Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PASKALIZACJE

Z liter PASKALIZACJE można ułożyć ponad 1000 wyrazów

12 literowe słowa:

paskalizacje18,

10 literowe słowa:

plaskajcie16, kaszlajcie15, zaalpejska15, zaalpejski15, zakalajcie15, zapalajcie15, zasklepiaj15, czepialska14, zapasajcie14, zasalajcie14,

9 literowe słowa:

aplikacja15, aplikacje15, palackiej15, alzackiej14, ekspiacja14, eskalacja14, eskalacji14, palajskie14, skalajcie14, sklejacza14, spalajcie14, zapieklaj14, jasieczka13, plaskacie13, sakpalcie13, szlajacie13, szpicelka13, zaklapcie13, zespajali13, kaszlacie12, pasiaczek12, pasiaczka12, pasieczka12, szalecika12, zakalacie12, zapalacie12, zasklepia12, zapasacie11, zasalacie11,

8 literowe słowa:

alcejska13, alcejski13, alpejska13, alpejski13, alpijska13, apelacja13, apelacji13, cieplaja13, epilacja13, kalajcie13, laksacja13, laksacje13, laksacji13, palajska13, palajski13, palijska13, pijaczek13, pijaczka13, sklejacz13, sklepiaj13, spalacja13, spalacje13, spalacji13, alaskiej12, azalijce12, azalijek12, azalijka12, cieplaka12, czapelka12, czapelki12, epizacja12, klepacza12, liszajca12, liszajce12, liszajec12, pakajsie12, palackie12, palaczek12, palaczka12, palaczki12, palczaka12, palczaki12, paliczek12, paliczka12, pasajcie12, plakacie12, sczepiaj12, spajacie12, szakalej12, zaciekaj12, zacielaj12, zaciskaj12, zalepiaj12, zapaciaj12, zapiekaj12, zeskalaj12, zespalaj12, alpaksie11, alzackie11, czepiaka11, kaszlcie11, klapiesz11, laseczka11, laseczki11, laszecka11, laszecki11, liszecka11, paseczka11, paseczki11, paszalik11, piasecka11, pisaczek11, pisaczka11, psiaczek11, psiaczka11, skaczela11, skaczeli11, skalacie11, spalacie11, spiczaka11, szalecik11, szpalcie11, szpicaka11, zakapali11, zakapcie11, zaklapie11, zalesiaj11, zalipska11, zapacali11, zapalcie11, zapiecka11, zapiekla11, zasiekaj11, zasklepi11, siekacza10, siepacza10, zakasali10, zapasali10, zasapali10, zasapcie10,

7 literowe słowa:

alpejka12, alpejki12, cieplaj12, czaplej12, lackiej12, palacja12, pijacka12, plajcie12, plaskaj12, sklecaj12, akajcie11, akcesja11, akcesji11, aleksja11, aleksji11, apijska11, aplazja11, aplazje11, aplazji11, calszej11, cieplak11, czepiaj11, elijska11, ipsacja11, ipsacje11, jalapie11, kajacie11, kajsace11, kalisja11, kalisje11, kaplica11, kaplice11, kasacja11, kasacje11, kasacji11, kaszlaj11, klapcie11, klepacz11, laskiej11, lipecka11, paciaja11, paciaje11, palacka11, palacki11, palczak11, pejsaci11, plecaka11, plecaki11, scapiej11, sejpaki11, skapiej11, spaciaj11, spajaka11, spajaki11, spajali11, spiekaj11, splicka11, zakalaj11, zakleja11, zalecaj11, zapacaj11, zapalaj11, zapikaj11, zlepiaj11, ajaksie10, alzacka10, alzacki10, aspazja10, aspazje10, aspazji10, cepiska10, ciapaka10, cielaka10, cielska10, czekali10, czepiak10, eklipsa10, ekspaci10, kacapie10, kalacie10, klapsie10, klecisz10, kliszce10, lasecka10, lasecki10, liszaja10, liszaje10, palacza10, palacze10, paskala10, paskale10, paskali10, pieczka10, piksela10, pleszka10, pleszki10, pliszce10, pliszek10, pliszka10, salicka10, scalaka10, scalaki10, skaczel10, skalecz10, skalica10, skalice10, skalpie10, sklepia10, spalcie10, spiczak10, szepcik10, szklica10, szklice10, szpicak10, szpicel10, szpicla10, szpicle10, szpilce10, szpilek10, szpilka10, zaciepl10, zakalca10, zakalce10, zakalec10, zapasaj10, zapiekl10, zasalaj10, zasikaj10, zasilaj10, zasklep10, zesikaj10, zespaja10, zsiekaj10, alaksie9, alaskie9, apaszce9, apaszek9, apaszka9, apaszki9, ciekasz9, ciepasz9, ciesaka9, czesaka9, czesaki9, czesali9, kapiesz9, kasacie9, kaszcie9, laszcie9, lizeska9, pasacie9, pasiaka9, pasieka9, piesaka9, salacie9, sczepia9, sieczka9, siekacz9, siepacz9, sikacza9, sikacze9, skazali9, szakala9, szakale9, szakali9, szalika9, szelaki9, szkapie9, szpacie9, zacieka9, zaciela9, zaciska9, zakacie9, zakapie9, zalepia9, zaleska9, zaleski9, zapacia9, zapasce9, zapasek9, zapasik9, zapaska9, zapaski9, zapieka9, zapisce9, zapisek9, zapiska9, zaspali9, zeskala9, zeskali9, zespala9, zielska9, zalesia8, zapasie8, zasapie8, zasieka8,

6 literowe słowa:

kalcja11, lekcja11, lekcji11, akacja10, akacje10, akacji10, alejka10, alejki10, apijce10, apijek10, apijka10, capiej10, ciekaj10, ciepaj10, ciskaj10, czajek10, czajka10, czajki10, czekaj10, jalapa10, jelcza10, kaciej10, kaczej10, kajali10, kaplic10, klapce10, pajaca10, pajace10, pakajs10, pejcza10, pijaka10, piskaj10, placek10, placka10, placki10, plecak10, plecki10, psikaj10, scalaj10, sejpak10, sekcja10, sekcji10, skalaj10, skejci10, skleja10, spacja10, spacje10, spacji10, spajak10, spalaj10, szklij10, zaklej10, zakpij10, zlecaj10, alizja9, alizje9, alpace9, alpaka9, alpaki9, alpaks9, aplice9, aplika9, azalij9, cakiel9, cepaka9, cepaki9, cepisk9, ciapak9, ciapek9, ciapka9, cielak9, cielsk9, cipska9, ciszej9, czapek9, czapel9, czapka9, czapki9, czapla9, czaple9, czapli9, czepka9, czepki9, czkali9, eklips9, elizja9, epicka9, jaksza9, jaksze9, japsie9, jasaka9, jasaki9, jasiek9, jaskie9, kacapa9, kajasz9, kalecz9, kalpie9, kapali9, kapcia9, kapcie9, kapela9, kapeli9, kapica9, kapice9, kapsel9, kapsla9, kapsle9, kapsli9, kecala9, kecali9, klacie9, klacze9, klapie9, klapsa9, klipsa9, lackie9, laczek9, laczka9, laczki9, laicka9, laszej9, liczek9, liczka9, lipska9, liszaj9, pacali9, paciek9, paczek9, paczka9, paczki9, pajsie9, pajzie9, pakcie9, palacz9, palcie9, palika9, paskal9, paziej9, piczek9, piczka9, pijasz9, pijesz9, piksel9, piksla9, piksle9, pilaka9, pilska9, plaska9, plaski9, pleksi9, plisce9, plisek9, pliska9, scalak9, siekaj9, sipaja9, sipaje9, skalic9, skleca9, skleci9, sklepi9, slipek9, szajce9, szajek9, szajka9, szajki9, szalej9, szejka9, szejki9, szklic9, szlaja9, szlaje9, szleja9, zaklap9, zaklep9, zapiej9, zapija9, zapije9, ziejka9, zlepka9, zlepki9, zsikaj9, akacie8, alaska8, alaski8, apsela8, apseli8, calsza8, calsze8, capisz8, cezali8, ciesak8, cisaka8, ciszek8, ciszka8, czapie8, czepia8, czesak8, czeska8, czeski8, czipsa8, elipsa8, kalasz8, kapsie8, kasali8, kaszce8, kaszel8, kaszla8, kaszle8, kaszli8, kazali8, kicasz8, kiszce8, klasie8, kleisz8, klesza8, klisza8, klisze8, laksie8, laskie8, lecisz8, lepisz8, lepsza8, lipaza8, liszce8, liszek8, liszka8, lizaka8, pacasz8, palisz8, pasali8, pasiak8, pasiek8, pasika8, paszce8, paszek8, paszka8, paszki8, pazika8, pelisa8, piasek8, piecza8, piesak8, pieska8, pikasa8, pikasz8, pisaka8, plasie8, psiaka8, salcie8, salpie8, sapali8, sapcie8, sczepi8, sikacz8, skacie8, skacze8, spacia8, spacie8, spicze8, spiecz8, spieka8, szakal8, szakla8, szakle8, szakli8, szalce8, szalek8, szalik8, szalka8, szalki8, szekla8, szekli8, szelak8, szelka8, szelki8, szkapa8, szkice8, szlace8, szlaka8, szlaki8, szlice8, szpaka8, szpaki8, szpeca8, szpeci8, szpica8, szpice8, szpila8, szpile8, zaciap8, zaciek8, zaciel8, zacisk8, zakala8, zakale8, zaklei8, zaleca8, zaleci8, zalepi8, zapaca8, zapala8, zapale8, zapali8, zapiec8, zapika8, zasiej8, zeskal8, zielsk8, zlepia8, alasze7, apasza7, apasze7, asceza7, azalia7, azalie7, czasie7, piesza7, sizale7, skazie7, szacie7, szalei7, szapie7, szeika7, zalesi7, zapasa7, zasala7, zasiec7, zasiek7, zasika7, zasila7, zaspie7, zesika7, zsieka7,

5 literowe słowa:

akcja9, akcji9, czkaj9, jacka9, jacki9, jakla9, jakle9, jakli9, jalap9, kalaj9, kalij9, kicaj9, lajek9, lajka9, lajki9, lejka9, pacaj9, pajac9, palij9, pijak9, pikaj9, plaja9, plaje9, plija9, sklej9, ajaks8, aleja8, alija8, alpak8, aplik8, cakla8, cakle8, cakli8, celka8, cepak8, cipka8, cipsk8, iksja8, iksje8, iskaj8, jakie8, japie8, japsa8, japsi8, jasak8, jaska8, jaski8, kacap8, kalce8, kalpa8, kapca8, kapce8, kapci8, kapec8, kapel8, kapic8, kasja8, kasje8, kasji8, kecal8, klace8, klacz8, klapa8, klaps8, klipa8, klips8, lacka8, lacki8, lepca8, lepik8, lepka8, lepki8, lezja8, lipca8, lipek8, lipka8, pacek8, packa8, packi8, pajsa8, pajza8, palca8, palce8, palec8, palek8, palik8, palka8, palki8, pasaj8, pasja8, pasje8, pasji8, pejsa8, piekl8, pikla8, pikle8, pilak8, place8, plask8, plica8, plika8, psiej8, sajek8, sajka8, sajki8, sczaj8, sepij8, sikaj8, sipaj8, skaje8, skalp8, sklep8, spaja8, spija8, spije8, szejk8, szlaj8, zalej8, zapij8, aecka7, aecki7, akali7, akces7, akcie7, aksel7, aksla7, aksle7, aksli7, alaks7, alcie7, alpie7, apeks7, apeli7, apsel7, apsik7, apsla7, apsle7, apsli7, calsi7, capia7, capie7, ceika7, cezal7, ciapa7, cieka7, ciepa7, cisak7, ciska7, clisz7, czaka7, czapa7, czeka7, czela7, czepi7, czipa7, czips7, ekipa7, elips7, epika7, jasia7, jasie7, jazia7, kacia7, kacie7, kacza7, kacze7, kalia7, kalie7, kapie7, kapsa7, kaszl7, kecza7, kieca7, kiepa7, klasa7, klesi7, klisz7, kpisz7, laika7, laksa7, lapis7, lapsi7, lasce7, lasek7, laska7, laski7, lecza7, leica7, lepsi7, leska7, leski7, licea7, lipaz7, lisek7, liska7, lizak7, pacia7, pacie7, palia7, palie7, pasek7, pasik7, paska7, paski7, pazik7, peaki7, pelis7, picza7, picze7, pieca7, piecz7, pikas7, pilsa7, pisak7, piska7, plaza7, plisa7, psiak7, psica7, psice7, psika7, sakla7, sakle7, sakli7, salce7, salek7, salep7, salka7, salki7, salpa7, sapce7, sapek7, sapka7, sapki7, scala7, scali7, sieja7, skaci7, skacz7, skala7, skale7, skali7, skecz7, sklei7, spacz7, spala7, spale7, spali7, speca7, spicz7, spiec7, spiek7, szaja7, szaje7, szkap7, szkic7, szkle7, szkli7, szlak7, szlic7, szpak7, szpic7, szpik7, szpil7, zakap7, zakip7, zakpi7, zalec7, zalep7, zapal7, zleca7, zlepi7, akasz6, alasz6, alias6, apasz6, ascez6, azali6, casia6, casie6, ciesz6, cisza6, cisze6, esica6, esika6, kasie6, kasza6, kasze6, kiesa6, kisza6, kisze6, lasie6, lasza6, lasze6, liaza6, lisze6, pasie6, pasza6, pasze6, pazia6, pazie6, pieza6, pisze6, salie6, sapie6, sczai6, sepia6, siaka6, siale6, sicze6, siecz6, sieka6, silez6, sizal6, skaza6, skazi6, skiza6, szala6, szale6, szali6, szapa6, szeik6, szlai6, szlei6, szpei6, zapas6, zapis6, zasap6, zasil6, zaspa6, ziela6, zsiec6, zsika6, zasie5,


Najdłuższe wyrazy z liter PASKALIZACJE

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PASKALIZACJE to

paskalizacje

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

czepialska

. Ilość liter: 10

Anagramy ze słowa PASKALIZACJE

Ze słowa PASKALIZACJE nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PASKALIZACJE - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PASKALIZACJE to

paskalizacje

. 18 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

plaskajcie

. wartość punktowa tego słowa to: 16


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty