Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PASJANSOWYMI

Z liter PASJANSOWYMI można ułożyć ponad 1000 wyrazów

12 literowe słowa:

pasjansowymi17,

11 literowe słowa:

pasjansowym16, spasowanymi14,

10 literowe słowa:

jaspisowym15, ponawiajmy15, powymijana15, spowijanym15, oswajanymi14, pasjansowy14, impasowany13, pasjansowi13, pasowanymi13, spasowanym13, wypasaniom13, wysapaniom13,

9 literowe słowa:

opajanymi14, pojawiamy14, powijanym14, spajanymi14, spowijamy14, wpajanymi14, wspinajmy14, wypominaj14, jasnawymi13, jasnopisy13, jaspisowy13, jassowymi13, nawisajmy13, oswajanym13, pasjansom13, spajaniom13, spowijany13, wpajaniom13, wspominaj13, impasywna12, jaspisowa12, opasanymi12, pasmowany12, pasowanym12, pomawiany12, pomywania12, ponawiamy12, possanymi12, spamowany12, spasanymi12, spasionym12, spawanymi12, spowijana12, synapsami12, synopsami12, wsypaniom12, wyspaniom12, opasywani11, opisywana11, pasmowani11, posysania11, sampanowi11, spamowani11, spasaniom11, spasowany11, spawaniom11, spisywana11, spisywano11, wsysaniom11, wypasiona11, wyssaniom11, asasynowi10, spasowani10,

8 literowe słowa:

opajanym13, opasajmy13, opijanym13, opinajmy13, opsnijmy13, pojawimy13, pomijany13, possijmy13, powijamy13, powymija13, sapnijmy13, spajanym13, spasajmy13, spawajmy13, spijanym13, spinajmy13, spowijmy13, wpajanym13, wpijanym13, wpinajmy13, wypomnij13, janowymi12, jasnawym12, jaspisom12, jassowym12, napojami12, nassijmy12, nawijamy12, oswajamy12, owijanym12, pasjansy12, pojawami12, pojawiam12, pojmania12, pomawiaj12, pomijana12, powijany12, spowijam12, syjamowi12, wspomnij12, wymajani12, wymajano12, wymajona12, wymijana12, wymijano12, wypijana12, wypijano12, wyspinaj12, impasowy11, jasnopis11, mapowany11, nasypami11, nawojami11, opasanym11, opisanym11, opsynami11, oswajany11, panamowy11, pasamony11, pasanymi11, pasionym11, pasowymi11, pasywami11, pianowym11, pomywana11, pomywani11, ponawiaj11, posianym11, possanym11, powijana11, samopisy11, spasanym11, spawanym11, spinowym11, spisanym11, spisowym11, synapsom11, sypaniom11, wpisanym11, wspinamy11, wypasami11, wypomina11, wyspinam11, asasynom10, impasowa10, mapowani10, masowany10, nasypowa10, nasypowi10, nawisamy10, omawiany10, omywania10, oswajani10, osypania10, owsianym10, panamowi10, pasaniom10, pasowany10, pawianom10, piasawom10, pisywana10, pisywano10, ponawiam10, posysana10, posysani10, sajanowi10, sanowymi10, sapaniom10, spasiony10, ssawnymi10, wspomina10, wsypania10, wynosami10, wypasani10, wypasano10, wypisana10, wypisano10, wypsiano10, wysapani10, wysapano10, wyspania10, aspanowi9, assamowi9, masowani9, nawiasom9, pasowani9, possania9, spasiona9, wsysania9, wyssania9,

7 literowe słowa:

napijmy12, opajamy12, opijamy12, opnijmy12, pasajmy12, pijanym12, pojawmy12, pojmany12, pomywaj12, powijmy12, spajamy12, spijamy12, wpajamy12, wpijamy12, wypijam12, janowym11, japsami11, jasmony11, jasnymi11, jaspisy11, jawnymi11, misyjna11, najmowy11, nawijmy11, omijany11, opajany11, opijany11, owijamy11, pajsami11, pasjami11, pasyjna11, pasyjni11, pojmana11, pojmani11, posysaj11, powijam11, sipajom11, spajany11, spijany11, spojami11, symonij11, wpajany11, wpijany11, wypasaj11, wypinaj11, wypsnij11, ajowany10, anosmij10, jamsowi10, japsowi10, jasiony10, jasnawy10, jassami10, jassowy10, mospany10, najmowa10, najmowi10, napoimy10, nasapmy10, nasypom10, nasysaj10, nawijam10, omawiaj10, omijana10, opajani10, opasamy10, opijana10, opinamy10, oswajam10, osypami10, owijany10, pasanym10, pasjans10, pasmowy10, pasowym10, pasywom10, pawonij10, pisanym10, pojawia10, pomiany10, posysam10, sajanom10, sampany10, spajani10, spajano10, spamowy10, spasamy10, spawamy10, spijana10, spijano10, spinamy10, spowija10, wojnami10, wpajani10, wpajano10, wpijana10, wpijano10, wpinamy10, wspinaj10, wsypami10, wypasam10, wypasom10, wypinam10, wypisom10, wypomni10, wyspami10, aminowy9, asowymi9, aspanom9, asymina9, asymino9, jasnawi9, jassowa9, jassowi9, masywna9, masywni9, mospana9, mospani9, napisom9, naspami9, nasysam9, nawisaj9, nospami9, noysami9, nyssami9, omywana9, omywani9, opasami9, opasany9, opisany9, osianym9, osypana9, osypani9, owianym9, owijana9, panwiom9, pasamon9, pasiony9, pasiwom9, pasmowa9, pasmowi9, passami9, pasywna9, pasywni9, pawanom9, pawiany9, pianowy9, piasawy9, pinasom9, pomawia9, pomiana9, posiany9, possami9, possany9, samopas9, samopis9, sanowym9, sinawym9, snopami9, spamowa9, spamowi9, spaniom9, spasany9, spawami9, spawany9, spinowy9, spisany9, spisowy9, sponami9, ssanymi9, ssawnym9, swapami9, symonia9, synapsa9, synapso9, synopsa9, sypania9, sypiano9, wapnami9, wapniom9, wnosimy9, wpisany9, wsianym9, wspinam9, wspomni9, wsypana9, wsypani9, wsypano9, wymiana9, wymiano9, wymiona9, wyspana9, wyspani9, wyspano9, wyspina9, yassami9, amanowi8, aminowa8, anosmia8, asaniom8, asasyni8, awansom8, masnawi8, mawiano8, naosami8, nawiasy8, nawisam8, nawisom8, opasani8, opisana8, owsiany8, pasiona8, pawonia8, pianowa8, piasawo8, ponawia8, posiana8, possana8, possani8, samosia8, sosnami8, spasani8, spasano8, spawani8, spawano8, spinowa8, spisana8, spisano8, spisowa8, spsiano8, ssaniom8, ssawami8, wpisana8, wpisano8, wsysana8, wsysani8, wsysano8, wysiana8, wysiano8, wyssana8, wyssani8, wyssano8, yassowa8, yassowi8, asanowi7, owsiana7,

6 literowe słowa:

opijmy11, pijamy11, pnijmy11, pyjama11, pyjamo11, spijmy11, wpijmy11, jamowy10, japami10, japsom10, jasnym10, jawimy10, jawnym10, majony10, majowy10, mansyj10, mijany10, myjnia10, myjnio10, omywaj10, opajam10, opijam10, owijmy10, pajami10, pajsom10, pasjom10, pijany10, pojawy10, pomija10, pomnij10, spajam10, spijam10, ssijmy10, syjama10, sypiaj10, sypnij10, wpajam10, wpijam10, wymaja10, wymija10, wymnij10, wypija10, wypnij10, anomij9, impasy9, jamowa9, jamowi9, janowy9, jasiom9, jasmon9, jaspis9, jassom9, jawami9, jonami9, majona9, majowa9, majowi9, mansja9, mansji9, mansjo9, mapowy9, mawiaj9, mijana9, mijano9, mopany9, najami9, opasaj9, opinaj9, opsnij9, owijam9, panamy9, pasamy9, pianym9, pijana9, pijano9, piwnym9, pojawi9, pomywa9, possij9, powija9, pysiom9, sajany9, sapnij9, sipaja9, sojami9, spasaj9, spawaj9, spinaj9, spoimy9, spowij9, sypiam9, wojami9, wpinaj9, wpoimy9, wsypom9, wsysaj9, wyspom9, wyssij9, ajowan8, apisom8, asowym8, aspany8, assamy8, asymin8, janowa8, janowi8, jasion8, mapowa8, mapowi8, masony8, masowy8, minowy8, misowy8, mopana8, mopsia8, mosiny8, mospan8, namowy8, napami8, napisy8, naspom8, nassij8, nawija8, nosimy8, nowymi8, nysami8, nyssom8, opasam8, opinam8, opsyna8, ospami8, oswaja8, panami8, panamo8, paniom8, pasami8, pasany8, pasowy8, passim8, passom8, pasywa8, pawany8, pawiom8, pianom8, pinasy8, pisany8, ponami8, posysa8, psinom8, samosy8, sampan8, sapami8, sianym8, somany8, spasam8, spawam8, spawom8, spinam8, spinom8, spisom8, spoiny8, ssanym8, swapom8, synami8, synaps8, syniom8, synops8, sypana8, sypani8, sypano8, wapnom8, wianym8, wimany8, wpinam8, wpisom8, wsysam8, wymian8, wymion8, wypasa8, wypina8, yamowi8, yassom8, anomia7, ansami7, asanom7, asasyn7, awansy7, iwanom7, manowi7, masona7, masoni7, masowa7, masowi7, minowa7, misowa7, mosina7, namowa7, nasysa7, nawami7, nawisy7, nosami7, omawia7, osiany7, owiany7, owsami7, panwia7, panwio7, pasani7, pasano7, pasiwa7, pasowa7, pasowi7, pawano7, pawian7, piasaw7, pinasa7, pinaso7, pisana7, pisano7, psiano7, samosa7, samosi7, samowi7, sanami7, saniom7, sanowy7, sapano7, sapowi7, sianom7, sinawy7, sonami7, sosami7, sowami7, spania7, spoina7, spoiwa7, ssawny7, ssawom7, synowa7, synowi7, wanami7, waniom7, wapnia7, wianom7, wimana7, wimano7, wiosny7, wonami7, wsiany7, wspina7, wynosi7, nawias6, nawisa6, nosiwa6, osiana6, owiana6, sanowa6, sanowi6, sinawa6, sinawo6, ssania6, ssawna6, ssawni6, wiosna6, wsiana6, wsiano6,

5 literowe słowa:

pijmy10, pomyj10, pyjam10, jamsy9, japom9, japsy9, jawmy9, majny9, misyj9, myjni9, najmy9, namyj9, pajom9, pajsy9, pasyj9, pijam9, pojma9, powyj9, syjam9, wijmy9, wymaj9, wypij9, japsa8, japsi8, jasny8, jassy8, jawny8, jawom8, majna8, majno8, manij8, misja8, misjo8, mopsy8, najom8, napij8, omija8, opaja8, opija8, opnij8, pajsa8, pajso8, pasaj8, pasja8, pasji8, pasjo8, poimy8, pojaw8, pomny8, powij8, sapmy8, sipaj8, spaja8, spamy8, spija8, wampy8, wijom8, wojny8, wpaja8, wpija8, amany7, aminy7, amony7, animy7, apiom7, apisy7, imany7, impas7, jasia7, jasna7, jasno7, jawna7, jawni7, jonia7, masyw7, miany7, miony7, mopan7, mopsa7, mopsi7, mowny7, mysia7, mysio7, namyw7, napom7, naspy7, nasyp7, nawij7, nipom7, nospy7, nowym7, nysom7, omany7, omywa7, onymi7, opami7, opasy7, opisy7, opsyn7, owija7, owymi7, panam7, panom7, pasam7, pasma7, pasmo7, pasom7, passy7, pawim7, piany7, pinom7, piony7, pisma7, pismo7, piwny7, piwom7, pniom7, pomna7, pomni7, possy7, psami7, psiny7, pysia7, pysio7, sajan7, sapom7, sinym7, siwmy7, siwym7, snopy7, spami7, spawy7, spiny7, spisy7, spony7, swapy7, swoja7, swymi7, synom7, sypia7, wampa7, wamsy7, wojna7, wpisy7, wsypa7, wsypo7, wymai7, wypas7, wypis7, wysap7, wyspa7, wyspo7, amina6, amino6, anima6, animo6, ansom6, asami6, asany6, asowy6, aspan6, assam6, imana6, imano6, iwany6, mania6, manio6, mason6, mawia6, miana6, miano6, mosin6, mowna6, mowni6, naosy6, napis6, napoi6, nasap6, naspa6, naspo6, nawom6, niwom6, nospa6, noysa6, nyssa6, nysso6, omnia6, opasa6, opina6, osami6, osiny6, panwi6, passa6, passo6, pawan6, pawia6, pawio6, piana6, piano6, pinas6, piona6, piwna6, possa6, psina6, psino6, samos6, sanom6, siany6, snami6, snopa6, soman6, sosny6, sowim6, spano6, spasa6, spawa6, spina6, spisa6, spiso6, spoin6, spoiw6, spona6, spowi6, ssany6, ssawy6, swoim6, synia6, synio6, wanom6, wapna6, wapni6, wapno6, wiany6, wiman6, winom6, wisom6, wpina6, wsiom6, wsysa6, wynos6, asani5, asano5, asowa5, asowi5, assai5, awans5, iwana5, nawis5, nawoi5, nosiw5, nowsi5, osina5, ossia5, siana5, siano5, snowi5, sosna5, sowia5, ssana5, ssani5, ssano5, ssawa5, ssawo5, wania5, wiana5, wiano5, wnosi5,

4 literowe słowa:

japa7, japo7, japs7, paja7, pajo7, pajs7, jass6, naja6, soja6, napa5, nasp5, opas5, ospa5, pana5, pasa5, pass5, sapa5, sapo5, ansa4, asan4, asas4, sana4, sasa4,


Najdłuższe wyrazy z liter PASJANSOWYMI

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PASJANSOWYMI to

pasjansowymi

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

pasjansowym

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa PASJANSOWYMI

Ze słowa PASJANSOWYMI nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PASJANSOWYMI - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PASJANSOWYMI to

pasjansowymi

. 17 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

pasjansowym

. wartość punktowa tego słowa to: 16


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty