Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEOPIEKUJĄCYM

Z liter NIEOPIEKUJĄCYM można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

nieopiekującym27,

13 literowe słowa:

niekopiującym26, nieopiekujący25,

12 literowe słowa:

niepikującym25, opiekującymi25, niekopiujący24, niekopiujące23, niekopiącemu22, pocieniujemy20,

11 literowe słowa:

kopiującymi24, opiekującym24, niekującymi23, niemopujący23, niepikujący23, opiniującym23, pionującymi23, niekojącemu22, niemopujące22, niepijącemu22, niepikujące22, niepojącemu22, nieumiejący22, niekojącymi21, niekpiącemu21, niepiejącym21, niepojącymi21, niekopiącej20, niekopiącym20, niepiekącym20, pociemnieją20, pocieniujmy19, poniemiecką19, imponujecie18, jonieckiemu18, pocieknijmy18, niepokuciem17, piemonckiej17, pioneckiemu17, ponieckiemu17, pociekniemy16,

10 literowe słowa:

kopiującym23, pikującymi23, imponujący22, niekującym22, opiekujący22, pionującym22, imponujące21, opiekujące21, opiniujący21, niekojącym20, niepijącym20, niepojącym20, opiniujące20, pocieniują20, niekpiącej19, niekpiącym19, niemiejący19, niepiejący19, pieniącemu19, niekopiący18, niepiekący18, ociemnieją18, opiekujemy18, ucieknijmy18, cieniujemy17, imponujcie17, kopiujecie17, niekopiące17, niepiekąco17, niepuckiej17, opiekujcie17, opiniujemy17, upomnijcie17, niepomyciu16, ocieknijmy16, ocipiejemy16, pionujecie16, pocieniuje16, pomknijcie16, uciekniemy16, umiecionej16, monieckiej15, niekociemu15, nieokuciem15, niepokucie15, okupieniem15, pioneckiej15, pociemniej15, pomieceniu15, ponieckiej15, niepomycie14, ociekniemy14, piemonckie14, pomkniecie14,

9 literowe słowa:

pikującym22, knującymi21, koncypują21, kopiujący21, imponując20, kopiujące20, miniujący20, niekujący20, opiekując20, piejącemu20, pionujący20, kipiącemu19, kopiącemu19, miniujące19, niekujące19, opiniując19, piejącymi19, piekącemu19, pionujące19, pominiują19, kmiecieją18, kminiącej18, kopcujemy18, kopiącymi18, niekojący18, niemyjące18, niepijący18, niepojący18, nieupicką18, ociupinką18, piekącymi18, pomąceniu18, ukąpiecie18, ciemnieją17, ciuknijmy17, ciupnijmy17, koncypuje17, kopiujemy17, mieniącej17, niekojące17, niekpiący17, niemiejąc17, niepijące17, niepojące17, opcyjnemu17, opiekujmy17, piemoncką17, pieniącej17, pieniącym17, umiecioną17, cieniujmy16, epinicjum16, kopiujcie16, mopujecie16, nieepicką16, niekmiecą16, niekpiące16, niekpiąco16, niemiecką16, oniemieją16, opiniujmy16, pikujecie16, pionujemy16, pojemniku16, pokujecie16, pomącenie16, puknijcie16, punickiej16, umknijcie16, cieknijmy15, ciepnijmy15, ciukniemy15, ciupniemy15, epickiemu15, kopijnicy15, kujniecie15, kupionymi15, minujecie15, myknijcie15, niepuckim15, ocipiejmy15, piemoncku15, pionujcie15, pocieniuj15, pominiuje15, pomyjecie15, ponckiemu15, pyknijcie15, ukojeniem15, upojeniem15, cieniejmy14, cienkiemu14, emocyjnie14, epinicjom14, iniekcjom14, jenieckim14, jonieckim14, kmieceniu14, kopnijcie14, kupieniem14, kupieniom14, menueciki14, moknijcie14, niekuciem14, niekuciom14, niemiecku14, nieomyciu14, niepokuci14, niepuckie14, nieumycie14, ociupinek14, opiekunce14, opiekunem14, piecykiem14, pocieknij14, pojemniki14, pojmiecie14, pojnikiem14, pomiejcie14, pomnijcie14, pukniecie14, ukopiecie14, umieciony14, umkniecie14, upoceniem14, upomnicie14, ciekniemy13, ciepniemy13, jonieckie13, kopceniem13, miecionej13, mykniecie13, niekmiecy13, niekociej13, nieokucie13, niepomyci13, ociemniej13, okupienie13, omieceniu13, opiekunie13, piemoncki13, pioneckim13, pocienimy13, ponieckim13, pykniecie13, umiecione13, kopieniem12, kopniecie12, mokniecie12, monieckie12, nieepicko12, niemiecko12, nieomycie12, okpieniem12, pioneckie12, pocieknie12, pomieceni12, pomniecie12, ponieckie12,

8 literowe słowa:

knującym20, kującymi20, mopujący20, pikujący20, kojącemu19, kopiując19, minujący19, mopujące19, ocynkują19, pijącemu19, pikujące19, pocynują19, pojącemu19, umiejący19, imponują18, kojącymi18, kpiącemu18, miniując18, minujące18, opiekują18, piejącym18, pijącymi18, pionując18, pojącymi18, ukąpiemy18, umiejące18, cieniują17, emocyjną17, kipiącej17, kipiącym17, kopcujmy17, kopiącej17, kopiącym17, kpiącymi17, moknącej17, niepucką17, opiniują17, piekącej17, piekącym17, pomnącej17, cupnijmy16, ekumenią16, iniekcją16, jeniecką16, joniecką16, kminiący16, kocujemy16, koncypuj16, kopiujmy16, kucnijmy16, mocnieją16, ocipieją16, ociupiną16, picujemy16, pikujemy16, pokujemy16, puknijmy16, punkcjom16, cienieją15, kąpiecie15, kminiące15, kujniemy15, mieniący15, moniecką15, mopujcie15, nicujemy15, niemieją15, nocujemy15, ocynkuje15, pieniący15, pikujcie15, pionecką15, pionujmy15, pociekną15, pocynuje15, pokujcie15, pomąceni15, poniecką15, ukojnymi15, umyjecie15, upickiej15, upojnymi15, ciupiemy14, cupniemy14, ekumenij14, imponuje14, jeniecku14, jockeyem14, joniecku14, kicnijmy14, kipnijmy14, knujecie14, kompucie14, kopnijmy14, kucniemy14, kupionej14, kupionym14, miecioną14, mieniące14, minujcie14, niekocią14, ociemnią14, ocknijmy14, okujecie14, opiekuje14, pieniące14, piknijmy14, pocienią14, pokuciem14, pominiuj14, pomyjcie14, ponucimy14, pukniemy14, punickim14, ucieknij14, ujmiecie14, ukopiemy14, umiejcie14, unickiej14, upijecie14, upnijcie14, cieniuje13, cukiniom13, emocyjne13, emocyjni13, epickiej13, iniekcyj13, kmieciej13, kopceniu13, kopiejce13, menuecik13, mknijcie13, moniecku13, nicejkom13, niemyciu13, niepucki13, niepucko13, nieumyci13, ociupiny13, okpijcie13, okupicie13, omyjecie13, opiekuny13, opiniuje13, piecykom13, pionecku13, pojemnik13, ponckiej13, poniecku13, punickie13, ukojenie13, upiekiem13, upojenie13, upominek13, upominki13, ciemniej12, cienkiej12, ciepiemy12, cynikiem12, ekumenii12, ekumenio12, iniekcje12, iniekcjo12, jeniecki12, jeniecko12, joniecki12, jonikiem12, kicniemy12, kipniemy12, kojeniem12, kopieniu12, kopniemy12, kupienie12, mieceniu12, mocnieje12, niekucie12, nieokuci12, nieukiem12, ocieknij12, ociemnij12, ocipieje12, ockniemy12, ocynkiem12, okpieniu12, okupieni12, opiekuni12, opijecie12, opnijcie12, opunimie12, pikniemy12, pojemnie12, pojeniem12, pomieniu12, ponckimi12, pyknicie12, ucieknie12, umieceni12, upniecie12, upocenie12, ciponiem11, knieciom11, koceniem11, kopcenie11, kopiecie11, kpieniem11, kpieniom11, mieciony11, mkniecie11, mokiecie11, moniecki11, niekocim11, niemycie11, nieomyci11, ocienimy11, oniemiej11, pienikom11, pimencie11, pionecki11, pionkiem11, poceniem11, pomiecie11, pomnicie11, poniecki11, ponikiem11, eponimie10, kopienie10, miecione10, miocenie10, niekocie10, niemocie10, ocieknie10, okenicie10, okpienie10, omieceni10, opieniek10, opniecie10, poecinie10, pomienie10,

7 literowe słowa:

kującym19, cynkują18, knujący18, kopcują18, mopując18, pikując18, punkcją18, knujące17, kojącym17, kopiują17, minucją17, minując17, ocynują17, opuncją17, pijącym17, pojącym17, umiejąc17, kpiącej16, kpiącym16, miniują16, mknącej16, opcyjną16, piejący16, pionują16, pnącemu16, punicką16, ukąpcie16, cukinią15, ekumeną15, eukomią15, inuicką15, kąpiemy15, kipiący15, kocujmy15, komunią15, kopiący15, kupioną15, mąceniu15, mąconej15, moknący15, nicejką15, picujmy15, piejące15, piekący15, pikujmy15, pnącymi15, pojemną15, pokujmy15, pomnący15, punkcyj15, uciekną15, umocnią15, cynkuje14, jockeyu14, kącinom14, kipiące14, kminiąc14, knujemy14, kopcuje14, kopiące14, kujnymi14, minucyj14, moknące14, nicujmy14, nocujmy14, ocynkuj14, okujemy14, opuncyj14, piekące14, piekąco14, pocieką14, pocynuj14, pomnące14, puckiej14, punkcje14, punkcji14, punkcjo14, ukojnym14, umyjcie14, upijemy14, upnijmy14, upojnym14, ciemnią13, ciuknij13, ciupkom13, ciupnij13, cukinij13, eukomij13, imponuj13, kącinie13, kniecią13, knujcie13, komunij13, kopiuje13, kujecie13, kujocie13, kujonce13, kujonem13, kupnymi13, mącenie13, mąkinie13, mąkinio13, mieniąc13, minucje13, minucji13, minucjo13, niemocą13, nukijce13, ociekną13, ocynuje13, okpijmy13, okujcie13, okupimy13, opiekuj13, opuncje13, opuncji13, piecyku13, pieniąc13, poeciną13, pojniku13, pomyciu13, puckiem13, puckimi13, umocnij13, upickim13, upijcie13, upocimy13, upomnij13, cieniuj12, cmoknij12, cyjonem12, ekumeny12, jockeye12, junocie12, kencjom12, kiciemu12, kmiecej12, kmieciu12, knuciem12, knuciom12, kociemu12, kojeniu12, komicje12, kopcimy12, kopijce12, kopnemu12, kpijcie12, kujonie12, kupicie12, kupiony12, kuponem12, miniuje12, mocniku12, mucynie12, mupecie12, myjecie12, ocienią12, okuciem12, okupcie12, omyjcie12, opcyjne12, opcyjni12, opijemy12, opiniuj12, opnijmy12, opunimy12, piejemy12, pionuje12, pojemny12, pojeniu12, pokucie12, pomknij12, pomniku12, punicki12, punicko12, punkcie12, punkiem12, ucinkom12, ujemnie12, ukojeni12, ukojnie12, ukopcie12, unickim12, upiciem12, upiciom12, upickie12, upiekom12, upniemy12, upojeni12, upojnie12, cieknij11, ciemnej11, ciepnij11, ciponiu11, ciuknie11, ciupnie11, cukinie11, cukinio11, cyjonie11, cynikom11, cynkiem11, ekumeno11, epickim11, eponimu11, eukomie11, eukomii11, imionku11, ionicum11, kniejom11, knocimy11, koceniu11, komunie11, komunii11, kopciem11, kopiemy11, kopnymi11, kopycie11, kpieniu11, kumenie11, kuminie11, kupieni11, kupione11, kuponie11, miejcie11, minucie11, miocenu11, mnijcie11, mocniej11, mykicie11, nicejek11, nicejki11, nicejko11, niekuci11, nieukom11, ocipiej11, ociupin11, opiekun11, opijcie11, pecynom11, piecyki11, piejcie11, pieniku11, pijecie11, piknicy11, pneumie11, pnijcie11, poceniu11, pojecie11, pojemne11, pojemni11, pojniki11, pokunie11, pomycie11, ponckim11, puencie11, ukoicie11, umiecie11, unickie11, unikiem11, upoicie11, ceikiem10, cekinem10, cekinom10, ciekiem10, cieniej10, cienimy10, cienkim10, cmoknie10, cymenie10, epickie10, epikiem10, eponimy10, impecie10, jenocie10, joincie10, jonicie10, kmiecie10, kmiocie10, kojenie10, komecie10, kopceni10, kopicie10, mikocie10, mioceny10, mocniki10, nickiem10, niecimy10, nieckom10, niemiej10, niemocy10, niemyci10, nockiem10, ocenimy10, okpicie10, opiciem10, opniemy10, pecynie10, pekince10, pekinem10, pekinom10, pienimy10, pikocie10, pinkiem10, poeciny10, pojenie10, pomknie10, pomniki10, ponckie10, umienie10, cekinie9, cieknie9, ciemien9, ciemion9, ciemnie9, ciemnio9, cieniem9, cieniom9, cienkie9, ciepnie9, ciponie9, eponimi9, imencie9, imionek9, inmecie9, kimonie9, kniecie9, kocenie9, kocinie9, kominie9, kopieni9, kpienie9, mieceni9, minecie9, mniecie9, monecie9, monicie9, nepocie9, niekoci9, niemiec9, niemoce9, ociemni9, okpieni9, omiecie9, pekinie9, pieniek9, pieniem9, pieniom9, pniecie9, pocenie9, pocieni9, poincie9, pominie9,

6 literowe słowa:

pikują16, pokują16, ukojną15, upojną15, epicką13, kąpcie13, knieją13, kopiąc13, kopicą13, kpiące13, kpiąco13, piekąc13, poncką13, cupnij12, kącino12, kociną12, kocuje12, konicą12, kucnij12, kujcie12, kujony12, ocieką12, picuje12, ukojny12, upojny12, ciupek11, ciupki11, ciupko11, epicku11, juncie11, kopciu11, kupcie11, kupiec11, nicuje11, nocuje11, pionuj11, pokuci11, poncku11, puckie11, ujecie11, upicki11, upojne11, upojni11, cekinu10, ciupie10, cupnie10, jockei10, kencje10, kencji10, kencjo10, kiciej10, kicnij10, kipnij10, knucie10, kociej10, koicje10, koicji10, kopnej10, kopnij10, kucnie10, kupien10, kupnie10, ocknij10, okucie10, okupie10, onucek10, onucki10, opiciu10, pekinu10, pijcie10, piknij10, pionku10, pojnik10, poniku10, ponuci10, puknie10, puncie10, ucinek10, ucinki10, ucinko10, ukopie10, unicki10, unicko10, upicie10, upieki10, cieniu9, eocenu9, epicki9, epicko9, jeniec9, joniki9, kipcie9, knieje9, kniejo9, kojeni9, kopcie9, kopice9, kopiec9, kpicie9, kpince9, nieuki9, opinij9, pecyno9, peonij9, pieniu9, pojeni9, poncki9, unicie9, cienki8, cienko8, ciepie8, ciponi8, ekipie8, eoceny8, ikonce8, jeonie8, kencie8, kicnie8, kiepie8, kipnie8, knieci8, knocie8, koceni8, koicie8, koncie8, konice8, koniec8, kopien8, kopnie8, kpinie8, nepoci8, niecek8, niecki8, niecko8, ocknie8, opicie8, opiece8, opieki8, opince8, opinek8, opinki8, piecie8, pienik8, piknie8, pincie8, pionek8, pionki8, poecie8, poicie8, poniki8, cienie7, ikonie7, ocenie7, ocieni7, opinie7, peonie7, peonii7, pienie7, pionie7, poenie7,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEOPIEKUJĄCYM

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEOPIEKUJĄCYM to

nieopiekującym

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

niekopiującym

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa NIEOPIEKUJĄCYM

Ze słowa NIEOPIEKUJĄCYM nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEOPIEKUJĄCYM - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEOPIEKUJĄCYM to

nieopiekującym

. 27 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

niekopiującym

. wartość punktowa tego słowa to: 26


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty