Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter DURNIAŁOBY

Z liter DURNIAŁOBY można ułożyć aż 894 wyrazów - Sprawdź jakie!

10 literowe słowa:

durniałoby18,

9 literowe słowa:

białorudy17, durniałby17, uroniłaby16, drobniały15, nadrobiły15,

8 literowe słowa:

udarłoby16, udoiłaby16, uroiłaby15, uroniłby15, diurnały14, dniałoby14, durniały14, nadoiłby14, odrybiał14, odrybiła14, dobraniu13, drobniał13, durniało13, nabroiły13, nadrobił13, narobiły13, naroiłby13, raniłoby13, roniłaby13,

7 literowe słowa:

dłubany15, obłudny15, ubrdały15, udałoby15, udarłby15, udoiłby15, dłubani14, dłubano14, łubiany14, obłudna14, obłudni14, ubrdało14, urobiły14, uroiłby14, bandury13, bondury13, borduny13, burdony13, darłoby13, dobrały13, doiłaby13, drobiły13, dybaniu13, nadbiły13, obdarły13, odarłby13, odrybił13, ubrdany13, urobiła13, banduro12, bardonu12, bioaury12, broniły12, diurnał12, drobiła12, durniał12, nadbiło12, norbidu12, raiłoby12, raniłby12, roiłaby12, roniłby12, ubrdani12, ubrdano12, unibary12, urabony12, uroniły12, audiony11, bandory11, bardony11, barionu11, broniła11, dobrany11, drabiny11, drobiny11, duriany11, nabroił11, nadbory11, nadoiły11, narobił11, norbidy11, obraniu11, odrybia11, uroniła11, bariony10, brodnia10, bryonia10, dobrani10, drabino10, drobina10, nadrobi10, naroiły10,

6 literowe słowa:

dułaby14, dułoby14, obłudy14, ubodły14, udałby14, bułany13, diabłu13, łubiny13, nadłub13, obłuda13, ubodła13, ubrały13, ubrdał13, błoniu12, brudny12, budyni12, bułani12, dałoby12, darłby12, diabły12, dobiły12, dobyła12, doiłby12, dybało12, łubnia12, odbiły12, odbyła12, rubidy12, ubrało12, udarły12, udoiły12, urobił12, bandur11, baryło11, bidonu11, biodru11, bondur11, bordun11, brandu11, brauny11, broiły11, brudna11, brudni11, brudno11, burany11, burdon11, dbaniu11, dobiła11, dobrał11, drobił11, drobiu11, nabiły11, nabyło11, nadbił11, obdarł11, obiadu11, obrały11, obryła11, odbiła11, orałby11, raiłby11, robiły11, rodału11, roiłby11, rubiny11, ubiory11, ubrany11, udarło11, udoiła11, uroiły11, urynał11, bidony10, bindry10, bioaur10, błonia10, boranu10, brandy10, braniu10, broiła10, bronił10, doryła10, drobny10, durany10, dybano10, nabiło10, naboru10, obiady10, obrady10, odarły10, odrybi10, robiła10, rodały10, ubrani10, ubrano10, udarny10, unibar10, urabon10, urodny10, uroiła10, uronił10, anioły9, audion9, bandor9, bardon9, barony9, bindra9, bindro9, biodra9, bodnia9, borany9, brodni9, dniało9, dobnia9, drabin9, draniu9, drobin9, drobna9, drobni9, durian9, durnia9, nabory9, nadiru9, nadoił9, narodu9, norbid9, obrany9, rabiny9, radonu9, raniły9, rayonu9, roniły9, rudnia9, rudnio9, udarni9, urodna9, urodni9, anurio8, barion8, baroni8, dinary8, indory8, nabroi8, nadiry8, narobi8, narody8, naroił8, obrani8, odryna8, oraniu8, radony8, raniło8, roniła8, uranio8, ariony7, indora7, rodnia7,

5 literowe słowa:

bydłu13, dułby13, bidłu12, obłud12, obuły12, ubiły12, ubyła12, ubyło12, baudy11, bodły11, brudy11, bułan11, bundy11, burdy11, bydła11, bydło11, dałby11, dbały11, dobył11, dubny11, dybał11, łubin11, łubni11, obuła11, odbył11, ubiła11, ubiło11, ubrał11, udały11, ałuny10, bandu10, bardu10, barył10, biały10, bidła10, bidło10, błony10, bodła10, brały10, brodu10, bryła10, bryło10, bunda10, bundo10, burda10, burdo10, dbało10, dobił10, dobru10, dubia10, nabył10, obiły10, obrył10, obyła10, odbił10, radłu10, rodłu10, rubid10, ubrda10, udało10, udarł10, udoił10, ułany10, bandy9, baniu9, baonu9, bardy9, biało9, bidny9, bindy9, biura9, biuro9, błona9, błoni9, bondy9, brało9, braun9, brody9, broił9, buran9, darły9, diuny9, dobry9, doiły9, dorył9, draby9, durny9, dyonu9, irydu9, ładny9, nabił9, niobu9, obiła9, obrał9, odryb9, raudy9, robił9, ruady9, rubai9, rubin9, rudny9, rundy9, udany9, udary9, udony9, ułani9, urobi9, urody9, uroił9, yardu9, aniby8, audio8, bando8, baony8, baory8, bardo8, barny8, bidna8, bidon8, binda8, bindo8, bodni8, bonda8, borny8, brand8, brany8, broda8, brony8, daboi8, daniu8, darło8, dbano8, dianu8, diuna8, diuno8, dłoni8, dobni8, dobra8, doiła8, dornu8, drabi8, drobi8, duran8, durna8, durni8, durno8, ładni8, nardu8, nioby8, obiad8, obrad8, odarł8, orały8, radiu8, radło8, raidu8, raiły8, raudo8, rodał8, rodła8, roiły8, rondu8, ruado8, rudna8, rudni8, ruiny8, runda8, rundi8, rundo8, rybia8, rybio8, rybna8, rybni8, udani8, udano8, urany8, uroda8, uryna8, uryno8, anioł7, anody7, aoidy7, aronu7, banio7, bario7, baron7, bonia7, boran7, borna7, borni7, brani7, brano7, brona7, broni7, dainy7, dairy7, diany7, diory7, doiny7, dorny7, drony7, dynar7, dynia7, dynio7, ironu7, iryda7, irydo7, łanio7, naboi7, nardy7, nordy7, odryn7, rabin7, radny7, raidy7, raiło7, randy7, ranił7, rodny7, roiła7, ronił7, ruina7, ruino7, uroni7, adrio6, arony6, daino6, danio6, darni6, dinar6, diora6, doina6, drani6, drona6, indor6, irony6, nadir6, nadoi6, nairy6, norda6, orany6, radio6, radni6, radon6, rayon6, rodna6, rodni6, ronda6, rynia6, rynio6, arion5, nairo5, naroi5, noria5, orani5,

4 literowe słowa:

buły11, dłub11, łuby11, ubył11, budy10, buła10, buło10, duby10, duły10, obłu10, obuł10, ubił10, auły9, badu9, bały9, baud9, bidu9, biły9, boyu9, brud9, brył9, buda9, budo9, bund9, buny9, burd9, bury9, była9, było9, dbał9, dołu9, dubn9, duła9, duło9, łaby9, ładu9, łuny9, obły9, obył9, ruły9, ryłu9, udał9, ałun8, bady8, bało8, banu8, baru8, bidy8, biła8, biło8, biur8, błon8, body8, bonu8, boru8, brał8, buna8, buno8, bura8, buro8, dały8, doby8, doły8, dury8, łabo8, łady8, łanu8, łonu8, łuna8, łuno8, łyda8, łydo8, nuba8, nudy8, obił8, obła8, orłu8, rudy8, ruła8, ruło8, uboi8, udry8, ułan8, urdy8, adiu7, arby7, audi7, aury7, band7, bany7, bard7, bary7, bida7, bido7, bind7, biny7, boda7, bond7, bony7, bory7, boya7, bryi7, dało7, darł7, daru7, diun7, dniu7, doba7, doił7, doła7, drab7, dura7, inby7, indu7, łado7, łany7, niby7, nuda7, nudo7, nury7, orły7, raby7, radu7, raud7, roby7, rodu7, ruad7, ruda7, rudo7, rund7, runy7, ryba7, rybi7, rybo7, ryła7, ryło7, uadi7, udar7, udoi7, udon7, urny7, urod7, uryn7, arbo6, arui6, auro6, bani6, bano6, baon6, baor6, barn6, bina6, bino6, bona6, boni6, bora6, brio6, broi6, bron6, dany6, dary6, dony6, dyna6, dyni6, dyno6, dyon6, dyra6, dyro6, inba6, inbo6, indy6, inru6, irdy6, iryd6, łani6, łona6, niob6, nura6, odry6, orał6, ordy6, orła6, rabi6, rady6, raił6, ranu6, roba6, robi6, rody6, roił6, ruin6, runa6, runi6, runo6, unia6, unio6, uran6, urna6, urno6, uroi6, yard6, anod5, ardo5, dain5, dani5, dano5, dari5, dian5, dior5, dnia5, doin5, dona5, doni5, dorn5, dron5, irda5, irdo5, nard5, nary5, nord5, nory5, odia5, odra5, orda5, orny5, rado5, raid5, rand5, rany5, rond5, ryna5, ryno5, yoni5, ario4, arni4, aron4, inra4, inro4, iron4, nair4, noir4, nora4, nori4, orna4, orni4, rani4, rano4, roni4,

3 literowe słowa:

buł9, łbu9, łub9, bud8, był8, duł8, łby8, auł7, bał7, bił7, bru7, bun7, bur7, dyb7, iłu7, łab7, łba7, łun7, łyd7, obł7, obu7, ruł7, udy7, aby6, bad6, bid6, bod6, boy6, bry6, dał6, dba6, dnu6, duo6, dur6, idu6, iły6, ład6, nud6, oby6, rud6, ryb6, rył6, uda6, udo6, urd6, abo5, arb5, aur5, bai5, ban5, bar5, bin5, boa5, boi5, bon5, bor5, dny5, dry5, dyn5, ibn5, idy5, iła5, inb5, łan5, łoi5, łon5, nur5, oba5, obi5, ody5, oru5, rab5, rob5, rui5, run5, uno5, urn5, ary4, dan4, dao4, dar4, dna4, dni4, dno4, doi4, don4, ido4, ind4, ird4, nad4, oda4, odr4, ord4, rad4, rod4, ryn4, yin4, air3, ani3, ano3, aro3, ino3, inr3, nai3, nar3, nor3, ona3, oni3, ora3, rai3, ran3, rio3, roi3,

2 literowe słowa:

bu6, by5, ud5, au4, ba4, bi4, bo4, dy4, 4, nu4, ad3, da3, do3, id3, ny3, od3, yo3, ar2, in2, na2, ni2, no2, on2, or2, ro2,


Najdłuższe wyrazy z liter DURNIAŁOBY

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter DURNIAŁOBY to

durniałoby

. Ilość liter które posiada: 10
Drugie najdłuższe słowo to

białorudy

. Ilość liter: 9

Anagramy ze słowa DURNIAŁOBY

Ze słowa DURNIAŁOBY nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter DURNIAŁOBY - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter DURNIAŁOBY to

durniałoby

. 18 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

białorudy

. wartość punktowa tego słowa to: 17

Informacje szczegółowe o słowie DURNIAŁOBY

Samogłoski

Ilość samogłosek: 5

Występujące samogłoski: A, I, O, U, Y

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 5

Występujące spółgłoski: B, D, N, R, Ł

Litery

Ilość wszystkich liter: 10

Litery w słowie DURNIAŁOBY w kolejności alfabetycznej: A, B, D, I, N, O, R, U, Y, Ł

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ł, Y, U, R, O, N, I, D, B, A


Jak prawidłowo wymawiać słowo DURNIAŁOBYAnaliza liter - słowo DURNIAŁOBY

Słowo DURNIAŁOBY po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, B, D, I, Ł, N, O, R, U, Y . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie DURNIAŁOBY

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 59
4 271
5 732
6 1805
7 3516
8 5407
9 7531
10 9234
11 9715
12 9145
13 7672
14 6185
15 4643

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się literę A

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 83
4 879
5 3140
6 6566
7 12471
8 19154
9 26059
10 31032
11 32614
12 32051
13 29784
14 25122
15 19028

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów
0 891858
1 1261627
2 691472
3 167614
4 17526
5 727
6 15

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera B w słowie DURNIAŁOBY

Wyrazy na literę B

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 96
4 472
5 1471
6 3012
7 5431
8 8552
9 10572
10 11710
11 10737
12 9023
13 6818
14 4946
15 3316

Rozkład wyrazów na literę B

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
96
4 Ilość słów
472
5 Ilość słów
1471
6 Ilość słów
3012
7 Ilość słów
5431
8 Ilość słów
8552
9 Ilość słów
10572
10 Ilość słów
11710
11 Ilość słów
10737
12 Ilość słów
9023
13 Ilość słów
6818
14 Ilość słów
4946
15 Ilość słów
3316

Wyrazy kończące się literę B

Ilość liter Ilość słów
3 49
4 102
5 157
6 126
7 96
8 67
9 33
10 22
11 18
12 4
13 3

Rozkład wyrazów kończących się literą B

3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
102
5 Ilość słów
157
6 Ilość słów
126
7 Ilość słów
96
8 Ilość słów
67
9 Ilość słów
33
10 Ilość słów
22
11 Ilość słów
18
12 Ilość słów
4
13 Ilość słów
3

Wystąpienia litery B w słowach polskich

Ilość wystąpień litery B Ilość słów
0 2417531
1 568523
2 43782
3 1003

Rozkład słow według wystąpień litery B

0 Ilość słów
2417531
1 Ilość słów
568523
2 Ilość słów
43782
3 Ilość słów
1003

Litera D w słowie DURNIAŁOBY

Wyrazy na literę D

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 89
4 407
5 1362
6 2800
7 5744
8 9784
9 14087
10 17230
11 18193
12 16512
13 13642
14 10521
15 7495

Rozkład wyrazów na literę D

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
89
4 Ilość słów
407
5 Ilość słów
1362
6 Ilość słów
2800
7 Ilość słów
5744
8 Ilość słów
9784
9 Ilość słów
14087
10 Ilość słów
17230
11 Ilość słów
18193
12 Ilość słów
16512
13 Ilość słów
13642
14 Ilość słów
10521
15 Ilość słów
7495

Wyrazy kończące się literę D

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 53
4 159
5 211
6 241
7 233
8 266
9 189
10 129
11 77
12 40
13 30
14 7
15 9

Rozkład wyrazów kończących się literą D

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
159
5 Ilość słów
211
6 Ilość słów
241
7 Ilość słów
233
8 Ilość słów
266
9 Ilość słów
189
10 Ilość słów
129
11 Ilość słów
77
12 Ilość słów
40
13 Ilość słów
30
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
9

Wystąpienia litery D w słowach polskich

Ilość wystąpień litery D Ilość słów
0 2323555
1 661594
2 45432
3 258

Rozkład słow według wystąpień litery D

0 Ilość słów
2323555
1 Ilość słów
661594
2 Ilość słów
45432
3 Ilość słów
258

Litera I w słowie DURNIAŁOBY

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera Ł w słowie DURNIAŁOBY

Wyrazy na literę Ł

Ilość liter Ilość słów
3 53
4 170
5 534
6 893
7 1302
8 1885
9 1886
10 1823
11 1508
12 1047
13 675
14 446
15 197

Rozkład wyrazów na literę Ł

3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
170
5 Ilość słów
534
6 Ilość słów
893
7 Ilość słów
1302
8 Ilość słów
1885
9 Ilość słów
1886
10 Ilość słów
1823
11 Ilość słów
1508
12 Ilość słów
1047
13 Ilość słów
675
14 Ilość słów
446
15 Ilość słów
197

Wyrazy kończące się literę Ł

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 164
5 643
6 1612
7 2989
8 4199
9 4384
10 3837
11 2986
12 2058
13 1251
14 720
15 357

Rozkład wyrazów kończących się literą Ł

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
164
5 Ilość słów
643
6 Ilość słów
1612
7 Ilość słów
2989
8 Ilość słów
4199
9 Ilość słów
4384
10 Ilość słów
3837
11 Ilość słów
2986
12 Ilość słów
2058
13 Ilość słów
1251
14 Ilość słów
720
15 Ilość słów
357

Wystąpienia litery Ł w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ł Ilość słów
0 2353633
1 632476
2 44690
3 40

Rozkład słow według wystąpień litery Ł

0 Ilość słów
2353633
1 Ilość słów
632476
2 Ilość słów
44690
3 Ilość słów
40

Litera N w słowie DURNIAŁOBY

Wyrazy na literę N

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 49
4 232
5 868
6 1821
7 4730
8 10859
9 21699
10 40594
11 68766
12 102343
13 132805
14 150507
15 147124

Rozkład wyrazów na literę N

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
232
5 Ilość słów
868
6 Ilość słów
1821
7 Ilość słów
4730
8 Ilość słów
10859
9 Ilość słów
21699
10 Ilość słów
40594
11 Ilość słów
68766
12 Ilość słów
102343
13 Ilość słów
132805
14 Ilość słów
150507
15 Ilość słów
147124

Wyrazy kończące się literę N

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 73
4 180
5 516
6 961
7 1015
8 1138
9 966
10 822
11 693
12 508
13 347
14 223
15 121

Rozkład wyrazów kończących się literą N

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
73
4 Ilość słów
180
5 Ilość słów
516
6 Ilość słów
961
7 Ilość słów
1015
8 Ilość słów
1138
9 Ilość słów
966
10 Ilość słów
822
11 Ilość słów
693
12 Ilość słów
508
13 Ilość słów
347
14 Ilość słów
223
15 Ilość słów
121

Wystąpienia litery N w słowach polskich

Ilość wystąpień litery N Ilość słów
0 1343316
1 1142049
2 468793
3 72920
4 3717
5 44

Rozkład słow według wystąpień litery N

0 Ilość słów
1343316
1 Ilość słów
1142049
2 Ilość słów
468793
3 Ilość słów
72920
4 Ilość słów
3717
5 Ilość słów
44

Litera O w słowie DURNIAŁOBY

Wyrazy na literę O

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 65
4 409
5 1401
6 4192
7 9360
8 16569
9 24207
10 29686
11 30297
12 26446
13 20161
14 14324
15 9613

Rozkład wyrazów na literę O

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
65
4 Ilość słów
409
5 Ilość słów
1401
6 Ilość słów
4192
7 Ilość słów
9360
8 Ilość słów
16569
9 Ilość słów
24207
10 Ilość słów
29686
11 Ilość słów
30297
12 Ilość słów
26446
13 Ilość słów
20161
14 Ilość słów
14324
15 Ilość słów
9613

Wyrazy kończące się literę O

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 63
4 601
5 1958
6 3592
7 7070
8 12134
9 17893
10 21799
11 24620
12 25392
13 24839
14 23699
15 21146

Rozkład wyrazów kończących się literą O

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
601
5 Ilość słów
1958
6 Ilość słów
3592
7 Ilość słów
7070
8 Ilość słów
12134
9 Ilość słów
17893
10 Ilość słów
21799
11 Ilość słów
24620
12 Ilość słów
25392
13 Ilość słów
24839
14 Ilość słów
23699
15 Ilość słów
21146

Wystąpienia litery O w słowach polskich

Ilość wystąpień litery O Ilość słów
0 1083172
1 1279044
2 539953
3 113711
4 13919
5 989
6 49
7 2

Rozkład słow według wystąpień litery O

0 Ilość słów
1083172
1 Ilość słów
1279044
2 Ilość słów
539953
3 Ilość słów
113711
4 Ilość słów
13919
5 Ilość słów
989
6 Ilość słów
49
7 Ilość słów
2

Litera R w słowie DURNIAŁOBY

Wyrazy na literę R

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 88
4 382
5 1233
6 2395
7 4650
8 7669
9 11295
10 14862
11 17854
12 18503
13 17340
14 14276
15 10597

Rozkład wyrazów na literę R

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
88
4 Ilość słów
382
5 Ilość słów
1233
6 Ilość słów
2395
7 Ilość słów
4650
8 Ilość słów
7669
9 Ilość słów
11295
10 Ilość słów
14862
11 Ilość słów
17854
12 Ilość słów
18503
13 Ilość słów
17340
14 Ilość słów
14276
15 Ilość słów
10597

Wyrazy kończące się literę R

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 84
4 185
5 472
6 655
7 577
8 609
9 549
10 481
11 318
12 216
13 150
14 81
15 51

Rozkład wyrazów kończących się literą R

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
84
4 Ilość słów
185
5 Ilość słów
472
6 Ilość słów
655
7 Ilość słów
577
8 Ilość słów
609
9 Ilość słów
549
10 Ilość słów
481
11 Ilość słów
318
12 Ilość słów
216
13 Ilość słów
150
14 Ilość słów
81
15 Ilość słów
51

Wystąpienia litery R w słowach polskich

Ilość wystąpień litery R Ilość słów
0 1686394
1 1192485
2 147933
3 3988
4 39

Rozkład słow według wystąpień litery R

0 Ilość słów
1686394
1 Ilość słów
1192485
2 Ilość słów
147933
3 Ilość słów
3988
4 Ilość słów
39

Litera U w słowie DURNIAŁOBY

Wyrazy na literę U

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 44
4 303
5 946
6 2567
7 5004
8 7939
9 10748
10 12429
11 12623
12 11289
13 9626
14 7618
15 5832

Rozkład wyrazów na literę U

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
44
4 Ilość słów
303
5 Ilość słów
946
6 Ilość słów
2567
7 Ilość słów
5004
8 Ilość słów
7939
9 Ilość słów
10748
10 Ilość słów
12429
11 Ilość słów
12623
12 Ilość słów
11289
13 Ilość słów
9626
14 Ilość słów
7618
15 Ilość słów
5832

Wyrazy kończące się literę U

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 57
4 508
5 1564
6 2993
7 5253
8 8117
9 11972
10 16339
11 20248
12 23321
13 25538
14 25990
15 23825

Rozkład wyrazów kończących się literą U

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
57
4 Ilość słów
508
5 Ilość słów
1564
6 Ilość słów
2993
7 Ilość słów
5253
8 Ilość słów
8117
9 Ilość słów
11972
10 Ilość słów
16339
11 Ilość słów
20248
12 Ilość słów
23321
13 Ilość słów
25538
14 Ilość słów
25990
15 Ilość słów
23825

Wystąpienia litery U w słowach polskich

Ilość wystąpień litery U Ilość słów
0 2181564
1 761498
2 84063
3 3631
4 83

Rozkład słow według wystąpień litery U

0 Ilość słów
2181564
1 Ilość słów
761498
2 Ilość słów
84063
3 Ilość słów
3631
4 Ilość słów
83

Litera Y w słowie DURNIAŁOBY

Wyrazy na literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 4
4 13
5 31
6 39
7 52
8 51
9 29
10 18
11 4
12 7
13 1
14 2

Rozkład wyrazów na literę Y

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
4
4 Ilość słów
13
5 Ilość słów
31
6 Ilość słów
39
7 Ilość słów
52
8 Ilość słów
51
9 Ilość słów
29
10 Ilość słów
18
11 Ilość słów
4
12 Ilość słów
7
13 Ilość słów
1
14 Ilość słów
2

Wyrazy kończące się literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 56
4 699
5 2475
6 6156
7 13195
8 24197
9 39124
10 52808
11 62065
12 64281
13 59940
14 51113
15 39412

Rozkład wyrazów kończących się literą Y

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
56
4 Ilość słów
699
5 Ilość słów
2475
6 Ilość słów
6156
7 Ilość słów
13195
8 Ilość słów
24197
9 Ilość słów
39124
10 Ilość słów
52808
11 Ilość słów
62065
12 Ilość słów
64281
13 Ilość słów
59940
14 Ilość słów
51113
15 Ilość słów
39412

Wystąpienia litery Y w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Y Ilość słów
0 1706682
1 1010985
2 261517
3 45785
4 5529
5 336
6 5

Rozkład słow według wystąpień litery Y

0 Ilość słów
1706682
1 Ilość słów
1010985
2 Ilość słów
261517
3 Ilość słów
45785
4 Ilość słów
5529
5 Ilość słów
336
6 Ilość słów
5

Ilość liter w słowie DURNIAŁOBY: 10

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 10 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 10 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 9234
B 11710
C 9304
D 17230
E 4159
F 5875
G 7566
H 4406
I 3574
J 2488
K 19261
L 5524
M 11993
N 40594
O 29686
P 54348
Q 3
R 14862
S 27033
T 9619
U 12429
W 32232
Y 18
Z 30950
Ó 31
Ć 189
Ł 1823
Ś 2413
Ź 78
Ż 1722

10 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
9234
B Ilość słów
11710
C Ilość słów
9304
D Ilość słów
17230
E Ilość słów
4159
F Ilość słów
5875
G Ilość słów
7566
H Ilość słów
4406
I Ilość słów
3574
J Ilość słów
2488
K Ilość słów
19261
L Ilość słów
5524
M Ilość słów
11993
N Ilość słów
40594
O Ilość słów
29686
P Ilość słów
54348
Q Ilość słów
3
R Ilość słów
14862
S Ilość słów
27033
T Ilość słów
9619
U Ilość słów
12429
W Ilość słów
32232
Y Ilość słów
18
Z Ilość słów
30950
Ó Ilość słów
31
Ć Ilość słów
189
Ł Ilość słów
1823
Ś Ilość słów
2413
Ź Ilość słów
78
Ż Ilość słów
1722

Zestawienie słow 10 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 31032
B 22
C 2552
D 129
E 43678
F 48
G 121
H 17483
I 43392
J 14289
K 2542
L 153
M 46213
N 822
O 21799
P 51
R 481
S 138
T 416
U 16339
W 6077
X 2
Y 52808
Z 5198
Ą 22662
Ć 5559
Ę 6831
Ł 3837
Ń 6144
Ś 12441
Ź 21
Ż 7074

10 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
31032
B Ilość słów
22
C Ilość słów
2552
D Ilość słów
129
E Ilość słów
43678
F Ilość słów
48
G Ilość słów
121
H Ilość słów
17483
I Ilość słów
43392
J Ilość słów
14289
K Ilość słów
2542
L Ilość słów
153
M Ilość słów
46213
N Ilość słów
822
O Ilość słów
21799
P Ilość słów
51
R Ilość słów
481
S Ilość słów
138
T Ilość słów
416
U Ilość słów
16339
W Ilość słów
6077
X Ilość słów
2
Y Ilość słów
52808
Z Ilość słów
5198
Ą Ilość słów
22662
Ć Ilość słów
5559
Ę Ilość słów
6831
Ł Ilość słów
3837
Ń Ilość słów
6144
Ś Ilość słów
12441
Ź Ilość słów
21
Ż Ilość słów
7074

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa DURNIAŁOBY

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu DURNIAŁOBY - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty