Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter ANARCHIZUJĄCEJ

Z liter ANARCHIZUJĄCEJ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

anarchizującej28,

13 literowe słowa:

archaizującej27, anarchizujące25,

12 literowe słowa:

niehajcująca26, anarchizując24, archaizujące24, narzucającej24, nieharcująca24, nierachująca24, nierajcująca24, nieruchająca24, zaniechująca24, nierajzująca23, nieczarująca22, nierzucająca22, niezrucająca22,

11 literowe słowa:

niuchającej25, archaizując23, nauczającej23, zaniechując23, anarchizują22, nieharująca22, niejarująca22, ziarnującej22, chrzaniącej21, nahajcujcie21, narzucające21, zacinającej21, czarniejąca19, narachujcie19, zarachujcie19, anarchizuje18, archaicznej17, narzucajcie17, uraczeniach17,

10 literowe słowa:

harcującej24, rachującej24, ruchającej24, czarującej22, niuchająca22, niuchające22, rzucającej22, ucinającej22, zrucającej22, archaizują21, nurzającej21, zaniechują21, czniającej20, haraczącej20, jajecznicą20, narzucając20, nauczające20, nieczująca20, niehucząca20, niejucząca20, rączuchnie20, rujnacjach20, ucierająca20, jajczarnią19, ujajeniach19, zaniechają19, ziarnująca19, ziarnujące19, archaiczną18, chrzaniąca18, chrzaniące18, czarniejąc18, juczeniach18, nacierając18, nieczająca18, niehacząca18, ruinacjach18, zacierając18, zacinające18, zrachujcie18, zruchajcie18, anarchizuj17, archaizuje17, naharujcie17, niejarząca17, ujrzeniach17, zaharujcie17, zajechaniu17, charczanej16, charczeniu16, czajchanie16, czajeniach16, jajecznica16, nauczajcie16, nieracząca16, rzucaniach16, rzuceniach16, zrucaniach16, zruceniach16, jajczarnie15, jarzeniach15, archaiczne14, charczenia14, narzucacie14, raczeniach14,

9 literowe słowa:

hajcująca23, hajcujące23, harującej22, nahajcują22, achającej21, harcująca21, harcujące21, ircującej21, nacechują21, nicującej21, niuchając21, rachująca21, rachujące21, rajcująca21, rajcujące21, ruchająca21, ruchające21, narachują20, rajzująca20, rajzujące20, uznającej20, zarachują20, czajchaną19, czarnuchą19, czarująca19, czarujące19, hajcujcie19, nauczając19, rączuchen19, rączuchna19, rzucająca19, rzucające19, ucierając19, ucinająca19, ucinające19, zacichają19, zrucająca19, zrucające19, jajcarnią18, nahajcuje18, najrączej18, narzucają18, nurzająca18, nurzające18, zajechaną18, ziarnując18, ajencjach17, charczaną17, chrzaniąc17, czniająca17, czniające17, euancjach17, haraczące17, harcujcie17, nieucząca17, rachujcie17, rajcujcie17, ruchajcie17, ruczajach17, zacinając17, zacuchnij17, zechcianą17, archaizuj16, czarnieją16, nacierają16, narachuje16, nierająca16, rajzujcie16, ujechania16, zacierają16, zaniechuj16, zarachuje16, zharujcie16, zjechaniu16, zruchanej16, cenzurach15, ciachanej15, czarnucha15, czarujcie15, czerniąca15, inercjach15, jajecznic15, nahuczcie15, rucianach15, rzucajcie15, uczeniach15, zachceniu15, zacuchnie15, zrucajcie15, zruchacie15, jajcarnie14, jajczarni14, nurzajcie14, rajeniach14, rezuniach14, zacieraną14, zajechani14, zaniechaj14, zjarajcie14, zjechania14, zruchania14, zruchanie14, charczane13, charczani13, czerniach13, haraczcie13, janczarce13, nauczacie13, racicznej13, rajczance13, reczanach13, ucieracza13, zachcenia13, zacierach13, zechciana13, rajczanie12, uraczenia12,

8 literowe słowa:

hajcując22, czującej20, harcując20, hecująca20, huczącej20, juczącej20, rachując20, rajcując20, ruchając20, ucichają20, harująca19, harujące19, jarująca19, jarujące19, niuchają19, rajzując19, rujnacją19, ujechaną19, zrachują19, zruchają19, achające18, cerująca18, ciachają18, czającej18, czarując18, haczącej18, ircująca18, ircujące18, naharują18, nicująca18, nicujące18, nujcjach18, rzucając18, ucinając18, zacuchną18, zaharują18, zającach18, zrucając18, jajczaną17, jajeczną17, jarające17, jarzącej17, nahajcuj17, nauczają17, nurzając17, ruinacją17, ucierają17, uznająca17, uznające17, zacerują17, zerująca17, ziającej17, zjechaną17, znającej17, zruchaną17, ciachaną16, czniając16, haracząc16, nacechuj16, raczącej16, zacichną16, ziarnują16, anarchią15, arachiną15, chrzanią15, czujniej15, harujcie15, hreczaną15, huczniej15, jajcarzu15, jarujcie15, jechaniu15, junaczej15, narachuj15, raniącej15, ruchanej15, rujnacja15, rujnacje15, rujnacji15, ucieraną15, uczernią15, ujajacie15, ujechana15, ujechani15, zacinają15, zarachuj15, zrachuje15, achajcie14, cenurach14, cezurach14, charciej14, chcianej14, ciarachu14, czajchan14, czarnuch14, czerniąc14, czernicą14, enacjach14, jajcarce14, junaczce14, naharuje14, raciczną14, ruchacie14, uczniach14, ujajanie14, ujajenia14, ujrzanej14, zachciej14, zacichaj14, zaharuje14, anarchij13, anuriach13, czajeniu13, haczeniu13, huczenia13, jajcarni13, jajcarze13, jajczane13, jajczani13, jajeczna13, jajeczni13, jarajcie13, jechania13, juczenia13, nachurze13, narzucaj13, nieraczą13, nierącza13, rezunach13, ruchania13, ruchanie13, rucianej13, ruinacja13, ruinacje13, rzucanej13, uczernij13, uraniach13, ureazach13, uznajcie13, zacierną13, zjechana13, zjechani13, zrucanej13, zruchana13, zruchane13, zruchani13, archaice12, carinach12, cenarach12, cezarach12, chanacie12, ciachane12, czarciej12, erzacach12, jarzeniu12, nauczcie12, ranczach12, ruciance12, rzucacie12, ucieracz12, ucinacza12, ucinacze12, ujrzenia12, uraczcie12, ziarnuje12, zjaranej12, zjaraniu12, zrucacie12, anarchie11, arhancie11, chazanie11, chrzanie11, czajenia11, czarniej11, haczenia11, hanzeaci11, hreczana11, hreczani11, nacieraj11, narajcie11, narzucie11, nazirach11, nurzacie11, raczeniu11, rzucania11, rzucanie11, rzucenia11, ucierana11, uraczeni11, zacieraj11, zaniecha11, ziarnach11, zjaracie11, zrucania11, zrucanie11, zrucenia11, czernica10, jarzenia10, raciczna10, raciczne10, zjaranie10, nieracza9, raczenia9, riazance9, zacierna9,

7 literowe słowa:

hajcują20, cechują19, hecując19, chujnią18, harcują18, harując18, jarując18, rachują18, rajcują18, ruchają18, achając17, cerując17, czująca17, czujące17, hucząca17, huczące17, ircując17, jucząca17, juczące17, nicując17, nucącej17, rajzują17, ucichną17, uciechą17, uczącej17, ujajaną17, zharują17, ajencją16, czarują16, hajcuje16, jarając16, junaczą16, nahuczą16, rającej16, ruchaną16, rzucają16, ucinają16, uznając16, zerując16, zrucają16, charcią15, charczą15, chcianą15, ciachną15, ciurczą15, cuchnij15, czająca15, czające15, czujach15, hacząca15, haczące15, huernią15, jajcach15, juchcie15, nurzają15, rachicą15, rechczą15, ucichaj15, ujrzaną15, uncjach15, zjarają15, aeracją14, cenzurą14, chujnia14, chujnie14, czniają14, czujnej14, haraczą14, harcuje14, hucznej14, inercją14, jarząca14, jarzące14, juanach14, jucznej14, narzucą14, niuchaj14, njajach14, rachuje14, rajcuje14, rucianą14, rznącej14, rzucaną14, ujajcie14, ziająca14, ziające14, ziejąca14, znająca14, znające14, zrachuj14, zrucaną14, zruchaj14, ceniąca13, chceniu13, chrzcij13, ciachaj13, ciurach13, cuchnie13, curiach13, czajach13, czarcią13, czujcie13, encjach13, huczcie13, huernij13, jachcie13, jajarzu13, jarcach13, juczcie13, jurniej13, nacjach13, naharuj13, niecąca13, niejarą13, nuczach13, nurcach13, racjach13, racucha13, racząca13, raczące13, rajcach13, rajzuje13, uciecha13, ujajane13, ujajani13, ujajeni13, unicach13, zaharuj13, zharuje13, zjaraną13, achaniu12, aczarią12, ajencja12, ajencji12, ajerach12, anarchu12, chrzanu12, czaharu12, czaruje12, czernią12, czujnie12, euancja12, haraczu12, hecarzu12, hucznie12, jajcarz12, jaziach12, juczeni12, junacie12, junacza12, junacze12, nachura12, nahajce12, nauczaj12, niechaj12, rajzach12, raniąca12, raniące12, rejzach12, ruchana12, ruchane12, ruchani12, ruczaje12, ruinach12, runiach12, ucieraj12, uranach12, urazach12, urenach12, zacenią12, zaceruj12, zurnach12, acanich11, achacie11, cacanej11, ceracja11, chancie11, charcia11, charcie11, chcenia11, chciana11, chciane11, chrzcie11, chrzcin11, ciarach11, cucenia11, czajcie11, czarach11, haczcie11, huernia11, jajarze11, jaranej11, jaraniu11, naciach11, nauczce11, rachica11, rachice11, raciach11, rajeniu11, ucinacz11, ujrzana11, ujrzane11, ujrzani11, zacicha11, ziarnuj11, acaniej10, achanie10, achirze10, aeracji10, arachin10, arenach10, arhacie10, arhanci10, cenzura10, chazani10, chrzani10, czajeni10, czarnej10, czernij10, haczeni10, haracze10, hecarza10, inaczej10, inercja10, izanach10, janczar10, jaracie10, jarzcie10, nairach10, narzuca10, narzuci10, rajczan10, ruciana10, ruciane10, rzucana10, rzucane10, rzucani10, rzuceni10, uczenia10, uczerni10, uznacie10, zacieru10, zacinaj10, zacniej10, zairach10, znajcie10, zrucana10, zrucane10, zrucani10, zruceni10, ajranie9, cacanie9, caracie9, czarcia9, czarcie9, czernic9, jaranie9, jarzeni9, naciecz9, niejara9, raczcie9, rajenia9, rezunia9, zaraniu9, zjarane9, zjarani9, aczarie8, ariance8, canarie8, naciera8, raczeni8, zaciera8, zaranie7,

6 literowe słowa:

hecują17, nujcją17, chucią16, cuchną16, czuchą16, czując16, harują16, hucząc16, jarują16, jucząc16, achają15, cerują15, chreją15, czujną15, hajcuj15, huczną15, ircują15, juczną15, nicują15, rząchu15, zającu15, cechuj14, checzą14, cichną14, czachą14, czając14, hacząc14, jarają14, nucąca14, nucące14, rechcą14, ucząca14, uczące14, uznają14, zachcą14, zechcą14, zerują14, achirą13, cezurą13, chreią13, chujni13, enacją13, harcuj13, jajach13, jarząc13, junach13, jurach13, juzach13, nauczą13, nujcja13, nujcje13, nujcji13, rachuj13, rająca13, rające13, rajchu13, rajcuj13, rączej13, ruchaj13, rujach13, rzącha13, uraczą13, zająca13, zające13, zanucą13, ziając13, ziejąc13, znając13, zujach13, anurią12, cacaną12, ceniąc12, chciej12, chucie12, ciachu12, cichej12, cieczą12, cinchu12, ciucha12, czucha12, czujce12, haruje12, hazeną12, hernią12, huczce12, jaraną12, jaruje12, jurnej12, nahaju12, narają12, niecąc12, racicą12, racuch12, racząc12, rajzuj12, rączce12, rujnej12, uchaci12, ucicha12, uciech12, uczcij12, uranią12, ureazą12, zharuj12, acanią11, achnij11, aurach11, cariną11, chreja11, cierną11, czarną11, czaruj11, czujna11, czujne11, czujni11, echinu11, hazuce11, huczna11, huczne11, huczni11, hurcie11, ircuje11, jarach11, jazach11, jenach11, jerach11, juczna11, juczne11, juczni11, juncie11, jurcie11, nachur11, nahucz11, najach11, nicuje11, niucha11, nurach11, rajach11, ranchu11, raniąc11, reichu11, rejach11, ruczaj11, runach11, rznąca11, rznące11, rzucaj11, uazach11, ucinaj11, uniach11, urnach11, zrucaj11, zrucha11, ajranu10, carach10, cenach10, cerach10, cezach10, chacie10, charci10, charcz10, checza10, chrzci10, ciacha10, ciceru10, cincha10, cinche10, ciurcz10, cuceni10, czacha10, czajce10, czucia10, czucie10, hernij10, huanie10, huzara10, jajarz10, juanie10, jurnie10, nahaje10, nazirą10, nicach10, nurzaj10, racach10, rachic10, rechcz10, ucince10, uczcie10, uranij10, urznij10, uznaje10, zachce10, ziajaj10, zjaraj10, zranią10, achira9, achnie9, ajenci9, anarch9, arhaci9, ariach9, cenura9, cenzur9, cezura9, chanie9, charze9, chazan9, chreia9, chrzan9, ciurze9, czahar9, czniaj9, enacja9, enacji9, erzacu9, haracz9, harcie9, hecarz9, inrach9, jarzec9, narach9, naucza9, nerach9, nurcie9, nurzec9, raczej9, rajcie9, ranach9, rancha9, ranczu9, raucie9, razach9, renach9, rucian9, rzucie9, uciera9, uczeni9, ucznia9, ucznie9, zacnej9, zanuci9, zenach9, zerach9, zicher9, zinach9, acance8, anuria8, anurie8, cacane8, cacani8, cancie8, ciarce8, cicera8, czacie8, czance8, czarce8, czarci8, hanzie8, hazena8, hernia8, jarane8, jarani8, naciec8, racica8, racice8, rajeni8, rajzie8, raniej8, rezuna8, rezuni8, urania8, uranie8, urazie8, ureaza8, urznie8, zaciec8, ziarnu8, zurnie8, acanie7, aracie7, arnice7, carina7, cenara7, cezara7, cierna7, czarna7, czarne7, czarni7, czerni7, narcie7, rancie7, rancza7, reczan7, zaceni7, zacier7, zacina7, zacnie7, znacie7, nairze6, narazi6, nazira6, nieraz6, zarani6, ziaren6, ziarna6,Najdłuższe wyrazy z liter ANARCHIZUJĄCEJ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter ANARCHIZUJĄCEJ to

anarchizującej

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

anarchizujące

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa ANARCHIZUJĄCEJ

Ze słowa ANARCHIZUJĄCEJ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter ANARCHIZUJĄCEJ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter ANARCHIZUJĄCEJ to

anarchizującej

. 28 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

archaizującej

. wartość punktowa tego słowa to: 27

Informacje szczegółowe o słowie ANARCHIZUJĄCEJ

Samogłoski

Ilość samogłosek: 6

Występujące samogłoski: A, A, E, I, U, Ą

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 8

Występujące spółgłoski: C, C, H, J, J, N, R, Z

Litery

Ilość wszystkich liter: 14

Litery w słowie ANARCHIZUJĄCEJ w kolejności alfabetycznej: A, A, C, C, E, H, I, J, J, N, R, U, Z, Ą

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ą, Z, U, R, N, J, J, I, H, E, C, C, A, A


Jak prawidłowo wymawiać słowo ANARCHIZUJĄCEJAnaliza liter - słowo ANARCHIZUJĄCEJ

Słowo ANARCHIZUJĄCEJ po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, Ą, C, E, H, I, J, N, R, U, Z . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie ANARCHIZUJĄCEJ

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 59
4 271
5 732
6 1805
7 3516
8 5407
9 7531
10 9234
11 9715
12 9145
13 7672
14 6185
15 4643

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się literę A

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 83
4 879
5 3140
6 6566
7 12471
8 19154
9 26059
10 31032
11 32614
12 32051
13 29784
14 25122
15 19028

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów
0 891858
1 1261627
2 691472
3 167614
4 17526
5 727
6 15

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera Ą w słowie ANARCHIZUJĄCEJ

Wyrazy na literę Ą

Ilość liter Ilość słów
4 5
5 2
6 4

Rozkład wyrazów na literę Ą

4 Ilość słów
5
5 Ilość słów
2
6 Ilość słów
4

Wyrazy kończące się literę Ą

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 55
4 622
5 2407
6 5011
7 9657
8 14794
9 19613
10 22662
11 24010
12 23880
13 22115
14 18686
15 14273

Rozkład wyrazów kończących się literą Ą

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
55
4 Ilość słów
622
5 Ilość słów
2407
6 Ilość słów
5011
7 Ilość słów
9657
8 Ilość słów
14794
9 Ilość słów
19613
10 Ilość słów
22662
11 Ilość słów
24010
12 Ilość słów
23880
13 Ilość słów
22115
14 Ilość słów
18686
15 Ilość słów
14273

Wystąpienia litery Ą w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ą Ilość słów
0 2617353
1 385358
2 27568
3 560

Rozkład słow według wystąpień litery Ą

0 Ilość słów
2617353
1 Ilość słów
385358
2 Ilość słów
27568
3 Ilość słów
560

Litera C w słowie ANARCHIZUJĄCEJ

Wyrazy na literę C

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 63
4 290
5 1045
6 2402
7 4536
8 6709
9 8588
10 9304
11 8895
12 7651
13 5847
14 4370
15 3278

Rozkład wyrazów na literę C

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
290
5 Ilość słów
1045
6 Ilość słów
2402
7 Ilość słów
4536
8 Ilość słów
6709
9 Ilość słów
8588
10 Ilość słów
9304
11 Ilość słów
8895
12 Ilość słów
7651
13 Ilość słów
5847
14 Ilość słów
4370
15 Ilość słów
3278

Wyrazy kończące się literę C

Ilość liter Ilość słów
3 32
4 86
5 238
6 589
7 987
8 1691
9 2411
10 2552
11 2209
12 1662
13 1100
14 647
15 326

Rozkład wyrazów kończących się literą C

3 Ilość słów
32
4 Ilość słów
86
5 Ilość słów
238
6 Ilość słów
589
7 Ilość słów
987
8 Ilość słów
1691
9 Ilość słów
2411
10 Ilość słów
2552
11 Ilość słów
2209
12 Ilość słów
1662
13 Ilość słów
1100
14 Ilość słów
647
15 Ilość słów
326

Wystąpienia litery C w słowach polskich

Ilość wystąpień litery C Ilość słów
0 1828059
1 1011929
2 177312
3 13063
4 471
5 5

Rozkład słow według wystąpień litery C

0 Ilość słów
1828059
1 Ilość słów
1011929
2 Ilość słów
177312
3 Ilość słów
13063
4 Ilość słów
471
5 Ilość słów
5

Litera E w słowie ANARCHIZUJĄCEJ

Wyrazy na literę E

Ilość liter Ilość słów
2 16
3 48
4 144
5 301
6 770
7 1599
8 2507
9 3546
10 4159
11 4574
12 4567
13 3835
14 3074
15 2312

Rozkład wyrazów na literę E

2 Ilość słów
16
3 Ilość słów
48
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
301
6 Ilość słów
770
7 Ilość słów
1599
8 Ilość słów
2507
9 Ilość słów
3546
10 Ilość słów
4159
11 Ilość słów
4574
12 Ilość słów
4567
13 Ilość słów
3835
14 Ilość słów
3074
15 Ilość słów
2312

Wyrazy kończące się literę E

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 47
4 383
5 2178
6 5958
7 13260
8 22915
9 33958
10 43678
11 48874
12 50796
13 50385
14 46122
15 39103

Rozkład wyrazów kończących się literą E

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
47
4 Ilość słów
383
5 Ilość słów
2178
6 Ilość słów
5958
7 Ilość słów
13260
8 Ilość słów
22915
9 Ilość słów
33958
10 Ilość słów
43678
11 Ilość słów
48874
12 Ilość słów
50796
13 Ilość słów
50385
14 Ilość słów
46122
15 Ilość słów
39103

Wystąpienia litery E w słowach polskich

Ilość wystąpień litery E Ilość słów
0 1185534
1 1213782
2 519372
3 102552
4 9303
5 293
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery E

0 Ilość słów
1185534
1 Ilość słów
1213782
2 Ilość słów
519372
3 Ilość słów
102552
4 Ilość słów
9303
5 Ilość słów
293
6 Ilość słów
3

Litera H w słowie ANARCHIZUJĄCEJ

Wyrazy na literę H

Ilość liter Ilość słów
2 7
3 42
4 174
5 587
6 1066
7 1874
8 2764
9 3855
10 4406
11 4457
12 3757
13 3176
14 2688
15 2039

Rozkład wyrazów na literę H

2 Ilość słów
7
3 Ilość słów
42
4 Ilość słów
174
5 Ilość słów
587
6 Ilość słów
1066
7 Ilość słów
1874
8 Ilość słów
2764
9 Ilość słów
3855
10 Ilość słów
4406
11 Ilość słów
4457
12 Ilość słów
3757
13 Ilość słów
3176
14 Ilość słów
2688
15 Ilość słów
2039

Wyrazy kończące się literę H

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 7
4 53
5 153
6 1106
7 3490
8 6746
9 11924
10 17483
11 23800
12 28647
13 30684
14 31231
15 29979

Rozkład wyrazów kończących się literą H

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
7
4 Ilość słów
53
5 Ilość słów
153
6 Ilość słów
1106
7 Ilość słów
3490
8 Ilość słów
6746
9 Ilość słów
11924
10 Ilość słów
17483
11 Ilość słów
23800
12 Ilość słów
28647
13 Ilość słów
30684
14 Ilość słów
31231
15 Ilość słów
29979

Wystąpienia litery H w słowach polskich

Ilość wystąpień litery H Ilość słów
0 2654541
1 360594
2 15505
3 199

Rozkład słow według wystąpień litery H

0 Ilość słów
2654541
1 Ilość słów
360594
2 Ilość słów
15505
3 Ilość słów
199

Litera I w słowie ANARCHIZUJĄCEJ

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera J w słowie ANARCHIZUJĄCEJ

Wyrazy na literę J

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 43
4 196
5 520
6 892
7 1407
8 1979
9 2274
10 2488
11 2528
12 2286
13 1939
14 1581
15 1112

Rozkład wyrazów na literę J

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
196
5 Ilość słów
520
6 Ilość słów
892
7 Ilość słów
1407
8 Ilość słów
1979
9 Ilość słów
2274
10 Ilość słów
2488
11 Ilość słów
2528
12 Ilość słów
2286
13 Ilość słów
1939
14 Ilość słów
1581
15 Ilość słów
1112

Wyrazy kończące się literę J

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 53
4 166
5 740
6 2134
7 4558
8 7512
9 10685
10 14289
11 17017
12 18699
13 19603
14 18656
15 16262

Rozkład wyrazów kończących się literą J

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
166
5 Ilość słów
740
6 Ilość słów
2134
7 Ilość słów
4558
8 Ilość słów
7512
9 Ilość słów
10685
10 Ilość słów
14289
11 Ilość słów
17017
12 Ilość słów
18699
13 Ilość słów
19603
14 Ilość słów
18656
15 Ilość słów
16262

Wystąpienia litery J w słowach polskich

Ilość wystąpień litery J Ilość słów
0 2402680
1 583904
2 42833
3 1399
4 23

Rozkład słow według wystąpień litery J

0 Ilość słów
2402680
1 Ilość słów
583904
2 Ilość słów
42833
3 Ilość słów
1399
4 Ilość słów
23

Litera N w słowie ANARCHIZUJĄCEJ

Wyrazy na literę N

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 49
4 232
5 868
6 1821
7 4730
8 10859
9 21699
10 40594
11 68766
12 102343
13 132805
14 150507
15 147124

Rozkład wyrazów na literę N

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
232
5 Ilość słów
868
6 Ilość słów
1821
7 Ilość słów
4730
8 Ilość słów
10859
9 Ilość słów
21699
10 Ilość słów
40594
11 Ilość słów
68766
12 Ilość słów
102343
13 Ilość słów
132805
14 Ilość słów
150507
15 Ilość słów
147124

Wyrazy kończące się literę N

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 73
4 180
5 516
6 961
7 1015
8 1138
9 966
10 822
11 693
12 508
13 347
14 223
15 121

Rozkład wyrazów kończących się literą N

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
73
4 Ilość słów
180
5 Ilość słów
516
6 Ilość słów
961
7 Ilość słów
1015
8 Ilość słów
1138
9 Ilość słów
966
10 Ilość słów
822
11 Ilość słów
693
12 Ilość słów
508
13 Ilość słów
347
14 Ilość słów
223
15 Ilość słów
121

Wystąpienia litery N w słowach polskich

Ilość wystąpień litery N Ilość słów
0 1343316
1 1142049
2 468793
3 72920
4 3717
5 44

Rozkład słow według wystąpień litery N

0 Ilość słów
1343316
1 Ilość słów
1142049
2 Ilość słów
468793
3 Ilość słów
72920
4 Ilość słów
3717
5 Ilość słów
44

Litera R w słowie ANARCHIZUJĄCEJ

Wyrazy na literę R

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 88
4 382
5 1233
6 2395
7 4650
8 7669
9 11295
10 14862
11 17854
12 18503
13 17340
14 14276
15 10597

Rozkład wyrazów na literę R

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
88
4 Ilość słów
382
5 Ilość słów
1233
6 Ilość słów
2395
7 Ilość słów
4650
8 Ilość słów
7669
9 Ilość słów
11295
10 Ilość słów
14862
11 Ilość słów
17854
12 Ilość słów
18503
13 Ilość słów
17340
14 Ilość słów
14276
15 Ilość słów
10597

Wyrazy kończące się literę R

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 84
4 185
5 472
6 655
7 577
8 609
9 549
10 481
11 318
12 216
13 150
14 81
15 51

Rozkład wyrazów kończących się literą R

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
84
4 Ilość słów
185
5 Ilość słów
472
6 Ilość słów
655
7 Ilość słów
577
8 Ilość słów
609
9 Ilość słów
549
10 Ilość słów
481
11 Ilość słów
318
12 Ilość słów
216
13 Ilość słów
150
14 Ilość słów
81
15 Ilość słów
51

Wystąpienia litery R w słowach polskich

Ilość wystąpień litery R Ilość słów
0 1686394
1 1192485
2 147933
3 3988
4 39

Rozkład słow według wystąpień litery R

0 Ilość słów
1686394
1 Ilość słów
1192485
2 Ilość słów
147933
3 Ilość słów
3988
4 Ilość słów
39

Litera U w słowie ANARCHIZUJĄCEJ

Wyrazy na literę U

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 44
4 303
5 946
6 2567
7 5004
8 7939
9 10748
10 12429
11 12623
12 11289
13 9626
14 7618
15 5832

Rozkład wyrazów na literę U

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
44
4 Ilość słów
303
5 Ilość słów
946
6 Ilość słów
2567
7 Ilość słów
5004
8 Ilość słów
7939
9 Ilość słów
10748
10 Ilość słów
12429
11 Ilość słów
12623
12 Ilość słów
11289
13 Ilość słów
9626
14 Ilość słów
7618
15 Ilość słów
5832

Wyrazy kończące się literę U

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 57
4 508
5 1564
6 2993
7 5253
8 8117
9 11972
10 16339
11 20248
12 23321
13 25538
14 25990
15 23825

Rozkład wyrazów kończących się literą U

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
57
4 Ilość słów
508
5 Ilość słów
1564
6 Ilość słów
2993
7 Ilość słów
5253
8 Ilość słów
8117
9 Ilość słów
11972
10 Ilość słów
16339
11 Ilość słów
20248
12 Ilość słów
23321
13 Ilość słów
25538
14 Ilość słów
25990
15 Ilość słów
23825

Wystąpienia litery U w słowach polskich

Ilość wystąpień litery U Ilość słów
0 2181564
1 761498
2 84063
3 3631
4 83

Rozkład słow według wystąpień litery U

0 Ilość słów
2181564
1 Ilość słów
761498
2 Ilość słów
84063
3 Ilość słów
3631
4 Ilość słów
83

Litera Z w słowie ANARCHIZUJĄCEJ

Wyrazy na literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 293
5 1329
6 3836
7 8941
8 16055
9 24393
10 30950
11 33707
12 32332
13 27469
14 21764
15 16221

Rozkład wyrazów na literę Z

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
293
5 Ilość słów
1329
6 Ilość słów
3836
7 Ilość słów
8941
8 Ilość słów
16055
9 Ilość słów
24393
10 Ilość słów
30950
11 Ilość słów
33707
12 Ilość słów
32332
13 Ilość słów
27469
14 Ilość słów
21764
15 Ilość słów
16221

Wyrazy kończące się literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 46
4 188
5 418
6 988
7 1969
8 3417
9 4970
10 5198
11 4578
12 3471
13 2339
14 1457
15 846

Rozkład wyrazów kończących się literą Z

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
46
4 Ilość słów
188
5 Ilość słów
418
6 Ilość słów
988
7 Ilość słów
1969
8 Ilość słów
3417
9 Ilość słów
4970
10 Ilość słów
5198
11 Ilość słów
4578
12 Ilość słów
3471
13 Ilość słów
2339
14 Ilość słów
1457
15 Ilość słów
846

Wystąpienia litery Z w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Z Ilość słów
0 1721858
1 1049916
2 234263
3 23430
4 1302
5 69
6 1

Rozkład słow według wystąpień litery Z

0 Ilość słów
1721858
1 Ilość słów
1049916
2 Ilość słów
234263
3 Ilość słów
23430
4 Ilość słów
1302
5 Ilość słów
69
6 Ilość słów
1

Ilość liter w słowie ANARCHIZUJĄCEJ: 14

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 14 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 14 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 6185
B 4946
C 4370
D 10521
E 3074
F 2968
G 3001
H 2688
I 2620
J 1581
K 10141
L 1819
M 6774
N 150507
O 14324
P 57138
R 14276
S 15590
T 4940
U 7618
W 20075
Y 2
Z 21764
Ó 7
Ć 105
Ł 446
Ś 995
Ź 13
Ż 442

14 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
6185
B Ilość słów
4946
C Ilość słów
4370
D Ilość słów
10521
E Ilość słów
3074
F Ilość słów
2968
G Ilość słów
3001
H Ilość słów
2688
I Ilość słów
2620
J Ilość słów
1581
K Ilość słów
10141
L Ilość słów
1819
M Ilość słów
6774
N Ilość słów
150507
O Ilość słów
14324
P Ilość słów
57138
R Ilość słów
14276
S Ilość słów
15590
T Ilość słów
4940
U Ilość słów
7618
W Ilość słów
20075
Y Ilość słów
2
Z Ilość słów
21764
Ó Ilość słów
7
Ć Ilość słów
105
Ł Ilość słów
446
Ś Ilość słów
995
Ź Ilość słów
13
Ż Ilość słów
442

Zestawienie słow 14 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 25122
C 647
D 7
E 46122
F 11
G 12
H 31231
I 49383
J 18656
K 507
L 12
M 50308
N 223
O 23699
P 7
R 81
S 11
T 34
U 25990
W 1649
Y 51113
Z 1457
Ą 18686
Ć 2042
Ę 1505
Ł 720
Ń 3819
Ś 10783
Ż 5093

14 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
25122
C Ilość słów
647
D Ilość słów
7
E Ilość słów
46122
F Ilość słów
11
G Ilość słów
12
H Ilość słów
31231
I Ilość słów
49383
J Ilość słów
18656
K Ilość słów
507
L Ilość słów
12
M Ilość słów
50308
N Ilość słów
223
O Ilość słów
23699
P Ilość słów
7
R Ilość słów
81
S Ilość słów
11
T Ilość słów
34
U Ilość słów
25990
W Ilość słów
1649
Y Ilość słów
51113
Z Ilość słów
1457
Ą Ilość słów
18686
Ć Ilość słów
2042
Ę Ilość słów
1505
Ł Ilość słów
720
Ń Ilość słów
3819
Ś Ilość słów
10783
Ż Ilość słów
5093

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa ANARCHIZUJĄCEJ

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu ANARCHIZUJĄCEJ - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty