Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIERUGAJĄCEMU

Z liter NIERUGAJĄCEMU można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

niegarującemu27, nierugającemu27,

12 literowe słowa:

ingerującemu26, niegrającemu24, niemrugające24,

11 literowe słowa:

gnarującemu25, niegumująca25, niegumujące25, reagującemu25, uginającemu25, nierugująca24, nierugujące24, nieurgująca24, nieurgujące24, enumerująca23, niegającemu23, niemurująca23, niemurujące23, niegarujące22, nierugające22, manierujące21, nagumujecie21, nierającemu21, reanimujące21, namurujecie19,

10 literowe słowa:

garującemu24, negującemu24, rugającemu24, emigrująca22, emigrujące22, enumerując22, igrającemu22, jagniącemu22, numerująca22, numerujące22, ruminująca22, ruminujące22, uciąganemu22, generująca21, ingerująca21, ingerujące21, enumeracją20, germinacją20, manierując20, nagumujcie20, reanimując20, umierające20, niegrające19, marniejące18, namurujcie18, numerujcie18, gnarujecie17, argumencie16, enumeracji16, germinacje16, marnujecie16, regencjami16, ucieranemu16,

9 literowe słowa:

emigrując21, gnającemu21, gnijącemu21, grającemu21, migrująca21, migrujące21, mrugające21, numerując21, ruminując21, enumerują20, generując20, gnarujące20, ingerując20, reagujące20, uciąganej20, uginające20, urągajcie20, aminujące19, animujące19, ciąganemu19, emanujące19, emigracją19, ganiącemu19, garnącemu19, geminacją19, gmerające19, gumujecie19, marnujące19, mianujące19, numeracją19, ruminacją19, umierając19, generacją18, manierują18, niegające18, reanimują18, rugujecie18, urąganiem18, urgujecie18, marniejąc17, mrugajcie17, murujecie17, niemające17, niemrącej17, raniącemu17, garujecie16, gnarujcie16, nierające16, reagujcie16, augmencie15, emanujcie15, emigracje15, geminacje15, gmerajcie15, marnujcie15, numeracje15, numeracji15, rucianemu15, ruminacje15, generacji14, manieruje14, niejaremu14, reanimuje14, ucieranej14,

8 literowe słowa:

gumująca22, gumujące22, nagumują21, rugująca21, rugujące21, ugracują21, urgująca21, urgujące21, gającemu20, migrując20, mrugając20, murująca20, murujące20, emigrują19, garujące19, gnarując19, namurują19, negująca19, negujące19, numerują19, reagując19, rugające19, ruminują19, uginając19, aminując18, amunicją18, animując18, emanując18, generują18, ginącemu18, gmerając18, gumujcie18, ingerują18, macerują18, marnując18, mianując18, migające18, migracją18, minująca18, minujące18, rającemu18, umiejąca18, umiejące18, urąganiu18, ciąganej17, ganiącej17, garnącej17, igrające17, jagniące17, nagumuje17, naumieją17, regencją17, rugujcie17, ruinacją17, uciągane17, ucierają17, ugracuje17, umierają17, urągacie17, urgujcie17, euancjum16, maniącej16, murujcie16, urąganie16, emigruje15, enumeruj15, garujcie15, jugerami15, marnieją15, mruganiu15, namuruje15, negujcie15, numeruje15, raniącej15, rugajcie15, ruganemu15, ruminuje15, ucieraną15, ugrajcie15, ugranemu15, umajeniu15, amunicje14, ancugiem14, cineramą14, gineceum14, ingeruje14, maceruje14, migracje14, mrugacie14, niemrąca14, niemrące14, gajeniem13, gemajnie13, geranium13, gmeraniu13, manieruj13, mruganie13, reanimuj13, regencja13, regencji13, rucianej13, ruganiem13, ruinacje13, rumianej13, ugraniem13, umajenie13, cenurami12, ciernemu12, gaceniem12, gmeracie12, magencie12, magierce12, magnecie12, manicure12, niamejce12, rumiance12, engramie11, germanie11, gmeranie11, greenami11, marnieje11, rajeniem11, renegaci11, ucierane11, carmenie10, manierce10,

7 literowe słowa:

gumując21, rugując20, urgując20, murując19, garując18, gracują18, migrują18, mrugają18, negując18, rugając18, uciągaj18, gnarują17, gnącemu17, marcują17, migając17, minucją17, minując17, reagują17, rumacją17, uciągam17, uginają17, umiejąc17, agencją16, aminują16, animują16, emanują16, ginącej16, gmerają16, gnające16, gnijąca16, gnijące16, grające16, igrając16, jagniąc16, marnują16, mianują16, mirungą16, naciągu16, nagumuj16, negacją16, raciągu16, ucinają16, ugracuj16, urągami16, urągiem16, amencją15, angurią15, eugenią15, imające15, mąceniu15, najemcą15, armijną14, augurem14, ciągane14, emigruj14, engramą14, ganiące14, garnące14, gracuje14, granicą14, inercją14, jugerem14, jumaniu14, jungami14, jungiem14, jurnemu14, magierą14, megierą14, merengą14, migreną14, migruje14, mrugnij14, mureiną14, namuruj14, numeruj14, rucianą14, rujnemu14, rumianą14, ruminuj14, uraemią14, anergią13, cajgiem13, energią13, eugenij13, gajeniu13, generuj13, geranią13, gnaruje13, ingeruj13, jumacie13, maceruj13, maniące13, marcuje13, mącenia13, mącenie13, minucja13, minucje13, niejarą13, reaguje13, ruganej13, ruganiu13, rumacje13, rumacji13, ugranej13, ugraniu13, umajcie13, umarciu13, uncjami13, agencje12, agencji12, aminuje12, animuje12, emanuje12, engramu12, gaceniu12, gajerem12, gemajni12, genuami12, germanu12, giaurem12, gnajcie12, grajcie12, granemu12, grejami12, gruncie12, igumena12, jegrami12, jengami12, jumanie12, junacie12, majeniu12, manierą12, marengu12, margnij12, marnuje12, mianuje12, miganej12, mirunga12, mrugnie12, nagiemu12, naumiej12, negacje12, negacji12, nugacie12, raniące12, rugacie12, rumianu12, rumunie12, ucieraj12, ugracie12, ujemnie12, umajeni12, umianej12, umieraj12, uraemij12, uranium12, amencje11, amencji11, anergij11, angurie11, cenurem11, ciemnej11, encjami11, energij11, eugenia11, gajenie11, gamecie11, garncem11, geranij11, jegiera11, mijance11, najemce11, nurcami11, rajeniu11, ruganie11, ucieram11, ugranie11, umarcie11, agencie10, ajencie10, armijne10, ciernej10, gacenie10, garniec10, genrami10, ginecea10, grancie10, granice10, graniem10, grenami10, inercja10, inercje10, jarence10, majenie10, margnie10, marniej10, marunie10, megiera10, merenga10, merengi10, miernej10, migrena10, mureina10, murenie10, najecie10, negrami10, regenci10, rejenci10, rengami10, ruciane10, rumiane10, uraemie10, urenami10, anergie9, cenarem9, cineram9, crimena9, energia9, geranie9, menacie9, niejare9, rajenie9, remacie9, marenie8, ramenie8,

6 literowe słowa:

gumują19, cumują18, rugują18, urgują18, murują17, uciągu17, garują16, jarugą16, negują16, rugają16, ugrają16, urągaj16, cerują15, ciągaj15, gające15, gnając15, gnącej15, gnijąc15, gracją15, grając15, gumuje15, ircują15, jumaną15, migają15, minują15, mrugną15, nicują15, uciąga15, ujemną15, umieją15, urągam15, aurigą14, ciągam14, cumuje14, igrają14, iguaną14, imając14, jagnią14, mające14, mnącej14, mrącej14, ruganą14, ruguje14, ugraną14, urguje14, ancugu13, enacją13, enigmą13, ganiąc13, garnąc13, ginąca13, ginące13, gracuj13, jugami13, jugiem13, margną13, maruną13, miganą13, migruj13, mijaną13, miruną13, miurgu13, mrugaj13, mureną13, muruje13, naciąg13, raciąg13, rające13, umianą13, uremią13, anurią12, arengą12, camerą12, ciemną12, cugami12, cugiem12, egerią12, gajeru12, garuje12, gnaruj12, granią12, jarugi12, jugera12, maniąc12, marcuj12, mąceni12, namąci12, neguje12, reaguj12, rugnij12, uginaj12, unicum12, uranią12, aminuj11, ancugi11, anemią11, animuj11, cariną11, ceruje11, cierną11, emanuj11, gajcie11, garncu11, gaurem11, gejami11, gemajn11, gmeraj11, gracje11, gracji11, grejem11, grumie11, guanem11, guarem11, guirem11, gumien11, gumnie11, gurami11, gurcie11, ignamu11, igumen11, ircuje11, jaremu11, jegrem11, juanem11, jumane11, jumani11, junami11, juncie11, jurami11, jurcie11, mareną11, mariną11, marnuj11, mianuj11, mierną11, minuje11, mirung11, miurga11, namuru11, nicuje11, niemrą11, numeru11, raniąc11, rugami11, rugiem11, rujami11, rumuna11, ucinaj11, uginam11, ugrami11, ujecie11, ujemna11, ujemne11, ujemni11, umiaru11, uremij11, ciemnu10, gajeni10, garnij10, granej10, graniu10, greenu10, guanie10, igrcem10, jarcem10, jegier10, juanie10, jurnie10, macnij10, majcie10, marciu10, nagiej10, nicamu10, niemcu10, nurcem10, rugane10, rugani10, rugnie10, ucinam10, ugrane10, ugrani10, uranij10, agemie9, agenci9, ajenci9, ajerem9, anemij9, cenura9, enacje9, enacji9, engram9, enigma9, ergami9, ergiem9, gaceni9, garnce9, genami9, genrem9, german9, gierce9, gnacie9, gnecie9, gracie9, gramie9, granem9, granic9, gremia9, imanej9, ingram9, jenami9, jeniec9, jerami9, magier9, majeni9, majnie9, mareng9, marnej9, megier9, mereng9, mianej9, migane9, migren9, mijane9, mirage9, miruna9, murein9, murena9, najmie9, naumie9, negrem9, neumie9, niemej9, numera9, numeri9, nurami9, nurcie9, rajcie9, ramenu9, raucie9, rejami9, rucian9, rumian9, runami9, uciera9, umiane9, umiera9, uranem9, uremia9, uremie9, urnami9, animce8, anurie8, arengi8, carmen8, cenami8, cerami8, ciemna8, ciemne8, crimen8, egeria8, garnie8, granie8, grenie8, macnie8, mancie8, marcie8, miarce8, niemca8, niemce8, rajeni8, raniej8, uranie8, urenie8, anemie7, arenem7, arnice7, cierna7, cierne7, emanie7, enacie7, manier7, marine7, marnie7, menera7, mierna7, mierne7, minera7, narcie7, nerami7, niemra7, rancie7, renami7, rencie7, arenie6,

5 literowe słowa:

jungą15, ciągu14, gając14, uciąg14, uncją14, ganją13, genuą13, gnają13, gniją13, grają13, guirą13, gunią13, jengą13, jurną13, rugną13, rujną13, urąga13, urągi13, cajgu12, ciąga12, ciurą12, curią12, encją12, gacią12, ginąc12, gnąca12, gnące12, gracą12, nacją12, racją12, rając12, rajcą12, ganią11, garną11, garuj11, graną11, greju11, greną11, jarug11, juger11, junga11, jungi11, mącie11, micrą11, mnące11, mrące11, neguj11, rangą11, rengą11, rugaj11, ruiną11, runią11, ugnij11, ugraj11, ureną11, ancug10, cajgi10, cenią10, ceruj10, gajem10, garum10, gejce10, gruma10, gumna10, igrcu10, imagu10, ircuj10, jarcu10, jucie10, jumie10, junem10, magij10, migaj10, minuj10, mruga10, munga10, nacią10, najmu10, nicuj10, niecą10, niemą10, racią10, rugam10, rujce10, ugram10, ujmie10, umiej10, uncja10, uncje10, uncji10, ajeru9, areną9, gajer9, ganje9, ganji9, genru9, genua9, genui9, giaur9, gnije9, graje9, greja9, greje9, guari9, guira9, gunia9, gunie9, igraj9, iguan9, jagni9, jamce9, jegra9, jenga9, jengi9, junie9, jurna9, jurne9, jurni9, majce9, nairą9, ranią9, renju9, ringu9, rujna9, rujne9, rujni9, ugier9, ugina9, ugnie9, agiem8, armij8, aucie8, cenur8, ciura8, curia8, curie8, encja8, encje8, encji8, gacie8, gamie8, ganem8, garem8, girce8, gmera8, gmina8, grace8, grami8, grece8, ignam8, igram8, igrca8, igrce8, image8, jacie8, jamie8, jarce8, jarem8, jecie8, magie8, mangi8, manij8, marun8, merga8, mianu8, mirun8, mniej8, munia8, munie8, muren8, nacje8, nacji8, nagim8, najem8, namur8, nauce8, neuma8, niemu8, nucie8, numer8, nurca8, nurce8, nurem8, racje8, racji8, rajce8, rajem8, ramij8, rejce8, rucie8, runem8, ucina8, umiar8, unica8, urcie8, areng7, arenu7, ganie7, genie7, genre7, grane7, grani7, green7, grena7, jenie7, nagie7, negra7, rangi7, renga7, rengi7, ringa7, ruina7, runie7, urena7, urnie7, ancie6, arece6, armie6, carin6, cenar6, cenie6, emira6, enaci6, encie6, erami6, inrem6, marei6, maren6, marne6, miner6, nacie6, necie6, nerce6, niemr6, racie6, ramen6, ramie6, rance6, ranem6, recie6, ranie5, renie5,


Najdłuższe wyrazy z liter NIERUGAJĄCEMU

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIERUGAJĄCEMU to

niegarującemu

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

nierugającemu

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa NIERUGAJĄCEMU

Ze słowa NIERUGAJĄCEMU można ułożyć anagram (słowo o innym znaczeniu z tą samą ilością liter).
Ilość możliwych anagramów: 1.
Anagramy jakie można ułożyć ze słowa NIERUGAJĄCEMU:

niegarującemu


Slowo z liter NIERUGAJĄCEMU - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIERUGAJĄCEMU to

niegarującemu

. 27 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

nierugającemu

. wartość punktowa tego słowa to: 27


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty