Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PASŁĘCZANACH

Z liter PASŁĘCZANACH można ułożyć aż 388 wyrazów - Sprawdź jakie!

12 literowe słowa:

pasłęczanach23,

10 literowe słowa:

zapachnęła20,

9 literowe słowa:

chapsnęła19, nałęczach19, zachęcała19, pasłęczan17, zachęcana17, łapaczach16, pałaszach15, spachacza14,

8 literowe słowa:

chapnęła18, pachnęła18, zachęcał18, napłaczę16, spęczała16, zapachnę16, człapach15, pałacach15, płaczach15, zanęcała15, chłapana14, łapszach14, nachapał14, napchała14, spęczana14, zachapał14, zapałach14, zapchała14, acpanach13, pacanach13, spachacz13, złachana13, apaszach12, aspanach12, napchasz12, spłacana12, szpanach12, zapasach12, zapchana12, sazanach11,

7 literowe słowa:

chłapnę17, pchnęła17, słępach17, achnęła16, schnęła16, capnęła15, chapsnę15, pacnęła15, spęczał15, spłaczę15, zachęca15, zapłacę15, nałęcza14, płacach14, sapnęła14, zanęcał14, zaschnę14, znęcała14, chapała13, łapsach13, napchał13, paschał13, płazach13, spałach13, zapchał13, zasnęła13, czapach12, łachana12, łachasz12, łaszach12, pchacza12, szałach12, zaschła12, acanach11, chapana11, czasach11, łapacza11, nahasał11, napłacz11, naspach11, paszach11, szapach11, zapacał11, zaspach11, zhasała11, asanach10, chazana10, napasał10, napasła10, nasapał10, naspała10, pałasza10, sanzach10, zapasał10, zapasła10, zasapał10, zaspała10, złapana10, zasłana9, zhasana9, zaspana8,

6 literowe słowa:

chapnę14, czachę14, pachnę14, paschę14, pęzach14, płaczę14, sępach14, spłacę14, zachcę14, łapszę13, nałęcz13, znęcał13, chapał12, łapach12, pałach12, pchała12, spaczę12, spęcza12, achała11, capach11, cłapca11, łanach11, napasę11, pacach11, pchacz11, zanęca11, zapasę11, złacha11, casach10, czacha10, hasała10, łapacz10, nachap10, napach10, napcha10, pacała10, pałaca10, panach10, pasach10, pascha10, pchana10, pchasz10, sapach10, spłaca10, spłacz10, zachap10, zapach10, zapcha10, zhasał10, achasz9, ansach9, chazan9, łapana9, łapsza9, napasł9, naspał9, pałasz9, pasała9, sanach9, sapała9, szacha9, zapała9, zapasł9, zaspał9, acpana8, cacana8, nahasa8, naszła8, pacana8, pacasz8, zapaca8, apasza7, aspana7, napasa7, pasana7, zapasa7, sazana6,

5 literowe słowa:

pchłę15, chałę14, łachę14, pachę13, pchnę13, płacę13, achnę12, haczę12, płazę12, schnę12, spałę12, cancę11, capnę11, chłap11, cłach11, czapę11, hanzę11, łaszę11, pacnę11, paczę11, pchał11, pchła11, płach11, snęła11, spęcz11, achał10, chała10, łacha10, łzach10, nasęp10, naspę10, paszę10, sapnę10, schła10, szapę10, zapnę10, zasęp10, zaspę10, złach10, znęca10, asanę9, chaps9, czach9, człap9, hałas9, hasał9, hasła9, pacał9, pacha9, pałac9, pasch9, płaca9, płacz9, psach9, sanzę9, spach9, zasnę9, asach8, chana8, łacna8, łapsa8, łapsz8, nałap8, pasał8, pasła8, płaza8, sapał8, snach8, spaha8, spała8, szach8, szłap8, załap8, zapał8, acpan7, canca7, czapa7, hanza7, łasza7, pacan7, słana7, spacz7, zhasa7, znała7, acana6, apasz6, aspan6, nasap6, naspa6, pasza6, szapa6, szpan6, zacna6, zapas6, zasap6, zaspa6, asana5, nasza5, sanza5, sazan5,

4 literowe słowa:

chcę12, chnę11, łapę11, pałę11, słęp11, pacę10, casę9, chał9, łach9, napę9, pasę9, pęza9, sapę9, sępa9, ansę8, chap8, pach8, pcha8, płac8, acha7, anch7, cała7, chan7, chna7, hacz7, łapa7, łaps7, pała7, pasł7, płaz7, spah7, spał7, złap7, caca6, canc6, capa6, czap6, hanz6, hasa6, hasz6, łasa6, łasz6, paca6, pacz6, sahn6, szał6, szła6, znał6, acan5, casa5, czan5, czas5, napa5, nasp5, pana5, pasa5, pasz5, sapa5, szap5, zasp5, ansa4, asan4, nasz4, sana4, sanz4,

3 literowe słowa:

łzę9, pęc9, pęz8, pnę8, sęp8, snę7, ach6, cha6, cła6, łap6, pał6, pła6, aha5, cap5, han5, has5, łan5, łza5, pac5, sał5, zła5, acz4, cas4, cna4, nap4, pan4, pas4, psa4, sap4, spa4, aaa3, ana3, ans3, asa3, nas3, san3, sza3, zna3,

2 literowe słowa:

8, ha4, pa3, aa2, as2, na2, za2,


Najdłuższe wyrazy z liter PASŁĘCZANACH

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PASŁĘCZANACH to

pasłęczanach

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

zapachnęła

. Ilość liter: 10

Anagramy ze słowa PASŁĘCZANACH

Ze słowa PASŁĘCZANACH nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PASŁĘCZANACH - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PASŁĘCZANACH to

pasłęczanach

. 23 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

zapachnęła

. wartość punktowa tego słowa to: 20

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty