Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEKIEŁŻOWYM

Z liter NIEKIEŁŻOWYM można ułożyć aż 813 wyrazów - Sprawdź jakie!

12 literowe słowa:

niekiełżowym21,

11 literowe słowa:

niekiełżowy19,

10 literowe słowa:

kiełżowymi19, łyżkowinie18, niełyżkowe18, niełyżkowi18, nieżyłkowe18, nieżyłkowi18, wyłożeniem18, ożywieniem16, niekiłowym15, niekłowymi15, niewymokłe15,

9 literowe słowa:

kiełżowym18, łyżnikiem18, wyżełkiem18, łyżnikowi17, nieżyłowe16, nieżyłowi16, włożeniem16, wyłożenie16, wyżnikiem16, żyłowinie16, wymożenie15, żywieniem15, żywieniom15, niekłowym14, ożywienie14, mełnikowi13, nieiłowym13, niekiłowy13, niełykowe13, niełykowi13, wymieniło13, łowieniem12, niekemowy12, niekiłowe12, niemikowy12, niekemowi11, niemikowe11,

8 literowe słowa:

łyżewkom17, łyżnikom17, wyżełkom17, kiełżowy16, łyżkowin16, ożywiłem16, żywiołem16, kiełżowe15, kiełżowi15, łożeniem15, nożykiem15, ożeniłem15, wyłożeni15, wyżnikom15, wżeniłem15, żywikiem15, niżowymi14, ożenkiem14, weżniemy14, włożenie14, wymożeni14, kiłowymi13, młynkowe13, młynkowi13, nieomkły13, ożywieni13, wożeniem13, wynikłem13, żywienie13, łowikiem12, niekłowy12, nieomkłe12, wełenkom12, wymienił12, kinowymi11, kiwniemy11, nieiłowy11, niekłowe11, niekłowi11, wymoknie11, wynikiem11, łowienie10, nieiłowe10, nowikiem10, owiniemy10, wioniemy10, wymionie10, moweinie9, niemowie9,

7 literowe słowa:

kiełżem15, kiełżom15, łyżewek15, łyżewki15, łyżewko15, łyżkowe15, łyżkowi15, łyżniki15, wyżełek15, wyżełki15, żyłkowe15, żyłkowi15, żywiłem15, ożeniły14, wżeniły14, żeniłem14, żyłowin14, żywikom14, łożenie13, nikimże13, niżowym13, omżynie13, ożenimy13, włożeni13, wyżniki13, wyżnimi13, wżeniło13, wżenimy13, kiłowym12, kłonimy12, kłowymi12, kminiły12, możenie12, nieżywe12, nieżywi12, nieżywo12, nikłymi12, onkłymi12, wyłomek12, wyłomki12, wymokłe12, żminowi12, żywieni12, żywione12, iłowymi11, kłomnie11, kminiło11, łownymi11, mełniki11, mieniły11, miłkowi11, młynowe11, młynowi11, niemiły11, włokiem11, wołkiem11, wożenie11, wyłomie11, wynikłe11, wynikło11, kinowym10, mieniło10, miłonie10, niemiłe10, niemiło10, wełenki10, wełenko10, winiłem10, wnykiem10, wykonem10, wymknie10, wynikom10, iminowy9, imionek9, kimonie9, kiwonem9, kminowi9, knowiem9, kominie9, łowieni9, miniowy9, moweiny9, niemowy9, wemknie9, wiekiem9, winkiem9, wykonie9, wymieni9, wyminie9, iminowe8, inkowie8, kiwonie8, miniowe8, niemewi8,

6 literowe słowa:

łyżkom15, żyłkom15, kiełży14, łyżnik14, łyżwom14, mnożył14, ołżemy14, ożyłem14, wyżłem14, wyżłom14, wżyłem14, kiełże13, łyżwie13, mikiży13, ożywił13, wyżkom13, żełwom13, żeniły13, żyłowe13, żyłowi13, żywiło13, żywioł13, łożeni12, mikiże12, mikiżo12, niżemy12, nożyki12, onymiż12, onymże12, owymiż12, owymże12, ożenił12, ożynek12, ożynki12, wymoże12, wyżmie12, wyżnik12, wyżnim12, wżenił12, żełwie12, żeniło12, żenimy12, żniemy12, żołnie12, żywiki12, kłowym11, łykiem11, młynek11, młynki11, mżenie11, nieżyw11, nikłym11, niżowy11, nyżowe11, nyżowi11, omyłek11, omyłki11, onkłym11, ożenek11, ożenki11, ożynie11, wieżom11, wyżnie11, żminie11, żniwem11, żniwom11, żynowi11, żywnie11, iłowym10, kiłowy10, kłomie10, kłomni10, kminił10, koiłem10, łowimy10, łownym10, łyknie10, łykowe10, łykowi10, mełnik10, młynie10, nikłem10, niżowe10, niżowi10, weżnie10, wożeni10, wynikł10, żniwie10, kemowy9, kiłowe9, kiłowi9, kłonie9, kominy9, łowiki9, mienił9, mikowy9, myknie9, mykowi9, mykwie9, nywkom9, owełek9, owełki9, owiłem9, wełnom9, winiły9, włomie9, wnykom9, wyimek9, wyimki9, wyłoni9, ikonem8, inkiem8, kemowe8, kemowi8, kimnie8, kinowy8, kiwony8, kminie8, koniem8, kwinoy8, łownie8, mikowe8, mikowi8, mikwie8, minowy8, moknie8, nekiem8, nokiem8, nowymi8, wekiem8, wełnie8, wiekom8, winiło8, winimy8, winkom8, wokiem8, wymion8, wymnie8, wyniki8, ikonie7, inkowi7, iwinom7, kinowe7, kinowi7, kiwnie7, knowie7, konwie7, kwinoi7, menowi7, mienie7, minowe7, minowi7, mionie7, mowein7, nekowi7, nemowi7, nowiem7, nowiki7, omenie7, ominie7, woniek7, owinie6, wionie6,

5 literowe słowa:

łyżek13, łyżki13, łyżko13, łyżom13, łżemy13, mżyło13, żyłek13, żyłem13, żyłki13, żyłko13, żyłom13, kiełż12, komży12, łożem12, łyżew12, łyżwo12, włoży12, wyłże12, wyżeł12, wżyło12, żełwy12, żołny12, żywił12, kimże11, komeż11, komże11, mikiż11, mnoży11, możny11, niżmy11, nożyk11, nyżom11, omżyn11, wyżek11, wyżem11, wyżki11, wyżko11, wyżom11, żełwo11, żenił11, żminy11, żynem11, żynom11, żywik11, łykom10, mokły10, możne10, możni10, myłek10, myłki10, myłko10, nimże10, niżem10, niżom10, nożem10, omkły10, ożywi10, wieży10, wyżni10, żonek10, żonki10, żynie10, żywne10, żywni10, kiłom9, kłomi9, kłowy9, koiły9, kołem9, łoimy9, miłek9, miłki9, miłko9, nikły9, omkłe9, onkły9, ożeni9, wieże9, wieżo9, włomy9, wmyło9, wyłem9, wyłom9, wżeni9, żniwo9, żonie9, iłowy8, kłoni8, kłowe8, kłowi8, kminy8, koimy8, łomie8, łonem8, łowem8, łowik8, łowny8, mikwy8, mykwo8, nikłe8, nikło8, omyki8, onkłe8, owiły8, wełny8, wiłem8, wiłom8, włoki8, wołek8, wołem8, wołki8, wykom8, wyłoi8, enemy7, ikony7, iłowe7, iłowi7, iminy7, inkom7, kemie7, kimie7, kimon7, kinem7, kinom7, kmini7, kmino7, komie7, komin7, łonie7, łowie7, łowne7, łowni7, mewek7, mewki7, mewko7, mikwo7, minek7, minki7, minko7, miony7, mknie7, mowny7, nekom7, niemy7, nikim7, nowym7, nywek7, nywki7, nywko7, okiem7, oknem7, omeny7, onymi7, owymi7, wekom7, wełen7, wełno7, wiemy7, winił7, wnyki7, wykon7, wynik7, enemo6, eonem6, imino6, imion6, iniom6, iwiny6, kinie6, kiwon6, kniei6, knowi6, koine6, konew6, konie6, konwi6, menie6, mewie6, mieni6, minie6, minio6, monie6, mowie6, mowne6, mowni6, nemie6, nieme6, niemi6, niemo6, niwom6, nokie6, nokii6, nomie6, nowik6, okien6, oknie6, wenom6, wieki6, wieko6, winek6, winem6, winko6, winom6, wonem6, eonie5, iwino5, niwie5, nowie5, wenie5, winie5, wonie5,

4 literowe słowa:

mżył12, łoży11, łyże11, łyżo11, łyżw11, łżom11, ożył11, wżył11, żyło11, komż10, łoże10, ołże10, żełw10, żołn10, może9, noży9, nyże9, nyżo9, ożyn9, ożyw9, wyże9, żmie9, żmii9, żmin9, żony9, żywe9, żywi9, żywo9, kiły8, kłem8, kłom8, koły8, łomy8, łyki8, łyko8, miły8, młyn8, myło8, niże8, noże8, omył8, oneż8, oniż8, onże8, oweż8, owiż8, wież8, wmył8, żeni8, żnie8, żniw8, iłem7, iłom7, kemy7, kieł7, kiło7, kimy7, koił7, komy7, łowy7, miłe7, miło7, myki7, mykw7, nikł7, omyk7, wiły7, włok7, włom7, woły7, wyło7, emek6, emki6, emko6, keom6, kimo6, kiny6, kiom6, kmin6, komi6, łowi6, meny6, mewy6, miki6, miko6, mikw6, miny6, mony6, mowy6, nemy6, nomy6, okey6, onym6, owił6, owym6, wiło6, wnyk6, wyki6, wyko6, enem5, eony5, ewom5, ikon5, imin5, inek5, inki5, inko5, iwom5, kino5, kiwi5, koni5, meni5, meno5, mewi5, mewo5, mini5, mino5, mion5, mnie5, neki5, nike5, nimi5, niwy5, noki5, nowy5, omen5, omie5, weki5, weko5, weny5, wiek5, wiem5, winy5, woki5, wony5, yoni5, eoni4, ewie4, inie4, inio4, iwie4, iwin4, niwo4, nowe4, nowi4, weno4, wiei4, wini4, wino4, woni4,

3 literowe słowa:

łyż10, łży10, żył10, łeż9, łże9, mży9, kiż8, nyż8, wyż8, żyn8, żyw8, iże7, kły7, łyk7, mył7, niż7, żen7, żon7, iły6, kił6, łom6, myk6, wył6, kem5, kim5, kom5, łoi5, łon5, mik5, omy5, wił5, wyk5, eko4, emo4, ewy4, ink4, iwy4, kee4, kei4, keo4, kie4, kii4, kin4, kio4, koi4, kwi4, kwo4, mee4, men4, mew4, min4, moi4, mon4, nek4, nem4, nim4, nok4, nom4, wek4, wok4, yin4, eon3, ewe3, ewo3, ino3, iwo3, nie3, niw3, one3, oni3, owe3, owi3, wen3, wie3, wii3, win3, wio3, won3,

2 literowe słowa:

6, 6, że6, 4, 4, my4, em3, im3, ki3, ko3, me3, mi3, ny3, ok3, om3, wy3, yo3, ee2, en2, eo2, ew2, ii2, in2, iw2, ni2, no2, on2, we2,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEKIEŁŻOWYM

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEKIEŁŻOWYM to

niekiełżowym

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

niekiełżowy

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa NIEKIEŁŻOWYM

Ze słowa NIEKIEŁŻOWYM nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEKIEŁŻOWYM - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEKIEŁŻOWYM to

niekiełżowym

. 21 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

kiełżowymi

. wartość punktowa tego słowa to: 19

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty