Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter FROTEROWAŁABYŚ

Z liter FROTEROWAŁABYŚ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

froterowałabyś28,

13 literowe słowa:

froterowałbyś27, froterowałaby23,

12 literowe słowa:

torfowałabyś26, oferowałabyś25, froterowałaś23, froterowałby22,

11 literowe słowa:

fartowałbyś25, fetowałabyś25, torfowałbyś25, ferowałabyś24, forowałabyś24, oferowałbyś24, refowałabyś24, forytowałaś23, forytowałeś23, taryfowałeś23, fartowałoby21, rotowałabyś21, terowałabyś21, torfowałaby21, torowałabyś21, oferowałaby20, froterowały19, froterowała18,

10 literowe słowa:

fetowałbyś24, arfowałbyś23, ferowałbyś23, forowałbyś23, rafowałbyś23, refowałbyś23, farbowałeś22, fartowałeś21, torfowałaś21, torfowałeś21, fartowałby20, fetowałaby20, fetowałoby20, oferowałaś20, otwarłabyś20, ratowałbyś20, rotowałbyś20, tarowałbyś20, terowałbyś20, torfowałby20, torowałbyś20, trybowałaś20, trybowałeś20, arfowałoby19, bortowałaś19, bortowałeś19, ferowałaby19, ferowałoby19, forowałaby19, oborywałaś19, oborywałeś19, oferowałby19, rafowałoby19, refowałaby19, refowałoby19, forytowała18, taryfowało18, froterował17, ratowałoby16, rotowałaby16, tarowałoby16, terowałaby16, terowałoby16, torowałaby16,

9 literowe słowa:

fetowałaś20, arfowałeś19, bytowałaś19, bytowałeś19, ferowałaś19, fetowałby19, forowałaś19, forowałeś19, otarłabyś19, otwarłbyś19, rafowałeś19, refowałaś19, terałabyś19, trwałabyś19, wtarłabyś19, arfowałby18, farbowały18, ferowałby18, forowałby18, obrywałaś18, obrywałeś18, rafowałby18, refowałby18, rybowałaś18, rybowałeś18, worałabyś18, borowałaś17, borowałeś17, farbowało17, fartowały17, forytował17, oberwałaś17, rabowałeś17, rytowałaś17, rytowałeś17, taryfował17, torfowały17, fartowało16, oferowały16, ratowałeś16, rotowałaś16, rotowałeś16, tarowałeś16, terowałaś16, torfowała16, torowałaś16, torowałeś16, bortowały15, bryłowata15, bryłowate15, bryłowato15, farwatery15, ferrytowa15, oferowała15, otwarłaby15, otwarłoby15, ratowałby15, rotowałby15, tarowałby15, terowałby15, torowałby15, trybowała15, trybowało15, wartałoby15, bortowała14, oborywała14, barterowy13, barterowa12,

8 literowe słowa:

otarłbyś18, tarłabyś18, terałbyś18, trwałbyś18, wtarłbyś18, bratałeś17, obtarłaś17, obtarłeś17, obywałaś17, obywałeś17, orałabyś17, rwałabyś17, worałbyś17, wybrałaś17, wybrałeś17, farbował16, fetowały16, oborałaś16, oborałeś16, wytarłaś16, wytarłeś16, arfowały15, fartował15, ferowały15, fetowała15, fetowało15, forowały15, otwarłaś15, otwarłeś15, rafowały15, refowały15, torfował15, wyorałaś15, wyorałeś15, arfowało14, bytowała14, bytowało14, farwatry14, faworyta14, faworyto14, ferowała14, ferowało14, forowała14, oferował14, ofertowy14, otarłaby14, otarłoby14, otwarłby14, rafowało14, refowała14, refowało14, taryfowa14, taryfowe14, terałaby14, terałoby14, trwałaby14, trwałoby14, trybował14, wtarłaby14, wtarłoby14, aerofory13, borowały13, bortował13, farwater13, oberwały13, oborywał13, obrywała13, obrywało13, ofertowa13, orłoryba13, rabowały13, rybołowa13, rybowała13, rybowało13, worałaby13, worałoby13, abortery12, aerofora12, barytowa12, barytowe12, borowała12, oberwała12, oberwało12, rabatowy12, rabowało12, ratowały12, rotowały12, rytowała12, rytowało12, taborowy12, tarowały12, terowały12, torowały12, abortera11, aerobowy11, arboreta11, rabatowe11, ratowało11, rotowała11, taborowa11, taborowe11, tarowało11, terowała11, terowało11, torowała11, aeratory10, aerobowa10,

7 literowe słowa:

fyrałaś18, fyrałeś18, tarłbyś17, bywałaś16, bywałeś16, obryłaś16, obryłeś16, orałbyś16, rwałbyś16, forboty15, obrałaś15, obrałeś15, tyrałaś15, tyrałeś15, aferały14, farbowy14, fetował14, otarłaś14, otarłeś14, terałaś14, trwałaś14, trwałeś14, wtarłaś14, wtarłeś14, arfował13, bławaty13, bratały13, bytował13, eforaty13, farbowa13, farbowe13, fartowy13, faworyt13, ferował13, forował13, fortowy13, frotery13, frotowy13, obtarły13, otarłby13, rafował13, refował13, rybałta13, ryftowa13, ryftowe13, tarłaby13, tarłoby13, terałby13, torfowy13, trwałby13, tryfora13, tryforo13, worałaś13, worałeś13, wtarłby13, wybełta13, aferowy12, bratało12, bryłowa12, bryłowe12, fartowa12, fartowe12, fatware12, ferwory12, fortowa12, fortowe12, frotera12, frotowa12, frotowe12, oborały12, obrywał12, obtarła12, obtarło12, obywała12, obywało12, orałaby12, orałoby12, orłoryb12, rwałaby12, rwałoby12, rybował12, torfowa12, torfowe12, woofery12, worałby12, wybrała12, wybrało12, aerofor11, aferowa11, bartery11, beatowy11, borował11, bratowy11, oberwał11, oborała11, otwarły11, rabował11, rebooty11, rytował11, tarłowy11, torbowy11, trałowy11, trybowa11, trybowe11, woofera11, wytarła11, wytarło11, aborter10, beatowa10, beatowo10, bratowa10, bratowe10, bratowo10, browary10, oborywa10, otwarła10, otwarło10, ratował10, rotował10, tarłowa10, tarłowe10, tarował10, terował10, torbowa10, torbowe10, torował10, trałowa10, trałowe10, wartało10, wyorała10, wyorało10, aortowy9, browara9, oratory9, aerator8, aortowa8, aortowe8, oratora8,

6 literowe słowa:

obyłaś15, obyłeś15, brałaś14, brałeś14, fałaty14, fałowy13, fyrała13, fyrało13, tarłaś13, tarłeś13, wryłaś13, wryłeś13, aferał12, afryta12, aftowy12, bełtwy12, efryta12, fałowa12, fałowe12, ferryt12, fetory12, fratry12, oferty12, orałaś12, orałeś12, rwałaś12, rwałeś12, rybałt12, tarłby12, taryfa12, taryfo12, toboły12, tryfor12, aftowa11, aftowe11, baryła11, baryło11, bawoły11, bełtwa11, bełtwo11, bławat11, bratał11, bywała11, bywałe11, bywało11, eforat11, fawory11, frater11, fratra11, froter11, obławy11, obrały11, obryła11, obryło11, obtarł11, obwały11, obywał11, oferta11, oferto11, orałby11, rafowy11, refowy11, rwałby11, trofea11, wybrał11, aborty10, baraty10, bawety10, bawoła10, bratwy10, bytowa10, bytowe10, bytowo10, ferwor10, łatowy10, obława10, obławo10, oborał10, obrała10, obrało10, obroty10, obryta10, obryte10, obryto10, obwoła10, otarły10, rabaty10, rafowa10, rafowe10, refowa10, roboty10, tabory10, terały10, trwały10, tyłowa10, tyłowe10, tyrała10, tyrało10, woofer10, wtarły10, wyłata10, wytarł10, abwery9, aeroby9, areały9, barowy9, barter9, bawary9, borowy9, bratwa9, bratwo9, łatowa9, łatowe9, obrywa9, obwary9, otarła9, otarło9, otwarł9, rabato9, reboot9, robota9, terała9, terało9, trwała9, trwałe9, trwało9, worały9, wtarła9, wtarło9, wyorał9, abwera8, abwero8, aeroba8, barowa8, barowe8, barowo8, borowa8, borowe8, browar8, erraty8, otwory8, retory8, roraty8, rotory8, terowy8, torery8, torowy8, towary8, towery8, worała8, worało8, errata7, errato7, orator7, retora7, rotora7, rowery7, terowa7, torera7, torero7, torowa7, torowe7, towera7,

5 literowe słowa:

byłaś14, byłeś14, foryś14, bałaś13, bałeś13, tobyś13, tyłaś13, tyłeś13, fałat12, farby12, febry12, fyrał12, ryłaś12, ryłeś12, wyłaś12, wyłeś12, afryt11, bałty11, bełty11, efryt11, farba11, farbo11, farty11, fatwy11, febra11, febro11, fetwy11, footy11, forty11, froty11, fryta11, fryto11, owłoś11, taryf11, torfy11, trafy11, trefy11, afery10, barył10, bełta10, bełtw10, bławy10, błota10, błoto10, brały10, bryła10, bryło10, bywał10, efory10, farta10, fatwa10, fatwo10, fetor10, fetwa10, fetwo10, forta10, forte10, forto10, foyer10, frota10, frote10, froto10, obrył10, obyła10, obyło10, ofert10, taraś10, trafo10, wobły10, wyroś10, abaty9, afera9, afero9, barty9, baryt9, beaty9, berła9, berło9, berty9, bława9, bławe9, booty9, borty9, brała9, brało9, braty9, efora9, fawor9, ferra9, łatwy9, łotry9, obław9, obrał9, obwał9, obyta9, obyte9, obyto9, otyła9, otyłe9, tarły9, terby9, torby9, trały9, tryba9, trybo9, tyrał9, webła9, webło9, wobeł9, wobła9, wobło9, abort8, araby8, baory8, barat8, barta8, barto8, barwy8, bawet8, berta8, berto8, borta8, borto8, brata8, bratw8, łatwa8, łatwe8, łatwo8, ławry8, łotra8, obawy8, obery8, obory8, obryw8, obywa8, orały8, otarł8, otorb8, rabat8, robot8, robry8, rwały8, tabor8, tareł8, tarła8, tarło8, terał8, torba8, torbo8, toreb8, trwał8, wryła8, wryło8, wtarł8, yerba8, yerbo8, abwer7, aerob7, aorty7, araty7, areał7, atary7, baora7, barwa7, barwo7, bawar7, brawa7, brawo7, eroty7, ławra7, ławro7, obawa7, obawo7, obera7, obora7, obwar7, orała7, orało7, otawy7, rober7, robra7, rooty7, rwała7, rwało7, teowy7, trawy7, twory7, warty7, watry7, worał7, wryta7, wryte7, wryto7, aorta6, aorto6, arary6, erota6, errat6, otawa6, otawo6, otraw6, owery6, retor6, retro6, roota6, rorat6, rotor6, teowa6, towar6, tower6, trawa6, trawo6, warta6, warte6, warto6, watra6, watro6, wrota6, araro5, owera5, rower5,

4 literowe słowa:

abyś11, fały11, foby11, obyś11, afty10, farb10, febr10, fety10, foty10, fryt10, ryft10, tafy10, tefy10, tryf10, afta9, afto9, arfy9, bałt9, bały9, bełt9, błot9, brył9, była9, byłe9, było9, fart9, fary9, fata9, fatw9, feta9, feto9, fetw9, foot9, fort9, fory9, fota9, foto9, frot9, fyra9, łaby9, obły9, obył9, orfy9, rafy9, refy9, tafa9, tafo9, torf9, traf9, tref9, afer8, afro8, arfa8, arfo8, bała8, bało8, baty8, bety8, boty8, brał8, bryt8, byto8, efor8, fara8, faro8, fora8, łaba8, łabo8, łaty8, obeł8, obła8, obłe8, obło8, orfa8, orfo8, oroś8, rafa8, rafo8, taby8, toby8, tryb8, tyła8, tyło8, abat7, arby7, bart7, bary7, bata7, beat7, bert7, bery7, beta7, beto7, boot7, bort7, bory7, bota7, boya7, boye7, brat7, bywa7, erby7, łata7, łato7, ławy7, łotr7, łowy7, orły7, raby7, roby7, ryba7, rybo7, ryła7, ryło7, taba7, tarł7, terb7, torb7, trał7, wały7, weby7, woły7, wrył7, wyła7, wyło7, yerb7, arab6, arba6, arbo6, baor6, bara6, barw6, bera6, bero6, bora6, boro6, braw6, brew6, ława6, ławo6, ławr6, obaw6, ober6, orał6, orła6, orty6, raba6, rabe6, raty6, rety6, roba6, robo6, roty6, rwał6, ryta6, ryte6, ryto6, tary6, tery6, tory6, tyra6, wała6, waty6, weba6, webo6, wety6, woła6, wyto6, aort5, arat5, atar5, erot5, orta5, otaw5, rata5, rato5, rewy5, root5, rota5, roto5, rowy5, tara5, taro5, tera5, tero5, toea5, tora5, toro5, traw5, trwa5, wart5, wary5, wata5, wato5, watr5, weta5, weto5, wory5, wota5, wyra5, wyro5, arar4, oreo4, ower4, rara4, rewa4, rewo4, wara4, wora4,

3 literowe słowa:

aft8, fot8, taf8, arf7, efo7, far7, for7, orf7, raf7, ref7, teł6, ort4, rat4, rot4, tao4, tar4, tor4, tra4, aro3, ewo3, ora3, owe3, owo3, rew3, rwo3, wre3, wrr3,Najdłuższe wyrazy z liter FROTEROWAŁABYŚ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter FROTEROWAŁABYŚ to

froterowałabyś

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

froterowałaby

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa FROTEROWAŁABYŚ

Ze słowa FROTEROWAŁABYŚ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter FROTEROWAŁABYŚ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter FROTEROWAŁABYŚ to

froterowałabyś

. 28 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

froterowałbyś

. wartość punktowa tego słowa to: 27

Informacje szczegółowe o słowie FROTEROWAŁABYŚ

Samogłoski

Ilość samogłosek: 6

Występujące samogłoski: A, A, E, O, O, Y

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 8

Występujące spółgłoski: B, F, R, R, T, W, Ł, Ś

Litery

Ilość wszystkich liter: 14

Litery w słowie FROTEROWAŁABYŚ w kolejności alfabetycznej: A, A, B, E, F, O, O, R, R, T, W, Y, Ł, Ś

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ś, Ł, Y, W, T, R, R, O, O, F, E, B, A, A


Jak prawidłowo wymawiać słowo FROTEROWAŁABYŚAnaliza liter - słowo FROTEROWAŁABYŚ

Słowo FROTEROWAŁABYŚ po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, B, E, F, Ł, O, R, Ś, T, W, Y . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie FROTEROWAŁABYŚ

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 59
4 271
5 732
6 1805
7 3516
8 5407
9 7531
10 9234
11 9715
12 9145
13 7672
14 6185
15 4643

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się literę A

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 83
4 879
5 3140
6 6566
7 12471
8 19154
9 26059
10 31032
11 32614
12 32051
13 29784
14 25122
15 19028

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów
0 891858
1 1261627
2 691472
3 167614
4 17526
5 727
6 15

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera B w słowie FROTEROWAŁABYŚ

Wyrazy na literę B

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 96
4 472
5 1471
6 3012
7 5431
8 8552
9 10572
10 11710
11 10737
12 9023
13 6818
14 4946
15 3316

Rozkład wyrazów na literę B

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
96
4 Ilość słów
472
5 Ilość słów
1471
6 Ilość słów
3012
7 Ilość słów
5431
8 Ilość słów
8552
9 Ilość słów
10572
10 Ilość słów
11710
11 Ilość słów
10737
12 Ilość słów
9023
13 Ilość słów
6818
14 Ilość słów
4946
15 Ilość słów
3316

Wyrazy kończące się literę B

Ilość liter Ilość słów
3 49
4 102
5 157
6 126
7 96
8 67
9 33
10 22
11 18
12 4
13 3

Rozkład wyrazów kończących się literą B

3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
102
5 Ilość słów
157
6 Ilość słów
126
7 Ilość słów
96
8 Ilość słów
67
9 Ilość słów
33
10 Ilość słów
22
11 Ilość słów
18
12 Ilość słów
4
13 Ilość słów
3

Wystąpienia litery B w słowach polskich

Ilość wystąpień litery B Ilość słów
0 2417531
1 568523
2 43782
3 1003

Rozkład słow według wystąpień litery B

0 Ilość słów
2417531
1 Ilość słów
568523
2 Ilość słów
43782
3 Ilość słów
1003

Litera E w słowie FROTEROWAŁABYŚ

Wyrazy na literę E

Ilość liter Ilość słów
2 16
3 48
4 144
5 301
6 770
7 1599
8 2507
9 3546
10 4159
11 4574
12 4567
13 3835
14 3074
15 2312

Rozkład wyrazów na literę E

2 Ilość słów
16
3 Ilość słów
48
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
301
6 Ilość słów
770
7 Ilość słów
1599
8 Ilość słów
2507
9 Ilość słów
3546
10 Ilość słów
4159
11 Ilość słów
4574
12 Ilość słów
4567
13 Ilość słów
3835
14 Ilość słów
3074
15 Ilość słów
2312

Wyrazy kończące się literę E

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 47
4 383
5 2178
6 5958
7 13260
8 22915
9 33958
10 43678
11 48874
12 50796
13 50385
14 46122
15 39103

Rozkład wyrazów kończących się literą E

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
47
4 Ilość słów
383
5 Ilość słów
2178
6 Ilość słów
5958
7 Ilość słów
13260
8 Ilość słów
22915
9 Ilość słów
33958
10 Ilość słów
43678
11 Ilość słów
48874
12 Ilość słów
50796
13 Ilość słów
50385
14 Ilość słów
46122
15 Ilość słów
39103

Wystąpienia litery E w słowach polskich

Ilość wystąpień litery E Ilość słów
0 1185534
1 1213782
2 519372
3 102552
4 9303
5 293
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery E

0 Ilość słów
1185534
1 Ilość słów
1213782
2 Ilość słów
519372
3 Ilość słów
102552
4 Ilość słów
9303
5 Ilość słów
293
6 Ilość słów
3

Litera F w słowie FROTEROWAŁABYŚ

Wyrazy na literę F

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 42
4 248
5 851
6 1517
7 2589
8 3935
9 5339
10 5875
11 5648
12 4782
13 3840
14 2968
15 2188

Rozkład wyrazów na literę F

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
42
4 Ilość słów
248
5 Ilość słów
851
6 Ilość słów
1517
7 Ilość słów
2589
8 Ilość słów
3935
9 Ilość słów
5339
10 Ilość słów
5875
11 Ilość słów
5648
12 Ilość słów
4782
13 Ilość słów
3840
14 Ilość słów
2968
15 Ilość słów
2188

Wyrazy kończące się literę F

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 35
4 47
5 42
6 21
7 34
8 69
9 79
10 48
11 26
12 25
13 18
14 11
15 6

Rozkład wyrazów kończących się literą F

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
35
4 Ilość słów
47
5 Ilość słów
42
6 Ilość słów
21
7 Ilość słów
34
8 Ilość słów
69
9 Ilość słów
79
10 Ilość słów
48
11 Ilość słów
26
12 Ilość słów
25
13 Ilość słów
18
14 Ilość słów
11
15 Ilość słów
6

Wystąpienia litery F w słowach polskich

Ilość wystąpień litery F Ilość słów
0 2883305
1 142977
2 4532
3 25

Rozkład słow według wystąpień litery F

0 Ilość słów
2883305
1 Ilość słów
142977
2 Ilość słów
4532
3 Ilość słów
25

Litera Ł w słowie FROTEROWAŁABYŚ

Wyrazy na literę Ł

Ilość liter Ilość słów
3 53
4 170
5 534
6 893
7 1302
8 1885
9 1886
10 1823
11 1508
12 1047
13 675
14 446
15 197

Rozkład wyrazów na literę Ł

3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
170
5 Ilość słów
534
6 Ilość słów
893
7 Ilość słów
1302
8 Ilość słów
1885
9 Ilość słów
1886
10 Ilość słów
1823
11 Ilość słów
1508
12 Ilość słów
1047
13 Ilość słów
675
14 Ilość słów
446
15 Ilość słów
197

Wyrazy kończące się literę Ł

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 164
5 643
6 1612
7 2989
8 4199
9 4384
10 3837
11 2986
12 2058
13 1251
14 720
15 357

Rozkład wyrazów kończących się literą Ł

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
164
5 Ilość słów
643
6 Ilość słów
1612
7 Ilość słów
2989
8 Ilość słów
4199
9 Ilość słów
4384
10 Ilość słów
3837
11 Ilość słów
2986
12 Ilość słów
2058
13 Ilość słów
1251
14 Ilość słów
720
15 Ilość słów
357

Wystąpienia litery Ł w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ł Ilość słów
0 2353633
1 632476
2 44690
3 40

Rozkład słow według wystąpień litery Ł

0 Ilość słów
2353633
1 Ilość słów
632476
2 Ilość słów
44690
3 Ilość słów
40

Litera O w słowie FROTEROWAŁABYŚ

Wyrazy na literę O

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 65
4 409
5 1401
6 4192
7 9360
8 16569
9 24207
10 29686
11 30297
12 26446
13 20161
14 14324
15 9613

Rozkład wyrazów na literę O

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
65
4 Ilość słów
409
5 Ilość słów
1401
6 Ilość słów
4192
7 Ilość słów
9360
8 Ilość słów
16569
9 Ilość słów
24207
10 Ilość słów
29686
11 Ilość słów
30297
12 Ilość słów
26446
13 Ilość słów
20161
14 Ilość słów
14324
15 Ilość słów
9613

Wyrazy kończące się literę O

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 63
4 601
5 1958
6 3592
7 7070
8 12134
9 17893
10 21799
11 24620
12 25392
13 24839
14 23699
15 21146

Rozkład wyrazów kończących się literą O

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
601
5 Ilość słów
1958
6 Ilość słów
3592
7 Ilość słów
7070
8 Ilość słów
12134
9 Ilość słów
17893
10 Ilość słów
21799
11 Ilość słów
24620
12 Ilość słów
25392
13 Ilość słów
24839
14 Ilość słów
23699
15 Ilość słów
21146

Wystąpienia litery O w słowach polskich

Ilość wystąpień litery O Ilość słów
0 1083172
1 1279044
2 539953
3 113711
4 13919
5 989
6 49
7 2

Rozkład słow według wystąpień litery O

0 Ilość słów
1083172
1 Ilość słów
1279044
2 Ilość słów
539953
3 Ilość słów
113711
4 Ilość słów
13919
5 Ilość słów
989
6 Ilość słów
49
7 Ilość słów
2

Litera R w słowie FROTEROWAŁABYŚ

Wyrazy na literę R

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 88
4 382
5 1233
6 2395
7 4650
8 7669
9 11295
10 14862
11 17854
12 18503
13 17340
14 14276
15 10597

Rozkład wyrazów na literę R

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
88
4 Ilość słów
382
5 Ilość słów
1233
6 Ilość słów
2395
7 Ilość słów
4650
8 Ilość słów
7669
9 Ilość słów
11295
10 Ilość słów
14862
11 Ilość słów
17854
12 Ilość słów
18503
13 Ilość słów
17340
14 Ilość słów
14276
15 Ilość słów
10597

Wyrazy kończące się literę R

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 84
4 185
5 472
6 655
7 577
8 609
9 549
10 481
11 318
12 216
13 150
14 81
15 51

Rozkład wyrazów kończących się literą R

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
84
4 Ilość słów
185
5 Ilość słów
472
6 Ilość słów
655
7 Ilość słów
577
8 Ilość słów
609
9 Ilość słów
549
10 Ilość słów
481
11 Ilość słów
318
12 Ilość słów
216
13 Ilość słów
150
14 Ilość słów
81
15 Ilość słów
51

Wystąpienia litery R w słowach polskich

Ilość wystąpień litery R Ilość słów
0 1686394
1 1192485
2 147933
3 3988
4 39

Rozkład słow według wystąpień litery R

0 Ilość słów
1686394
1 Ilość słów
1192485
2 Ilość słów
147933
3 Ilość słów
3988
4 Ilość słów
39

Litera Ś w słowie FROTEROWAŁABYŚ

Wyrazy na literę Ś

Ilość liter Ilość słów
3 7
4 39
5 166
6 499
7 984
8 1496
9 2198
10 2413
11 2204
12 1870
13 1320
14 995
15 622

Rozkład wyrazów na literę Ś

3 Ilość słów
7
4 Ilość słów
39
5 Ilość słów
166
6 Ilość słów
499
7 Ilość słów
984
8 Ilość słów
1496
9 Ilość słów
2198
10 Ilość słów
2413
11 Ilość słów
2204
12 Ilość słów
1870
13 Ilość słów
1320
14 Ilość słów
995
15 Ilość słów
622

Wyrazy kończące się literę Ś

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 27
4 44
5 170
6 414
7 1297
8 3732
9 7761
10 12441
11 15469
12 15882
13 13917
14 10783
15 7433

Rozkład wyrazów kończących się literą Ś

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
27
4 Ilość słów
44
5 Ilość słów
170
6 Ilość słów
414
7 Ilość słów
1297
8 Ilość słów
3732
9 Ilość słów
7761
10 Ilość słów
12441
11 Ilość słów
15469
12 Ilość słów
15882
13 Ilość słów
13917
14 Ilość słów
10783
15 Ilość słów
7433

Wystąpienia litery Ś w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ś Ilość słów
0 2688786
1 332144
2 9854
3 55

Rozkład słow według wystąpień litery Ś

0 Ilość słów
2688786
1 Ilość słów
332144
2 Ilość słów
9854
3 Ilość słów
55

Litera T w słowie FROTEROWAŁABYŚ

Wyrazy na literę T

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 86
4 387
5 1293
6 2714
7 4734
8 6971
9 8860
10 9619
11 9379
12 7798
13 6410
14 4940
15 3627

Rozkład wyrazów na literę T

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
86
4 Ilość słów
387
5 Ilość słów
1293
6 Ilość słów
2714
7 Ilość słów
4734
8 Ilość słów
6971
9 Ilość słów
8860
10 Ilość słów
9619
11 Ilość słów
9379
12 Ilość słów
7798
13 Ilość słów
6410
14 Ilość słów
4940
15 Ilość słów
3627

Wyrazy kończące się literę T

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 82
4 249
5 571
6 783
7 842
8 820
9 610
10 416
11 246
12 110
13 74
14 34
15 13

Rozkład wyrazów kończących się literą T

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
82
4 Ilość słów
249
5 Ilość słów
571
6 Ilość słów
783
7 Ilość słów
842
8 Ilość słów
820
9 Ilość słów
610
10 Ilość słów
416
11 Ilość słów
246
12 Ilość słów
110
13 Ilość słów
74
14 Ilość słów
34
15 Ilość słów
13

Wystąpienia litery T w słowach polskich

Ilość wystąpień litery T Ilość słów
0 2187191
1 758863
2 80773
3 3931
4 81

Rozkład słow według wystąpień litery T

0 Ilość słów
2187191
1 Ilość słów
758863
2 Ilość słów
80773
3 Ilość słów
3931
4 Ilość słów
81

Litera W w słowie FROTEROWAŁABYŚ

Wyrazy na literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 66
4 412
5 1749
6 4393
7 9840
8 17451
9 26074
10 32232
11 34524
12 32073
13 26459
14 20075
15 14361

Rozkład wyrazów na literę W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
66
4 Ilość słów
412
5 Ilość słów
1749
6 Ilość słów
4393
7 Ilość słów
9840
8 Ilość słów
17451
9 Ilość słów
26074
10 Ilość słów
32232
11 Ilość słów
34524
12 Ilość słów
32073
13 Ilość słów
26459
14 Ilość słów
20075
15 Ilość słów
14361

Wyrazy kończące się literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 28
4 134
5 753
6 1832
7 3271
8 5079
9 5766
10 6077
11 5378
12 3738
13 2593
14 1649
15 1019

Rozkład wyrazów kończących się literą W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
28
4 Ilość słów
134
5 Ilość słów
753
6 Ilość słów
1832
7 Ilość słów
3271
8 Ilość słów
5079
9 Ilość słów
5766
10 Ilość słów
6077
11 Ilość słów
5378
12 Ilość słów
3738
13 Ilość słów
2593
14 Ilość słów
1649
15 Ilość słów
1019

Wystąpienia litery W w słowach polskich

Ilość wystąpień litery W Ilość słów
0 1684393
1 1133664
2 196654
3 15489
4 637
5 2

Rozkład słow według wystąpień litery W

0 Ilość słów
1684393
1 Ilość słów
1133664
2 Ilość słów
196654
3 Ilość słów
15489
4 Ilość słów
637
5 Ilość słów
2

Litera Y w słowie FROTEROWAŁABYŚ

Wyrazy na literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 4
4 13
5 31
6 39
7 52
8 51
9 29
10 18
11 4
12 7
13 1
14 2

Rozkład wyrazów na literę Y

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
4
4 Ilość słów
13
5 Ilość słów
31
6 Ilość słów
39
7 Ilość słów
52
8 Ilość słów
51
9 Ilość słów
29
10 Ilość słów
18
11 Ilość słów
4
12 Ilość słów
7
13 Ilość słów
1
14 Ilość słów
2

Wyrazy kończące się literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 56
4 699
5 2475
6 6156
7 13195
8 24197
9 39124
10 52808
11 62065
12 64281
13 59940
14 51113
15 39412

Rozkład wyrazów kończących się literą Y

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
56
4 Ilość słów
699
5 Ilość słów
2475
6 Ilość słów
6156
7 Ilość słów
13195
8 Ilość słów
24197
9 Ilość słów
39124
10 Ilość słów
52808
11 Ilość słów
62065
12 Ilość słów
64281
13 Ilość słów
59940
14 Ilość słów
51113
15 Ilość słów
39412

Wystąpienia litery Y w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Y Ilość słów
0 1706682
1 1010985
2 261517
3 45785
4 5529
5 336
6 5

Rozkład słow według wystąpień litery Y

0 Ilość słów
1706682
1 Ilość słów
1010985
2 Ilość słów
261517
3 Ilość słów
45785
4 Ilość słów
5529
5 Ilość słów
336
6 Ilość słów
5

Ilość liter w słowie FROTEROWAŁABYŚ: 14

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 14 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 14 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 6185
B 4946
C 4370
D 10521
E 3074
F 2968
G 3001
H 2688
I 2620
J 1581
K 10141
L 1819
M 6774
N 150507
O 14324
P 57138
R 14276
S 15590
T 4940
U 7618
W 20075
Y 2
Z 21764
Ó 7
Ć 105
Ł 446
Ś 995
Ź 13
Ż 442

14 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
6185
B Ilość słów
4946
C Ilość słów
4370
D Ilość słów
10521
E Ilość słów
3074
F Ilość słów
2968
G Ilość słów
3001
H Ilość słów
2688
I Ilość słów
2620
J Ilość słów
1581
K Ilość słów
10141
L Ilość słów
1819
M Ilość słów
6774
N Ilość słów
150507
O Ilość słów
14324
P Ilość słów
57138
R Ilość słów
14276
S Ilość słów
15590
T Ilość słów
4940
U Ilość słów
7618
W Ilość słów
20075
Y Ilość słów
2
Z Ilość słów
21764
Ó Ilość słów
7
Ć Ilość słów
105
Ł Ilość słów
446
Ś Ilość słów
995
Ź Ilość słów
13
Ż Ilość słów
442

Zestawienie słow 14 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 25122
C 647
D 7
E 46122
F 11
G 12
H 31231
I 49383
J 18656
K 507
L 12
M 50308
N 223
O 23699
P 7
R 81
S 11
T 34
U 25990
W 1649
Y 51113
Z 1457
Ą 18686
Ć 2042
Ę 1505
Ł 720
Ń 3819
Ś 10783
Ż 5093

14 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
25122
C Ilość słów
647
D Ilość słów
7
E Ilość słów
46122
F Ilość słów
11
G Ilość słów
12
H Ilość słów
31231
I Ilość słów
49383
J Ilość słów
18656
K Ilość słów
507
L Ilość słów
12
M Ilość słów
50308
N Ilość słów
223
O Ilość słów
23699
P Ilość słów
7
R Ilość słów
81
S Ilość słów
11
T Ilość słów
34
U Ilość słów
25990
W Ilość słów
1649
Y Ilość słów
51113
Z Ilość słów
1457
Ą Ilość słów
18686
Ć Ilość słów
2042
Ę Ilość słów
1505
Ł Ilość słów
720
Ń Ilość słów
3819
Ś Ilość słów
10783
Ż Ilość słów
5093

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa FROTEROWAŁABYŚ

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu FROTEROWAŁABYŚ - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty