Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEOPĘDZAJĄCEGO

Z liter NIEOPĘDZAJĄCEGO można ułożyć ponad 1000 wyrazów

15 literowe słowa:

nieopędzającego30,

14 literowe słowa:

niepędzającego29,

13 literowe słowa:

nieopędzające26, niepodającego24,

12 literowe słowa:

opędzającego27, niepędzające25, niepędzącego25, dopinającego23, odpinającego23, pogodniejąca23, pogodniejące23, poodciąganej23, niejadzącego22, niepajęczego22, niezdającego22, doczepianego17, odczepianego17, odpoznajecie17,

11 literowe słowa:

pędzającego26, niepędzącej24, podciąganej22, podginające22, pogodniejąc22, doznającego21, niedającego21, niedojącego21, niegodzącej21, niejadącego21, niepojącego21, odjęczanego21, opinającego21, paniejącego21, peniającego21, poznającego21, niepodające20, odpoznające20, poodciągane20, podegnajcie18, doczepianej16, doczepionej16, dopieczonej16, odczepianej16, odczepionej16, odpoznajcie16, oczepianego15,

10 literowe słowa:

opędzające23, niepajęczą22, opęcznieją22, niepędząca21, niepędzące21, podającego21, podginając21, poodciągaj21, dociąganej20, doginające20, dziejącego20, odciąganej20, odginające20, pociąganej20, pogodnieją20, pogodnieję20, poodginają20, doczepiają19, dopinające19, odczepiają19, odpinające19, odpoznając19, opędzajcie19, podciągane19, podciągano19, podnajęcie19, podniecają19, poodcinają19, niegodząca18, niegodzące18, niejadzące18, niejedząca18, niepajęcze18, niepajęczo18, niezdające18, odjęczenia18, odjęczenie18, opęcznieje18, opędzanego18, pojęczenia18, pojęczenie18, doczepianą17, doczepioną17, dopieczoną17, odczepianą17, odczepioną17, dopijanego16, odegnajcie16, odgapionej16, odpijanego16, podgojenia16, podgojenie16, pogodnieje16, doczepnego15, odczepnego15, podegnacie15, pojednacie15, pozdajecie15, czepianego14, czepionego14, doznajecie14, epejzodion14, oczepianej14, oczepionej14, opieczonej14, pieczonego14, podzianego14, pogodzenia14, pogodzenie14, pojedzenia14, poznajecie14, doczepiane13, doczepiano13, doczepiona13, doczepione13, dopieczona13, dopieczone13, odczepiane13, odczepiano13, odczepiona13, odczepione13, odpoznacie13,

9 literowe słowa:

opędzając22, pędzające22, pędzącego22, podciągnę22, odjęczaną21, pęcznieją21, poznęcają21, podciągaj20, doginając19, jadzącego19, jagodnicą19, jagodnicę19, jagodzicą19, jagodzicę19, jedzącego19, odginając19, pajęczego19, piejącego19, podegnają19, podginają19, poociągaj19, zdającego19, dopinając18, niegające18, niegojąca18, niegojące18, niegojąco18, ociąganej18, odpinając18, pędzajcie18, podcinają18, podnajęci18, poodciąga18, pozginają18, zginające18, ziającego18, ziejącego18, znającego18, znojącego18, doceniają17, dociągane17, dociągano17, donajęcie17, doznające17, epizoocją17, epizoocję17, niedające17, niedojąca17, niedojące17, niejadące17, niepogodą17, niepogodę17, niepojąca17, niepojące17, oczepiają17, odciągane17, odciągano17, odgapioną17, odjęczane17, odjęczani17, odjęczano17, odnajęcie17, odpoznają17, odpoznaję17, opęczniej17, opędzanej17, opędzonej17, opinające17, paniejące17, panzoocją17, panzoocję17, peniające17, pęcznieje17, pędzanego17, pędzonego17, pociągane17, pociągano17, pojedzoną17, pojęczano17, poznające17, diagenezą16, diagenezę16, geocenozą16, geocenozę16, opędzacie16, zionącego16, dognajcie15, jagodnice15, jagodnico15, jagodzice15, jagodzico15, oczepianą15, oczepioną15, opędzanie15, opędzenia15, opędzenie15, opieczoną15, podgojeni15, pognajcie15, pogodniej15, poodginaj15, czajonego14, doczepiaj14, doczepnej14, jedzonego14, odczepiaj14, odczepnej14, odpocznij14, opijanego14, podajecie14, podniecaj14, podocznej14, pogojenia14, pogojenie14, pojedzcie14, poodcinaj14, zegnajcie14, zgapionej14, anegdocie13, capionego13, cedzonego13, ciepanego13, czepianej13, czepionej13, diecezjan13, doznajcie13, epejzodia13, epicznego13, epizoocja13, epizoocje13, jednoocza13, jednoocze13, nadojecie13, najedzcie13, niepogoda13, odegnacie13, odgapione13, odpoznaje13, opacznego13, opaczniej13, paczonego13, panzoocje13, panzoocji13, pieczonej13, podojenia13, podojenie13, podzianej13, pogodzeni13, pojedzeni13, pojedzona13, pojedzone13, poznajcie13, zagojenie13, zapoconej13, zjednacie13, diagenezo12, geocenoza12, nadopiece12, odpocznie12, odzianego12, oczepiane11, oczepiano11, oczepiona11, oczepione11, opieczona11, opieczone11, zapocenie11,

8 literowe słowa:

jagnięcą21, pędzając21, pędzącej21, dociągnę20, odciągnę20, opędzają20, pociągnę20, zaciągnę19, dającego18, dociągaj18, dojącego18, gajdzicą18, gajdzicę18, gapiącej18, godzącej18, jadącego18, odciągaj18, opędzaną18, opędzoną18, pijącego18, pociągaj18, podgniją18, podgniję18, pojącego18, ciąganej17, doginają17, ganiącej17, geodezją17, geodezję17, goniącej17, jagniące17, jagnięce17, jagnięco17, odegnają17, odginają17, ogniącej17, podające17, podciąga17, podjęcia17, podjęcie17, pogdaczą17, pogdaczę17, zginając17, agenezją16, agenezję16, czepiają16, diecezją16, diecezję16, docinają16, donajęci16, dopijaną16, dopinają16, doznając16, dziejąca16, dziejące16, epizacją16, epizację16, giocondą16, giocondę16, jednoczą16, jednoczę16, odcinają16, odnajęci16, odpijaną16, odpinają16, opinając16, paniejąc16, peniając16, pęczniej16, pędzanej16, pędzonej16, podgonią16, podgonię16, podzieją16, podzieję16, poociąga16, poznając16, poznęcaj16, zagojoną16, diagnozą15, diagnozę15, doczepią15, doczepię15, doczepną15, epignozą15, epignozę15, jęczenia15, jęczenie15, nadepczą15, nadepczę15, nadzieją15, nadzieję15, niezgodą15, niezgodę15, oceniają15, ociągane15, ociągano15, odczepią15, odczepię15, odczepną15, odpoczną15, odpocznę15, pędzacie15, podniecą15, podniecę15, podoczną15, podzięce15, zgapioną15, zionącej15, czepianą14, czepioną14, gajdzice14, gajdzico14, jagodnic14, jagodzic14, naczepią14, naczepię14, napędzie14, nędzocie14, oceanidą14, oceanidę14, oogenezą14, oogenezę14, opadziną14, opadzinę14, opędzane14, opędzani14, opędzano14, opędzeni14, opędzona14, opędzone14, pędzanie14, pędzenia14, pędzenie14, pieczoną14, podegnaj14, podegnij14, podginaj14, podgnije14, podzianą14, pogodnej14, zapoconą14, geodezja13, geodezji13, geodezjo13, godzonej13, jagodzie13, jazgocie13, jezdnego13, odgapcie13, ogaconej13, ognajcie13, pegaziej13, pijanego13, podajcie13, podcinaj13, podjecie13, pogdacze13, pogojeni13, pozginaj13, zgnajcie13, zgodniej13, agenezji12, agenezjo12, capionej12, cedzonej12, ciepanej12, czepnego12, diecezja12, diecezjo12, doceniaj12, dognacie12, dopijane12, dopijano12, epicznej12, epigonce12, epizacje12, epizacjo12, genocide12, gioconda12, godzince12, japoniec12, jednacie12, jednocie12, nadjecie12, oczepiaj12, odpijane12, odpijano12, odpoznaj12, opacznej12, paczonej12, pagodzie12, pejzance12, podanego12, podegnie12, podgonie12, podojeni12, podzieje12, pognacie12, pogodnie12, pogodzie12, pogoniec12, pojedzie12, poodgina12, zagojeni12, zagojone12, zdajecie12, zgojenia12, zgojenie12, agendzie11, czajenie11, diagenez11, diagnozo11, doczepia11, doczepie11, doczepna11, doczepne11, doczepni11, dopiecze11, dzianego11, epignoza11, epignozo11, geocenoz11, godzenia11, godzenie11, gonadzie11, jadzenie11, jedzenia11, nadepcze11, nadzieje11, nadziejo11, najedzie11, niezgoda11, niezgodo11, odczepia11, odczepna11, odczepne11, odczepni11, odzianej11, ogacenie11, opojenia11, opojenie11, pedancie11, podnieca11, podoczna11, podoczne11, podoczni11, poodcina11, zadniego11, zadnieje11, zdojenia11, zdojenie11, zegnacie11, zgapione11, zgapiono11, cedzenia10, czepiane10, czepiano10, czepiona10, czepione10, czepiono10, doznacie10, izoopace10, naczepie10, napiecze10, oceanido10, oogeneza10, opacznie10, opadzino10, opinacze10, paczenie10, pieczona10, pieczone10, pieczono10, podziane10, podziano10, poznacie10, zapoceni10, zapocone10,

7 literowe słowa:

odjęczą19, pajęczą19, pędzają19, pojęczą19, najęczą18, ociągnę18, pędząca18, pędzące18, znęcają18, godecją17, godecję17, napędzą17, pędzaną17, pędzoną17, adopcją16, adopcję16, agencją16, agencję16, dognają16, dogniją16, dogniję16, ginącej16, gnające16, gnijąca16, gnijące16, gnojąca16, gnojące16, jagniąc16, jagodną16, jazgocą16, jazgocę16, negacją16, negację16, ociągaj16, odgniją16, odgniję16, podając16, podciąg16, podjęci16, pognają16, pogniją16, pogniję16, agnozją15, agnozję15, capieją15, capieję15, ciepają15, czepigą15, czepigę15, dociąga15, dojęcia15, dojęcie15, dojnicą15, dojnicę15, donacją15, donację15, dziejąc15, endecją15, endecję15, gapiące15, godząca15, godzące15, idącego15, ideacją15, ideację15, jadzące15, jadzicą15, jadzicę15, jedząca15, jedzące15, jodzicą15, jodzicę15, nadpiją15, nadpiję15, odciąga15, odgapią15, odgapię15, odjęcia15, odjęcie15, opędzaj15, pajęcze15, pajęczo15, pędnego15, piejąca15, piejące15, pnącego15, pociąga15, podegną15, podegnę15, pojedzą15, pojęcia15, pojęcie15, pozdają15, pozdaję15, zagniją15, zagniję15, zagnoją15, zagnoję15, zdające15, zdjęcia15, zdjęcie15, zegnają15, zginają15, ciągane14, ciągano14, czajoną14, czniają14, dianoją14, dianoję14, diegezą14, diegezę14, doczepą14, doczepę14, doznają14, doznaję14, gadziną14, gadzinę14, gandzią14, gandzię14, ganiące14, ganiąco14, godziną14, godzinę14, goniąca14, goniące14, jedzoną14, jezdnią14, jezdnię14, jęczano14, nadepcą14, nadepcę14, najedzą14, najęcie14, odzieją14, odzieję14, ogniąca14, ogniące14, opijaną14, opinają14, panieją14, panieję14, pegazią14, peniają14, podęcia14, podęcie14, poznają14, poznaję14, zadepcą14, zadepcę14, zajęcie14, zapieją14, zapieję14, ziające14, ziejąca14, ziejące14, znające14, znojąca14, znojące14, cadenzą13, cadenzę13, capioną13, cedzoną13, ciepaną13, czadnią13, czadnię13, docenią13, docenię13, epiczną13, gajdzic13, godecja13, godecji13, nacedzą13, nacedzę13, naczepą13, naczepę13, nadęcie13, napędzi13, oczepią13, oczepię13, odzipną13, odzipnę13, opaczną13, paczoną13, pędzane13, pędzani13, pędzano13, pędzeni13, pędzona13, pędzone13, podgnij13, poeciną13, poecinę13, ponęcie13, poznęca13, zadęcie13, zagonią13, zagonię13, zaognią13, zaognię13, adopcje12, adopcji12, agencji12, agencjo12, doginaj12, dognije12, gaconej12, gadziej12, gajdzie12, gnajcie12, gniadej12, godniej12, jagodne12, jagodni12, jazgoce12, jednego12, jogince12, nagojce12, negacji12, negacjo12, odegnaj12, odegnij12, odginaj12, odgnije12, odzianą12, onegdaj12, pogdacz12, pognije12, zacenią12, zacenię12, zanęcie12, zgadnij12, zgodnej12, zionąca12, zionące12, agnozje11, agnozji11, capiego11, capieje11, czepiaj11, czepiga11, czepigo11, czepnej11, dajecie11, docinaj11, dojecie11, dojnica11, dojnice11, donacje11, donacji11, dopinaj11, endecja11, endecji11, endecjo11, gajenie11, geodeci11, godecie11, gojenia11, gojenie11, ideacje11, ideacjo11, jadzice11, jadzico11, japonce11, jednocz11, jedzcie11, jodzica11, jodzice11, nadpije11, odcinaj11, odepnij11, odjecie11, odpinaj11, opadnij11, pajdzie11, pajecie11, pocznij11, podanej11, podegna11, podgina11, podziej11, pogance11, pojecie11, pojedna11, pozdaje11, zagnije11, zaognij11, zdajcie11, zgapcie11, zgojeni11, adepcie10, agencie10, ajencie10, aojdzie10, czajeni10, czajone10, depocie10, diagnoz10, dianoje10, diegeza10, diegezo10, doczepa10, doczepi10, dojenia10, dojenie10, dopiecz10, dopince10, doznaje10, dzianej10, dziopce10, egzocie10, epignoz10, epigona10, gacenie10, gadzino10, gandzie10, gandzio10, geodzie10, ginecea10, gniazdo10, godzeni10, godzien10, godzina10, inaczej10, jedzeni10, jedzona10, jedzone10, jenocie10, jezdnia10, jezdnie10, jezdnio10, jodanie10, nadepce10, nadepcz10, nadziej10, najdzie10, najecie10, niczego10, niedoje10, oceniaj10, odczepi10, odegnie10, odzieje10, ogaceni10, ognacie10, opijane10, pagonie10, panieje10, paziego10, pedanci10, pegazie10, pianego10, podacie10, podcina10, poganie10, pojenia10, pojenie10, pozgina10, poznaje10, zacnego10, zacniej10, zadepce10, zadniej10, zajecie10, zapieje10, zdanego10, zdojeni10, zgadnie10, zgnacie10, zgodnie10, znajcie10, cadenze9, cadenzo9, capione9, cedzeni9, cedzona9, cedzone9, ciepane9, ciepano9, codenie9, czadnie9, czadnio9, denacie9, docenia9, donacie9, dzionce9, egzonie9, epiczna9, epiczne9, epodzie9, gazonie9, nacedzi9, naczepi9, naczepo9, napiecz9, nepocie9, oceanid9, oczepia9, oczepie9, oczepin9, odepnie9, odznace9, opaczne9, opaczni9, opadnie9, opadzie9, opadzin9, opiecze9, opinacz9, paczeni9, paczone9, pandzie9, panicze9, pedonie9, pinezce9, pizance9, pocenia9, pocenie9, pocznie9, podanie9, poecina9, pondzie9, poznace9, zagonie9, zapince9, anodzie8, cenozie8, oceanie8, odziane8, zaponie8,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEOPĘDZAJĄCEGO

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEOPĘDZAJĄCEGO to

nieopędzającego

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

niepędzającego

. Ilość liter: 14

Anagramy ze słowa NIEOPĘDZAJĄCEGO

Ze słowa NIEOPĘDZAJĄCEGO nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEOPĘDZAJĄCEGO - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEOPĘDZAJĄCEGO to

nieopędzającego

. 30 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

niepędzającego

. wartość punktowa tego słowa to: 29


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty