Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PASŁĘCZANKO

Z liter PASŁĘCZANKO można ułożyć aż 864 wyrazów - Sprawdź jakie!

11 literowe słowa:

pasłęczanko20,

9 literowe słowa:

napoczęła17, pasłęczan17, poznęcała17, załaskocę17, skłaczona13,

8 literowe słowa:

łapaczkę17, pasłęcka17, pasłęcko17, kopsnęła16, łaskoczę16, nałęczka16, nałęczko16, napłaczę16, ponękała16, posłankę16, poznęcał16, skapnęła16, skapnęło16, skołaczę16, spęczała16, spęczało16, spoczęła16, zakołacę16, zapłonkę16, napłoszę15, poskaczę15, spęczaka15, zanęcało15, zasłonkę15, naskaczę14, naskoczę14, ponękasz14, spęczana14, spęczano14, spęczona14, człopska13, łapaczko13, człapano12, kołczana12, opłacasz12, posłanka12, spłacano12, spłacona12, spłakano12, zapłonka12, panoczka11, zasłonak11, zasłonka11, spaczona10,

7 literowe słowa:

płaczkę16, capnęła15, capnęło15, czknęła15, czknęło15, kapnęła15, kapnęło15, kołaczę15, kopnęła15, łapankę15, łaskocę15, łęczaka15, ocknęła15, opłaczę15, pacnęła15, pacnęło15, pałankę15, poczęła15, ponękał15, skłaczę15, skołacę15, spęczał15, spękała15, spękało15, spłaczę15, spłonkę15, zapałkę15, zapłacę15, łazankę14, nakopcę14, nałęcza14, nazłocę14, opsnęła14, połaszę14, posnęła14, sapnęła14, sapnęło14, spęczak14, zakopcę14, załęska14, zanęcał14, zapłonę14, znęcała14, znęcało14, znękała14, znękało14, apaszkę13, napsocę13, poznakę13, poznęca13, pszonkę13, sękacza13, spękana13, spękano13, spocznę13, zapaskę13, zasłonę13, zasnęła13, zasnęło13, człapak12, kaszanę12, kłapacz12, nakoszę12, pałczak12, panoszę12, płaczka12, płaczko12, członka11, kapłona11, kłapano11, kołacza11, kołczan11, kopsała11, łapanko11, łaskocz11, nakopał11, napłacz11, pałanko11, płacona11, płakano11, pokazał11, połkasz11, pozłaca11, skołacz11, skopała11, spłonka11, szłapak11, zakopał11, zapałko11, kasłano10, kopacza10, łazanko10, łoszaka10, nałkasz10, napasło10, napłosz10, naspało10, okaszał10, opaczka10, osaczał10, poskacz10, posłana10, poznała10, skazało10, skonała10, słoncza10, załkano10, zapasło10, zaspało10, złapano10, apaszko9, kopsana9, kosacza9, naskacz9, naskocz9, opaczna9, paczona9, poznaka9, pszonak9, pszonka9, sanocka9, skoczna9, skopana9, zapasko9, zasłano9, zasłona9, kaszano8, nosacza8, panosza8, skazano8, skazona8, zaspano8,

6 literowe słowa:

kłaczę14, kłapnę14, kołacę14, łęczak14, opałkę14, opłacę14, pękała14, pękało14, płaczę14, płaksę14, płonkę14, połknę14, spękał14, spłacę14, czapkę13, kapocę13, kłoszę13, łapszę13, nałęcz13, nękała13, nękało13, paczkę13, pęczak13, pęczka13, płoszę13, sałakę13, skopcę13, słoczę13, słonkę13, spłonę13, szkołę13, zakałę13, znęcał13, znękał13, acankę12, czankę12, kanapę12, kanopę12, kopsnę12, napocę12, opaskę12, paszkę12, pękano12, pękasz12, pocznę12, ponęka12, sęczka12, sękacz12, skaczę12, skapnę12, sknocę12, skoczę12, spaczę12, spęcza12, szkapę12, szopkę12, zapocę12, konszę11, napasę11, nękasz11, opaszę11, osaczę11, oznakę11, płocka11, ponszę11, szponę11, zanęca11, zapasę11, zaponę11, cokała10, czkała10, czkało10, kapało10, kapłan10, kapłon10, kołacz10, kopała10, kopsał10, łapacz10, łapska10, łapsko10, okapał10, opałka10, opłaca10, opłacz10, pacało10, płaksa10, płakso10, płaska10, płasko10, płazak10, płonka10, skłacz10, skopał10, spałka10, spłaca10, spłacz10, złocka10, czapka9, czapko9, człona9, czopka9, kałasz9, kapcan9, kapoca9, kasało9, kazało9, konała9, kopacz9, łapano9, łapsza9, łapszo9, łaszka9, łoszak9, napasł9, naspał9, okazał9, opacka9, opasał9, opasła9, ospała9, ozłaca9, paczka9, paczko9, pałano9, pałasz9, pasało9, paszoł9, poncka9, poszła9, poznał9, sałako9, sapało9, skazał9, skonał9, skopca9, słocza9, słonka9, szkoła9, zakało9, zapasł9, zapłon9, zaspał9, acanko8, cokasz8, czakan8, czanka8, czanko8, czkano8, kaczan8, kanapo8, kanopa8, kapano8, kopana8, kosacz8, naszła8, naszło8, opaska8, oszkap8, pacano8, pacasz8, panaks8, paszka8, paszko8, poncza8, poznak8, skocza8, snopka8, spanka8, spanko8, szkapa8, szkapo8, szkopa8, szopka8, szpaka8, zasłon8, kasano7, kaszan7, kazano7, konasz7, konsza7, ksoana7, nosacz7, okasza7, osacza7, oznaka7, panosz7, pasano7, ponsza7, pszona7, sapano7, skazon7, szpona7, zapona7,

5 literowe słowa:

całkę13, łapkę13, łęcka13, pałkę13, pękał13, pękła13, pękło13, płacę13, kopcę12, łaknę12, łaskę12, nękał12, packę12, pęcak12, płazę12, płonę12, płozę12, skałę12, spałę12, złocę12, capnę11, czapę11, czknę11, kaczę11, kapnę11, kapsę11, knocę11, koczę11, kopnę11, łaszę11, łoszę11, nockę11, ocknę11, pacnę11, paczę11, psocę11, sapkę11, snęła11, snęło11, sopkę11, spęcz11, spęka11, spocę11, kaszę10, koszę10, nasęp10, naspę10, nospę10, okszę10, opasę10, opsnę10, osęka10, paszę10, posnę10, sapnę10, skazę10, sponę10, szapę10, szopę10, zapnę10, zasęp10, zaspę10, znęca10, znęka10, asanę9, całka9, całko9, cokał9, czkał9, człap9, kapał9, kłacz9, kopał9, łapak9, łapka9, łapko9, łapsk9, noszę9, pacał9, pałac9, pałka9, pałko9, płaca9, płaco9, płacz9, płaks9, płask9, połka9, sanzę9, zasnę9, akało8, człon8, czoła8, kacap8, kałan8, kanał8, kapca8, kapoc8, kasał8, kasła8, kazał8, kłosa8, konał8, kopca8, kozła8, łacna8, łacno8, łapsa8, łapsz8, łaska8, łasko8, łkano8, łkasz8, nałap8, nałka8, onkła8, opasł8, packa8, packo8, pasał8, pasła8, pasło8, płaza8, płazo8, płona8, płosz8, płoza8, posła8, sałak8, sapał8, skała8, skało8, skłon8, słocz8, spała8, spało8, szkła8, szkło8, szłap8, zakał8, załap8, załka8, zapał8, acpan7, czaka7, czako7, czapa7, czapo7, czoka7, czopa7, kacza7, kaczo7, kanap7, kanop7, kapsa7, kapso7, kocza7, kopna7, kopsa7, łasza7, łaszo7, łosza7, nakap7, nakop7, nocka7, oczka7, pacan7, panka7, paska7, pokaz7, poncz7, sapka7, sapko7, skacz7, skocz7, skopa7, słana7, słano7, słona7, sopka7, spacz7, szkap7, szkop7, szpak7, zakap7, zakop7, znała7, znało7, akano6, akasz6, akson6, apasz6, ascon6, aspan6, kasza6, kaszo6, konsz6, kosza6, nakaz6, nasap6, naspa6, naspo6, noksa6, noska6, nospa6, oczna6, oksza6, opasa6, opasz6, osacz6, oznak6, pasza6, paszo6, ponsz6, pozna6, pszon6, skaza6, skazo6, skona6, snopa6, spano6, spona6, spoza6, szapa6, szapo6, szopa6, szpan6, szpon6, zacna6, zakon6, zakos6, zapas6, zapon6, zasap6, zaspa6, zaspo6, zonka6, asano5, nasza5, ozana5, sanza5, sanzo5, sazan5,

4 literowe słowa:

pękł12, łapę11, pałę11, połę11, słęp11, kapę10, kępa10, kępo10, kocę10, kopę10, łozę10, pacę10, pakę10, pęka10, pocę10, zołę10, casę9, kanę9, kasę9, kęsa9, kosę9, kozę9, napę9, nęka9, opnę9, osęk9, ospę9, pasę9, pęza9, pozę9, sapę9, sęka9, sępa9, ansę8, kłap8, oazę8, płac8, zonę8, akał7, cała7, cało7, kłos7, koła7, łapa7, łapo7, łaps7, łask7, opał7, pała7, pało7, pasł7, płaz7, płon7, płoz7, poła7, skał7, spał7, złap7, capa6, coka6, czak6, czap6, czka6, czok6, czop6, kaca6, kapa6, kapo6, kaps6, koca6, kocz6, kopa6, kopn6, łasa6, łasz6, łona6, łosz6, łoza6, okap6, opak6, osła6, paca6, paco6, pacz6, paka6, pako6, pank6, skop6, szał6, szła6, szło6, szoł6, znał6, zoła6, acan5, casa5, caso5, czan5, czas5, kana5, kano5, kaon5, kasa5, kaso5, kasz5, koan5, kona5, kosa5, kosz5, koza5, nako5, napa5, napo5, nasp5, noka5, noks5, nosp5, okaz5, okna5, oksz5, opas5, oska5, ospa5, pana5, pasa5, pasz5, pona5, poza5, saka5, sapa5, sapo5, skan5, skaz5, skon5, snop5, spon5, szap5, szok5, szop5, zasp5, znak5, zonk5, anoa4, ansa4, anso4, asan4, naos4, nasz4, nosa4, oaza4, ozan4, sana4, sanz4, sona4, szoa4, znos4, zona4,

3 literowe słowa:

łęk10, kęp9, łzę9, pęc9, pęk9, kęs8, pęz8, pnę8, sęk8, sęp8, osę7, snę7, cła6, cło6, kał6, kła6, łap6, łka6, pał6, pła6, pło6, cap5, kac5, kap5, koc5, kop5, kpa5, łan5, łon5, łza5, łzo5, pac5, pak5, sał5, zła5, zło5, acz4, aka4, cas4, cna4, cno4, kan4, kas4, kos4, nap4, noc4, nok4, oka4, osp4, pan4, pas4, pon4, psa4, sak4, sap4, ska4, soc4, sok4, spa4, ana3, ano3, ans3, asa3, nas3, nos3, oaz3, ona3, osa3, san3, son3, sza3, zna3, zon3,

2 literowe słowa:

co3, ka3, ko3, ok3, op3, pa3, po3, aa2, as2, na2, no2, on2, os2, oz2, za2,


Najdłuższe wyrazy z liter PASŁĘCZANKO

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PASŁĘCZANKO to

pasłęczanko

. Ilość liter które posiada: 11
Drugie najdłuższe słowo to

napoczęła

. Ilość liter: 9

Anagramy ze słowa PASŁĘCZANKO

Ze słowa PASŁĘCZANKO nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PASŁĘCZANKO - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PASŁĘCZANKO to

pasłęczanko

. 20 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

łapaczkę

. wartość punktowa tego słowa to: 17

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty