Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEOPIEKUŃCZA

Z liter NIEOPIEKUŃCZA można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

nieopiekuńcza24,

12 literowe słowa:

nieociupeńka23, niepouciekań23,

11 literowe słowa:

nieuczepiań21, niezakupień21, niepoczekań20, niezakopceń20, nieoczepiań19, niezupackie16, pouciekanie16, kopieniacze14,

10 literowe słowa:

niekupczeń21, ociupeńkie21, opiekuńcza21, opiekuńcze21, nieokupień20, niepouczań20, niepouczeń20, nieucapień20, nieuciekań20, ukończenia20, ukończenie20, niepokicań19, nieczepiań18, nieociekań18, nieopiekań18, niezakpień18, niezapoceń18, pieniaczeń18, niepokucia15, niepokucie15, niezupacki15, poczekaniu15, zakopceniu15, niezakucie14, oczepianiu14, oczepieniu14, opieczeniu14, uczepianie14, uczepienia14, upieczenia14, zakupienie14, nakopiecie13, nieopackie13, pieniaczek13, pieniaczko13, poczekanie13, poznikacie13, zakopcenie13, zakopiecie13, oczepianie12, oczepienia12, opieczenia12,

9 literowe słowa:

ociupeńka20, ociupeńki20, pouciekań20, kończeniu19, nieciukań19, nieciupań19, niekupień19, nieopukań19, niepiukań19, nieukopań19, nieupoceń19, ukończeni19, niekopceń18, pończanek18, pończanki18, kończenia17, kończenie17, naczepień17, napieczeń17, napieńcie17, niecapień17, nieciekań17, nieciepań17, nieczekań17, niekopień17, nieokpień17, niepaczeń17, pocieniań17, pocienień17, pończanie17, zapieńcie17, zacienień16, zapienień16, kupczenia14, kupczenie14, nakupicie14, niepokuci14, niepuckie14, nieupicka14, ociupinek14, ociupinka14, okupancie14, opiekaczu14, opiekunce14, paznokciu14, pieniacku14, pokicaniu14, pukniecie14, ukapiecie14, ukopiecie14, zakupicie14, czepianiu13, czepieniu13, nieokucia13, nieokucie13, niezakuci13, ociekaniu13, okupienia13, okupienie13, opiekaniu13, opiekunie13, pieczeniu13, pieniaczu13, pouczanie13, pouczenia13, pouczenie13, ucapienie13, uciekanie13, uczepiane13, uczepiani13, uczepiano13, uczepieni13, uczepiona13, uczepione13, upieczeni13, upieczona13, upieczone13, zakpieniu13, zakupieni13, zakupione13, zapoceniu13, kapniecie12, kapocinie12, kopniecie12, nieepicka12, nieepicko12, nieopacki12, nieozucia12, nieozucie12, okapiecie12, opiekacie12, opiekacze12, paznokcie12, pieczonek12, pieczonka12, pieczonki12, pieniacko12, pioneckie12, pocieknie12, pokicanie12, ponieckie12, zakopceni12, zapieckie12, czepianie11, czepienia11, kozieniec11, ociekanie11, oczepiane11, oczepiani11, oczepieni11, opieczeni11, opiekanie11, pieczenia11, pieniacze11, zacieknie11, zakpienie11, zapniecie11, zapocenie11, eikozanie10,

8 literowe słowa:

kozieńcu18, nakupień18, niekucań18, niepukań18, poucinań18, uczepiań18, uczepień18, upieczeń18, zakupień18, nakopceń17, nieuczeń17, poczekań17, zakopceń17, kończeni16, kozieńca16, kozieńce16, nakipień16, niecokań16, nieczkań16, niekicań16, niekoceń16, niekopań16, niekpień16, niepikań16, niepoceń16, oczepiań16, oczepień16, opieczeń16, poniańcz16, poznikań16, zakipień16, kniazień15, niezipań15, ocieniań15, ocienień15, zacenień15, czapniku13, czepiaku13, keczupie13, kopceniu13, kuciapie13, nakupcie13, niepucka13, niepucki13, niepucko13, okupanci13, okupicie13, opukacie13, panoczku13, pionecku13, piukacie13, pniaczku13, poniecku13, poucieka13, punciaki13, punickie13, zakupcie13, zapiecku13, zupackie13, capieniu12, cekauzie12, ciekaniu12, ciepaniu12, ciukanie12, ciupanie12, czekaniu12, kopieniu12, kupienia12, kupienie12, neokiczu12, niekucia12, niekucie12, nieokuci12, nokaucie12, ociupina12, oczniaku12, okpieniu12, okupieni12, opiekuna12, opiekuni12, opinaczu12, opukanie12, paczeniu12, piukanie12, pouczane12, pouczani12, pouczeni12, ucapieni12, ucapione12, uciekano12, ucieknie12, uczniaki12, ukopanie12, unakicie12, unikacie12, upinacie12, upinacze12, upniecie12, upocenia12, upocenie12, zacuknie12, czapniki11, czepiaki11, eikozanu11, kapiecie11, kopanice11, kopcenia11, kopcenie11, kopiecie11, nakipcie11, nakopcie11, niekapce11, nieozuci11, okapnice11, opiekacz11, pakiecie11, panoczek11, panoczki11, paznokci11, pionecka11, pionecki11, pniaczek11, pniaczki11, poniecka11, poniecki11, uznoicie11, zacieniu11, zakipcie11, zakopcie11, zakpicie11, zapiecek11, zapiecki11, akonicie10, ankiecie10, capienie10, ciekanie10, ciepanie10, czekanie10, czepiane10, czepiani10, czepiano10, czepieni10, czepiona10, czepione10, epicznie10, kopienia10, kopienie10, koziniec10, naczepie10, napiecze10, napoicie10, neokicze10, nieaecki10, niecapie10, niekacie10, niekacze10, niekaczo10, niekocia10, niekocie10, ocieknie10, oczniaki10, okenicie10, okpienia10, okpienie10, opacznie10, opiekane10, opiekani10, opieniek10, opinacie10, opinacze10, opniecie10, paczenie10, peniacie10, pieczeni10, pieczona10, pieczone10, pieniacz10, pocienia10, poecinie10, poznacie10, zakoceni10, zapoceni10, znikacie10, akinezie9, kazeinie9, niekozia9, niekozie9, niepazie9, zacienie9,

7 literowe słowa:

kupczeń18, kozińcu17, okupień17, opieńku17, ponuceń17, pouczań17, pouczeń17, ucapień17, uciekań17, kapeńce16, nauczeń16, pokicań16, zanuceń16, czepiań15, czepień15, kozińca15, kozińce15, napoceń15, ociekań15, ocipień15, ocknień15, opiekań15, opieńce15, opieńka15, opieńki15, pieczeń15, pieńcie15, pończan15, zakpień15, zapoceń15, cienień14, niepiań14, oceniań14, ocenień14, pieniań14, pienień14, ziońcie14, nieziań13, czopiku12, kapucie12, kopaczu12, kuciapo12, kupicie12, okupcie12, opaczku12, pokucia12, pokucie12, pukacie12, punciak12, punicka12, punicki12, punicko12, punkcie12, ukapcie12, ukopcie12, upickie12, zupacki12, ciponiu11, ciukane11, ciukani11, ciukano11, ciuknie11, ciupane11, ciupani11, ciupano11, ciupnie11, cokaniu11, cukinia11, cukinie11, cukinio11, czekanu11, czkaniu11, inuicka11, kapuzie11, kicaniu11, koceniu11, kopaniu11, kpieniu11, kucanie11, kupieni11, kupiona11, kupione11, kuponie11, nacieku11, napiciu11, nauczek11, nauczki11, nauczko11, niekuci11, ociupin11, opiekun11, opukane11, opukani11, paniczu11, pieniku11, pikaniu11, piukano11, poceniu11, pokunie11, poucina11, puencie11, pukanie11, puzanek11, puzanki11, uciapie11, uczepia11, uczepie11, uczniak11, ukoicie11, ukopane11, ukopani11, unickie11, upiecze11, upinacz11, upoicie11, zacieku11, zakucie11, zakupie11, zapiciu11, czapnik10, czepiak10, czopika10, czopiki10, epickie10, kapince10, kapocie10, kapocin10, kniaziu10, kopacze10, kopance10, kopanic10, kopceni10, kopiaci10, kopicie10, kozunia10, kozunie10, nakopci10, okapcie10, okapnic10, okpicie10, opackie10, opaczek10, opaczki10, pekince10, pieczek10, pieczka10, pieczki10, pieczko10, pikacie10, pikocie10, poczeka10, ponckie10, puzonie10, uczenia10, uczenie10, uznacie10, zakopci10, zipaniu10, zupinie10, akoncie9, capieni9, capinie9, capione9, cekinie9, ciapnie9, ciekano9, cieknie9, cienkie9, ciepane9, ciepani9, ciepano9, ciepnie9, ciponia9, ciponie9, cokanie9, czekane9, czekani9, czekano9, czkanie9, epiczna9, epiczne9, epiczni9, kanopie9, kazicie9, kicanie9, kipiano9, kniecie9, kocenia9, kocenie9, kocinie9, konacie9, kopanie9, kopieni9, kozecie9, kpienia9, kpienie9, nacieki9, naczepi9, naczepo9, nakopie9, napicie9, napiecz9, neokicz9, nepocie9, niecapi9, niekaci9, niekoci9, oczepia9, oczepie9, oczepin9, oczniak9, okpieni9, opaczne9, opaczni9, opiacie9, opiecze9, opinacz9, paczeni9, paczone9, panicze9, pekanie9, pekinie9, pieniek9, pienika9, pikanie9, pinezce9, pinezek9, pinezka9, pinezki9, pinezko9, pizance9, pizanek9, pizanki9, pizanko9, pniecie9, pocenia9, pocenie9, pocieni9, pocznie9, poecina9, poincie9, pokazie9, poznace9, poznaki9, poznika9, zacieki9, zakopie9, zapicie9, zapince9, zapinek9, zapinki9, zapinko9, akinezo8, cenozie8, eikozan8, kazeino8, kenozie8, kinazie8, kinezie8, kiziane8, kiziano8, kniazie8, kozinie8, niekozi8, niepazi8, oceanie8, ocienia8, zacieni8, zakonie8, zapieni8, zaponie8, zenicie8, zipanie8, znoicie8,

6 literowe słowa:

ciukań16, ciupań16, kiciuń16, kupień16, opukań16, pańciu16, pieńku16, piukań16, ukończ16, ukopań16, upoceń16, kopceń15, niuńce15, niuńka15, niuńki15, niuńko15, ucinań15, unikań15, upinań15, capień14, ciekań14, ciepań14, cknień14, kipień14, knoceń14, kopień14, nicpoń14, okpień14, pańcie14, pieńce14, pieńka14, pieńki14, pieńko14, pocień14, cenień13, czniań13, kiziań13, napień13, niańce13, niańcz13, niańki13, niańko13, nicień13, nieceń13, opinań13, panień13, peniań13, poznań13, zapień13, znikań13, cepaku11, ciupek11, ciupka11, ciupki11, ciupko11, czepku11, czopku11, epicku11, kapciu11, kapuce11, kapuci11, kapuco11, keczup11, kopciu11, kuciap11, kupcie11, kupcze11, kupiec11, opacku11, pokuci11, poncku11, puckie11, upicka11, upicki11, akucie10, cekinu10, ciupie10, cupnie10, kapuzo10, kiczua10, knucia10, knucie10, kucane10, kucano10, kucnie10, kuczna10, kuczne10, kuczni10, kupien10, kupnie10, nakupi10, oczepu10, okucia10, okucie10, okupie10, onucek10, onucka10, onucki10, opiciu10, paziku10, pekanu10, pekinu10, pionku10, pniaku10, pokazu10, pokuna10, ponczu10, poniku10, ponuci10, poucza10, pukane10, pukani10, pukano10, puknie10, puncie10, ucieka10, ucinek10, ucinka10, ucinki10, ucinko10, uczepi10, ukapie10, ukopie10, unicka10, unicki10, unicko10, upicia10, upicie10, upiecz10, upieki10, zakuci10, zakupi10, zupaki10, azoiku9, cepaki9, ciapek9, ciapki9, ciapko9, cieniu9, czapek9, czapki9, czapko9, czepek9, czepka9, czepki9, czopek9, czopik9, czopka9, czopki9, eocenu9, epicka9, epicki9, epicko9, kapcie9, kapice9, kapico9, kapoce9, kipcie9, kneziu9, kopacz9, kopcia9, kopcie9, kopica9, kopice9, kopiec9, kozuni9, kpicie9, kpince9, nieuka9, nieuki9, oceanu9, opacki9, ozucie9, paciek9, paczek9, paczki9, paczko9, pakcie9, pauzie9, pianiu9, piczek9, piczka9, piczki9, piczko9, pieniu9, pokica9, poncka9, poncki9, puazie9, uczeni9, ucznia9, ucznie9, uczone9, ukazie9, unicie9, zakonu9, zaniku9, zanuci9, zupina9, zupino9, aeckie8, capino8, capnie8, cekina8, ciapie8, cienka8, cienki8, cienko8, ciepie8, ciponi8, czanek8, czanki8, czanko8, czapie8, czekan8, czepia8, czepie8, czepin8, czepna8, czepne8, czepni8, czipie8, czkano8, czknie8, czopie8, ekipie8, ikonce8, kancie8, kapnie8, kencie8, kiacie8, kicano8, kicnie8, kiepie8, kipnie8, knieci8, knocie8, koceni8, kocina8, koicie8, koncie8, konica8, konice8, koniec8, kopane8, kopani8, kopien8, kopnie8, kozica8, kozice8, kpinie8, naciek8, naczep8, nakipi8, napici8, napiec8, napoci8, nepoci8, niecek8, niecka8, niecki8, niecko8, ocieka8, ocknie8, oczepi8, okapie8, opacie8, opicia8, opicie8, opiece8, opiecz8, opieka8, opieki8, opince8, opinek8, opinka8, opinki8, pacnie8, panice8, panicz8, paniki8, paniko8, paziki8, piacie8, piance8, pianek8, pianki8, pianko8, piecie8, piecza8, piecze8, pieczo8, pienik8, pikane8, pikani8, pikano8, piknie8, pincie8, pionek8, pionka8, pionki8, pniaki8, poecie8, poicie8, poncza8, poncze8, ponika8, poniki8, poznak8, zaciek8, zakipi8, zapici8, zapiec8, zapoci8, zianiu8, zieniu8, zipcie8, akinez7, azocie7, azoiki7, cenoza7, cienia7, cienie7, enacie7, ikonie7, ionica7, kainie7, kaonie7, kazein7, kenoza7, kinazo7, kineza7, kinezo7, knezia7, knezie7, kniazi7, koanie7, kozina7, ocenia7, ocenie7, ocieni7, okazie7, opinia7, opinie7, oznace7, oznaki7, peanie7, peonia7, peonie7, peonii7, pianie7, pienia7, pienie7, piezie7, pionie7, poenie7, zaceni7, zacnie7, zaniki7, zapnie7, zepnie7, zipano7, zipnie7, znacie7, izanie6, noezie6, ozanie6, ozenie6, zianie6, zienia6, zienie6, zionie6,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEOPIEKUŃCZA

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEOPIEKUŃCZA to

nieopiekuńcza

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

nieociupeńka

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa NIEOPIEKUŃCZA

Ze słowa NIEOPIEKUŃCZA nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEOPIEKUŃCZA - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEOPIEKUŃCZA to

nieopiekuńcza

. 24 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

nieociupeńka

. wartość punktowa tego słowa to: 23


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty