Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NUKLEONICZNEJ

Z liter NUKLEONICZNEJ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

nukleonicznej20,

12 literowe słowa:

nukleoniczne17,

10 literowe słowa:

klonujecie17, niekucznej16, niekulonej16, klonicznej15, niejuczone15, nienuconej15, nieuczonej15, nukleonice15, olejniczek15, zielonecku15, koniecznej14,

9 literowe słowa:

klinczuje16, klonujcie16, lokujecie16, okulejcie16, uklejnice16, uklejnico16, okleinuje15, oklejeniu15, uleczonej15, klejnocie14, kluczenie14, kuziennej14, nieczujne14, niejuczne14, nieukojne14, eolicznej13, konicznej13, lenniczej13, nieclonej13, niekolnej13, niekuczne13, niekulone13, nukleonie13, uznojenie13, kloniczne12, lenniczek12, lenniczko12, niekonnej12, nienocnej12, nienucone12, nieocznej12, nieuczone12, konieczne11, nieznojne11,

8 literowe słowa:

elokucje15, elokucji15, klinczuj15, klujecie15, kulejcie15, lejeczku15, loczkuje15, lokujcie15, ojczulek15, ojczulki15, uklejcie15, uklejnic15, inkluzje14, inkluzjo14, inunkcje14, inunkcjo14, jeniecku14, jezuicko14, joniecku14, klejeniu14, knujecie14, linczuje14, oczekuje14, okleinuj14, oklinuje14, okujecie14, uklejeni14, uklejone14, ulicznej14, zelujcie14, zlinkuje14, juczenie13, julienne13, kleceniu13, kleconej13, klejonce13, lejeczki13, niekujne13, ojczunie13, oklejcie13, oleckiej13, olejeniu13, ozujecie13, uczeniej13, ukojenie13, ukolecie13, czulenie12, inconelu12, jeniecko12, knoceniu12, kolejnie12, leczeniu12, leczonej12, lejnicze12, leuconie12, leukonie12, liczonej12, neokiczu12, nieczule12, nukleino12, oklejeni12, okulenie12, uczelnie12, uczelnio12, uleczeni12, uleczone12, uznojeni12, zleceniu12, zleconej12, znojeniu12, cenionej11, jelenino11, joniczne11, klozecie11, kuzienne11, linneonu11, nieconej11, okiennej11, zielonej11, eoliczne10, inconele10, knocenie10, koniczne10, lennicze10, lenniczo10, lennonek10, lennonki10, neokicze10, nieclone10, niekolne10, zielonce10, zielonek10, znojenie10, niekonne9, nienocne9, nieoczne9,

7 literowe słowa:

celkuje14, klocuje14, klujcie14, kolcuje14, loczkuj14, lokucje14, lokucji14, uklejce14, czujnik13, jelonku13, kieluje13, klinuje13, klonuje13, knujcie13, koczuje13, kucznej13, kujecie13, kujocie13, kujonce13, kulonej13, linczuj13, linkuje13, nikluje13, nukijce13, oczekuj13, oczkuje13, ojczule13, oklinuj13, okluzje13, okluzji13, okujcie13, okuleje13, olicuje13, ulejcie13, zlinkuj13, celniku12, czujnie12, elekcji12, elekcjo12, iluzjon12, izoluje12, jeleniu12, juczeni12, juczone12, junocie12, klejcie12, klinczu12, kojeniu12, kolejce12, kujonie12, lonciku12, nuconej12, oczliku12, oklejce12, olinuje12, ozujcie12, uczonej12, ukojeni12, ukojnie12, ukolcie12, uliczek12, uliczko12, celniej11, celozje11, celozji11, cenniku11, cielnej11, czelnej11, eklezji11, eklezjo11, jelonek11, jelonki11, kennelu11, klejeni11, klejone11, klojzie11, koceniu11, kolejne11, kolejni11, koleniu11, kolizje11, kulenie11, kulonie11, leceniu11, lenicje11, lenicjo11, lenniku11, licznej11, lunecie11, nicejek11, nicejko11, nocniku11, nuklein11, nukleon11, ocleniu11, olejcie11, uczelni11, uliczne11, zeklnij11, zlejcie11, jelenin10, jenocie10, kilonce10, kleceni10, klecone10, kleniec10, klincze10, kojenie10, kolecie10, kozunie10, leoninu10, neoniku10, niecnej10, nucenie10, ocennej10, oleckie10, olejeni10, olejnie10, uczenie10, zielnej10, celonie9, czelnie9, enklizo9, inconel9, kenneli9, knoceni9, kocenie9, kolenie9, konnice9, kozecie9, leczeni9, leczone9, lenonek9, lenonki9, liczone9, neokicz9, oclenie9, zeklnie9, zelocie9, zleceni9, zlecone9, znojnie9, cenione8, cenozie8, kenozie8, linneon8, niecone8, nonecie8, okienne8, zielone8,

6 literowe słowa:

celkuj13, klocuj13, kolcuj13, celuje12, czujek12, czujki12, czujko12, czulej12, elucje12, elucji12, elucjo12, jelczu12, kieluj12, klinuj12, klojzu12, klonuj12, kluzje12, kluzji12, kluzjo12, kocuje12, koczuj12, kucnij12, kujcie12, kuleje12, kulnij12, licuje12, likuje12, linkuj12, lokuje12, luknij12, nikluj12, oczkuj12, okulej12, olejku12, olicuj12, ukleje12, uklejo12, czujne11, czujni11, iluzje11, iluzjo11, izoluj11, joniku11, juczne11, juczni11, juncie11, klejce11, klucie11, klucze11, kujnie11, kujoni11, kulcie11, kuniej11, lekcje11, lekcji11, lekcjo11, liczku11, lincku11, loczku11, nicuje11, nocuje11, olecku11, olinuj11, ujecie11, ukojne11, ukojni11, zeluje11, cekinu10, celnej10, celonu10, cleniu10, clonej10, czknij10, inkluz10, jelcze10, jockei10, kencje10, kencji10, kencjo10, kenelu10, kinolu10, kleniu10, klonij10, kluzie10, knucie10, kociej10, koicje10, koleje10, kolnej10, kolnij10, kozule10, kozuli10, kucnie10, kuczne10, kuczni10, kuleni10, kulnie10, kulone10, lejcie10, leucon10, leukon10, linczu10, luknie10, niklej10, nikolu10, ocknij10, okucie10, olejek10, olejki10, onucek10, onucki10, ucinek10, ucinko10, ulocie10, unicko10, unijne10, celnik9, cennej9, elekci9, elizje9, elizjo9, eocenu9, jeleni9, jeniec9, kelcie9, klecie9, klincz9, klocie9, kneziu9, knieje9, kniejo9, kojeni9, kolcie9, kolcze9, konnej9, koziej9, kozuni9, lejnie9, lejnio9, leniej9, lennej9, liczek9, liczko9, linonu9, loczek9, loczki9, loncik9, neonku9, nocnej9, nuceni9, nucone9, oczlik9, ocznej9, olecki9, olejne9, olejni9, ozucie9, uczeni9, ucznie9, uczone9, ulenie9, ulezie9, ziejce9, ziejek9, ziejko9, zjecie9, celnie8, cennik8, cielne8, cienko8, clenie8, czelne8, czelni8, czknie8, enkliz8, ikonce8, jeonie8, kelino8, kencie8, keneli8, kennel8, kinole8, klenie8, klonie8, klonin8, knocie8, koceni8, kolein8, koleni8, kolnie8, koncie8, konice8, koniec8, konnic8, kozice8, lencie8, leniec8, lennik8, liczne8, lincze8, lionce8, lionek8, loncie8, niecek8, niecko8, nikole8, nocnik8, ocknie8, ocleni8, oklein8, oleice8, zeloci8, zlocie8, znojne8, znojni8, kinezo7, knezie7, leizno7, lennie7, leonin7, lizeno7, neonek7, neonik7, neonki7, niecne7, niecno7, ocenie7, ocenne7, ocenni7, online7, zielne7, neonie6, noezie6, ozenie6,

5 literowe słowa:

celuj11, jelcu11, jukce11, kleju11, kluje11, kocuj11, kojcu11, kucje11, kucji11, kucjo11, kulej11, lejcu11, lejku11, licuj11, likuj11, lokuj11, uklej11, czuje10, joule10, jouli10, jucie10, klocu10, kluce10, klucz10, knuje10, kolcu10, kujne10, kujni10, kujon10, kulce10, nicuj10, nocuj10, okuje10, oleju10, uleje10, uncje10, uncji10, uncjo10, zeluj10, ceiku9, cieku9, ciule9, czeku9, czoku9, czule9, czuli9, jelce9, jelcz9, jelec9, jolce9, jolek9, jolki9, junie9, juzie9, keczu9, kiczu9, kielu9, kleje9, klnij9, klojz9, klonu9, kluzo9, knelu9, knuci9, knuli9, koczu9, koelu9, kojce9, kojec9, kolej9, kolij9, kozul9, kucie9, kucio9, kulon9, leczu9, lejce9, lejek9, lejki9, lejko9, lenku9, linku9, locje9, locji9, lucie9, luzik9, nicku9, niklu9, nocku9, nulce9, nulek9, nulki9, nulko9, ocelu9, oclij9, oczku9, oklej9, okuci9, okuli9, ozuje9, uklei9, ukole9, uleci9, ulecz9, ulice9, ulico9, znoju9, celek8, celki8, celko8, encje8, encji8, encjo8, enolu8, ikonu8, inule8, inulo8, jecie8, jocie8, jonik8, kilce8, kleci8, klice8, kloce8, kniej8, kojne8, kolce8, kolec8, koniu8, kunie8, lejne8, lejni8, lekce8, leniu8, lennu8, lezje8, lezji8, lezjo8, lunie8, luzie8, nieuk8, nocje8, nocji8, nokij8, nucie8, nucze8, nuczo8, ojcze8, oleje8, onuce8, oucie8, ozuci8, ozuli8, uczni8, uleno8, zielu8, zleje8, zoilu8, zonku8, zouki8, cekin7, celne7, celni7, celon7, ciele7, cleni7, clone7, czeki7, czele7, czeli7, czelo7, czoki7, czole7, innej7, jenie7, jonie7, kecie7, kecze7, kelin7, kenel7, kicze7, kiece7, kieco7, kiele7, kinol7, kleni7, kline7, klnie7, knele7, knoci7, kocie7, kocin7, kocze7, koele7, koeli7, kolei7, kolie7, kolne7, kolni7, konic7, kozic7, lecie7, leczo7, leice7, leico7, lenek7, lenki7, lince7, lincz7, linek7, linko7, lnice7, lnico7, locie7, nenij7, neonu7, nikle7, nikol7, ninje7, ninjo7, nocek7, nocki7, ocele7, oceli7, ociel7, oczek7, oczki7, oklei7, oleic7, onkli7, uznoi7, zieje7, zleci7, znoje7, cenie6, cenne6, cenni6, cenoz6, cezie6, encie6, enole6, enoli6, eocen6, kenoz6, kinez6, koine6, konie6, konin6, konne6, konni6, kozie6, kozin6, leizn6, lenie6, lenne6, lenni6, lenno6, lezie6, linon6, lizen6, necie6, nieco6, nikon6, nocie6, nocne6, nocni6, nokie6, oceni6, oczne6, oczni6, okien6, oknie6, olein6, ozeki6, zecie6, ziele6, ziole6, zoile6, zonki6, eonie5, nenie5, nenio5, nonie5, zenie5, zonie5,

4 literowe słowa:

czuj9, juce9, jucz9, knuj9, kuje9, leju9, luje9, ojcu9, ulej9, ceku8, celu8, ciul8, clij8, clou8, czul8, icku8, jonu8, kelu8, kicu8, kilu8, klej8, kluz8, kocu8, kolu8, kuce8, kuci8, kule8, kuli8, kulo8, lejc8, leku8, licu8, liku8, loku8, luce8, luci8, luki8, luko8, ozuj8, ukol8, ulec8, ulic8, ulik8, unij8, zuje8, zujo8, cezu7, cnej7, czui7, inku7, inul7, joli7, keje7, kije7, kinu7, kloc7, kuni7, kuno7, leje7, luno7, neku7, nilu7, noku7, nuci7, nucz7, nule7, nuli7, oczu7, ojce7, ojki7, oknu7, onuc7, ucie7, ukoi7, ulen7, unik7, zeku7, zlej7, zolu7, zouk7, ceik6, ceki6, cele6, celi6, celo6, ciek6, ciel6, ckni6, clio6, cole6, coli6, czek6, czok6, elce6, elek6, elki6, elko6, eonu6, icek6, jeno6, jeon6, joni6, kecz6, kele6, keli6, kice6, kicz6, kiec6, kiel6, kile6, kilo6, klei6, klin6, klon6, knel6, koce6, koci6, kocz6, koel6, kole6, koli6, leci6, lecz6, leic6, leki6, lice6, lico6, licz6, like6, link6, lnic6, loki6, nick6, niej6, ocel6, ocli6, olek6, onej6, unie6, unio6, uzie6, zenu6, ziej6, zinu6, zlec6, ceni5, ceno5, cezo5, cnie5, ecie5, enci5, enol5, ikon5, ince5, inek5, inko5, kino5, koni5, kozi5, leni5, lenn5, lezo5, lino5, lizo5, lnie5, neki5, nice5, nico5, nike5, nile5, noce5, noki5, ocen5, olei5, zeki5, zele5, zeli5, zile5, zoil5, zole5, zoli5, zonk5, eoni4, ezie4, inne4, neon4, noez4, ozen4, ozie4, znoi4,


Najdłuższe wyrazy z liter NUKLEONICZNEJ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NUKLEONICZNEJ to

nukleonicznej

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

nukleoniczne

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa NUKLEONICZNEJ

Ze słowa NUKLEONICZNEJ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NUKLEONICZNEJ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NUKLEONICZNEJ to

nukleonicznej

. 20 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

klonujecie

. wartość punktowa tego słowa to: 17


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty