Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter CERTYFIKUJĄCEMU

Z liter CERTYFIKUJĄCEMU można ułożyć ponad 1000 wyrazów

15 literowe słowa:

certyfikującemu35,

13 literowe słowa:

certyfikujące30,

12 literowe słowa:

refutującymi30, certyfikując29, recytującemu27, tryumfujecie26,

11 literowe słowa:

cyfrującemu29, futrującymi29, refutującym29, triumfujący29, tryumfujące29, triumfujące28, certyfikują27, cukrującymi26, certującemu25, irytującemu25, kretującemu25, tryumfujcie25, certującymi24, iterującemu24, kierującemu24, kretującymi24, certyfikuje23,

10 literowe słowa:

futrującym28, tryumfując28, fetującemu27, refutujący27, triumfując27, ferującemu26, fetującymi26, refującemu26, refutujące26, cukrującym25, cytującemu25, ferującymi25, refującymi25, kitującemu24, kurującymi24, rytującemu24, tryfiącemu24, certującym23, cerującemu23, ircującemu23, kretującym23, kreującemu23, refutujemy23, terującemu23, trefiącemu23, certyfikuj22, cerującymi22, emerytując22, futrujecie22, iterującym22, kierującym22, kreującymi22, recytujące22, refutujcie22, remitujący22, terującymi22, cyfrujecie21, remitujące21, cukrujecie19, recytujcie18, ruteckiemu18, trymujecie18, tureckiemu18, retyckiemu17,

9 literowe słowa:

futrujący26, tryumfują26, fetującym25, futrujące25, refutując25, triumfują25, cyfrujące24, ferującym24, firmujący24, refującym24, cukrujący23, firmujące23, kurującym23, cukrujące22, futrujemy22, kitującym22, metkujący22, refutujmy22, trującemu22, tryfiącej22, tryumfuje22, ufetujemy22, certujący21, cerującym21, emitujący21, futrujcie21, ircującym21, kremujący21, kretujący21, kreującym21, kryjącemu21, metkujące21, recytując21, terującym21, trefiącej21, trefiącym21, tremujący21, triumfuje21, trującymi21, trymujące21, ufetujcie21, certujące20, cyfrujcie20, emerytują20, emitujące20, irytujące20, iterujący20, kierujący20, kremujące20, kretujące20, remitując20, tremujące20, ciekącemu19, cukrujemy19, iterujące19, kierujące19, cukrujcie18, cumujecie18, futerkiem18, mutujecie18, certujemy17, cytujecie17, kretujemy17, kurujecie17, metkujcie17, murujecie17, trymujcie17, turkuciem17, certujcie16, iterujemy16, kierujemy16, kremujcie16, kretujcie16, ruteckiej16, rymujecie16, rytujecie16, tremujcie16, tureckiej16, ukryjecie16, retyckiej15, cricketem14,

8 literowe słowa:

futrując24, cyfrując23, fetujący23, refutują23, cumujący22, ferujący22, fetujące22, firmując22, mutujący22, refujący22, cukrując21, cumujące21, ferujące21, futrujmy21, kującemu21, kurujący21, murujący21, mutujące21, refujące21, tryumfuj21, ufetujmy21, cytujące20, kitujący20, kującymi20, kurujące20, metkując20, murujące20, triumfuj20, trującym20, trymując20, tyjącemu20, certując19, cerujący19, emitując19, fetujemy19, ircujący19, irytując19, kitujące19, kremując19, kretując19, kreujący19, recytują19, refutuje19, ryjącemu19, rymujące19, rytujące19, terujący19, trefiący19, tremując19, tryfiące19, umiejący19, cerujące18, cukrujmy18, ferujemy18, fetujcie18, ircujące18, iterując18, kierując18, kreujące18, refujemy18, remitują18, terujące18, trefiące18, umiejące18, utrącimy18, ciekącej17, ciekącym17, cumujcie17, euretyką17, eurytmią17, ferujcie17, kurujemy17, mutujcie17, refujcie17, tryumfie17, utrefimy17, certujmy16, cytujcie16, emerycką16, emerytką16, frytkiem16, kitujemy16, kretujmy16, kurujcie16, murujcie16, ukrytemu16, ukujecie16, utrefcie16, cerujemy15, emerytuj15, eremicką15, eremitką15, eurytmij15, ircujemy15, iterujmy15, kierujmy15, kreujemy15, recytuje15, rymujcie15, rytujcie15, tefrycie15, terujemy15, turkucie15, ukryjcie15, umyjecie15, utyjecie15, cerujcie14, emerycku14, eukrytem14, kreujcie14, kucmerce14, remituje14, ruteckim14, ryckiemu14, terujcie14, truckiem14, trujecie14, tureckim14, ukryciem14, crickety13, eremicku13, eukrycie13, euretyki13, eurytmie13, kreciemu13, kryjecie13, reckiemu13, retyckim13, ruteckie13, tureckie13, emerycki12, emerytki12, eremiccy12, retyckie12, retykiem12,

7 literowe słowa:

futrują22, ufetują22, cyfrują21, fetując21, cumując20, ferując20, firmują20, frykcją20, mutując20, refując20, cukrują19, cytując19, kującym19, kurując19, murując19, cyferką18, fetujmy18, futruje18, kitując18, metkują18, refutuj18, rymując18, rytując18, trujący18, tryfiąc18, trymują18, tryumfu18, ufetuje18, utrefią18, certują17, cerując17, cyfruje17, emitują17, ferujmy17, firemką17, futerku17, ircując17, irytują17, kremują17, kretują17, kreując17, kuficcy17, refujmy17, terując17, trefiąc17, tremują17, triumfu17, trujące17, umiejąc17, eutymią16, fircyku16, firmuje16, fruktem16, frykcje16, frykcji16, iterują16, juferem16, kierują16, kryjące16, kurujmy16, muterką16, rutecką16, trącemu16, triumfy16, turecką16, ukujemy16, utrefmy16, ciekący15, cukruje15, erekcją15, fejkiem15, frukcie15, futerek15, kitujmy15, metryką15, retycką15, rijecką15, ryfejem15, rytmiką15, trącimy15, trącymi15, triecją15, trumfie15, ukujcie15, ukutymi15, cerujmy14, ciekące14, cyferce14, cyferek14, cyferki14, efrytem14, erytemą14, eukrytu14, eutymij14, ifrytem14, ircujmy14, kiereją14, kreujmy14, kurucem14, metkuje14, mirecką14, recytuj14, rutecku14, termiką14, terujmy14, trefimy14, trujemy14, tryfcie14, trymuje14, tukumie14, turecku14, turkuci14, ukryciu14, ukrytej14, ukuciem14, umyjcie14, utyjcie14, certuje13, cykucie13, efrycie13, emetyku13, emituje13, eremitą13, firemce13, firemek13, firetem13, irkuccy13, irytuje13, kefirem13, kremuje13, kretuje13, krytemu13, kujecie13, remituj13, retycku13, rijecku13, ruteccy13, rytmiku13, trefcie13, tremuje13, trujcie13, tureccy13, tyciemu13, utyciem13, utykiem13, cermetu12, cyckiem12, erekcyj12, euretyk12, eutymie12, iteruje12, kieruje12, kmiecej12, kryjcie12, mirecku12, mucecie12, muterce12, muterek12, muterki12, myjecie12, rijeccy12, ruckiem12, rutecki12, ryckiej12, ryjkiem12, termiku12, triecyj12, truciem12, turecki12, turkiem12, turycie12, tyjecie12, ukrycie12, urtycie12, cermety11, cricket11, cycerem11, cyrkiem11, emetyki11, erekcji11, etykiem11, kreciej11, kryciem11, metryce11, metryki11, mireccy11, reckiej11, rekietu11, retycki11, ryjecie11, rytmice11, termicy11, triecje11, trykiem11, tycerem11, cicerem10, emeryci10, emitery10, eremity10, rekiety10, termice10, trekiem10,

6 literowe słowa:

fetują19, futurą19, kufiją19, ufijką19, cumują18, ferują18, fikcją18, furtką18, mutują18, refują18, cytują17, frytką17, futruj17, kefiją17, kujący17, kurują17, murują17, ufetuj17, cyfruj16, cykutą16, fiutku16, fretką16, fruktu16, futury16, kitują16, kjufte16, kujące16, rymują16, rytują16, trując16, tryfią16, ukryją16, cerują15, ciutką15, fetuje15, fikcyj15, firmuj15, frukty15, frytku15, future15, ircują15, jufery15, kreują15, kryjąc15, kufije15, kumcią15, mecyją15, mikcją15, myjące15, ryfeju15, terują15, trefią15, trumfy15, tryumf15, tyjące15, ufijce15, ufijek15, ukrytą15, ukujmy15, umieją15, cukruj14, cumuje14, efektu14, feerią14, feruje14, fikcje14, fiutek14, fiutem14, furtce14, furtek14, furtki14, futrem14, kejfem14, kiufte14, kufcie14, kufice14, kufrem14, mrącej14, mucyku14, muftie14, mutuje14, mykitą14, refuje14, rekcją14, ryjące14, tercją14, tiurmą14, trącej14, trącym14, triumf14, tukumy14, turfem14, ukutej14, ukutym14, utrąci14, ciekąc13, cytuje13, efekty13, eureką13, feeryj13, feretu13, feutre13, fircyk13, firetu13, frycem13, frytce13, frytek13, frytki13, furcie13, kefije13, kefiru13, kejfie13, ketmią13, kmiecą13, kujemy13, kumciu13, kuruje13, kutemu13, metkuj13, mucetu13, muruje13, ryfeje13, ryftem13, trefmy13, trucku13, trujmy13, trymuj13, turfie13, tymfie13, umyciu13, umytej13, uremią13, utrefi13, utyciu13, certuj12, ciurku12, cucimy12, emituj12, ferety12, fetcie12, firety12, fretce12, fretek12, fretki12, frycie12, irytuj12, jukiem12, jutrem12, kefiry12, kituje12, krecią12, kremuj12, kretuj12, kujcie12, kuruce12, kutymi12, mikcyj12, mucety12, mucyki12, ryfcie12, rymuje12, rytuje12, termią12, trefem12, tremuj12, truciu12, ukryje12, ukucie12, ceruje11, ciemku11, ciutce11, ciutek11, cukrem11, cyceru11, eukryt11, fermie11, ircuje11, iteruj11, jurcie11, ketmij11, kieruj11, kreuje11, kryciu11, krytej11, kuciem11, kumcie11, kumite11, kurtce11, kutrem11, mecyje11, meteku11, mikcje11, muciek11, myjcie11, rekcyj11, retyku11, ryjcem11, rytemu11, tercyj11, teruje11, tiurmy11, trefie11, tricku11, trucki11, tukiem11, tyciej11, tyjcie11, ujecie11, ukryci11, ukryte11, umycie11, uremij11, utycie11, ciceru10, ciurek10, cukier10, emetyk10, jetcie10, kiurem10, kmiecy10, krymce10, kurcie10, metryk10, mikrej10, rekcje10, rekcji10, reketu10, remiku10, ryckim10, ryjcie10, rytmik10, tercje10, tercji10, teremu10, termij10, trucie10, turmie10, tyciem10, tykiem10, cekiem9, cermet9, ciemek9, emeryt9, erytem9, eureki9, ketmie9, kiecce9, kmiece9, krecim9, kretem9, krycie9, meteki9, reckim9, rekety9, retyki9, ryciem9, ryckie9, rykiem9, rytmie9, tekiem9, teremy9, termik9, timery9, trycie9, trymie9, uremie9, cercie8, emiter8, kierem8, krecie8, kremie8, reckie8, rekiem8, rekiet8, termie8, trecie8, tremie8,

5 literowe słowa:

kuftą17, mufką17, furką16, kufią16, cyfrą15, kucją15, kując15, utyją15, fejku14, fermą14, fetuj14, firmą14, furyj14, jurtą14, kejfu14, kufij14, kufty14, mufty14, myjąc14, myjką14, rujką14, trują14, tyjąc14, umytą14, ciumą13, feruj13, fiuty13, frukt13, frycu13, furty13, jufer13, kejfy13, kryją13, kucią13, kufce13, kufry13, kurtą13, kutią13, mufce13, mufte13, mutrą13, mycką13, mytką13, refuj13, rutką13, ryftu13, ryjąc13, trumf13, tufem13, turfy13, turmą13, ufity13, cytrą12, cytuj12, fejki12, fermu12, furce12, furek12, furki12, futer12, kątem12, kefij12, kucyj12, kufer12, kufie12, kurią12, kutyj12, metką12, mrący12, rejką12, ryfej12, trący12, trefu12, tufie12, utref12, certą11, curyj11, cycku11, cykut11, efekt11, efryt11, fecit11, fryce11, furie11, ifryt11, jukce11, jurty11, jutem11, kituj11, kucje11, kucji11, kuryj11, kutej11, mącie11, micrą11, mikrą11, mirtą11, mitrą11, mrące11, rufie11, ryjcu11, ryjku11, rytuj11, termą11, trące11, trefy11, tremą11, tryfi11, ujemy11, ukryj11, umyje11, utyje11, ceruj10, cukry10, cyrku10, efiry10, etyku10, fecie10, feret10, firce10, firek10, firet10, ircuj10, jucie10, jumie10, juter10, kefie10, kefir10, kreuj10, kurty10, kutry10, mucet10, mutry10, myjek10, mytej10, rujce10, rujek10, rujki10, rycku10, rytmu10, tefie10, teruj10, trefi10, truck10, truje10, tryku10, trymu10, turmy10, tyciu10, tyjem10, ujmie10, umiej10, umyte10, utyci10, utyki10, yucce10, ceiku9, cieku9, ciury9, cumie9, cycek9, cycem9, cycki9, ferie9, kijem9, kiury9, kryje9, kucie9, kurce9, kuter9, kutie9, mercu9, metru9, muter9, mycce9, mytce9, recku9, refie9, rucki9, rutce9, rutek9, rutki9, ryciu9, ryjce9, ryjec9, ryjek9, ryjki9, rytej9, termu9, treku9, tremu9, triku9, truci9, tucie9, turek9, turem9, turki9, uciec9, certy8, curie8, cyrki8, eteru8, etyce8, etyki8, eurek8, jecie8, kiecy8, kitce8, krety8, kryci8, kryte8, kurie8, metce8, reccy8, rejce8, rejek8, rejki8, retyk8, rucie8, rycki8, trick8, tryki8, tycer8, tycie8, urcie8, cerek7, cerem7, cerki7, etery7, kecie7, kiece7, kiery7, kirce7, kreci7, merce7, recki7, recte7, reket7, rycie7, treki7, recie6,Najdłuższe wyrazy z liter CERTYFIKUJĄCEMU

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter CERTYFIKUJĄCEMU to

certyfikującemu

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

certyfikujące

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa CERTYFIKUJĄCEMU

Ze słowa CERTYFIKUJĄCEMU nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter CERTYFIKUJĄCEMU - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter CERTYFIKUJĄCEMU to

certyfikującemu

. 35 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

certyfikujące

. wartość punktowa tego słowa to: 30

Informacje szczegółowe o słowie CERTYFIKUJĄCEMU

Samogłoski

Ilość samogłosek: 7

Występujące samogłoski: E, E, I, U, U, Y, Ą

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 8

Występujące spółgłoski: C, C, F, J, K, M, R, T

Litery

Ilość wszystkich liter: 15

Litery w słowie CERTYFIKUJĄCEMU w kolejności alfabetycznej: C, C, E, E, F, I, J, K, M, R, T, U, U, Y, Ą

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ą, Y, U, U, T, R, M, K, J, I, F, E, E, C, C


Jak prawidłowo wymawiać słowo CERTYFIKUJĄCEMUAnaliza liter - słowo CERTYFIKUJĄCEMU

Słowo CERTYFIKUJĄCEMU po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: Ą, C, E, F, I, J, K, M, R, T, U, Y . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera Ą w słowie CERTYFIKUJĄCEMU

Wyrazy na literę Ą

Ilość liter Ilość słów
4 5
5 2
6 4

Rozkład wyrazów na literę Ą

4 Ilość słów
5
5 Ilość słów
2
6 Ilość słów
4

Wyrazy kończące się literę Ą

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 55
4 622
5 2407
6 5011
7 9657
8 14794
9 19613
10 22662
11 24010
12 23880
13 22115
14 18686
15 14273

Rozkład wyrazów kończących się literą Ą

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
55
4 Ilość słów
622
5 Ilość słów
2407
6 Ilość słów
5011
7 Ilość słów
9657
8 Ilość słów
14794
9 Ilość słów
19613
10 Ilość słów
22662
11 Ilość słów
24010
12 Ilość słów
23880
13 Ilość słów
22115
14 Ilość słów
18686
15 Ilość słów
14273

Wystąpienia litery Ą w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ą Ilość słów
0 2617353
1 385358
2 27568
3 560

Rozkład słow według wystąpień litery Ą

0 Ilość słów
2617353
1 Ilość słów
385358
2 Ilość słów
27568
3 Ilość słów
560

Litera C w słowie CERTYFIKUJĄCEMU

Wyrazy na literę C

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 63
4 290
5 1045
6 2402
7 4536
8 6709
9 8588
10 9304
11 8895
12 7651
13 5847
14 4370
15 3278

Rozkład wyrazów na literę C

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
290
5 Ilość słów
1045
6 Ilość słów
2402
7 Ilość słów
4536
8 Ilość słów
6709
9 Ilość słów
8588
10 Ilość słów
9304
11 Ilość słów
8895
12 Ilość słów
7651
13 Ilość słów
5847
14 Ilość słów
4370
15 Ilość słów
3278

Wyrazy kończące się literę C

Ilość liter Ilość słów
3 32
4 86
5 238
6 589
7 987
8 1691
9 2411
10 2552
11 2209
12 1662
13 1100
14 647
15 326

Rozkład wyrazów kończących się literą C

3 Ilość słów
32
4 Ilość słów
86
5 Ilość słów
238
6 Ilość słów
589
7 Ilość słów
987
8 Ilość słów
1691
9 Ilość słów
2411
10 Ilość słów
2552
11 Ilość słów
2209
12 Ilość słów
1662
13 Ilość słów
1100
14 Ilość słów
647
15 Ilość słów
326

Wystąpienia litery C w słowach polskich

Ilość wystąpień litery C Ilość słów
0 1828059
1 1011929
2 177312
3 13063
4 471
5 5

Rozkład słow według wystąpień litery C

0 Ilość słów
1828059
1 Ilość słów
1011929
2 Ilość słów
177312
3 Ilość słów
13063
4 Ilość słów
471
5 Ilość słów
5

Litera E w słowie CERTYFIKUJĄCEMU

Wyrazy na literę E

Ilość liter Ilość słów
2 16
3 48
4 144
5 301
6 770
7 1599
8 2507
9 3546
10 4159
11 4574
12 4567
13 3835
14 3074
15 2312

Rozkład wyrazów na literę E

2 Ilość słów
16
3 Ilość słów
48
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
301
6 Ilość słów
770
7 Ilość słów
1599
8 Ilość słów
2507
9 Ilość słów
3546
10 Ilość słów
4159
11 Ilość słów
4574
12 Ilość słów
4567
13 Ilość słów
3835
14 Ilość słów
3074
15 Ilość słów
2312

Wyrazy kończące się literę E

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 47
4 383
5 2178
6 5958
7 13260
8 22915
9 33958
10 43678
11 48874
12 50796
13 50385
14 46122
15 39103

Rozkład wyrazów kończących się literą E

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
47
4 Ilość słów
383
5 Ilość słów
2178
6 Ilość słów
5958
7 Ilość słów
13260
8 Ilość słów
22915
9 Ilość słów
33958
10 Ilość słów
43678
11 Ilość słów
48874
12 Ilość słów
50796
13 Ilość słów
50385
14 Ilość słów
46122
15 Ilość słów
39103

Wystąpienia litery E w słowach polskich

Ilość wystąpień litery E Ilość słów
0 1185534
1 1213782
2 519372
3 102552
4 9303
5 293
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery E

0 Ilość słów
1185534
1 Ilość słów
1213782
2 Ilość słów
519372
3 Ilość słów
102552
4 Ilość słów
9303
5 Ilość słów
293
6 Ilość słów
3

Litera F w słowie CERTYFIKUJĄCEMU

Wyrazy na literę F

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 42
4 248
5 851
6 1517
7 2589
8 3935
9 5339
10 5875
11 5648
12 4782
13 3840
14 2968
15 2188

Rozkład wyrazów na literę F

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
42
4 Ilość słów
248
5 Ilość słów
851
6 Ilość słów
1517
7 Ilość słów
2589
8 Ilość słów
3935
9 Ilość słów
5339
10 Ilość słów
5875
11 Ilość słów
5648
12 Ilość słów
4782
13 Ilość słów
3840
14 Ilość słów
2968
15 Ilość słów
2188

Wyrazy kończące się literę F

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 35
4 47
5 42
6 21
7 34
8 69
9 79
10 48
11 26
12 25
13 18
14 11
15 6

Rozkład wyrazów kończących się literą F

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
35
4 Ilość słów
47
5 Ilość słów
42
6 Ilość słów
21
7 Ilość słów
34
8 Ilość słów
69
9 Ilość słów
79
10 Ilość słów
48
11 Ilość słów
26
12 Ilość słów
25
13 Ilość słów
18
14 Ilość słów
11
15 Ilość słów
6

Wystąpienia litery F w słowach polskich

Ilość wystąpień litery F Ilość słów
0 2883305
1 142977
2 4532
3 25

Rozkład słow według wystąpień litery F

0 Ilość słów
2883305
1 Ilość słów
142977
2 Ilość słów
4532
3 Ilość słów
25

Litera I w słowie CERTYFIKUJĄCEMU

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera J w słowie CERTYFIKUJĄCEMU

Wyrazy na literę J

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 43
4 196
5 520
6 892
7 1407
8 1979
9 2274
10 2488
11 2528
12 2286
13 1939
14 1581
15 1112

Rozkład wyrazów na literę J

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
196
5 Ilość słów
520
6 Ilość słów
892
7 Ilość słów
1407
8 Ilość słów
1979
9 Ilość słów
2274
10 Ilość słów
2488
11 Ilość słów
2528
12 Ilość słów
2286
13 Ilość słów
1939
14 Ilość słów
1581
15 Ilość słów
1112

Wyrazy kończące się literę J

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 53
4 166
5 740
6 2134
7 4558
8 7512
9 10685
10 14289
11 17017
12 18699
13 19603
14 18656
15 16262

Rozkład wyrazów kończących się literą J

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
166
5 Ilość słów
740
6 Ilość słów
2134
7 Ilość słów
4558
8 Ilość słów
7512
9 Ilość słów
10685
10 Ilość słów
14289
11 Ilość słów
17017
12 Ilość słów
18699
13 Ilość słów
19603
14 Ilość słów
18656
15 Ilość słów
16262

Wystąpienia litery J w słowach polskich

Ilość wystąpień litery J Ilość słów
0 2402680
1 583904
2 42833
3 1399
4 23

Rozkład słow według wystąpień litery J

0 Ilość słów
2402680
1 Ilość słów
583904
2 Ilość słów
42833
3 Ilość słów
1399
4 Ilość słów
23

Litera K w słowie CERTYFIKUJĄCEMU

Wyrazy na literę K

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 572
5 2206
6 5043
7 8859
8 13333
9 17301
10 19261
11 19128
12 16960
13 13467
14 10141
15 6855

Rozkład wyrazów na literę K

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2206
6 Ilość słów
5043
7 Ilość słów
8859
8 Ilość słów
13333
9 Ilość słów
17301
10 Ilość słów
19261
11 Ilość słów
19128
12 Ilość słów
16960
13 Ilość słów
13467
14 Ilość słów
10141
15 Ilość słów
6855

Wyrazy kończące się literę K

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 71
4 203
5 754
6 1368
7 2384
8 3055
9 3035
10 2542
11 1935
12 1270
13 822
14 507
15 282

Rozkład wyrazów kończących się literą K

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
71
4 Ilość słów
203
5 Ilość słów
754
6 Ilość słów
1368
7 Ilość słów
2384
8 Ilość słów
3055
9 Ilość słów
3035
10 Ilość słów
2542
11 Ilość słów
1935
12 Ilość słów
1270
13 Ilość słów
822
14 Ilość słów
507
15 Ilość słów
282

Wystąpienia litery K w słowach polskich

Ilość wystąpień litery K Ilość słów
0 2045454
1 869507
2 111382
3 4450
4 46

Rozkład słow według wystąpień litery K

0 Ilość słów
2045454
1 Ilość słów
869507
2 Ilość słów
111382
3 Ilość słów
4450
4 Ilość słów
46

Litera M w słowie CERTYFIKUJĄCEMU

Wyrazy na literę M

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 91
4 475
5 1636
6 3241
7 6001
8 8521
9 10998
10 11993
11 11821
12 10362
13 8522
14 6774
15 4904

Rozkład wyrazów na literę M

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
91
4 Ilość słów
475
5 Ilość słów
1636
6 Ilość słów
3241
7 Ilość słów
6001
8 Ilość słów
8521
9 Ilość słów
10998
10 Ilość słów
11993
11 Ilość słów
11821
12 Ilość słów
10362
13 Ilość słów
8522
14 Ilość słów
6774
15 Ilość słów
4904

Wyrazy kończące się literę M

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 69
4 245
5 1815
6 5832
7 12101
8 22179
9 33408
10 46213
11 55109
12 57373
13 55180
14 50308
15 41563

Rozkład wyrazów kończących się literą M

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
69
4 Ilość słów
245
5 Ilość słów
1815
6 Ilość słów
5832
7 Ilość słów
12101
8 Ilość słów
22179
9 Ilość słów
33408
10 Ilość słów
46213
11 Ilość słów
55109
12 Ilość słów
57373
13 Ilość słów
55180
14 Ilość słów
50308
15 Ilość słów
41563

Wystąpienia litery M w słowach polskich

Ilość wystąpień litery M Ilość słów
0 1866623
1 1022295
2 136350
3 5377
4 187
5 7

Rozkład słow według wystąpień litery M

0 Ilość słów
1866623
1 Ilość słów
1022295
2 Ilość słów
136350
3 Ilość słów
5377
4 Ilość słów
187
5 Ilość słów
7

Litera R w słowie CERTYFIKUJĄCEMU

Wyrazy na literę R

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 88
4 382
5 1233
6 2395
7 4650
8 7669
9 11295
10 14862
11 17854
12 18503
13 17340
14 14276
15 10597

Rozkład wyrazów na literę R

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
88
4 Ilość słów
382
5 Ilość słów
1233
6 Ilość słów
2395
7 Ilość słów
4650
8 Ilość słów
7669
9 Ilość słów
11295
10 Ilość słów
14862
11 Ilość słów
17854
12 Ilość słów
18503
13 Ilość słów
17340
14 Ilość słów
14276
15 Ilość słów
10597

Wyrazy kończące się literę R

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 84
4 185
5 472
6 655
7 577
8 609
9 549
10 481
11 318
12 216
13 150
14 81
15 51

Rozkład wyrazów kończących się literą R

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
84
4 Ilość słów
185
5 Ilość słów
472
6 Ilość słów
655
7 Ilość słów
577
8 Ilość słów
609
9 Ilość słów
549
10 Ilość słów
481
11 Ilość słów
318
12 Ilość słów
216
13 Ilość słów
150
14 Ilość słów
81
15 Ilość słów
51

Wystąpienia litery R w słowach polskich

Ilość wystąpień litery R Ilość słów
0 1686394
1 1192485
2 147933
3 3988
4 39

Rozkład słow według wystąpień litery R

0 Ilość słów
1686394
1 Ilość słów
1192485
2 Ilość słów
147933
3 Ilość słów
3988
4 Ilość słów
39

Litera T w słowie CERTYFIKUJĄCEMU

Wyrazy na literę T

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 86
4 387
5 1293
6 2714
7 4734
8 6971
9 8860
10 9619
11 9379
12 7798
13 6410
14 4940
15 3627

Rozkład wyrazów na literę T

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
86
4 Ilość słów
387
5 Ilość słów
1293
6 Ilość słów
2714
7 Ilość słów
4734
8 Ilość słów
6971
9 Ilość słów
8860
10 Ilość słów
9619
11 Ilość słów
9379
12 Ilość słów
7798
13 Ilość słów
6410
14 Ilość słów
4940
15 Ilość słów
3627

Wyrazy kończące się literę T

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 82
4 249
5 571
6 783
7 842
8 820
9 610
10 416
11 246
12 110
13 74
14 34
15 13

Rozkład wyrazów kończących się literą T

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
82
4 Ilość słów
249
5 Ilość słów
571
6 Ilość słów
783
7 Ilość słów
842
8 Ilość słów
820
9 Ilość słów
610
10 Ilość słów
416
11 Ilość słów
246
12 Ilość słów
110
13 Ilość słów
74
14 Ilość słów
34
15 Ilość słów
13

Wystąpienia litery T w słowach polskich

Ilość wystąpień litery T Ilość słów
0 2187191
1 758863
2 80773
3 3931
4 81

Rozkład słow według wystąpień litery T

0 Ilość słów
2187191
1 Ilość słów
758863
2 Ilość słów
80773
3 Ilość słów
3931
4 Ilość słów
81

Litera U w słowie CERTYFIKUJĄCEMU

Wyrazy na literę U

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 44
4 303
5 946
6 2567
7 5004
8 7939
9 10748
10 12429
11 12623
12 11289
13 9626
14 7618
15 5832

Rozkład wyrazów na literę U

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
44
4 Ilość słów
303
5 Ilość słów
946
6 Ilość słów
2567
7 Ilość słów
5004
8 Ilość słów
7939
9 Ilość słów
10748
10 Ilość słów
12429
11 Ilość słów
12623
12 Ilość słów
11289
13 Ilość słów
9626
14 Ilość słów
7618
15 Ilość słów
5832

Wyrazy kończące się literę U

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 57
4 508
5 1564
6 2993
7 5253
8 8117
9 11972
10 16339
11 20248
12 23321
13 25538
14 25990
15 23825

Rozkład wyrazów kończących się literą U

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
57
4 Ilość słów
508
5 Ilość słów
1564
6 Ilość słów
2993
7 Ilość słów
5253
8 Ilość słów
8117
9 Ilość słów
11972
10 Ilość słów
16339
11 Ilość słów
20248
12 Ilość słów
23321
13 Ilość słów
25538
14 Ilość słów
25990
15 Ilość słów
23825

Wystąpienia litery U w słowach polskich

Ilość wystąpień litery U Ilość słów
0 2181564
1 761498
2 84063
3 3631
4 83

Rozkład słow według wystąpień litery U

0 Ilość słów
2181564
1 Ilość słów
761498
2 Ilość słów
84063
3 Ilość słów
3631
4 Ilość słów
83

Litera Y w słowie CERTYFIKUJĄCEMU

Wyrazy na literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 4
4 13
5 31
6 39
7 52
8 51
9 29
10 18
11 4
12 7
13 1
14 2

Rozkład wyrazów na literę Y

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
4
4 Ilość słów
13
5 Ilość słów
31
6 Ilość słów
39
7 Ilość słów
52
8 Ilość słów
51
9 Ilość słów
29
10 Ilość słów
18
11 Ilość słów
4
12 Ilość słów
7
13 Ilość słów
1
14 Ilość słów
2

Wyrazy kończące się literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 56
4 699
5 2475
6 6156
7 13195
8 24197
9 39124
10 52808
11 62065
12 64281
13 59940
14 51113
15 39412

Rozkład wyrazów kończących się literą Y

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
56
4 Ilość słów
699
5 Ilość słów
2475
6 Ilość słów
6156
7 Ilość słów
13195
8 Ilość słów
24197
9 Ilość słów
39124
10 Ilość słów
52808
11 Ilość słów
62065
12 Ilość słów
64281
13 Ilość słów
59940
14 Ilość słów
51113
15 Ilość słów
39412

Wystąpienia litery Y w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Y Ilość słów
0 1706682
1 1010985
2 261517
3 45785
4 5529
5 336
6 5

Rozkład słow według wystąpień litery Y

0 Ilość słów
1706682
1 Ilość słów
1010985
2 Ilość słów
261517
3 Ilość słów
45785
4 Ilość słów
5529
5 Ilość słów
336
6 Ilość słów
5

Ilość liter w słowie CERTYFIKUJĄCEMU: 15

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 15 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 15 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 4643
B 3316
C 3278
D 7495
E 2312
F 2188
G 1983
H 2039
I 1938
J 1112
K 6855
L 1114
M 4904
N 147124
O 9613
P 42331
R 10597
S 11840
T 3627
U 5832
W 14361
Z 16221
Ó 4
Ć 65
Ł 197
Ś 622
Ź 24
Ż 295

15 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
4643
B Ilość słów
3316
C Ilość słów
3278
D Ilość słów
7495
E Ilość słów
2312
F Ilość słów
2188
G Ilość słów
1983
H Ilość słów
2039
I Ilość słów
1938
J Ilość słów
1112
K Ilość słów
6855
L Ilość słów
1114
M Ilość słów
4904
N Ilość słów
147124
O Ilość słów
9613
P Ilość słów
42331
R Ilość słów
10597
S Ilość słów
11840
T Ilość słów
3627
U Ilość słów
5832
W Ilość słów
14361
Z Ilość słów
16221
Ó Ilość słów
4
Ć Ilość słów
65
Ł Ilość słów
197
Ś Ilość słów
622
Ź Ilość słów
24
Ż Ilość słów
295

Zestawienie słow 15 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 19028
C 326
D 9
E 39103
F 6
G 8
H 29979
I 43225
J 16262
K 282
L 5
M 41563
N 121
O 21146
P 2
R 51
S 1
T 13
U 23825
W 1019
Y 39412
Z 846
Ą 14273
Ć 1148
Ę 893
Ł 357
Ń 2434
Ś 7433
Ż 3160

15 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
19028
C Ilość słów
326
D Ilość słów
9
E Ilość słów
39103
F Ilość słów
6
G Ilość słów
8
H Ilość słów
29979
I Ilość słów
43225
J Ilość słów
16262
K Ilość słów
282
L Ilość słów
5
M Ilość słów
41563
N Ilość słów
121
O Ilość słów
21146
P Ilość słów
2
R Ilość słów
51
S Ilość słów
1
T Ilość słów
13
U Ilość słów
23825
W Ilość słów
1019
Y Ilość słów
39412
Z Ilość słów
846
Ą Ilość słów
14273
Ć Ilość słów
1148
Ę Ilość słów
893
Ł Ilość słów
357
Ń Ilość słów
2434
Ś Ilość słów
7433
Ż Ilość słów
3160

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa CERTYFIKUJĄCEMU

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu CERTYFIKUJĄCEMU - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty