Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEUZURPUJĄCĄ

Z liter NIEUZURPUJĄCĄ można ułożyć aż 477 wyrazów - Sprawdź jakie!

13 literowe słowa:

nieuzurpującą31,

10 literowe słowa:

uzurpującą28, nieprującą24, uzurpujące24, przenicują20, uzurpujcie20, czupurniej18,

9 literowe słowa:

epizującą23, uzurpując23, cenzurują20, czupurnej17, czupurnie15, przenicuj15,

8 literowe słowa:

uzurpują21, zerującą21, przejącą20, czupurną18, epizując18, nieprącą18, pierzącą18, nierączą17, uzurpuje17, przenucą16, cenzuruj15, juczeniu15, uczernią15, czerpnią14, czupurne14, czupurni14, rzepnicą14, ujrzeniu14, rzuceniu13, uczernij13, zruceniu13, przenuci12,

7 literowe słowa:

prującą21, piejącą19, puncują19, ziejącą18, czipują17, erupcją17, perzącą17, prujące17, rząpicą17, uzerują17, epizują16, uzurpuj16, zerując16, przejąc15, puncuje15, uczepią15, cenzurą14, inercją14, rznącej14, upierzą14, cierpną13, czerpią13, czipuje13, epiczną13, erupcji13, pierząc13, prujcie13, rząpice13, czernią12, czujnie12, juczeni12, uczeniu12, punczer11, rezuniu11, czernij10, przeniu10, rzepniu10, rzuceni10, uczerni10, zruceni10, czerpni9, pinczer9, rzepnic9,

6 literowe słowa:

pijącą18, pucują18, uczują17, picują16, prując16, cerują15, czujną15, ircują15, juczną15, nicują15, rznącą15, ciupną14, piejąc14, pijące14, pnącej14, pnączu14, prącej14, prąciu14, pucuje14, puncuj14, zerują14, cezurą13, przeją13, rączej13, rząpiu13, uczuje13, ziejąc13, zupiną13, ciepną12, cupnij12, czepią12, czepną12, czipuj12, pejczu12, percią12, perząc12, picuje12, pieczą12, pnącze12, prącie12, pruciu12, rząpic12, uczepu12, uzeruj12, cierną11, czujne11, czujni11, epizuj11, ircuje11, juczne11, juczni11, juncie11, jurcie11, nicuje11, pierzą11, rząpie11, rznące11, uczniu11, zupnej11, cupnie10, czerpu10, jurnie10, prucie10, puncie10, ucierp10, uczepi10, upiecz10, urznij10, cenzur9, ciurze9, nurcie9, nurzec9, pierun9, pierzu9, preziu9, rzepiu9, rzucie9, uczeni9, ucznie9, upierz9, zepnij9, czepin8, czepni8, rezuni8, urznie8, zurnie8, czerni7, rzepni7,

5 literowe słowa:

pnącą15, prącą15, czują14, juczą14, prują14, rączą14, uncją14, upiją14, ciupą13, cupną13, jurną13, pecją13, pijąc13, pucuj13, puncą13, rujną13, ujrzą13, ciurą12, curią12, czuju12, encją12, nuczą12, pieją12, rupią12, rzucą12, uczuj12, zrucą12, zupną12, crepą11, jupce11, picuj11, piczą11, pnące11, pnącz11, prące11, prąci11, puczu11, rejzą11, ruiną11, runią11, ureną11, urzną11, zieją11, zurną11, cenią10, ceruj10, czuje10, ircuj10, jucie10, nerpą10, nicuj10, niecą10, nurcu10, perzą10, piezą10, pruje10, rącze10, rujce10, rupij10, rząpi10, rzepą10, rznąc10, uncje10, uncji10, upije10, upnij10, zepną10, zipną10, czepu9, czipu9, junie9, jurne9, jurni9, jurze9, juzie9, pecji9, pejcz9, piecu9, pruci9, pucze9, punce9, renju9, rujne9, rujni9, uczep9, upiec9, zeruj9, zupce9, cenur8, cezur8, curie8, cziru8, encji8, nucie8, nucze8, nurce8, perzu8, piure8, przej8, punie8, rucie8, rupie8, rzepu8, rzuci8, uczni8, upnie8, uprze8, urcie8, urzec8, zruci8, zupie8, zupin8, zupne8, zupni8, cierp7, czepi7, czerp7, nurze7, perci7, picer7, picze7, piecz7, pince7, precz7, rezun7, runie7, rznij7, urnie7, pierz6, rzepi6, inrze5, rznie5,

4 literowe słowa:

jurą12, pucą12, rują12, zują12, nucą11, piją11, puną11, uczą11, upną11, uprą11, zupą11, cipą10, jeną10, juzu10, picą10, pnąc10, prąc10, pucu10, reją10, runą10, unią10, urną10, ceną9, cerą9, cezą9, czuj9, juce9, jucz9, nicą9, nipą9, perą9, pruj9, rząp9, upij9, cepu8, ciup8, jeru8, nerą8, picu8, puce8, pucz8, punc8, reju8, ruje8, runu8, rzną8, unij8, zuje8, ceru7, cezu7, ciur7, cnej7, czui7, nepu7, nuci7, nucz7, piej7, pije7, pinu7, pnij7, pniu7, puer7, repu7, ucie7, ciep6, crep6, czep6, czip6, inru6, niej6, pice6, picz6, piec6, rejz6, renu6, ruin6, runi6, unie6, uren6, uzie6, zenu6, zeru6, ziej6, zinu6, zurn6, ceni5, cnie5, enci5, ince5, nerp5, nice5, peri5, perz5, piez5, pnie5, prze5, rzec5, rzep5,

3 literowe słowa:

uuu9, uzą9, cną8, pną8, prą8, cup7, erą7, ezą7, jun7, jur7, juz7, nią7, puc7, ruj7, uje7, zuj7, cru6, ecu6, pij6, piu6, pun6, ucz6, zup6, cep5, cip5, jen5, jer5, jin5, nur5, pic5, rej5, rui5, run5, urn5, uzi5, ziu5, zje5, zui5, cen4, cer4, cez4, cie4, cne4, cni4, cze4, czi4, nep4, nic4, nip4, pen4, per4, pie4, pin4, pni4, rep4, zip4, inr3, ner3, nie3, rei3, ren3, zen3, zer3, zin3,

2 literowe słowa:

8, uu6, ej4, je4, nu4, uz4, ce3, ci3, pe3, pi3, en2, er2, ez2, in2, ni2, re2, ze2,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEUZURPUJĄCĄ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEUZURPUJĄCĄ to

nieuzurpującą

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

czupurniej

. Ilość liter: 10

Anagramy ze słowa NIEUZURPUJĄCĄ

Ze słowa NIEUZURPUJĄCĄ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEUZURPUJĄCĄ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEUZURPUJĄCĄ to

nieuzurpującą

. 31 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

uzurpującą

. wartość punktowa tego słowa to: 28

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty