Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIERUCHOMIEJĄCA

Z liter NIERUCHOMIEJĄCA można ułożyć ponad 1000 wyrazów

15 literowe słowa:

nieruchomiejąca28,

14 literowe słowa:

nieruchomiejąc27, niechromiejąca25, ocierniającemu25, chromianujecie23,

13 literowe słowa:

chromianujące26, niechromująca26, niechromujące26, niemoherująca25, nieruchomieją25, ceremoniująca24, niechromające24, ocieniającemu24, nieumierająco23, chromianujcie22, nachromujecie22,

12 literowe słowa:

chmurniejąca25, chmurniejące25, chromianując25, niechorująca24, niechorujące24, nieharcujące24, nierachujące24, nieruchające24, ceremoniując23, niemarcujące23, nieomacujące23, oceniającemu23, ocierającemu23, chmurniejcie21, nachromujcie21, ociemniające21, nachorujecie20, nieruchomiej20, ocierniające20, niecharciemu19,

11 literowe słowa:

chmurniejąc24, chromianują23, niehamujące23, niehamująco23, niehecująca23, chiromancją22, chromiejąca22, chromiejące22, chroniącemu22, nieharujące22, niemocująca22, niemocujące22, ceremoniują21, hieromancją21, manierujące21, neurochemią21, niecerująca21, nieircująca21, nieircujące21, niemorująca21, niemorujące21, nierającemu21, nierojącemu21, nieumiejąca21, reanimujące21, rumieniącej21, chromujecie20, ciemniejąca20, cierniącemu20, ociemniając20, chromianuje19, nachorujcie19, neurochemij19, nieruchomej19, ochujeniami19, ocieniające19, ocierniając19, chiromancje18, chiromancji18, chromiejcie18, namocujecie18, umieceniach18, hieromancje17, hieromancji17, manierujcie17, neurochemia17, neurochemii17, niecharciej17, nieruchomie17, reanimujcie17, ceremoniach16, chiromancie16, omieceniach16, hieromancie15,

10 literowe słowa:

chromująca23, chromujące23, chmurnieją22, moherująca22, moherujące22, nachromują22, niuchające22, chamiejące21, chromające21, chromiejąc21, macerujące21, mechacieją21, chroniącej20, ciceronują20, cieniująca20, cieniujące20, enumeracją20, manierując20, nieruchomą20, reanimując20, renomująca20, renomujące20, ucierające20, umierające20, umierająco20, ceromancją19, chromujcie19, ciemniejąc19, cieniącemu19, mocniejąca19, mocniejące19, chmurnieje18, chorujecie18, chromianuj18, cieniejąca18, cierniącej18, harcujecie18, marniejące18, mieniające18, moherujcie18, nachromuje18, niecharcią18, nieimające18, niemiejąca18, niuchajcie18, oceniające18, ochujeniem18, ociemniają18, ociemnieją18, ocieniając18, ocierające18, rachujecie18, rumieniąca18, rumieniące18, ujechaniem18, ujechaniom18, chamiejcie17, chromajcie17, macerujcie17, machnijcie17, manichejce17, marcujecie17, mechaceniu17, mechaconej17, monachijce17, namocujcie17, niecichemu17, ocierniają17, omacujecie17, ucichaniem17, ucichaniom17, umocnijcie17, urojeniach17, aminujecie16, amonujecie16, animujecie16, ceremoniuj16, chromieniu16, ciceronuje16, enumeracji16, enumeracjo16, harmonijce16, marnujecie16, mianujecie16, naumiejcie16, niechoremu16, niechromej16, nieruchoma16, nieruchome16, nieruchomi16, normujecie16, renomujcie16, rumieniach16, uchronicie16, ucierajcie16, umiecionej16, umierajcie16, ceromancje15, ceromancji15, chiromanci15, ciemionach15, echinaceom15, machniecie15, mieceniach15, mocniejcie15, niecharcim15, niemechaci15, ocuceniami15, urojeniami15, chromianie14, chromienia14, chromienie14, hieromanci14, marchionie14, marniejcie14, niecharcie14, niecharcio14, nieumarcie14, oceniajcie14, ocierajcie14, ocieranemu14, ucieraniem14, ucieraniom14, carcinomie13, ciceronami13, inoceramie12, ocieraniem12,

9 literowe słowa:

chromując22, chorująca21, chorujące21, harcujące21, inhumacją21, moherując21, nacechują21, niuchając21, rachujące21, ruchające21, chamiejąc20, chromając20, macerując20, marcujące20, nachorują20, omacujące20, aminujące19, amonujące19, animujące19, chromieją19, cieniując19, emanujące19, marnujące19, mianujące19, miniująca19, miniujące19, normująca19, normujące19, numeracją19, renomując19, ruminacją19, ucierając19, ucinające19, umierając19, ceniącemu18, manierują18, mąceniach18, mechaconą18, minucjach18, mocniejąc18, niecącemu18, reanimują18, chmurniej17, chorujcie17, chroniąca17, chroniące17, chujniami17, ciemnieją17, cieniącej17, cieniejąc17, echinaceą17, hamujecie17, harcujcie17, inhumacje17, inhumacji17, inhumacjo17, marniejąc17, mieniając17, mieniącej17, monarchią17, nacechuje17, nachromuj17, niechromą17, niemające17, niemiejąc17, niemrącej17, nomarchią17, oceniając17, ocierając17, rachujcie17, raniącemu17, roniącemu17, ruchajcie17, rumieniąc17, umiecioną17, carcinomą16, charciemu16, chcianemu16, cochanemu16, harujecie16, honujecie16, juniorach16, marcujcie16, mechaciej16, miechunce16, mocujecie16, nachoruje16, namącicie16, nierające16, nierojąca16, nierojące16, ochujenia16, ochujenie16, ocieniają16, omacujcie16, oniemieją16, uciechami16, ujechanie16, achnijcie15, aminujcie15, amonujcie15, animujcie15, ceremonią15, chamieniu15, chimernej15, chorejami15, choreucie15, chromaniu15, chromianu15, chromieje15, ciceronuj15, cierniąca15, cierniące15, emanujcie15, inercjach15, ircujecie15, jechaniem15, jechaniom15, marnujcie15, mianujcie15, minujecie15, monarchij15, morujecie15, mureinach15, neuromach15, nicujecie15, niecichej15, nieuchaci15, niuchacie15, nocujecie15, nomarchij15, normujcie15, numeracje15, numeracji15, numeracjo15, ramienicą15, rojnicach15, ruchaniem15, ruchaniom15, ruinacjom15, ruminacje15, ruminacji15, ruminacjo15, ucichanie15, ucinajcie15, umieniach15, chceniami14, chromacie14, chromicie14, ciemniach14, ciocinemu14, cochaniem14, crimenach14, cuceniami14, huerniami14, juniorami14, macnijcie14, manieruje14, mechaceni14, mechacone14, mechanice14, miocenach14, niechorej14, niejaremu14, niemocach14, norujecie14, ocucaniem14, ocuceniem14, reanimuje14, rojeniach14, rumianiej14, ucieranej14, umocnicie14, urojeniem14, achniecie13, archoncie13, ceremonij13, chamienie13, chromanie13, chronicie13, cierniach13, courancie13, echinacei13, echinaceo13, harmonice13, inercjami13, maciornej13, marchioni13, marunicie13, miecionej13, minierach13, mocarniej13, monarchie13, monarchii13, najmiecie13, naumiecie13, nichromie13, niecharci13, niechroma13, niechrome13, niechromi13, niemarciu13, nomarchie13, nomarchii13, ociemniaj13, ociemniej13, omieceniu13, orceinach13, rojnicami13, rumieniec13, ucieracie13, umiecenia13, umieciona13, umiecione13, umieracie13, ciceronem12, ciecierom12, ciemnocie12, heroinami12, macniecie12, ocieranej12, ocieraniu12, ocierniaj12, rojeniami12, ucieranie12, umieranie12, ceremonia11, ceremonii11, ciceronie11, cineramie11, maronicie11, miernocie11, minarecie11, minoracie11, niemarcie11, oceanicie11, oceniacie11, ocieracie11, ocierniam11, omiecenia11, orceinami11, ramienice11, ramienico11, ocieranie10,

8 literowe słowa:

chorując20, chromują20, hamujące20, hamująco20, harcując20, hecująca20, hecujące20, ocechują20, rachując20, ruchając20, ucichają20, harujące19, honująca19, honujące19, marcując19, mocująca19, mocujące19, moherują19, niuchają19, omacując19, ujechaną19, aminując18, amonując18, amunicją18, animując18, cerująca18, cerujące18, chamieją18, chromają18, emanując18, ircująca18, ircujące18, macerują18, marnując18, mianując18, miniując18, minująca18, minujące18, morująca18, morujące18, namocują18, nicująca18, nicujące18, nocująca18, nocujące18, normując18, rającemu18, rojącemu18, ucinając18, umiejąca18, umiejące18, chomącie17, cieniują17, naumieją17, norująca17, norujące17, renomują17, ruinacją17, uchronią17, ucierają17, umierają17, ceniącej16, chimerną16, chmurnej16, chromuje16, chroniąc16, chujniom16, hamujcie16, hecujcie16, maniącej16, miecherą16, mocnieją16, monarchą16, nacechuj16, niecącej16, niecichą16, nomarchą16, ocechuje16, remiechą16, ruchomej16, ucichnij16, anorchią15, ceracjum15, chuciami15, ciemnicą15, cienieją15, ciuchami15, emocjach15, hamernią15, harmonią15, harujcie15, honujcie15, jechaniu15, marnieją15, mieniają15, mocujcie15, moheruje15, nachoruj15, niechorą15, niemieją15, oceniają15, ocierają15, omacnicą15, racuchem15, racuchom15, raniącej15, roniącej15, ruchanej15, rumienią15, uciechom15, ucieraną15, ujechane15, ujechani15, ujechano15, amunicje14, amunicji14, amunicjo14, cenurach14, cerujcie14, chamieje14, charciej14, chcianej14, chmurnie14, chojarem14, chorejem14, choreuci14, chrejami14, chromiej14, ciachnij14, cieciorą14, cieniąca14, cieniące14, cierniąc14, cineramą14, cochanej14, cochaniu14, euancjom14, ichniemu14, ircujcie14, maceruje14, maciorną14, miecioną14, mieniąca14, mieniące14, minujcie14, mirunach14, monarchu14, morujcie14, murenach14, nachurem14, nachurom14, namocuje14, nichromu14, nicujcie14, niemrąca14, niemrące14, niuchami14, nocujcie14, nohajcem14, numerach14, ociemnią14, ocucanej14, ruchacie14, ruchomie14, ucichano14, ucichnie14, ujmiecie14, umiejcie14, uremiach14, anorchij13, ceracjom13, charcimi13, chceniem13, chceniom13, ciemnach13, cieniuje13, cinchami13, cuceniem13, cuceniom13, harmonij13, hieniemu13, hojerami13, huerniom13, huronami13, ihumenie13, jechanie13, juniorce13, juniorem13, macherce13, machorce13, maciejce13, manieruj13, niehumor13, niemcach13, niemiarą13, norujcie13, ocieraną13, omijaniu13, rachicom13, rajonemu13, reanimuj13, rejonach13, renomuje13, ruchanie13, rucianej13, ruinacje13, ruinacji13, ruinacjo13, rumianej13, umajenie13, archonci12, cenurami12, chimerna12, chimerne12, chimerni12, choinami12, choreami12, chreiami12, chromian12, ciachnie12, ciemniej12, cieniach12, ciernemu12, ciocinej12, cochanie12, echinami12, eocenach12, heimacie12, hemancie12, hiciorem12, hramocie12, ichorami12, imionach12, inercjom12, ionicach12, machinie12, manicure12, marchion12, menarche12, menerach12, menorach12, meronach12, mieceniu12, miechera12, miechero12, mieniach12, minerach12, minorach12, mioniach12, mocarnej12, mocnieje12, monerach12, morenach12, najmicie12, niamejce12, niecicha12, nieciche12, niecicho12, niemrach12, ociemnij12, ocucanie12, ocucenia12, ocucenie12, omijacie12, rechocie12, reichami12, remiecha12, remiecho12, renomach12, rocheami12, ruciance12, rucianom12, rumiance12, ucinacie12, umieceni12, urojenia12, urojenie12, anorchie11, anorchii11, carcinom11, ceramice11, cicerami11, ciemnica11, ciemnice11, ciemnico11, hamernie11, hamernio11, harmonie11, harmonii11, herminie11, herniami11, honiarce11, horneami11, ironiach11, maciorce11, marcince11, marnieje11, mierniej11, mureinie11, neuromie11, niechora11, niechore11, ochranie11, ocieniaj11, omacnice11, omijanie11, oniemiej11, rajeniem11, rajeniom11, ramieniu11, rejonami11, rojeniem11, rucianie11, rumianie11, rumienia11, rumienie11, runiecie11, ucierane11, ucierani11, ucierano11, umierano11, uronicie11, amonicie10, carmenie10, cicerona10, cicerone10, ciceroni10, cieciera10, cieciora10, ciemiona10, cierniem10, cierniom10, cineramo10, emiracie10, eocenami10, heroinie10, inoceram10, maciorne10, maciorni10, manierce10, marnocie10, maronici10, miecenia10, mieciona10, miecione10, miocenie10, mocarnie10, namiecie10, namiocie10, niciarce10, niemocie10, noemacie10, normicie10, ocenicie10, ociemnia10, ocieniam10, omieceni10, ormiance10, ramienic10, remoncie10, romeicie10, arenicie9, naroicie9, niemiaro9, ocierane9, ocierani9, ociernia9, orceinie9, oriencie9,

7 literowe słowa:

hamując19, chujnią18, harcują18, harując18, mocując18, rachują18, ruchają18, chmurną17, ircując17, marcują17, morując17, nicując17, omacują17, ruchomą17, rumacją17, umiejąc17, aminują16, amonują16, animują16, emanują16, marnują16, mianują16, ucinają16, umajoną16, amencją15, cechuje15, chimerą15, huernią15, imające15, juchcie15, mąceniu15, mąconej15, menchią15, najemcą15, ocechuj15, umocnią15, armijną14, chmurce14, choreju14, choruje14, chronią14, chuciom14, chujnia14, chujnie14, cichemu14, ciuchem14, ciuchom14, harcuje14, herminą14, inercją14, mureiną14, neuromą14, niuchaj14, omijaną14, rachuje14, rojnicą14, chceniu13, cheremu13, chmurne13, chmurni13, chmurno13, choremu13, chrejom13, chromej13, ciemnią13, cuchnie13, cuconej13, hecnemu13, heroiną13, humicie13, mącenie13, menchij13, mieniąc13, minucje13, minucjo13, niejarą13, niemocą13, niuchem13, niuchom13, ruchome13, ruchomi13, uciecho13, umocnij13, choreje12, cianoju12, cieniuj12, ciernią12, cinchem12, cinchom12, huercie12, huminie12, huronem12, ichniej12, ihumeni12, joniach12, junacie12, junocie12, menhiru12, niechaj12, ocienią12, orceiną12, roniące12, uchroni12, ucieraj12, ujaicie12, cenurem11, cenurom11, chimero11, choince11, chreiom11, chromie11, cichnie11, ciemnej11, cochnie11, councie11, echinem11, echinom11, huernii11, huernio11, huronie11, ichorem11, ionicum11, menchie11, menchii11, menchio11, miecher11, minucie11, miocenu11, mocniej11, nicejce11, nichrom11, nucicie11, ocuceni11, rajeniu11, reichem11, reichom11, choinie10, cicerom10, cieciom10, ciemnic10, cieniej10, ciernej10, ciernij10, cierniu10, hermino10, herniom10, heroice10, inercja10, inercje10, inercji10, inercjo10, jenocie10, mirunie10, mocnice10, mureino10, murenie10, ocieraj10, rejenci10, rojnica10, rojnice10, rumieni10, uroicie10, ciecior9, ciemion9, ciemnio9, cieniom9, ciocine9, minorce9, monecie9, monicie9, niemoce9, ociemni9, omercie9, meronie8, morenie8, renomie8, ronicie8,


Najdłuższe wyrazy z liter NIERUCHOMIEJĄCA

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIERUCHOMIEJĄCA to

nieruchomiejąca

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

chromianujecie

. Ilość liter: 14

Anagramy ze słowa NIERUCHOMIEJĄCA

Ze słowa NIERUCHOMIEJĄCA nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIERUCHOMIEJĄCA - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIERUCHOMIEJĄCA to

nieruchomiejąca

. 28 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

nieruchomiejąc

. wartość punktowa tego słowa to: 27


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty