Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter KONSOLIDOWANĄ

Z liter KONSOLIDOWANĄ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

konsolidowaną20,

11 literowe słowa:

dolinkowaną18, doskonaloną18, odolanowską18, nowosolanką17, dolinkowano14, odolanowski14, konsonowali13, nowosolanki13,

10 literowe słowa:

konoidalną17, dolosowaną16, niskowodną16, oklinowaną16, oslowianką16, sklonowaną16, indosowaną15, kolidowano13, dolosowani12, niskowodna12, oklinowano12, oksalonowi12, oslowianko12, sklonowani12, sklonowano12, indosowano11, ksoanonowi11,

9 literowe słowa:

doskonalą16, koloidową16, lądowiska16, lądowisko16, lądownika16, kaolinową15, klinowaną15, klonowaną15, konsolową15, linkowaną15, niklowaną15, sądownika15, solankową15, sondoliną15, adonisową14, nowokainą14, odnosowią14, odnowioną14, odwonioną14, oksoniową14, olinowaną14, sadowioną14, snowalnią14, solionową14, sondowaną14, doskonali12, koloidowa12, lodowiska12, lodowisko12, lodownika12, donaksowi11, klinowano11, klonowani11, klonowano11, klonowian11, kondonowi11, konsolowa11, konsolowi11, linkowano11, niklowano11, solankowi11, sondolina11, sondolino11, sondowali11, nowokaino10, nowosolan10, odnowiona10, odwoniona10, oksoniowa10, olinowano10, sadowiono10, saloonowi10, snowalnio10, solionowa10, sondowani10, sondowano10,

8 literowe słowa:

alkidową15, dookolną15, klownadą15, lądowisk15, lądownik15, odaliską15, alkinową14, dokonaną14, dokowaną14, dolinową14, dosoloną14, dowaloną14, kalinową14, kodowaną14, kolanową14, konwalią14, lądowano14, likowaną14, lodowaną14, lodownią14, lokowaną14, odsoloną14, odwaloną14, sądownik14, aksonową13, disowaną13, donosową13, indowaną13, inkasową13, kanonową13, lawsonią13, losowaną13, nasiloną13, nasoloną13, nawodnią13, nosiwodą13, onlinową13, osiąkano13, owsianką13, salonową13, sodowaną13, solaniną13, sowiooką13, wsiąkano13, anionową12, anonsową12, osiowaną12, dokonali11, dokowali11, dookolna11, dookolni11, doskonal11, klownado11, kodowali11, kolodion11, lodowisk11, lodownik11, odalisko11, skaldowi11, akondowi10, dilowano10, dokonani10, dokonano10, dokowani10, dokowano10, dolinowa10, dosolona10, dowalono10, isokolon10, kodonowi10, kodowani10, kodowano10, kolanowi10, kolanowo10, kolonowi10, kolosowi10, konowali10, konwalio10, likowano10, lodowani10, lodowano10, lodownia10, lodownio10, lokowani10, lokowano10, nowolaki10, odsikano10, odsolona10, odwalono10, sadownik10, skandowi10, sondolin10, aksonowi9, disowano9, dniowano9, donosowa9, donosowi9, indowano9, kanonowi9, lanosowi9, lawsonio9, losowani9, losowano9, nasilono9, nasionko9, nasolono9, nosalowi9, nosiwoda9, nosiwodo9, nowokain9, odnosowi9, oksonowi9, onkosowi9, onlinowa9, onlinowo9, oslowian9, owsianko9, salonowi9, salonowo9, snowalni9, sodowani9, solanino9, sowiooka9, anonsowi8, nanosowi8, osiowano8, osowiano8,

7 literowe słowa:

dolinką14, dowloką14, odwloką14, aksoidą13, alowską13, daliową13, dolinną13, dowolną13, dwoinką13, klanową13, klasową13, klinową13, kloniną13, klonową13, kolonią13, konoidą13, konsolą13, kowalną13, landową13, laskową13, linkową13, liskową13, lnianką13, nadliną13, nawloką13, niklową13, odkiwną13, okoloną13, oliwską13, salonką13, sądkowi13, siklawą13, skalową13, solanką13, solidną13, solonką13, wakondą13, walonką13, widlaną13, wokalną13, wokandą13, aidsową12, anodową12, dansową12, doniosą12, dosianą12, ikonową12, kainową12, kanonią12, knowaną12, liasową12, nawiodą12, nawodną12, niskawą12, niwalną12, nowalią12, nowinką12, odniosą12, odnowią12, odsianą12, odwianą12, odwonią12, okiwaną12, osadową12, osądowi12, osikaną12, osikową12, osoloną12, owodnią12, sadowią12, sądowna12, sądowni12, siadową12, sialową12, siąkano12, siwooką12, skonaną12, wsoloną12, naniosą11, nawisną11, osinową11, osnowną11, owsianą11, dikolon10, dolinka10, dolinko10, kladowi10, klownad10, kolodia10, lodkowi10, nadkoli10, akslowi9, aksoido9, akwilon9, alowski9, alowsko9, dioksan9, dokwasi9, dolinna9, donosik9, dowolna9, dowolni9, dwoinka9, dwoinko9, kandowi9, klanowi9, klanowo9, klasowi9, klasowo9, klinowa9, klinowo9, klonina9, klonino9, klonowa9, klonowi9, knowali9, kodnian9, kolanin9, kolnian9, kolonia9, kolonio9, kondona9, konoida9, konoido9, konsola9, konsoli9, konsolo9, kowalni9, kwilono9, landowi9, laskowi9, linkowa9, liskowa9, lnianko9, lodowni9, lookowi9, nadlino9, nadokni9, niklowa9, niklowo9, nowolak9, odkwasi9, okolona9, oksalon9, oliwska9, oliwsko9, osadnik9, sadkowi9, salonik9, salonki9, salonko9, siklawo9, skalowi9, skinola9, skolion9, skonali9, solanki9, solanko9, soldowi9, solidna9, solonka9, solonki9, solonko9, wakondo9, walonki9, walonko9, wodniak9, wodnika9, wokalni9, wokando9, wolniak9, woskoli9, anodowi8, anodowo8, dansowi8, dosiano8, ikonowa8, kanonio8, kaonowi8, knowani8, knowano8, koanowi8, kosonia8, kownian8, ksoanon8, lansowi8, nawodni8, noksowi8, noskowi8, nowalio8, nowinka8, nowinko8, odsiano8, odwiano8, okiwano8, osadowi8, osikano8, osikowa8, osolona8, owodnia8, owodnio8, siwooka8, skanowi8, skonani8, skonano8, skonowi8, solanin8, soliona8, wnikano8, wsolona8, wsolono8, naosowi7, nasiono7, nawnosi7, osinowa7, osnowna7, osnowni7, woniano7,

6 literowe słowa:

dolską13, idolką13, odklną13, akliną12, alkową12, dąsali12, dokową12, dolaną12, doliną12, dosolą12, dowalą12, kaliną12, kąsali12, kidaną12, kilową12, klasną12, klonią12, kodową12, kolasą12, lakową12, laoską12, lądowa12, lądowi12, lionką12, liwską12, lodową12, naklną12, nakolą12, odkąsi12, odlaną12, odsolą12, odwalą12, oliwką12, osadką12, owloką12, skalną12, sokolą12, walidą12, wilską12, woalką12, wolską12, wsadką12, daniną11, dąsano11, dąsowi11, dniową11, dwoiną11, iksową11, indową11, iskaną11, kasową11, kąsani11, kąsano11, kinową11, kiwaną11, koniną11, konwią11, kwinoą11, lasową11, lawiną11, linową11, lisową11, lnianą11, losową11, nasilą11, nasolą11, nilową11, nioską11, nowską11, odnową11, odwiną11, oliwną11, osiąka11, owalną11, sadową11, sakową11, saliną11, salową11, sądowa11, sądowi11, sądowo11, sionką11, snadną11, sodową11, sokową11, soloną11, solową11, waliną11, waloną11, wąsali11, wąsika11, wioską11, wnikną11, woliną11, wsiąka11, naiwną10, nawiną10, nonową10, nosową10, nowiną10, onanią10, osianą10, osiową10, osnową10, owianą10, owioną10, sanową10, sinawą10, wiosną10, wniosą10, wsianą10, dolska9, dolski9, dolsko9, idolka9, idolko9, koloid9, widlak9, adinol8, adonik8, aklino8, aksoid8, aldowi8, alkowo8, alniko8, daikon8, diakon8, dinksa8, dokona8, dokosi8, dokowa8, dokowi8, dolani8, dolano8, dolina8, dolino8, donaks8, dosoli8, dowali8, kalino8, kalwin8, kaolin8, kidano8, kilosa8, kilowa8, kilson8, kinola8, klonia8, klonin8, klonio8, klowna8, klowni8, kodowa8, kodowi8, kolano8, kolaso8, kolona8, koloni8, kolosa8, kolosi8, kolowi8, konali8, kondon8, konoid8, konsol8, kowali8, ladino8, lakowi8, lansik8, laoski8, likaon8, lindan8, lionka8, lionko8, liwska8, liwsko8, lniska8, lnisko8, lodowa8, lodowi8, lodowo8, lokowi8, lwiska8, lwisko8, nadlin8, nikola8, odkosi8, odlani8, odlano8, odoliw8, odsika8, odsoli8, odwali8, oliwka8, oliwko8, osadki8, osadko8, sadnik8, siklaw8, skalni8, skidoo8, skinol8, skolia8, sokola8, sokoli8, solida8, wakond8, walido8, wilska8, wilsko8, winkla8, woalki8, woalko8, wodnik8, wokali8, wokand8, wolaki8, wolska8, wolski8, wolsko8, woskol8, wsadki8, wsadko8, adonis7, anolis7, danino7, danowi7, dniowa7, donosi7, donowi7, dwoina7, dwoino7, iksowa7, indowa7, inkaso7, iskano7, kanion7, kasowi7, kasowo7, kinowa7, kiwano7, kiwona7, knowia7, konano7, konina7, konino7, kosoni7, kosowi7, kwinoa7, kwinoo7, lasowi7, lawino7, linowa7, lisowa7, losowa7, losowi7, losowo7, nakosi7, naoliw7, nasoli7, nikona7, nilowa7, nioska7, niosko7, nokowi7, nosali7, nowika7, nowska7, nowski7, nowsko7, odiosa7, odnosi7, odnowa7, odnowi7, odnowo7, odwoni7, okonia7, oliwna7, olsowi7, owalni7, owodni7, owsika7, sadowi7, sakowi7, salino7, saloon7, salowi7, salowo7, sianko7, sikano7, silono7, sionka7, sionko7, snadni7, sodowa7, sodowi7, sokowa7, sokowi7, solano7, solion7, solona7, solono7, solowa7, solowi7, solowo7, walino7, walono7, winsok7, wioska7, wiosko7, wolano7, wolina7, wolino7, wsioka7, nanosi6, nasion6, nonowa6, nonowi6, nosiwa6, nosiwo6, nosowa6, nosowi6, nosowo6, nowina6, nowino6, onanio6, osiano6, osiowa6, osiowo6, osnowa6, osnowo6, owiano6, sanowi6, sinawo6, sonowi6, wiosna6, wiosno6, wsiano6,

5 literowe słowa:

lodka8, lodki8, skald8, aklin7, akond7, aksli7, aldis7, alkin7, alnik7, dalio7, dalsi7, danko7, dawki7, dawko7, dinka7, dinks7, disko7, dolin7, dolna7, dolni7, dowal7, idola7, indol7, kalin7, kalio7, kilos7, kinol7, klaso7, klawi7, klawo7, klina7, klona7, klown7, koali7, koalo7, kodon7, kolan7, kolas7, kolia7, kolio7, kolna7, kolni7, kolon7, kolos7, kondo7, kowal7, lakso7, lando7, lanki7, lanko7, laski7, lasko7, linka7, linko7, liska7, lnisk7, lokai7, looki7, lwisk7, nakol7, nikol7, odwal7, okola7, okoli7, onkli7, sadki7, sakli7, saklo7, saldo7, salki7, salko7, sidol7, skali7, skalo7, skand7, skoda7, skodo7, sodka7, sodki7, sodko7, solda7, solid7, walid7, walki7, walko7, wdali7, widok7, wikol7, wilka7, wokal7, wolak7, adios6, akson6, alono6, anodo6, aoido6, daino6, danio6, danso6, dawni6, dawno6, dnawi6, doina6, doino6, doiwa6, doiwo6, donno6, donos6, downa6, downi6, dwoin6, ikona6, ikono6, indos6, inkas6, kanio6, kanwo6, kawon6, kiwon6, knowa6, knowi6, konia6, konin6, konni6, konno6, konwi6, kwasi6, lanos6, lawin6, liano6, linon6, liwan6, lnowi6, nadoi6, nasil6, nialo6, nikon6, niska6, nisko6, nokia6, nokio6, noksa6, nosal6, noska6, noski6, nowik6, odwoi6, okiwa6, okoni6, okosi6, okowa6, okowo6, okson6, olani6, olano6, oliwa6, oliwo6, onkos6, osado6, osika6, osiko6, osoka6, osoki6, osoko6, osoli6, owaki6, owako6, owali6, owsik6, sakwo6, salin6, salon6, salwo6, sanki6, siako6, silan6, silna6, silno6, siwak6, siwka6, siwko6, skina6, skona6, skowa6, skowo6, solan6, solna6, solni6, sonda6, sondo6, swado6, swaki6, wadis6, walin6, walni6, wando6, wdani6, wdano6, widna6, widno6, winda6, windo6, winka6, winko6, wiola6, wiolo6, wiska6, wisko6, wlani6, wlano6, wnika6, woali6, wodna6, wodni6, wolin6, wolna6, wolni6, wolno6, woski6, wsiok6, wsoli6, asowi5, nawis5, nawoi5, nosiw5, nowsi5, osina5, osino5, oswoi5, siano5, snowi5, sowia5, sowio5, wiano5, wnosi5,


Najdłuższe wyrazy z liter KONSOLIDOWANĄ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter KONSOLIDOWANĄ to

konsolidowaną

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

dolinkowaną

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa KONSOLIDOWANĄ

Ze słowa KONSOLIDOWANĄ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter KONSOLIDOWANĄ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter KONSOLIDOWANĄ to

konsolidowaną

. 20 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

dolinkowaną

. wartość punktowa tego słowa to: 18


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty