Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEUŻYCZAJĄCA

Z liter NIEUŻYCZAJĄCA można ułożyć aż 766 wyrazów - Sprawdź jakie!

13 literowe słowa:

nieużyczająca28,

11 literowe słowa:

nauczajcież21,

10 literowe słowa:

użyczająca25, użyczające25, zaniżający22, nauczający21, nieczujący21, niejuczący21, nieżycząca21, użyczajcie21, zaniżające21, nauczające20, nieczująca20, niejucząca20, nieczający19, zacinający19, nieczająca18, zacinające18, nauczajcie16,

9 literowe słowa:

użyczając24, nieżujący23, uniżający23, użynająca23, użynające23, nieżująca22, uniżająca22, uniżające22, nieżyjąca21, zniżający21, zżynająca21, zżynające21, cynujcież20, ucinający20, zaniżając20, zniżająca20, zniżające20, nauczając19, ucinająca19, ucinające19, użyczanej19, użynajcie19, cyniczeją18, czniający18, czyniącej18, nauczajże18, nieuczący18, uznajcież18, użyczacie18, czniająca17, czniające17, nauczcież17, nieucząca17, użyczania17, użyczanie17, użyczenia17, zacinając17, zżynajcie17, zacinajże16, azjaniccy14, nauczycie14, nauczacie13,

8 literowe słowa:

użyczają22, użynając22, żenujący22, uniżając21, żenująca21, życzącej21, użyczaną20, zażenują20, zżynając20, cynująca19, cynujące19, nicujący19, zniżając19, czujcież18, juczcież18, nicująca18, nicujące18, ucinając18, uczcijże18, uznający18, zaniżają18, zużyjcie18, nauczają17, ucinajże17, uznająca17, uznające17, użyczcie17, czajcież16, czniając16, nażyjcie16, użyczana16, użyczane16, użyczani16, użyczeni16, użynacie16, zażyjcie16, zjeżaniu16, znużycie16, życzeniu16, cynujcie15, czniajże15, czyniąca15, czyniące15, jezuiccy15, juczycie15, zacinają15, znajcież15, junaczce14, zjeżania14, zżynacie14, życzenia14, cyniczej13, czajeniu13, juczenia13, ucinaczy13, uczniacy13, uznajcie13, nauczcie12, ucinacza12, ucinacze12, czajenia11,

7 literowe słowa:

nużącej20, użynają20, żenując20, uniżają19, cynując18, czujący18, juczący18, niżącej18, zżynają18, życząca18, życzące18, cynujże17, czująca17, czujące17, jucząca17, juczące17, nicując17, nucącej17, uczącej17, użyczaj17, użyjcie17, zaciąży17, zjeżaną17, zniżają17, żeniący17, czający16, junaczą16, jużynie16, nicujże16, ucinają16, uznając16, zżujcie16, żeniąca16, czająca15, czające15, czcijże15, incyzją15, nażyciu15, niczyją15, nużycie15, uczcież15, uczynią15, uznajże15, zażenuj15, zażyciu15, ziający15, ziejący15, znający15, zużycia15, zużycie15, zżyjcie15, ceniący14, czniają14, czyniąc14, junaccy14, nauczże14, niecący14, ziająca14, ziające14, ziejąca14, zjeżany14, znająca14, znające14, znużcie14, życzcie14, ceniąca13, czujcie13, juczcie13, junaczy13, nażycia13, nażycie13, niecąca13, zaniżaj13, zażycia13, zażycie13, zjeżana13, zjeżani13, czujnie12, euancja12, juczeni12, junacie12, junacza12, junacze12, nauczaj12, uczycie12, zacenią12, cacanej11, cucenia11, cyjanie11, czajcie11, incyzja11, incyzje11, nauczce11, niczyja11, niczyje11, niejacy11, ucinacz11, acaniej10, czajeni10, inaczej10, uczenia10, uznacie10, zacinaj10, zacniej10, znajcie10, cacanie9, naciecz9,

6 literowe słowa:

żujący20, jużyną19, zużyją19, żująca19, żujące19, czyjąż18, jeżący18, nużący18, nużycą18, użyczą18, żenują18, żyjąca18, żyjące18, jeżąca17, jeżyną17, nażyją17, nużąca17, nużące17, zażyją17, żnącej17, życicą17, życząc17, cynują16, czując16, jucząc16, najeżą16, niżący16, czujną15, czujże15, juczną15, juczże15, jużyna15, nicują15, niżąca15, niżące15, nucący15, uczący15, użynaj15, zaciąż15, zającu15, zużyje15, żeniąc15, żujcie15, czając14, czyjaż14, czyjeż14, czyjże14, nucąca14, nucące14, nużyca14, nużyce14, ucząca14, uczące14, uniżaj14, uznają14, użycia14, użycie14, użycza14, zaniżą14, zużyci14, zżyciu14, żyjcie14, czajże13, enacją13, jeżaci13, jeżyna13, najeży13, nauczą13, nażyje13, nużcie13, zająca13, zające13, zanucą13, zażyje13, ziając13, ziejąc13, znając13, zżucia13, zżucie13, zżynaj13, życica13, życice13, żyznej13, cacaną12, ceniąc12, cieczą12, cyjanu12, cynuje12, czujce12, czujny12, czynią12, juczny12, junacy12, najeża12, niecąc12, uczcij12, zażyci12, zeżnij12, ziajże12, znajże12, zniżaj12, zżycia12, zżycie12, acanią11, czujna11, czujne11, czujni11, juczna11, juczne11, juczni11, juncie11, nicuje11, ucinaj11, uniccy11, zaniży11, zniżce11, cuceni10, czajce10, czucia10, czucie10, enacyj10, juanie10, nauczy10, niczyj10, nijacy10, ucince10, uczcie10, uczyni10, uznaje10, zaniża10, ajenci9, cacany9, cieczy9, ciency9, czniaj9, enacja9, enacji9, naucza9, uczeni9, ucznia9, ucznie9, zacnej9, zanuci9, acance8, cacane8, cacani8, cancie8, czacie8, czance8, czynie8, naciec8, zaciec8, acanie7, azynie7, zaceni7, zacina7, zacnie7, znacie7,

5 literowe słowa:

użyją18, żując18, zżują17, żyjąc17, jeżąc16, nużąc16, zżyją16, ciąży15, uniżą15, zjeżą15, znużą15, żnący15, życzą15, ciąża14, ciąże14, czują14, juczą14, jużci14, jużyn14, niżąc14, uncją14, użyje14, yuccą14, zużyj14, żnąca14, żnące14, żyzną14, czyją13, czyżu13, jacyż13, nucąc13, nużyc13, ucząc13, użnij13, użyci13, użycz13, zeżną13, zniżą13, zżuje13, żenią13, żenuj13, życiu13, anyżu12, czają12, czuże12, encją12, jeżyn12, nacją12, nażyj12, nuczą12, uczże12, uniży12, użyna12, zając12, zażyj12, zjeży12, znuży12, zżuci12, zżyje12, żucia12, żucie12, życic12, cancą11, cynią11, cynuj11, czcią11, czyiż11, czyża11, czyże11, juczy11, najeż11, niżej11, uncyj11, uniża11, użnie11, ziają11, zieją11, zjeża11, znają11, zżyci11, życia11, życie11, anyże10, azyną10, cenią10, czaju10, czuja10, czuje10, juany10, jucie10, nacią10, nicuj10, niecą10, uncja10, uncje10, uncji10, yucca10, yucce10, zacną10, zażec10, zniży10, zżyna10, żynie10, żyzna10, żyzne10, cyjan9, cynij9, czcij9, czuci9, czyja9, czyje9, czynu9, encyj9, jaziu9, juana9, junie9, juzie9, nacyj9, nuczy9, uciec9, uczci9, uznaj9, zaniż9, zniża9, acanu8, aeccy8, aucie8, cynce8, czaje8, encja8, encji8, jacie8, nacja8, nacje8, nacji8, nauce8, naucz8, nucie8, nucza8, nucze8, ucina8, uczni8, unica8, acany7, canca7, cance7, ciecz7, cynia7, cynie7, czyni7, izanu7, jazia7, jazie7, uazie7, zacny7, ziaje7, acani6, ancie6, azyna6, cznia6, enaci6, izany6, nacie6, zacna6, zacne6, zacni6,

4 literowe słowa:

żują16, żyją15, jeżą14, nużą14, użną14, ciąż13, nyżą13, użyj13, żnąc13, cucą12, cyją12, jeżu12, niżą12, zują12, zżuj12, żuje12, jeży11, nucą11, nuży11, uczą11, zżyj11, żuci11, żyje11, żynu11, ażiu10, cyną10, czyż10, jeną10, jeża10, nają10, niżu10, nuże10, unią10, uniż10, zjeż10, znuż10, żacy10, żnij10, życz10, anyż9, ceną9, cezą9, cycu9, czuj9, juce9, jucz9, juny9, juzy9, nicą9, nyża9, nyże9, yucc9, ażia8, cuci8, cyja8, cyje8, czyj8, jacy8, jazu8, juan8, juna8, niże8, uczy8, ujai8, unij8, zniż8, zuja8, zuje8, żeni8, żnie8, cacy7, cezu7, cnej7, cyca7, cyce7, czaj7, czui7, jace7, jazy7, jeny7, nuci7, nucz7, uazy7, ucie7, caca6, canc6, ceny6, cezy6, ciec6, cyna6, czci6, czyi6, czyn6, jazi6, jena6, naja6, naje6, nicy6, niej6, njai6, uaza6, unia6, unie6, uzie6, uzna6, zaje6, zecy6, zenu6, ziaj6, ziej6, zinu6, znaj6, acan5, acie5, azyn5, cena5, ceni5, ceza5, cnie5, czai5, czan5, enci5, ince5, naci5, nica5, nice5, zeny5, ziny5, izan4, nazi4, zina4,

3 literowe słowa:

już11, żną11, żuj11, żyj10, jeż9, nuż9, uzą9, ciż8, cną8, nyż8, żyn8, ezą7, iże7, jun7, juz7, nią7, niż7, uje7, zuj7, żen7, cyc6, ecu6, ucz6, uzy6, aja5, aua5, cny5, cyi5, cyn5, czy5, jaz5, jen5, jin5, naj5, uaz5, uza5, uzi5, ziu5, zje5, zui5, acz4, cen4, cez4, cie4, cna4, cne4, cni4, cze4, czi4, ezy4, nic4, yin4, ana3, ani3, eza3, nai3, nie3, zen3, zin3, zna3,

2 literowe słowa:

8, 6, 6, że6, aj4, au4, ej4, ja4, je4, nu4, uz4, ce3, ci3, ny3, aa2, en2, ez2, in2, na2, ni2, za2, ze2,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEUŻYCZAJĄCA

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEUŻYCZAJĄCA to

nieużyczająca

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

nauczajcież

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa NIEUŻYCZAJĄCA

Ze słowa NIEUŻYCZAJĄCA nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEUŻYCZAJĄCA - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEUŻYCZAJĄCA to

nieużyczająca

. 28 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

użyczająca

. wartość punktowa tego słowa to: 25

Informacje szczegółowe o słowie NIEUŻYCZAJĄCA

Samogłoski

Ilość samogłosek: 7

Występujące samogłoski: A, A, E, I, U, Y, Ą

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 6

Występujące spółgłoski: C, C, J, N, Z, Ż

Litery

Ilość wszystkich liter: 13

Litery w słowie NIEUŻYCZAJĄCA w kolejności alfabetycznej: A, A, C, C, E, I, J, N, U, Y, Z, Ą, Ż

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ż, Ą, Z, Y, U, N, J, I, E, C, C, A, A


Jak prawidłowo wymawiać słowo NIEUŻYCZAJĄCAAnaliza liter - słowo NIEUŻYCZAJĄCA

Słowo NIEUŻYCZAJĄCA po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, Ą, C, E, I, J, N, U, Y, Z, Ż . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie NIEUŻYCZAJĄCA

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 59
4 271
5 732
6 1805
7 3516
8 5407
9 7531
10 9234
11 9715
12 9145
13 7672
14 6185
15 4643

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się literę A

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 83
4 879
5 3140
6 6566
7 12471
8 19154
9 26059
10 31032
11 32614
12 32051
13 29784
14 25122
15 19028

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów
0 891858
1 1261627
2 691472
3 167614
4 17526
5 727
6 15

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera Ą w słowie NIEUŻYCZAJĄCA

Wyrazy na literę Ą

Ilość liter Ilość słów
4 5
5 2
6 4

Rozkład wyrazów na literę Ą

4 Ilość słów
5
5 Ilość słów
2
6 Ilość słów
4

Wyrazy kończące się literę Ą

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 55
4 622
5 2407
6 5011
7 9657
8 14794
9 19613
10 22662
11 24010
12 23880
13 22115
14 18686
15 14273

Rozkład wyrazów kończących się literą Ą

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
55
4 Ilość słów
622
5 Ilość słów
2407
6 Ilość słów
5011
7 Ilość słów
9657
8 Ilość słów
14794
9 Ilość słów
19613
10 Ilość słów
22662
11 Ilość słów
24010
12 Ilość słów
23880
13 Ilość słów
22115
14 Ilość słów
18686
15 Ilość słów
14273

Wystąpienia litery Ą w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ą Ilość słów
0 2617353
1 385358
2 27568
3 560

Rozkład słow według wystąpień litery Ą

0 Ilość słów
2617353
1 Ilość słów
385358
2 Ilość słów
27568
3 Ilość słów
560

Litera C w słowie NIEUŻYCZAJĄCA

Wyrazy na literę C

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 63
4 290
5 1045
6 2402
7 4536
8 6709
9 8588
10 9304
11 8895
12 7651
13 5847
14 4370
15 3278

Rozkład wyrazów na literę C

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
290
5 Ilość słów
1045
6 Ilość słów
2402
7 Ilość słów
4536
8 Ilość słów
6709
9 Ilość słów
8588
10 Ilość słów
9304
11 Ilość słów
8895
12 Ilość słów
7651
13 Ilość słów
5847
14 Ilość słów
4370
15 Ilość słów
3278

Wyrazy kończące się literę C

Ilość liter Ilość słów
3 32
4 86
5 238
6 589
7 987
8 1691
9 2411
10 2552
11 2209
12 1662
13 1100
14 647
15 326

Rozkład wyrazów kończących się literą C

3 Ilość słów
32
4 Ilość słów
86
5 Ilość słów
238
6 Ilość słów
589
7 Ilość słów
987
8 Ilość słów
1691
9 Ilość słów
2411
10 Ilość słów
2552
11 Ilość słów
2209
12 Ilość słów
1662
13 Ilość słów
1100
14 Ilość słów
647
15 Ilość słów
326

Wystąpienia litery C w słowach polskich

Ilość wystąpień litery C Ilość słów
0 1828059
1 1011929
2 177312
3 13063
4 471
5 5

Rozkład słow według wystąpień litery C

0 Ilość słów
1828059
1 Ilość słów
1011929
2 Ilość słów
177312
3 Ilość słów
13063
4 Ilość słów
471
5 Ilość słów
5

Litera E w słowie NIEUŻYCZAJĄCA

Wyrazy na literę E

Ilość liter Ilość słów
2 16
3 48
4 144
5 301
6 770
7 1599
8 2507
9 3546
10 4159
11 4574
12 4567
13 3835
14 3074
15 2312

Rozkład wyrazów na literę E

2 Ilość słów
16
3 Ilość słów
48
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
301
6 Ilość słów
770
7 Ilość słów
1599
8 Ilość słów
2507
9 Ilość słów
3546
10 Ilość słów
4159
11 Ilość słów
4574
12 Ilość słów
4567
13 Ilość słów
3835
14 Ilość słów
3074
15 Ilość słów
2312

Wyrazy kończące się literę E

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 47
4 383
5 2178
6 5958
7 13260
8 22915
9 33958
10 43678
11 48874
12 50796
13 50385
14 46122
15 39103

Rozkład wyrazów kończących się literą E

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
47
4 Ilość słów
383
5 Ilość słów
2178
6 Ilość słów
5958
7 Ilość słów
13260
8 Ilość słów
22915
9 Ilość słów
33958
10 Ilość słów
43678
11 Ilość słów
48874
12 Ilość słów
50796
13 Ilość słów
50385
14 Ilość słów
46122
15 Ilość słów
39103

Wystąpienia litery E w słowach polskich

Ilość wystąpień litery E Ilość słów
0 1185534
1 1213782
2 519372
3 102552
4 9303
5 293
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery E

0 Ilość słów
1185534
1 Ilość słów
1213782
2 Ilość słów
519372
3 Ilość słów
102552
4 Ilość słów
9303
5 Ilość słów
293
6 Ilość słów
3

Litera I w słowie NIEUŻYCZAJĄCA

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera J w słowie NIEUŻYCZAJĄCA

Wyrazy na literę J

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 43
4 196
5 520
6 892
7 1407
8 1979
9 2274
10 2488
11 2528
12 2286
13 1939
14 1581
15 1112

Rozkład wyrazów na literę J

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
196
5 Ilość słów
520
6 Ilość słów
892
7 Ilość słów
1407
8 Ilość słów
1979
9 Ilość słów
2274
10 Ilość słów
2488
11 Ilość słów
2528
12 Ilość słów
2286
13 Ilość słów
1939
14 Ilość słów
1581
15 Ilość słów
1112

Wyrazy kończące się literę J

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 53
4 166
5 740
6 2134
7 4558
8 7512
9 10685
10 14289
11 17017
12 18699
13 19603
14 18656
15 16262

Rozkład wyrazów kończących się literą J

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
166
5 Ilość słów
740
6 Ilość słów
2134
7 Ilość słów
4558
8 Ilość słów
7512
9 Ilość słów
10685
10 Ilość słów
14289
11 Ilość słów
17017
12 Ilość słów
18699
13 Ilość słów
19603
14 Ilość słów
18656
15 Ilość słów
16262

Wystąpienia litery J w słowach polskich

Ilość wystąpień litery J Ilość słów
0 2402680
1 583904
2 42833
3 1399
4 23

Rozkład słow według wystąpień litery J

0 Ilość słów
2402680
1 Ilość słów
583904
2 Ilość słów
42833
3 Ilość słów
1399
4 Ilość słów
23

Litera N w słowie NIEUŻYCZAJĄCA

Wyrazy na literę N

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 49
4 232
5 868
6 1821
7 4730
8 10859
9 21699
10 40594
11 68766
12 102343
13 132805
14 150507
15 147124

Rozkład wyrazów na literę N

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
232
5 Ilość słów
868
6 Ilość słów
1821
7 Ilość słów
4730
8 Ilość słów
10859
9 Ilość słów
21699
10 Ilość słów
40594
11 Ilość słów
68766
12 Ilość słów
102343
13 Ilość słów
132805
14 Ilość słów
150507
15 Ilość słów
147124

Wyrazy kończące się literę N

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 73
4 180
5 516
6 961
7 1015
8 1138
9 966
10 822
11 693
12 508
13 347
14 223
15 121

Rozkład wyrazów kończących się literą N

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
73
4 Ilość słów
180
5 Ilość słów
516
6 Ilość słów
961
7 Ilość słów
1015
8 Ilość słów
1138
9 Ilość słów
966
10 Ilość słów
822
11 Ilość słów
693
12 Ilość słów
508
13 Ilość słów
347
14 Ilość słów
223
15 Ilość słów
121

Wystąpienia litery N w słowach polskich

Ilość wystąpień litery N Ilość słów
0 1343316
1 1142049
2 468793
3 72920
4 3717
5 44

Rozkład słow według wystąpień litery N

0 Ilość słów
1343316
1 Ilość słów
1142049
2 Ilość słów
468793
3 Ilość słów
72920
4 Ilość słów
3717
5 Ilość słów
44

Litera U w słowie NIEUŻYCZAJĄCA

Wyrazy na literę U

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 44
4 303
5 946
6 2567
7 5004
8 7939
9 10748
10 12429
11 12623
12 11289
13 9626
14 7618
15 5832

Rozkład wyrazów na literę U

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
44
4 Ilość słów
303
5 Ilość słów
946
6 Ilość słów
2567
7 Ilość słów
5004
8 Ilość słów
7939
9 Ilość słów
10748
10 Ilość słów
12429
11 Ilość słów
12623
12 Ilość słów
11289
13 Ilość słów
9626
14 Ilość słów
7618
15 Ilość słów
5832

Wyrazy kończące się literę U

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 57
4 508
5 1564
6 2993
7 5253
8 8117
9 11972
10 16339
11 20248
12 23321
13 25538
14 25990
15 23825

Rozkład wyrazów kończących się literą U

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
57
4 Ilość słów
508
5 Ilość słów
1564
6 Ilość słów
2993
7 Ilość słów
5253
8 Ilość słów
8117
9 Ilość słów
11972
10 Ilość słów
16339
11 Ilość słów
20248
12 Ilość słów
23321
13 Ilość słów
25538
14 Ilość słów
25990
15 Ilość słów
23825

Wystąpienia litery U w słowach polskich

Ilość wystąpień litery U Ilość słów
0 2181564
1 761498
2 84063
3 3631
4 83

Rozkład słow według wystąpień litery U

0 Ilość słów
2181564
1 Ilość słów
761498
2 Ilość słów
84063
3 Ilość słów
3631
4 Ilość słów
83

Litera Y w słowie NIEUŻYCZAJĄCA

Wyrazy na literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 4
4 13
5 31
6 39
7 52
8 51
9 29
10 18
11 4
12 7
13 1
14 2

Rozkład wyrazów na literę Y

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
4
4 Ilość słów
13
5 Ilość słów
31
6 Ilość słów
39
7 Ilość słów
52
8 Ilość słów
51
9 Ilość słów
29
10 Ilość słów
18
11 Ilość słów
4
12 Ilość słów
7
13 Ilość słów
1
14 Ilość słów
2

Wyrazy kończące się literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 56
4 699
5 2475
6 6156
7 13195
8 24197
9 39124
10 52808
11 62065
12 64281
13 59940
14 51113
15 39412

Rozkład wyrazów kończących się literą Y

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
56
4 Ilość słów
699
5 Ilość słów
2475
6 Ilość słów
6156
7 Ilość słów
13195
8 Ilość słów
24197
9 Ilość słów
39124
10 Ilość słów
52808
11 Ilość słów
62065
12 Ilość słów
64281
13 Ilość słów
59940
14 Ilość słów
51113
15 Ilość słów
39412

Wystąpienia litery Y w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Y Ilość słów
0 1706682
1 1010985
2 261517
3 45785
4 5529
5 336
6 5

Rozkład słow według wystąpień litery Y

0 Ilość słów
1706682
1 Ilość słów
1010985
2 Ilość słów
261517
3 Ilość słów
45785
4 Ilość słów
5529
5 Ilość słów
336
6 Ilość słów
5

Litera Z w słowie NIEUŻYCZAJĄCA

Wyrazy na literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 293
5 1329
6 3836
7 8941
8 16055
9 24393
10 30950
11 33707
12 32332
13 27469
14 21764
15 16221

Rozkład wyrazów na literę Z

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
293
5 Ilość słów
1329
6 Ilość słów
3836
7 Ilość słów
8941
8 Ilość słów
16055
9 Ilość słów
24393
10 Ilość słów
30950
11 Ilość słów
33707
12 Ilość słów
32332
13 Ilość słów
27469
14 Ilość słów
21764
15 Ilość słów
16221

Wyrazy kończące się literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 46
4 188
5 418
6 988
7 1969
8 3417
9 4970
10 5198
11 4578
12 3471
13 2339
14 1457
15 846

Rozkład wyrazów kończących się literą Z

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
46
4 Ilość słów
188
5 Ilość słów
418
6 Ilość słów
988
7 Ilość słów
1969
8 Ilość słów
3417
9 Ilość słów
4970
10 Ilość słów
5198
11 Ilość słów
4578
12 Ilość słów
3471
13 Ilość słów
2339
14 Ilość słów
1457
15 Ilość słów
846

Wystąpienia litery Z w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Z Ilość słów
0 1721858
1 1049916
2 234263
3 23430
4 1302
5 69
6 1

Rozkład słow według wystąpień litery Z

0 Ilość słów
1721858
1 Ilość słów
1049916
2 Ilość słów
234263
3 Ilość słów
23430
4 Ilość słów
1302
5 Ilość słów
69
6 Ilość słów
1

Litera Ż w słowie NIEUŻYCZAJĄCA

Wyrazy na literę Ż

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 39
4 143
5 437
6 764
7 1211
8 1568
9 1747
10 1722
11 1396
12 1005
13 724
14 442
15 295

Rozkład wyrazów na literę Ż

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
143
5 Ilość słów
437
6 Ilość słów
764
7 Ilość słów
1211
8 Ilość słów
1568
9 Ilość słów
1747
10 Ilość słów
1722
11 Ilość słów
1396
12 Ilość słów
1005
13 Ilość słów
724
14 Ilość słów
442
15 Ilość słów
295

Wyrazy kończące się literę Ż

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 38
4 101
5 172
6 339
7 877
8 2293
9 4551
10 7074
11 8662
12 8703
13 7238
14 5093
15 3160

Rozkład wyrazów kończących się literą Ż

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
38
4 Ilość słów
101
5 Ilość słów
172
6 Ilość słów
339
7 Ilość słów
877
8 Ilość słów
2293
9 Ilość słów
4551
10 Ilość słów
7074
11 Ilość słów
8662
12 Ilość słów
8703
13 Ilość słów
7238
14 Ilość słów
5093
15 Ilość słów
3160

Wystąpienia litery Ż w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ż Ilość słów
0 2820909
1 200617
2 9132
3 181

Rozkład słow według wystąpień litery Ż

0 Ilość słów
2820909
1 Ilość słów
200617
2 Ilość słów
9132
3 Ilość słów
181

Ilość liter w słowie NIEUŻYCZAJĄCA: 13

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 13 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 13 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 7672
B 6818
C 5847
D 13642
E 3835
F 3840
G 4265
H 3176
I 3235
J 1939
K 13467
L 2735
M 8522
N 132805
O 20161
P 69747
R 17340
S 20413
T 6410
U 9626
W 26459
Y 1
Z 27469
Ó 17
Ć 154
Ł 675
Ś 1320
Ź 34
Ż 724

13 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
7672
B Ilość słów
6818
C Ilość słów
5847
D Ilość słów
13642
E Ilość słów
3835
F Ilość słów
3840
G Ilość słów
4265
H Ilość słów
3176
I Ilość słów
3235
J Ilość słów
1939
K Ilość słów
13467
L Ilość słów
2735
M Ilość słów
8522
N Ilość słów
132805
O Ilość słów
20161
P Ilość słów
69747
R Ilość słów
17340
S Ilość słów
20413
T Ilość słów
6410
U Ilość słów
9626
W Ilość słów
26459
Y Ilość słów
1
Z Ilość słów
27469
Ó Ilość słów
17
Ć Ilość słów
154
Ł Ilość słów
675
Ś Ilość słów
1320
Ź Ilość słów
34
Ż Ilość słów
724

Zestawienie słow 13 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 29784
B 3
C 1100
D 30
E 50385
F 18
G 37
H 30684
I 53558
J 19603
K 822
L 23
M 55180
N 347
O 24839
P 8
R 150
S 29
T 74
U 25538
W 2593
Y 59940
Z 2339
Ą 22115
Ć 3076
Ę 2527
Ł 1251
Ń 5138
Ś 13917
Ź 2
Ż 7238

13 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
29784
B Ilość słów
3
C Ilość słów
1100
D Ilość słów
30
E Ilość słów
50385
F Ilość słów
18
G Ilość słów
37
H Ilość słów
30684
I Ilość słów
53558
J Ilość słów
19603
K Ilość słów
822
L Ilość słów
23
M Ilość słów
55180
N Ilość słów
347
O Ilość słów
24839
P Ilość słów
8
R Ilość słów
150
S Ilość słów
29
T Ilość słów
74
U Ilość słów
25538
W Ilość słów
2593
Y Ilość słów
59940
Z Ilość słów
2339
Ą Ilość słów
22115
Ć Ilość słów
3076
Ę Ilość słów
2527
Ł Ilość słów
1251
Ń Ilość słów
5138
Ś Ilość słów
13917
Ź Ilość słów
2
Ż Ilość słów
7238

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa NIEUŻYCZAJĄCA

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu NIEUŻYCZAJĄCA - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty