Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIERUCHOMIEJĄ

Z liter NIERUCHOMIEJĄ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

nieruchomieją25,

12 literowe słowa:

nieruchomiej20,

11 literowe słowa:

ceremoniują21, neurochemią21, niemorujące21, nierojącemu21, rumieniącej21, neurochemij19, nieruchomej19, neurochemii17, nieruchomie17,

10 literowe słowa:

chmurnieją22, moherujące22, nieruchomą20, renomujące20, chmurnieje18, moherujcie18, ochujeniem18, ociemnieją18, rumieniące18, ceremoniuj16, chromieniu16, niechoremu16, niechromej16, nieruchome16, nieruchomi16, normujecie16, renomujcie16, umiecionej16, chromienie14,

9 literowe słowa:

moherując21, chromieją19, miniujące19, normujące19, renomując19, chmurniej17, ciemnieją17, mieniącej17, niechromą17, niemiejąc17, niemrącej17, roniącemu17, rumieniąc17, umiecioną17, honujecie16, nierojące16, ochujenie16, oniemieją16, ceremonią15, chimernej15, chromieje15, minujecie15, morujecie15, normujcie15, niechorej14, norujecie14, urojeniem14, ceremonij13, miecionej13, nichromie13, niechrome13, niechromi13, ociemniej13, omieceniu13, rumieniec13, umiecione13, ceremonii11, miernocie11,

8 literowe słowa:

chromują20, honujące19, moherują19, miniując18, minujące18, morujące18, normując18, rojącemu18, umiejące18, cieniują17, norujące17, renomują17, uchronią17, chimerną16, chmurnej16, chromuje16, chujniom16, miecherą16, mocnieją16, remiechą16, ruchomej16, cienieją15, honujcie15, moheruje15, niechorą15, niemieją15, roniącej15, rumienią15, chmurnie14, chorejem14, chromiej14, ichniemu14, miecioną14, mieniące14, minujcie14, morujcie14, nichromu14, niemrące14, ociemnią14, ruchomie14, ujmiecie14, umiejcie14, cieniuje13, hieniemu13, huerniom13, ihumenie13, juniorce13, juniorem13, niehumor13, norujcie13, renomuje13, chimerne12, chimerni12, ciemniej12, ciernemu12, hiciorem12, inercjom12, mieceniu12, miechero12, mocnieje12, ociemnij12, remiecho12, umieceni12, urojenie12, herminie11, mierniej11, mureinie11, neuromie11, niechore11, oniemiej11, rojeniem11, rumienie11, runiecie11, uronicie11, cierniem10, cierniom10, heroinie10, miecione10, miocenie10, niemocie10, normicie10, omieceni10, remoncie10, romeicie10, orceinie9, oriencie9,

7 literowe słowa:

chorują18, chujnią18, honując18, chmurną17, minucją17, minując17, morując17, ruchomą17, umiejąc17, miniują16, normują16, norując16, chimerą15, chromuj15, huernią15, mąceniu15, mąconej15, menchią15, umocnią15, choreju14, choruje14, chronią14, chujnie14, chujnio14, herminą14, hojnemu14, inercją14, moheruj14, mureiną14, neuromą14, rojnicą14, cheremu13, chmurne13, chmurni13, chmurno13, choremu13, chrejom13, chromej13, ciemnią13, hecnemu13, heroiną13, huernij13, humicie13, mącenie13, menchij13, mieniąc13, minucje13, minucji13, minucjo13, niemocą13, niuchem13, niuchom13, ruchome13, ruchomi13, umocnij13, choreje12, cieniuj12, ciernią12, hojerem12, huercie12, huminie12, huronem12, ichniej12, ihumeni12, junocie12, menhiru12, miniuje12, normuje12, ocienią12, orceiną12, renomuj12, rojnemu12, roniące12, uchroni12, ujemnie12, cenurem11, cenurom11, chimero11, chreiom11, chromie11, ciemnej11, echinem11, echinom11, hieniej11, huernie11, huernii11, huernio11, huronie11, ichorem11, ionicum11, menchie11, menchii11, menchio11, miecher11, miejcie11, minucie11, miocenu11, mnijcie11, mocniej11, nichrom11, reichem11, reichom11, rojeniu11, umiecie11, urojeni11, choinie10, cieniej10, ciernej10, ciernij10, cierniu10, echinie10, heminie10, hermino10, herniom10, heroice10, inercje10, inercji10, inercjo10, jenocie10, joincie10, jonicie10, miernej10, mirunie10, mureino10, murenie10, niemiej10, rejenci10, rejonem10, rojnice10, rumieni10, umienie10, uroicie10, ciemien9, ciemion9, ciemnie9, ciemnio9, cieniem9, cieniom9, eremici9, imencie9, inmecie9, mieceni9, minecie9, minorce9, mniecie9, monecie9, monicie9, niemiec9, niemoce9, ociemni9, omercie9, omiecie9, rejonie9, rojenie9, ciernie8, inercie8, meronie8, miernie8, morenie8, renomie8, ronicie8,

6 literowe słowa:

hecują17, chmurą16, honują16, mocują16, cerują15, chreją15, huminą15, ircują15, minują15, morują15, nicują15, nocują15, ujemną15, umieją15, chemią14, chromą14, chujem14, chujom14, echmeą14, emocją14, juchom14, mnącej14, mrącej14, norują14, choiną13, choreą13, choruj13, chreią13, chujni13, hecuje13, heminą13, ichnią13, miruną13, mureną13, rocheą13, rojące13, uremią13, chemij12, chmuro12, chromu12, ciemną12, hernią12, hienią12, honuje12, horneą12, mąceni12, mącone12, miechu12, mnichu12, mocuje12, ruchem12, ruchom12, uncjom12, uronią12, ceruje11, chorej11, chreje11, chrejo11, cienią11, cierną11, echinu11, hecnej11, hejcie11, humino11, hurcie11, hurmie11, ichoru11, ihumen11, ircuje11, jonium11, juncie11, jurcie11, menorą11, meroną11, mienią11, mierną11, miniuj11, minuje11, moheru11, monerą11, moreną11, moruje11, nicuje11, niemrą11, nocuje11, normuj11, ocenią11, reichu11, renomą11, roniąc11, ujecie11, ujemne11, ujemni11, uremij11, chemie10, chemii10, chemio10, cherem10, cherom10, chimer10, chinom10, chomer10, chonem10, chorem10, chrome10, chromi10, ciemnu10, ciumie10, ciurom10, curiom10, echmei10, echmeo10, emocje10, emocji10, encjom10, hercem10, hercom10, hernij10, hojnie10, ichnim10, irchom10, ironią10, junior10, jurnie10, mocnej10, niemcu10, noruje10, nurcem10, nurcom10, rejonu10, umocni10, unicom10, chinie9, chonie9, choree9, chorei9, chreie9, chreio9, chroni9, cieniu9, eocenu9, hecnie9, hemino9, henrem9, henrom9, hermie9, hermin9, hicior9, hienim9, hienom9, ichnie9, jeniec9, jeonem9, menhir9, mieniu9, minoru9, miruno9, murein9, mureno9, neumie9, neurom9, niemej9, numeri9, nurcie9, ornemu9, rochee9, rochei9, rojnic9, ruinom9, runiom9, unicie9, uremie9, uremii9, uremio9, urenom9, ciemne8, ciemni8, ciemno8, crimen8, hernie8, hernii8, hernio8, heroin8, hienie8, hornee8, hornei8, ironij8, jeonie8, miecie8, mineci8, miocen8, miocie8, mircie8, niciom8, niemce8, niemoc8, rojeni8, rojnie8, ruinie8, urenie8, cienie7, cierne7, cierni7, erocie7, ironem7, mienie7, mierne7, mierni7, minier7, mionie7, mornie7, niemro7, normie7, ocenie7, ocieni7, omenie7, ominie7, orcein7, rencie7, roicie7, roncie7, ironie6,

5 literowe słowa:

juchą16, muchą15, choją14, hurmą14, uncją14, ciumą13, hojną13, jurną13, michą13, mocją13, rujną13, uroją13, cherą12, chiną12, chorą12, chuje12, ciurą12, curią12, encją12, hecną12, hecuj12, hermą12, hujem12, hujom12, irchą12, jucho12, mojrą12, neumą12, nocją12, ochrą12, onucą12, rojąc12, chmur11, chrum11, hieną11, honuj11, mącie11, michu11, micrą11, mnące11, mocną11, mocuj11, mrące11, mucho11, rioją11, rojną11, ruiną11, runią11, uchem11, uchom11, ureną11, cenią10, ceruj10, choje10, choru10, chrej10, enemą10, hercu10, hucie10, humin10, humor10, hunom10, hurmo10, iminą10, ircuj10, jucie10, jumie10, junem10, junom10, jurom10, minią10, minuj10, morią10, morną10, moruj10, nicią10, nicuj10, niecą10, niemą10, niuch10, nocuj10, normą10, oceną10, ominą10, rheum10, rujce10, rujom10, ujmie10, umiej10, uncje10, uncji10, uncjo10, chnom9, chrom9, ciumo9, cnemu9, cumie9, echem9, echom9, hecom9, hojer9, hojne9, hojni9, hunie9, huron9, junie9, jurne9, jurni9, mercu9, micho9, miech9, mnich9, mocje9, mocji9, moich9, norią9, noruj9, ojcem9, renju9, ronią9, rujne9, rujni9, cenur8, chero8, chino8, chnie8, choin8, chore8, chrei8, ciuro8, curie8, curii8, curio8, echin8, encje8, encji8, encjo8, eremu8, hecne8, hecni8, hemie8, hemin8, herce8, hermo8, herom8, hicie8, homer8, homie8, ichni8, ichor8, ircho8, jecie8, jenem8, jenom8, jerem8, jerom8, jocie8, jonem8, jorem8, minij8, mionu8, mirun8, mniej8, moher8, munie8, munio8, muren8, neumo8, niech8, niemu8, nocje8, nocji8, nucie8, numer8, nurce8, nurem8, nurom8, ocher8, ohmie8, omenu8, onemu8, onuce8, oucie8, reich8, rejce8, rejem8, rejom8, rheom8, rojem8, rucie8, rumie8, runem8, runom8, unici8, uniom8, urcie8, urnom8, cenom7, cerem7, cerom7, ciemn7, hieni7, hieno7, ironu7, jenie7, jonie7, mecie7, merce7, micie7, micro7, mince7, mocen7, mocne7, mocni7, morce7, nicom7, ociem7, ornej7, rejon7, rojne7, rojni7, ruino7, runie7, ureno7, urnie7, uroni7, cenie6, cieni6, encie6, enemo6, eocen6, eonem6, imino6, imion6, iniom6, inrem6, inrom6, mener6, menie6, menor6, meron6, mieni6, miner6, minie6, minio6, minor6, moner6, monie6, moren6, morie6, morii6, necie6, nemie6, nerce6, nerom6, nicie6, nieci6, nieco6, nieme6, niemi6, niemo6, niemr6, nocie6, nomie6, norce6, oceni6, orcie6, recie6, remie6, renem6, renom6, rocie6, eonie5, norie5, norii5, ornie5, renie5,

4 literowe słowa:

jumą13, uchą13, ujmą13, cumą12, hoją12, huną12, jurą12, rują12, chną11, chuj11, hecą11, juch11, moją11, nucą11, umrą11, herą10, horą10, huje10, jeną10, mące10, mąci10, mchu10, mnąc10, mocą10, mrąc10, much10, reją10, roją10, runą10, unią10, urną10, ceną9, cerą9, echu9, hemu9, hurm9, jemu9, juce9, jumo9, miną9, mirą9, moną9, morą9, nicą9, nocą9, ojcu9, ruch9, ucho9, ujem9, ujmo9, cium8, cumo8, erhu8, hoje8, huno8, inią8, jeru8, jonu8, joru8, juro8, mech8, mich8, muce8, nerą8, norą8, orną8, reju8, roju8, ruje8, rujo8, unij8, ceru7, chen7, cher7, chin7, chno7, choi7, chon7, chor7, ciur7, cnej7, eche7, echo7, hece7, heco7, herc7, herm7, home7, irch7, menu7, miej7, miru7, mnij7, moje7, mojr7, moru7, muni7, nemu7, neum7, nich7, nomu7, nuci7, ochr7, ojce7, onuc7, ucie7, umie7, urim7, ciem6, emce6, eonu6, euro6, henr6, hero6, hien6, inij6, inru6, jeno6, jeon6, joni6, merc6, mice6, micr6, moce6, niej6, onej6, reje6, rejo6, renu6, rioj6, roje6, ruin6, runi6, runo6, unie6, unii6, unio6, uren6, urno6, uroi6, ceni5, ceno5, cero5, cnie5, ecie5, emir5, enci5, enem5, erce5, erem5, erom5, imin5, ince5, meni5, meno5, mini5, mino5, mion5, miro5, mnie5, morn5, nice5, nici5, nico5, nimi5, noce5, norm5, ocen5, omen5, omie5, orce5, orem5, remi5, eoni4, inie4, inio4, inro4, iron4, nero4, noir4, nori4, oere4, orne4, orni4, roni4,

3 literowe słowa:

ino3, nie3, oni3,


Najdłuższe wyrazy z liter NIERUCHOMIEJĄ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIERUCHOMIEJĄ to

nieruchomieją

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

nieruchomiej

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa NIERUCHOMIEJĄ

Ze słowa NIERUCHOMIEJĄ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIERUCHOMIEJĄ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIERUCHOMIEJĄ to

nieruchomieją

. 25 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

chmurnieją

. wartość punktowa tego słowa to: 22


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty