Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEKIESZENIOWEJ

Z liter NIEKIESZENIOWEJ można ułożyć aż 926 wyrazów - Sprawdź jakie!

15 literowe słowa:

niekieszeniowej18,

14 literowe słowa:

niekieszeniowe15,

12 literowe słowa:

kieszeniowej15, niewiskoznej15, niewiezionej14,

11 literowe słowa:

niekiszonej14, niekniejowe14, niekniejowi14, nienewskiej14, nienowskiej14, nieoneskiej14, niewiejskie14, niewieskiej14, siennikowej14, nieniszowej13, niesiwionej13, niezwojenie13, wzniesionej13, kieszeniowe12, kieszeniowi12, niekiszenie12, niekoszenie12, niewiskozne12, niewiezione11, niewiszenie11, wzniesienie11,

10 literowe słowa:

nieiksowej13, niekinowej13, niekojenie13, nieniskiej13, niewiejski13, niewiejsko13, niewiskiej13, niesiejowe12, niesiejowi12, niesiewnej12, niezinowej12, niezwojeni12, winniejsze12, wiosenniej12, wniesionej12, wonniejsze12, zniesionej12, zwinniejsi12, niekiszeni11, niekiszone11, niekoszeni11, nienewskie11, nieniwisko11, nienowskie11, nieoneskie11, niewieskie11, siennikowe11, siennikowi11, nieniszowe10, nieniszowi10, niesiwione10, wniesienie10, wzniesieni10, wzniesione10, zniesienie10,

9 literowe słowa:

kininowej12, niekijowe12, niekijowi12, niekojeni12, niekoziej12, nieoskiej12, niwiskiej12, szejkowie12, wiskoznej12, jesiennie11, nieesowej11, nieinszej11, niesionej11, niesowiej11, niniejsze11, nizinowej11, wiezionej11, winniejsi11, wiosennej11, woniejesz11, wonniejsi11, kieszenie10, kneziowie10, nieiksowe10, nieiksowi10, niekinowe10, niekinowi10, nienewski10, nienewsko10, nieniskie10, nienowski10, nieoneski10, niewieski10, niewiskie10, osiewniki10, sennikowi10, skinienie10, szeikowie10, wnikniesz10, niesienie9, niesiewne9, niesiewni9, niezinowe9, niezinowi9, osiwienie9, wiezienie9, wiosennie9, wniesieni9, wniesione9, wnoszenie9, zniesieni9, zniesione9, zsinienie9, zsiwienie9,

8 literowe słowa:

jesionek11, jesionki11, kiszonej11, kniejowe11, kniejowi11, newskiej11, niekosej11, nowskiej11, okiennej11, oneskiej11, szejkowi11, wiejskie11, wiskozje11, wiskozji11, zwojniki11, jesienie10, jesienne10, jesienni10, jesionie10, jesziwie10, nienowej10, nieosiej10, niesinej10, niesiwej10, nieswoje10, niniejsi10, ninjowie10, niszowej10, osiwieje10, owiejesz10, siwionej10, winionej10, wojennie10, znojenie10, zsinieje10, zsiwieje10, zwinniej10, zwojenie10, ekosezie9, esowniki9, kienesie9, kieszeni9, kininowe9, kininowi9, kiszenie9, kiwniesz9, kneziowi9, koniinie9, koszenie9, ksenonie9, niekozie9, nieniski9, nienisko9, nieoskie9, niewiski9, niewisko9, nikniesz9, niwiskie9, osiewnik9, sienenek9, sienenki9, sienenko9, sienniki9, siewniki9, sinikowi9, skinowie9, szeikowi9, wiosenek9, wiosenki9, wisienek9, wisienki9, wisienko9, wiskozie9, wiskozne9, zwinniki9, nieesowe8, nieesowi8, nieinsze8, niesieni8, niesione8, niesowie8, nizinowe8, nizinowi8, noszenie8, owiniesz8, sinienie8, siwienie8, wiezieni8, wiezione8, winienie8, winionie8, wioniesz8, wiosenne8, wiosenni8, wiszenie8, wnoszeni8, wonienie8, wzniesie8, wzniosie8,

7 literowe słowa:

iksowej10, kinowej10, kojenie10, niskiej10, sekwoje10, sieknij10, wiejski10, wiejsko10, wiskiej10, wniknij10, wojenek10, wojenki10, wojskie10, zniknij10, zwojnik10, esejowi9, jesieni9, jesziwo9, nowszej9, osiwiej9, owijesz9, senniej9, siejowe9, siejowi9, siennej9, siewnej9, sinieje9, siwieje9, wiejesz9, wojenne9, wojenni9, wonieje9, wonniej9, ziewnij9, zinowej9, znojnie9, zsiniej9, zsiwiej9, zwinnej9, zwojeni9, eksonie8, esikowi8, esownik8, iksowie8, inkowie8, kenesie8, kenozie8, kesonie8, keszowi8, kieneso8, kinezie8, kininie8, kiszeni8, kiszone8, kiszowi8, kiwonie8, koninie8, konisie8, koszeni8, kozinie8, ksienie8, neoniki8, newskie8, niekose8, niekosi8, niekozi8, nieoski8, nikonie8, niwiski8, niwisko8, nizinek8, nizinki8, nizinko8, nowinek8, nowinki8, nowskie8, okienne8, okienni8, oneskie8, oszewek8, oszewki8, owiesek8, owieski8, senniki8, sieknie8, siennik8, siewnik8, skinowi8, skizowi8, szwenki8, winniki8, winsoki8, wniknie8, wniosek8, wnioski8, zewniki8, zniknie8, zwinnik8, newizie7, nieinsi7, nienowe7, nienowi7, nieosie7, niesine7, niesini7, niesino7, niesiwe7, niesiwi7, niesiwo7, niesowi7, nieswoi7, niszowe7, niszowi7, nizinie7, nosiwie7, noszeni7, nowinie7, oseinie7, senonie7, sezonie7, sinizno7, siwieni7, siwione7, siwizno7, winieni7, winione7, wizonie7, wniesie7, wozinie7, wzionie7, wznosie7, ziewnie7, zniesie7, zwinnie7,

6 literowe słowa:

joniki9, kijowe9, kijowi9, kiwnij9, knieje9, kniejo9, kojeni9, konnej9, koziej9, ksenij9, niknij9, oskiej9, owijek9, owijki9, siknij9, szejki9, wojski9, ziejek9, ziejki9, ziejko9, zwijek9, zwijki9, zwijko9, esowej8, inszej8, jenowi8, jeonie8, jesion8, jesziw8, osieje8, owieje8, sennej8, siniej8, siwiej8, sjenie8, sowiej8, szweje8, szwejo8, wijesz8, winnej8, wojnie8, woniej8, wonnej8, wsieje8, znojne8, znojni8, zwieje8, ekosez7, eksowi7, eskowi7, ikonie7, ikosie7, iksowe7, iksowi7, inkowi7, iskowi7, keneso7, kienes7, kiesie7, kinezo7, kinino7, kinowe7, kinowi7, kiwnie7, knezie7, knowie7, koniin7, konsze7, konwie7, ksenie7, ksenii7, ksenio7, ksenon7, ksieni7, kwinoi7, kwizie7, nekowi7, neonek7, neonik7, neonki7, newski7, newsko7, niknie7, niosek7, nioski7, niskie7, noksie7, nowiki7, nowski7, oneski7, owsiki7, sekwoi7, sennik7, siewek7, siewki7, siewko7, siknie7, sikowi7, siniki7, sionek7, sionki7, skinie7, skizie7, skonie7, skowie7, szeiki7, szewek7, szewki7, szneki7, szneko7, szniki7, szniko7, szwenk7, weszek7, weszki7, weszko7, winnik7, winsok7, wiosek7, wioski7, wiskie7, wiskoz7, woniek7, woziki7, wsioki7, zekowi7, zewnik7, zosiek7, zwinek7, zwinki7, zwinko7, iwinie6, neonie6, newsie6, nieosi6, niesie6, nizino6, noezie6, nowizn6, nowsze6, osinie6, owinie6, ozenie6, sennie6, senowi6, sienie6, sienne6, sienni6, siewie6, siewne6, siewni6, sinizn6, siwizn6, wiesze6, wiezie6, winien6, winion6, winisz6, wionie6, wiosen6, wiosze6, wisien6, wonnie6, wznios6, wznosi6, zenowi6, zienie6, ziewie6, zinowe6, zinowi6, zionie6, zisowi6, znosie6, zwiesi6, zwinie6, zwinne6, zwinni6, zwisie6,

5 literowe słowa:

iksje8, iksji8, iksjo8, jonik8, kniej8, kojne8, kosej8, nokij8, sojek8, sojki8, szejk8, wojsk8, eseje7, innej7, jenie7, jiwie7, jonie7, nenij7, ninje7, ninji7, ninjo7, nowej7, osiej7, owiej7, owije7, ozwij7, sieje7, siejo7, sinej7, siwej7, sjeno7, swoje7, szwej7, wieje7, wiejo7, wizje7, wizji7, wizjo7, wojen7, wsiej7, wszej7, zieje7, znoje7, zwiej7, zwije7, zwoje7, eksie6, ekson6, esiki6, iksie6, kenes6, kenoz6, keson6, kesze6, kieso6, kinez6, kinie6, kinin6, kisze6, kiwon6, kizie6, kniei6, knowi6, koine6, koisz6, konew6, konie6, konin6, konne6, konni6, konsz6, konwi6, kosie6, kosze6, kozie6, kozin6, nesek6, neski6, nesko6, nikon6, niski6, nisko6, nokie6, nokii6, nosek6, noski6, nowik6, okien6, oknie6, oksze6, osiek6, osiki6, oskie6, owsik6, ozeki6, seiko6, sinik6, siwek6, siwki6, siwko6, skene6, skini6, szeik6, sznek6, sznik6, szoki6, wieki6, wieko6, winek6, winko6, wiski6, wisko6, woski6, wozik6, wsiok6, zonki6, eonie5, esowe5, esowi5, insze5, iwino5, nenie5, nenii5, nenio5, newiz5, nisei5, nisze5, niszo5, niwie5, nizin5, noise5, nonie5, nosie5, nosiw5, nosze5, nowie5, nowin5, nowsi5, oesie5, osein5, owies5, owsie5, ozwie5, senie5, senne5, senni5, senon5, sezon5, sieni5, snowi5, sonie5, sowie5, szwei5, szwie5, wenie5, wiesz5, winie5, winne5, winni5, winno5, wisie5, wizie5, wizon5, wnosi5, wonie5, wonne5, wonni5, wozie5, wozin5, wznos5, zenie5, zewie5, zinie5, zisie5, znosi5, zonie5, zowie5,

4 literowe słowa:

keje7, kejo7, kije7, koje7, ojek7, ojki7, okej7, esej6, inij6, jeno6, jeon6, jesz6, joni6, niej6, onej6, owej6, owij6, siej6, sjen6, soje6, swej6, wiej6, wije6, woje6, ziej6, zwij6, esek5, esik5, eski5, esko5, ikon5, ikos5, inek5, inki5, inko5, iski5, kesz5, kies5, kino5, kisi5, kisz5, kiwi5, kizi5, koni5, kose5, kosi5, kosz5, kozi5, kwiz5, neki5, nesk5, nike5, noki5, noks5, oksz5, osik5, oski5, siki5, siko5, skin5, skiz5, skon5, soki5, szok5, weki5, weko5, wiek5, woki5, wosk5, zeki5, zonk5, ensi4, eoni4, esie4, ewie4, ezie4, inie4, inii4, inio4, inne4, inni4, insi4, iwie4, iwin4, neon4, news4, nisz4, niwo4, noez4, nosi4, nowe4, nowi4, osie4, osin4, ozen4, ozie4, siei4, siew4, sine4, sini4, sino4, siwe4, siwi4, siwo4, sowi4, swoi4, szew4, weno4, wesz4, wiei4, wini4, wino4, wisi4, wizo4, woni4, wozi4, wsie4, wsio4, wsze4, wszo4, ziew4, znoi4, znos4, zwie4, zwis4, zwoi4,

3 literowe słowa:

kej6, kij6, jen5, jin5, jon5, wij5, woj5, zje5, eko4, eks4, iks4, ink4, isk4, kee4, kei4, keo4, kie4, kii4, kin4, kio4, koi4, kos4, ksi4, kwi4, kwo4, nek4, nok4, sik4, ski4, sok4, wek4, wok4, zek4, eee3, eis3, eon3, ewe3, ewo3, ezo3, iii3, ino3, iwo3, nie3, niw3, non3, nos3, oes3, one3, oni3, osi3, owe3, owi3, sen3, sie3, sio3, siw3, soi3, son3, swe3, wen3, wie3, wii3, win3, wio3, wis3, wiz3, won3, wsi3, zen3, zew3, zin3, zis3, zon3,

2 literowe słowa:

ej4, je4, oj4, ki3, ko3, ok3, ee2, en2, eo2, es2, ew2, ez2, ii2, in2, iw2, ni2, no2, on2, os2, oz2, se2, si2, we2, ze2,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEKIESZENIOWEJ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEKIESZENIOWEJ to

niekieszeniowej

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

niekieszeniowe

. Ilość liter: 14

Anagramy ze słowa NIEKIESZENIOWEJ

Ze słowa NIEKIESZENIOWEJ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEKIESZENIOWEJ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEKIESZENIOWEJ to

niekieszeniowej

. 18 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

kieszeniowej

. wartość punktowa tego słowa to: 15

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty