Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PASJONOWAŁABYŚ

Z liter PASJONOWAŁABYŚ można ułożyć aż 1053 wyrazów - Sprawdź jakie!

14 literowe słowa:

pasjonowałabyś26,

13 literowe słowa:

pasjonowałbyś25, pasjonowałaby21,

12 literowe słowa:

opanowałabyś22, pasjonowałaś21, pasjonowałby20,

11 literowe słowa:

oswajałabyś22, opanowałbyś21, panowałabyś21, pasowałabyś21, ponabywałaś21, sanowałabyś20, opanowałaby17, pasjonowały17, pasjonowała16,

10 literowe słowa:

napajałbyś22, opajałabyś22, spajałabyś22, wpajałabyś22, oswajałbyś21, napasałbyś20, napasłabyś20, napawałbyś20, nasapałbyś20, naspałabyś20, opasałabyś20, panowałbyś20, pasowałbyś20, spawałabyś20, sanowałbyś19, abonowałaś18, napajałoby18, opasywałaś18, snobowałaś18, opanowałaś17, oswajałaby17, oswajałoby17, jasnopłowy16, napasałoby16, napawałoby16, nasapałoby16, obłapywana16, obłapywano16, opanowałby16, panowałaby16, panowałoby16, pasowałaby16, pasowałoby16, ponabywała16, ponabywało16, jasnopłowa15, pasjonował15, sanowałaby15, sanowałoby15,

9 literowe słowa:

opajałbyś21, spajałbyś21, wpajałbyś21, pobajałaś20, bojowałaś19, napasłbyś19, naspałbyś19, obsypałaś19, opasałbyś19, opasłabyś19, pasałabyś19, sapałabyś19, spawałbyś19, nabywałaś18, banowałaś17, basowałaś17, bonowałaś17, napajałby17, nasypałaś17, opajałaby17, opajałoby17, oswajałaś17, spajałaby17, spajałoby17, wpajałaby17, wpajałoby17, wypasałaś17, wysapałaś17, oswajałby16, panowałaś16, pasowałaś16, napasałby15, napasłaby15, napasłoby15, napawałby15, naposyłaj15, nasapałby15, naspałaby15, naspałoby15, opasałaby15, opasałoby15, panowałby15, pasjonały15, pasowałby15, ponabywaj15, ponabywał15, sanowałaś15, spawałaby15, spawałoby15, abonowały14, sanowałby14, słojowany14, snobowały14, abonowała13, opanowały13, opasywała13, opasywało13, słabowano13, słojowana13, snobowała13, spałowany13, opanowała12, spałowana12, spałowano12, opasywana11, opasywano11,

8 literowe słowa:

opasłbyś18, pasałbyś18, pasłabyś18, sapałbyś18, spałabyś18, obywałaś17, opajałaś17, spajałaś17, wpajałaś17, opajałby16, osypałaś16, pobajały16, spajałby16, wpajałby16, wsypałaś16, wypasłaś16, wyspałaś16, bojowały15, nabajały15, napasłaś15, naspałaś15, opasałaś15, pobajała15, pobajało15, spawałaś15, bojowała14, nabajało14, napajały14, napasłby14, napływaj14, naspałby14, obsypała14, obsypało14, opasałby14, opasłaby14, opasłoby14, pasałaby14, pasałoby14, połajany14, sapałaby14, sapałoby14, spawałby14, banowały13, basowały13, bonowały13, nabojowy13, nabywała13, nabywało13, napajało13, obsyłana13, obsyłano13, obwołany13, oswajały13, pasjonał13, pobajano13, połajana13, połajano13, sabałowy13, wyłajana13, wyłajano13, wyłojona13, abonował12, banowała12, banowało12, basowała12, basowało12, bonowała12, nabojowa12, napasały12, napawały12, naposyła12, nasapały12, nasypała12, nasypało12, obsypana12, obsypano12, obwołana12, opasywał12, opływana12, opływano12, oswajała12, oswajało12, pałowany12, panowały12, pasowały12, ponabywa12, posyłana12, posyłano12, powołany12, sabałowa12, snobował12, spływana12, spływano12, wyłapana12, wyłapano12, wypasała12, wypasało12, wysapała12, wysapało12, łasowany11, napasało11, napawało11, nasapało11, opanował11, oswajany11, pałowana11, pałowano11, panowała11, panowało11, pasowała11, pasowało11, powołana11, sanowały11, basowano10, łasowana10, łasowano10, nasypowa10, oswajana10, oswajano10, pasowany10, sanowała10, sanowało10, wypasana10, wypasano10, wysapana10, wysapano10, pasowana9, pasowano9,

7 literowe słowa:

bajałaś17, pasłbyś17, pobyłaś17, spałbyś17, bywałaś16, nabyłaś16, pobałaś16, powyłaś15, sypałaś15, obsyłaj14, opasłaś14, pasałaś14, pobajał14, sapałaś14, bajpasy13, bojował13, nabajał13, obsypał13, obwołaj13, opajały13, opasłby13, opływaj13, pasałby13, pasłaby13, pasłoby13, posyłaj13, powynoś13, sapałby13, spajały13, spałaby13, spałoby13, spływaj13, wpajały13, bajpasa12, bałwany12, błonowy12, nabywaj12, nabywał12, napajał12, nasyłaj12, obywała12, obywało12, opajała12, opajało12, powołaj12, słabawy12, spajała12, spajało12, wpajała12, wpajało12, bałwana11, banował11, basował11, błonowa11, bonował11, napasły11, napływa11, naspały11, nasypał11, opajany11, opałowy11, opasały11, oswajał11, osypała11, osypało11, pasyjna11, pływano11, posłany11, posobny11, powabny11, słabawa11, słabawo11, spajany11, spałowy11, spawały11, spławny11, spływna11, spojony11, wpajany11, wpojony11, wsypała11, wsypało11, wypasaj11, wypasał11, wypasła11, wypasło11, wysapał11, wyspała11, wyspało11, ajowany10, baonowy10, jasnawy10, napasaj10, napasał10, napasła10, napasło10, napawaj10, napawał10, nasapał10, naspała10, naspało10, obywano10, opajana10, opajano10, opałowa10, opasała10, opasało10, panował10, pasował10, posłana10, posłano10, posobna10, powabna10, sabayon10, słonawy10, spajana10, spajano10, spałowa10, spawała10, spawało10, spławna10, spojona10, swanboy10, wpajana10, wpajano10, wpojona10, wysłana10, wysłano10, ajowana9, baonowa9, jasnawa9, opasany9, opasowy9, osypana9, osypano9, pasywna9, sanował9, słonawa9, słonawo9, snopowy9, spawany9, wsypana9, wsypano9, wyspana9, wyspano9, opasana8, opasano8, opasowa8, snopowa8, spawana8, spawano8,

6 literowe słowa:

obyłaś15, bajały13, pasłaś13, spałaś13, bajała12, bajało12, jałopy12, jołopy12, pasłby12, pływaj12, pobały12, pobyła12, pobyło12, spałby12, spaśny12, bajany11, bajowy11, bajpas11, banały11, bawoły11, bojowy11, bywała11, bywało11, jałopa11, jałopo11, jałowy11, jobowy11, jołopa11, łajany11, łojony11, łojowy11, nabyła11, nabyło11, objawy11, obławy11, obsyła11, obwały11, obywaj11, obywał11, opajał11, pobała11, pobało11, połaja11, pownoś11, spajał11, spaśna11, wpajał11, wyłaja11, bajana10, bajano10, bajowa10, bałwan10, bawoła10, bojowa10, jałowa10, jałowo10, jobowa10, łajana10, łajano10, łapany10, łojona10, łojowa10, łypano10, nabaja10, napływ10, obława10, obławo10, obwoła10, opasły10, opływa10, ospały10, osypał10, pasały10, pławny10, pływna10, pojawy10, pojony10, połowy10, posyła10, powaby10, powały10, powyła10, powyło10, pyłowa10, sapały10, spławy10, spływa10, sypała10, sypało10, wsypał10, wypasł10, wyspał10, basowy9, bonowy9, bywano9, janowy9, jonowy9, łanowy9, łapana9, łapano9, łonowy9, łysawa9, łysawo9, nabywa9, napaja9, napasł9, naspał9, nasyła9, nawały9, opasaj9, opasał9, opasła9, opasło9, osłony9, osobny9, ospała9, pałano9, pasała9, pasało9, pławna9, pobano9, pojona9, połowa9, powała9, powało9, powoła9, sajany9, sapała9, sapało9, sławny9, słowny9, sojowy9, spawaj9, spawał9, spława9, spławo9, własny9, wołany9, wsobny9, ajowan8, aspany8, basowa8, basowo8, bonowa8, janowa8, jonowa8, łanowa8, łonowa8, nawała8, nawało8, opsyna8, opsyno8, osłona8, osobna8, ospowy8, oswaja8, pasany8, pasowy8, pasywa8, pawany8, ponowy8, sławna8, słonaw8, słowna8, sojowa8, sypana8, sypano8, własna8, wołana8, wołano8, wsobna8, wypasa8, aspana7, awansy7, napasa7, napawa7, nosowy7, osnowy7, ospowa7, pasana7, pasano7, pasowa7, pasowo7, pawana7, pawano7, ponowa7, sanowy7, sapano7, synowa7, synowo7, nosowa6, osnowa6, sanowa6,

5 literowe słowa:

byłaś14, bałaś13, łajby12, połaś12, wyłaś12, bajał11, łajba11, łajbo11, łosoś11, obnoś11, owłoś11, pobył11, wypaś11, bławy10, błony10, bywaj10, bywał10, jałop10, jołop10, nabył10, napaś10, obłap10, obyła10, obyło10, pałaj10, pobaj10, pobał10, połaj10, ponoś10, słaby10, wobły10, wyłaj10, wynoś10, bajan9, banał9, banjo9, bława9, błona9, błono9, japsy9, jasła9, jasło9, łajna9, łajno9, łapsy9, nabaj9, nałaj9, objaw9, obław9, obsyp9, obwał9, opały9, opływ9, opoły9, osłab9, pajsy9, pasły9, pasyj9, pławy9, płony9, płowy9, pływa9, posły9, powyj9, powył9, słaba9, słabo9, słoja9, spały9, spływ9, sypał9, wobła9, wobło9, wołaj9, wyłap9, wypał9, baony8, japsa8, jasny8, jawny8, łapsa8, łowny8, nałap8, obawy8, obony8, obywa8, opaja8, opasł8, opoja8, opoła8, osoby8, pajsa8, pajso8, pasaj8, pasał8, pasja8, pasjo8, pasła8, pasło8, pława8, pławo8, płona8, płono8, płowa8, płowo8, pobaw8, pojaw8, posła8, powab8, pował8, saaby8, sapał8, słany8, sławy8, słony8, słowy8, snoby8, spaja8, spała8, spało8, spław8, włosy8, wojny8, wpaja8, jasna7, jasno7, jawna7, łowna7, nabaw7, naspy7, nasyp7, nawał7, nospy7, obawa7, obawo7, opasy7, opony7, oposy7, opsyn7, osław7, osłon7, osoba7, saaba7, sajan7, słana7, słano7, sława7, sławo7, słona7, słono7, słowa7, słowo7, snoba7, snopy7, spawy7, spony7, swapy7, swoja7, włosa7, wojna7, wojno7, wsypa7, wsypo7, wypas7, wysap7, wyspa7, wyspo7, asany6, asowy6, aspan6, naosy6, nasap6, naspa6, naspo6, nospa6, nospo6, noysa6, opasa6, opona6, oposa6, pawan6, snopa6, spano6, spawa6, spona6, spono6, wapna6, wapno6, wynos6, asana5, asano5, asowa5, awans5,

4 literowe słowa:

abyś11, obyś11, łajb10, bały9, była9, było9, łaby9, obły9, obył9, opaś9, spaś9, baja8, bajo8, bała8, bało8, błon8, boja8, bojo8, bopy8, japy8, łaba8, łabo8, łajn8, łapy8, obaj8, obła8, obło8, paby8, pały8, płyn8, pływ8, poły8, wnoś8, bany7, basy7, bony7, bosy7, boya7, bywa7, japa7, japo7, japs7, jawy7, jony7, łany7, łapa7, łapo7, łaps7, łasy7, ławy7, łowy7, łysa7, łyso7, opał7, osły7, paja7, pajo7, pajs7, pała7, pało7, pasł7, pław7, płon7, poła7, poło7, spał7, wały7, woły7, wyła7, wyło7, bana6, bano6, baon6, basa6, bona6, bono6, bosa6, boso6, jawa6, jawo6, łasa6, ława6, ławo6, łona6, łono6, naja6, najo6, napy6, obaw6, obon6, osła6, ospy6, osyp6, pany6, pasy6, pony6, saab6, sapy6, sław6, snob6, soja6, sojo6, wała6, włos6, woja6, wojo6, woła6, wsyp6, wysp6, ansy5, napa5, napo5, nasp5, nawy5, nosp5, nosy5, nowy5, noys5, nysa5, nyso5, opas5, opon5, opos5, ospa5, ospo5, owsy5, pana5, pasa5, pona5, pono5, sany5, sapa5, sapo5, snop5, sony5, sowy5, spaw5, spon5, swap5, syna5, wany5, wapn5, wony5, anoa4, ansa4, anso4, asan4, naos4, nawa4, nawo4, nosa4, nowa4, nowo4, owsa4, sana4, sona4, sowa4, sowo4, wana4, wona4,

3 literowe słowa:

byś10, baś9, jaś9, łaś9, łoś9, pyś9, był8, łby8, paś8, baj7, bał7, boj7, job7, łab7, łaj7, łba7, łyp7, noś7, obł7, pył7, aby6, bop6, boy6, jap6, łap6, oby6, pab6, pał6, pła6, pło6, wyj6, wył6, abo5, aja5, ban5, bas5, baw5, boa5, bon5, jaw5, jon5, łan5, ław5, łon5, naj5, oba5, opy5, psy5, sał5, spy5, syp5, wab5, wał5, woj5, asy4, nap4, nys4, osp4, osy4, pan4, pas4, paw4, pon4, psa4, sap4, sny4, spa4, syn4, aaa3, ana3, ano3, ans3, asa3, nas3, naw3, nos3, ona3, ono3, osa3, oso3, owa3, owo3, san3, son3, swa3, wan3, was3, won3,

2 literowe słowa:

6, by5, aj4, ba4, bo4, ja4, oj4, ny3, op3, pa3, po3, wy3, yo3, aa2, as2, na2, no2, on2, oo2, os2,


Najdłuższe wyrazy z liter PASJONOWAŁABYŚ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PASJONOWAŁABYŚ to

pasjonowałabyś

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

pasjonowałaby

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa PASJONOWAŁABYŚ

Ze słowa PASJONOWAŁABYŚ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PASJONOWAŁABYŚ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PASJONOWAŁABYŚ to

pasjonowałabyś

. 26 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

pasjonowałbyś

. wartość punktowa tego słowa to: 25

Informacje szczegółowe o słowie PASJONOWAŁABYŚ

Samogłoski

Ilość samogłosek: 6

Występujące samogłoski: A, A, A, O, O, Y

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 8

Występujące spółgłoski: B, J, N, P, S, W, Ł, Ś

Litery

Ilość wszystkich liter: 14

Litery w słowie PASJONOWAŁABYŚ w kolejności alfabetycznej: A, A, A, B, J, N, O, O, P, S, W, Y, Ł, Ś

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ś, Ł, Y, W, S, P, O, O, N, J, B, A, A, A


Jak prawidłowo wymawiać słowo PASJONOWAŁABYŚAnaliza liter - słowo PASJONOWAŁABYŚ

Słowo PASJONOWAŁABYŚ po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, B, J, Ł, N, O, P, S, Ś, W, Y . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie PASJONOWAŁABYŚ

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 59
4 271
5 732
6 1805
7 3516
8 5407
9 7531
10 9234
11 9715
12 9145
13 7672
14 6185
15 4643

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się literę A

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 83
4 879
5 3140
6 6566
7 12471
8 19154
9 26059
10 31032
11 32614
12 32051
13 29784
14 25122
15 19028

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów
0 891858
1 1261627
2 691472
3 167614
4 17526
5 727
6 15

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera B w słowie PASJONOWAŁABYŚ

Wyrazy na literę B

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 96
4 472
5 1471
6 3012
7 5431
8 8552
9 10572
10 11710
11 10737
12 9023
13 6818
14 4946
15 3316

Rozkład wyrazów na literę B

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
96
4 Ilość słów
472
5 Ilość słów
1471
6 Ilość słów
3012
7 Ilość słów
5431
8 Ilość słów
8552
9 Ilość słów
10572
10 Ilość słów
11710
11 Ilość słów
10737
12 Ilość słów
9023
13 Ilość słów
6818
14 Ilość słów
4946
15 Ilość słów
3316

Wyrazy kończące się literę B

Ilość liter Ilość słów
3 49
4 102
5 157
6 126
7 96
8 67
9 33
10 22
11 18
12 4
13 3

Rozkład wyrazów kończących się literą B

3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
102
5 Ilość słów
157
6 Ilość słów
126
7 Ilość słów
96
8 Ilość słów
67
9 Ilość słów
33
10 Ilość słów
22
11 Ilość słów
18
12 Ilość słów
4
13 Ilość słów
3

Wystąpienia litery B w słowach polskich

Ilość wystąpień litery B Ilość słów
0 2417531
1 568523
2 43782
3 1003

Rozkład słow według wystąpień litery B

0 Ilość słów
2417531
1 Ilość słów
568523
2 Ilość słów
43782
3 Ilość słów
1003

Litera J w słowie PASJONOWAŁABYŚ

Wyrazy na literę J

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 43
4 196
5 520
6 892
7 1407
8 1979
9 2274
10 2488
11 2528
12 2286
13 1939
14 1581
15 1112

Rozkład wyrazów na literę J

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
196
5 Ilość słów
520
6 Ilość słów
892
7 Ilość słów
1407
8 Ilość słów
1979
9 Ilość słów
2274
10 Ilość słów
2488
11 Ilość słów
2528
12 Ilość słów
2286
13 Ilość słów
1939
14 Ilość słów
1581
15 Ilość słów
1112

Wyrazy kończące się literę J

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 53
4 166
5 740
6 2134
7 4558
8 7512
9 10685
10 14289
11 17017
12 18699
13 19603
14 18656
15 16262

Rozkład wyrazów kończących się literą J

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
166
5 Ilość słów
740
6 Ilość słów
2134
7 Ilość słów
4558
8 Ilość słów
7512
9 Ilość słów
10685
10 Ilość słów
14289
11 Ilość słów
17017
12 Ilość słów
18699
13 Ilość słów
19603
14 Ilość słów
18656
15 Ilość słów
16262

Wystąpienia litery J w słowach polskich

Ilość wystąpień litery J Ilość słów
0 2402680
1 583904
2 42833
3 1399
4 23

Rozkład słow według wystąpień litery J

0 Ilość słów
2402680
1 Ilość słów
583904
2 Ilość słów
42833
3 Ilość słów
1399
4 Ilość słów
23

Litera Ł w słowie PASJONOWAŁABYŚ

Wyrazy na literę Ł

Ilość liter Ilość słów
3 53
4 170
5 534
6 893
7 1302
8 1885
9 1886
10 1823
11 1508
12 1047
13 675
14 446
15 197

Rozkład wyrazów na literę Ł

3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
170
5 Ilość słów
534
6 Ilość słów
893
7 Ilość słów
1302
8 Ilość słów
1885
9 Ilość słów
1886
10 Ilość słów
1823
11 Ilość słów
1508
12 Ilość słów
1047
13 Ilość słów
675
14 Ilość słów
446
15 Ilość słów
197

Wyrazy kończące się literę Ł

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 164
5 643
6 1612
7 2989
8 4199
9 4384
10 3837
11 2986
12 2058
13 1251
14 720
15 357

Rozkład wyrazów kończących się literą Ł

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
164
5 Ilość słów
643
6 Ilość słów
1612
7 Ilość słów
2989
8 Ilość słów
4199
9 Ilość słów
4384
10 Ilość słów
3837
11 Ilość słów
2986
12 Ilość słów
2058
13 Ilość słów
1251
14 Ilość słów
720
15 Ilość słów
357

Wystąpienia litery Ł w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ł Ilość słów
0 2353633
1 632476
2 44690
3 40

Rozkład słow według wystąpień litery Ł

0 Ilość słów
2353633
1 Ilość słów
632476
2 Ilość słów
44690
3 Ilość słów
40

Litera N w słowie PASJONOWAŁABYŚ

Wyrazy na literę N

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 49
4 232
5 868
6 1821
7 4730
8 10859
9 21699
10 40594
11 68766
12 102343
13 132805
14 150507
15 147124

Rozkład wyrazów na literę N

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
232
5 Ilość słów
868
6 Ilość słów
1821
7 Ilość słów
4730
8 Ilość słów
10859
9 Ilość słów
21699
10 Ilość słów
40594
11 Ilość słów
68766
12 Ilość słów
102343
13 Ilość słów
132805
14 Ilość słów
150507
15 Ilość słów
147124

Wyrazy kończące się literę N

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 73
4 180
5 516
6 961
7 1015
8 1138
9 966
10 822
11 693
12 508
13 347
14 223
15 121

Rozkład wyrazów kończących się literą N

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
73
4 Ilość słów
180
5 Ilość słów
516
6 Ilość słów
961
7 Ilość słów
1015
8 Ilość słów
1138
9 Ilość słów
966
10 Ilość słów
822
11 Ilość słów
693
12 Ilość słów
508
13 Ilość słów
347
14 Ilość słów
223
15 Ilość słów
121

Wystąpienia litery N w słowach polskich

Ilość wystąpień litery N Ilość słów
0 1343316
1 1142049
2 468793
3 72920
4 3717
5 44

Rozkład słow według wystąpień litery N

0 Ilość słów
1343316
1 Ilość słów
1142049
2 Ilość słów
468793
3 Ilość słów
72920
4 Ilość słów
3717
5 Ilość słów
44

Litera O w słowie PASJONOWAŁABYŚ

Wyrazy na literę O

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 65
4 409
5 1401
6 4192
7 9360
8 16569
9 24207
10 29686
11 30297
12 26446
13 20161
14 14324
15 9613

Rozkład wyrazów na literę O

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
65
4 Ilość słów
409
5 Ilość słów
1401
6 Ilość słów
4192
7 Ilość słów
9360
8 Ilość słów
16569
9 Ilość słów
24207
10 Ilość słów
29686
11 Ilość słów
30297
12 Ilość słów
26446
13 Ilość słów
20161
14 Ilość słów
14324
15 Ilość słów
9613

Wyrazy kończące się literę O

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 63
4 601
5 1958
6 3592
7 7070
8 12134
9 17893
10 21799
11 24620
12 25392
13 24839
14 23699
15 21146

Rozkład wyrazów kończących się literą O

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
601
5 Ilość słów
1958
6 Ilość słów
3592
7 Ilość słów
7070
8 Ilość słów
12134
9 Ilość słów
17893
10 Ilość słów
21799
11 Ilość słów
24620
12 Ilość słów
25392
13 Ilość słów
24839
14 Ilość słów
23699
15 Ilość słów
21146

Wystąpienia litery O w słowach polskich

Ilość wystąpień litery O Ilość słów
0 1083172
1 1279044
2 539953
3 113711
4 13919
5 989
6 49
7 2

Rozkład słow według wystąpień litery O

0 Ilość słów
1083172
1 Ilość słów
1279044
2 Ilość słów
539953
3 Ilość słów
113711
4 Ilość słów
13919
5 Ilość słów
989
6 Ilość słów
49
7 Ilość słów
2

Litera P w słowie PASJONOWAŁABYŚ

Wyrazy na literę P

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 520
5 2138
6 5258
7 11921
8 22437
9 37591
10 54348
11 68418
12 74169
13 69747
14 57138
15 42331

Rozkład wyrazów na literę P

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
520
5 Ilość słów
2138
6 Ilość słów
5258
7 Ilość słów
11921
8 Ilość słów
22437
9 Ilość słów
37591
10 Ilość słów
54348
11 Ilość słów
68418
12 Ilość słów
74169
13 Ilość słów
69747
14 Ilość słów
57138
15 Ilość słów
42331

Wyrazy kończące się literę P

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 54
4 150
5 188
6 146
7 140
8 125
9 89
10 51
11 36
12 12
13 8
14 7
15 2

Rozkład wyrazów kończących się literą P

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
54
4 Ilość słów
150
5 Ilość słów
188
6 Ilość słów
146
7 Ilość słów
140
8 Ilość słów
125
9 Ilość słów
89
10 Ilość słów
51
11 Ilość słów
36
12 Ilość słów
12
13 Ilość słów
8
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
2

Wystąpienia litery P w słowach polskich

Ilość wystąpień litery P Ilość słów
0 2105628
1 828748
2 94230
3 2233

Rozkład słow według wystąpień litery P

0 Ilość słów
2105628
1 Ilość słów
828748
2 Ilość słów
94230
3 Ilość słów
2233

Litera S w słowie PASJONOWAŁABYŚ

Wyrazy na literę S

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 79
4 572
5 2317
6 5673
7 10762
8 17032
9 22936
10 27033
11 27362
12 24547
13 20413
14 15590
15 11840

Rozkład wyrazów na literę S

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
79
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2317
6 Ilość słów
5673
7 Ilość słów
10762
8 Ilość słów
17032
9 Ilość słów
22936
10 Ilość słów
27033
11 Ilość słów
27362
12 Ilość słów
24547
13 Ilość słów
20413
14 Ilość słów
15590
15 Ilość słów
11840

Wyrazy kończące się literę S

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 60
4 187
5 331
6 387
7 361
8 271
9 241
10 138
11 89
12 42
13 29
14 11
15 1

Rozkład wyrazów kończących się literą S

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
60
4 Ilość słów
187
5 Ilość słów
331
6 Ilość słów
387
7 Ilość słów
361
8 Ilość słów
271
9 Ilość słów
241
10 Ilość słów
138
11 Ilość słów
89
12 Ilość słów
42
13 Ilość słów
29
14 Ilość słów
11
15 Ilość słów
1

Wystąpienia litery S w słowach polskich

Ilość wystąpień litery S Ilość słów
0 2011402
1 913075
2 101900
3 4382
4 73
5 7

Rozkład słow według wystąpień litery S

0 Ilość słów
2011402
1 Ilość słów
913075
2 Ilość słów
101900
3 Ilość słów
4382
4 Ilość słów
73
5 Ilość słów
7

Litera Ś w słowie PASJONOWAŁABYŚ

Wyrazy na literę Ś

Ilość liter Ilość słów
3 7
4 39
5 166
6 499
7 984
8 1496
9 2198
10 2413
11 2204
12 1870
13 1320
14 995
15 622

Rozkład wyrazów na literę Ś

3 Ilość słów
7
4 Ilość słów
39
5 Ilość słów
166
6 Ilość słów
499
7 Ilość słów
984
8 Ilość słów
1496
9 Ilość słów
2198
10 Ilość słów
2413
11 Ilość słów
2204
12 Ilość słów
1870
13 Ilość słów
1320
14 Ilość słów
995
15 Ilość słów
622

Wyrazy kończące się literę Ś

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 27
4 44
5 170
6 414
7 1297
8 3732
9 7761
10 12441
11 15469
12 15882
13 13917
14 10783
15 7433

Rozkład wyrazów kończących się literą Ś

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
27
4 Ilość słów
44
5 Ilość słów
170
6 Ilość słów
414
7 Ilość słów
1297
8 Ilość słów
3732
9 Ilość słów
7761
10 Ilość słów
12441
11 Ilość słów
15469
12 Ilość słów
15882
13 Ilość słów
13917
14 Ilość słów
10783
15 Ilość słów
7433

Wystąpienia litery Ś w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ś Ilość słów
0 2688786
1 332144
2 9854
3 55

Rozkład słow według wystąpień litery Ś

0 Ilość słów
2688786
1 Ilość słów
332144
2 Ilość słów
9854
3 Ilość słów
55

Litera W w słowie PASJONOWAŁABYŚ

Wyrazy na literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 66
4 412
5 1749
6 4393
7 9840
8 17451
9 26074
10 32232
11 34524
12 32073
13 26459
14 20075
15 14361

Rozkład wyrazów na literę W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
66
4 Ilość słów
412
5 Ilość słów
1749
6 Ilość słów
4393
7 Ilość słów
9840
8 Ilość słów
17451
9 Ilość słów
26074
10 Ilość słów
32232
11 Ilość słów
34524
12 Ilość słów
32073
13 Ilość słów
26459
14 Ilość słów
20075
15 Ilość słów
14361

Wyrazy kończące się literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 28
4 134
5 753
6 1832
7 3271
8 5079
9 5766
10 6077
11 5378
12 3738
13 2593
14 1649
15 1019

Rozkład wyrazów kończących się literą W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
28
4 Ilość słów
134
5 Ilość słów
753
6 Ilość słów
1832
7 Ilość słów
3271
8 Ilość słów
5079
9 Ilość słów
5766
10 Ilość słów
6077
11 Ilość słów
5378
12 Ilość słów
3738
13 Ilość słów
2593
14 Ilość słów
1649
15 Ilość słów
1019

Wystąpienia litery W w słowach polskich

Ilość wystąpień litery W Ilość słów
0 1684393
1 1133664
2 196654
3 15489
4 637
5 2

Rozkład słow według wystąpień litery W

0 Ilość słów
1684393
1 Ilość słów
1133664
2 Ilość słów
196654
3 Ilość słów
15489
4 Ilość słów
637
5 Ilość słów
2

Litera Y w słowie PASJONOWAŁABYŚ

Wyrazy na literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 4
4 13
5 31
6 39
7 52
8 51
9 29
10 18
11 4
12 7
13 1
14 2

Rozkład wyrazów na literę Y

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
4
4 Ilość słów
13
5 Ilość słów
31
6 Ilość słów
39
7 Ilość słów
52
8 Ilość słów
51
9 Ilość słów
29
10 Ilość słów
18
11 Ilość słów
4
12 Ilość słów
7
13 Ilość słów
1
14 Ilość słów
2

Wyrazy kończące się literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 56
4 699
5 2475
6 6156
7 13195
8 24197
9 39124
10 52808
11 62065
12 64281
13 59940
14 51113
15 39412

Rozkład wyrazów kończących się literą Y

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
56
4 Ilość słów
699
5 Ilość słów
2475
6 Ilość słów
6156
7 Ilość słów
13195
8 Ilość słów
24197
9 Ilość słów
39124
10 Ilość słów
52808
11 Ilość słów
62065
12 Ilość słów
64281
13 Ilość słów
59940
14 Ilość słów
51113
15 Ilość słów
39412

Wystąpienia litery Y w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Y Ilość słów
0 1706682
1 1010985
2 261517
3 45785
4 5529
5 336
6 5

Rozkład słow według wystąpień litery Y

0 Ilość słów
1706682
1 Ilość słów
1010985
2 Ilość słów
261517
3 Ilość słów
45785
4 Ilość słów
5529
5 Ilość słów
336
6 Ilość słów
5

Ilość liter w słowie PASJONOWAŁABYŚ: 14

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 14 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 14 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 6185
B 4946
C 4370
D 10521
E 3074
F 2968
G 3001
H 2688
I 2620
J 1581
K 10141
L 1819
M 6774
N 150507
O 14324
P 57138
R 14276
S 15590
T 4940
U 7618
W 20075
Y 2
Z 21764
Ó 7
Ć 105
Ł 446
Ś 995
Ź 13
Ż 442

14 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
6185
B Ilość słów
4946
C Ilość słów
4370
D Ilość słów
10521
E Ilość słów
3074
F Ilość słów
2968
G Ilość słów
3001
H Ilość słów
2688
I Ilość słów
2620
J Ilość słów
1581
K Ilość słów
10141
L Ilość słów
1819
M Ilość słów
6774
N Ilość słów
150507
O Ilość słów
14324
P Ilość słów
57138
R Ilość słów
14276
S Ilość słów
15590
T Ilość słów
4940
U Ilość słów
7618
W Ilość słów
20075
Y Ilość słów
2
Z Ilość słów
21764
Ó Ilość słów
7
Ć Ilość słów
105
Ł Ilość słów
446
Ś Ilość słów
995
Ź Ilość słów
13
Ż Ilość słów
442

Zestawienie słow 14 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 25122
C 647
D 7
E 46122
F 11
G 12
H 31231
I 49383
J 18656
K 507
L 12
M 50308
N 223
O 23699
P 7
R 81
S 11
T 34
U 25990
W 1649
Y 51113
Z 1457
Ą 18686
Ć 2042
Ę 1505
Ł 720
Ń 3819
Ś 10783
Ż 5093

14 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
25122
C Ilość słów
647
D Ilość słów
7
E Ilość słów
46122
F Ilość słów
11
G Ilość słów
12
H Ilość słów
31231
I Ilość słów
49383
J Ilość słów
18656
K Ilość słów
507
L Ilość słów
12
M Ilość słów
50308
N Ilość słów
223
O Ilość słów
23699
P Ilość słów
7
R Ilość słów
81
S Ilość słów
11
T Ilość słów
34
U Ilość słów
25990
W Ilość słów
1649
Y Ilość słów
51113
Z Ilość słów
1457
Ą Ilość słów
18686
Ć Ilość słów
2042
Ę Ilość słów
1505
Ł Ilość słów
720
Ń Ilość słów
3819
Ś Ilość słów
10783
Ż Ilość słów
5093

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa PASJONOWAŁABYŚ

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu PASJONOWAŁABYŚ - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty