Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter FRUNZEŃSKOŚCIĄ

Z liter FRUNZEŃSKOŚCIĄ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

frunzeńskością36,

13 literowe słowa:

frunzeńskości31,

11 literowe słowa:

krusznością23,

10 literowe słowa:

frunzeńską27, reńskością26, frunzeński23, frunzeńsko23, nieoruńską23, reuniońską23, nurskością22, skończeniu20, kruszności18, niekusząco18, sześciorku18,

9 literowe słowa:

ośnieńską24, ośnieńsku22, szefuńcio22, reńskości21, ruskością21, rząśnicku21, infuzorką20, kończeniu19, oficerską19, reskością19, ukończeni19, rozsuńcie18, furkocesz17, krusznicą17, niekruczą17, nurskości17, oficersku17, scukrzoną17, skończeni17, skurczoną17, furkniesz16, infuzorce16, infuzorek16, nieuroczą16, ofukniesz16, osączeniu16, ucieszoną16, ukorzenią16, usieczoną16, cenzorską15, korzeniąc15, rozciekną15, urośniesz15, niesroczą14, szroniące14, cenzorsku13, kroczeniu13, krusznice13, krusznico13, kruszonce13, niekruczo13, ocukrzeni13, scukrzeni13, scukrzone13, serniczku13, skoczeniu13, skorceniu13, skurczeni13, skurczone13, kruszonie12, rozsnucie12, cenzorski11,

8 literowe słowa:

ufnością23, niueńską21, sfruńcie21, fureczką20, furkoczą20, kusością20, ukośnicą20, fuszerką19, kozieńcu18, neoficką18, ocukrzeń18, scukrzeń18, skośnicą18, skurczeń18, sośnicką18, urofeiną18, uskoczeń18, niefoczą17, orficzną17, oruńskie17, szoferką17, ściszoną17, cenzurką16, cukrzoną16, cześniku16, fureczki16, fureczko16, furkocie16, furkocze16, kończeni16, kruszące16, kurczoną16, neoficku16, nurzecką16, oficerku16, rączniku16, rusiecką16, ruskości16, ruszecką16, skurczną16, sośnicku16, ukośnice16, cenurozą15, fiszorku15, fukniesz15, fuszerki15, fuszerko15, kruszoną15, kuśnierz15, niekurzą15, nieruską15, niesuczą15, oszuście15, rączusie15, rączusio15, rusznicą15, sączeniu15, skurzoną15, szrońcie15, ucieszną15, uciszoną15, uczernią15, ukąszeni15, ukąszone15, ukiszoną15, unoszące15, usączeni15, usączone15, cenzorką14, fruniesz14, iskrzące14, iskrząco14, reskości14, rosiczką14, sernicką14, sknerząc14, skocznią14, skośnice14, szefunio14, szronień14, cieszoną13, cofniesz13, fiszorek13, iskrzoną13, korzenią13, koszerną13, nieorską13, nierączo13, nieskorą13, oczernią13, orficzne13, osączeni13, rozkisną13, rozniecą13, rozsieką13, seniorką13, sieczoną13, szoferki13, szroniąc13, ściszone13, cenzurki12, cenzurko12, cienkusz12, cukrozie12, cukrzeni12, cukrzone12, koncerzu12, korceniu12, kruszcie12, krusznic12, kucniesz12, kunszcie12, kurczeni12, kurczone12, neokiczu12, noseczku12, nurzecki12, okurzcie12, roczniku12, rośniesz12, rozcieku12, rozkucie12, ruszecki12, sernicku12, skoczniu12, skurczne12, skurczni12, skurzcie12, soneciku12, ukorzcie12, urocznik12, koniusze11, korniszu11, korzeniu11, koszeniu11, kruszeni11, krusznie11, kruszone11, niekurzo11, nierusko11, niesuczo11, okurzeni11, rozsnuci11, rusznice11, rusznico11, skrzeniu11, skurzeni11, skurzone11, szroniku11, uciszone11, ukiszone11, ukorzeni11, ukoszeni11, uroczeni11, cenzorki10, kiszonce10, noseczki10, ockniesz10, rosiczek10, roszeniu10, rozsunie10, sernicko10, skocznie10, skorceni10, iskrzone9, kornisze9, koszerni9,

7 literowe słowa:

fikuśną22, ukończą21, fiuczeń20, fruńcie20, furczeń20, oruńską20, ukąszeń20, usączeń20, furkocą19, skończą19, suficką19, ukąście19, cieńszą18, fikuśne18, frunące18, osączeń18, rufnicą18, ściszeń18, śruciną18, ufności18, uścisną18, cukierń17, cukrzeń17, eufonią17, euforią17, fenicką17, fuszerą17, kozińcu17, kruczeń17, kurczeń17, orficką17, soficką17, ściekną17, ścierką17, kofeiną16, kruszeń16, okurzeń16, oruński16, osuńcie16, rześcią16, skrośną16, skurzeń16, sośnicą16, szeficą16, ścierną16, ścieszą16, ścioszą16, uciszeń16, uczeńsi16, ukiszeń16, ukorzeń16, ukoszeń16, uroczeń16, urońcie16, zsuńcie16, cukrozą15, fenicku15, fioczku15, forciku15, frukcie15, furkoce15, furkocz15, izofeną15, izonefą15, kozińce15, krocień15, kroczeń15, krusząc15, kruście15, kurzące15, kusości15, kuszące15, kusząco15, nefrozą15, nurecką15, ocknień15, ocukrzą15, orficku15, scukrzą15, sknoceń15, skoczeń15, skorceń15, skurczą15, skuście15, soficku15, suficko15, uciekną15, ukoście15, ukośnic15, unoszeń15, uronień15, urzecką15, uskoczą15, cenzurą14, ferniku14, focusie14, fokusie14, frenczu14, fukozie14, furknie14, iskrzeń14, kozunią14, kurnosą14, kurzoną14, kuszoną14, niekusą14, ofuknie14, oszuści14, rączusi14, riuszką14, rośniku14, rufnice14, rufnico14, rzuconą14, sośniku14, sześciu14, śrucino14, ucieszą14, ucioszą14, ukośnie14, unosząc14, unoście14, urzekną14, usznicą14, zefirku14, zruconą14, czerską13, cześnik13, fenicko13, fioczek13, fuszero13, ikrzące13, iskrząc13, kisnące13, kiszące13, korzące13, koszące13, kroczną13, kroście13, neurozą13, nierusą13, ociekną13, ornecką13, orzecką13, osiecką13, rącznik13, rozsuną13, ruszoną13, rzekocą13, serocką13, sfrunie13, sieczką13, skoczną13, skoście13, skośnic13, skrzące13, sroczką13, szurfie13, szuśnie13, ścierko13, urofein13, urośnie13, uśniesz13, ciszoną12, czernią12, ferniko12, froncie12, izerską12, kiszoną12, kozerną12, krośnie12, nekrozą12, niekosą12, nieoską12, niosące12, noszące12, ocieszą12, orceiną12, orzekną12, orzeską12, roniące12, rosnące12, roszące12, rościsz12, sączeni12, sączone12, sernicą12, sieczną12, sierocą12, skinerą12, sknerzą12, skośnie12, skronią12, skrośne12, skrośni12, sośnice12, szefico12, szeroką12, ściosze12, zionące12, znoście12, zroście12, ciuszek11, czersku11, czosnku11, koceniu11, kocurze11, kruszce11, kruszec11, kurzcie11, nurecki11, oczerku11, ornecku11, orseiną11, orzecku11, osiecku11, rozkuci11, roznieś11, ruszcik11, serocku11, skreczu11, skroczu11, skurcze11, sroczku11, szkucie11, szrenią11, szronią11, urzecki11, zrośnie11, cenuroz10, cenzuro10, izersku10, konurze10, konusie10, koszeru10, kozunie10, krezusi10, kruszni10, kruszon10, kurnose10, kurnosi10, kurosie10, kurzeni10, kurzone10, kuszeni10, kuszone10, niekuso10, nurskie10, orkiszu10, orkusie10, orzesku10, osnucie10, riuszce10, riuszek10, riuszko10, ruszcie10, rusznic10, rusznik10, rzuceni10, rzucone10, serniku10, szkieru10, szkuner10, sznurek10, sznurki10, szrencu10, uciosze10, uczerni10, ukroisz10, usznice10, usznico10, zesnuci10, zruceni10, zrucone10, czerski9, czersko9, czosnek9, czosnki9, knocisz9, koncerz9, korcisz9, korneci9, korzcie9, koszcie9, kroczne9, kroczni9, kronice9, neokicz9, oczerki9, ornecki9, orzecki9, rocznik9, rozciek9, runiesz9, ruszeni9, ruszone9, serocki9, sieczko9, sikorce9, skoczne9, skoczni9, skoncie9, skorzec9, skrocze9, sonecik9, sroczek9, sroczki9, szkocie9, szurnie9, uronisz9, ursonie9, ciszone8, iksorze8, izersko8, kiernoz8, kiszone8, kornisz8, korzeni8, koszeni8, kozerni8, krosien8, ocenisz8, oczerni8, orkisze8, orzeski8, rocznie8, rozsiec8, sernico8, sikorze8, skinero8, skronie8, szeroki8, szrocie8, szronik8, roszeni7, szronie7,

6 literowe słowa:

fińską21, fińsku19, fuczeń19, niuńką19, kończą18, fińsko17, fiukną17, frunąc17, fukozą17, funkią17, furczą17, furkną17, ofukną17, oścień17, rączuś17, reńską17, sączeń17, skufią17, ścierń17, ukośną17, foczką16, sfruną16, ukończ16, fiszką15, kurzeń15, kuszeń15, niuńce15, niuńko15, orfiką15, reńsku15, ruńcie15, rześką15, rzuceń15, skośną15, suńcie15, uczerń15, zruceń15, cknień14, cukrzą14, frizeą14, funcik14, knoceń14, korceń14, kruczą14, kuczną14, kufcie14, kufice14, kurczą14, kurząc14, kusząc14, kuście14, onucką14, rozsuń14, ruszeń14, sączku14, sefirą14, skończ14, suczką14, ścieku14, ścinku14, ścisku14, uścisk14, cezurą13, ciszeń13, fousek13, fouski13, fresku13, fuknie13, fuksie13, funcie13, funkie13, funkio13, furcie13, ikrzeń13, kefiru13, kiszeń13, konurą13, korzeń13, koszeń13, kruszą13, kufrze13, nurską13, oczerń13, okurzą13, orfiku13, ośniku13, rekuzą13, reński13, reńsko13, rońcie13, rufnic13, skrzeń13, skufie13, skufio13, skurzą13, sufeci13, suknią13, sunące13, ścieru13, śrucie13, śrucin13, uczoną13, ukisną13, ukiszą13, ukorzą13, ukoszą13, ukośne13, ukośni13, uroczą13, urzeką13, usieką13, czeską12, efuzor12, foczek12, foczki12, forcik12, freonu12, frunie12, fusion12, fuszer12, korząc12, kosząc12, koście12, kroczą12, noszeń12, rączek12, rączko12, riuszą12, ronień12, roszeń12, sączek12, sączko12, scenką12, sknocą12, skoczą12, skorcą12, skrząc12, surfie12, szurną12, ścinek12, ścinko12, uniosą12, unoszą12, uronią12, urosną12, zefiru12, zesuną12, cenozą11, cofnie11, confer11, feniks11, fernik11, fiszce11, fiszek11, fiszko11, fokrei11, foksie11, foncie11, fonice11, forcie11, frencz11, fresco11, freski11, fresko11, frocie11, iksorą11, iskrzą11, kenozą11, kinezą11, kofein11, konszą11, kozerą11, ksenią11, niecoś11, nosząc11, noście11, oficer11, oneską11, orfice11, orzące11, reszką11, rikszą11, roczną11, rosnąc11, rosząc11, roście11, rośnik11, rzekną11, rześci11, rześki11, rześko11, rznące11, siekną11, sikorą11, sknerą11, skośne11, skośni11, sofcie11, sośnic11, sośnik11, sroczą11, szefic11, szneką11, szniką11, ściero11, ściesz11, ściosz11, zerkną11, zsieką11, cekinu10, ciszku10, ciurek10, cukier10, cukroz10, cukrze10, czesku10, forsie10, frizeo10, izofen10, izonef10, knucie10, koczur10, kreczu10, kroczu10, krucze10, kruczo10, kucnie10, kuczer10, kuczne10, kuczni10, kurcie10, kurcze10, nefroz10, ocukrz10, okucie10, onucek10, onucki10, oriszą10, oseiną10, roczku10, rośnie10, rzucik10, scukrz10, sefiro10, sforze10, skeczu10, skoczu10, skorcu10, skucie10, skurcz10, soczku10, sośnie10, suczek10, suczki10, suczko10, szkicu10, szofer10, śniesz10, ucinek10, ucinko10, unicko10, uskocz10, zniosą10, zrosną10, cenzur9, cenzus9, cezuro9, ciurze9, cruise9, eksonu9, kesonu9, kirszu9, kiurze9, kneziu9, knurze9, kozuni9, kreszu9, krezus9, krosnu9, kureni9, kursie9, nucisz9, nurcie9, nurski9, nursko9, nurzec9, okresu9, onesku9, osnuci9, ozucie9, rekonu9, rekuzo9, ruskie9, rzucie9, siurek9, skuner9, skunie9, snucie9, sukien9, suknie9, suknio9, szeiku9, szreku9, uciesz9, uciosz9, uczeni9, ucznie9, uczone9, ukoisz9, ukosie9, urocze9, usiecz9, usznic9, cienko8, ciszek8, czeski8, czikos8, czknie8, ikonce8, kiszce8, knocie8, koceni8, kocisz8, koncie8, konice8, koniec8, korcie8, korzec8, kozice8, krecio8, krocie8, krocze8, krzcie8, neuroz8, niecko8, nursie8, ocknie8, oczerk8, osunie8, rezonu8, rezuni8, riusze8, riuszo8, roczek8, roczki8, scenki8, sezonu8, skince8, sknoci8, skocie8, skorci8, skrecz8, skrocz8, soczki8, szkice8, szronu8, unosie8, uroisz8, urznie8, zsunie8, zurnie8, cenisz7, cenzor7, ciosze7, corsie7, czerni7, irokez7, iskrze7, kinezo7, kirsze7, knorze7, konsze7, kornie7, korsie7, koszer7, kroisz7, kronie7, krosie7, krosze7, ksenio7, nekroz7, niosce7, niosek7, noksie7, ociesz7, oneski7, orcein7, orkisz7, orskie7, orzcie7, osiecz7, reszki7, reszko7, riksze7, rikszo7, roczne7, roczni7, roncie7, sernic7, sernik7, sionce7, sionek7, skiner7, skirze7, sknero7, sknerz7, skonie7, skroni7, sorcie7, srocze7, szkier7, szneki7, szneko7, sznice7, szniko7, szocie7, szorek7, szorki7, szreki7, szrenc7, zosiek7, orisze6, orsein6, orznie6, riosze6, ronisz6, senior6, szoner6, szreni6, szroni6, znosie6,Najdłuższe wyrazy z liter FRUNZEŃSKOŚCIĄ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter FRUNZEŃSKOŚCIĄ to

frunzeńskością

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

frunzeńskości

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa FRUNZEŃSKOŚCIĄ

Ze słowa FRUNZEŃSKOŚCIĄ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter FRUNZEŃSKOŚCIĄ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter FRUNZEŃSKOŚCIĄ to

frunzeńskością

. 36 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

frunzeńskości

. wartość punktowa tego słowa to: 31

Informacje szczegółowe o słowie FRUNZEŃSKOŚCIĄ

Samogłoski

Ilość samogłosek: 5

Występujące samogłoski: E, I, O, U, Ą

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 9

Występujące spółgłoski: C, F, K, N, R, S, Z, Ń, Ś

Litery

Ilość wszystkich liter: 14

Litery w słowie FRUNZEŃSKOŚCIĄ w kolejności alfabetycznej: C, E, F, I, K, N, O, R, S, U, Z, Ą, Ń, Ś

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ś, Ń, Ą, Z, U, S, R, O, N, K, I, F, E, C


Jak prawidłowo wymawiać słowo FRUNZEŃSKOŚCIĄAnaliza liter - słowo FRUNZEŃSKOŚCIĄ

Słowo FRUNZEŃSKOŚCIĄ po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: Ą, C, E, F, I, K, N, Ń, O, R, S, Ś, U, Z . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera Ą w słowie FRUNZEŃSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę Ą

Ilość liter Ilość słów
4 5
5 2
6 4

Rozkład wyrazów na literę Ą

4 Ilość słów
5
5 Ilość słów
2
6 Ilość słów
4

Wyrazy kończące się literę Ą

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 55
4 622
5 2407
6 5011
7 9657
8 14794
9 19613
10 22662
11 24010
12 23880
13 22115
14 18686
15 14273

Rozkład wyrazów kończących się literą Ą

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
55
4 Ilość słów
622
5 Ilość słów
2407
6 Ilość słów
5011
7 Ilość słów
9657
8 Ilość słów
14794
9 Ilość słów
19613
10 Ilość słów
22662
11 Ilość słów
24010
12 Ilość słów
23880
13 Ilość słów
22115
14 Ilość słów
18686
15 Ilość słów
14273

Wystąpienia litery Ą w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ą Ilość słów
0 2617353
1 385358
2 27568
3 560

Rozkład słow według wystąpień litery Ą

0 Ilość słów
2617353
1 Ilość słów
385358
2 Ilość słów
27568
3 Ilość słów
560

Litera C w słowie FRUNZEŃSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę C

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 63
4 290
5 1045
6 2402
7 4536
8 6709
9 8588
10 9304
11 8895
12 7651
13 5847
14 4370
15 3278

Rozkład wyrazów na literę C

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
290
5 Ilość słów
1045
6 Ilość słów
2402
7 Ilość słów
4536
8 Ilość słów
6709
9 Ilość słów
8588
10 Ilość słów
9304
11 Ilość słów
8895
12 Ilość słów
7651
13 Ilość słów
5847
14 Ilość słów
4370
15 Ilość słów
3278

Wyrazy kończące się literę C

Ilość liter Ilość słów
3 32
4 86
5 238
6 589
7 987
8 1691
9 2411
10 2552
11 2209
12 1662
13 1100
14 647
15 326

Rozkład wyrazów kończących się literą C

3 Ilość słów
32
4 Ilość słów
86
5 Ilość słów
238
6 Ilość słów
589
7 Ilość słów
987
8 Ilość słów
1691
9 Ilość słów
2411
10 Ilość słów
2552
11 Ilość słów
2209
12 Ilość słów
1662
13 Ilość słów
1100
14 Ilość słów
647
15 Ilość słów
326

Wystąpienia litery C w słowach polskich

Ilość wystąpień litery C Ilość słów
0 1828059
1 1011929
2 177312
3 13063
4 471
5 5

Rozkład słow według wystąpień litery C

0 Ilość słów
1828059
1 Ilość słów
1011929
2 Ilość słów
177312
3 Ilość słów
13063
4 Ilość słów
471
5 Ilość słów
5

Litera E w słowie FRUNZEŃSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę E

Ilość liter Ilość słów
2 16
3 48
4 144
5 301
6 770
7 1599
8 2507
9 3546
10 4159
11 4574
12 4567
13 3835
14 3074
15 2312

Rozkład wyrazów na literę E

2 Ilość słów
16
3 Ilość słów
48
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
301
6 Ilość słów
770
7 Ilość słów
1599
8 Ilość słów
2507
9 Ilość słów
3546
10 Ilość słów
4159
11 Ilość słów
4574
12 Ilość słów
4567
13 Ilość słów
3835
14 Ilość słów
3074
15 Ilość słów
2312

Wyrazy kończące się literę E

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 47
4 383
5 2178
6 5958
7 13260
8 22915
9 33958
10 43678
11 48874
12 50796
13 50385
14 46122
15 39103

Rozkład wyrazów kończących się literą E

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
47
4 Ilość słów
383
5 Ilość słów
2178
6 Ilość słów
5958
7 Ilość słów
13260
8 Ilość słów
22915
9 Ilość słów
33958
10 Ilość słów
43678
11 Ilość słów
48874
12 Ilość słów
50796
13 Ilość słów
50385
14 Ilość słów
46122
15 Ilość słów
39103

Wystąpienia litery E w słowach polskich

Ilość wystąpień litery E Ilość słów
0 1185534
1 1213782
2 519372
3 102552
4 9303
5 293
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery E

0 Ilość słów
1185534
1 Ilość słów
1213782
2 Ilość słów
519372
3 Ilość słów
102552
4 Ilość słów
9303
5 Ilość słów
293
6 Ilość słów
3

Litera F w słowie FRUNZEŃSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę F

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 42
4 248
5 851
6 1517
7 2589
8 3935
9 5339
10 5875
11 5648
12 4782
13 3840
14 2968
15 2188

Rozkład wyrazów na literę F

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
42
4 Ilość słów
248
5 Ilość słów
851
6 Ilość słów
1517
7 Ilość słów
2589
8 Ilość słów
3935
9 Ilość słów
5339
10 Ilość słów
5875
11 Ilość słów
5648
12 Ilość słów
4782
13 Ilość słów
3840
14 Ilość słów
2968
15 Ilość słów
2188

Wyrazy kończące się literę F

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 35
4 47
5 42
6 21
7 34
8 69
9 79
10 48
11 26
12 25
13 18
14 11
15 6

Rozkład wyrazów kończących się literą F

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
35
4 Ilość słów
47
5 Ilość słów
42
6 Ilość słów
21
7 Ilość słów
34
8 Ilość słów
69
9 Ilość słów
79
10 Ilość słów
48
11 Ilość słów
26
12 Ilość słów
25
13 Ilość słów
18
14 Ilość słów
11
15 Ilość słów
6

Wystąpienia litery F w słowach polskich

Ilość wystąpień litery F Ilość słów
0 2883305
1 142977
2 4532
3 25

Rozkład słow według wystąpień litery F

0 Ilość słów
2883305
1 Ilość słów
142977
2 Ilość słów
4532
3 Ilość słów
25

Litera I w słowie FRUNZEŃSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera K w słowie FRUNZEŃSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę K

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 572
5 2206
6 5043
7 8859
8 13333
9 17301
10 19261
11 19128
12 16960
13 13467
14 10141
15 6855

Rozkład wyrazów na literę K

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2206
6 Ilość słów
5043
7 Ilość słów
8859
8 Ilość słów
13333
9 Ilość słów
17301
10 Ilość słów
19261
11 Ilość słów
19128
12 Ilość słów
16960
13 Ilość słów
13467
14 Ilość słów
10141
15 Ilość słów
6855

Wyrazy kończące się literę K

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 71
4 203
5 754
6 1368
7 2384
8 3055
9 3035
10 2542
11 1935
12 1270
13 822
14 507
15 282

Rozkład wyrazów kończących się literą K

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
71
4 Ilość słów
203
5 Ilość słów
754
6 Ilość słów
1368
7 Ilość słów
2384
8 Ilość słów
3055
9 Ilość słów
3035
10 Ilość słów
2542
11 Ilość słów
1935
12 Ilość słów
1270
13 Ilość słów
822
14 Ilość słów
507
15 Ilość słów
282

Wystąpienia litery K w słowach polskich

Ilość wystąpień litery K Ilość słów
0 2045454
1 869507
2 111382
3 4450
4 46

Rozkład słow według wystąpień litery K

0 Ilość słów
2045454
1 Ilość słów
869507
2 Ilość słów
111382
3 Ilość słów
4450
4 Ilość słów
46

Litera N w słowie FRUNZEŃSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę N

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 49
4 232
5 868
6 1821
7 4730
8 10859
9 21699
10 40594
11 68766
12 102343
13 132805
14 150507
15 147124

Rozkład wyrazów na literę N

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
232
5 Ilość słów
868
6 Ilość słów
1821
7 Ilość słów
4730
8 Ilość słów
10859
9 Ilość słów
21699
10 Ilość słów
40594
11 Ilość słów
68766
12 Ilość słów
102343
13 Ilość słów
132805
14 Ilość słów
150507
15 Ilość słów
147124

Wyrazy kończące się literę N

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 73
4 180
5 516
6 961
7 1015
8 1138
9 966
10 822
11 693
12 508
13 347
14 223
15 121

Rozkład wyrazów kończących się literą N

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
73
4 Ilość słów
180
5 Ilość słów
516
6 Ilość słów
961
7 Ilość słów
1015
8 Ilość słów
1138
9 Ilość słów
966
10 Ilość słów
822
11 Ilość słów
693
12 Ilość słów
508
13 Ilość słów
347
14 Ilość słów
223
15 Ilość słów
121

Wystąpienia litery N w słowach polskich

Ilość wystąpień litery N Ilość słów
0 1343316
1 1142049
2 468793
3 72920
4 3717
5 44

Rozkład słow według wystąpień litery N

0 Ilość słów
1343316
1 Ilość słów
1142049
2 Ilość słów
468793
3 Ilość słów
72920
4 Ilość słów
3717
5 Ilość słów
44

Litera Ń w słowie FRUNZEŃSKOŚCIĄ

W języku polskim nie występują słowa rozpoczynające się od litery Ń

Wyrazy kończące się literę Ń

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 32
4 108
5 377
6 1086
7 2456
8 4156
9 5305
10 6144
11 6828
12 6367
13 5138
14 3819
15 2434

Rozkład wyrazów kończących się literą Ń

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
32
4 Ilość słów
108
5 Ilość słów
377
6 Ilość słów
1086
7 Ilość słów
2456
8 Ilość słów
4156
9 Ilość słów
5305
10 Ilość słów
6144
11 Ilość słów
6828
12 Ilość słów
6367
13 Ilość słów
5138
14 Ilość słów
3819
15 Ilość słów
2434

Wystąpienia litery Ń w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ń Ilość słów
0 2927790
1 102862
2 187

Rozkład słow według wystąpień litery Ń

0 Ilość słów
2927790
1 Ilość słów
102862
2 Ilość słów
187

Litera O w słowie FRUNZEŃSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę O

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 65
4 409
5 1401
6 4192
7 9360
8 16569
9 24207
10 29686
11 30297
12 26446
13 20161
14 14324
15 9613

Rozkład wyrazów na literę O

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
65
4 Ilość słów
409
5 Ilość słów
1401
6 Ilość słów
4192
7 Ilość słów
9360
8 Ilość słów
16569
9 Ilość słów
24207
10 Ilość słów
29686
11 Ilość słów
30297
12 Ilość słów
26446
13 Ilość słów
20161
14 Ilość słów
14324
15 Ilość słów
9613

Wyrazy kończące się literę O

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 63
4 601
5 1958
6 3592
7 7070
8 12134
9 17893
10 21799
11 24620
12 25392
13 24839
14 23699
15 21146

Rozkład wyrazów kończących się literą O

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
601
5 Ilość słów
1958
6 Ilość słów
3592
7 Ilość słów
7070
8 Ilość słów
12134
9 Ilość słów
17893
10 Ilość słów
21799
11 Ilość słów
24620
12 Ilość słów
25392
13 Ilość słów
24839
14 Ilość słów
23699
15 Ilość słów
21146

Wystąpienia litery O w słowach polskich

Ilość wystąpień litery O Ilość słów
0 1083172
1 1279044
2 539953
3 113711
4 13919
5 989
6 49
7 2

Rozkład słow według wystąpień litery O

0 Ilość słów
1083172
1 Ilość słów
1279044
2 Ilość słów
539953
3 Ilość słów
113711
4 Ilość słów
13919
5 Ilość słów
989
6 Ilość słów
49
7 Ilość słów
2

Litera R w słowie FRUNZEŃSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę R

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 88
4 382
5 1233
6 2395
7 4650
8 7669
9 11295
10 14862
11 17854
12 18503
13 17340
14 14276
15 10597

Rozkład wyrazów na literę R

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
88
4 Ilość słów
382
5 Ilość słów
1233
6 Ilość słów
2395
7 Ilość słów
4650
8 Ilość słów
7669
9 Ilość słów
11295
10 Ilość słów
14862
11 Ilość słów
17854
12 Ilość słów
18503
13 Ilość słów
17340
14 Ilość słów
14276
15 Ilość słów
10597

Wyrazy kończące się literę R

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 84
4 185
5 472
6 655
7 577
8 609
9 549
10 481
11 318
12 216
13 150
14 81
15 51

Rozkład wyrazów kończących się literą R

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
84
4 Ilość słów
185
5 Ilość słów
472
6 Ilość słów
655
7 Ilość słów
577
8 Ilość słów
609
9 Ilość słów
549
10 Ilość słów
481
11 Ilość słów
318
12 Ilość słów
216
13 Ilość słów
150
14 Ilość słów
81
15 Ilość słów
51

Wystąpienia litery R w słowach polskich

Ilość wystąpień litery R Ilość słów
0 1686394
1 1192485
2 147933
3 3988
4 39

Rozkład słow według wystąpień litery R

0 Ilość słów
1686394
1 Ilość słów
1192485
2 Ilość słów
147933
3 Ilość słów
3988
4 Ilość słów
39

Litera S w słowie FRUNZEŃSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę S

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 79
4 572
5 2317
6 5673
7 10762
8 17032
9 22936
10 27033
11 27362
12 24547
13 20413
14 15590
15 11840

Rozkład wyrazów na literę S

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
79
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2317
6 Ilość słów
5673
7 Ilość słów
10762
8 Ilość słów
17032
9 Ilość słów
22936
10 Ilość słów
27033
11 Ilość słów
27362
12 Ilość słów
24547
13 Ilość słów
20413
14 Ilość słów
15590
15 Ilość słów
11840

Wyrazy kończące się literę S

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 60
4 187
5 331
6 387
7 361
8 271
9 241
10 138
11 89
12 42
13 29
14 11
15 1

Rozkład wyrazów kończących się literą S

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
60
4 Ilość słów
187
5 Ilość słów
331
6 Ilość słów
387
7 Ilość słów
361
8 Ilość słów
271
9 Ilość słów
241
10 Ilość słów
138
11 Ilość słów
89
12 Ilość słów
42
13 Ilość słów
29
14 Ilość słów
11
15 Ilość słów
1

Wystąpienia litery S w słowach polskich

Ilość wystąpień litery S Ilość słów
0 2011402
1 913075
2 101900
3 4382
4 73
5 7

Rozkład słow według wystąpień litery S

0 Ilość słów
2011402
1 Ilość słów
913075
2 Ilość słów
101900
3 Ilość słów
4382
4 Ilość słów
73
5 Ilość słów
7

Litera Ś w słowie FRUNZEŃSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę Ś

Ilość liter Ilość słów
3 7
4 39
5 166
6 499
7 984
8 1496
9 2198
10 2413
11 2204
12 1870
13 1320
14 995
15 622

Rozkład wyrazów na literę Ś

3 Ilość słów
7
4 Ilość słów
39
5 Ilość słów
166
6 Ilość słów
499
7 Ilość słów
984
8 Ilość słów
1496
9 Ilość słów
2198
10 Ilość słów
2413
11 Ilość słów
2204
12 Ilość słów
1870
13 Ilość słów
1320
14 Ilość słów
995
15 Ilość słów
622

Wyrazy kończące się literę Ś

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 27
4 44
5 170
6 414
7 1297
8 3732
9 7761
10 12441
11 15469
12 15882
13 13917
14 10783
15 7433

Rozkład wyrazów kończących się literą Ś

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
27
4 Ilość słów
44
5 Ilość słów
170
6 Ilość słów
414
7 Ilość słów
1297
8 Ilość słów
3732
9 Ilość słów
7761
10 Ilość słów
12441
11 Ilość słów
15469
12 Ilość słów
15882
13 Ilość słów
13917
14 Ilość słów
10783
15 Ilość słów
7433

Wystąpienia litery Ś w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ś Ilość słów
0 2688786
1 332144
2 9854
3 55

Rozkład słow według wystąpień litery Ś

0 Ilość słów
2688786
1 Ilość słów
332144
2 Ilość słów
9854
3 Ilość słów
55

Litera U w słowie FRUNZEŃSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę U

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 44
4 303
5 946
6 2567
7 5004
8 7939
9 10748
10 12429
11 12623
12 11289
13 9626
14 7618
15 5832

Rozkład wyrazów na literę U

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
44
4 Ilość słów
303
5 Ilość słów
946
6 Ilość słów
2567
7 Ilość słów
5004
8 Ilość słów
7939
9 Ilość słów
10748
10 Ilość słów
12429
11 Ilość słów
12623
12 Ilość słów
11289
13 Ilość słów
9626
14 Ilość słów
7618
15 Ilość słów
5832

Wyrazy kończące się literę U

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 57
4 508
5 1564
6 2993
7 5253
8 8117
9 11972
10 16339
11 20248
12 23321
13 25538
14 25990
15 23825

Rozkład wyrazów kończących się literą U

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
57
4 Ilość słów
508
5 Ilość słów
1564
6 Ilość słów
2993
7 Ilość słów
5253
8 Ilość słów
8117
9 Ilość słów
11972
10 Ilość słów
16339
11 Ilość słów
20248
12 Ilość słów
23321
13 Ilość słów
25538
14 Ilość słów
25990
15 Ilość słów
23825

Wystąpienia litery U w słowach polskich

Ilość wystąpień litery U Ilość słów
0 2181564
1 761498
2 84063
3 3631
4 83

Rozkład słow według wystąpień litery U

0 Ilość słów
2181564
1 Ilość słów
761498
2 Ilość słów
84063
3 Ilość słów
3631
4 Ilość słów
83

Litera Z w słowie FRUNZEŃSKOŚCIĄ

Wyrazy na literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 293
5 1329
6 3836
7 8941
8 16055
9 24393
10 30950
11 33707
12 32332
13 27469
14 21764
15 16221

Rozkład wyrazów na literę Z

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
293
5 Ilość słów
1329
6 Ilość słów
3836
7 Ilość słów
8941
8 Ilość słów
16055
9 Ilość słów
24393
10 Ilość słów
30950
11 Ilość słów
33707
12 Ilość słów
32332
13 Ilość słów
27469
14 Ilość słów
21764
15 Ilość słów
16221

Wyrazy kończące się literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 46
4 188
5 418
6 988
7 1969
8 3417
9 4970
10 5198
11 4578
12 3471
13 2339
14 1457
15 846

Rozkład wyrazów kończących się literą Z

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
46
4 Ilość słów
188
5 Ilość słów
418
6 Ilość słów
988
7 Ilość słów
1969
8 Ilość słów
3417
9 Ilość słów
4970
10 Ilość słów
5198
11 Ilość słów
4578
12 Ilość słów
3471
13 Ilość słów
2339
14 Ilość słów
1457
15 Ilość słów
846

Wystąpienia litery Z w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Z Ilość słów
0 1721858
1 1049916
2 234263
3 23430
4 1302
5 69
6 1

Rozkład słow według wystąpień litery Z

0 Ilość słów
1721858
1 Ilość słów
1049916
2 Ilość słów
234263
3 Ilość słów
23430
4 Ilość słów
1302
5 Ilość słów
69
6 Ilość słów
1

Ilość liter w słowie FRUNZEŃSKOŚCIĄ: 14

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 14 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 14 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 6185
B 4946
C 4370
D 10521
E 3074
F 2968
G 3001
H 2688
I 2620
J 1581
K 10141
L 1819
M 6774
N 150507
O 14324
P 57138
R 14276
S 15590
T 4940
U 7618
W 20075
Y 2
Z 21764
Ó 7
Ć 105
Ł 446
Ś 995
Ź 13
Ż 442

14 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
6185
B Ilość słów
4946
C Ilość słów
4370
D Ilość słów
10521
E Ilość słów
3074
F Ilość słów
2968
G Ilość słów
3001
H Ilość słów
2688
I Ilość słów
2620
J Ilość słów
1581
K Ilość słów
10141
L Ilość słów
1819
M Ilość słów
6774
N Ilość słów
150507
O Ilość słów
14324
P Ilość słów
57138
R Ilość słów
14276
S Ilość słów
15590
T Ilość słów
4940
U Ilość słów
7618
W Ilość słów
20075
Y Ilość słów
2
Z Ilość słów
21764
Ó Ilość słów
7
Ć Ilość słów
105
Ł Ilość słów
446
Ś Ilość słów
995
Ź Ilość słów
13
Ż Ilość słów
442

Zestawienie słow 14 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 25122
C 647
D 7
E 46122
F 11
G 12
H 31231
I 49383
J 18656
K 507
L 12
M 50308
N 223
O 23699
P 7
R 81
S 11
T 34
U 25990
W 1649
Y 51113
Z 1457
Ą 18686
Ć 2042
Ę 1505
Ł 720
Ń 3819
Ś 10783
Ż 5093

14 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
25122
C Ilość słów
647
D Ilość słów
7
E Ilość słów
46122
F Ilość słów
11
G Ilość słów
12
H Ilość słów
31231
I Ilość słów
49383
J Ilość słów
18656
K Ilość słów
507
L Ilość słów
12
M Ilość słów
50308
N Ilość słów
223
O Ilość słów
23699
P Ilość słów
7
R Ilość słów
81
S Ilość słów
11
T Ilość słów
34
U Ilość słów
25990
W Ilość słów
1649
Y Ilość słów
51113
Z Ilość słów
1457
Ą Ilość słów
18686
Ć Ilość słów
2042
Ę Ilość słów
1505
Ł Ilość słów
720
Ń Ilość słów
3819
Ś Ilość słów
10783
Ż Ilość słów
5093

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa FRUNZEŃSKOŚCIĄ

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu FRUNZEŃSKOŚCIĄ - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty