Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PASJONOWAŁABYŚ

Z liter PASJONOWAŁABYŚ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

pasjonowałabyś26,

13 literowe słowa:

pasjonowałbyś25, pasjonowałaby21,

12 literowe słowa:

opanowałabyś22, pasjonowałaś21, pasjonowałby20,

11 literowe słowa:

oswajałabyś22, opanowałbyś21, panowałabyś21, pasowałabyś21, ponabywałaś21, sanowałabyś20, opanowałaby17, pasjonowały17, pasjonowała16,

10 literowe słowa:

napajałbyś22, opajałabyś22, spajałabyś22, wpajałabyś22, oswajałbyś21, napasałbyś20, napasłabyś20, napawałbyś20, nasapałbyś20, naspałabyś20, opasałabyś20, panowałbyś20, pasowałbyś20, spawałabyś20, sanowałbyś19, abonowałaś18, napajałoby18, opasywałaś18, snobowałaś18, opanowałaś17, oswajałaby17, oswajałoby17, jasnopłowy16, napasałoby16, napawałoby16, nasapałoby16, obłapywana16, obłapywano16, opanowałby16, panowałaby16, panowałoby16, pasowałaby16, pasowałoby16, ponabywała16, ponabywało16, jasnopłowa15, pasjonował15, sanowałaby15, sanowałoby15,

9 literowe słowa:

opajałbyś21, spajałbyś21, wpajałbyś21, pobajałaś20, bojowałaś19, napasłbyś19, naspałbyś19, obsypałaś19, opasałbyś19, opasłabyś19, pasałabyś19, sapałabyś19, spawałbyś19, nabywałaś18, banowałaś17, basowałaś17, bonowałaś17, napajałby17, nasypałaś17, opajałaby17, opajałoby17, oswajałaś17, spajałaby17, spajałoby17, wpajałaby17, wpajałoby17, wypasałaś17, wysapałaś17, oswajałby16, panowałaś16, pasowałaś16, napasałby15, napasłaby15, napasłoby15, napawałby15, naposyłaj15, nasapałby15, naspałaby15, naspałoby15, opasałaby15, opasałoby15, panowałby15, pasjonały15, pasowałby15, ponabywaj15, ponabywał15, sanowałaś15, spawałaby15, spawałoby15, abonowały14, sanowałby14, słojowany14, snobowały14, abonowała13, opanowały13, opasywała13, opasywało13, słabowano13, słojowana13, snobowała13, spałowany13, opanowała12, spałowana12, spałowano12, opasywana11, opasywano11,

8 literowe słowa:

opasłbyś18, pasałbyś18, pasłabyś18, sapałbyś18, spałabyś18, obywałaś17, opajałaś17, spajałaś17, wpajałaś17, opajałby16, osypałaś16, pobajały16, spajałby16, wpajałby16, wsypałaś16, wypasłaś16, wyspałaś16, bojowały15, nabajały15, napasłaś15, naspałaś15, opasałaś15, pobajała15, pobajało15, spawałaś15, bojowała14, nabajało14, napajały14, napasłby14, napływaj14, naspałby14, obsypała14, obsypało14, opasałby14, opasłaby14, opasłoby14, pasałaby14, pasałoby14, połajany14, sapałaby14, sapałoby14, spawałby14, banowały13, basowały13, bonowały13, nabojowy13, nabywała13, nabywało13, napajało13, obsyłana13, obsyłano13, obwołany13, oswajały13, pasjonał13, pobajano13, połajana13, połajano13, sabałowy13, wyłajana13, wyłajano13, wyłojona13, abonował12, banowała12, banowało12, basowała12, basowało12, bonowała12, nabojowa12, napasały12, napawały12, naposyła12, nasapały12, nasypała12, nasypało12, obsypana12, obsypano12, obwołana12, opasywał12, opływana12, opływano12, oswajała12, oswajało12, pałowany12, panowały12, pasowały12, ponabywa12, posyłana12, posyłano12, powołany12, sabałowa12, snobował12, spływana12, spływano12, wyłapana12, wyłapano12, wypasała12, wypasało12, wysapała12, wysapało12, łasowany11, napasało11, napawało11, nasapało11, opanował11, oswajany11, pałowana11, pałowano11, panowała11, panowało11, pasowała11, pasowało11, powołana11, sanowały11, basowano10, łasowana10, łasowano10, nasypowa10, oswajana10, oswajano10, pasowany10, sanowała10, sanowało10, wypasana10, wypasano10, wysapana10, wysapano10, pasowana9, pasowano9,

7 literowe słowa:

bajałaś17, pasłbyś17, pobyłaś17, spałbyś17, bywałaś16, nabyłaś16, pobałaś16, powyłaś15, sypałaś15, obsyłaj14, opasłaś14, pasałaś14, pobajał14, sapałaś14, bajpasy13, bojował13, nabajał13, obsypał13, obwołaj13, opajały13, opasłby13, opływaj13, pasałby13, pasłaby13, pasłoby13, posyłaj13, powynoś13, sapałby13, spajały13, spałaby13, spałoby13, spływaj13, wpajały13, bajpasa12, bałwany12, błonowy12, nabywaj12, nabywał12, napajał12, nasyłaj12, obywała12, obywało12, opajała12, opajało12, powołaj12, słabawy12, spajała12, spajało12, wpajała12, wpajało12, bałwana11, banował11, basował11, błonowa11, bonował11, napasły11, napływa11, naspały11, nasypał11, opajany11, opałowy11, opasały11, oswajał11, osypała11, osypało11, pasyjna11, pływano11, posłany11, posobny11, powabny11, słabawa11, słabawo11, spajany11, spałowy11, spawały11, spławny11, spływna11, spojony11, wpajany11, wpojony11, wsypała11, wsypało11, wypasaj11, wypasał11, wypasła11, wypasło11, wysapał11, wyspała11, wyspało11, ajowany10, baonowy10, jasnawy10, napasaj10, napasał10, napasła10, napasło10, napawaj10, napawał10, nasapał10, naspała10, naspało10, obywano10, opajana10, opajano10, opałowa10, opasała10, opasało10, panował10, pasował10, posłana10, posłano10, posobna10, powabna10, sabayon10, słonawy10, spajana10, spajano10, spałowa10, spawała10, spawało10, spławna10, spojona10, swanboy10, wpajana10, wpajano10, wpojona10, wysłana10, wysłano10, ajowana9, baonowa9, jasnawa9, opasany9, opasowy9, osypana9, osypano9, pasywna9, sanował9, słonawa9, słonawo9, snopowy9, spawany9, wsypana9, wsypano9, wyspana9, wyspano9, opasana8, opasano8, opasowa8, snopowa8, spawana8, spawano8,

6 literowe słowa:

obyłaś15, bajały13, pasłaś13, spałaś13, bajała12, bajało12, jałopy12, jołopy12, pasłby12, pływaj12, pobały12, pobyła12, pobyło12, spałby12, spaśny12, bajany11, bajowy11, bajpas11, banały11, bawoły11, bojowy11, bywała11, bywało11, jałopa11, jałopo11, jałowy11, jobowy11, jołopa11, łajany11, łojony11, łojowy11, nabyła11, nabyło11, objawy11, obławy11, obsyła11, obwały11, obywaj11, obywał11, opajał11, pobała11, pobało11, połaja11, pownoś11, spajał11, spaśna11, wpajał11, wyłaja11, bajana10, bajano10, bajowa10, bałwan10, bawoła10, bojowa10, jałowa10, jałowo10, jobowa10, łajana10, łajano10, łapany10, łojona10, łojowa10, łypano10, nabaja10, napływ10, obława10, obławo10, obwoła10, opasły10, opływa10, ospały10, osypał10, pasały10, pławny10, pływna10, pojawy10, pojony10, połowy10, posyła10, powaby10, powały10, powyła10, powyło10, pyłowa10, sapały10, spławy10, spływa10, sypała10, sypało10, wsypał10, wypasł10, wyspał10, basowy9, bonowy9, bywano9, janowy9, jonowy9, łanowy9, łapana9, łapano9, łonowy9, łysawa9, łysawo9, nabywa9, napaja9, napasł9, naspał9, nasyła9, nawały9, opasaj9, opasał9, opasła9, opasło9, osłony9, osobny9, ospała9, pałano9, pasała9, pasało9, pławna9, pobano9, pojona9, połowa9, powała9, powało9, powoła9, sajany9, sapała9, sapało9, sławny9, słowny9, sojowy9, spawaj9, spawał9, spława9, spławo9, własny9, wołany9, wsobny9, ajowan8, aspany8, basowa8, basowo8, bonowa8, janowa8, jonowa8, łanowa8, łonowa8, nawała8, nawało8, opsyna8, opsyno8, osłona8, osobna8, ospowy8, oswaja8, pasany8, pasowy8, pasywa8, pawany8, ponowy8, sławna8, słonaw8, słowna8, sojowa8, sypana8, sypano8, własna8, wołana8, wołano8, wsobna8, wypasa8, aspana7, awansy7, napasa7, napawa7, nosowy7, osnowy7, ospowa7, pasana7, pasano7, pasowa7, pasowo7, pawana7, pawano7, ponowa7, sanowy7, sapano7, synowa7, synowo7, nosowa6, osnowa6, sanowa6,

5 literowe słowa:

byłaś14, bałaś13, łajby12, połaś12, wyłaś12, bajał11, łajba11, łajbo11, łosoś11, obnoś11, owłoś11, pobył11, wypaś11, bławy10, błony10, bywaj10, bywał10, jałop10, jołop10, nabył10, napaś10, obłap10, obyła10, obyło10, pałaj10, pobaj10, pobał10, połaj10, ponoś10, słaby10, wobły10, wyłaj10, wynoś10, bajan9, banał9, banjo9, bława9, błona9, błono9, japsy9, jasła9, jasło9, łajna9, łajno9, łapsy9, nabaj9, nałaj9, objaw9, obław9, obsyp9, obwał9, opały9, opływ9, opoły9, osłab9, pajsy9, pasły9, pasyj9, pławy9, płony9, płowy9, pływa9, posły9, powyj9, powył9, słaba9, słabo9, słoja9, spały9, spływ9, sypał9, wobła9, wobło9, wołaj9, wyłap9, wypał9, baony8, japsa8, jasny8, jawny8, łapsa8, łowny8, nałap8, obawy8, obony8, obywa8, opaja8, opasł8, opoja8, opoła8, osoby8, pajsa8, pajso8, pasaj8, pasał8, pasja8, pasjo8, pasła8, pasło8, pława8, pławo8, płona8, płono8, płowa8, płowo8, pobaw8, pojaw8, posła8, powab8, pował8, saaby8, sapał8, słany8, sławy8, słony8, słowy8, snoby8, spaja8, spała8, spało8, spław8, włosy8, wojny8, wpaja8, jasna7, jasno7, jawna7, łowna7, nabaw7, naspy7, nasyp7, nawał7, nospy7, obawa7, obawo7, opasy7, opony7, oposy7, opsyn7, osław7, osłon7, osoba7, saaba7, sajan7, słana7, słano7, sława7, sławo7, słona7, słono7, słowa7, słowo7, snoba7, snopy7, spawy7, spony7, swapy7, swoja7, włosa7, wojna7, wojno7, wsypa7, wsypo7, wypas7, wysap7, wyspa7, wyspo7, asany6, asowy6, aspan6, naosy6, nasap6, naspa6, naspo6, nospa6, nospo6, noysa6, opasa6, opona6, oposa6, pawan6, snopa6, spano6, spawa6, spona6, spono6, wapna6, wapno6, wynos6, asana5, asano5, asowa5, awans5,

4 literowe słowa:

abyś11, obyś11, łajb10, bały9, była9, było9, łaby9, obły9, obył9, opaś9, spaś9, baja8, bajo8, bała8, bało8, błon8, boja8, bojo8, bopy8, japy8, łaba8, łabo8, łajn8, łapy8, obaj8, obła8, obło8, paby8, pały8, płyn8, pływ8, poły8, wnoś8, bany7, basy7, bony7, bosy7, boya7, bywa7, japa7, japo7, japs7, jawy7, jony7, łany7, łapa7, łapo7, łaps7, łasy7, ławy7, łowy7, łysa7, łyso7, opał7, osły7, paja7, pajo7, pajs7, pała7, pało7, pasł7, pław7, płon7, poła7, poło7, spał7, wały7, woły7, wyła7, wyło7, bana6, bano6, baon6, basa6, bona6, bono6, bosa6, boso6, jawa6, jawo6, łasa6, ława6, ławo6, łona6, łono6, naja6, najo6, napy6, obaw6, obon6, osła6, ospy6, osyp6, pany6, pasy6, pony6, saab6, sapy6, sław6, snob6, soja6, sojo6, wała6, włos6, woja6, wojo6, woła6, wsyp6, wysp6, ansy5, napa5, napo5, nasp5, nawy5, nosp5, nosy5, nowy5, noys5, nysa5, nyso5, opas5, opon5, opos5, ospa5, ospo5, owsy5, pana5, pasa5, pona5, pono5, sany5, sapa5, sapo5, snop5, sony5, sowy5, spaw5, spon5, swap5, syna5, wany5, wapn5, wony5, anoa4, ansa4, anso4, asan4, naos4, nawa4, nawo4, nosa4, nowa4, nowo4, owsa4, sana4, sona4, sowa4, sowo4, wana4, wona4,

3 literowe słowa:

baj7, boj7, job7, łaj7, bop6, jap6, łap6, pab6, pał6, pła6, pło6, abo5, aja5, ban5, bas5, boa5, jaw5, jon5, łan5, ław5, łon5, naj5, oba5, sał5, wał5, woj5, nap4, osp4, pan4, pas4, paw4, pon4, psa4, sap4, spa4, aaa3, ana3, ano3, ans3, asa3, nas3, naw3, nos3, ona3, ono3, osa3, oso3, owa3, owo3, san3, son3, swa3, wan3, was3, won3,


Najdłuższe wyrazy z liter PASJONOWAŁABYŚ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PASJONOWAŁABYŚ to

pasjonowałabyś

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

pasjonowałaby

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa PASJONOWAŁABYŚ

Ze słowa PASJONOWAŁABYŚ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PASJONOWAŁABYŚ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PASJONOWAŁABYŚ to

pasjonowałabyś

. 26 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

pasjonowałbyś

. wartość punktowa tego słowa to: 25


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty