Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter MIĘDZYMIĘŚNIOWA

Z liter MIĘDZYMIĘŚNIOWA można ułożyć ponad 1000 wyrazów

15 literowe słowa:

międzymięśniowa31,

11 literowe słowa:

odmięśniamy23, mięśniowymi22, dynamizmowi15,

10 literowe słowa:

odmięśnimy22, mięśniowym21, odmięśniam21, odśmianymi18, świadomymi18, izodynamię17, owędzanymi17, wyśmianiom17, więzionymi16, amidyzmowi14, wzdymaniom14, izodynamii13, widzianymi13, zdaniowymi13, zimowanymi13, zmianowymi13, animizmowi12, dziwoniami12,

9 literowe słowa:

odmięśnię23, mięśniami19, mięśniowy19, odmięśnia19, mięśniowa18, mięśniowi18, odśmianym17, świadomym17, izodynamę16, ośmianymi16, owędzanym16, wędzonymi16, śiwaizmom15, więzionym15, zaświnimy15, amidowymi13, dymionami13, imidowymi13, wiadomymi13, aminowymi12, doiwanimy12, dominiami12, iminowymi12, maziowymi12, miniowymi12, miodziami12, miozynami12, mizianymi12, nadwozimy12, nadziwimy12, odwianymi12, odzianymi12, wadzonymi12, wdzianymi12, widzianym12, wymionami12, zawodnymi12, zdaniowym12, zimnawymi12, zimowanym12, zmianowym12, zmywaniom12, manizmowi11, mizianiom11, oziminami11, wdzianiom11, zmowinami11,

8 literowe słowa:

mięśniom18, odmięśni18, zaświnię16, odśmiany15, ośmianym15, owędzamy15, owędzimy15, śniadymi15, świadomy15, wędzonym15, odśmiani14, ośminami14, oświnimy14, owędzany14, śiwaizmy14, śmianiom14, świadomi14, wyśmiani14, wyśmiano14, zwaśnimy14, doiwanię13, dziwonię13, nadwiozę13, nadziwię13, owędzani13, świniami13, węzinami13, więziami13, więziony13, wiśniami13, amidowym12, dymaniom12, dynamizm12, imidowym12, madowymi12, miodnymi12, monadyzm12, nomadyzm12, wiadomym12, widomymi12, więziona12, aminowym11, animizmy11, diaminom11, dniowymi11, dominami11, domywani11, dywizami11, dzianymi11, dziwnymi11, dzwonimy11, idiomami11, iminowym11, indowymi11, izodynam11, izydiami11, maziowym11, miniowym11, minowymi11, mizianym11, nadziwmy11, odmywani11, odwianym11, odymiani11, odzianym11, wadzonym11, wdzianym11, wydaniom11, wymianom11, wzdymani11, wzdymano11, zawodnym11, zimnawym11, zimowymi11, zmamiony11, adminowi10, dwoinami10, dzianiom10, dzianwom10, dzwonami10, imionami10, mioniami10, nawozimy10, owadzimi10, owianymi10, ozwanymi10, widniami10, widziany10, wodziany10, zawinimy10, zdaniowy10, zimowany10, zinowymi10, zmianowy10, zwianymi10, dziwonia9, dziwonii9, nizamowi9, widziani9, widziano9, wizonami9, wozinami9, zdaniowi9, zimowani9, zmianowi9, zwianiom9,

7 literowe słowa:

mięśnia16, zwiędnę16, oświnię15, zwaśnię15, dośnimy14, nadymię14, śniadym14, wędzimy14, wymamię14, wymodzę14, zadymię14, diaminę13, dziamię13, miozynę13, nawędom13, nędzami13, odmianę13, ośmiany13, owędzam13, świadom13, świnimy13, waśnimy13, wędzony13, więzimy13, wymianę13, wznośmy13, zanośmy13, amzonię12, dzianwę12, dzwonię12, nawęzom12, nawiodę12, ośmiani12, oziminę12, śiwaizm12, śniadzi12, świnimi12, świniom12, waśniom12, wędzona12, węzinom12, więzami12, więziom12, wiśniom12, wyzionę12, zawiodę12, amidyzm11, domywam11, dynamom11, dyzmami11, dziammy11, madowym11, miodnym11, modnymi11, modzimy11, nawiozę11, odmywam11, odymiam11, widomym11, wydmami11, wzdymam11, zadymom11, zaświni11, zawinię11, adminom10, amidowy10, daoizmy10, dawnymi10, diaminy10, dnawymi10, dniowym10, doznamy10, dymiona10, dyniami10, dyonami10, dywanom10, dywizom10, dzianym10, dziwimy10, dziwnym10, imanymi10, imidami10, imidowy10, indowym10, izydiom10, mamiony10, manizmy10, maoizmy10, mianymi10, minowym10, miodami10, miziamy10, monizmy10, mownymi10, nadoimy10, namywom10, odmiany10, odymani10, odzywam10, ozimymi10, wadzimy10, wdanymi10, wiadomy10, widmami10, widnymi10, widzimy10, wodnymi10, wodzimy10, wymazom10, wymodzi10, zdanymi10, zdwoimy10, zimnymi10, zimowym10, zmywami10, amidowi9, aminowy9, animizm9, azowymi9, diamino9, doinami9, doiwami9, dominia9, downami9, dyniowa9, dyniowi9, dzianwy9, dziwami9, imamowi9, imaniom9, imidowa9, imidowi9, iminami9, iminowy9, maziowy9, miniami9, miniowy9, miodzia9, mionami9, miozyna9, miziany9, naziomy9, nizamom9, nomadzi9, odwiany9, odziany9, oidiami9, omniami9, omywani9, owadzim9, owianym9, oziminy9, ozwanym9, wadzony9, wdaniom9, wdziany9, wiadomi9, wianymi9, widiami9, widniom9, widzami9, wimanom9, windami9, wodzami9, wymiano9, wymiona9, zadnimi9, zawodny9, zdaniom9, zimnami9, zimnawy9, zinowym9, ziomami9, zmianom9, zmowami9, zmowiny9, zmywani9, zmywano9, zondami9, zwanymi9, zwiadom9, zwianym9, zwidami9, zwodami9, aminowi8, amzonii8, azynowi8, dianowi8, doiwani8, dzianwo8, iminowa8, iminowi8, iwinami8, maziowi8, miniowa8, miniowi8, miziani8, miziano8, nadwozi8, nadziwi8, nowiami8, odwiani8, odziani8, ozimina8, wdziani8, wdziano8, wianiom8, wodzian8, woniami8, zawodni8, zianiom8, zimnawi8, zimnawo8, zwaniom8, izanowi7,

6 literowe słowa:

dośnię15, mięśni15, ośminę15, owędzę15, więdnę15, wyśnię15, nawęzę14, świnię14, waśnię14, węzinę14, więznę14, wiśnię14, między13, odymię13, zadymę13, amimię12, dominę12, mamonę12, mimozę12, minimę12, modniś12, monadę12, nawędy12, nędzom12, nomadę12, omamię12, ośminy12, śniady12, wędami12, wnośmy12, wyminę12, zmamię12, znośmy12, anomię11, dwoinę11, dziwię11, namowę11, nawęzy11, odwinę11, ośmina11, owędza11, owędzi11, śmiano11, śniado11, świnim11, węzami11, węziny11, widnię11, więzom11, wimanę11, zmianę11, znamię11, zwiodę11, dymami10, dyzmom10, modnym10, nawęzo10, odymam10, oświni10, świnia10, świnio10, węzina10, węzino10, wiśnia10, wiśnio10, wozinę10, wydmom10, wzionę10, zawinę10, zwaśni10, adminy9, amidom9, azymom9, daimyo9, damnom9, danymi9, dawnym9, dimami9, dnawym9, domami9, dominy9, domywa9, dwoimy9, dymani9, dymano9, dymion9, dymowa9, dymowi9, dynami9, dynamo9, dyniom9, dyzami9, dziwmy9, idiomy9, imanym9, imidom9, madowy9, maminy9, mamony9, mamowy9, manimy9, mazdom9, mianym9, mimozy9, minimy9, miodny9, mnodzy9, modami9, monady9, mownym9, nadymi9, nomady9, odmami9, odmywa9, odymia9, omywam9, ozimym9, wdanym9, widmom9, widnym9, widomy9, wodnym9, wymami9, wzdyma9, zadymi9, zadymo9, zdanym9, zdoimy9, zimnym9, zmywam9, zmywom9, admini8, amimii8, amimio8, aminom8, animom8, azowym8, azynom8, dainom8, daniom8, daoizm8, diamin8, dianom8, dimowi8, diwami8, dniami8, dniowy8, domain8, domina8, donami8, dozami8, doznam8, dwoiny8, dywani8, dziany8, dziwny8, dziwom8, dzwony8, iminom8, indami8, indowy8, izmami8, izydia8, madowi8, mamini8, mamowi8, maniom8, manizm8, maoizm8, maziom8, mianom8, mimowi8, mimoza8, minami8, minima8, minimo8, miniom8, minowy8, miodna8, miodni8, miozyn8, miziam8, monami8, monizm8, mowami8, namowy8, nizamy8, nomami8, nowymi8, odiami8, odmian8, odzywa8, ozywam8, wadiom8, wandom8, wianym8, widami8, widiom8, widoma8, widomi8, widzom8, wimany8, windom8, winimy8, wodami8, wozimy8, wydani8, wydano8, wymian8, wymion8, wyzami8, wyznam8, yamowi8, zadnim8, zamiom8, zawody8, zimami8, zimnom8, zimowy8, zmiany8, znoimy8, zwadom8, zwanym8, zwiady8, zwidom8, zwoimy8, anomii7, awizom7, danowi7, dianoi7, dniowa7, dniowi7, dwoina7, dziani7, dziano7, dzianw7, dziwna7, dziwni7, dziwno7, dzwona7, dzwoni7, imiona7, indowa7, indowi7, iniami7, iwanom7, iwinom7, izanom7, izmowi7, manowi7, minowa7, minowi7, mionia7, nadziw7, nawozy7, naziom7, nazwom7, niwami7, owadzi7, owiany7, ozimin7, ozwany7, waniom7, wazony7, wianom7, widnia7, widnio7, wimano7, winami7, wizami7, wizony7, wonami7, wozami7, woziny7, zadowi7, zimowa7, zimowi7, zinami7, zinowy7, zmiano7, zmowin7, zonami7, zwiany7, nawozi6, owiani6, ozwani6, wizona6, wozina6, zawini6, zinowa6, zinowi6, zwiani6, zwiano6,

5 literowe słowa:

nędzę14, wędzę14, dymię12, dyzmę12, myomę12, śmymi12, wydmę12, amidę11, azymę11, domiś11, dynię11, mamię11, mazdę11, modzę11, nadmę11, nędzy11, nośmy11, owędy11, śnimy11, wędom11, wiśmy11, wymię11, wymnę11, zadmę11, aminę10, animę10, anodę10, aoidę10, azynę10, dainę10, doinę10, dośni10, dziwę10, iminę10, manię10, maznę10, minię10, nawęd10, nędza10, nędzo10, ominę10, ośmin10, wadzę10, wandę10, wędzi10, węzom10, widię10, widzę10, więzy10, windę10, wiodę10, wodzę10, wynoś10, wyśni10, zamię10, zmowę10, zondę10, zwadę10, dymam9, dymom9, iwinę9, nawęz9, nazwę9, owinę9, świni9, wanię9, waśni9, węzin9, więzi9, winię9, wionę9, wiozę9, wiśni9, wznoś9, zanoś9, zionę9, zowię9, zwinę9, amidy8, damom8, danym8, dimom8, doimy8, dymna8, dymni8, dymno8, dynam8, dynom8, dyzma8, dyzmo8, dyzom8, imamy8, imidy8, madom8, maimy8, mayom8, mazdy8, miody8, modny8, myoma8, nadym8, odyma8, odymi8, omamy8, wdamy8, wydam8, wydma8, wydmo8, wymam8, yamom8, zadym8, zdamy8, admin7, amido7, aminy7, amiom7, amony7, animy7, anody7, aoidy7, azymo7, dainy7, damno7, danom7, dawny7, diany7, diwom7, dnami7, dnawy7, dniom7, doiny7, domin7, downy7, dwoma7, dynia7, dynio7, dywan7, dywiz7, dziam7, dziwy7, idami7, idiom7, imany7, iminy7, indom7, izmom7, mamin7, mamon7, manom7, mazdo7, miany7, mimoz7, minim7, minom7, miony7, mniam7, modna7, modni7, modzi7, moimi7, monad7, mowny7, nadzy7, namyw7, nowym7, odami7, omami7, omany7, omywa7, onymi7, owady7, owymi7, ozimy7, wadom7, wandy7, wdany7, widma7, widmo7, widny7, widom7, windy7, wodny7, wodzy7, wydoi7, wymai7, wymaz7, wyzom7, zadom7, zawdy7, zdany7, zimny7, zimom7, ziomy7, zmami7, zmowy7, zmywa7, znamy7, zondy7, zwady7, zwidy7, zwody7, amino6, animo6, awizy6, azowy6, azyno6, daino6, danio6, dawni6, dawno6, dnawi6, doina6, doiwa6, downa6, downi6, dozna6, dwoin6, dziwa6, dziwi6, dziwo6, dzwon6, idowi6, imani6, imano6, imina6, imino6, imion6, iniom6, iwami6, iwany6, iwiny6, izany6, manii6, manio6, miani6, miano6, minia6, minii6, minio6, mizia6, mowna6, mowni6, nadoi6, nawom6, nazwy6, niwom6, nizam6, oidia6, omnia6, ozami6, ozany6, ozima6, ozimi6, ozywa6, wadzi6, wando6, wanom6, wazom6, wdani6, wdano6, wiany6, widia6, widii6, widio6, widna6, widni6, widno6, widza6, widzi6, wiman6, winda6, windo6, winom6, wizom6, wodna6, wodni6, wodza6, wodzi6, wyzna6, zadni6, zamii6, zamio6, zanim6, zdani6, zdano6, zdwoi6, zimna6, zimni6, zimno6, zinom6, zioma6, zmian6, zmowa6, zonda6, zwado6, zwami6, zwany6, zwiad6, awizo5, azowi5, iwina5, iwino5, nawoi5, nazwo5, wazon5, wiani5, wiano5, wizon5, wozin5, zawii5, ziano5, zwani5, zwano5,

4 literowe słowa:

dziś9, zimę9, dimy7, dymi7, izmy6, zimy6,


Najdłuższe wyrazy z liter MIĘDZYMIĘŚNIOWA

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter MIĘDZYMIĘŚNIOWA to

międzymięśniowa

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

dynamizmowi

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa MIĘDZYMIĘŚNIOWA

Ze słowa MIĘDZYMIĘŚNIOWA nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter MIĘDZYMIĘŚNIOWA - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter MIĘDZYMIĘŚNIOWA to

międzymięśniowa

. 31 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

odmięśniamy

. wartość punktowa tego słowa to: 23


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty