Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEUZYSKUJĄCA

Z liter NIEUZYSKUJĄCA można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

nieuzyskująca26,

12 literowe słowa:

nieukazujący25, niekuszający23, nieskazujący23, nieszukający23, nieszykująca23, niezyskująca23,

11 literowe słowa:

niekasujący22, szykanujące22, asenizujący21, uszyniające21, skuzynujcie20, naszykujcie18, szykanujcie18,

10 literowe słowa:

uzyskująca23, uzyskujące23, aneksujący21, inkasujący21, nasikujący21, szykanując21, zasikujący21, zesikujący21, inkasujące20, nasikujące20, naszkicują20, saneczkują20, uszyniając20, zasikujące20, zesikująca20, asenizując19, niekuszący19, uszykujcie19, uzyskujcie19, niekusząca18, nieszyjąca18, niekaszący17, sanijczyku17, uszanujcie17, uzyskajcie17, naszkicuje16,

9 literowe słowa:

ukazujący22, uzyskując22, skuzynują21, ukazujące21, zaciukują21, kuszający20, niekujący20, sankujący20, skanujący20, skazujący20, szukający20, szykująca20, szykujące20, unikający20, znakujący20, zsikujący20, zyskująca20, zyskujące20, aneksując19, inkasując19, kuszające19, nasikując19, naszykują19, niekująca19, sankujące19, skanujące19, skazujące19, szanujący19, szukające19, szykanują19, unikające19, zasikując19, zesikując19, znakujące19, zsikująca19, zsikujące19, akcesyjną18, naczesują18, siekający18, szanujące18, ucieszają18, ukąszeniu18, usączeniu18, uszyniają18, zeskanują18, znikający18, asenizują17, kenizacją17, skuzynuje17, ukazujcie17, zaciukuje17, znikające17, cieszynką16, cynkujesz16, szykujcie16, ucieszaną16, ukąszenia16, usączenia16, zyskujcie16, cienkuszu15, jasieczku15, kuszajcie15, naszkicuj15, naszykuje15, saneczkuj15, sankujcie15, skanujcie15, skazujcie15, szukajcie15, szykanuje15, uciskanej15, ukucniesz15, uzyskanej15, uzyskaniu15, znakujcie15, akcesyjni14, cienkuszy14, kenizacyj14, sanijczyk14, sczajeniu14, szanujcie14, uciszanej14, uczesaniu14, uzyskacie14, zasnujcie14, zyskajcie14, cienkusza13, naszyjcie13, ucieszany13, uzyskanie13, zasyceniu13, cieszynka12,

8 literowe słowa:

uciskują20, ukazując20, uszykują20, uzyskują20, zacukują20, aukcyjną19, kasujący19, kaucyjną19, sekujący19, szykując19, zyskując19, jezuicką18, junaczką18, kasujące18, kuszając18, kuszącej18, sankując18, sanujący18, sączkuje18, sekująca18, skanując18, skazując18, suezyjką18, szkicują18, szukając18, uciekają18, uciskają18, unikając18, uszanują18, uznający18, uzyskają18, znakując18, zsikując18, aneksują17, ekscyzją17, inkasują17, iskający17, jusznicą17, nasikują17, nieujską17, sanujące17, sekcyjną17, sikający17, suczunią17, suczynką17, sykające17, szanując17, uciszają17, usiekają17, uznające17, zasikują17, zesikują17, czujniku16, iskające16, jezuicku16, junaczku16, kaczusią16, kaszącej16, kąsajcie16, kisnącej16, kiszącej16, nicejską16, siekając16, sikające16, skuzynuj16, uciskaną16, uciskuje16, uknujcie16, uszykuje16, uzyskaną16, uzyskuje16, zaciukuj16, zacukuje16, znikając16, akinezją15, aukcyjne15, aukcyjni15, juczeniu15, kaucyjne15, kaucyjni15, niejaską15, niesuczą15, nukijscy15, sączeniu15, ucieszną15, uciszaną15, uczesaną15, ukąszeni15, uknujesz15, usączeni15, usiekaną15, usnujcie15, zająknie15, zesikają15, zsiekają15, ciukanej14, cynujesz14, czajniku14, czesanką14, czujnika14, jezuicka14, junackie14, junaczek14, junaczki14, jusznicy14, kaczusiu14, kasujcie14, naszykuj14, nicejsku14, niekaczą14, nieujscy14, suezyjka14, suezyjki14, szacunku14, szkicuje14, szykanuj14, uczniaku14, ukucanie14, uszanuje14, uszyjcie14, zaciekną14, zacuknij14, zakujcie14, akcyjnie13, czajeniu13, ekscyzja13, ekscyzji13, inkasuje13, jankescy13, juczenia13, jusznica13, jusznice13, kanejscy13, kenijscy13, kujniesz13, kuszanej13, kuszaniu13, kuszeniu13, kusznicy13, nacieszą13, naczesuj13, nasikuje13, nicujesz13, nieujska13, sanujcie13, sączenia13, sekcyjna13, sekcyjni13, suczunia13, suczunie13, suczynek13, suczynka13, suczynki13, sykajcie13, syneczku13, szukanej13, szukaniu13, ucieszaj13, uciskany13, uszyniaj13, uznajcie13, zasikuje13, zasnuciu13, zesikaną13, zeskanuj13, zesnuciu13, zsiekaną13, akinezyj12, asenizuj12, auksynie12, cienkusz12, ciskanej12, czekaniu12, kaczusie12, kucniesz12, kunszcie12, kuszacie12, naszyciu12, nicejska12, niejascy12, niesuczy12, siekaczu12, syczanej12, syczeniu12, szacunek12, szacunki12, szukacie12, uciekasz12, ucieszny12, uciskane12, uciszany12, uczesany12, usiekany12, uzyskane12, uzyskani12, zacuknie12, zyskanej12, zyskaniu12, aszkunie11, cykniesz11, czesaniu11, kuszanie11, kuszenia11, niekaczy11, niesucza11, sczajeni11, siekaczy11, syneczka11, syneczki11, szukanie11, ucieszna11, uciszane11, uczesani11, zasceniu11, zasnucie11, zesnucia11, zsikanej11, zyskacie11, czesanki10, nacieszy10, naszycie10, saneczki10, syczenia10, szykanie10, zasyceni10, zesikany10, zsiekany10, zyskanie10,

7 literowe słowa:

ukucają19, cynkują18, knujący18, ukazują18, ciukają17, junacką17, kasując17, knująca17, knujące17, sączkuj17, sekując17, snujący17, szykują17, zyskują17, akcyjną16, jąkaniu16, junaczą16, kuszają16, kuszący16, sankują16, sanując16, skanują16, skazują16, snująca16, snujące16, sunącej16, sykając16, synuzją16, szacują16, szukają16, ucinają16, unikają16, uznając16, znakują16, zsikują16, akcesją15, auksyną15, ciekają15, ciskają15, ciukaną15, czekają15, incyzją15, iskając15, jąkacie15, junacku15, kąsaczu15, kusząca15, kuszące15, nauczką15, nicejką15, niczyją15, sankcją15, siejący15, sikając15, szanują15, szyjąca15, szyjące15, uciekną15, uciskuj15, uczynią15, ukucnij15, ukujcie15, uszykuj15, uzyskuj15, zacukną15, zacukuj15, zasnują15, zesnują15, ziający15, ziejący15, znający15, zyskają15, aneksją14, cyjanku14, cynkuje14, czniają14, ikacyną14, jąkanie14, jezusku14, kaszący14, kaszycą14, kąsaczy14, kąsanej14, kąsaniu14, kisnący14, kiszący14, kuszaną14, naszyją14, nesycką14, niejaką14, niekusą14, sanijką14, siejąca14, siekają14, siekący14, szukaną14, szyicką14, ucieszą14, uczynku14, ukazuje14, ukujesz14, uszanką14, usznicą14, uszynią14, ziające14, ziejąca14, znające14, znikają14, zsikają14, cekauzu13, ciskaną13, ciuszku13, czekaną13, czujnik13, januszu13, junacki13, junaczy13, kajucie13, kaszące13, kąsacie13, kąsacze13, kisnąca13, kisnące13, kisząca13, kiszące13, knujcie13, kucaniu13, kucznej13, kusaczu13, nacieką13, nasączy13, nasieją13, nukijce13, senacką13, sieczką13, siekąca13, skujcie13, syczaną13, szkicuj13, szykaną13, szykuje13, uciekaj13, uciskaj13, uknucia13, uknucie13, ukucasz13, ukucnie13, uszanuj13, uszyciu13, uzyskaj13, zacieką13, zakąsce13, zakuciu13, zasieją13, zyskaną13, zyskuje13, akcesyj12, akcyjne12, akcyjni12, akinezą12, aksenią12, aneksuj12, aszkunu12, cekauzy12, cenzusu12, ciukany12, cyjanek12, cyjanki12, cykanej12, cykaniu12, czesaną12, czujnie12, inkasuj12, jakuzie12, januszy12, jezuska12, jezuski12, juczeni12, junacie12, junacze12, jusznic12, kazeiną12, kąsanie12, knujesz12, kusaczy12, kuzynce12, nakiszą12, nasieką12, nasikuj12, nesycku12, sankcyj12, sankuje12, sączeni12, sieczną12, siekaną12, skanuje12, skazuje12, snujcie12, suczuni12, synuzja12, synuzje12, synuzji12, szacuje12, szyicku12, uciszaj12, uczeniu12, uczynek12, uczynki12, usiekaj12, usnucia12, usnucie12, uszynij12, zacenią12, zacisną12, zakisną12, zasieką12, zasikuj12, zesikuj12, znakuje12, zsikaną12, zsikuje12, akcesji11, aneksyj11, aszkuny11, cenzusy11, ciesaku11, ciukane11, ciukasz11, ciuszek11, ciuszka11, cyjanie11, czajnik11, czekanu11, czesaku11, czkaniu11, incyzja11, incyzje11, jankesy11, janusze11, kaczusi11, kijance11, kucanie11, kusacze11, kuszany11, kuzynie11, nacieku11, nacisku11, nauczek11, nauczki11, nicejka11, niczyja11, niczyje11, niejacy11, niekusy11, nyskiej11, sankcje11, sankcji11, senacku11, sikaczu11, skaucie11, syceniu11, sykanej11, sykaniu11, szanuje11, szkucie11, szukany11, szyjcie11, ucieszy11, uczniak11, usianej11, usznicy11, uszycia11, uszycie11, yakuzie11, zacieku11, zacisku11, zakucie11, zasnuje11, akcyzie10, aksenij10, aneksji10, ciasnej10, ciskany10, cykanie10, cykasie10, czajeni10, czekany10, inaczej10, inkascy10, iskanej10, jankesi10, kaszyce10, kazusie10, kuszane10, kuszani10, kuszeni10, naczesu10, naszyje10, nesycka10, nesycki10, niekusa10, sanijce10, sanijek10, sikaczy10, sykacie10, szukane10, szukani10, szyicka10, uciesza10, ucinasz10, uczenia10, unikasz10, uszance10, uszanek10, uszanki10, usznica10, usznice10, uszynia10, uznacie10, zacniej10, zakusie10, zasieku10, zasnuci10, zesikaj10, zesnuci10, znajcie10, zsiekaj10, akinezy9, ciekasz9, ciskane9, czekani9, czesaki9, czesany9, czkanie9, kasynie9, kaszcie9, kazeiny9, naczesy9, naszyci9, senacki9, sieczka9, sieczny9, siekacz9, siekany9, sikacze9, sycenia9, syczane9, syczani9, sykanie9, sznycie9, szuanie9, uzansie9, zasunie9, zsikany9, zyskane9, zyskani9, czesani8, naciesz8, nasiecz8, sieczna8, szancie8, szaniec8, zasceni8, zsikane8,

6 literowe słowa:

kujący17, uczują17, uknują17, aukcją16, cynują16, czujką16, kaucją16, knując16, kucają16, kująca16, kujące16, ukucną16, usnują16, czujną15, jakuzą15, juczną15, juszką15, kasują15, nicują15, sekują15, snując15, szujką15, uszyją15, zającu15, zakują15, ciukną14, jąkany14, kencją14, kuczną14, kusząc14, sanują14, sączku14, sekcją14, suczką14, sunący14, szyjąc14, szyjką14, ucinką14, unicką14, usączy14, usieją14, uszycą14, uznają14, yakuzą14, cynkuj13, iskają13, jąkane13, jąkani13, kauszą13, kąciny13, knieją13, nijaką13, scjeną13, siąkaj13, siejąc13, sikają13, snącej13, suknią13, sunące13, szyjną13, ucisną13, uciszą13, uczuje13, ukisną13, ukiszą13, uknuje13, usieką13, ziejąc13, ziejką13, ciekną12, cienką12, cynuje12, czeską12, czujek12, czujki12, czujny12, czynią12, jakuzy12, juczny12, kisnąc12, kisząc12, knuciu12, kucnij12, kujcie12, niecką12, sączek12, sączki12, scenką12, siekąc12, skuciu12, szykuj12, szynką12, ucisku12, uknuci12, ukucie12, unicku12, usnuje12, uzysku12, zesuną12, zyskuj12, cieszą11, cyknij11, cyniku11, czujne11, czujni11, juczne11, juczni11, junaki11, juncie11, juszce11, juszek11, juszki11, kasuje11, kencyj11, kijscy11, kinezą11, ksenią11, kucany11, kuczny11, kujesz11, kujnie11, kuniej11, nicuje11, nieuku11, sankuj11, scynku11, sekcyj11, siekną11, skanuj11, snuciu11, suciej11, suczej11, suzuki11, syczku11, szejku11, szneką11, szniką11, szujce11, szujek11, szujki11, uczniu11, ujskie11, unikaj11, usnuci11, uszyje11, zakuje11, znakuj11, zsieką11, zsikuj11, auksyn10, cekauz10, cekinu10, cisaku10, ciszku10, czesku10, czknij10, janusz10, kasynu10, keczua10, kencji10, kiczua10, knucie10, knyszu10, kucnie10, kuczne10, kuczni10, kuzyna10, kuzyni10, niczyj10, scjeny10, sekcji10, skauci10, skeczu10, skejci10, skucia10, skucie10, suczek10, suczki10, syciej10, syknij10, synciu10, szanuj10, szkicu10, szyciu10, szyjce10, szyjek10, szyjki10, szynku10, ucinek10, uciska10, uciszy10, uczyni10, ujaisz10, usunie10, usznej10, uszyce10, uszyci10, uzusie10, uzyski10, zakuci10, zasnuj10, zesnuj10, aszkun9, cekiny9, cenzus9, ciszej9, cyknie9, jankes9, jasiek9, jaskie9, jeansy9, kaniej9, kausze9, kneziu9, knieja9, ksenij9, naszyj9, nucisz9, scynki9, siekaj9, skeczy9, skunie9, snucie9, sukien9, suknie9, syczek9, syczki9, szeiku9, szejki9, szuany9, szyjna9, szyjne9, szyjni9, uciesz9, uczeni9, ucznie9, usiany9, usiecz9, uszaki9, usznic9, uszyni9, ziejka9, znikaj9, aneksy8, anusie8, cieszy8, ciszek8, czeski8, czknie8, czynie8, inszej8, iskany8, kinazy8, kinezy8, kiszce8, knysze8, najesz8, naszej8, nyskie8, saunie8, scenki8, skince8, syceni8, sykane8, sykani8, syknie8, syncie8, szkice8, szycie8, szykan8, szynce8, szynek8, szynka8, szynki8, usiane8, zasiej8, zsunie8, azynie7, cenisz7, szneki7, sznice7, szynie7, sanzie6,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEUZYSKUJĄCA

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEUZYSKUJĄCA to

nieuzyskująca

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

niekuszający

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa NIEUZYSKUJĄCA

Ze słowa NIEUZYSKUJĄCA nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEUZYSKUJĄCA - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEUZYSKUJĄCA to

nieuzyskująca

. 26 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

nieukazujący

. wartość punktowa tego słowa to: 25


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty