniło8, roniła8, ropnic8, carino7, indora7, oprani7, oranci7, parnio7, porani7, rodnia7, ropnia7,

5 literowe słowa:

chłód15, pchłą15, chałą14, hałdą14, łachą14, pachą13, padłą13, padół13, pchną13, piąch13, płacą13, płcią13, podął13, podłą13, achną12, charą12, chiną12, chorą12, hadrą12, hardą12, hondą12, hordą12, irchą12, łacną12, ładną12, łapią12, nadął12, ochrą12, ociął12, opiął12, opiłą12, płoną12, capią11, capną11, chłap11, chłop11, ciapą11, dacią11, dopną11, doprą11, drąca11, idąca11, łanią11, nappą11, odpór11, pacią11, pacną11, padną11, pandą11, pardą11, pąpia11, pchał11, pchła11, pchło11, pindą11, płach11, płoch11, pnąca11, podrą11, popią11, poprą11, poród11, pracą11, prąca11, prąci11, procą11, radcą11, adrią10, anodą10, aoidą10, chało10, dainą10, danią10, diorą10, doiną10, droną10, hałdo10, iłach10, łacho10, nacią10, nadrą10, napór10, naprą10, naród10, nordą10, panią10, parną10, pianą10, pioną10, piorą10, pióra10, pióro10, praną10, racią10, radną10, rodną10, ropną10, capił9, chipa9, chord9, chrap9, dnach9, dopał9, dopił9, idach9, łapci9, nairą9, norią9, odach9, odpał9, odpił9, opach9, opadł9, opcha9, oraną9, pacho9, padło9, parch9, piach9, płaci9, płaco9, płoci9, pocił9, podał9, podła9, połap9, połci9, ponch9, popił9, proch9, ranią9, ronią9, achir8, archi8, charo8, china8, chino8, choin8, chona8, chora8, ciało8, cniło8, darło8, dłoni8, doiła8, hadro8, hardo8, honda8, horda8, ichor8, ircha8, ircho8, łacin8, łacni8, łacno8, ładni8, łapin8, nacho8, napił8, ochra8, odarł8, oparł8, opiła8, oprał8, orach8, papci8, parło8, piało8, płona8, płoni8, poiła8, porał8, prało8, radło8, ranch8, rodał8, rodła8, anioł7, candi7, capin7, cardo7, ciapo7, dacio7, darci7, donic7, dropi7, haori7, ipoda7, ippon7, łanio7, nappo7, odrap7, opaci7, pacio7, pando7, parci7, pardo7, pinda7, pindo7, pirop7, podia7, ponad7, ponda7, popia7, porad7, praco7, proca7, radco7, raiło7, ranił7, rapci7, roiła7, ronił7, adrio6, carin6, daino6, danio6, darni6, dinar6, diora6, doina6, drani6, drona6, indor6, nadir6, nadoi6, napoi6, norda6, opina6, panor6, parni6, parno6, piano6, piona6, piran6, prani6, prano6, prion6, radio6, radni6, radon6, rodna6, rodni6, ronda6, ropna6, ropni6, arion5, nairo5, naroi5, noria5, orani5,

4 literowe słowa:

półą15, córą13, chód12, płód12, całą11, chną11, chór11, ciął11, hopą11, ładą11, łapą11, odął11, opół11, pałą11, piął11, piłą11, połą11, póła11, póło11, cipą10, codą10, drąc10, horą10, idąc10, pacą10, papą10, pąpi10, picą10, pipą10, pnąc10, pocą10, prąc10, prąd10, chał9, córa9, córo9, daną9, hałd9, hołd9, irdą9, łach9, napą9, nicą9, nipą9, nocą9, odór9, odrą9, opną9, opór9, oprą9, ordą9, parą9, piór9, porą9, racą9, radą9, rapą9, ropą9, arią8, chap8, chip8, dach8, norą8, orną8, pach8, padł8, pcha8, płac8, płci8, raną8, anch7, cało7, chan7, char7, chin7, chna7, chno7, choi7, chon7, chor7, ciał7, dało7, darł7, doił7, doła7, hadr7, harc7, hipa7, hond7, hopa7, hopi7, hord7, irch7, łado7, łapo7, nich7, ochr7, opał7, opił7, pało7, parł7, piał7, piła7, piło7, płon7, poił7, poła7, prał7, capi6, ciap6, cipa6, cipo6, coda6, drap6, drop6, hora6, ipad6, ipod6, łani6, łona6, napp6, ohar6, opad6, orał6, orła6, paci6, paco6, pand6, papo6, pard6, pica6, pico6, pind6, pipa6, pipo6, poci6, poda6, pond6, popa6, popi6, prac6, proc6, raił6, rapp6, roił6, anod5, arco5, ardo5, caro5, ciao5, dain5, dani5, dano5, dari5, dian5, dior5, dnia5, doin5, dona5, doni5, dorn5, dron5, irda5, irdo5, naci5, napo5, nard5, nica5, nico5, nipa5, nipo5, nord5, odia5, odra5, opar5, opia5, orda5, pani5, paro5, pian5, piar5, pina5, pion5, pnia5, pona5, pora5, pran5, raci5, raco5, rado5, raid5, rand5, rapo5, rond5, ropa5, ario4, arni4, aron4, inra4, inro4, iron4, nair4, noir4, nora4, nori4, orna4, orni4, rani4, rano4, roni4,

3 literowe słowa:

dął10, dół10, pół10, pąd9, cną8, cór8, dną8, drą8, idą8, odą8, pną8, pór8, prą8, ród8, arą7, nią7, oną7, ach6, cha6, chi6, cła6, cło6, dał6, hip6, hoc6, hop6, ich6, ład6, łap6, och6, pał6, phi6, pił6, pła6, pło6, cap5, cip5, cod5, dip5, doc5, han5, hao5, hoi5, hor5, iła5, łan5, łoi5, łon5, pac5, pad5, pap5, pic5, pip5, pod5, pop5, rho5, car4, cna4, cni4, cno4, dan4, dao4, dar4, dna4, dni4, dno4, doi4, don4, ido4, ind4, ird4, nad4, nap4, nic4, nip4, noc4, oda4, odr4, ord4, pai4, pan4, par4, pia4, pin4, pni4, poi4, pon4, por4, pro4, rac4, rad4, rap4, rod4, rop4, air3, ani3, ano3, aro3, ino3, inr3, nai3, nar3, nor3, ona3, oni3, ora3, rai3, ran3, rio3, roi3,

2 literowe słowa:

ód7, ha4, hi4, ho4, 4, oh4, ad3, ci3, co3, da3, do3, id3, od3, op3, pa3, pi3, po3, ar2, in2, na2, ni2, no2, on2, or2, ro2,


Najdłuższe wyrazy z liter PODPRÓCHNIAŁĄ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PODPRÓCHNIAŁĄ to

podpróchniałą

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

podpróchniał

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa PODPRÓCHNIAŁĄ

Ze słowa PODPRÓCHNIAŁĄ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PODPRÓCHNIAŁĄ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PODPRÓCHNIAŁĄ to

podpróchniałą

. 29 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

popróchniałą

. wartość punktowa tego słowa to: 27

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty