Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter KONSEKROWAŁEŚ

Z liter KONSEKROWAŁEŚ można ułożyć aż 850 wyrazów - Sprawdź jakie!

13 literowe słowa:

konsekrowałeś21,

11 literowe słowa:

kreskowałeś19, kesonowałeś18, konsekrował15,

10 literowe słowa:

koksowałeś18, korkowałeś18, krosowałeś17, kserowałeś17, kreskowało14, osełkowane13, resekowało13, kreskowane12, kreskowano12, oenerowska11, resekowano11,

9 literowe słowa:

korowałeś16, kreowałeś16, rokowałeś16, sekowałeś16, norowałeś15, kołkowane13, kreskował13, kesonował12, kłosowane12, kserowało12, resekował12, skołowane12, koksowane11, koneserka11, koneserko11, konwersek11, konwerska11, konwersko11, koreksowa11, koreksowe11, korkowane11, skowronek11, skowronka11, krosowane10, kserowane10, kserowano10, osnowarek10, skanerowe10, woroneska10,

8 literowe słowa:

kwokałeś16, knowałeś15, skonałeś15, narosłeś14, koksował12, korkował12, skałkowe12, kołowane11, kreowało11, krosował11, kserował11, orłowska11, osełkowa11, osełkowe11, sekowało11, koreanek10, koreanko10, kowarsko10, kreskowa10, kreskowe10, rakowsko10, woskarek10, woskarko10, aksonowe9, aneksowe9, ekranowe9, erewanko9, kesonowa9, kesonowe9, konesera9, konserwa9, konserwo9, konwersa9, koranowe9, korowane9, kreowane9, kreowano9, narewsko9, norweska9, norwesko9, okresowa9, okresowe9, orkanowe9, oskarowe9, rokowane9, sekowane9, sekowano9, snookera9, snowarek9, snowarko9, arsenowe8, sonarowe8,

7 literowe słowa:

konałeś14, osrałeś13, worałeś13, wrosłaś13, wrosłeś13, skrośna12, skrośne12, kołkowa11, kołkowe11, kwokało11, karłowe10, kłosowa10, kłosowe10, knowało10, konował10, korował10, kreował10, nawłoko10, oławsko10, osłonek10, osłonka10, rokował10, rosołek10, sekował10, skonało10, wełenka10, wełenko10, wesołek10, wesołka10, wołoska10, akowsko9, karkowe9, keksowa9, keksowe9, koksera9, koksowa9, koksowe9, konewek9, konewka9, konewko9, korkowa9, korkowe9, koronek9, koronka9, kowarek9, kowarko9, krewska9, krewsko9, krokowa9, krokowe9, kwokano9, narosłe9, narosło9, norował9, okrawek9, skokowa9, skokowe9, skrawek9, skwarek9, skwarko9, skwerek9, słonawe9, słonawo9, snekkar9, wesłane9, wesłano9, ankrowe8, arekowe8, arsenek8, kawerno8, kerosen8, koneser8, konserw8, konwers8, kranowe8, krasowe8, krenowa8, krenowe8, kresowa8, kresowe8, krosowa8, krosowe8, nerkowa8, nerkowe8, orawsko8, rawenek8, rawenko8, sarenek8, sarenko8, skwarne8, skwarno8, snooker8, waresko8, weronek8, weronka8, weronko8, arenowe7,

6 literowe słowa:

kłośna13, kłośne13, orałeś12, rosłaś12, rosłeś12, rwałeś12, srałeś12, kraśne11, kwaśne11, kwaśno11, skośna11, skośne11, skośno11, wskroś11, kłosek10, kłoska10, kwokał10, skałek10, skałko10, śwarne10, kałowe9, knował9, kołowa9, kołowe9, konało9, nawłok9, osełek9, osełka9, osełko9, oskoła9, owełek9, owełka9, owełko9, raskoł9, skonał9, słonek9, słonka9, słonko9, sokoła9, włosek9, włoska9, włosko9, karsko8, kawsko8, kokera8, kokona8, kokosa8, kokser8, koreks8, kornak8, korsak8, kraken8, krakso8, krakwo8, krasek8, krasko8, kresek8, kreska8, kresko8, krewka8, krewko8, kwasek8, łanowe8, łonowa8, łonowe8, naskok8, okonek8, okonka8, okorek8, okorka8, osłona8, osrało8, rokoka8, skorek8, skorka8, sławne8, słonaw8, słowna8, słowne8, wesoła8, wesołe8, wesoło8, własne8, wołane8, wołano8, worało8, wrosła8, wrosłe8, wrosło8, ekwans7, eskaer7, eskera7, karnes7, karowe7, karwon7, kasowe7, kasowo7, kawern7, kenesa7, keneso7, korona7, korowa7, korowe7, kosera7, kowera7, krasne7, krasno7, krewna7, krewne7, krosna7, krosno7, kweres7, nakres7, newska7, newsko7, nowska7, nowsko7, okraso7, oksera7, oneska7, onesko7, oranek7, oranko7, orkowa7, orkowe7, rakowe7, rawsko7, sakowe7, skaner7, sknera7, sknero7, skwaro7, sokora7, sokowa7, sokowe7, wnorek7, wnorka7, wnorko7, wronek7, wronka7, wronko7, eranos6, norowa6, norowe6, nosowa6, nosowe6, oesowa6, oesowe6, osnowa6, osrane6, osrano6, ranowe6, rasowe6, rasowo6, sanowe6, sereno6, serowa6, serowe6, serowo6, sonore6, worane6, worano6,

5 literowe słowa:

łokaś12, kokoś11, łosoś11, owłoś11, kośna10, kośne10, nakoś10, okraś10, skroś10, skwaś10, kołek9, kołka9, rośna9, rośne9, kareł8, karło8, kłosa8, kłowa8, kłowe8, konał8, łasek8, łasko8, ławek8, ławko8, łkano8, onkła8, onkłe8, oskoł8, skało8, skłon8, wałek8, wkoło8, włoka8, włoko8, wołek8, wołka8, kanek7, kanko7, kasko7, kawek7, kawko7, kawsk7, keksa7, koker7, kokon7, kokos7, koksa7, kokso7, konak7, korek7, korka7, kraks7, krakw7, kwakr7, kwark7, kwoka7, kwoko7, ławro7, łowna7, łowne7, orało7, osław7, osłon7, osrał7, rokok7, rosła7, rosłe7, rosło7, rwało7, słane7, słano7, sławo7, słona7, słone7, słono7, słowa7, słowo7, srało7, wełen7, wełna7, wełno7, włosa7, worał7, wskok7, akron6, akson6, akwen6, aneks6, ankro6, areko6, ekran6, ekson6, esker6, eskra6, kanoe6, kanwo6, kares6, karne6, kawon6, kenes6, keson6, knowa6, konar6, konew6, koran6, korna6, korne6, koron6, korsa6, korso6, koser6, kowar6, kower6, krase6, kraso6, kresa6, kreso6, krewa6, krewo6, krosa6, krowa6, krowo6, ksera6, ksero6, kwora6, nerek6, nerka6, nerko6, nesek6, neska6, nesko6, noksa6, norek6, norka6, norko6, nosek6, noska6, okaro6, okowa6, okras6, okres6, okser6, okson6, onkos6, orkan6, orska6, osoka6, owako6, rakso6, ranek6, ranko6, rekon6, reksa6, reska6, resko6, rewek6, rewka6, rewko6, rowek6, rowka6, sakro6, sakwo6, sanek6, serak6, serek6, serka6, skarn6, skene6, skner6, skona6, skora6, skore6, skoro6, skowa6, skowo6, skraw6, skrew6, skwar6, skwer6, sokor6, sorek6, sorka6, sorko6, srako6, sroka6, sroko6, worek6, worka6, areno5, arsen5, asowe5, aweno5, awers5, erosa5, esera5, esowa5, esowe5, newsa5, orane5, orano5, owera5, rwane5, rwano5, saren5, sarno5, saron5, serwa5, serwo5, sonar5, sowar5, srano5, warno5, wrona5, wrone5, wrono5,

4 literowe słowa:

kłoś11, kraś9, kwaś9, okoś9, ośka9, ośko9, skoś9, kłak8, oroś8, wnoś8, kłos7, koła7, koło7, łask7, skał7, włok7, kark6, kask6, keks6, koka6, koko6, koks6, krak6, krok6, kwak6, kwok6, łase6, ławo6, ławr6, łona6, łono6, orał6, orła6, osła6, rwał6, skok6, sław6, srał6, włos6, woła6, arek5, arko5, eksa5, erek5, erka5, erko5, esek5, eska5, esko5, kaes5, kano5, kanw5, kaon5, kare5, karo5, karw5, kaso5, kawo5, koan5, kona5, kora5, kore5, koro5, kors5, kosa5, kose5, koso5, kran5, kras5, kres5, krew5, kron5, kros5, kser5, kwas5, nako5, nesk5, noka5, noks5, okar5, okna5, okno5, okra5, okro5, orek5, orka5, orko5, oska5, osok5, owak5, raks5, reks5, sake5, sakr5, sakw5, skan5, skon5, skra5, skro5, srak5, srok5, swak5, weka5, weko5, werk5, woka5, woko5, wosk5, wrak5, anse4, anso4, aren4, aron4, arso4, awen4, eona4, eros4, eser4, naos4, nawo4, nera4, nero4, nerw4, news4, nora4, noro4, nosa4, nowa4, nowe4, nowo4, oere4, oreo4, orna4, orne4, osra4, ower4, owsa4, rano4, raso4, rena4, rewa4, rewo4, rosa4, roso4, sarn4, sena4, sera4, serw4, sona4, sowa4, sowo4, swar4, warn4, wars4, wena4, weno4, wers4, wona4, wora4, wron4,

3 literowe słowa:

łaś9, łoś9, koś8, noś7, roś7, kał6, kła6, łka6, kek5, kok5, łan5, ław5, łon5, sał5, wał5, akr4, ark4, eko4, eks4, kan4, kar4, kas4, kaw4, kea4, kee4, keo4, ker4, kor4, kos4, kra4, kro4, kwa4, kwo4, nek4, nok4, oka4, oko4, okr4, ork4, rak4, rek4, rok4, sak4, ska4, sok4, wek4, wok4, ano3, ans3, aro3, ars3, eon3, era3, ero3, esa3, ewa3, ewe3, ewo3, nar3, nas3, naw3, ner3, nor3, nos3, oes3, ona3, one3, ono3, ora3, oro3, osa3, oso3, owa3, owe3, owo3, ran3, ras3, rea3, ren3, rew3, ros3, rwa3, rwo3, san3, sen3, ser3, son3, sra3, swa3, swe3, wan3, war3, was3, wen3, won3, wre3,

2 literowe słowa:

6, 6, 4, ka3, ko3, ok3, ar2, as2, ee2, en2, eo2, er2, es2, ew2, na2, no2, on2, oo2, or2, os2, re2, ro2, se2, we2,


Najdłuższe wyrazy z liter KONSEKROWAŁEŚ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter KONSEKROWAŁEŚ to

konsekrowałeś

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

kesonowałeś

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa KONSEKROWAŁEŚ

Ze słowa KONSEKROWAŁEŚ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter KONSEKROWAŁEŚ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter KONSEKROWAŁEŚ to

konsekrowałeś

. 21 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

kreskowałeś

. wartość punktowa tego słowa to: 19

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty