Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEOPINIUJĄCEGO

Z liter NIEOPINIUJĄCEGO można ułożyć aż 949 wyrazów - Sprawdź jakie!

15 literowe słowa:

nieopiniującego27,

14 literowe słowa:

niepionującego26,

13 literowe słowa:

nieopiniujące23,

12 literowe słowa:

opiniującego24, nieoponujące22, niepionujące22, niepogojeniu19, pogniecionej18,

11 literowe słowa:

niepogujące23, pionującego23, nienegująco22, nienogujące22, niepijącego21, niepojącego21, niegoniącej20, nieogniącej20, pogniecioną19, nieupojnego18, ugniecionej18, niepogniciu17, opiniujecie17, pognieceniu17, nieopojeniu16, niepogojeni16, epinicjonie15, niepognicie15, pocienieniu15, pocienionej15, pogniecione15,

10 literowe słowa:

opiniujące20, pocieniują20, ciągnieniu19, ciągnionej19, nieginącej19, niegnijące19, niegnojące19, nieupojoną19, ugniecioną19, niepnącego18, pieniącego18, ciągnienie17, niegoniące17, nieogniące17, epinicjonu16, niegojeniu16, opiniujcie16, oponujecie16, pionujecie16, pocienioną16, pocieniuje16, pognijecie16, gniecionej15, nieogniciu15, niepojeniu15, nieupojeni15, nieupojnie15, nieupojone15, pogonieniu15, ugniecione15, ugnieciono15, niepoceniu14, poginiecie14, pognieceni14, cienionego13, nieognicie13, nieopojeni13, ocienieniu13, ocienionej13, pienionego13, pogonienie13, pocienieni12, pocienione12,

9 literowe słowa:

opiniując19, oponujące19, piejącego19, pionujące19, pociągnij19, niegnącej18, niegojące18, niegojąco18, nieupojną18, niegojoną17, niepijące17, niepnącej17, niepojące17, pieniącej17, pociągnie17, pogujecie17, ciągnieni16, ciągnione16, gniecioną16, nieginące16, niepojoną16, nogujecie16, pogojeniu16, oponujcie15, pionujcie15, pocieniuj15, pognijcie15, ponuconej15, ugnojenie15, gnieceniu14, niegniciu14, nieupojne14, nieupojni14, ocienioną14, ognijecie14, penguinie14, pogojenie14, ugnieceni14, epinicjon13, niegojeni13, niegojone13, nieopiciu13, nieupicie13, ocipieniu13, ociupinie13, ogonieniu13, pogniecie13, pogonicie13, ponucenie13, cenionego12, cienieniu12, cienionej12, gniecione12, gnieciono12, nieconego12, niegnicie12, niepojeni12, niepojone12, ocenieniu12, ocenionej12, pienieniu12, pienionej12, pogonieni12, nieopicie11, ocipienie11, ogonienie11, oponencie11, pinnoicie11, ocienieni10, ocienione10,

8 literowe słowa:

pogujące20, negujące19, negująco19, nogujące19, uciągnij19, oponując18, pijącego18, pionując18, pojącego18, ugnojoną18, cieniują17, gnojnicą17, goniącej17, ociągnij17, ogniącej17, opiniują17, uciągnie17, ocipieją16, ociupiną16, pogujcie16, ponuconą16, cienieją15, negujcie15, niegnące15, nogujcie15, ociągnie15, ugnijcie15, upojnego15, gnojeniu14, niepiąci14, niepnące14, pieniące14, pocienią14, pogniciu14, ugnojeni14, ugnojone14, unijnego14, upijecie14, upnijcie14, cienioną13, cieniuje13, gnijecie13, gnojnice13, gnojnico13, nuconego13, ocenioną13, ognijcie13, opiniuje13, opojeniu13, pienioną13, pogojeni13, ugniecie13, ugnoicie13, upojenie13, epigonce12, gnojenie12, gonieniu12, gonionej12, nicponiu12, niepiciu12, nieupici12, ocipieje12, ociupino12, ognieniu12, opijecie12, opnijcie12, pognicie12, pogoicie12, pogoniec12, ponuceni12, ponucone12, upniecie12, upocenie12, cenieniu11, cenionej11, epigonie11, giniecie11, gnieceni11, nicieniu11, nieceniu11, niecnego11, niecniej11, nieconej11, ocennego11, ogonicie11, opojenie11, piennego11, gonienie10, nicponie10, nieopici10, niepicie10, ognienie10, ogonieni10, opniecie10, oponenci10, pienicie10, pinnicie10, poecinie10, cienieni9, cienione9, cieniono9, nicienie9, ocenieni9, ocenione9, pienieni9, pienione9, pieniono9,

7 literowe słowa:

pogując19, negując18, nogując18, opuncją17, pociągu17, ciągnij16, ginącej16, gnijące16, gnojące16, oponują16, pionują16, pogniją16, upojoną16, eugenią15, gnojoną15, joginią15, piejące15, pnącego15, pociągi15, ciągnie14, goniące14, gujocie14, ogniące14, ogonicą14, pognoju14, pogonią14, ciupnij13, eugenij13, gojeniu13, gonioną13, opuncje13, opuncji13, opuncjo13, pieniąc13, poeciną13, upijcie13, cenioną12, cieniuj12, gnijcie12, gnojnic12, jogince12, junocie12, nieconą12, nuconej12, ocienią12, ogniciu12, opiniuj12, oponuje12, penguin12, pionuje12, pognije12, pognoje12, pojeniu12, upojeni12, upojnie12, upojone12, ciepnij11, ciponiu11, ciupnie11, eugenii11, eugenio11, gnojeni11, gnojone11, gojenie11, joginie11, neogenu11, ocipiej11, ociupin11, opijcie11, piejcie11, pijecie11, pnijcie11, poceniu11, pojecie11, puencie11, unijnie11, upoicie11, cennego10, cieniej10, cnieniu10, epigoni10, gniecie10, gniocie10, gnoicie10, gonicie10, ingocie10, jenocie10, joincie10, jonicie10, niecnej10, nocnego10, nucenie10, ocennej10, ognicie10, ogonice10, opojeni10, piennej10, poginie10, pogonie10, pojenie10, ciepnie9, ciponie9, enginie9, geninie9, gonieni9, gonione9, jononie9, nepocie9, nicponi9, niepici9, ongonie9, opoicie9, pniecie9, pocenie9, pocieni9, poecino9, poincie9, cenieni8, cenione8, ceniono8, cnienie8, nicieni8, nieceni8, niecnie8, niecone8, niecono8, nieenci8, nonecie8, pinenie8,

6 literowe słowa:

pogują17, negują16, nogują16, picują16, ugnoją16, gnącej15, gnijąc15, gnojąc15, goecją15, gojące15, gojąco15, nicują15, nocują15, pogoją15, uciągi15, upojną15, ciupią14, ciupną14, gojoną14, ogniją14, piejąc14, pijące14, pnącej14, pociąg14, pojące14, ponucą14, unijną14, ginące13, goniąc13, nuconą13, ogniąc13, poginą13, poguje13, pojoną13, ciepią12, ciepną12, cupnij12, geniną12, neguje12, niunią12, noguje12, ogonią12, picuje12, cienią11, gniciu11, gnojce11, goecje11, goecji11, goecjo11, juncie11, nicuje11, niecną11, nocuje11, nogciu11, ocenią11, ocenną11, opinią11, oponuj11, peonią11, pienią11, pienną11, pionuj11, pognij11, pogonu11, ujecie11, upojne11, upojni11, ciupie10, cupnie10, gojeni10, gojone10, gonnej10, jogini10, jononu10, ognije10, ongonu10, opiciu10, pijcie10, ponuci10, puncie10, unijne10, unijni10, upicie10, cennej9, cieniu9, eocenu9, epigon9, gnecie9, gnicie9, goicie9, goncie9, goniec9, jeniec9, nocnej9, nogcie9, nuceni9, nucone9, nucono9, ogonic9, opinij9, peonij9, pieniu9, pinenu9, pognie9, pognoi9, pogoni9, pojeni9, pojone9, unicie9, ciepie8, ciponi8, engine8, genino8, gonnie8, innego8, jeonie8, neogen8, nepoci8, niunie8, ogonie8, opicie8, opiece8, opince8, oponce8, piecie8, pincie8, poecie8, poicie8, cienie7, niecne7, niecni7, niecno7, ocenie7, ocenne7, ocenni7, ocieni7, opinie7, opinii7, opinio7, oponie7, peonie7, peonii7, peonio7, pienie7, pienne7, pienni7, pionie7, poenie7, neonie6,

5 literowe słowa:

jungą15, ciągu14, gojąc14, uciąg14, uncją14, upiją14, upoją14, ciupą13, cupną13, genuą13, gniją13, gnoją13, gunią13, jengą13, opcją13, pecją13, pijąc13, pojąc13, puncą13, upocą13, ciągi12, congą12, encją12, ginąc12, gnące12, nocją12, onucą12, opiją12, opoją12, pieją12, pogną12, poguj12, gnoju11, gonią11, gonną11, jungi11, jungo11, jupce11, neguj11, ninją11, noguj11, ognią11, piąci11, picuj11, pnące11, ugnij11, cenią10, cenną10, gejce10, gojce10, jucie10, nicią10, nicuj10, niecą10, nocną10, nocuj10, oceną10, opoju10, oponą10, piegu10, pingu10, pinią10, pioną10, poeną10, pongu10, uncje10, uncji10, uncjo10, upije10, upnij10, upoje10, ciupo9, genui9, genuo9, gnije9, gnoje9, gunie9, gunio9, jengi9, jengo9, jogin9, junie9, nenią9, ognij9, ogniu9, opcje9, opcji9, opcjo9, pecje9, pecji9, pecjo9, piciu9, piecu9, punce9, punco9, ugnie9, ugnoi9, upici9, upiec9, upoci9, cnego8, congi8, congo8, encje8, encji8, encjo8, gicie8, gocie8, jecie8, jocie8, nocje8, nocji8, nocjo8, nogci8, nucie8, onuce8, onuco8, opije8, opnij8, opoje8, oucie8, peonu8, piegi8, pieje8, pingi8, pinij8, pionu8, pogoi8, pogon8, pongi8, punie8, unici8, upnie8, cepie7, cipie7, epice7, epoce7, genie7, genin7, ginie7, gonie7, gonne7, gonni7, innej7, jenie7, jonie7, jonon7, nenij7, neonu7, niego7, ninje7, ninji7, ninjo7, niuni7, ognie7, ogoni7, onego7, ongon7, opici7, opiec7, opoce7, pecie7, picie7, piece7, pince7, pocie7, poeci7, cenie6, cenne6, cenni6, cieni6, encie6, eocen6, necie6, nepie6, nicie6, nieci6, nieco6, nipie6, nocie6, nocne6, nocni6, oceni6, oceno6, opnie6, penie6, penne6, penni6, peoni6, pieni6, pinen6, pinie6, pinii6, pinio6, piono6, poeno6, ponie6, eonie5, nenie5, nenii5, nenio5, nonie5,

4 literowe słowa:

jugą14, goją12, jogą12, pucą12, ugną12, ciąg11, gnąc11, nucą11, piją11, poją11, puną11, upną11, cipą10, geju10, giną10, goju10, jeną10, jigu10, jogu10, jugi10, jugo10, jung10, nogą10, picą10, pnąc10, pocą10, unią10, ceną9, cugi9, juce9, nicą9, nipą9, nocą9, ojcu9, opną9, upij9, cepu8, ciup8, geje8, genu8, ginu8, gnij8, goje8, goji8, gonu8, guni8, inią8, inną8, jego8, jeng8, jigi8, jogi8, jogo8, jonu8, ngui8, noną8, picu8, puce8, puco8, punc8, unij8, cnej7, cong7, goci7, jeep7, nepu7, nuci7, ojce7, onuc7, opij7, pieg7, piej7, pije7, ping7, pinu7, pnij7, pniu7, pogo7, poje7, pong7, puno7, ucie7, upoi7, ciep6, cipo6, eonu6, epce6, gnie6, gnoi6, goni6, inij6, jeno6, jeon6, joni6, niej6, nogi6, nogo6, ogni6, ogon6, onej6, ongi6, pice6, pici6, pico6, piec6, poci6, poco6, unie6, unii6, unio6, ceni5, ceno5, cnie5, ecie5, enci5, ince5, nice5, nici5, nico5, nipo5, noce5, ocen5, open5, opie5, opoi5, opon5, peon5, pion5, pnie5, poen5, pono5, eoni4, inie4, inii4, inio4, inne4, inni4, neon4, nono4,

3 literowe słowa:

gną9, jug9, cną8, cug8, pną8, cup7, gej7, gnu7, goj7, jig7, jog7, jun7, nią7, oną7, puc7, uje7, ecu6, opu6, pij6, piu6, pun6, cep5, cip5, ego5, gen5, gie5, gin5, goi5, gon5, jen5, jin5, jon5, ogi5, pic5, uno5, cen4, cie4, cne4, cni4, cno4, nep4, nic4, nip4, noc4, pen4, pie4, pin4, pni4, poi4, pon4, eon3, iii3, ino3, nie3, non3, one3, oni3, ono3,

2 literowe słowa:

8, gu6, ej4, go4, je4, nu4, oj4, ce3, ci3, co3, op3, pe3, pi3, po3, ee2, en2, eo2, ii2, in2, ni2, no2, on2, oo2,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEOPINIUJĄCEGO

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEOPINIUJĄCEGO to

nieopiniującego

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

niepionującego

. Ilość liter: 14

Anagramy ze słowa NIEOPINIUJĄCEGO

Ze słowa NIEOPINIUJĄCEGO nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEOPINIUJĄCEGO - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEOPINIUJĄCEGO to

nieopiniującego

. 27 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

niepionującego

. wartość punktowa tego słowa to: 26

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty