Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEUŻYNAJĄCYCH

Z liter NIEUŻYNAJĄCYCH można ułożyć aż 690 wyrazów - Sprawdź jakie!

14 literowe słowa:

nieużynających32,

12 literowe słowa:

nieużynający27,

11 literowe słowa:

użynających29, nieżujących28, uniżających28, nieżyjących27, nienużących26, niecynujący23, niehycający23, niecynująca22,

10 literowe słowa:

żenujących27, nieżnących23, niuchający23, niuchające22, nynających22, niejunaccy17,

9 literowe słowa:

użynający24, nieżujący23, uniżający23, użynające23, nieżująca22, nieżyjący22, uniżające22, żeniących22, cuchnijże21, nacechują21, nienużący21, nieżyjąca21, niuchając21, ucichajże21, cynujcież20, hycajcież20, nienużąca20, niuchajże20, ucinający20, użynanych20, ucinające19, uniżanych19, użynajcie19, nienucący18, nużeniach18, nienucąca17, nynajcież17, niuchanej16, ucinanych16, nuceniach15,

8 literowe słowa:

żujących25, żyjących24, jeżących23, nużących23, użynając22, żenujący22, hecujący21, niżących21, uniżając21, żenująca21, cynujący20, hecująca20, hycający20, jużynach20, niechyżą20, ucichają20, cynująca19, cynujące19, hycające19, nicujący19, niuchają19, nużycach19, ujechaną19, użyciach19, hycnijże18, jeżynach18, nicująca18, nicujące18, nieżnący18, ucinając18, achnijże17, niechyży17, nieżnąca17, niuchaną17, nynający17, ucinajże17, użynanej17, cyjaniną16, nacechuj16, nażyjcie16, niechyża16, nynające16, ujechany16, unijnych16, uniżanej16, użynacie16, cynujcie15, hycajcie15, jechaniu15, ujechani15, użynanie15, chcianej14, niuchany14, cyjaniny13, niecnych13, niuchane13, ucinanej13, nynajcie12,

7 literowe słowa:

nużącej20, użynają20, żenując20, żnących20, cechują19, ciążach19, hecując19, uniżają19, chujnią18, cynując18, hycając18, niżącej18, użynaną18, cynujże17, hycajże17, jeżyccy17, nicując17, nucącej17, ucichną17, uciechą17, uniżaną17, użyjcie17, żeniący17, żuciach17, jużynie16, nicujże16, niuchną16, ucinają16, żachnij16, żeniąca16, życiach16, chcianą15, ciachną15, cuchnij15, juchcie15, nażyciu15, niżnych15, nużycie15, nynając15, ucichaj15, uncjach15, użynany15, ceniący14, chujnia14, chujnie14, junaccy14, niecący14, niuchaj14, nynajże14, uciechy14, ucinaną14, uniżany14, użynane14, użynani14, żachnie14, ceniąca13, chceniu13, cuchnie13, encjach13, hycaniu13, jachcie13, nażycie13, niacyną13, niecąca13, nużenia13, uciecha13, unicach13, uniżane13, cennych12, chciany12, cyniach12, hycacie12, junacie12, niechaj12, ninjach12, niżance12, yachcie12, chancie11, chcenia11, chciane11, cucenia11, cyjanie11, cyjanin11, cynianu11, hycanie11, niejacy11, ucinany11, cyniany10, neniach10, niacyny10, nucenia10, ucinane10, nynacie9,

6 literowe słowa:

żujący20, jużyną19, żująca19, żujące19, żyjący19, jeżący18, nużący18, nużycą18, żenują18, żyjąca18, żyjące18, hecują17, jeżąca17, jeżyną17, nażyją17, nużąca17, nużące17, żachną17, żnącej17, życicą17, chucią16, chyżej16, cuchną16, cynują16, hycają16, jużyny16, najeżą16, niżący16, jeżach15, jużyna15, nicują15, niżąca15, niżące15, nucący15, nużycy15, użynaj15, żeniąc15, żujcie15, cechuj14, cichną14, jeżyny14, naniżą14, nucąca14, nucące14, nużyca14, nużyce14, nyżach14, unijną14, uniżaj14, użycia14, użycie14, życicy14, żyjcie14, żynach14, chujni13, ciuchy13, cyjach13, enacją13, jeżaci13, jeżyna13, junach13, najeży13, nażyje13, niżach13, nużcie13, nynają13, życica13, życice13, ceniąc12, chciej12, chucie12, ciachu12, cichej12, cinchu12, ciucha12, cyjanu12, cynuje12, hycnij12, junacy12, nażnij12, niecąc12, niuchy12, niżnej12, nużeni12, uchaci12, ucicha12, uciech12, achnij11, cyjany11, cynach11, echinu11, jenach11, juncie11, nicuje11, niecną11, niucha11, niżany11, ucinaj11, uniach11, uniccy11, unijny11, cenach10, chacie10, cincha10, cinche10, cuceni10, cynicy10, echiny10, enacyj10, huanie10, hycnie10, innych10, juanie10, naniże10, nażnie10, nicach10, nijacy10, ucince10, unijna10, unijne10, achnie9, ajenci9, chanie9, ciency9, enacji9, nuceni9, cancie8, cynian8, naciec8, niacyn8, niecny8, niecna7,

5 literowe słowa:

użyją18, żując18, chyżą17, żyjąc17, jeżąc16, juchą16, nużąc16, ciąży15, cuchą15, uniżą15, żnący15, chyży14, ciąża14, ciąże14, jużci14, jużyn14, niżąc14, uncją14, użyje14, yuccą14, żnąca14, żnące14, cechą13, chyża13, chyże13, cichą13, hajże13, hycną13, jacyż13, juchy13, nażną13, niżną13, nucąc13, nużyc13, użnij13, użyci13, żenią13, żenuj13, życiu13, achną12, anyżu12, chiną12, chuja12, chuje12, cuchy12, encją12, hajcu12, hecną12, hecuj12, jeżyn12, jucha12, nacją12, nażyj12, uniży12, użyna12, żucia12, żucie12, życic12, cancą11, cechu11, chuci11, cichu11, ciuch11, cucha11, cynią11, cynuj11, henną11, hieną11, hycaj11, najeż11, ninją11, niżej11, uncyj11, uniża11, użnie11, życia11, życie11, anyże10, cechy10, cenią10, cenną10, chanu10, cichy10, cnych10, hajce10, huany10, hucie10, juany10, jucie10, nacią10, nicuj10, niecą10, niuch10, niżny10, uncja10, uncje10, uncji10, yucca10, yucce10, żynie10, cache9, cecha9, chany9, chiny9, ciach9, cicha9, ciche9, cinch9, cyjan9, cynij9, encyj9, hecny9, hunie9, junie9, nacyj9, naniż9, nenią9, niżan9, niżna9, niżne9, uciec9, aeccy8, aucie8, china8, chnie8, cynce8, echin8, encja8, encji8, hacie8, hecna8, hecni8, henny8, hieny8, jacie8, nacje8, nacji8, nauce8, niech8, nucie8, nynaj8, ucina8, unica8, cance7, cenny7, cynia7, cynie7, hanie7, henna7, hiena7, innej7, nenij7, ninja7, ninje7, ancie6, cenna6, cenni6, enaci6, nacie6, nenia5,

4 literowe słowa:

żują16, żyją15, jeżą14, nużą14, użną14, ciąż13, nyżą13, uchą13, użyj13, żnąc13, chcą12, chyż12, cucą12, cyją12, huną12, jeżu12, niżą12, żuje12, chną11, chuj11, hecą11, jeży11, juch11, nucą11, nuży11, żuci11, żyje11, żynu11, ażiu10, cuch10, cyną10, haju10, huja10, huje10, jeną10, jeża10, nają10, niżu10, nuże10, nyży10, uchy10, unią10, uniż10, żacy10, żnij10, żyny10, anyż9, ceną9, cycu9, echu9, hajc9, huny9, juce9, juny9, nicą9, nyża9, nyże9, ucha9, yucc9, achy8, cech8, chce8, chny8, cuci8, cyja8, cyje8, haje8, hanu8, hecy8, heja8, huan8, huna8, hyca8, inną8, jacy8, juan8, juna8, niże8, ujai8, unij8, żeni8, żnie8, anch7, cacy7, chan7, chen7, chin7, chna7, cnej7, cyca7, cyce7, cyny7, echa7, hany7, heca7, jace7, jeny7, nich7, nuci7, ucie7, canc6, ceny6, ciec6, cyna6, henn6, hien6, jena6, naje6, nicy6, niej6, njai6, unia6, unie6, acie5, cena5, ceni5, cnie5, enci5, ince5, inny5, naci5, nica5, nice5, nyna5, inna4, inne4,

3 literowe słowa:

już11, żną11, żuj11, żyj10, huj9, jeż9, nuż9, chu8, ciż8, cną8, nyż8, uch8, żyn8, haj7, hau7, hej7, hun7, hyc7, iże7, jun7, nią7, niż7, uha7, uje7, żen7, ach6, cha6, che6, chi6, cyc6, ech6, ecu6, hec6, ich6, cny5, cyi5, cyn5, han5, hen5, jen5, jin5, naj5, cen4, cie4, cna4, cne4, cni4, nic4, yin4, ani3, nai3, nie3,

2 literowe słowa:

8, 6, hu6, 6, że6, yh5, aj4, au4, eh4, ej4, ha4, he4, hi4, ja4, je4, nu4, ce3, ci3, ny3, en2, in2, na2, ni2,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEUŻYNAJĄCYCH

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEUŻYNAJĄCYCH to

nieużynających

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

nieużynający

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa NIEUŻYNAJĄCYCH

Ze słowa NIEUŻYNAJĄCYCH nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEUŻYNAJĄCYCH - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEUŻYNAJĄCYCH to

nieużynających

. 32 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

użynających

. wartość punktowa tego słowa to: 29

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty