Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEKIERUNKOWEJ

Z liter NIEKIERUNKOWEJ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

niekierunkowej20,

13 literowe słowa:

niekurnikowej19, niekureniowej18, niekierunkowe17,

12 literowe słowa:

niekriukowej18, nieukrojenie17, nieukrwionej17, niewkrojeniu17, niekurnikowe16, niekureniowe15, nierekinowej15, niewkrojenie15,

11 literowe słowa:

kierunkowej17, niekurkowej17, nieerukowej16, niekrojeniu16, nienurkowej16, nieukojenie16, nieukrojeni16, nieunikowej16, niekrewkiej15, niekriukowe15, nieurojenie15, niekierowej14, niekniejowe14, niekrenowej14, niekrojenie14, nienerkowej14, nieukrwione14, niewkrojeni14, nierekinowe12,

10 literowe słowa:

kurnikowej16, konweniuje15, kureniowej15, niekojeniu15, niekunowej15, niekurwiej15, nieukojeni15, nieukojnie15, nurnikowej15, kierowniku14, kierunkowe14, kierunkowi14, niekijkowe14, niekurkowe14, niekurkowi14, nierojeniu14, nierunowej14, nieurnowej14, nieurojeni14, unerwionej14, nieerukowe13, nieerukowi13, niekinowej13, niekirowej13, niekojenie13, niekrewnej13, niekrojeni13, niekrowiej13, nienurkowe13, nienurkowi13, nierejkowe13, nierejkowi13, nieunikowe13, niekrewkie12, nierojenie12, niewiernej12, niewroniej12, unerwienie12, niekierowe11, niekrenowe11, niekrenowi11, nienerkowe11, nienerkowi11,

9 literowe słowa:

kriukowej15, inkwiruje14, junkrowie14, konweniuj14, niejukowe14, niejukowi14, niekuniej14, niekurnej14, nieukojne14, nieukojni14, ukrojenie14, ukrwionej14, wkrojeniu14, korenniku13, kurnikowe13, kurnikowi13, niejurnie13, nierujowe13, nierujowi13, kininowej12, krewieniu12, kureniowe12, kureniowi12, kurwienie12, niekijowe12, niekojeni12, niekornej12, niekunowe12, niekunowi12, niekurwie12, niekurwio12, nurnikowe12, nurnikowi12, rekinowej12, ukrwienie12, wkrojenie12, kierownik11, korenniki11, niejerowe11, niejerowi11, niekrewki11, niekrewko11, nierejowe11, nierejowi11, nierojeni11, nierojnie11, nierunowe11, nierunowi11, nieurnowe11, nieurnowi11, niewronej11, rekinkowi11, reninowej11, reunionie11, unerwieni11, unerwione11, uronienie11, krewienie10, niekinowe10, niekirowe10, niekornie10, niekrewne10, niekrewni10, niekrowie10, niewierne9, niewronie9,

8 literowe słowa:

konikuje14, kurkowej14, erukowej13, ewinkuje13, inkwiruj13, inwokuje13, juniorek13, juniorki13, junkrowi13, krojeniu13, niekujne13, niekujni13, nurkowej13, rewokuje13, ukojenie13, ukrojeni13, unikowej13, kierejek12, kierejki12, kierejko12, kierunek12, kierunki12, knurkowi12, krewkiej12, kriukowe12, kriukowi12, krukowie12, niejurne12, niejurni12, nierujne12, nierujni12, nieuowej12, urojenie12, weneruje12, kierowej11, kniejowe11, kniejowi11, konwejer11, krenowej11, krojenie11, nerkowej11, niekunie11, niekurne11, niekurni11, niekurwi11, nieukowi11, nurkowie11, okiennej11, rekiniej11, ukrwieni11, ukrwione11, uniwerek11, uniwerki11, wkrojeni11, korennik10, neuronie10, nienowej10, nieornej10, nierojne10, nierojni10, ninjowie10, ronieniu10, uronieni10, wierniej10, winionej10, wojennie10, wonieniu10, inkerowi9, kininowe9, krowinie9, niekorne9, niekorni9, niekrowi9, rekinowe9, rekinowi9, weroniki9, nieornie8, niewrone8, niewroni8, reninowe8, reninowi8, ronienie8, wonienie8,

7 literowe słowa:

konikuj13, korkuje13, kujonek13, kujonki13, nukijek13, nukijki13, nukijko13, ewinkuj12, ewokuje12, inwokuj12, junkier12, kieruje12, kojeniu12, kujonie12, kunowej12, kurwiej12, rewokuj12, rojniku12, rowkuje12, ukojeni12, ukojnie12, uniknij12, wiekuje12, wikunij12, workuje12, wujenek12, wujenki12, wujenko12, ekiwoku11, kijkowe11, kijkowi11, korniku11, krukowi11, kukowie11, kurewek11, kurewki11, kurewko11, kurkowe11, kurkowi11, kurniki11, kurwiki11, kuwieki11, kwiknij11, kwoknij11, okienku11, rekinku11, rojeniu11, runowej11, unerwij11, unijnie11, urnowej11, urojeni11, weneruj11, erukowe10, erukowi10, keirinu10, kiereje10, kierejo10, kinnoru10, kinowej10, kirowej10, kiurowi10, knurowi10, kojenie10, korniej10, krewnej10, krojeni10, krowiej10, kurenie10, neoniku10, niekuni10, niuniek10, norniku10, nurkowe10, nurkowi10, nurniki10, rejkowe10, rejkowi10, rojniki10, uniknie10, unikowe10, unikowi10, wikunie10, wikunio10, winniku10, wirniku10, wniknij10, wojenek10, wojenki10, ekierek9, ekierki9, ekierko9, ekiwoki9, konewek9, konewki9, korniki9, krewkie9, krionik9, krokiew9, krokwie9, kroniki9, krwinek9, krwinki9, krwinko9, kwiknie9, kwoknie9, nieuowe9, nieuowi9, okienek9, onerwiu9, rejonie9, rekinek9, rekinki9, reunion9, rojenie9, wiernej9, winionu9, wirionu9, wojenne9, wojenni9, wonieje9, wonniej9, wroniej9, inkowie8, kierowe8, kierowi8, kiwonie8, koninie8, krenowe8, krenowi8, neoniki8, nerkowe8, nerkowi8, nikonie8, norniki8, nowinek8, nowinki8, okienne8, okienni8, rekinie8, rekonie8, wekiero8, weronek8, weronik8, weronki8, wniknie8, nienowe7, nienowi7, nieorne7, nieorni7, nowinie7, onerwie7, reninie7, ronieni7, roninie7, wiernie7, winione7,

6 literowe słowa:

kikuje12, korkuj12, krojku12, kuknij12, ewokuj11, joniku11, jukowe11, jukowi11, kieruj11, koruje11, kreuje11, kujnie11, kujoni11, kuniej11, kurnej11, kurwij11, rokuje11, rowkuj11, ukojne11, ukojni11, ukrwij11, wekuje11, wiekuj11, workuj11, junior10, junowi10, jurnie10, kiwoku10, knurek10, knurki10, koniku10, kriuki10, krojek10, krojki10, kuknie10, kukowi10, kurnik10, kurwik10, kuwiek10, noruje10, okurek10, okurki10, okuwek10, okuwki10, rejonu10, rujowe10, rujowi10, runnej10, unijne10, unijni10, wiruje10, woruje10, eureki9, eureko9, joniki9, kewiru9, kijowe9, kijowi9, kirinu9, kiwnij9, knieje9, kniejo9, knowiu9, kojeni9, konnej9, kornej9, kunowe9, kunowi9, kureni9, kurowi9, kurwie9, kurwio9, neonku9, nieuki9, niknij9, nowiku9, nurnik9, owijek9, owijki9, rekonu9, rojnik9, rukiew9, rukwie9, ekiwok8, eruwie8, ikonek8, ikonki8, ironij8, jenowi8, jeonie8, jerowe8, jerowi8, kekowi8, kierek8, kierki8, kiwoki8, koniki8, kornik8, krewki8, krewko8, krokwi8, kronik8, neuron8, niunie8, nurowi8, owieje8, rejowe8, rejowi8, rojeni8, rojnie8, ruinie8, runowe8, runowi8, unerwi8, urenie8, urnowe8, urnowi8, uwinie8, winnej8, wojnie8, woniej8, wonnej8, wronej8, ikonie7, inkowi7, keirin7, kerowi7, kierei7, kinino7, kinnor7, kinowe7, kinowi7, kirowe7, kirowi7, kiwnie7, knowie7, koniin7, konwie7, kornie7, krewie7, krewne7, krewni7, kronie7, krowie7, krowin7, kwinoi7, nekowi7, neonek7, neonik7, neonki7, niknie7, nornik7, nowiki7, rekini7, rekowi7, wekier7, winnik7, wirnik7, wnorek7, wnorki7, woniek7, wronek7, wronki7, ironie6, neonie6, nerwie6, nornie6, onerwi6, owinie6, renino6, renowi6, ronini6, wierne6, wierni6, winien6, winion6, wionie6, wirion6, wonnie6, wronie6,

5 literowe słowa:

jukki11, jukko11, kijku11, kikuj11, knuje10, koruj10, kreuj10, kroju10, kujne10, kujni10, kujon10, okuje10, rojku10, rokuj10, rujek10, rujki10, rujko10, wekuj10, wkuje10, wujek10, wujki10, wujko10, junie9, jurne9, jurni9, kijek9, kijki9, korku9, kriuk9, kroku9, kruki9, kurek9, kurki9, kurko9, kwiku9, noruj9, renju9, rujne9, rujni9, uowej9, urwij9, uwije9, wiruj9, woruj9, eurek8, ikonu8, joker8, jonik8, kniej8, kojne8, koniu8, konur8, kroje8, kronu8, kunie8, kurew8, kurie8, kurii8, kurio8, kurne8, kurni8, kurwi8, kurwo8, nieuk8, nokij8, nurek8, nurki8, nurko8, rejek8, rejki8, rejko8, roiku8, rojek8, rojki8, rowku8, rukwi8, runek8, runko8, ukroi8, ukrwi8, uniki8, uroki8, werku8, wieku8, winku8, wirku8, wnuki8, wnuko8, worku8, innej7, ironu7, jenie7, jiwie7, jonie7, kirek7, kirke7, kirki7, kirko7, kiwek7, kiwki7, kiwko7, kiwok7, koker7, konik7, korek7, korki7, kroki7, kwiki7, kwoki7, nenij7, neonu7, nerwu7, nikki7, ninje7, ninji7, ninjo7, niuni7, nowej7, nowiu7, ornej7, owiej7, owije7, rejon7, rewij7, rojne7, rojni7, ruino7, runie7, runne7, runni7, unerw7, ureno7, urnie7, uroni7, urwie7, wieje7, wiejo7, wojen7, wunie7, inker6, kewir6, kinie6, kinin6, kirin6, kiwon6, kniei6, knowi6, koine6, konew6, konie6, konin6, konne6, konni6, konwi6, korne6, korni6, kower6, krewi6, krewo6, krowi6, krwie6, nerek6, nerki6, nerko6, nikon6, nokie6, nokii6, norek6, norki6, nowik6, okien6, oknie6, reiki6, rekin6, rekon6, rewek6, rewki6, rewko6, roiki6, rowek6, rowki6, werki6, wieki6, wieko6, winek6, winko6, wirek6, wirki6, wkroi6, worek6, worki6, eonie5, iwino5, nenie5, nenii5, nenio5, niwie5, nonie5, norie5, norii5, nowie5, nowin5, ornie5, renie5, renin5, rewie5, rewii5, rewio5, ronin5, rowie5, wenie5, winie5, winne5, winni5, winno5, wonie5, wonne5, wonni5, wrone5, wroni5,

4 literowe słowa:

jukk10, juki9, juko9, kiju9, knuj9, kuje9, ojku9, okuj9, wkuj9, jeru8, jonu8, joru8, juro8, keku8, koku8, kruk8, kuki8, reju8, roju8, ruje8, rujo8, unij8, uwij8, wiju8, woju8, wuje8, wujo8, inku7, keje7, kejo7, keru7, kije7, kinu7, kiru7, kiur7, knur7, koje7, kuni7, kuno7, kuro7, kurw7, neku7, noku7, ojek7, ojki7, okej7, oknu7, orku7, reku7, roku7, ukoi7, unik7, urok7, weku7, wnuk7, woku7, eonu6, eruw6, euro6, inij6, inru6, jeno6, jeon6, joni6, keki6, kirk6, koki6, krok6, kwik6, kwok6, niej6, onej6, owej6, owij6, reje6, rejo6, renu6, rioj6, roje6, rowu6, ruin6, runi6, runo6, rwij6, unie6, unii6, unio6, uowe6, uowi6, uren6, urno6, uroi6, wiej6, wije6, winu6, wiru6, woje6, woru6, erek5, erki5, erko5, ikon5, ikro5, inek5, inki5, inko5, kier5, kino5, kiwi5, koni5, kore5, krew5, kroi5, kron5, krwi5, neki5, nike5, noki5, orek5, orki5, reki5, roik5, roki5, weki5, weko5, werk5, wiek5, woki5, eoni4, ewie4, inie4, inio4, inne4, inni4, inro4, iron4, iwie4, iwin4, neon4, nero4, nerw4, niwo4, noir4, nori4, norn4, nowe4, nowi4, oere4, orne4, orni4, ower4, rewo4, roni4, rwie4, weno4, wiei4, wini4, wino4, woni4, wron4,

3 literowe słowa:

kuk7, kun6, kur6, oku6, jen5, jin5, kek5, nur5, oru5, rui5, run5, uno5, urn5, wun5, eko4, ikr4, ink4, kee4, kei4, keo4, ker4, kie4, kii4, kin4, kio4, kir4, koi4, kor4, kro4, kwi4, nek4, nok4, okr4, ork4, rek4, rok4, wek4, eee3, eon3, ero3, ewe3, ino3, inr3, iwo3, ner3, nie3, niw3, non3, nor3, one3, oni3, owi3, rei3, ren3, rew3, rio3, roi3, wen3, wie3, win3, wio3, wir3, wre3,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEKIERUNKOWEJ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEKIERUNKOWEJ to

niekierunkowej

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

niekierunkowe

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa NIEKIERUNKOWEJ

Ze słowa NIEKIERUNKOWEJ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEKIERUNKOWEJ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEKIERUNKOWEJ to

niekierunkowej

. 20 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

niekurnikowej

. wartość punktowa tego słowa to: 19


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty