Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PASJONOWAŁEŚ

Z liter PASJONOWAŁEŚ można ułożyć aż 559 wyrazów - Sprawdź jakie!

12 literowe słowa:

pasjonowałeś21,

10 literowe słowa:

opanowałeś17, jasnopłowa15, jasnopłowe15, pasjonował15, spałowanej15,

9 literowe słowa:

oswajałeś17, panowałeś16, pasowałeś16, sanowałeś15, pałowanej14, powołanej14, łasowanej13, słojowana13, słojowane13, pasowanej12, spałowane12, spałowano12,

8 literowe słowa:

opajałeś17, spajałeś17, wpajałeś17, napasłeś15, naspałeś15, opasałeś15, spawałeś15, opałowej13, pasjonał13, połajane13, połajano13, posłanej13, spałowej13, spławnej13, oswajało12, słonawej12, opanował11, opasanej11, opasowej11, pałowane11, pałowano11, panowało11, pasowało11, powołana11, powołane11, snopowej11, spawanej11, jeansowa10, łasowane10, łasowano10, oswajane10, oswajano10, sanowało10, pasowane9, pasowano9,

7 literowe słowa:

jeśpana14, opasłaś14, opasłeś14, pasałeś14, sapałeś14, spaśnej14, łapanej12, opajało12, opasłej12, ospałej12, pławnej12, powołaj12, spajało12, wpajało12, łanowej11, łonowej11, oswajał11, sławnej11, słownej11, własnej11, wołanej11, jespana10, napasło10, naspało10, opajane10, opajano10, opałowa10, opałowe10, opasało10, ospowej10, panował10, pasanej10, pasował10, pasowej10, posłana10, posłane10, posłano10, spajane10, spajano10, spałowa10, spałowe10, spawało10, spławna10, spławne10, spojona10, spojone10, wpajane10, wpajano10, wpojona10, wpojone10, jasnawe9, nosowej9, sanował9, sanowej9, słonawa9, słonawe9, słonawo9, wesłana9, wesłano9, eposowa8, opasane8, opasano8, opasowa8, opasowe8, pensowa8, snopowa8, snopowe8, spawane8, spawano8,

6 literowe słowa:

jeśpan13, pasłaś13, pasłeś13, spałaś13, spałeś13, jałopa11, jałopo11, jełopa11, jełopo11, jołopa11, opajał11, płonej11, płowej11, połaja11, połaje11, pownoś11, spajał11, spaśna11, spaśne11, wpajał11, jałowa10, jałowe10, jałowo10, łajane10, łajano10, łojona10, łojone10, łojowa10, łojowe10, łownej10, nałaje10, słanej10, słonej10, jespan9, łapane9, łapano9, napasł9, napoje9, naspał9, opasaj9, opasał9, opasła9, opasłe9, opasło9, ospała9, ospałe9, pałano9, pasało9, pensja9, pensjo9, pławna9, pławne9, pojona9, pojone9, połowa9, powała9, powało9, powoje9, powoła9, sapało9, spawaj9, spawał9, spława9, spławo9, ajowan8, asowej8, janowa8, janowe8, jonowa8, jonowe8, łanowa8, łanowe8, łonowa8, łonowe8, nawało8, nawoje8, osłona8, oswaja8, sławna8, sławne8, słonaw8, słowna8, słowne8, sojowa8, sojowe8, wesoła8, wesoło8, własna8, własne8, wołana8, wołane8, wołano8, epsona7, ospowa7, ospowe7, pasane7, pasano7, pasowa7, pasowe7, pasowo7, pawano7, ponowa7, sapano7, awanse6, nosowa6, nosowe6, oesowa6, osnowa6, sanowa6, sanowe6,

5 literowe słowa:

połaś12, łosoś11, owłoś11, jałop10, jełop10, jołop10, napaś10, pałaj10, połaj10, ponoś10, jaseł9, jasła9, jasło9, łajen9, łajna9, łajno9, łasej9, nałaj9, słoja9, słoje9, wołaj9, japsa8, łapsa8, nałap8, opaja8, opasł8, opoja8, opoje8, opoła8, pajsa8, pajso8, pasaj8, pasał8, pasja8, pasje8, pasjo8, pasła8, pasło8, pejsa8, pełna8, pełno8, pława8, pławo8, płona8, płone8, płono8, płowa8, płowe8, płowo8, pojaw8, poseł8, posła8, pował8, sapał8, spaja8, spała8, spało8, spław8, spoje8, wpaja8, jasna7, jasne7, jasno7, jawna7, jawne7, jeans7, jeona7, łowna7, łowne7, nawał7, nowej7, osław7, osłon7, sajan7, sjena7, sjeno7, słana7, słane7, słano7, sława7, sławo7, słona7, słone7, słono7, słowa7, słowo7, swoja7, swoje7, wełna7, wełno7, włosa7, wojen7, wojna7, wojno7, aspan6, epson6, nasap6, naspa6, naspo6, nospa6, nospo6, opasa6, opona6, oposa6, panew6, paseo6, pawan6, pensa6, peona6, pewna6, pewno6, poena6, poeno6, snopa6, spano6, spawa6, spona6, spono6, wapna6, wapno6, asano5, asowa5, asowe5, awans5, awena5, aweno5, esowa5, newsa5,

4 literowe słowa:

opaś9, spaś9, łaje8, łajn8, łoje8, wnoś8, japa7, japo7, japs7, łapa7, łapo7, łaps7, opał7, paja7, paje7, pajo7, pajs7, pała7, pało7, pasł7, pejs7, pław7, płon7, poje7, poła7, poło7, spał7, jawa6, jawo6, jena6, jeno6, jeon6, łasa6, łase6, ława6, ławo6, łona6, łono6, naja6, naje6, najo6, onej6, osła6, owej6, sjen6, sław6, soja6, soje6, sojo6, swej6, wała6, włos6, woja6, woje6, wojo6, woła6, epos5, napa5, napo5, nasp5, nosp5, opas5, open5, opon5, opos5, osep5, ospa5, ospo5, pana5, pasa5, pean5, pena5, pens5, peon5, peso5, poen5, pona5, pono5, sapa5, sapo5, snop5, spaw5, spon5, swap5, wapn5, anoa4, ansa4, anse4, anso4, asan4, awen4, eona4, naos4, nawa4, nawo4, news4, nosa4, nowa4, nowe4, nowo4, owsa4, sana4, sena4, sona4, sowa4, sowo4, wana4, wena4, weno4, wona4,

3 literowe słowa:

jaś9, łaś9, łoś9, paś8, łaj7, noś7, jap6, łap6, pał6, peł6, pła6, pło6, aja5, jaw5, jen5, jon5, łan5, ław5, łon5, naj5, sał5, wał5, woj5, nap4, nep4, osp4, pan4, pas4, paw4, pen4, pon4, psa4, sap4, sep4, spa4, ana3, ano3, ans3, asa3, eon3, esa3, ewa3, ewo3, nas3, naw3, nos3, oes3, ona3, one3, ono3, osa3, oso3, owa3, owe3, owo3, san3, sen3, son3, swa3, swe3, wan3, was3, wen3, won3,

2 literowe słowa:

6, 6, aj4, ej4, 4, ja4, je4, oj4, op3, pa3, pe3, po3, aa2, as2, en2, eo2, es2, ew2, na2, no2, on2, oo2, os2, se2, we2,


Najdłuższe wyrazy z liter PASJONOWAŁEŚ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PASJONOWAŁEŚ to

pasjonowałeś

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

jasnopłowa

. Ilość liter: 10

Anagramy ze słowa PASJONOWAŁEŚ

Ze słowa PASJONOWAŁEŚ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PASJONOWAŁEŚ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PASJONOWAŁEŚ to

pasjonowałeś

. 21 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

opajałeś

. wartość punktowa tego słowa to: 17

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty