Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter KONSERWATYWNEGO

Z liter KONSERWATYWNEGO można ułożyć ponad 1000 wyrazów

15 literowe słowa:

konserwatywnego20,

13 literowe słowa:

wysterowanego17, wytrenowanego17, wytresowanego17, konserwatywne16, reeskontowany16, skonwertowany16, skonwertowane15,

12 literowe słowa:

keratynowego17, kreatynowego17, ksantogenowy17, ksantynowego17, natryskowego17, ksantenowego16, ksantogenowe16, rentgenowska16, rentgenowsko16, stearynowego16, syrenowatego16, wykreowanego16, konwertowany15, strenowanego15, wygenerowano15, konserwowany14, konwersowany14, konwertowane14, wystornowane14, konserwowane13, konwersowane13,

11 literowe słowa:

antykwowego16, goreteksowy16, kantynowego16, kreatywnego16, natynkowego16, reaktywnego16, tynkowanego16, wokatywnego16, wtryskanego16, wtryskowego16, antenkowego15, asertywnego15, estragonowy15, estrogenowy15, goreteksowa15, karnetowego15, knastrowego15, kretowanego15, kwaterowego15, nektarowego15, nerkowatego15, skorygowane15, styrenowego15, syntenowego15, eskontowany14, eskortowany14, estragonowe14, estrogenowa14, kawernowego14, konserwanty14, kontenerowy14, kserowanego14, skanerowego14, skontrowany14, sterowanego14, tawernowego14, trenowanego14, tresowanego14, wagnerowsko14, wertowanego14, wrysowanego14, eskontowane13, eskortowane13, kontenerowa13, newtonowska13, serwowanego13, skontrowane13, wysortowane13, wysterowane13, wysterowano13, wytrenowane13, wytrenowano13, wytresowane13, wytresowano13,

10 literowe słowa:

aktynowego15, argentynek15, argentynko15, gronkowaty15, groteskowy15, kongrowaty15, kotangensy15, ksantogeny15, stynkowego15, tangerynek15, tangerynko15, wtynkowego15, antygenowe14, antygenowo14, aterogenny14, estrogenny14, gronkowate14, groteskowa14, groteskowe14, karetowego14, kasetowego14, kasynowego14, kongresowy14, kongrowate14, korygowane14, kostnawego14, kwantowego14, kwartowego14, nakostnego14, nawykowego14, negatywowe14, okrywanego14, rytowanego14, satynowego14, satyrowego14, skrywanego14, wygotowane14, wykonanego14, wystawnego14, wytrawnego14, wytwornego14, wywrotnego14, akwenowego13, aneksowego13, antenowego13, ekranowego13, estrogenna13, generowany13, karotenowy13, karotynowe13, kasetonowy13, keratynowe13, kongresowa13, kongresowe13, kontrowany13, konwentowy13, konwertyna13, konwertyno13, kreatynowe13, kreowanego13, ksantenowy13, ksantynowe13, natryskowe13, natryskowo13, nawrotnego13, osrywanego13, otynkowane13, rentownego13, rysowanego13, sekowanego13, serowatego13, serwetkowy13, starownego13, sterownego13, sweterkowy13, terasowego13, terowanego13, transowego13, wegetowano13, wekowanego13, wetowanego13, wnykarstwo13, worywanego13, wysterkano13, arsenowego12, awersowego12, generowano12, karotenowe12, kasetonowe12, kesonowany12, konserwant12, konserwowy12, kontrowane12, konwentowa12, konwentowe12, ksantenowe12, kwestowano12, resekowany12, resetowany12, rewokowany12, serwetkowa12, stearynowe12, stornowany12, strenowany12, sweterkowa12, syrenowate12, westernowy12, wykreowane12, wykreowano12, wynotowane12, wyrokowane12, wyrotowane12, wytonowane12, kesonowane11, konserwowa11, konserwowe11, oenerowska11, resekowano11, resetowano11, rewokowane11, stornowane11, strenowane11, strenowano11, wenerowany11, westernowa11, westernowo11, wenerowano10,

9 literowe słowa:

aktywnego14, gokartowy14, goreteksy14, koregenty14, kratogeny14, nakrytego14, rogatkowy14, rogatywek14, rogatywko14, stykanego14, stykowego14, trykanego14, tykwowego14, tynkowego14, wtykanego14, wtykowego14, wytkanego14, agrestowy13, ergatywne13, estragony13, estrogeny13, gokartowe13, gorsetowy13, grotowany13, kantowego13, kartowego13, kastowego13, koregenta13, kotangens13, kratowego13, krygowane13, krygowano13, ksantogen13, nagonkowy13, natywnego13, negatrony13, negatywne13, organkowy13, organtyno13, ostrygowa13, ostrygowe13, rakogenny13, renegatko13, roentgeny13, rogatkowe13, rotangowy13, rynkowego13, skatowego13, srokatego13, stogowany13, styranego13, tangersko13, teakowego13, trakowego13, twarogowy13, wagonetek13, wagonetko13, wetkanego13, wotywnego13, wystanego13, wywartego13, agrestowe12, agresywne12, ankrowego12, antenkowy12, antykwowe12, arekowego12, egresywna12, erygowane12, erygowano12, eskontery12, eskortowy12, esowatego12, estrowego12, etanowego12, gorsetowa12, gorsetowe12, granowsko12, gronowska12, grotowane12, kantorowy12, kantynowe12, kanwowego12, karnetowy12, kartonowy12, kastorowy12, kenotrony12, knastrowy12, knowanego12, kontenery12, kontowany12, konwertyn12, kornetowy12, kranowego12, krasowego12, kreatywne12, krenowego12, kresowego12, kretonowy12, kretowany12, kwasowego12, kwaterowy12, kwotowany12, nagonkowe12, narkotyno12, natynkowe12, nektarowy12, nektaryno12, neoteryka12, nerkowaty12, nerkowego12, nowotyska12, organkowe12, ortokwasy12, ostrakony12, ostrawego12, rakogenne12, reaktywne12, rentowego12, rotangowe12, rowkowaty12, rynnowego12, sekretyna12, sekretyno12, sektorowy12, skonanego12, skowytano12, skwarnego12, stanowego12, stawowego12, steranego12, sterowego12, stogowane12, strawnego12, sygnowane12, sygnowano12, towarnego12, tranowego12, trasowego12, twarogowe12, tynkowane12, tynkowano12, tyrnowska12, tyrnowsko12, wantowego12, wektorowy12, westowego12, wnykarstw12, wokatywne12, workowaty12, woskowaty12, wrakowego12, wstawnego12, wtryskane12, wtryskano12, wtryskowa12, wtryskowe12, wyoranego12, wyrwanego12, wysranego12, antenkowe11, antenkowo11, arenowego11, asertywne11, eskontera11, eskortowa11, eskortowe11, ewokowany11, kantorowe11, karnetowe11, kartonowe11, kastorowe11, kawernowy11, knastrowe11, kontenera11, kontowane11, kornetowa11, kornetowe11, kretonowa11, kretonowe11, kretowane11, kretowano11, krosowany11, ksenonowy11, kserowany11, kwaterowe11, kwotowane11, narownego11, natronowy11, nawrotowy11, nektarowe11, nerkowate11, nerkowato11, nerwowego11, nestorowy11, newsowego11, nowatorek11, rowkowany11, rowkowate11, sektorowa11, sektorowe11, senatorek11, senatorko11, serwantek11, serwantko11, skanerowy11, sortowany11, sterowany11, stonowany11, styrenowa11, styrenowe11, syntenowa11, syntenowe11, tarnowsko11, tawernowy11, tensorowy11, trenowany11, tresowany11, wannowego11, warownego11, warstewek11, warstewko11, wektorowa11, wektorowe11, wersowego11, wertowany11, weteranko11, workowany11, workowate11, woskowany11, woskowate11, wronowaty11, ewokowane10, kawernowe10, krosowane10, ksenonowa10, ksenonowe10, kserowane10, kserowano10, natronowe10, nawrotowe10, nestorowa10, nestorowe10, osnowarek10, rentowano10, rowkowane10, serwowany10, skanerowe10, sortowane10, sterowane10, sterowano10, stonowane10, tawernowe10, tensorowa10, tensorowe10, trenowane10, trenowano10, tresowane10, tresowano10, wersenowy10, wertowane10, wertowano10, workowane10, woroneska10, woskowane10, wronowate10, wrysowane10, wrysowano10, serwowane9, serwowano9, wersenowa9,

8 literowe słowa:

agnostyk13, genetyka13, genetyko13, genteksy13, gnostyka13, neogotyk13, okrytego13, oktagony13, skrytego13, sygnetek13, sygnetka13, sygnetko13, tykanego13, aktowego12, askogony12, ergotyna12, ergotyno12, garnkowy12, gastryno12, genakery12, generyka12, goreteks12, gotowany12, grantowy12, grotesek12, groteska12, grotesko12, karogeny12, kongresy12, koregent12, kostnego12, kratogen12, krotnego12, negatony12, negatory12, negatywo12, ogonatek12, onkogeny12, organtyn12, ostygano12, reagenty12, regatowy12, regentka12, regentko12, regnanty12, renegaty12, rentgeny12, rogowaty12, skargowy12, sykanego12, takowego12, tangensy12, tangerek12, tangerko12, tekowego12, wygnanek12, wygnanko12, wygowate12, aktynowe11, angorowy11, angorsko11, arengowy11, argonowy11, eksterny11, ekwatory11, erogenny11, estragon11, estrogen11, garnkowe11, garsonek11, garsonko11, genewska11, genewsko11, gotowane11, grantowe11, karetowy11, karoteny11, karotyno11, karowego11, kasetony11, kasetowy11, kasowego11, kawowego11, keratyno11, ketonowy11, konwenty11, koronaty11, korowaty11, korytowa11, korytowe11, kostnawy11, kotowany11, krasnego11, kreatyno11, krewnego11, krwawego11, ksantyno11, kwantowy11, kwartowy11, kwartyno11, kwasoryt11, kwestory11, nakostny11, narkotyn11, narteksy11, negatron11, negowany11, nektaryn11, neoteryk11, netowego11, nosatego11, ogrywane11, ogrywano11, oktanowy11, oktawowy11, oktonary11, organowy11, rakowego11, regatowe11, rentgena11, roentgen11, rogowate11, rogowska11, sakowego11, sekatory11, sekretny11, sekretyn11, setowego11, skargowe11, skwatery11, stawnego11, stynkowa11, stynkowe11, teranego11, terowego11, tryskano11, tyrawsko11, wagonowy11, watowego11, wekowego11, werteksy11, wgrywane11, wgrywano11, wrotkowy11, wrotnego11, wtorkowy11, wtynkowa11, wtynkowe11, wyrostek11, wyrostka11, wystawek11, wystawko11, wysterka11, wywrotek11, wywrotka11, wywrotko11, aksonowy10, akwenowy10, aneksowy10, angorowe10, antenowy10, antonowy10, arengowe10, argonowe10, easterny10, ekranowy10, eksterna10, ekworyna10, ekworyno10, erogenna10, erywanek10, erywanko10, eskonter10, kanonowy10, karetowe10, kasetowe10, kasynowe10, kenotron10, keroseny10, kesonowy10, ketonowa10, ketonowe10, konesery10, konserwy10, kontener10, konwersy10, koranowy10, koroneny10, korowany10, korowate10, kostnawe10, kotowane10, kowarowy10, kreowany10, ksoanony10, kwantowe10, kwantowo10, kwartowe10, kwestora10, nakostne10, natowsko10, nawowego10, nawrotek10, nawrotko10, nawrotny10, nawykowe10, nawykowo10, negowane10, negowano10, nestorek10, nestorka10, nestorko10, norowaty10, norytowa10, norytowe10, notesowy10, notowany10, notowska10, nowakowy10, nowatory10, nowostek10, nowostka10, okresowy10, okrywane10, okrywano10, okrywowa10, okrywowe10, oktanowe10, oktawowe10, onyksowa10, onyksowe10, organowe10, orkanowy10, ornatowy10, ortokwas10, oskarowy10, osranego10, ostrakon10, ostrewek10, ostrewka10, ostrewko10, ranowego10, rasowego10, rentowny10, rokowany10, rosynant10, rotowany10, rytowane10, rytowano10, sanowego10, santoryn10, satynowe10, satyrowe10, sekowany10, sekretna10, senatory10, serowaty10, serowego10, serwatek10, serwatko10, serwetka10, serwetko10, skrywane10, skrywano10, snookery10, sonatowy10, sonetowy10, starowny10, stearyno10, sterowny10, sweterka10, tenorowy10, terasowy10, terenowy10, terowany10, tonowany10, toranowy10, torowany10, towarowy10, transowy10, troskano10, tworoska10, wagonowe10, watowsko10, wekowany10, weneryka10, weratyno10, westerny10, westwerk10, weterany10, wetowany10, woranego10, wotowany10, wrotkowa10, wrotkowe10, wtorkowa10, wtorkowe10, wykonane10, wykonano10, wystawne10, wytrawne10, wytrwano10, wytworna10, wytworne10, wywrotna10, wywrotne10, aksonowe9, akwenowe9, aneksowe9, anonsowy9, antenowe9, antenowo9, arsenowy9, awersowy9, ekranowe9, erewanko9, kanonowe9, kesonowa9, kesonowe9, konesera9, konserwa9, konserwo9, konwersa9, koranowe9, korowane9, kowarowe9, kreowane9, kreowano9, narewsko9, nawrotne9, norowany9, norowate9, norweska9, norwesko9, notesowa9, notesowe9, notowane9, nowakowe9, okresowa9, okresowe9, orkanowe9, ornatowe9, oskarowe9, osrywane9, osrywano9, rentowna9, rentowne9, rokowane9, rotowane9, rysowane9, rysowano9, sekowane9, sekowano9, serowate9, snookera9, snowarek9, snowarko9, sonarowy9, sonatowe9, sonetowa9, sonetowe9, starowne9, sterowna9, sterowne9, tenorowa9, tenorowe9, terasowe9, terenowa9, terenowo9, terowane9, terowano9, tonowane9, toranowe9, torowane9, towarowe9, transowe9, transowo9, warnenek9, warnenko9, wawersko9, wekowane9, wekowano9, wetowane9, wetowano9, worywane9, worywano9, wotowane9, anonsowe8, arsenowe8, awersowe8, norowane8, sonarowe8,

7 literowe słowa:

eskonty10, eskorty10, kantory10, karotyn10, kartony10, kornety10, kortyna10, korwety10, kostery10, kratony10, kretony10, nakryto10, noetyka10, sektory10, skateny10, stokery10, stykane10, stykano10, stykowe10, taksony10, toksyna10, trykano10, tynkowe10, tyranko10, wektory10, ankrowy9, arekowy9, ekwansy9, ekwator9, ekworyn9, eskonta9, eskorta9, estrony9, estrowy9, kantowe9, karnesy9, karoten9, kartowe9, karwony9, kaseton9, kastowe9, kawerny9, knaster9, korneta9, korweta9, kostera9, kranowy9, krasowy9, kratowe9, krenowy9, kresowy9, kwasyno9, kwatero9, kwestor9, nakresy9, nakrywo9, narteks9, nawetko9, nerkowy9, nestory9, network9, orantek9, rentowy9, rynkowa9, rynkowe9, sekator9, sektora9, skanery9, skatowe9, skontra9, skwarny9, skwater9, sonatek9, soterny9, srokate9, sterowy9, steryno9, stokera9, stronek9, stronka9, stworek9, stworka9, syrenka9, syrenko9, tenorka9, tensory9, tersyno9, towarek9, trakowe9, trawsko9, twerska9, twersko9, wektora9, werysto9, wetkano9, wrostek9, wrostka9, ankrowe8, arenowy8, eranosy8, estrowa8, kawerno8, konserw8, konwers8, kranowe8, krasowe8, krenowa8, kresowa8, nerkowa8, nestora8, ostrawe8, rawenko8, rentowa8, sarenko8, senator8, skwarne8, skwarno8, stanowe8, sterano8, sterowa8, strawne8, tawerno8, tensora8, towarne8, tranowe8, trasowe8, waresko8, weronka8, wyorane8, wysrane8, wysrano8,


Najdłuższe wyrazy z liter KONSERWATYWNEGO

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter KONSERWATYWNEGO to

konserwatywnego

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

konserwatywne

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa KONSERWATYWNEGO

Ze słowa KONSERWATYWNEGO nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter KONSERWATYWNEGO - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter KONSERWATYWNEGO to

konserwatywnego

. 20 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

keratynowego

. wartość punktowa tego słowa to: 17


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty