Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter DUPLIKOWAŁYŚCIE

Z liter DUPLIKOWAŁYŚCIE można ułożyć ponad 1000 wyrazów

15 literowe słowa:

duplikowałyście29,

14 literowe słowa:

dopukiwałyście27, odłupywaliście27, odpukiwałyście27, dokupywaliście26, odkupywaliście26,

13 literowe słowa:

podkulałyście27, podkuliłyście27, klupowałyście26, odpluwałyście26, podkuwałyście26, pokudłaliście26, wypłukaliście26, okulawiłyście25, opukiwałyście25, pudłowaliście25, dopływaliście24, klipowałyście24, odpływaliście24, okupywaliście24, piklowałyście24, podkuwaliście24, podwaliłyście24, ukopywaliście24,

12 literowe słowa:

dokulałyście25, dokupiłyście25, dopukałyście25, odkupiłyście25, odpukałyście25, pakuliłyście25, pokulałyście25, pokuliłyście25, upodlałyście25, upodliłyście25, wpuklałyście25, wpukliłyście25, dokuwałyście24, duplikowałeś24, kulawiłyście24, kulowałyście24, kupowałyście24, odkuwałyście24, odłupaliście24, opluwałyście24, opłukaliście24, upływaliście24, wpłukaliście24, wyłupaliście24, dopaliłyście23, dopukaliście23, łukowaliście23, odpaliłyście23, odpukaliście23, pokładliście23, połykaliście23, wydukaliście23, wypukaliście23, dilowałyście22, dokuwaliście22, dowaliłyście22, kupowaliście22, likowałyście22, odkuwaliście22, odwaliłyście22, okpiwałyście22, opływaliście22, pikowałyście22, podwiałyście22, pokiwałyście22, powaliłyście22, powyściełali22, wydołaliście22, odwykaliście21, wykopaliście21, łupkowacieli20, wydelikaciło19,

11 literowe słowa:

odplułyście24, podkułyście24, dokupywałeś23, kudłaliście23, odkupywałeś23, okulałyście23, okupiłyście23, opukałyście23, piukałyście23, płukaliście23, pokłuliście23, ukopałyście23, upaliłyście23, wkulałyście23, wkuliłyście23, wkupiłyście23, wpukałyście23, wykłuliście23, dopukiwałeś22, odpukiwałeś22, oklapłyście22, okuwałyście22, podkuliście22, podlałyście22, podliłyście22, podścielały22, podścieliły22, powieścidłu22, uwaliłyście22, uwiodłyście22, dociepliłaś21, kwapiłyście21, opaliłyście21, oplwałyście21, opukaliście21, pływaliście21, podścieliła21, podściełali21, połkaliście21, powściekały21, powyścielał21, ukopaliście21, wkopałyście21, wpukaliście21, wyłkaliście21, duplikowały20, odwiałyście20, odwykliście20, okiwałyście20, okuwaliście20, powiałyście20, powieścidła20, wypadliście20, powiślackie19, powściekali19, pudełkowaci19, wkopaliście19, odkupiciela18, pudelkowaci18, wydelikacił18, epicykloida17, łykowacieli17, lapicydowie16,

10 literowe słowa:

dokułyście22, dukałyście22, duliłyście22, kulałyście22, kuliłyście22, kupiłyście22, lukałyście22, odkułyście22, oplułyście22, podkulałeś22, podkuliłaś22, podkuliłeś22, pokułyście22, pukałyście22, upadłyście22, wypukłości22, klupowałeś21, łupaliście21, łupliwości21, odpluwałeś21, okupywałeś21, podkuwałeś21, udoiłyście21, ukoiłyście21, ukopywałeś21, upoiłyście21, wkłuliście21, wyłupiaści21, dokuliście20, dolałyście20, dopieściły20, dopiłyście20, dościelały20, dościeliły20, doślepiały20, dukaliście20, kidałyście20, kładliście20, kopałyście20, kopiłyście20, łykaliście20, łypaliście20, odkuliście20, odlałyście20, odpiłyście20, okpiłyście20, okulawiłeś20, opadłyście20, opukiwałeś20, paliłyście20, pikałyście20, plwałyście20, podałyście20, podciekłaś20, podkleiłaś20, podścielał20, podścielił20, pokleciłaś20, pokuliście20, polałyście20, pościekały20, pościeliły20, powiślacku20, pukaliście20, ukwieciłaś20, upadliście20, wlokłyście20, wpadłyście20, wykleciłaś20, wykopciłaś20, wykopciłeś20, wykuliście20, dopieściła19, dościeliła19, dośpiewały19, dwoiłyście19, kiwałyście19, klipowałeś19, ociepliłaś19, odśpiewały19, odświeciły19, piklowałeś19, podwaliłeś19, pokwiliłaś19, pokwiliłeś19, pościeliła19, poświeciły19, powiłyście19, powściekał19, powyścieła19, pykaliście19, waliłyście19, wiodłyście19, wolałyście19, wpiekliłaś19, wpoiłyście19, wycieliłaś19, wykipiałeś19, wykoleiłaś19, wypieliłaś19, wypieściła19, wypieściło19, wyścielało19, wyścieliła19, wyścieliło19, wyściełali19, wyślepiało19, dopukiwały18, duplikował18, kopaliście18, kupelowały18, odłupywali18, odpukiwały18, odświeciła18, okwieciłaś18, opadliście18, owiałyście18, podaliście18, podkwaście18, pokudłacie18, pościekali18, poświeciła18, pouciekały18, powieliłaś18, powiślacki18, powyliście18, powyściela18, pudełkowca18, uklepywało18, wołaliście18, wpadliście18, wydaliście18, docieplały17, dociepliły17, dokupywali17, dośpiewali17, duplikacie17, koślawicie17, odklepywał17, odkupiciel17, odkupywali17, odśpiewali17, opłukiwali17, piławiecku17, podciekały17, podkulacie17, podkulicie17, podleciały17, wokaliście17, wyłupiacie17, depilowały16, dociepliła16, dopływacie16, dopukiwali16, epicykloid16, odpluwacie16, odpływacie16, odpukiwali16, podkuwacie16, pouciekali16, powcielały16, wideoclipu16, wideoklipu16, dociekliwy15, epicyklowi15, odwikłacie15, okulawicie15, podciekali15, powikłacie15, wideoclipy15, wideoklipy15, wydelikaci15, cieplakowi14, dociekliwa14, podwalicie14,

9 literowe słowa:

dopuściły21, klułyście21, odpuściły21, plułyście21, poduściły21, dokulałeś20, dokupiłaś20, dokupiłeś20, dopukałeś20, dopuściła20, kłuliście20, odkupiłaś20, odkupiłeś20, odpukałeś20, odpuściła20, okułyście20, pakuliłeś20, poduściła20, pokulałeś20, pokuliłaś20, pokuliłeś20, udałyście20, ulałyście20, upadłości20, upiłyście20, upodlałeś20, upodliłaś20, upodliłeś20, uścielały20, uścieliły20, wkułyście20, wpuklałeś20, wpukliłaś20, wpukliłeś20, wydukałeś20, wykupiłaś20, wykupiłeś20, wypukałeś20, wypuściła20, wypuściło20, ciepluśka19, ciepluśki19, ciepluśko19, cudowałeś19, dokuwałeś19, dopuścili19, doślepiły19, kopulaści19, kpiłyście19, kulawiłeś19, kulowałeś19, kupowałeś19, laudyście19, odkuwałeś19, odpuścili19, odpylałeś19, odpyliłaś19, odpyliłeś19, opluwałeś19, padłyście19, podkuście19, poduścili19, pucowałeś19, świecidłu19, uścielało19, uścieliła19, uścieliło19, uściełali19, uwiłyście19, wypuścili19, dociekłaś18, doiłyście18, dokleiłaś18, dolepiłaś18, dopaliłeś18, dopiekłaś18, dopieścił18, dościelał18, dościelił18, doślepiał18, doślepiła18, dowlekłaś18, dualiście18, dylowałeś18, koiłyście18, koślawiły18, łkaliście18, łykawości18, odciekłaś18, odkleiłaś18, odlepiłaś18, odpaliłeś18, odwlekłaś18, odwykałeś18, okuliście18, olałyście18, opiłyście18, oślepiały18, pauliście18, piałyście18, piekliłaś18, pociekłaś18, podkulały18, podkuliły18, podłaście18, podścieła18, poiłyście18, pokicałeś18, pokleiłaś18, poleciłaś18, pościekał18, pościelił18, powiślaku18, powlekłaś18, śpiewacku18, udaliście18, wdałyście18, wkuliście18, wlałyście18, wpiłyście18, wściekały18, wścielały18, wścieliły18, wślepiały18, wyciekłaś18, wydaliłeś18, wydoliłaś18, wydoliłeś18, wykleiłaś18, wykłoście18, wykociłaś18, wykociłeś18, wykopałeś18, wylepiłaś18, wypaliłeś18, wypiekłaś18, wypieścił18, wypikałeś18, wypociłaś18, wypociłeś18, wypościła18, wyścielał18, wyścielił18, wyślepiał18, wyślepiła18, wyślepiło18, dalekości17, dilowałeś17, dokupywał17, dośpiewał17, dowaliłeś17, klupowały17, kudłacili17, kwieciłaś17, licowałeś17, likowałeś17, ocieliłaś17, ocipiałeś17, odkupywał17, odpluwały17, odśpiewał17, odświecił17, odwaliłeś17, okpiwałeś17, opieliłaś17, oplewiłaś17, ośpiewały17, oświecały17, oświeciły17, owiłyście17, owuliście17, padliście17, pedaliści17, picowałeś17, pikowałeś17, podkuliła17, podkuwały17, podściela17, podścieli17, podwiałeś17, pokiwałeś17, pokudłali17, poświecił17, powaliłeś17, powiślacy17, pudełkowy17, świecidła17, świecidło17, uklepywał17, wcieliłaś17, wiałyście17, wielouści17, wkoleiłaś17, wściekało17, wścielało17, wścieliła17, wścieliło17, wściełali17, wślepiało17, wypłukali17, wypościli17, dociułali16, dokwaście16, dopukiwał16, dwupłacie16, edukowały16, edykułowi16, koślawcie16, koślawiec16, kupelował16, łupkowaci16, odklepały16, odkwaście16, odpukiwał16, okulawiły16, opłukacie16, opukiwały16, oświeciła16, pedałowcu16, plewiaści16, płowiecku16, podciekły16, podkleiły16, podkulcie16, pokleciły16, pokwaście16, pouciekał16, powidełku16, powiślaki16, powścieka16, pudełkowa16, pudełkowi16, pudłowaci16, pudłowali16, ślepakowi16, ślepikowi16, ślepowaci16, śpiewacki16, śpiewacko16, ucelowały16, ukwiecały16, ukwieciły16, upływacie16, wdaliście16, widlaście16, wielkości16, wiślackie16, wokaliści16, wściekali16, wyłupiali16, wyłupicie16, celkowały15, dociekały15, docieplał15, docieplił15, dokulacie15, dokupicie15, doleciały15, dolepiały15, dopiekały15, dopłacili15, dopływali15, dopukacie15, dowlekały15, klipowały15, ocieplały15, ociepliły15, odciekały15, odkupicie15, odleciały15, odlepiały15, odpłacili15, odpływali15, odpukacie15, odwlekały15, oklepywał15, okupywali15, ośpiewali15, oświecali15, pakulicie15, peklowały15, piklowały15, pikulcowi15, pływackie15, podciekał15, podciekła15, podkleiła15, podkuwali15, podleciał15, podlewały15, podwaliły15, pokleciła15, pokulacie15, pokulicie15, pokwiliły15, poleciały15, połykacie15, poświacie15, powlekały15, pudelkowi15, pyłkowica15, pyłkowice15, udławicie15, ukopywali15, ukwiecało15, ukwieciła15, ukwieciło15, upiłowali15, upodlacie15, upodlicie15, uwikłacie15, władyckie15, włodyckie15, wpieklały15, wpiekliły15, wpuklacie15, wpuklicie15, wydukacie15, wykleciła15, wykleciło15, wyklepało15, wykopciła15, wykupicie15, wypłacili15, wypukacie15, ciekawiły14, cypelkowi14, depilował14, dokuwacie14, edukowali14, ekopaliwu14, elidowały14, epilowały14, kaplicowy14, kapuciowi14, kielowały14, kłapciowi14, koadiucie14, kulawicie14, ociepliła14, odkuwacie14, odpylacie14, odpylicie14, odwikłali14, okulawcie14, okwiecały14, okwieciły14, oplewiały14, opluwacie14, opływacie14, opukiwali14, pałkowiec14, pedałkowi14, peowiacku14, piłkowaci14, piłkowali14, placykowi14, plecakowy14, płacikowi14, płowiecka14, płowiecki14, podciekli14, pokwiliła14, powcielał14, powidełka14, powielały14, powieliły14, powikłali14, ukwiecali14, wiadukcie14, wielopaku14, wpieklało14, wpiekliła14, wpiekliło14, wyciekało14, wycieliła14, wycieliło14, wyciepało14, wydołacie14, wykipiałe14, wykipiało14, wykoleiła14, wykopcili14, wyleciało14, wylepiało14, wypiekało14, wypielało14, wypieliła14, wypieliło14, cadykowie13, ciekawiło13, dociekali13, dopalicie13, dopiekali13, kaplicowe13, kaplicowi13, lakcidowi13, odciekali13, odpalicie13, odwykacie13, okwieciła13, piecykowi13, plecakowi13, podwalcie13, pokwilcie13, powieliła13, wideoclip13, wideoklip13, wyciekali13, wyciepali13, wydalicie13, wydolicie13, wypalicie13, wypiekali13, wypikacie13, alikwocie12, cielakowi12, dowalicie12, kilowacie12, odwalicie12, okpiwacie12, okwiecali12, peowiacki12, pokiwacie12, powalicie12, wielopaki12,

8 literowe słowa:

dopuścił19, odplułaś19, odpuścił19, opuściły19, podkułaś19, poduścił19, wpuściły19, wypuścił19, laudyści18, okupiłaś18, opuściła18, pośladku18, upociłaś18, wkuliłaś18, wkupiłaś18, wpuściła18, wpuściło18, dualiści17, dupiaści17, kopciłaś17, koślawcu17, okuliści17, opaśliku17, opuścili17, opyliłaś17, podliłaś17, ślipiały17, śliwicku17, uwiodłaś17, wiślacku17, wiślicku17, wpuścili17, wykpiłaś17, wypościł17, dokulały16, dokupiły16, dopukały16, koślawcy16, koślawił16, kwiliłaś16, odkupiły16, odpukały16, owuliści16, pakuliły16, podkiśli16, podkulał16, podkulił16, pokulały16, pokuliły16, pośladki16, ślipiało16, śpiewały16, uklepały16, upodlały16, upodliły16, wioślaku16, wpuklały16, wpukliły16, wydoiłaś16, cudowały15, dokupiła15, dokuwały15, klupował15, kulawiły15, kulowały15, kupowały15, odkupiła15, odkuwały15, odłupali15, odpluwał15, odpylaku15, okupywał15, oliwiłaś15, opaśliki15, opluwały15, opłukali15, pakuliło15, pakułowy15, pluwiały15, podkuwał15, pokuliła15, powiślak15, pucowały15, ślipkowi15, śliwicko15, układowy15, ukopywał15, upływali15, upodliła15, wiślacko15, wiślicko15, wpłukali15, wpuklało15, wpukliła15, wpukliło15, wydukało15, wykłucia15, wykłucie15, wykupiła15, wykupiło15, wyłupali15, wyłupcie15, wypukało15, ciepliku14, dociekły14, dokleiły14, dokupcie14, dolepiły14, dopaliły14, dopiekły14, dopukali14, dowlekły14, kauloidy14, kulawiło14, lipiecku14, łukowali14, odciekły14, odkleiły14, odkupcie14, odlepiły14, odpaliły14, odplucie14, odpukali14, odpyliła14, odwlekły14, oklepały14, okulawił14, opukiwał14, pakułowi14, pilociku14, pływacki14, pływacko14, pociekły14, podkucie14, pokicały14, pokleiły14, pokładli14, pokulcie14, poleciły14, połykali14, powlekły14, pyłkowic14, układowi14, wioślaki14, władycki14, władycko14, włodycka14, włodycki14, wydukali14, wyklucie14, wykopcił14, wykupcie14, wyplucie14, wypukali14, cyklopie13, dilowały13, dokleiła13, dokuwali13, dolepiał13, dolepiła13, dopiekał13, dopiekła13, dopływie13, dowaliły13, klipował13, kupalowi13, kupowali13, layoucie13, licowały13, likowały13, liwiecku13, ludowiec13, łykowaci13, ocipiały13, odkleiła13, odkuwali13, odlepiał13, odlepiła13, odpływie13, odpylaki13, odwaliły13, okpiwały13, okupicie13, opiekały13, opielały13, oplewiły13, opływali13, padukowi13, picowały13, piekliła13, piklował13, pikowały13, podwalił13, podwiały13, poidełka13, pokiwały13, pokleiła13, powaliły13, upadkowi13, wielicku13, wkoleiły13, wkulicie13, wkupicie13, wlepiały13, wolapiku13, wpieklał13, wpieklił13, wydaliło13, wydoliła13, wydołali13, wykleiło13, wykociła13, wykoleił13, wylepiał13, wylepiła13, wylepiło13, wypaliło13, wypiekło13, wypielał13, wypikało13, wypociła13, alkidowy12, alpidowy12, decylowa12, decylowi12, dociekli12, dociepli12, dolickie12, elidował12, epilował12, kapciowy12, kielował12, łepakowi12, odciekli12, odwykali12, opieliła12, oplewiał12, oplewiła12, opylacie12, palikowy12, paliwody12, pedałowi12, płowieli12, pociekli12, podlicie12, polickie12, powielał12, powielił12, pylicowe12, wkoleiła12, wlepiało12, wpylacie12, wydalcie12, wydolcie12, wykapcie12, wykolcie12, wykopali12, wykopcie12, wypalcie12, wypiekli12, ideałowi11, peowiacy11,Najdłuższe wyrazy z liter DUPLIKOWAŁYŚCIE

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter DUPLIKOWAŁYŚCIE to

duplikowałyście

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

dokupywaliście

. Ilość liter: 14

Anagramy ze słowa DUPLIKOWAŁYŚCIE

Ze słowa DUPLIKOWAŁYŚCIE nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter DUPLIKOWAŁYŚCIE - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter DUPLIKOWAŁYŚCIE to

duplikowałyście

. 29 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

dopukiwałyście

. wartość punktowa tego słowa to: 27

Informacje szczegółowe o słowie DUPLIKOWAŁYŚCIE

Samogłoski

Ilość samogłosek: 7

Występujące samogłoski: A, E, I, I, O, U, Y

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 8

Występujące spółgłoski: C, D, K, L, P, W, Ł, Ś

Litery

Ilość wszystkich liter: 15

Litery w słowie DUPLIKOWAŁYŚCIE w kolejności alfabetycznej: A, C, D, E, I, I, K, L, O, P, U, W, Y, Ł, Ś

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ś, Ł, Y, W, U, P, O, L, K, I, I, E, D, C, A


Jak prawidłowo wymawiać słowo DUPLIKOWAŁYŚCIEAnaliza liter - słowo DUPLIKOWAŁYŚCIE

Słowo DUPLIKOWAŁYŚCIE po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, C, D, E, I, K, L, Ł, O, P, Ś, U, W, Y . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie DUPLIKOWAŁYŚCIE

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 59
4 271
5 732
6 1805
7 3516
8 5407
9 7531
10 9234
11 9715
12 9145
13 7672
14 6185
15 4643

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się literę A

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 83
4 879
5 3140
6 6566
7 12471
8 19154
9 26059
10 31032
11 32614
12 32051
13 29784
14 25122
15 19028

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów
0 891858
1 1261627
2 691472
3 167614
4 17526
5 727
6 15

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera C w słowie DUPLIKOWAŁYŚCIE

Wyrazy na literę C

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 63
4 290
5 1045
6 2402
7 4536
8 6709
9 8588
10 9304
11 8895
12 7651
13 5847
14 4370
15 3278

Rozkład wyrazów na literę C

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
290
5 Ilość słów
1045
6 Ilość słów
2402
7 Ilość słów
4536
8 Ilość słów
6709
9 Ilość słów
8588
10 Ilość słów
9304
11 Ilość słów
8895
12 Ilość słów
7651
13 Ilość słów
5847
14 Ilość słów
4370
15 Ilość słów
3278

Wyrazy kończące się literę C

Ilość liter Ilość słów
3 32
4 86
5 238
6 589
7 987
8 1691
9 2411
10 2552
11 2209
12 1662
13 1100
14 647
15 326

Rozkład wyrazów kończących się literą C

3 Ilość słów
32
4 Ilość słów
86
5 Ilość słów
238
6 Ilość słów
589
7 Ilość słów
987
8 Ilość słów
1691
9 Ilość słów
2411
10 Ilość słów
2552
11 Ilość słów
2209
12 Ilość słów
1662
13 Ilość słów
1100
14 Ilość słów
647
15 Ilość słów
326

Wystąpienia litery C w słowach polskich

Ilość wystąpień litery C Ilość słów
0 1828059
1 1011929
2 177312
3 13063
4 471
5 5

Rozkład słow według wystąpień litery C

0 Ilość słów
1828059
1 Ilość słów
1011929
2 Ilość słów
177312
3 Ilość słów
13063
4 Ilość słów
471
5 Ilość słów
5

Litera D w słowie DUPLIKOWAŁYŚCIE

Wyrazy na literę D

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 89
4 407
5 1362
6 2800
7 5744
8 9784
9 14087
10 17230
11 18193
12 16512
13 13642
14 10521
15 7495

Rozkład wyrazów na literę D

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
89
4 Ilość słów
407
5 Ilość słów
1362
6 Ilość słów
2800
7 Ilość słów
5744
8 Ilość słów
9784
9 Ilość słów
14087
10 Ilość słów
17230
11 Ilość słów
18193
12 Ilość słów
16512
13 Ilość słów
13642
14 Ilość słów
10521
15 Ilość słów
7495

Wyrazy kończące się literę D

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 53
4 159
5 211
6 241
7 233
8 266
9 189
10 129
11 77
12 40
13 30
14 7
15 9

Rozkład wyrazów kończących się literą D

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
159
5 Ilość słów
211
6 Ilość słów
241
7 Ilość słów
233
8 Ilość słów
266
9 Ilość słów
189
10 Ilość słów
129
11 Ilość słów
77
12 Ilość słów
40
13 Ilość słów
30
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
9

Wystąpienia litery D w słowach polskich

Ilość wystąpień litery D Ilość słów
0 2323555
1 661594
2 45432
3 258

Rozkład słow według wystąpień litery D

0 Ilość słów
2323555
1 Ilość słów
661594
2 Ilość słów
45432
3 Ilość słów
258

Litera E w słowie DUPLIKOWAŁYŚCIE

Wyrazy na literę E

Ilość liter Ilość słów
2 16
3 48
4 144
5 301
6 770
7 1599
8 2507
9 3546
10 4159
11 4574
12 4567
13 3835
14 3074
15 2312

Rozkład wyrazów na literę E

2 Ilość słów
16
3 Ilość słów
48
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
301
6 Ilość słów
770
7 Ilość słów
1599
8 Ilość słów
2507
9 Ilość słów
3546
10 Ilość słów
4159
11 Ilość słów
4574
12 Ilość słów
4567
13 Ilość słów
3835
14 Ilość słów
3074
15 Ilość słów
2312

Wyrazy kończące się literę E

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 47
4 383
5 2178
6 5958
7 13260
8 22915
9 33958
10 43678
11 48874
12 50796
13 50385
14 46122
15 39103

Rozkład wyrazów kończących się literą E

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
47
4 Ilość słów
383
5 Ilość słów
2178
6 Ilość słów
5958
7 Ilość słów
13260
8 Ilość słów
22915
9 Ilość słów
33958
10 Ilość słów
43678
11 Ilość słów
48874
12 Ilość słów
50796
13 Ilość słów
50385
14 Ilość słów
46122
15 Ilość słów
39103

Wystąpienia litery E w słowach polskich

Ilość wystąpień litery E Ilość słów
0 1185534
1 1213782
2 519372
3 102552
4 9303
5 293
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery E

0 Ilość słów
1185534
1 Ilość słów
1213782
2 Ilość słów
519372
3 Ilość słów
102552
4 Ilość słów
9303
5 Ilość słów
293
6 Ilość słów
3

Litera I w słowie DUPLIKOWAŁYŚCIE

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera K w słowie DUPLIKOWAŁYŚCIE

Wyrazy na literę K

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 572
5 2206
6 5043
7 8859
8 13333
9 17301
10 19261
11 19128
12 16960
13 13467
14 10141
15 6855

Rozkład wyrazów na literę K

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2206
6 Ilość słów
5043
7 Ilość słów
8859
8 Ilość słów
13333
9 Ilość słów
17301
10 Ilość słów
19261
11 Ilość słów
19128
12 Ilość słów
16960
13 Ilość słów
13467
14 Ilość słów
10141
15 Ilość słów
6855

Wyrazy kończące się literę K

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 71
4 203
5 754
6 1368
7 2384
8 3055
9 3035
10 2542
11 1935
12 1270
13 822
14 507
15 282

Rozkład wyrazów kończących się literą K

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
71
4 Ilość słów
203
5 Ilość słów
754
6 Ilość słów
1368
7 Ilość słów
2384
8 Ilość słów
3055
9 Ilość słów
3035
10 Ilość słów
2542
11 Ilość słów
1935
12 Ilość słów
1270
13 Ilość słów
822
14 Ilość słów
507
15 Ilość słów
282

Wystąpienia litery K w słowach polskich

Ilość wystąpień litery K Ilość słów
0 2045454
1 869507
2 111382
3 4450
4 46

Rozkład słow według wystąpień litery K

0 Ilość słów
2045454
1 Ilość słów
869507
2 Ilość słów
111382
3 Ilość słów
4450
4 Ilość słów
46

Litera L w słowie DUPLIKOWAŁYŚCIE

Wyrazy na literę L

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 81
4 372
5 1029
6 1862
7 3107
8 4576
9 5373
10 5524
11 4935
12 3750
13 2735
14 1819
15 1114

Rozkład wyrazów na literę L

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
81
4 Ilość słów
372
5 Ilość słów
1029
6 Ilość słów
1862
7 Ilość słów
3107
8 Ilość słów
4576
9 Ilość słów
5373
10 Ilość słów
5524
11 Ilość słów
4935
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
2735
14 Ilość słów
1819
15 Ilość słów
1114

Wyrazy kończące się literę L

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 63
4 146
5 387
6 485
7 386
8 352
9 219
10 153
11 85
12 44
13 23
14 12
15 5

Rozkład wyrazów kończących się literą L

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
146
5 Ilość słów
387
6 Ilość słów
485
7 Ilość słów
386
8 Ilość słów
352
9 Ilość słów
219
10 Ilość słów
153
11 Ilość słów
85
12 Ilość słów
44
13 Ilość słów
23
14 Ilość słów
12
15 Ilość słów
5

Wystąpienia litery L w słowach polskich

Ilość wystąpień litery L Ilość słów
0 2260431
1 725030
2 44309
3 1039
4 30

Rozkład słow według wystąpień litery L

0 Ilość słów
2260431
1 Ilość słów
725030
2 Ilość słów
44309
3 Ilość słów
1039
4 Ilość słów
30

Litera Ł w słowie DUPLIKOWAŁYŚCIE

Wyrazy na literę Ł

Ilość liter Ilość słów
3 53
4 170
5 534
6 893
7 1302
8 1885
9 1886
10 1823
11 1508
12 1047
13 675
14 446
15 197

Rozkład wyrazów na literę Ł

3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
170
5 Ilość słów
534
6 Ilość słów
893
7 Ilość słów
1302
8 Ilość słów
1885
9 Ilość słów
1886
10 Ilość słów
1823
11 Ilość słów
1508
12 Ilość słów
1047
13 Ilość słów
675
14 Ilość słów
446
15 Ilość słów
197

Wyrazy kończące się literę Ł

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 164
5 643
6 1612
7 2989
8 4199
9 4384
10 3837
11 2986
12 2058
13 1251
14 720
15 357

Rozkład wyrazów kończących się literą Ł

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
164
5 Ilość słów
643
6 Ilość słów
1612
7 Ilość słów
2989
8 Ilość słów
4199
9 Ilość słów
4384
10 Ilość słów
3837
11 Ilość słów
2986
12 Ilość słów
2058
13 Ilość słów
1251
14 Ilość słów
720
15 Ilość słów
357

Wystąpienia litery Ł w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ł Ilość słów
0 2353633
1 632476
2 44690
3 40

Rozkład słow według wystąpień litery Ł

0 Ilość słów
2353633
1 Ilość słów
632476
2 Ilość słów
44690
3 Ilość słów
40

Litera O w słowie DUPLIKOWAŁYŚCIE

Wyrazy na literę O

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 65
4 409
5 1401
6 4192
7 9360
8 16569
9 24207
10 29686
11 30297
12 26446
13 20161
14 14324
15 9613

Rozkład wyrazów na literę O

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
65
4 Ilość słów
409
5 Ilość słów
1401
6 Ilość słów
4192
7 Ilość słów
9360
8 Ilość słów
16569
9 Ilość słów
24207
10 Ilość słów
29686
11 Ilość słów
30297
12 Ilość słów
26446
13 Ilość słów
20161
14 Ilość słów
14324
15 Ilość słów
9613

Wyrazy kończące się literę O

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 63
4 601
5 1958
6 3592
7 7070
8 12134
9 17893
10 21799
11 24620
12 25392
13 24839
14 23699
15 21146

Rozkład wyrazów kończących się literą O

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
601
5 Ilość słów
1958
6 Ilość słów
3592
7 Ilość słów
7070
8 Ilość słów
12134
9 Ilość słów
17893
10 Ilość słów
21799
11 Ilość słów
24620
12 Ilość słów
25392
13 Ilość słów
24839
14 Ilość słów
23699
15 Ilość słów
21146

Wystąpienia litery O w słowach polskich

Ilość wystąpień litery O Ilość słów
0 1083172
1 1279044
2 539953
3 113711
4 13919
5 989
6 49
7 2

Rozkład słow według wystąpień litery O

0 Ilość słów
1083172
1 Ilość słów
1279044
2 Ilość słów
539953
3 Ilość słów
113711
4 Ilość słów
13919
5 Ilość słów
989
6 Ilość słów
49
7 Ilość słów
2

Litera P w słowie DUPLIKOWAŁYŚCIE

Wyrazy na literę P

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 520
5 2138
6 5258
7 11921
8 22437
9 37591
10 54348
11 68418
12 74169
13 69747
14 57138
15 42331

Rozkład wyrazów na literę P

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
520
5 Ilość słów
2138
6 Ilość słów
5258
7 Ilość słów
11921
8 Ilość słów
22437
9 Ilość słów
37591
10 Ilość słów
54348
11 Ilość słów
68418
12 Ilość słów
74169
13 Ilość słów
69747
14 Ilość słów
57138
15 Ilość słów
42331

Wyrazy kończące się literę P

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 54
4 150
5 188
6 146
7 140
8 125
9 89
10 51
11 36
12 12
13 8
14 7
15 2

Rozkład wyrazów kończących się literą P

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
54
4 Ilość słów
150
5 Ilość słów
188
6 Ilość słów
146
7 Ilość słów
140
8 Ilość słów
125
9 Ilość słów
89
10 Ilość słów
51
11 Ilość słów
36
12 Ilość słów
12
13 Ilość słów
8
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
2

Wystąpienia litery P w słowach polskich

Ilość wystąpień litery P Ilość słów
0 2105628
1 828748
2 94230
3 2233

Rozkład słow według wystąpień litery P

0 Ilość słów
2105628
1 Ilość słów
828748
2 Ilość słów
94230
3 Ilość słów
2233

Litera Ś w słowie DUPLIKOWAŁYŚCIE

Wyrazy na literę Ś

Ilość liter Ilość słów
3 7
4 39
5 166
6 499
7 984
8 1496
9 2198
10 2413
11 2204
12 1870
13 1320
14 995
15 622

Rozkład wyrazów na literę Ś

3 Ilość słów
7
4 Ilość słów
39
5 Ilość słów
166
6 Ilość słów
499
7 Ilość słów
984
8 Ilość słów
1496
9 Ilość słów
2198
10 Ilość słów
2413
11 Ilość słów
2204
12 Ilość słów
1870
13 Ilość słów
1320
14 Ilość słów
995
15 Ilość słów
622

Wyrazy kończące się literę Ś

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 27
4 44
5 170
6 414
7 1297
8 3732
9 7761
10 12441
11 15469
12 15882
13 13917
14 10783
15 7433

Rozkład wyrazów kończących się literą Ś

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
27
4 Ilość słów
44
5 Ilość słów
170
6 Ilość słów
414
7 Ilość słów
1297
8 Ilość słów
3732
9 Ilość słów
7761
10 Ilość słów
12441
11 Ilość słów
15469
12 Ilość słów
15882
13 Ilość słów
13917
14 Ilość słów
10783
15 Ilość słów
7433

Wystąpienia litery Ś w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ś Ilość słów
0 2688786
1 332144
2 9854
3 55

Rozkład słow według wystąpień litery Ś

0 Ilość słów
2688786
1 Ilość słów
332144
2 Ilość słów
9854
3 Ilość słów
55

Litera U w słowie DUPLIKOWAŁYŚCIE

Wyrazy na literę U

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 44
4 303
5 946
6 2567
7 5004
8 7939
9 10748
10 12429
11 12623
12 11289
13 9626
14 7618
15 5832

Rozkład wyrazów na literę U

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
44
4 Ilość słów
303
5 Ilość słów
946
6 Ilość słów
2567
7 Ilość słów
5004
8 Ilość słów
7939
9 Ilość słów
10748
10 Ilość słów
12429
11 Ilość słów
12623
12 Ilość słów
11289
13 Ilość słów
9626
14 Ilość słów
7618
15 Ilość słów
5832

Wyrazy kończące się literę U

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 57
4 508
5 1564
6 2993
7 5253
8 8117
9 11972
10 16339
11 20248
12 23321
13 25538
14 25990
15 23825

Rozkład wyrazów kończących się literą U

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
57
4 Ilość słów
508
5 Ilość słów
1564
6 Ilość słów
2993
7 Ilość słów
5253
8 Ilość słów
8117
9 Ilość słów
11972
10 Ilość słów
16339
11 Ilość słów
20248
12 Ilość słów
23321
13 Ilość słów
25538
14 Ilość słów
25990
15 Ilość słów
23825

Wystąpienia litery U w słowach polskich

Ilość wystąpień litery U Ilość słów
0 2181564
1 761498
2 84063
3 3631
4 83

Rozkład słow według wystąpień litery U

0 Ilość słów
2181564
1 Ilość słów
761498
2 Ilość słów
84063
3 Ilość słów
3631
4 Ilość słów
83

Litera W w słowie DUPLIKOWAŁYŚCIE

Wyrazy na literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 66
4 412
5 1749
6 4393
7 9840
8 17451
9 26074
10 32232
11 34524
12 32073
13 26459
14 20075
15 14361

Rozkład wyrazów na literę W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
66
4 Ilość słów
412
5 Ilość słów
1749
6 Ilość słów
4393
7 Ilość słów
9840
8 Ilość słów
17451
9 Ilość słów
26074
10 Ilość słów
32232
11 Ilość słów
34524
12 Ilość słów
32073
13 Ilość słów
26459
14 Ilość słów
20075
15 Ilość słów
14361

Wyrazy kończące się literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 28
4 134
5 753
6 1832
7 3271
8 5079
9 5766
10 6077
11 5378
12 3738
13 2593
14 1649
15 1019

Rozkład wyrazów kończących się literą W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
28
4 Ilość słów
134
5 Ilość słów
753
6 Ilość słów
1832
7 Ilość słów
3271
8 Ilość słów
5079
9 Ilość słów
5766
10 Ilość słów
6077
11 Ilość słów
5378
12 Ilość słów
3738
13 Ilość słów
2593
14 Ilość słów
1649
15 Ilość słów
1019

Wystąpienia litery W w słowach polskich

Ilość wystąpień litery W Ilość słów
0 1684393
1 1133664
2 196654
3 15489
4 637
5 2

Rozkład słow według wystąpień litery W

0 Ilość słów
1684393
1 Ilość słów
1133664
2 Ilość słów
196654
3 Ilość słów
15489
4 Ilość słów
637
5 Ilość słów
2

Litera Y w słowie DUPLIKOWAŁYŚCIE

Wyrazy na literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 4
4 13
5 31
6 39
7 52
8 51
9 29
10 18
11 4
12 7
13 1
14 2

Rozkład wyrazów na literę Y

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
4
4 Ilość słów
13
5 Ilość słów
31
6 Ilość słów
39
7 Ilość słów
52
8 Ilość słów
51
9 Ilość słów
29
10 Ilość słów
18
11 Ilość słów
4
12 Ilość słów
7
13 Ilość słów
1
14 Ilość słów
2

Wyrazy kończące się literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 56
4 699
5 2475
6 6156
7 13195
8 24197
9 39124
10 52808
11 62065
12 64281
13 59940
14 51113
15 39412

Rozkład wyrazów kończących się literą Y

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
56
4 Ilość słów
699
5 Ilość słów
2475
6 Ilość słów
6156
7 Ilość słów
13195
8 Ilość słów
24197
9 Ilość słów
39124
10 Ilość słów
52808
11 Ilość słów
62065
12 Ilość słów
64281
13 Ilość słów
59940
14 Ilość słów
51113
15 Ilość słów
39412

Wystąpienia litery Y w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Y Ilość słów
0 1706682
1 1010985
2 261517
3 45785
4 5529
5 336
6 5

Rozkład słow według wystąpień litery Y

0 Ilość słów
1706682
1 Ilość słów
1010985
2 Ilość słów
261517
3 Ilość słów
45785
4 Ilość słów
5529
5 Ilość słów
336
6 Ilość słów
5

Ilość liter w słowie DUPLIKOWAŁYŚCIE: 15

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 15 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 15 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 4643
B 3316
C 3278
D 7495
E 2312
F 2188
G 1983
H 2039
I 1938
J 1112
K 6855
L 1114
M 4904
N 147124
O 9613
P 42331
R 10597
S 11840
T 3627
U 5832
W 14361
Z 16221
Ó 4
Ć 65
Ł 197
Ś 622
Ź 24
Ż 295

15 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
4643
B Ilość słów
3316
C Ilość słów
3278
D Ilość słów
7495
E Ilość słów
2312
F Ilość słów
2188
G Ilość słów
1983
H Ilość słów
2039
I Ilość słów
1938
J Ilość słów
1112
K Ilość słów
6855
L Ilość słów
1114
M Ilość słów
4904
N Ilość słów
147124
O Ilość słów
9613
P Ilość słów
42331
R Ilość słów
10597
S Ilość słów
11840
T Ilość słów
3627
U Ilość słów
5832
W Ilość słów
14361
Z Ilość słów
16221
Ó Ilość słów
4
Ć Ilość słów
65
Ł Ilość słów
197
Ś Ilość słów
622
Ź Ilość słów
24
Ż Ilość słów
295

Zestawienie słow 15 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 19028
C 326
D 9
E 39103
F 6
G 8
H 29979
I 43225
J 16262
K 282
L 5
M 41563
N 121
O 21146
P 2
R 51
S 1
T 13
U 23825
W 1019
Y 39412
Z 846
Ą 14273
Ć 1148
Ę 893
Ł 357
Ń 2434
Ś 7433
Ż 3160

15 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
19028
C Ilość słów
326
D Ilość słów
9
E Ilość słów
39103
F Ilość słów
6
G Ilość słów
8
H Ilość słów
29979
I Ilość słów
43225
J Ilość słów
16262
K Ilość słów
282
L Ilość słów
5
M Ilość słów
41563
N Ilość słów
121
O Ilość słów
21146
P Ilość słów
2
R Ilość słów
51
S Ilość słów
1
T Ilość słów
13
U Ilość słów
23825
W Ilość słów
1019
Y Ilość słów
39412
Z Ilość słów
846
Ą Ilość słów
14273
Ć Ilość słów
1148
Ę Ilość słów
893
Ł Ilość słów
357
Ń Ilość słów
2434
Ś Ilość słów
7433
Ż Ilość słów
3160

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa DUPLIKOWAŁYŚCIE

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu DUPLIKOWAŁYŚCIE - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty