Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PODPOZNAŃSKIE

Z liter PODPOZNAŃSKIE można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

podpoznańskie23,

12 literowe słowa:

podpoznański22,

11 literowe słowa:

niepodkopań21, podkopniesz15, podkoszenia14, posiedzonka14, poszkapione14,

10 literowe słowa:

niedokopań19, nieodkopań19, niepokopań19, poszkapień19, poznańskie18, podkopanie14, podkopiesz14, podpiekano14, podpiekasz14, endoskopia13, odkopniesz13, podkoszeni13, podopinasz13, podpasione13, poodpinasz13, popadniesz13, dokoszenia12, odkoszenia12, oszkapione12, pokoszenia12, szopeniado12,

9 literowe słowa:

podpiekań19, podpieńka19, nippońska18, nippońsko18, podkoszeń18, podopinań18, podpasień18, poodpinań18, apenińsko17, niedońska17, niedońsko17, niedospań17, niekopsań17, nieokopań17, niepańsko17, niepospań17, nieskopań17, oszkapień17, panieńsko17, panońskie17, podnoszeń17, poznański17, poznańsko17, appendiks13, podkopane13, podkopani13, podkopnie13, dokopanie12, dokopiesz12, dopiekano12, dopiekasz12, nadopieko12, odkopanie12, odkopiesz12, opadzisko12, podpinasz12, podpisane12, podpisano12, pokapiesz12, pokopanie12, pokopiesz12, popsikane12, popsikano12, anoskopie11, aposiopez11, dokoszeni11, dopasione11, dosiekano11, nakopiesz11, odkoszeni11, odpasione11, opadniesz11, pokoszeni11, popasione11, posadzeni11, posadzone11, posiekano11, posiepano11, psianodze11, siedzonka11, siedzonko11, spodziane11, spodziano11, szopeniad11, okoszenia10,

8 literowe słowa:

podkopań18, dopiekań17, podpinań17, podpisań17, popsikań17, spodeńki17, dokoszeń16, dopasień16, dosiekań16, niekopań16, niepodań16, odkoszeń16, odpasień16, odpoznań16, panoński16, panońsko16, penińska16, penińsko16, pizańsko16, pokoszeń16, popasień16, posadzeń16, posiekań16, posiepań16, pospinań16, poznikań16, spodziań16, donoszeń15, nakiszeń15, nakoszeń15, odnoszeń15, panoszeń15, ponoszeń15, pedoskop12, podkopie12, podpasek12, podpaski12, podpasko12, podpieka12, podpinek12, podpinka12, podpinko12, apokopie11, dokopane11, dokopani11, endoskop11, nadopiek11, odkopane11, odkopani11, odkopnie11, opadzisk11, papiesko11, podkasze11, podnosek11, podnoska11, podnoski11, podoknia11, podoknie11, podopina11, podpasie11, podpasze11, podpisze11, podpoisz11, pokopane11, pokopani11, pokpiona11, pokpione11, poodpina11, popadnie11, posadzek11, posadzki11, posadzko11, poszkapi11, spodenki11, spodniak11, spodnika11, akondzie10, dokonasz10, donaksie10, dopinasz10, dopisane10, dopisano10, dopniesz10, dospanie10, epanodos10, kapiszon10, kapniesz10, kopniesz10, kopsanie10, nadpisze10, niedokos10, odespani10, odespano10, odpinasz10, odpisane10, odpisano10, odsapnie10, odsikano10, okadzeni10, okadzone10, okapiesz10, okeanido10, okopanie10, okopiesz10, opadzino10, opiekano10, opiekasz10, ospianek10, ospianko10, padniesz10, pasionek10, pasionko10, piosenka10, piosenko10, piszanek10, piszanko10, podsiane10, podsiano10, podziane10, podziano10, poiskane10, poiskano10, pokonasz10, popisane10, popisano10, posadzie10, posikane10, posikano10, pospanie10, pszonaki10, sadzonek10, sadzonki10, sadzonko10, skandzie10, skopanie10, skopiona10, skopione10, spiekano10, szkapino10, zakpiono10, zaspokoi10, koszenia9, okoszeni9, opasione9, osadzeni9, osadzone9, osiekano9, pozanosi9, skazonie9, szodonie9, zepsiano9, zesikano9, zsiekano9, osazonie8,

7 literowe słowa:

dokopań16, odkopań16, pokopań16, pokpień16, adeński15, adeńsko15, dokonań15, dońskie15, dopinań15, dopisań15, odespań15, odpinań15, odpisań15, odsikań15, okadzeń15, opiekań15, opieńka15, opieńko15, pańskie15, pieńska15, pieńsko15, podsiań15, podziań15, poiskań15, pokonań15, popisań15, posikań15, skapień15, skopień15, spiekań15, zakpień15, aońskie14, nadzień14, niespań14, niezdań14, okoszeń14, opasień14, osadzeń14, osiekań14, snopień14, spanień14, zadnień14, zesikań14, zsiekań14, diakope10, diakopo10, diaskop10, dokopie10, dopieka10, dopinek10, dopinka10, dopinko10, dopisek10, dziopek10, dziopka10, dziopko10, episkop10, kodopis10, nadpiek10, odkopie10, odsapek10, odsapki10, odsapko10, pepinka10, pepinko10, podanek10, podanko10, podkasz10, podkosi10, podokni10, podpasz10, podpina10, podpisz10, pokapie10, pokopie10, pokpisz10, popadie10, popadio10, popsika10, posadek10, posadki10, posadko10, poszkap10, spodnik10, spodzik10, spopode10, szpadek10, szpadki10, szpadko10, aksoido9, dioksan9, donosik9, dopasie9, dopisze9, dosieka9, dospane9, dospani9, dospano9, dziekan9, dzionek9, dzionka9, dzionko9, espadon9, izoopak9, izopoda9, kadisze9, kadzono9, kandzie9, kanopie9, kapiesz9, kapinos9, kodeina9, kodeino9, kodonie9, konoida9, konopea9, konopie9, kopanie9, kopiesz9, kopiona9, kopione9, kopsane9, kopsani9, kopsano9, kopsnie9, nadpisz9, nakopie9, odkosza9, odkosze9, odpasie9, odpasze9, odpisze9, odpozna9, odsapie9, odznaki9, odznako9, okeanid9, okopane9, okopani9, okpiona9, okpione9, opadnie9, opadzie9, opadzin9, oponiak9, osadnik9, oszkapi9, pandzie9, panisko9, pasieko9, pineska9, pinesko9, pinezka9, pinezko9, piosnek9, piosnka9, piosnko9, pisanek9, pisanko9, piskano9, piszpan9, pizanek9, pizanko9, podanie9, podnosi9, podoisz9, pokazie9, pokosie9, pondzie9, popasie9, popisze9, popoisz9, posadzi9, posapie9, posieka9, pospane9, pospani9, pospano9, pospina9, poznaki9, poznako9, poznika9, psianek9, psianko9, psikane9, psikano9, pszonak9, pszonek9, pszonka9, pszonki9, pszonko9, sanepid9, sedanki9, sedanko9, sednika9, skapnie9, skodzie9, skopane9, skopani9, skopano9, skopian9, spadnie9, spadzie9, spodnia9, spodnie9, spodzie9, szadoki9, szkapie9, szkapin9, szkodna9, szkodne9, szkodni9, szkopie9, szpinak9, zakopie9, zapinek9, zapinko9, zapisek9, zapisko9, zdaniek9, akinezo8, aksenio8, aksonie8, anodzie8, daszeni8, daszone8, daszono8, donosie8, dosiane8, dosiano8, eikozan8, kazeino8, kiszona8, kiszone8, kiszono8, kosonia8, kosonie8, koszeni8, koszona8, koszone8, nadoisz8, napisze8, napoisz8, neozoik8, niekosa8, niekoso8, nieoska8, odsiane8, odsiano8, odziane8, odziano8, oksonie8, onkosie8, opinasz8, opisane8, opisano8, opniesz8, osadzie8, osikane8, osikano8, panosze8, panoszo8, pasione8, pasiono8, peniasz8, peszona8, peszono8, posiane8, posiano8, poznosi8, pszonie8, sadzeni8, sadzone8, sadzono8, siekano8, siepano8, sondzie8, szopena8, szpanie8, szpenia8, szpenio8, szpiona8, szponie8, zakonie8, zakosie8, zaponie8, zasieko8, zsikane8, zsikano8,

6 literowe słowa:

dońska14, doński14, dońsko14, dospań14, kadzeń14, kopień14, kopsań14, okopań14, okpień14, pański14, pańsko14, pieńka14, pieńko14, pińska14, pińsko14, piskań14, podsiń14, pospań14, psikań14, skopań14, zdańko14, aoński13, daszeń13, dosiań13, doznań13, kiszeń13, koszeń13, napień13, niańko13, niedań13, odsiań13, odziań13, odzień13, opinań13, opisań13, osikań13, panień13, pasień13, paszeń13, peniań13, posiań13, poznań13, sadzeń13, siekań13, siepań13, skonań13, spinań13, zapień13, znikań13, zsikań13, nasień12, noszeń12, podkop10, apokop9, diakop9, doppio9, kappie9, oppida9, padoki9, pepika9, pikado9, podpis9, podpoi9, spadek9, spadki9, spodek9, spodka9, spodki9, spopod9, adenki8, adenko8, adonik8, akedio8, aksoid8, daikon8, daszek8, daszki8, deiksa8, deikso8, diakon8, diasek8, dinksa8, dokona8, dokosi8, doksie8, donaks8, dopina8, dopisz8, dopnie8, epizod8, espado8, indeks8, izopod8, kadisz8, kadzie8, kanopo8, kapnie8, kapsie8, kidane8, kidano8, kidasz8, knadze8, kodein8, kodzie8, kondze8, konoid8, konopi8, kopane8, kopani8, kopano8, kopien8, kopisz8, kopnie8, kpiono8, nadpis8, nappie8, nidzka8, nidzko8, odeska8, odeski8, odesko8, odkazi8, odkosi8, odkosz8, odpasz8, odpina8, odpisz8, odsika8, odspoi8, odznak8, okadzi8, okapie8, okopie8, okpisz8, opasek8, opaski8, opasko8, opieka8, opieko8, opinek8, opinka8, opinko8, oponek8, oponka8, oponki8, osadek8, osadki8, osadko8, oszkap8, padnie8, padzie8, pandze8, paniko8, panisk8, pasiek8, paszek8, paszki8, paszko8, pedzia8, pedzio8, pepina8, pepino8, pianek8, pianko8, piasek8, piesak8, pieska8, piesko8, pikane8, pikano8, pikasz8, pionek8, pionka8, pniska8, pnisko8, podane8, podani8, podano8, podasz8, poiska8, pokona8, pokosi8, ponade8, ponika8, popisz8, posado8, posiep8, posika8, posoka8, posoki8, poznak8, psinek8, psinka8, psinko8, sadnik8, sednik8, skidoo8, skopie8, snopek8, snopka8, snopki8, spadzi8, spanek8, spanko8, spieka8, spieko8, spinek8, spinka8, spinko8, spodia8, spodni8, spokoi8, sponad8, szadok8, szkapo8, szkoda8, szkodo8, szkopa8, szkopi8, szopek8, szopka8, szopki8, szopko8, szpado8, szpaki8, zdanek8, zdanko8, zodiak8, adonis7, akinez7, dansie7, dasein7, donosi7, dziane7, dziano7, eozoik7, epsona7, inkaso7, iskane7, iskano7, kaonie7, kazein7, kenoza7, kenozo7, kinazo7, kineza7, kinezo7, knezia7, koanie7, konasz7, konsza7, konsze7, konszo7, kosoni7, kozina7, kozino7, ksenia7, ksenio7, nakosi7, napisz7, naspie7, niosek7, nioska7, niosko7, noksie7, nospie7, odiosa7, odnosi7, okazie7, okonia7, okonie7, oneska7, oneski7, onesko7, opasie7, opasze7, opisze7, opoisz7, oponie7, oposie7, opsnie7, osadzi7, osieka7, oznaki7, oznako7, ozonek7, ozonid7, ozonki7, panosz7, penisa7, peonia7, peonio7, piesza7, pieszo7, pinaso7, pisane7, pisano7, piszan7, pniesz7, ponosi7, ponsza7, ponsze7, ponszo7, psiano7, pszona7, pszono7, sadzie7, sandze7, sapnie7, sianek7, sianko7, sikano7, sionek7, sionka7, sionko7, skanie7, skazie7, skazon7, skonie7, snopie7, sodzie7, spanie7, spoina7, spoino7, sponie7, szapie7, szeika7, szneka7, szneki7, szneko7, sznika7, szniko7, szodon7, szopen7, szopie7, szpion7, szpona7, szpono7, zadnie7, zakosi7, zapnie7, zapono7, zasiek7, zaspie7, zdanie7, zesika7, zespoi7, zipano7, zooida7, zosiek7, zsieka7, naosie6, osazon6, oseina6, oseino6, osiane6, osiano6, ozanie6, ozonie6, sanzie6, zanosi6, znosie6,

5 literowe słowa:

kopań13, podań13, ksień12, pisań12, osiań11, dokop8, odkop8, pipko8, pokpi8, popod8, deiks7, deski7, dziko7, ippon7, kopio7, kopni7, kpino7, nappo7, odpas7, odsap7, opoki7, pando7, pedon7, pindo7, pinko7, pokoi7, ponad7, ponda7, ponik7, popas7, popie7, posad7, posap7, spiek7, szpad7, anodo6, doino6, donie6, donos6, dozie6, dozna6, esika6, ikono6, kasie6, kiesa6, kieso6, kisze6, kosie6, kozin6, kozio6, napis6, neski6, nodze6, nokio6, nospo6, odeon6, odzie6, okoni6, opasz6, opnie6, opona6, oposa6, osado6, osiek6, oskie6, oznak6, paseo6, pasze6, paszo6, peoni6, piezo6, pinas6, piono6, poeno6, ponie6, ponsz6, pozie6, pozna6, psina6, pszon6, sadze6, sadzo6, seiko6, sieka6, sondo6, spina6, spono6, spoza6, szapo6, szeik6, szopa6, szopo6, szpan6, szpon6, zakon6, zapon6, zaspo6, zdano6, zonda6, zondo6, zonka6, zonki6, insza5, nisza5, noezo5, osina5, ozeno5, sanzo5, siano5,


Najdłuższe wyrazy z liter PODPOZNAŃSKIE

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PODPOZNAŃSKIE to

podpoznańskie

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

podpoznański

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa PODPOZNAŃSKIE

Ze słowa PODPOZNAŃSKIE nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PODPOZNAŃSKIE - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PODPOZNAŃSKIE to

podpoznańskie

. 23 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

podpoznański

. wartość punktowa tego słowa to: 22


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty