Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEUZWAJANIEM

Z liter NIEUZWAJANIEM można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

nieuzwajaniem18, niezawijanemu18,

12 literowe słowa:

nieumawianej17, niezajumanie17, niezwijanemu17, nieuzwajanie16, niezawianemu15, niezmawianej15,

11 literowe słowa:

nauwijaniem16, nieumajanie16, nieumajenia16, nieumazanej16, niezajumane16, niezajumani16, ujawnianiem16, ujawnieniem16, nieuzwajane15, nieuzwajani15, naumiewanie14, niemazianej14, nieumawiane14, nieumazanie14, niewzajemna14, niewzajemni14, niezimnawej14, niezwianemu14, zamienianej14, niezawianej13, niezawijane13, naziewaniem12, niezmawiane12,

10 literowe słowa:

nawijanemu15, niejawnemu15, niejumania15, niejumanie15, niemajeniu15, nieumajane15, nieumajani15, nieumajeni15, nieumianej15, uziemianej15, uzwajaniem15, zawijanemu15, nauwijanie14, nieuwijana14, nieuwijane14, ujawnianie14, ujawnienia14, ujawnienie14, nawijaniem13, niemajenia13, niemazanej13, niemazaniu13, nieumazane13, nieumazani13, niewianemu13, niezwanemu13, uznawaniem13, zawijaniem13, zjawianiem13, zjawieniem13, zmienianej13, naziewaniu12, niezwianej12, niezwijana12, niezwijane12, niemazanie11, niemaziane11, niemiewana11, niezimnawa11, niezimnawe11, niezwaniem11, zamieniane11, naziewanie10, niezawiane10,

9 literowe słowa:

animizuje14, naumiewaj14, niejumana14, niejumane14, niejumani14, nieujemna14, nieujemni14, umawianej14, uwijaniem14, zaanimuje14, zajumanie14, zamianuje14, zwijanemu14, nawijaniu13, ujawniane13, ujawniani13, ujawnieni13, uznawanej13, uzwajanie13, zawijaniu13, zjawianiu13, zjawieniu13, inwazjami12, jawieniem12, mienianej12, naumienia12, naumienie12, nawianemu12, naziemnej12, nazwanemu12, nieimanej12, niemajeni12, niemianej12, niemijana12, niemijane12, nieumiana12, nieumiane12, niezimnej12, umawianie12, uziemiana12, uziemiane12, uznaniami12, wzajemnie12, zamieniaj12, zamiennej12, zawianemu12, zawiejami12, ziajaniem12, zmawianej12, zmawianiu12, znamieniu12, zwijaniem12, nawijanie11, niejawnie11, niewianej11, niezwanej11, niezwaniu11, uznawanie11, zawijanie11, zjawianie11, zjawienia11, zjawienie11, anamnezie10, aweninami10, mazaninie10, mezaninie10, nawianiem10, naziemnie10, nazwaniem10, niemazane10, niemazani10, nieziemna10, zamiennia10, zamiennie10, zawianiem10, ziewaniem10, zmawianie10, zmieniana10, zmieniane10, znamienia10, niezwania9, niezwanie9, niezwiana9, niezwiane9,

8 literowe słowa:

animizuj13, namazuje13, nauwijam13, ujawniam13, umajanie13, umajenia13, umajenie13, umazanej13, uziemiaj13, zaanimuj13, zajumane13, zajumani13, zamianuj13, zaminuje13, zanimuje13, zmianuje13, jawieniu12, nanizuje12, uwijania12, uwijanie12, uzwajane12, uzwajani12, ziajaniu12, zwijaniu12, ewazjami11, imiennej11, manieniu11, mawianiu11, mazianej11, mazianiu11, mezaninu11, miewanej11, miewaniu11, minjanie11, mizianej11, muezinie11, naiwnemu11, najemnie11, naumiewa11, nawzajem11, niemniej11, nizanemu11, numeanie11, umawiane11, umawiani11, umazanie11, uznaniem11, wzajemna11, wzajemne11, wzajemni11, zawijami11, zejmanie11, zimnawej11, zmieniaj11, zmiennej11, zwianemu11, zwinnemu11, jawienia10, jawienie10, naiwniej10, nawianej10, nawianiu10, nawijane10, nawijani10, naziewaj10, nazwanej10, nazwaniu10, niejawna10, niejawne10, niejawni10, uznawane10, uznawani10, zawianej10, zawianiu10, zawijane10, zawijani10, ziajanie10, ziewaniu10, zjawieni10, zwijania10, zwijanie10, zwinniej10, aminazie9, ananimie9, enaminie9, maizenie9, manienia9, manienie9, mawianie9, mazianie9, mezanina9, mieniana9, mieniane9, miewania9, miewanie9, miniwana9, nanizmie9, naziemna9, naziemne9, naziemni9, naziewam9, newizami9, nieimana9, nieimane9, niemewia9, niemiana9, niemiane9, nieniema9, niezimna9, niezimne9, nizaniem9, winianem9, winienem9, zamianie9, zamienia9, zamienna9, zamienne9, zamienni9, zenanami9, zmawiane9, zmawiani9, zmiennie9, znaniami9, zwaniami9, zwianiem9, aweninie8, nawianie8, nawiezie8, nazwanie8, niewiana8, niewiane8, niezwana8, niezwane8, niezwani8, zawianie8, ziewania8, ziewanie8,

7 literowe słowa:

aminuje12, animuje12, emanuje12, jawnemu12, juanami12, jumania12, jumanie12, majeniu12, mianuje12, mijaniu12, miniuje12, minjanu12, namazuj12, naumiej12, ujemnie12, umajane12, umajani12, umajeni12, umawiaj12, umianej12, uzwajam12, zaminuj12, zanimuj12, zmianuj12, awizuje11, nanizuj11, nauwija11, ujawnia11, unijnie11, uwijana11, uwijane11, uwijani11, uznanej11, uznawaj11, wnizuje11, amnezja10, amnezje10, amnezji10, ananimu10, jaziami10, majenia10, majenie10, mazanej10, mazaniu10, mazunie10, mieniaj10, mijania10, mijanie10, minianu10, muezina10, muezini10, najemna10, najemne10, najemni10, nanizmu10, nawijam10, nemezja10, nemezji10, niemiej10, ninjami10, numenie10, umazane10, umazani10, umienia10, umienie10, unizmie10, uziemia10, wianemu10, wiejami10, winnemu10, wizjami10, zawijam10, zejmana10, zejmani10, ziemnej10, zimniej10, zjawami10, zjawiam10, zmawiaj10, znanemu10, zwanemu10, inwazja9, inwazje9, inwazji9, naiwnej9, nawieje9, nizanej9, nizaniu9, uwiezie9, uznania9, uznanie9, winianu9, zawieja9, zawieje9, ziewnij9, zwianej9, zwianiu9, zwijana9, zwijane9, zwijani9, zwinnej9, anamnez8, awenami8, awizami8, enamina8, imienna8, imienne8, iwanami8, izanami8, maizena8, manieni8, mazanie8, mazanin8, maziane8, maziani8, mezanin8, miewana8, miewane8, miewani8, miniwan8, miziana8, miziane8, namazie8, nazwami8, neniami8, newizem8, niemewi8, nizamie8, waniami8, wannami8, wianami8, wianiem8, wimanie8, zamieni8, zianiem8, ziemian8, zieniem8, ziewami8, zimnawa8, zimnawe8, zimnawi8, zmianie8, zmienia8, zmienna8, zmienne8, zmienni8, znaniem8, zwaniem8, awenina7, naiwnie7, nawiane7, nawiani7, nawinie7, naziewa7, nazwane7, nazwani7, newizie7, nizania7, nizanie7, zaiwani7, zananie7, zawiane7, zawiani7, zawinie7, zenanie7, ziewnie7, zwiania7, zwianie7, zwinnie7,

6 literowe słowa:

aminuj11, amuzja11, amuzje11, amuzji11, animuj11, emanuj11, juanem11, jumana11, jumane11, jumani11, junami11, juzami11, mianuj11, miniuj11, minuje11, ujemna11, ujemne11, ujemni11, uwijam11, wujami11, zajuma11, zimuje11, zujami11, awizuj10, juanie10, ujawni10, unijna10, unijne10, unijni10, uznaje10, uzwaja10, wizuje10, wnizuj10, anemij9, emezja9, emezji9, imanej9, imaniu9, innemu9, jawami9, jazami9, jaziem9, jenami9, majeni9, majnie9, mawiaj9, mazaje9, maziaj9, mewiej9, mianej9, mieniu9, miewaj9, mijana9, mijane9, mijani9, minjan9, miziaj9, muezin9, najami9, najmie9, namazu9, naumie9, neumie9, niemej9, numean9, numina9, uazami9, umawia9, umiana9, umiane9, umiani9, uniami9, uziemi9, wijami9, wunami9, wzajem9, zajmie9, zaumie9, zejman9, zemnij9, zimnej9, zwijam9, ewazja8, ewazje8, ewazji8, jawnie8, nawiej8, nawija8, nawije8, nazwij8, newizu8, nianiu8, niunia8, niunie8, uwinie8, uznana8, uznane8, uznani8, wianej8, wianiu8, winnej8, zawiej8, zawija8, zawije8, zianiu8, zieniu8, ziewaj8, zjawia8, zjawie8, znanej8, znaniu8, zwanej8, zwaniu8, zwieje8, amanie7, aminaz7, aminie7, ananim7, anemia7, anemie7, anemii7, animie7, awenem7, awizem7, emanie7, enamin7, imania7, imanie7, iwanem7, izanem7, maizen7, mannie7, mazane7, mazani7, mianie7, mienia7, mienie7, minian7, nanizm7, nawami7, niwami7, nizama7, wanami7, wazami7, wenami7, wianem7, wimana7, winami7, winnam7, wizami7, zamian7, zemnie7, zenami7, zewami7, ziemia7, ziemie7, ziemna7, ziemne7, ziemni7, ziewam7, ziewem7, zimnie7, zinami7, zmawia7, zmiana7, zmieni7, awenie6, awenin6, awizie6, iwanie6, izanie6, naiwna6, naiwne6, naiwni6, nazwie6, niania6, nianie6, nizana6, nizane6, nizani6, nizina6, wanien6, wannie6, wiania6, wianie6, wiezie6, winian6, winien6, zawiei6, zawini6, zenana6, ziania6, zianie6, zienia6, zienie6, ziewie6, znania6, znanie6, zwania6, zwanie6, zwiana6, zwiane6, zwiani6, zwinie6, zwinna6, zwinne6, zwinni6,

5 literowe słowa:

jumie10, junem10, juzem10, minuj10, najmu10, ujmie10, umaja10, umiej10, wujem10, zajmu10, zimuj10, jaziu9, juana9, junie9, juzie9, uwija9, uwije9, uznaj9, wizuj9, wzuje9, amanu8, jamie8, jawem8, jazem8, jenem8, majna8, manij8, mazaj8, mazun8, mianu8, minij8, mniej8, munia8, munie8, muzea8, muzie8, najem8, neuma8, niemu8, numen8, uazem8, unizm8, uzami8, uziem8, uznam8, wijem8, wunem8, zajem8, zamij8, zimnu8, awenu7, awizu7, innej7, iwanu7, izanu7, jawie7, jawna7, jawne7, jawni7, jazia7, jazie7, jenie7, jiwie7, nawij7, nenij7, ninja7, ninje7, ninji7, niuni7, uazie7, waniu7, wianu7, wieja7, wieje7, wizja7, wizje7, wizji7, wunie7, zawij7, ziaje7, zieje7, ziewu7, zjawa7, zjawi7, zwiej7, zwija7, zwije7, amina6, anima6, anime6, emana6, enema6, ewami6, ezami6, imana6, imane6, imani6, imina6, iwami6, izmie6, mania6, manie6, manii6, manna6, mawia6, mazai6, mazia6, mazie6, menie6, mewia6, mewie6, miana6, miane6, miani6, mieni6, miewa6, minia6, minie6, mizia6, namaz6, nemie6, niema6, nieme6, niemi6, nizam6, wanem6, wiman6, winem6, zamia6, zamie6, zamii6, zanim6, zenem6, zewem6, ziemi6, zimie6, zimna6, zimne6, zimni6, zinem6, zmian6, zwami6, zwiem6, awena5, awiza5, iwana5, iwina5, nawie5, nazwa5, nenia5, nenie5, nenii5, newiz5, niani5, niwie5, nizin5, wania5, wanie5, wanna5, wazie5, wenie5, wiana5, wiane5, wiani5, winie5, winna5, winne5, winni5, wizie5, zanan5, zanni5, zawii5, zenan5, zenie5, zewie5, ziewa5, zinie5, znana5, znane5, znani5, zwana5, zwane5, zwani5,

4 literowe słowa:

jamu9, jemu9, juma9, maju9, ujem9, ujma9, umaj9, jawu8, jazu8, juan8, juna8, ujai8, unij8, uwij8, wiju8, wuja8, wuje8, wzuj8, zuja8, zuje8, amij7, imaj7, izmu7, jama7, maja7, maje7, majn7, mazu7, menu7, miau7, miej7, mija7, mnij7, muna7, muni7, muza7, nemu7, neum7, umai7, umie7, zaum7, zjem7, inij6, jawa6, jawi6, jazi6, jena6, naja6, naje6, niej6, njai6, uaza6, unia6, unie6, unii6, uzie6, uzna6, wiej6, wija6, wije6, winu6, wuna6, zaje6, zenu6, zewu6, ziaj6, ziej6, zinu6, zjaw6, znaj6, zwij6, aman5, amen5, amia5, amie5, amii5, amin5, anim5, eman5, enem5, imin5, mana5, mani5, mann5, mazi5, mena5, meni5, mewa5, mewi5, mian5, mina5, mini5, mnie5, nami5, nimi5, wami5, wiem5, ziem5, zima5, zimn5, znam5, zwem5, awen4, awiz4, ewie4, ezie4, inia4, inie4, inna4, inne4, inni4, iwan4, iwie4, iwin4, izan4, nawa4, nazi4, nazw4, niwa4, wana4, wani4, waza4, wena4, wian4, wiei4, wina4, wini4, wiza4, ziew4, zina4, zwie4,

3 literowe słowa:

jun7, juz7, uje7, zuj7, jen5, jin5, uzi5, ziu5, zje5, zui5, ana3, nie3, niw3, waz3, win3, zen3, zin3,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEUZWAJANIEM

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEUZWAJANIEM to

niezawijanemu

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

nieuzwajaniem

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa NIEUZWAJANIEM

Ze słowa NIEUZWAJANIEM można ułożyć anagram (słowo o innym znaczeniu z tą samą ilością liter).
Ilość możliwych anagramów: 1.
Anagramy jakie można ułożyć ze słowa NIEUZWAJANIEM:

niezawijanemu


Slowo z liter NIEUZWAJANIEM - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEUZWAJANIEM to

nieuzwajaniem

. 18 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

niezawijanemu

. wartość punktowa tego słowa to: 18


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty