Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEOPĘTUJĄCEMU

Z liter NIEOPĘTUJĄCEMU można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

nieopętującemu32,

13 literowe słowa:

nieoptującemu27,

12 literowe słowa:

piętnującemu30, nieopętujące27, pointującemu26, nieotupujące25, potniejącemu24, topniejącemu24,

11 literowe słowa:

opętującemu29, tępiejącemu27, niemutujące24, pionującemu24, nieoutujące23, niemopujące22, nieoptujące22, niepojącemu22, niepojętemu22,

10 literowe słowa:

piętnujące25, imputujące24, optującemu24, petującemu24, tepującemu24, mętniejące23, nitującemu23, notującemu23, opiumujące23, puentujące23, tonującemu23, nieujętemu22, imponujące21, monitujące21, opętujecie21, pointujące21, impotencją20, impotencję20, otupujecie19, potniejące19, puentujcie19, topniejące19, utopijnemu19, montujecie17, impotencje16,

9 literowe słowa:

opętujące24, piętnując24, imputując23, opiętnują23, tępiącemu23, umiejętną23, mętniejąc22, opiumując22, otupujące22, puentując22, tępiejące22, niepojętą21, tupiącemu21, cementują20, cementuję20, emitujące20, imponując20, monitując20, montujące20, opętujcie20, piejącemu20, pointując20, pojętnemu20, niejętemu19, opiętnuje19, pionujące19, pociętemu19, topiącemu19, umiejętne19, mutujecie18, nietępemu18, otupujcie18, pomąceniu18, potniejąc18, tępionemu18, topniejąc18, niepojące17, niepojęte17, outujecie17, montujcie16, mopujecie16, optujecie16, pomącenie16, notujecie15, tonujecie15, upojeniem15, upoceniem14,

8 literowe słowa:

opętując23, piętnują22, imputują21, imputuję21, mutujące21, nieujętą21, otupując21, tępiącej21, tępiejąc21, mętnieją20, opiumują20, opiumuję20, otępieją20, outujące20, puentują20, puentuję20, emitując19, montując19, mopujące19, optujące19, petujące19, pijącemu19, pojącemu19, pojętemu19, tepujące19, tupiącej19, uciętemu19, upiętemu19, imponują18, imponuję18, minujące18, monitują18, monituję18, nitujące18, notujące18, opiętnuj18, piętnuje18, pionując18, pointują18, pointuję18, tonujące18, umiejące18, utopijną18, cupnięto17, imputuje17, miotącej17, mutujcie17, nieujęte17, ociętemu17, opiętemu17, pociętej17, pojęciem17, pomiętej17, pomnącej17, potencją17, potencję17, tonącemu17, topiącej17, mętnieje16, mocnieją16, mocnieję16, nietępej16, opiumuje16, otępieje16, outujcie16, pojętnie16, potnieją16, potnieję16, puentuje16, tępionej16, topnieją16, topnieję16, upojnemu16, cementuj15, ciemnotą15, ciemnotę15, mopujcie15, optujcie15, petujcie15, pomąceni15, tepujcie15, upojeniu15, imponuje14, monituje14, notujcie14, pointuje14, tonujcie14, upoceniu14, utopijne14, petuniom13, potencje13, potencji13, upojenie13, mocnieje12, nicpotem12, pincetom12, pojemnie12, pojeniem12, potnieje12, topnieje12, upocenie12, poceniem11,

7 literowe słowa:

opętują21, mutując20, opucują19, opucuję19, otupują19, otupuję19, outując19, pojętną19, puncują19, puncuję19, tępieją19, ujętemu19, umocują19, umocuję19, mopując18, niejętą18, optując18, petując18, pociętą18, pomiętą18, tepując18, tępiące18, emitują17, emituję17, minucją17, minucję17, minując17, montują17, montuję17, nietępą17, nitując17, notując17, opętuje17, opuncją17, opuncję17, piętnuj17, pojęciu17, tępioną17, tonując17, uciętej17, ujęciem17, ujęciom17, umiejąc17, upiętej17, ciętemu16, imputuj16, piątemu16, pionują16, pionuję16, pnącemu16, tnącemu16, tupiące16, mąceniu15, mąconej15, mętniej15, ociętej15, opiętej15, opiumuj15, opucuje15, otępiej15, otupuje15, petunią15, petunię15, piejące15, pojemną15, pojęcie15, pojętne15, pojętni15, puentuj15, punctum15, puncuje15, tępieje15, tonącej15, umocnią15, umocnię15, umocuje15, epitomą14, epitomę14, miotące14, niejęte14, otępcie14, pęcinom14, piętnem14, piętnom14, pimentą14, pimentę14, pincetą14, pincetę14, pocięte14, pomięte14, pomnące14, potnicą14, potnicę14, putnemu14, tępocie14, topiące14, topnicą14, topnicę14, upitemu14, emituje13, imponuj13, junotem13, mącenie13, minucje13, minucjo13, monituj13, montuje13, niemocą13, niemotą13, niemotę13, nietępe13, nietępo13, opuncje13, opuncji13, opunimu13, petunij13, poeciną13, poecinę13, pointuj13, ponęcie13, punctom13, tępione13, tujonem13, umocnij13, upomnij13, cementu12, countem12, epitemu12, junocie12, metojce12, minutce12, mupecie12, opitemu12, otupcie12, pentium12, pimentu12, pionuje12, pitnemu12, pojeniu12, potnemu12, puentom12, putniom12, tujonie12, tupecie12, tupocie12, ujemnie12, upojeni12, upojnie12, utopcie12, ciemnej11, eponimu11, jenotem11, jointem11, jonitem11, miocenu11, mocniej11, mutonie11, pecetom11, petunie11, petunio11, pneumie11, poceniu11, pojecie11, pojemne11, pojemni11, potniej11, puencie11, tenucie11, topniej11, centimo10, ciemnot10, epitome10, jenocie10, metopie10, minetce10, mitence10, monetce10, motecie10, nepotce10, nepotem10, pentiom10, petenci10, pimento10, pinceto10, pojenie10, potnice10, topnice10, topniem10, monecie9, nepocie9, niemoce9, pocenie9,

6 literowe słowa:

cumują18, cumuję18, mutują18, mutuję18, pojętą18, pucują18, pucuję18, uciętą18, upiętą18, outują17, outuję17, pomącę17, tępiąc17, ujęciu17, jętemu16, mocują16, mocuję16, mopują16, mopuję16, ociętą16, octują16, octuję16, opętuj16, opiętą16, optują16, optuję16, otępią16, petują16, petuję16, pęciną16, picują16, picuję16, ponęcą16, ponętą16, tepują16, tepuję16, minują15, minuję15, nicują15, nicuję15, nitują15, nituję15, nocują15, nocuję15, notują15, notuję15, tępemu15, tonują15, tonuję15, tupiąc15, tupocą15, tupocę15, ujemną15, ujęcie15, umieją15, upojną15, ciętej14, ciupną14, ciupnę14, cumuje14, emocją14, emocję14, jęciem14, jęciom14, mętnej14, mięcej14, miętej14, minutą14, minutę14, mnącej14, mutuje14, opucuj14, otupią14, otupię14, otupuj14, piątej14, piejąc14, piętnu14, pijące14, pnącej14, pneumą14, pneumę14, pojące14, pojęci14, pojęte14, ponucą14, ponucę14, pucuje14, puentą14, puentę14, puncuj14, putnią14, putnię14, tąpnij14, tępiej14, tnącej14, ucięte14, ucięto14, umiotą14, umiotę14, umocuj14, upięte14, upięto14, upomną14, upomnę14, utopią14, utopię14, metopą13, metopę13, miętce13, miotąc13, mucetu13, outuje13, piątce13, piętce13, piętom13, pomąci13, pomnąc13, tąpcie13, tępcie13, topiąc13, tujonu13, ujutno13, ciemną12, ciepną12, ciepnę12, cupnij12, emituj12, ipomeą12, ipomeę12, juntom12, mąceni12, mącone12, mętnie12, minetą12, minetę12, miotną12, miotnę12, mocuje12, monetą12, monetę12, montuj12, mopuje12, mutonu12, ocięte12, octuje12, opięte12, optuje12, petuje12, pęcino12, picuje12, piętno12, pointą12, pointę12, pominą12, pominę12, ponęci12, putnej12, tąpnie12, tepuje12, tonące12, tupnij12, uncjom12, unicum12, upitej12, upojem12, utopij12, ciupom11, impetu11, jonitu11, jonium11, juncie11, minuje11, nicuje11, nituje11, nocuje11, notuje11, ocenią11, ocenię11, pecjom11, peonią11, peonię11, pionuj11, pitemu11, puncom11, puntem11, puntom11, putcie11, tonuje11, tupcie11, tupoce11, ujecie11, ujemne11, ujemni11, upojne11, upojni11, ciemnu10, cupnie10, emocje10, emocji10, encjom10, entemu10, imentu10, inmetu10, jeepom10, jetcie10, menuet10, minuto10, mocnej10, monitu10, niemcu10, opitej10, opunim10, otupie10, pitnej10, pneumo10, pojmie10, pomiej10, pomnej10, pomnij10, ponuci10, potnej10, potnij10, puento10, puncie10, putnie10, putnio10, topniu10, tunice10, tupnie10, umocni10, unicom10, unitce10, unitem10, unitom10, upomni10, utopie10, cement9, centem9, centom9, cetnem9, cetnom9, emotce9, eocenu9, epitem9, epitom9, jeniec9, jeonem9, motcie9, neumie9, niemej9, peonij9, piecem9, piecom9, pietom9, piment9, pincet9, pintem9, pintom9, poetce9, pojeni9, potnic9, tempie9, topcie9, topice9, topnic9, utonie9, cetnie8, ciemne8, ciemno8, eponim8, etenom8, ipomee8, jeonie8, mineto8, miocen8, nepoci8, netcie8, niemce8, niemoc8, niemot8, opiece8, opince8, peonem8, pionem8, poecie8, pointe8, pomnie8, potnie8, teinom8, tencie8, tionem8, tonice8, topnie8, ocenie7, omenie7, peonie7, poenie7,

5 literowe słowa:

ujętą18, ciętą15, piętą15, tąpię15, tąpnę15, tępią15, jęciu14, juntą14, juntę14, ujęci14, ujęte14, ujęto14, uncją14, uncję14, upiją14, upiję14, upoją14, upoję14, ciumą13, ciumę13, ciupą13, ciupę13, cupną13, cupnę13, jętce13, mocją13, mocję13, opcją13, opcję13, pecją13, pecję13, pijąc13, pojąc13, puncą13, puncę13, putną13, tępej13, tupią13, tupię13, tupną13, tupnę13, upitą13, upocą13, upocę13, encją12, encję12, jęcie12, neumę12, nocją12, nocję12, onucą12, onucę12, opiją12, opiję12, pętem12, pieją12, pieję12, unitą12, unitę12, utoną12, utonę12, cięte11, cięto11, ciotą11, ciotę11, cnotą11, cnotę11, jupce11, mącie11, męcie11, mętne11, mięte11, mnące11, mocną11, mocuj11, octuj11, opitą11, optuj11, otępi11, petuj11, pęcie11, pęcin11, piąte11, picuj11, pietą11, pietę11, piętn11, pięto11, pintą11, pintę11, pitną11, pnące11, poetą11, poetę11, pomnę11, ponęt11, potną11, potnę11, tąpie11, tepuj11, tnące11, tonąc11, topią11, topię11, cenią10, cenię10, enemę10, jucie10, jumie10, junem10, junot10, junto10, mucet10, mupet10, nicuj10, niecą10, niecę10, nituj10, nocuj10, notuj10, oceną10, ocenę10, ominę10, pioną10, pionę10, poeną10, poenę10, pucem10, pucom10, teiną10, teinę10, tempu10, toiną10, toinę10, tonią10, tonuj10, tujon10, ujmie10, umiej10, uncje10, uncji10, uncjo10, upije10, upnij10, upoje10, utnij10, centu9, cetnu9, ciumo9, ciupo9, cnemu9, count9, cumie9, jetem9, jetom9, junie9, mocje9, mocji9, nutce9, nutem9, ojcem9, opcje9, opcji9, outem9, pecji9, pecjo9, peemu9, piecu9, pintu9, pitej9, pneum9, pojem9, puent9, pumie9, punce9, punco9, punto9, putne9, putni9, tucie9, tumie9, tupie9, upiec9, upite9, upito9, upoci9, utopi9, cepem8, cepom8, cipom8, comte8, encji8, encjo8, entej8, etenu8, impet8, jenem8, jenom8, jenot8, jocie8, joint8, jonem8, jonit8, metop8, mniej8, munie8, neumo8, niemu8, nocje8, nocji8, nucie8, octem8, omenu8, onemu8, onuce8, opije8, opnij8, otnij8, oucie8, peonu8, petem8, petom8, picem8, picom8, pieje8, pionu8, potem8, punie8, tempo8, tionu8, tomce8, topce8, topem8, unito8, upnie8, utnie8, cenom7, cento7, cetno7, ciemn7, entem7, entom7, iment7, inmet7, itepe7, jenie7, jonie7, mente7, meteo7, mince7, minet7, mocen7, mocne7, mocni7, monet7, monit7, mopie7, motie7, nepem7, nepom7, nepot7, netem7, netom7, nicom7, nipom7, nitce7, nitem7, nitom7, notce7, ociem7, opiec7, opite7, penem7, penom7, pieto7, pince7, pinem7, pinom7, pinot7, pinto7, pitne7, pniem7, pniom7, pocie7, poeci7, point7, pomne7, pomni7, ponem7, potne7, potni7, tomie7, tonce7, tonem7, topie7, topni7, cenie6, encie6, enemo6, eonem6, menie6, monie6, necie6, nemie6, nepie6, nieco6, nieme6, niemo6, nocie6, nomie6, oceni6, opnie6, otnie6, penie6, peoni6, ponie6, teino6, tonie6, eonie5,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEOPĘTUJĄCEMU

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEOPĘTUJĄCEMU to

nieopętującemu

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

nieoptującemu

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa NIEOPĘTUJĄCEMU

Ze słowa NIEOPĘTUJĄCEMU nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEOPĘTUJĄCEMU - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEOPĘTUJĄCEMU to

nieopętującemu

. 32 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

piętnującemu

. wartość punktowa tego słowa to: 30


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty