Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIERUCHLIWOŚĆ

Z liter NIERUCHLIWOŚĆ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

nieruchliwość28,

10 literowe słowa:

ruchliwość25, leniuchowi16, nieruchowi15,

9 literowe słowa:

nieoślich17, owuliście17, wielouści17, nieurośli16, ścierniwu16, leniwości15, noweliści15, ruchliwie15, uchronili15, niewrośli14, ścierniwo14, wierności14, lichenowi13, nieorlich13, niewolich13, uwolnicie13, wiechlino13,

8 literowe słowa:

uścielić21, cielność19, leciwość19, liśćcowi19, wścielić19, chluśnie18, leniwość18, oświecić18, uchronić18, chruśnie17, wierność17, elohiści16, owuliści16, ścieliwu16, uwiercić16, ościeniu15, ścierniu15, śrucinie15, liściowe14, lunchowe14, lunchowi14, niechlui14, niewolić14, olśnicie14, roślince14, ruchliwe14, ruchliwi14, ścieliwo14, świreniu14, wielości14, chewronu13, nierośli13, niuchowi13, oweniści13, roślinie13, ściernio13, ścierniw13, ścierowi13, wiorście13, chlewnio12, cholerni12, cholinie12, chronili12, liniowcu12, nielicho12, nielwich12, urolicie12, wiechlin12, cenurowi11, echinowi11, nieulowi11, reichowi11, unerwili11, uronicie11, wiochnie11, liniowce10, linowiec10,

7 literowe słowa:

lichość20, uiśćcie19, uślinić19, celność18, ścielić18, uświnić18, oślinić17, rośćcie17, ścienić17, świecić17, wielość17, wieścić17, oświnić16, chronić15, uścieli15, uwolnić15, horście14, nieuwić14, ocielić14, ścierwu14, śrucino14, świnich14, uciśnie14, unerwić14, unieśli14, uniście14, unoście14, urwiści14, wcielić14, chinolu13, ciernić13, ćwierci13, helowcu13, leniuch13, lichenu13, lśnicie13, ocienić13, oleiści13, rościli13, ścieliw13, śliwiec13, świrniu13, urośnie13, wiercić13, wścieli13, helionu12, nieośli12, nieowić12, ościeni12, oślinie12, oświeci12, owiście12, ruchowe12, ruchowi12, ścierni12, ścierwo12, ślinowe12, ślinowi12, śliwino12, śniocie12, uchroni12, wciśnie12, wichuro12, wierchu12, wnieśli12, wnoście12, wroście12, chinole11, chinoli11, chlewni11, chwieli11, ciulowe11, ciulowi11, huernii11, huernio11, huronie11, leniwcu11, lichwie11, linowcu11, lorencu11, lucerno11, lunicie11, nieluci11, ocleniu11, świreni11, świreno11, świrnie11, ulicowe11, ulicowi11, wiośnie11, wolucie11, wrośnie11, chewron10, chinowe10, chinowi10, choinie10, cierniu10, ciwunie10, hecowni10, hercowi10, irchowe10, irchowi10, nurcowi10, oliwinu10, orleniu10, rulonie10, uroicie10, uronili10, uwierci10, uwrocie10, wiochen10, wiolinu10, woleniu10, wronich10, clownie9, henrowi9, linowce9, lonicer9, nieuowi9, ocenili9, oliwcie9, onerwiu9, rolnice9, wirionu9, wolicie9, cerowni8, crownie8, leniowi8, liniowe8, nerwico8, nielwio8, nieorli8, niewoli8, oliwnie8, rielowi8, ronicie8, wolinie8, wonieli8, wroniec8,

6 literowe słowa:

chruść20, liśćcu19, uiścić18, liśćce17, unieść17, uwieść17, iśćcie16, nicość16, olśnić16, rościć16, ślinić16, oświeć15, świnić15, wnieść15, liściu14, nućcie14, oślich14, śliwcu14, ulinić14, uściel14, cielić13, cwelić13, hoście13, luśnie13, luśnio13, ścieru13, śrucie13, śrucin13, uniści13, uronić13, urośli13, uślini13, uwierć13, chlewu12, chloru12, cienić12, cieśli12, cieślo12, ciośle12, ilości12, linieć12, liście12, lunche12, niecić12, ocenić12, oliwić12, oślice12, ścieli12, ślince12, śliwce12, uchole12, ucholi12, uświni12, wściel12, cieśni11, ciśnie11, echinu11, hulnie11, hurcie11, ichoru11, niecoś11, nieśli11, niewić11, noście11, olśnie11, oślini11, owiści11, reichu11, reiści11, roście11, roślin11, ścieni11, ściero11, ścierw11, ślinie11, śliwie11, śliwin11, śnicie11, śnieci11, świcie11, świeci11, świeco11, śwince11, wichru11, wichur11, wiechu11, wieści11, wiośle11, wiście11, wonieć11, wrośli11, celonu10, ceorlu10, chinol10, choler10, cholew10, cholin10, chwile10, chwili10, chwilo10, cleniu10, heloci10, leucon10, lichen10, lichie10, lichio10, lichwo10, lucern10, nucili10, orlich10, oświni10, rośnie10, świnie10, świnio10, świren10, świrni10, ulocie10, wiśnie10, wiśnio10, wolich10, chewro9, chinie9, chonie9, chorei9, chowie9, chreio9, chroni9, cieniu9, ciwuni9, crownu9, echowi9, helion9, helowi9, hicior9, ichnie9, lurowi9, nerolu9, nulowi9, nurcie9, owiciu9, rochei9, ulewni9, unicie9, uroili9, uwicie9, uwolni9, uwroci9, welinu9, welonu9, wicher9, wiecho9, wierch9, celowi8, cenili8, ceorli8, cewili8, cielni8, cliwie8, cliwio8, clowni8, hernii8, hernio8, heroin8, hornei8, ilocie8, leciwi8, lewici8, lewico8, licowe8, licowi8, lionce8, loncie8, lorenc8, nurowi8, ocieli8, ocleni8, oliwce8, orlice8, rolnic8, ruinie8, runowe8, runowi8, unerwi8, urnowe8, urnowi8, uwinie8, wcieli8, wlocie8, wolcie8, cenowi7, cerowi7, cierni7, ircowe7, ircowi7, leniwi7, leniwo7, linowe7, linowi7, lirowe7, lirowi7, neroli7, nerwic7, nielwi7, niewol7, nilowe7, nilowi7, noweli7, ocieni7, oliwie7, oliwin7, oliwne7, oliwni7, orcein7, orleni7, owicie7, owieli7, roicie7, roncie7, ronili7, wciero7, wicino7, wierci7, wincie7, winiec7, wiolin7, wnorce7, wolier7, wronce7, ironie6, onerwi6, owinie6, renowi6, wierni6, wionie6, wirion6, wronie6,

5 literowe słowa:

ilość15, iścić15, lśnić15, nieść14, śnieć14, świeć14, wieść14, nucić13, ćwiru12, luśni12, oclić12, uiści12, uroić12, uwroć12, cenić11, cewić11, lenić11, lichu11, liści11, lochu11, lunch11, oleić11, oślic11, ściel11, świru11, uchol11, unieś11, uśnie11, uwieś11, woleć11, choru10, chowu10, hercu10, hucie10, iście10, leśni10, niuch10, nośce10, ohelu10, olśni10, oście10, oślin10, ronić10, rości10, rośli10, ścier10, ślini10, ślino10, śliwo10, śnice10, śnico10, śnili10, świec10, wierć10, winić10, chile9, chili9, chlew9, chlor9, chwil9, ciule9, ciuli9, cwelu9, hunie9, huron9, lecho9, liche9, licho9, lichw9, lucie9, lurce9, lwich9, nulce9, ocelu9, rośne9, rośni9, świni9, uleci9, ulice9, ulico9, wilcu9, wiśni9, wnieś9, wolcu9, cenur8, chero8, chewr8, chino8, chnie8, choin8, chore8, chrei8, ciuro8, ciwun8, curie8, curii8, curio8, echin8, enolu8, hecni8, hicie8, hilei8, hileo8, ichni8, ichor8, inule8, inuli8, inulo8, ircho8, leiwu8, leniu8, lunie8, niech8, nucie8, nurce8, ocher8, oheli8, onuce8, oucie8, reich8, rielu8, rucie8, rulon8, uleno8, ulewo8, ulini8, ulowe8, ulowi8, ulwie8, unici8, urcie8, uwici8, uwili8, uwole8, uwoli8, welur8, wichr8, wiciu8, wiech8, wiecu8, wielu8, wioch8, wnuce8, celni7, celon7, ceorl7, cieli7, cleni7, clone7, clown7, cweli7, cwelo7, hewro7, hieni7, hieno7, hiwie7, howei7, iloci7, ironu7, leico7, lewic7, licie7, lince7, lirce7, lnice7, lnico7, locie7, lorce7, lwice7, lwico7, nerwu7, nowiu7, oceli7, ociel7, oleic7, orlic7, owlec7, rolce7, ruino7, runie7, unerw7, ureno7, urnie7, uroni7, urwie7, wciel7, wilce7, wilec7, wleci7, wolce7, wolec7, wunie7, cieni6, crown6, enoli6, ilowi6, leiwo6, linie6, linio6, liwie6, lnowi6, nerol6, nicie6, nieci6, nieco6, nocie6, norce6, nowel6, oceni6, olein6, oliwi6, orcie6, owici6, owiec6, owili6, rieli6, rocie6, roili6, rolne6, rolni6, wcier6, welin6, welon6, wicie6, wicin6, wieli6, wilie6, wilio6, wiole6, wioli6, wolin6, wolne6, wolni6, iwino5, niwie5, norie5, norii5, nowie5, ornie5, rewii5, rewio5, rowie5, winie5, wonie5, wrone5, wroni5,

4 literowe słowa:

uiść15, chuć14, liść14, rość13, śnić13, choć12, ocuć12, oćcu12, uleć12, clić11, iluś11, oścu11, uwić11, cieć10, cioć10, cnić10, ćeli10, ćelo10, oćce10, unoś10, wleć10, wnuś10, ćwir9, echu9, helu9, holu9, ileś9, iści9, lśni9, nieć9, ośce9, ości9, ośle9, ośli9, owić9, roić9, ruch9, ślin9, śliw9, śnic9, ucho9, uhle9, uhli9, uhlo9, celu8, ciul8, clou8, erhu8, hiwu8, huno8, lech8, lich8, licu8, loch8, luce8, luci8, nieś8, olch8, śnie8, świr8, ulec8, ulic8, wieś8, wnoś8, ceru7, chen7, cher7, chin7, chno7, choi7, chon7, chor7, ciur7, echo7, heco7, heli7, helo7, herc7, hole7, holi7, inul7, irch7, luno7, luro7, nich7, nilu7, nuci7, nule7, nuli7, ochr7, ohel7, onuc7, rule7, ucie7, ulen7, ulew7, ulwo7, uwol7, wicu7, wolu7, wuce7, celi6, celo6, ciel6, clio6, cole6, coli6, cwel6, eonu6, eruw6, euro6, henr6, hero6, hewr6, hien6, inru6, leci6, leic6, lice6, lici6, lico6, lnic6, lwic6, ocel6, ocli6, renu6, rowu6, ruin6, runi6, runo6, unie6, unii6, unio6, uowe6, uowi6, uren6, urno6, uroi6, winu6, wiru6, wlec6, woru6, ceni5, ceno5, cero5, cewi5, cewo5, cnie5, enci5, enol5, ince5, leiw5, leni5, lewi5, lewo5, lino5, liro5, liwo5, liwr5, lnie5, lori5, lwie5, lwio5, nice5, nici5, nico5, nile5, nili5, noce5, ocen5, olei5, oliw5, orce5, orle5, orli5, owce5, riel5, role5, roli5, wcir5, wice5, wici5, wiec5, wile5, wili5, wiol5, woce5, wole5, woli5, eoni4, inie4, inio4, inro4, iron4, iwie4, iwin4, nero4, nerw4, niwo4, noir4, nori4, nowe4, nowi4, orne4, orni4, ower4, rewo4, roni4, rwie4, weno4, wiei4, wini4, wino4, woni4, wron4,

3 literowe słowa:

chu8, uch8, hun7, che6, chi6, cru6, ech6, ecu6, hec6, hel6, hoc6, ich6, ilu6, leu6, lnu6, lun6, lur6, lwu6, nul6, och6, ule6, uli6, ulw6, cel5, cle5, cli5, col5, hen5, her5, hiw5, hoi5, hor5, lec5, lic5, nur5, oru5, rho5, rui5, run5, uno5, urn5, wun5, cen4, cer4, cew4, cie4, cne4, cni4, cno4, elo4, ile4, lei4, len4, lew4, lin4, lir4, liw4, lor4, lwi4, nic4, nil4, noc4, ole4, rol4, wic4, eon3, ero3, ino3, inr3, ner3, nie3, niw3, nor3, one3, oni3, rei3, ren3, rew3, rio3, roi3, wen3, wie3, wii3, win3, wir3, wre3,


Najdłuższe wyrazy z liter NIERUCHLIWOŚĆ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIERUCHLIWOŚĆ to

nieruchliwość

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

leniuchowi

. Ilość liter: 10

Anagramy ze słowa NIERUCHLIWOŚĆ

Ze słowa NIERUCHLIWOŚĆ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIERUCHLIWOŚĆ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIERUCHLIWOŚĆ to

nieruchliwość

. 28 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

ruchliwość

. wartość punktowa tego słowa to: 25


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty