Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEKIKSOWANEJ

Z liter NIEKIKSOWANEJ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

niekiksowanej17,

12 literowe słowa:

nieakowskiej16, nieinkasowej15, niejanowskie15, niekiksowane14,

11 literowe słowa:

janikowskie15, kaniowskiej15, niejankeski15, niejankesko15, niekanejski15, niekanejsko15, niekenijska15, niekenijsko15, niekijewska15, niekijewsko15, niekijowska15, okinawskiej15, nieajnoskie14, niejanowski14, niekainowej14, niekniejowa14, nieniskawej14, nienowskiej14, nieokiwanej14, nieosikanej14, siennikowej14, nieakowskie13, niejeansowi13, niekowieska13, niekwokanie13, nieowsianej13, nieaneksowi12, nieinkasowe12, niesekowani12,

10 literowe słowa:

ewenkijska14, ewenkijski14, ewenkijsko14, janikowski14, kijowianek14, kiksowanej14, kowieskiej14, niekijkowa14, niekijkowe14, jaskiniowe13, nieajnoski13, nieiksowej13, nieiskanej13, niekasowej13, niekinowej13, niekiwanej13, niekojenia13, niesakowej13, nieskajowe13, nieskajowi13, niewiejska13, niewiejsko13, osikiwanej13, kaniowskie12, kiksowanie12, nieakowski12, nieinkasko12, niekeksowa12, niekeksowi12, nieosianej12, nieowianej12, nieowijane12, niesanowej12, niesiejowa12, niesinawej12, niewsianej12, okinawskie12, wiosenniej12, wniesionej12, niekainowe11, nieniskawe11, nienowskie11, nieokiwane11, nieosikane11, siennikowa11, siennikowe11, nieowsiane10,

9 literowe słowa:

akowskiej13, inkaskiej13, jankeskie13, kanejskie13, kenijskie13, kijewskie13, kijowskie13, niekijska13, niekijsko13, aneksowej12, inkasowej12, jankesowi12, janowskie12, kininowej12, niejaskie12, niekaniej12, niekijowa12, niekijowe12, niekojeni12, nienijako12, nieoskiej12, osiekanej12, sejnianek12, sejnianki12, sejnianko12, sekowanej12, wsiekanej12, kaniowski11, kasowniki11, kikowanie11, kiksowane11, kiksowani11, kinkanowi11, kowieskie11, kownianek11, kownianki11, nieasowej11, niejanowe11, niejanowi11, niejawnie11, niesianej11, niesionej11, niesowiej11, niewianej11, okinawski11, osiewanej11, sejnianie11, wiosennej11, wonniejsi11, awinionek10, kownianie10, nieiksowa10, nieiksowe10, nieiskane10, niekasowe10, niekasowi10, niekinowa10, niekinowe10, niekiwane10, nienewska10, nienewski10, nienewsko10, nienowska10, nienowski10, nieoneska10, nieoneski10, niesakowe10, niesakowi10, niewieska10, osiekanie10, osiewnika10, osikiwane10, sekowanie10, sennikowi10, siekanino10, wnasionek10, wnasionki10, wsiekanie10, nieosiane9, nieowiane9, niesanowe9, niesanowi9, niesiewna9, niesinawe9, niesinawo9, niewsiane9, osiewanie9, wiosennie9, wniesiona9, wniesione9,

8 literowe słowa:

jankesek12, jankeski12, jankesko12, kanejski12, kanejsko12, keksowej12, kenijska12, kenijski12, kenijsko12, kijewska12, kijewski12, kijewsko12, kijowska12, kijowski12, koneksja12, koneksje12, koneksji12, osakijek12, osakijki12, ajnoskie11, jankesie11, janosiki11, janowski11, jaskinie11, jaskinio11, jesionek11, jesionka11, jesionki11, kainowej11, kijowian11, kniejowa11, kniejowe11, kniejowi11, knowanej11, newskiej11, niejakie11, niejaski11, niejasko11, niekosej11, niskawej11, nowskiej11, okiennej11, okiwanej11, oneskiej11, osikanej11, siekanej11, skonanej11, wiejskie11, akowskie10, inkaskie10, jasienie10, jasionie10, jawienie10, jeansowe10, jeansowi10, jesienna10, jesienni10, jesionie10, kanoniki10, kasownik10, kinkanie10, kokainie10, kowieska10, kowieski10, kwikanie10, kwokanie10, naiwniej10, najnowsi10, niejasne10, niejasno10, niejawne10, niejawni10, nienowej10, nieosiej10, niesinej10, niesiwej10, nieswoja10, nieswoje10, ninjowie10, okinawek10, okinawki10, osiwieje10, owijanie10, owsianej10, sakiewek10, sakiewki10, sakiewko10, siekanek10, siekanki10, siekanko10, siewanej10, siwionej10, winionej10, wojennie10, aneksowe9, aneksowi9, ekwansie9, esownika9, esowniki9, inkasowe9, inkasowi9, iwanisko9, kainowie9, kanionie9, kininowa9, kininowe9, knowanie9, ksenonie9, naniosek9, nanioski9, nasionek9, niekanie9, nieniska9, nienisko9, nieoskie9, niewiska9, niewisko9, okiwanie9, osiekane9, osiekani9, osiewnik9, osikanie9, owsianek9, owsianki9, sekowane9, sekowani9, siekanie9, siekanin9, sienenka9, sienenki9, sienenko9, siennika9, siewnika9, skinowie9, skonanie9, wanienek9, wanienki9, wanienko9, wiosenek9, wiosenka9, wiosenki9, wisienek9, wisienka9, wisienko9, wnikanie9, wsiekane9, wsiekani9, wsiekano9, aweninie8, naniesie8, nasienie8, nasionie8, nieasowe8, nieasowi8, nieesowa8, nieesowi8, niesiane8, niesiona8, niesione8, niesowia8, niesowie8, niewiane8, nisanowi8, osiewane8, osiewani8, siewanie8, wiosenna8, wiosenne8, wiosenni8, wonienia8, wonienie8,

7 literowe słowa:

kajenek11, kajenki11, kajenko11, kijanek11, kijanki11, kijanko11, kijkowa11, kijkowe11, kijkowi11, kijskie11, kwaknij11, kwiknij11, kwoknij11, ajnoski10, aksenij10, aneksje10, aneksji10, aneksjo10, anoksje10, anoksji10, iksowej10, iskanej10, jankesi10, janosik10, jaskini10, kanonij10, kasowej10, kinowej10, kiwanej10, kojenia10, kojenie10, nawijek10, nawijki10, nawijko10, niejaki10, niejako10, nijakie10, niskiej10, osiekaj10, owakiej10, owijaki10, sakowej10, sanijek10, sanijki10, sanijko10, sekwoja10, sekwoje10, siakiej10, sieknij10, skajowe10, skajowi10, swojaki10, wiejska10, wiejski10, wiejsko10, wiskiej10, wniknij10, wojenek10, wojenka10, wojenki10, wojskie10, wsiekaj10, akowski9, ankonek9, ankonki9, ekiwoka9, ekiwoki9, esejowi9, inkaski9, inkasko9, jasiowi9, jeansie9, jesieni9, kaikowi9, kanenek9, kanenki9, kanenko9, kanonik9, kaskowi9, keksowa9, keksowe9, keksowi9, kiksowi9, konewek9, konewka9, konewki9, koniaki9, koniska9, kosiaki9, kwaknie9, kwikano9, kwiknie9, kwoknie9, naiwnej9, nasieje9, naskoki9, nawieje9, okienek9, okienka9, okniska9, osianej9, osiewaj9, osiwiej9, owianej9, owijane9, owijani9, sanowej9, sejnian9, senniej9, siejowa9, siejowe9, siejowi9, siennej9, siewnej9, sikawek9, sikawki9, sikawko9, sikwiak9, sinawej9, sinieje9, siwieje9, wojenna9, wojenne9, wojenni9, wonieje9, wonniej9, wsianej9, aksenie8, aksenii8, aksenio8, aksonie8, akwenie8, aneksie8, awionik8, eksonie8, esikowi8, esownik8, iksowie8, inkasie8, inkowie8, iskanie8, kaesowi8, kainowe8, kainowi8, kanonie8, kanonii8, kawonie8, kesonie8, kienesa8, kieneso8, kiwanie8, kiwonie8, knowane8, knowani8, konanie8, koniina8, koninie8, konisia8, konisie8, kownian8, ksienie8, neonika8, neoniki8, newskie8, nianiek8, niekani8, niekosa8, niekose8, niekosi8, nieoska8, nieoski8, nikonie8, niskawe8, niskawi8, niwiska8, niwisko8, nowinek8, nowinka8, nowinki8, nowskie8, okienna8, okienne8, okienni8, okiwane8, okiwani8, oneskie8, osikane8, osikani8, owiesek8, owieska8, owieski8, sennika8, senniki8, siekane8, siekani8, siekano8, sieknie8, siennik8, siewnik8, sikanie8, skanowi8, skinowi8, skonane8, skonani8, winnika8, winsoki8, wnikano8, wniknie8, wniosek8, wnioski8, anionie7, anonsie7, awenino7, naiwnie7, nanosie7, nawinie7, nawisie7, nawnosi7, nienowa7, nienowe7, nienowi7, nieosia7, nieosie7, niesina7, niesine7, niesino7, niesiwa7, niesiwe7, niesiwo7, niesowi7, nieswoi7, nisanie7, nosiwie7, nowinie7, oseinie7, osianie7, owianie7, owsiane7, owsiani7, senonie7, siewane7, siewani7, siewano7, siniano7, siwiano7, siwiona7, siwione7, winiona7, winione7, wisiano7, wniesie7, wsianie7,

6 literowe słowa:

kijska10, kijski10, kijsko10, kwikaj10, kwokaj10, skojek10, skojka10, skojki10, jakowi9, jankes9, jasiek9, jaskie9, joniki9, kaniej9, kijowa9, kijowe9, kijowi9, kiwnij9, knieja9, knieje9, kniejo9, knowaj9, kojeni9, konnej9, ksenij9, kwasje9, kwasji9, kwasjo9, nijaki9, nijako9, niknij9, okiwaj9, osikaj9, oskiej9, owijak9, owijek9, owijka9, owijki9, siekaj9, siknij9, skonaj9, swojak9, wnikaj9, wojaki9, wojska9, wojski9, asowej8, ekiwok8, esowej8, ikonek8, ikonka8, ikonki8, janowe8, janowi8, jasion8, jawnie8, jenowi8, jeonie8, jesion8, kawsko8, kekowi8, keksie8, kiesek8, kieska8, kieski8, kiesko8, kiksie8, kinkan8, kioski8, kiwaki8, kiwoka8, kiwoki8, kokain8, koksie8, konaki8, koniak8, konika8, koniki8, konisk8, kosiak8, kwasek8, kwaski8, nasiej8, naskok8, nawiej8, nawije8, nawoje8, oknisk8, onanij8, osieje8, owieje8, sennej8, sianej8, siewaj8, siniej8, siwiej8, sjenie8, skinek8, skinka8, skinki8, skinko8, sowiej8, wianej8, winnej8, wojnie8, woniej8, wonnej8, wsieje8, wskoki8, eksowi7, ekwans7, eskowi7, ikonie7, ikosie7, iksowa7, iksowe7, iksowi7, inkaso7, inkowi7, iskane7, iskani7, iskano7, iskowi7, kaesie7, kainie7, kanion7, kannie7, kanwie7, kaonie7, kasowe7, kasowi7, kenesa7, keneso7, kienes7, kiesie7, kinina7, kinino7, kinowa7, kinowe7, kinowi7, kiwane7, kiwani7, kiwano7, kiwnie7, kiwona7, knowia7, knowie7, koanie7, koniin7, konina7, konwie7, ksenia7, ksenie7, ksenii7, ksenio7, ksenon7, ksieni7, kwasie7, kwinoa7, kwinoi7, nakisi7, nakosi7, nekowi7, neonek7, neonik7, neonka7, neonki7, newska7, newski7, newsko7, niknie7, nikona7, niosek7, nioska7, nioski7, niskie7, noksie7, nowika7, nowiki7, nowska7, nowski7, oneska7, oneski7, osieka7, owakie7, owsika7, owsiki7, sakowe7, sakowi7, sakwie7, sekwoi7, sennik7, siakie7, sianek7, sianko7, siewek7, siewka7, siewki7, siewko7, sikano7, siknie7, sikowi7, siniak7, sinika7, sionek7, sionka7, sionki7, siwaki7, skanie7, skinie7, skonie7, skowie7, wianek7, wianki7, winiak7, winnik7, winsok7, wiosek7, wioska7, wioski7, wiskie7, woniek7, wsieka7, wsioka7, wsioki7, anonse6, awenie6, awenin6, iwanie6, naiwne6, naiwni6, nanosi6, naosie6, nasion6, neonie6, newsie6, nianie6, nieosi6, niesie6, nosiwa6, nowina6, onanie6, onanii6, oseina6, osiane6, osiani6, osiewa6, osinie6, owiane6, owiani6, owinie6, sannie6, sanowe6, sanowi6, sennie6, senowi6, sianie6, sienie6, sienna6, sienne6, sienni6, siewie6, siewna6, siewne6, siewni6, sinawe6, sinawi6, sinawo6, wanien6, wannie6, wianie6, winian6, winien6, winion6, wionie6, wiosen6, wiosna6, wisien6, wonnie6, wsiane6, wsiani6, wsiano6,

5 literowe słowa:

kanek7, kanki7, kanko7, kaski7, kawek7, kiksa7, kiosk7, kiwek7, konak7, konik7, nikki7, skoki7, akwen6, aneks6, eksie6, ekson6, esiki6, ikona6, iksie6, inkas6, kanie6, kanio6, kanno6, kanoe6, kanon6, kawie6, kenes6, keson6, kieso6, kinie6, kiwon6, kniei6, knowi6, koine6, konew6, konia6, konie6, konna6, konne6, konwi6, kosie6, nesek6, neska6, neski6, nesko6, niska6, niski6, nisko6, nokia6, nokie6, nokii6, nosek6, noski6, nowik6, okien6, oknie6, osiek6, osiki6, oskie6, sanek6, sanki6, seiko6, sinik6, siwek6, skene6, skina6, skini6, wieka6, wieki6, wieko6, winek6, winko6, anion5, ansie5, asowe5, aweno5, eonie5, esowa5, esowe5, esowi5, iwino5, nawie5, nenia5, nenie5, nenii5, nenio5, neona5, newsa5, niani5, nisan5, nisei5, niwie5, noise5, nonie5, nosie5, nosiw5, nowie5, nowin5, nowsi5, oesie5, osein5, owies5, owsie5, sanie5, senie5, senna5, senne5, senni5, siane5, siani5, sieni5, siewa5, snowi5, sonie5, sowie5, wanie5, wenie5, wiane5, winie5, winne5, winni5, winno5, wisie5, wnosi5, wonie5, wonne5, wonni5,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEKIKSOWANEJ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEKIKSOWANEJ to

niekiksowanej

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

nieakowskiej

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa NIEKIKSOWANEJ

Ze słowa NIEKIKSOWANEJ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEKIKSOWANEJ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEKIKSOWANEJ to

niekiksowanej

. 17 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

nieakowskiej

. wartość punktowa tego słowa to: 16


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty