Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PASŁĘCZANKOM

Z liter PASŁĘCZANKOM można ułożyć ponad 1000 wyrazów

12 literowe słowa:

pasłęczankom22,

11 literowe słowa:

pasłęczanko20, pasłęczanom20,

10 literowe słowa:

napoczęłam19, poznęcałam19,

9 literowe słowa:

kopsnęłam18, nałęczkom18, ponękałam18, skapnęłam18, spęczałam18, spoczęłam18, napoczęła17, pasłęczan17, poznęcała17, spęczakom17, załaskocę17, szampankę16, człapakom15, kłapaczom15, łapaczkom15, naszamocę15, pałczakom15, szłapakom14, skłaczona13, nacmokasz12, szampanko12,

8 literowe słowa:

capnęłam17, cmoknęła17, czknęłam17, kapnęłam17, kopnęłam17, łapaczkę17, łęczakom17, ocknęłam17, pacnęłam17, pasłęcka17, pasłęcko17, poczęłam17, pomknęła17, spękałam17, kopsnęła16, łaskoczę16, nałęczka16, nałęczko16, nałęczom16, napłaczę16, omsknęła16, opsnęłam16, pęczakom16, ponękała16, posłankę16, posnęłam16, poznęcał16, sapnęłam16, skapnęła16, skapnęło16, skołaczę16, spęczała16, spęczało16, spoczęła16, zakołacę16, zamknęła16, zamknęło16, zapłonkę16, znęcałam16, znękałam16, macoszkę15, maczankę15, napłoszę15, poskaczę15, poznęcam15, sękaczom15, spęczaka15, zanęcało15, zasłonkę15, zasnęłam15, amazonkę14, naskaczę14, naskoczę14, płaczkom14, ponękasz14, spęczana14, spęczano14, spęczona14, szamankę14, człopska13, kapłanom13, kopsałam13, łapaczko13, łapaczom13, łapankom13, nacmokał13, pałankom13, płazakom13, pomaczał13, pozłacam13, skopałam13, zacmokał13, zapałkom13, człapano12, kałaszom12, kapcanom12, kołczana12, łakomsza12, łazankom12, omłacasz12, opłacasz12, pacankom12, pałaszom12, posłanka12, poszamał12, poznałam12, skamłano12, skłamano12, skonałam12, spłacano12, spłacona12, spłakano12, zapłonka12, apaszkom11, czakanom11, kaczanom11, macoszka11, maczanko11, mospanka11, panaksom11, panamsko11, panoczka11, pomacasz11, posmacza11, zapaskom11, zasłonak11, zasłonka11, kaszanom10, spaczona10, szamanko10, szmacona10,

7 literowe słowa:

łakomcę16, pękałam16, płaczkę16, capnęła15, capnęło15, czknęła15, czknęło15, kapnęła15, kapnęło15, kołaczę15, kopnęła15, łapankę15, łaskocę15, łęczaka15, macnęła15, macnęło15, nękałam15, ocknęła15, opłaczę15, pacnęła15, pacnęło15, pałankę15, pęcakom15, pęczkom15, poczęła15, ponękał15, skłaczę15, skołacę15, spęczał15, spękała15, spękało15, spłaczę15, spłonkę15, zapałkę15, zapłacę15, campanę14, kosmacę14, łazankę14, macankę14, maznęła14, maznęło14, nakopcę14, nałęcza14, nazłocę14, opsnęła14, panamkę14, połaszę14, ponękam14, posnęła14, sapnęła14, sapnęło14, sęczkom14, smokczę14, spęczak14, spęczam14, zakopcę14, załęska14, zanęcał14, zapłonę14, znęcała14, znęcało14, znękała14, znękało14, apaszkę13, masonkę13, męczona13, namoczę13, napsocę13, poznakę13, poznęca13, pszonkę13, sękacza13, spękana13, spękano13, spocznę13, szamocę13, zamoknę13, zanęcam13, zapaskę13, zapomnę13, zasłonę13, zasnęła13, zasnęło13, cmokała12, cokałam12, czkałam12, człapak12, człapom12, kaszanę12, kłapacz12, kopałam12, łakomca12, łapakom12, łapskom12, nakoszę12, opłacam12, pałacom12, pałczak12, panoszę12, płaczka12, płaczko12, płaczom12, płaksom12, płaskom12, pomacał12, spałkom12, spłacam12, czapkom11, członka11, kacapom11, kałanom11, kanałom11, kapłona11, kłamano11, kłapano11, kołacza11, kołczan11, konałam11, kopsała11, łapanko11, łapszom11, łaskocz11, łaszkom11, łomaska11, maczało11, nakopał11, namokła11, napłacz11, opasłam11, ozłacam11, paczkom11, pałanko11, płacona11, płakano11, pokazał11, połkasz11, pomazał11, poszłam11, pozłaca11, sałakom11, samopał11, skołacz11, skopała11, spłonka11, szłapak11, zakałom11, zakopał11, załomka11, zamokła11, zapałko11, zapałom11, zmacało11, acankom10, acpanom10, campano10, cmokana10, cmokasz10, czankom10, kanapom10, kasłano10, kompana10, kopacza10, łazanko10, łoszaka10, macanko10, makocza10, mopanka10, nacmoka10, nałkasz10, napasło10, napłosz10, naspało10, naszłam10, okaszał10, omszała10, opaczka10, osaczał10, pacanom10, panamko10, paszkom10, pomacza10, poskacz10, posłana10, posmacz10, poznała10, skazało10, skonała10, słoncza10, smoczka10, snackom10, spankom10, szamało10, szkapom10, szpakom10, zacmoka10, załkano10, zapasło10, zaspało10, złamano10, złapano10, apaszko9, apaszom9, aspanom9, kopsana9, kosacza9, macosza9, maczano9, masonka9, maszopa9, mospana9, nakazom9, naskacz9, naskocz9, okaszam9, omacasz9, opaczna9, osaczam9, paczona9, pasamon9, poszama9, poznaka9, pszonak9, pszonka9, sanocka9, skoczna9, skopana9, smaczna9, szampan9, szampon9, szpanom9, zapasko9, zapasom9, zasłano9, zasłona9, zmacano9, kaszano8, nosacza8, panosza8, sazanom8, skazano8, skazona8, szamano8, zaspano8,

6 literowe słowa:

kłamcę15, małpkę15, młockę15, pękłam15, kłaczę14, kłapnę14, kołacę14, łęczak14, mknęła14, mknęło14, opałkę14, opłacę14, pękała14, pękało14, płaczę14, płaksę14, płonkę14, połknę14, słępom14, słomkę14, spękał14, spłacę14, cmoknę13, czapkę13, kapocę13, kłoszę13, łapszę13, moczkę13, nałęcz13, nękała13, nękało13, paczkę13, pęczak13, pęczka13, płoszę13, pomęcz13, pomknę13, sałakę13, skopcę13, słoczę13, słonkę13, snęłam13, spękam13, spłonę13, szkołę13, zakałę13, znęcał13, znękał13, acankę12, czankę12, kanapę12, kanopę12, kopsnę12, mokszę12, namęcz12, napocę12, omsknę12, opaskę12, panamę12, paszkę12, pękano12, pękasz12, pocznę12, ponęka12, sęczka12, sękacz12, skaczę12, skapnę12, sknocę12, skoczę12, spaczę12, spęcza12, szkapę12, szmacę12, szopkę12, zamknę12, zapocę12, zmoknę12, znęcam12, znękam12, całkom11, cmokał11, kłamca11, kłamco11, konszę11, łapkom11, małpka11, małpko11, młocka11, mosznę11, napasę11, nękasz11, opaszę11, osaczę11, oznakę11, pałkom11, płacom11, płocka11, połkam11, ponszę11, szponę11, zanęca11, zapasę11, zaponę11, cokała10, czkała10, czkało10, kapało10, kapcom10, kapłan10, kapłon10, kasłam10, kołacz10, kopała10, kopsał10, łakoma10, łamacz10, łapacz10, łapska10, łapsko10, łapsom10, łaskom10, macało10, maczał10, nakłam10, nałkam10, okapał10, omacał10, omłaca10, opałka10, opłaca10, opłacz10, pacało10, packom10, pasłam10, płaksa10, płakso10, płaska10, płasko10, płazak10, płazom10, płonka10, skałom10, skamła10, skłacz10, skopał10, słomka10, spałam10, spałka10, spałom10, spłaca10, spłacz10, szkłom10, zakłam10, załkam10, złakom10, złamka10, złocka10, złomka10, zmacał10, zmokła10, campan9, campos9, czakom9, czapka9, czapko9, czapom9, człona9, czopka9, kałasz9, kapcan9, kapoca9, kapsom9, kasało9, kazało9, kompan9, kompas9, konała9, kopacz9, kopsam9, łamano9, łapano9, łapsza9, łapszo9, łaszka9, łaszom9, łoszak9, maczka9, makocz9, mazało9, moczka9, napasł9, naspał9, okazał9, omacka9, omszał9, opacka9, opasał9, opasła9, ospała9, ozłaca9, paczka9, paczko9, pałano9, pałasz9, pankom9, pasało9, paskom9, paszoł9, pomaca9, poncka9, posmak9, poszła9, poznał9, sałako9, sapało9, sapkom9, skazał9, skonał9, skopca9, słocza9, słonka9, smokcz9, szałom9, szamał9, szkoła9, zakało9, zapasł9, zapłon9, zaspał9, złamas9, znałam9, acanko8, acanom8, cokasz8, czakan8, czanka8, czanko8, czasom8, czkano8, kaczan8, kamasz8, kanapo8, kanopa8, kapano8, kaszom8, kopana8, kosacz8, macano8, macasz8, maskon8, maszop8, moczan8, moksza8, mopana8, mospan8, mszaka8, namocz8, naspom8, naszła8, naszło8, opasam8, opaska8, oszkap8, pacano8, pacasz8, panaks8, panamo8, paszka8, paszko8, paszom8, pomasz8, poncza8, poszam8, poznak8, poznam8, samcza8, samczo8, sampan8, sankom8, skanom8, skazom8, skocza8, skonam8, smocza8, snopka8, spanka8, spanko8, szapom8, szkapa8, szkapo8, szkopa8, szopka8, szpaka8, zasłon8, zaspom8, znakom8, asanom7, kasano7, kaszan7, kazano7, konasz7, konsza7, ksoana7, masona7, mazano7, moszna7, mszona7, nosacz7, okasza7, osacza7, oznaka7, panosz7, pasano7, ponsza7, pszona7, sanzom7, sapano7, skazon7, szaman7, szpona7, zapona7,

5 literowe słowa:

całkę13, łapkę13, łęcka13, łękom13, małpę13, młakę13, pałkę13, pękał13, pękła13, pękło13, płacę13, kampę12, kępom12, kopcę12, łaknę12, łaskę12, mackę12, mapkę12, nękał12, packę12, pęcak12, pękam12, pękom12, płazę12, płonę12, skałę12, słomę12, smołę12, spałę12, capnę11, czapę11, czknę11, kaczę11, kapnę11, kapsę11, kęsom11, knocę11, koczę11, kopnę11, łaszę11, łoszę11, macnę11, mancę11, maskę11, męska11, męsko11, moczę11, moksę11, nękam11, nockę11, ocknę11, pacnę11, paczę11, pomnę11, psocę11, sapkę11, sękom11, sępom11, snęła11, snęło11, sopkę11, spęcz11, spęka11, spocę11, kaszę10, koszę10, maznę10, nasęp10, naspę10, okszę10, omszę10, opasę10, osęka10, paszę10, sapnę10, skazę10, szapę10, zapnę10, zasęp10, zaspę10, znęca10, znęka10, asanę9, całka9, całko9, cokał9, czkał9, człap9, kałom9, kapał9, kłacz9, kopał9, łakom9, łapak9, łapka9, łapko9, łapom9, łapsk9, macał9, małpa9, małpo9, młaka9, młako9, mokła9, okłam9, omkła9, pacał9, pałac9, pałam9, pałka9, pałko9, pałom9, płaca9, płaco9, płacz9, płaks9, płask9, połam9, połka9, sanzę9, skłam9, zasnę9, akało8, capom8, cmoka8, cokam8, czkam8, człon8, czoła8, kacap8, kacom8, kałan8, kampo8, kanał8, kapca8, kapom8, kasał8, kasła8, kazał8, kłosa8, kompa8, konał8, kozła8, łacna8, łacno8, łanom8, łapsa8, łapsz8, łaska8, łasko8, łkano8, łkasz8, macka8, macko8, mapko8, masła8, mazał8, mopka8, nałap8, nałka8, onkła8, opasł8, pacam8, packa8, pacom8, pakom8, pasał8, pasła8, pasło8, płaza8, płazo8, płona8, płosz8, płoza8, posła8, sałak8, sapał8, skała8, skało8, skłon8, słocz8, spała8, spało8, szkła8, szkło8, szłap8, zakał8, załam8, załap8, załka8, załom8, zapał8, acpan7, casom7, czaka7, czako7, czapa7, czapo7, czoka7, czopa7, kacza7, kaczo7, kanap7, kanop7, kapsa7, kapso7, kasom7, kocza7, kopna7, kopsa7, łasza7, łaszo7, łosza7, macao7, macza7, maczo7, makao7, maksa7, manca7, manco7, manka7, maska7, masko7, mocna7, moksa7, mopan7, mopsa7, mszak7, nakap7, nakop7, napom7, nocka7, oczka7, omaca7, omska7, pacan7, panam7, panka7, panom7, pasam7, paska7, pasma7, pasmo7, pasom7, pokaz7, pomna7, sakom7, samca7, sapka7, sapko7, sapom7, skacz7, skocz7, skopa7, słana7, słano7, słona7, smoka7, sopka7, spacz7, spazm7, szkap7, szkop7, szpak7, zakop7, zmaca7, znała7, znało7, akano6, akson6, ansom6, apasz6, ascon6, aspan6, kaszo6, konsz6, kosza6, mason6, nakaz6, namaz6, nasap6, naspa6, naspo6, noksa6, noska6, nospa6, oczna6, oksza6, opasz6, osacz6, oznak6, pasza6, paszo6, ponsz6, pozna6, pszon6, sanom6, skazo6, skona6, snopa6, soman6, spano6, spona6, spoza6, szama6, szamo6, szapa6, szapo6, szopa6, szpan6, szpon6, zacna6, zakon6, zakos6, zapas6, zapon6, zasap6, zaspa6, zaspo6, zonka6, nasza5, ozana5, sanza5, sanzo5, sazan5,


Najdłuższe wyrazy z liter PASŁĘCZANKOM

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PASŁĘCZANKOM to

pasłęczankom

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

pasłęczanko

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa PASŁĘCZANKOM

Ze słowa PASŁĘCZANKOM nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PASŁĘCZANKOM - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PASŁĘCZANKOM to

pasłęczankom

. 22 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

pasłęczanko

. wartość punktowa tego słowa to: 20


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty