Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEUŻERAJĄCEGO

Z liter NIEUŻERAJĄCEGO można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

nieużerającego29,

13 literowe słowa:

nieżerującego28, nieżerającego26,

12 literowe słowa:

nieużerające25, niereagujące23,

11 literowe słowa:

nieżującego26, uniżającego26, użerającego26, niegrożącej24, niejeżącego24, nieżerująca24, nieżerujące24, generujcież22, niegarujące22, nierażącego22, nierugające22, nieżerające22, nażerujecie20, niegorejąca20, niegorejące20, nierającego20,

10 literowe słowa:

urągajcież25, żenującego25, żerującego25, nieżgające23, żerającego23, generująca21, generujące21, gnarujcież21, ignorująca21, ignorujące21, ingerująca21, ingerujące21, niegrożąca21, niegrożące21, nierażącej21, nierżącego21, nieżrącego21, reagujcież21, nażerujcie19, niegorącej19, niegrające19, generujcie17, gnarujecie17, reagujecie17, ucieranego15,

9 literowe słowa:

uciągajże24, niegżącej22, nieżująca22, nieżujące22, ociągajże22, uniżające22, użerające22, żegnające22, garujcież20, generując20, gnarujące20, ignorując20, ingerując20, negujcież20, niejeżąca20, niejeżące20, nierżącej20, nieżrącej20, nogujcież20, reagujące20, rugajcież20, uciąganej20, uginające20, ugrajcież20, urągajcie20, żeniącego20, generujże19, ignorujże19, ingerujże19, generacją18, gorejcież18, niegające18, niegojąca18, niegojące18, nierażące18, nierażąco18, norujcież18, ociąganej18, ognajcież18, ograjcież18, ucierajże18, użerajcie18, żegnajcie18, żenujecie18, żerujecie18, ogarnijże17, użeranego17, garujecie16, gnarujcie16, negujecie16, niegorąca16, niegorące16, nierające16, nierojąca16, nierojące16, nogujecie16, oceniajże16, ocierajże16, raniącego16, reagujcie16, generacje14, generacji14, generacjo14, gorejecie14, norujecie14, rucianego14, ucieranej14, niejarego13, ocieranej12, reagencie12, renegacie12,

8 literowe słowa:

żującego23, urągajże22, ciągajże21, grożącej21, jeżącego21, nużącego21, uniżając21, użerając21, żegnając21, żenująca21, żenujące21, żenująco21, żerująca21, żerujące21, grążeniu20, grążonej20, nażerują20, garujące19, gnarując19, gracujże19, negująca19, negujące19, negująco19, niegżąca19, niegżące19, niżącego19, nogująca19, nogujące19, rażącego19, reagując19, rugające19, rżnącego19, uginając19, żeniącej19, żerające19, generują18, gnarujże18, grążenia18, grążenie18, ignorują18, ingerują18, reagujże18, rugnijże18, uginajże18, ciąganej17, ganiącej17, garnącej17, gnajcież17, goniącej17, gorejąca17, gorejące17, grajcież17, igrające17, jagniące17, nierżąca17, nierżące17, nieżrąca17, nieżrące17, nieżrąco17, norująca17, norujące17, ogniącej17, rającego17, regencją17, ruinacją17, uciągane17, uciągano17, ucierają17, ucinajże17, urągacie17, żenujcie17, żerujcie17, garnijże16, grożeniu16, nażeruje16, urażonej16, urąganie16, użeranej16, garujcie15, jogurcie15, najeżcie15, negujcie15, nogujcie15, oceniają15, ociągane15, ocierają15, raniącej15, roniącej15, rugajcie15, ucieraną15, ugrajcie15, użeracie15, żegnacie15, żerajcie15, generuje14, grożenia14, grożenie14, ignoruje14, ingeruje14, urażenie14, użeranie14, żargonie14, żeranego14, eugenice13, gorejcie13, juniorce13, nażrecie13, norujcie13, ocieraną13, ogaceniu13, ognajcie13, ograjcie13, regencja13, regencje13, regencji13, regencjo13, rożeniec13, rucianej13, ruinacje13, ruinacjo13, jargonie12, urojenia12, urojenie12, ciernego11, geroncie11, ogacenie11, regencie11, rejencie11, renegaci11, ucierane11, ucierano11, ocierane9,

7 literowe słowa:

nużącej20, żenując20, żerując20, żgające20, uniżają19, użerają19, żegnają19, garując18, gracują18, grążcie18, grożąca18, grożące18, negując18, niżącej18, nogując18, rażącej18, rugając18, rżącego18, rżnącej18, uciągaj18, żagnicą18, żerając18, żnącego18, żrącego18, garujże17, gnarują17, grążeni17, grążona17, grążone17, nagrożą17, negujże17, nogujże17, reagują17, rugajże17, uginają17, ugnijże17, ugrajże17, urażoną17, użeraną17, agencją16, cerujże16, gajcież16, ginącej16, gnające16, gnijąca16, gnijące16, gnojąca16, gnojące16, gorącej16, gorejąc16, grające16, igrając16, ircujże16, jagniąc16, naciągu16, negacją16, nicujże16, nocujże16, norując16, ociągaj16, raciągu16, ucinają16, żeniąca16, żeniące16, żgajcie16, żujecie16, angurią15, eugenią15, gorejże15, igrajże15, jeżeniu15, nażeruj15, norujże15, ognajże15, ognijże15, ograjże15, urągano15, żargonu15, ciągane14, ciągano14, ganiące14, ganiąco14, garnące14, goniąca14, goniące14, gracuje14, granicą14, gujocie14, inercją14, jeżance14, jeżarce14, najeżce14, ogniąca14, ogniące14, ożarciu14, rajcież14, rojnicą14, rucianą14, użarcie14, użrecie14, żagnice14, żagnico14, żegocie14, anergią13, energią13, eugenij13, gajeniu13, generuj13, geranią13, gieroju13, gnaruje13, gojeniu13, ignoruj13, ingeruj13, jargonu13, jeżenia13, jeżenie13, jurnego13, niejarą13, rażeniu13, rażonej13, reaguje13, ruganej13, rujnego13, rżanego13, ugranej13, urażeni13, urażone13, użerane13, użerani13, użerano13, żarnego13, żeranej13, żeraniu13, żernego13, agencje12, agencji12, agencjo12, cianoju12, eugence12, gaceniu12, gaconej12, gnajcie12, grajcie12, gruncie12, jogince12, junacie12, junocie12, nagojce12, negacje12, negacji12, negacjo12, nugacie12, orceiną12, ożarcie12, ożrecie12, raniące12, raniąco12, roniąca12, roniące12, rugacie12, ucieraj12, ugracie12, żarocie12, żenecie12, żeracie12, anergij11, angurie11, angurio11, energij11, eugenia11, eugenie11, eugenio11, gajenie11, geranij11, gieroja11, gieroje11, gojenia11, gojenie11, goreniu11, jegiera11, juniora11, ogarnij11, ogranej11, ograniu11, origanu11, rajeniu11, rażenie11, regionu11, rojeniu11, ruganie11, ugranie11, urojeni11, żeranie11, agencie10, ajencie10, argocie10, ciernej10, egrecie10, gacenie10, garniec10, garocie10, geronci10, ginecea10, gorecie10, grancie10, granice10, granico10, inercja10, inercje10, inercjo10, jarence10, jenocie10, najecie10, oceniaj10, ocieraj10, ogaceni10, ognacie10, ogracie10, regenci10, rejenci10, rojnica10, rojnice10, ruciane10, anergie9, anergio9, argonie9, energia9, energie9, energio9, geranie9, geranio9, gorenia9, gorenie9, greenie9, niejare9, niejaro9, ogarnie9, ogranie9, organie9, rajenie9, regonie9, rejonie9, rojenia9, rojenie9, arnocie8, eocenie8, oceanie8, orancie8, orceina8, ornacie8, renecie8,

6 literowe słowa:

gżącej19, żgając19, żująca19, żujące19, żenują18, żerują18, grożąc17, jeżąca17, jeżące17, nużąca17, nużące17, nużąco17, rżącej17, żnącej17, żrącej17, garują16, jarugą16, jeżoną16, najeżą16, negują16, nogują16, rugają16, ugnoją16, ugrają16, urągaj16, żerają16, cerują15, ciągaj15, gające15, gnając15, gnącej15, gnijąc15, gnojąc15, goecją15, gojąca15, gojące15, gorącu15, gracją15, grając15, ircują15, nicują15, niżąca15, niżące15, nocują15, rażące15, rażąco15, rżnąca15, rżnące15, uciąga15, żeniąc15, żujcie15, aurigą14, gajoną14, gnajże14, gnijże14, goreją14, grajże14, gżeniu14, igrają14, iguaną14, jagnią14, norują14, ognają14, ogniją14, ograją14, ożenią14, rażoną14, ruganą14, ugraną14, uniżaj14, urżnij14, użeraj14, żegnaj14, żenuje14, żeraną14, żeruje14, żganej14, żganiu14, enacją13, gaconą13, ganiąc13, garnąc13, ginąca13, ginące13, goniąc13, gorąca13, gorące13, gracuj13, jeżaci13, jeżcie13, naciąg13, nużcie13, ociąga13, ogniąc13, oracją13, raciąg13, rające13, rojąca13, rojące13, użarci13, żagnic13, żarciu13, żgacie13, agonią12, angorą12, anurią12, arengą12, argoną12, egerią12, gajeru12, garuje12, gnaruj12, granią12, gżenia12, gżenie12, jarugi12, jarugo12, jeżeni12, jeżona12, jeżone12, jugera12, naroją12, narożu12, neguje12, noguje12, ogarną12, ograną12, onejże12, oranżu12, orżnij12, rajoną12, reaguj12, rożnej12, rugnij12, rżanej12, rżeniu12, uginaj12, uranią12, uronią12, urżnie12, żargon12, żarnej12, żernej12, żganie12, ancugi11, cariną11, ceruje11, cierną11, gajcie11, garncu11, gnojce11, goecja11, goecje11, goecji11, gracje11, gracji11, gracjo11, gurcie11, ircuje11, juncie11, jurcie11, nicuje11, nocuje11, nogciu11, ocenią11, ożance11, raniąc11, roniąc11, rżance11, ucinaj11, ujecie11, żarcie11, żeniec11, żonaci11, żrecie11, agonij10, argonu10, aronią10, aurigo10, gajeni10, gajone10, garnij10, gieroj10, gojeni10, goreje10, granej10, graniu10, greenu10, groniu10, guanie10, iguano10, jarego10, jargon10, jegier10, jogina10, juanie10, junior10, jurnie10, nagiej10, naroże10, noruje10, ognije10, oranże10, organu10, orżnie10, rażeni10, rażone10, regonu10, rejonu10, rożnie10, rugane10, rugani10, rugano10, rugnie10, rżenia10, rżenie10, ugrane10, ugrani10, ugrano10, uranij10, żerane10, żerani10, żerano10, agenci9, ajenci9, cenura9, egerce9, enacje9, enacji9, enacjo9, eocenu9, eurece9, gaceni9, gacone9, garnce9, gierce9, gnacie9, gnecie9, goncie9, goniec9, gracie9, granic9, grocie9, jeniec9, nogcia9, nogcie9, nurcie9, oceanu9, oracje9, oracji9, rajcie9, raucie9, rogaci9, rojnic9, rucian9, uciera9, agonie8, anurie8, anurio8, arengi8, arengo8, aronij8, egeria8, egerie8, egerio8, gaonie8, garnie8, granie8, grenie8, gronia8, gronie8, igrano8, jeonie8, narogi8, ogiera8, ograne8, ograni8, onager8, oranej8, oraniu8, origan8, rajeni8, rajone8, raniej8, region8, rojeni8, rojnie8, uranie8, uranio8, urenie8, aorcie7, arnice7, carino7, cierna7, cierne7, enacie7, erocie7, narcie7, ocenia7, ocenie7, ociera7, orance7, oranci7, orcein7, rancie7, rencie7, roncie7, arenie6, aronie6, oranie6,

5 literowe słowa:

gżące16, jeżąc16, nużąc16, uniżą15, urażą15, urżną15, ciąża14, ciąże14, jużci14, niżąc14, rżące14, rżnąc14, żnąca14, żnące14, żrące14, grają13, greżu13, jurną13, nażrą13, rujną13, rżaną13, użnij13, żarną13, żenią13, żenuj13, żerną13, żeruj13, ciurą12, curią12, encją12, gnące12, żucia12, żucie12, greże11, najeż11, niżej11, rajże11, ruiną11, runią11, rżnij11, uniża11, ureną11, użera11, użnie11, żanru11, żegna11, żeraj11, żgane11, żgani11, żgnie11, ancug10, cenią10, ceruj10, gejce10, gojce10, igrcu10, ircuj10, jarcu10, jucie10, nacią10, niecą10, oceną10, rożce10, rożec10, rujce10, uncja10, uncje10, żarci10, żonce10, ajeru9, areną9, genru9, genua9, genui9, giaur9, guari9, guira9, gunia9, gunie9, iguan9, junie9, jurna9, jurne9, jurni9, nairą9, nażre9, ożeni9, ranią9, renju9, ringu9, rożen9, rożne9, rożni9, rujna9, rujne9, rujni9, rżane9, rżani9, rżnie9, ugier9, ugina9, ugnie9, żaren9, żarne9, żarni9, żerna9, żerne9, żerni9, żonie9, aucie8, cenur8, ciura8, curia8, curie8, encja8, encje8, encji8, encjo8, gacie8, girce8, grace8, grece8, igrce8, jacie8, jarce8, jecie8, jocie8, nacje8, nacji8, nauce8, nocje8, nucie8, nurca8, nurce8, oucie8, racje8, racji8, rajce8, rejce8, rucie8, ucina8, unica8, urcie8, areng7, arenu7, ganie7, genie7, genre7, grane7, grani7, green7, grena7, ironu7, jenie7, nagie7, negra7, rangi7, renga7, rengi7, ringa7, ruina7, ruino7, runie7, urena7, ureno7, urnie7, uroni7, ancie6, arece6, canoe6, carin6, cenar6, cenie6, enaci6, encie6, eocen6, nacie6, necie6, nerce6, nieco6, nocie6, norce6, ocean6, ocena6, oceni6, orcie6, racie6, rance6, recie6, rocie6, eonie5, norie5, ornie5, ranie5, renie5,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEUŻERAJĄCEGO

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEUŻERAJĄCEGO to

nieużerającego

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

nieżerającego

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa NIEUŻERAJĄCEGO

Ze słowa NIEUŻERAJĄCEGO nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEUŻERAJĄCEGO - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEUŻERAJĄCEGO to

nieużerającego

. 29 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

nieżerującego

. wartość punktowa tego słowa to: 28


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty