Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PASJANSIKÓW

Z liter PASJANSIKÓW można ułożyć aż 527 wyrazów - Sprawdź jakie!

11 literowe słowa:

pasjansików19,

9 literowe słowa:

pasjansów16, pasjansik13,

8 literowe słowa:

pakajsów16, spajaków16, spójnika16, jaspisów15, panaksów14, panisków14, pasiaków14, sasanków13, napsikaj12, pawijska12, sanajski11, sanijska11, pasawski10,

7 literowe słowa:

pijaków15, spójnik15, ajaksów14, jasaków14, kajanów14, sipajów14, spójnia14, pankówa13, pasików13, pasówka13, pasówki13, piasków13, pikasów13, pisaków13, pniaków13, psiaków13, psisków13, sajanów13, spisków13, aksisów12, aspanów12, napisów12, apijska11, pawijka11, pijawka11, skapnij11, spajaki11, nasikaj10, nawijak10, nawijka10, pasjans10, sanijka10, spajani10, spijana10, wpajani10, wpijana10, wspinaj10, jasnawi9, napsika9, nawisaj9, paniska9, pisanka9, psianka9, psikana9, wapniak9, awansik8, nakwasi8, niskawa8, sasanki8, spasani8, spawani8, spisana8, wpisana8,

6 literowe słowa:

spójka14, spójki14, japsów13, skajów13, spójna13, spójni13, jasiów12, jassów12, panków12, pasków12, pinków12, pisków12, psików12, skipów12, apisów11, kainów11, saksów11, skanów11, skinów11, snówka11, snówki11, spinów11, spisów11, ssaków11, apijka10, asanów10, kapnij10, knajpa10, pakajs10, pijaka10, piskaj10, psikaj10, spajak10, jasaki9, jaspis9, kwasja9, kwasji9, nijaka9, pijana9, sapnij9, sipaja9, spasaj9, spawaj9, spinaj9, wnikaj9, wpinaj9, kapani8, nassij8, nawija8, panaks8, panika8, panisk8, pasiak8, pasika8, pawika8, pianka8, pikana8, pikasa8, pikawa8, pisaka8, piwska8, pniaka8, pniska8, psiaka8, psinka8, psiska8, spanka8, spawka8, spawki8, spinka8, spiska8, aksisa7, inkasa7, iskana7, kanwas7, kasani7, kassaw7, kawasi7, kiwana7, nasika7, panwia7, pasani7, pasiwa7, pawian7, piasaw7, pinasa7, pisana7, sianka7, siwaka7, skwasi7, spania7, ssawka7, ssawki7, wakans7, wapnia7, wianka7, wspina7, nawias6, nawisa6, sinawa6, ssania6, ssawna6, ssawni6, wsiana6,

5 literowe słowa:

jaków12, kijów12, napój12, sójka12, sójki12, kapów11, kipów11, nawój11, paków11, pików11, apiów10, iksów10, inków10, isków10, kinów10, nówka10, nówki10, panów10, pasów10, pinów10, saków10, sapów10, sików10, sówka10, sówki10, knajp9, pijak9, pikaj9, sanów9, ajaks8, iksja8, iskaj8, japsa8, japsi8, jasak8, jaska8, jaski8, jawka8, jawki8, kajan8, kanji8, kasja8, kasji8, kiwaj8, napij8, nijak8, pajsa8, pasaj8, pasja8, pasji8, sajka8, sajki8, sikaj8, sipaj8, spaja8, spija8, wpaja8, wpija8, apsik7, jasia7, jasna7, jawna7, jawni7, kanap7, kapsa7, kpina7, kwapi7, nakap7, nakip7, nawij7, panik7, panka7, panki7, pasik7, paska7, paski7, pawik7, pikas7, pikaw7, pinka7, pisak7, piska7, piwka7, piwsk7, pniak7, pnisk7, psiak7, psika7, psisk7, sajan7, sapka7, sapki7, wspak7, aksis6, aspan6, inkas6, kaina6, kania6, kanwa6, kawai6, kawas6, kissa6, kwasa6, kwasi6, napis6, nasap6, naspa6, niska6, panwi6, passa6, pawan6, pawia6, piana6, pinas6, piwna6, psina6, sakwa6, sanki6, saska6, saski6, siaka6, siksa6, siwak6, siwka6, skina6, spasa6, spawa6, spina6, spisa6, ssaka6, ssaki6, swaka6, swaki6, wakan6, wapna6, wapni6, winka6, wiska6, wnika6, wpina6, asani5, assai5, awans5, iwana5, nawis5, siana5, ssana5, ssani5, ssawa5, wania5, wiana5,

4 literowe słowa:

spój11, wpój11, kpów10, póki10, swój10, psów9, sków9, spów9, asów8, kpij8, snów8, akaj7, akij7, jaka7, jaki7, japa7, japs7, kaja7, kija7, paja7, pajs7, pija7, pnij7, skaj7, spij7, wpij7, jass6, jawa6, jawi6, kapa6, kaps6, kipa6, kpin6, kwap6, naja6, njai6, paka6, paki6, pank6, pika6, pink6, pisk6, psik6, skip6, ssij6, wija6, akia5, apia5, apis5, iksa5, inka5, iska5, kain5, kana5, kani5, kanw5, kasa5, kawa5, kawi5, kina5, kiss5, kiwa5, kwas5, napa5, nasp5, nipa5, pana5, pani5, pasa5, pass5, pawi5, pian5, pias5, pina5, piwa5, pnia5, psia5, psin5, saka5, saki5, saks5, sakw5, sapa5, siak5, sika5, siks5, skan5, skin5, spaw5, spin5, spis5, ssak5, swak5, swap5, waki5, wapn5, wpis5, ansa4, asan4, asas4, iwan4, nasi4, nawa4, niwa4, sana4, sani4, sasa4, sian4, sina4, siwa4, ssaw4, wana4, wani4, wasi4, wian4, wina4, wisa4,

3 literowe słowa:

kój10, pój10, kóp9, nów7, sów7, jak6, jap6, kij6, pij6, aja5, jaw5, jin5, kap5, kip5, kpa5, kpi5, naj5, pak5, pik5, wij5, aka4, iks4, ink4, isk4, kan4, kas4, kaw4, kia4, kin4, ksi4, kwa4, kwi4, nap4, nip4, pai4, pan4, pas4, paw4, pia4, pin4, piw4, pni4, psa4, psi4, pss4, sak4, sap4, sik4, ska4, ski4, spa4, ais3, ana3, ani3, ans3, asa3, iwa3, nai3, nas3, naw3, niw3, san3, sas3, sia3, siw3, swa3, wan3, was3, win3, wis3, wsi3,

2 literowe słowa:

ós6, ów6, aj4, ja4, ka3, ki3, pa3, pi3, aa2, as2, in2, iw2, na2, ni2, si2,


Najdłuższe wyrazy z liter PASJANSIKÓW

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PASJANSIKÓW to

pasjansików

. Ilość liter które posiada: 11
Drugie najdłuższe słowo to

pasjansik

. Ilość liter: 9

Anagramy ze słowa PASJANSIKÓW

Ze słowa PASJANSIKÓW nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PASJANSIKÓW - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PASJANSIKÓW to

pasjansików

. 19 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

pakajsów

. wartość punktowa tego słowa to: 16

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty