Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter ANARCHIZOWAŁAŚ

Z liter ANARCHIZOWAŁAŚ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

anarchizowałaś23,

13 literowe słowa:

archaizowałaś22, anarchizowała18,

12 literowe słowa:

narachowałaś21, ochrzaniałaś21, wchrzaniałaś21, zarachowałaś21, anarchizował17, archaizowała17, archaizowana15, zarachowania15,

11 literowe słowa:

ochraniałaś20, ochrzaniłaś20, rozchwiałaś20, wchrzaniłaś20, zrachowałaś20, naharowałaś19, zaharowałaś19, ziarnowałaś17, archaizował16, narachowała16, ochrzaniała16, wchrzaniała16, wchrzaniało16, zarachowała16, zawołaniach16, zacałowania14, zarachowana14, zarachowani14, zrachowania14, zaharowania13,

10 literowe słowa:

chrzaniłaś19, harcowałaś19, rachowałaś19, zachowałaś19, zachwiałaś19, zharowałaś18, czarniałaś17, czarowałaś17, nawracałaś17, rozcinałaś17, zawracałaś17, znarowiłaś16, archanioła15, narachował15, ochraniała15, ochrzaniał15, ochrzaniła15, oławianach15, rozchwiała15, wchrzaniał15, wchrzaniła15, wchrzaniło15, zarachował15, zrachowała15, zwołaniach15, naharowała14, zaharowała14, harcowania13, rachowania13, rozchwiana13, zacałowana13, zacałowani13, zachowania13, zaoraniach13, zarwaniach13, zrachowana13, zrachowani13, zaharowana12, zaharowani12, zharowania12, ziarnowała12, czarowania11, zawracania11,

9 literowe słowa:

chorzałaś18, chroniłaś18, włośniach18, harowałaś17, zawahałaś17, ircowałaś16, nicowałaś16, warczałaś16, zacinałaś16, zwracałaś16, naraziłaś15, narowiłaś15, nawiozłaś15, nawoziłaś15, rozwiałaś15, archanioł14, charłania14, chrzaniła14, chrzaniło14, czarowniś14, harcowała14, łazianach14, ochraniał14, ochrzanił14, rachowała14, rozchwiał14, wchrzanił14, wołaniach14, zachowała14, zachwiała14, zachwiało14, złachania14, zrachował14, naharował13, zaharował13, zharowała13, anarchowi12, arizonach12, całowania12, chazanowi12, chrzanowa12, chrzanowi12, czaharowi12, czarniała12, czarniało12, czarowała12, haraczowi12, nawracała12, nawracało12, ochrzania12, ozłacania12, ozwaniach12, rachowana12, rachowani12, rawianach12, rozcinała12, wchrzania12, wichrzona12, woraniach12, zachowana12, zachowani12, zachwiana12, zachwiano12, zaraniach12, zawracała12, zawracało12, zoraniach12, harowania11, zawahania11, zawołania11, zharowana11, zharowani11, ziarnował11, znarowiła11, czarniawa10, czarniawo10, czarowana10, czarowani10, owczarnia10, zawracana10, zawracani10, zawracano10, zwracania10,

8 literowe słowa:

chowałaś17, chwiałaś17, czniałaś15, łzawości15, nazłości15, waśniach15, wcinałaś15, włościan15, włośnica15, wracałaś15, złośnica15, naorałaś14, naraiłaś14, naroiłaś14, narwałaś14, nawiałaś14, nazwałaś14, woniałaś14, wraziłaś14, zaorałaś14, zaroiłaś14, zarwałaś14, zawarłaś14, zawiałaś14, zraniłaś14, zwaśniła14, zwaśniło14, aniołach13, charłano13, charława13, charławi13, chorzała13, chroniła13, chrzanił13, harcował13, łachania13, łaziwach13, łowniach13, łozinach13, nawałach13, rachował13, ścianowa13, warchoła13, wchłania13, zachował13, zachwiał13, zawałach13, złachana13, złachani13, złachano13, harowała12, zawahała12, zawahało12, zharował12, anarchia11, anarchio11, anorchia11, arachina11, arachino11, arianach11, arionach11, aroniach11, awariach11, całowana11, całowani11, chowania11, czarniał11, czarował11, inwarach11, ircowała11, łaciarza11, ławnicza11, łowiczan11, łzawnica11, łzawnico11, narowach11, nawarach11, nawozach11, nawracał11, nazirach11, nicowała11, ochrania11, ochrzani11, oraniach11, ozłacana11, ozłacani11, rozcinał11, rwaniach11, wałczona11, waranach11, warczała11, warczało11, wazonach11, wchrzani11, wirozach11, wizonach11, wozinach11, zacinała11, zacinało11, zaworach11, zawracał11, ziarnach11, znachora11, zoariach11, zwaniach11, zwracała11, zwracało11, hawiarza10, łzawiano10, naraziła10, naraziło10, narowiła10, nawiozła10, nawoziła10, nawrzała10, rozwiała10, zawahano10, zawołana10, zawołani10, zławiana10, zławiano10, znarowił10, zwołania10, cwaniara9, cwaniaro9, czarnawa9, czarnawi9, czarowna9, czarowni9, owczarni9, rawiczan9, warczano9, wracania9, zawarcia9, zwornica9, zwracana9, zwracani9, zwracano9, rozwiana8, zaorania8, zarwania8, ziarnowa8,

7 literowe słowa:

achałaś16, wahałaś15, czaiłaś14, rościła14, ścinała14, ścinało14, świrach14, włośnic14, złośnic14, nawiłaś13, nizałaś13, owiałaś13, ozwałaś13, raniłaś13, raziłaś13, roniłaś13, waśniła13, waśniło13, wiozłaś13, włośnia13, worałaś13, woziłaś13, wrzałaś13, znoiłaś13, zorałaś13, zwarłaś13, zwaśnił13, zwiałaś13, zwoiłaś13, chałowa12, chałowi12, chorzał12, chowała12, chronił12, chwiała12, chwiało12, łachana12, łachani12, łachano12, łachowi12, łaniach12, ławrach12, narości12, rościan12, wałacha12, warchoł12, włazach12, wrzośca12, ziołach12, zwałach12, harował11, zawahał11, achania10, anarcha10, arachin10, archiwa10, arhanci10, aronach10, awizach10, chanowa10, chanowi10, chazana10, chazani10, chinowa10, chowana10, chowani10, chrzani10, chwiana10, chwiano10, czniała10, czniało10, haczona10, harcowi10, irchowa10, ircował10, ironach10, iwanach10, izanach10, łaciarz10, łanowca10, łzawica10, łzawico10, łzawnic10, nairach10, nawłoci10, nazłoci10, nazwach10, nicował10, noriach10, nowiach10, ochrana10, ochrzan10, orzacha10, ozanach10, wachnia10, wachnio10, wahacza10, wałczan10, waniach10, warczał10, warnach10, warzach10, wcinała10, wcinało10, wianach10, wiarach10, wiochna10, wołacza10, woniach10, wracała10, wracało10, wronach10, wronich10, wzorach10, zachowa10, zacinał10, zairach10, znachor10, zworach10, zwracał10, hawiarz9, iłowana9, naorała9, naraiła9, naraiło9, naraził9, naroiła9, narowił9, narwała9, narwało9, nawiała9, nawiało9, nawłazi9, nawoził9, nazwała9, nazwało9, oławian9, rozwiał9, wahania9, wołania9, woniała9, wraziła9, wraziło9, zaorała9, zaroiła9, zarwała9, zarwało9, zawarła9, zawarło9, zawiała9, zawiało9, zraniła9, zraniło9, zwołana9, zwołani9, acanowi8, aczaria8, aczario8, cwaniar8, czarowi8, naciowa8, nawraca8, raczona8, razowca8, rozcina8, waciana8, warcian8, warczan8, wracana8, wracani8, wracano8, zawarci8, zawraca8, zwarcia8, zwornic8, arizona7, ozwania7, warzona7, worania7, zaorana7, zaorani7, zarania7, zarwana7, zarwani7, zarwano7, zawiana7, zawiano7, znarowi7, zorania7,

6 literowe słowa:

ościał13, rościł13, ścinał13, włości13, złości13, harnaś12, orałaś12, owiłaś12, raiłaś12, roiłaś12, rwałaś12, waśnił12, wiałaś12, właśni12, włośni12, ziałaś12, znałaś12, zwałaś12, zwiłaś12, achała11, achało11, chałwa11, chałwo11, charła11, chorał11, chował11, chwała11, chwało11, chwiał11, łanach11, łanich11, ławach11, łochwa11, łonach11, łowach11, łozach11, orłach11, ściana11, ściano11, wałach11, wiłach11, wołach11, ziłach11, złacha11, zołach11, śwarna10, śwarni10, wahała10, wahało10, zwaśni10, achano9, achira9, achiro9, anarch9, arhaci9, ariach9, chazan9, choina9, chroni9, chrzan9, czahar9, czaiła9, czaiło9, człona9, czniał9, haracz9, iłowca9, inrach9, łacina9, łacino9, ławica9, ławico9, łowcza9, łzawic9, narach9, nawach9, niwach9, norach9, oazach9, ochran9, orzach9, ozłaca9, ranach9, rancha9, rancho9, razach9, rowach9, wachni9, wahacz9, wanach9, warach9, wazach9, wcinał9, wichrz9, winach9, wiocha9, wirach9, wizach9, wołacz9, wonach9, worach9, wozach9, wracał9, zinach9, zonach9, anioła8, hanowi8, hawana8, hawano8, łanowa8, łanowi8, łazian8, łaziwa8, łaziwo8, łownia8, łozina8, nałazi8, nałowi8, naorał8, naraił8, naroił8, narwał8, nawała8, nawało8, nawiał8, nawiła8, nawiło8, nazwał8, nizała8, nizało8, owiała8, ozwała8, raniła8, raniło8, raziła8, raziło8, roniła8, wahana8, wahani8, wahano8, wihara8, wiharo8, wiozła8, wołana8, wołani8, woniał8, worała8, woziła8, wraził8, wrzała8, wrzało8, załowi8, zaorał8, zaroił8, zarwał8, zawaha8, zawała8, zawało8, zawarł8, zawiał8, zawiła8, zawoła8, zławia8, znoiła8, zorała8, zranił8, zwarła8, zwarło8, zwiała8, zwiało8, zwoiła8, acania7, ancora7, carina7, carino7, carowa7, carowi7, czarna7, czarni7, czarno7, ircowa7, oracza7, oranci7, rancza7, ranczo7, roczna7, roczni7, rwacza7, wzorca7, zacina7, znawca7, znawco7, zwarci7, zwraca7, ariona6, arizon6, aronia6, awaria6, awario6, narazi6, narowi6, nawarz6, nawozi6, nazira6, naziro6, orania6, owiana6, ozwana6, ozwani6, ranowa6, ranowi6, rawian6, razowa6, razowi6, rwania6, warana6, warano6, wazari6, wiroza6, wizona6, worana6, worani6, wozina6, wronia6, wrzano6, zarani6, zawora6, ziarna6, ziarno6, zinowa6, zoaria6, zorana6, zorani6, zwania6, zwiana6, zwiano6,

5 literowe słowa:

śniła11, śniło11, wiłaś11, achał10, chała10, chało10, chałw10, chwał10, iłach10, łacha10, łacho10, łochw10, łzach10, naści10, nośca10, rości10, ścian10, ścina10, śnica10, śnico10, waści10, złach10, rośna9, rośni9, świra9, wahał9, waśni9, wznoś9, zanoś9, zaroś9, achir8, arach8, archi8, chana8, chara8, charo8, china8, chino8, choin8, chona8, chora8, chowa8, ciała8, ciało8, cniło8, czaił8, człon8, czoła8, ichor8, ircha8, ircho8, iwach8, łacin8, łacna8, łacni8, łacno8, ławic8, łowca8, nacho8, ochra8, orach8, ozach8, ranch8, rwach8, wacha8, wacho8, wałcz8, wichr8, wioch8, złoci8, zwach8, anioł7, hanza7, hanzo7, haori7, hawan7, iłowa7, łania7, łanio7, ławra7, ławro7, łaziw7, łowna7, łowni7, łozin7, łzawa7, łzawi7, łzawo7, łzowa7, łzowi7, nawał7, nawił7, nizał7, ohara7, orała7, owiał7, owiła7, ozwał7, raiła7, raiło7, ranił7, raził7, roiła7, ronił7, rwała7, rwało7, wiała7, wiało7, wihar7, włazi7, worał7, woził7, wrzał7, załoi7, zawał7, ziała7, ziało7, zioła7, złowi7, znała7, znało7, znoił7, zorał7, zwała7, zwało7, zwarł7, zwiał7, zwiła7, zwiło7, zwoił7, zwoła7, acana6, acani6, aowca6, araci6, carin6, coraz6, crown6, cwana6, cwani6, czara6, czaro6, cznia6, oczar6, oczna6, oczni6, oracz6, owcza6, racza6, rancz6, rwacz6, warci6, warcz6, wcina6, wraca6, zacna6, zacni6, arian5, arion5, arowi5, awiza5, awizo5, azowa5, azowi5, inwar5, iwana5, naira5, nairo5, naorz5, narai5, naraz5, naroi5, nawar5, nawoi5, nazir5, nazwa5, nazwo5, noria5, orana5, orani5, ozana5, rwana5, rwani5, rwano5, wania5, waran5, warna5, warno5, warza5, warzo5, wazon5, wiana5, wiano5, wiara5, wiaro5, wiroz5, wizon5, wozin5, wrazi5, wrona5, wroni5, zaira5, zaroi5, ziano5, ziarn5, zrani5, zwana5, zwani5, zwano5, zwora5,

4 literowe słowa:

acha7, anch7, chan7, char7, chin7, chna7, hacz7, harc7, irch7, nich7, wach7, hanz6, łazi6, łona6, orał6, orła6, waha6, ział6, ziła6, złai6, acan5, cara5, cwai5, czai5, czan5, czar5, naci5, nica5, raca5, raci5, racz5, wcir5, wica5, anoa4, aria4, arna4, arni4, aron4, awiz4, inra4, iwan4, izan4, nair4, nara4, nawa4, nawo4, nazi4, nazw4, niwa4, nora4, nowa4, orna4, rana4, rani4, rano4, raza4, razi4, wana4, wani4, wara4, wari4, warn4, warz4, waza4, wian4, wiar4, wina4, wiza4, wona4, wraz4, zair4, zina4,Najdłuższe wyrazy z liter ANARCHIZOWAŁAŚ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter ANARCHIZOWAŁAŚ to

anarchizowałaś

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

anarchizowała

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa ANARCHIZOWAŁAŚ

Ze słowa ANARCHIZOWAŁAŚ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter ANARCHIZOWAŁAŚ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter ANARCHIZOWAŁAŚ to

anarchizowałaś

. 23 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

archaizowałaś

. wartość punktowa tego słowa to: 22

Informacje szczegółowe o słowie ANARCHIZOWAŁAŚ

Samogłoski

Ilość samogłosek: 6

Występujące samogłoski: A, A, A, A, I, O

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 8

Występujące spółgłoski: C, H, N, R, W, Z, Ł, Ś

Litery

Ilość wszystkich liter: 14

Litery w słowie ANARCHIZOWAŁAŚ w kolejności alfabetycznej: A, A, A, A, C, H, I, N, O, R, W, Z, Ł, Ś

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ś, Ł, Z, W, R, O, N, I, H, C, A, A, A, A


Jak prawidłowo wymawiać słowo ANARCHIZOWAŁAŚAnaliza liter - słowo ANARCHIZOWAŁAŚ

Słowo ANARCHIZOWAŁAŚ po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, C, H, I, Ł, N, O, R, Ś, W, Z . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie ANARCHIZOWAŁAŚ

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 59
4 271
5 732
6 1805
7 3516
8 5407
9 7531
10 9234
11 9715
12 9145
13 7672
14 6185
15 4643

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się literę A

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 83
4 879
5 3140
6 6566
7 12471
8 19154
9 26059
10 31032
11 32614
12 32051
13 29784
14 25122
15 19028

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów
0 891858
1 1261627
2 691472
3 167614
4 17526
5 727
6 15

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera C w słowie ANARCHIZOWAŁAŚ

Wyrazy na literę C

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 63
4 290
5 1045
6 2402
7 4536
8 6709
9 8588
10 9304
11 8895
12 7651
13 5847
14 4370
15 3278

Rozkład wyrazów na literę C

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
290
5 Ilość słów
1045
6 Ilość słów
2402
7 Ilość słów
4536
8 Ilość słów
6709
9 Ilość słów
8588
10 Ilość słów
9304
11 Ilość słów
8895
12 Ilość słów
7651
13 Ilość słów
5847
14 Ilość słów
4370
15 Ilość słów
3278

Wyrazy kończące się literę C

Ilość liter Ilość słów
3 32
4 86
5 238
6 589
7 987
8 1691
9 2411
10 2552
11 2209
12 1662
13 1100
14 647
15 326

Rozkład wyrazów kończących się literą C

3 Ilość słów
32
4 Ilość słów
86
5 Ilość słów
238
6 Ilość słów
589
7 Ilość słów
987
8 Ilość słów
1691
9 Ilość słów
2411
10 Ilość słów
2552
11 Ilość słów
2209
12 Ilość słów
1662
13 Ilość słów
1100
14 Ilość słów
647
15 Ilość słów
326

Wystąpienia litery C w słowach polskich

Ilość wystąpień litery C Ilość słów
0 1828059
1 1011929
2 177312
3 13063
4 471
5 5

Rozkład słow według wystąpień litery C

0 Ilość słów
1828059
1 Ilość słów
1011929
2 Ilość słów
177312
3 Ilość słów
13063
4 Ilość słów
471
5 Ilość słów
5

Litera H w słowie ANARCHIZOWAŁAŚ

Wyrazy na literę H

Ilość liter Ilość słów
2 7
3 42
4 174
5 587
6 1066
7 1874
8 2764
9 3855
10 4406
11 4457
12 3757
13 3176
14 2688
15 2039

Rozkład wyrazów na literę H

2 Ilość słów
7
3 Ilość słów
42
4 Ilość słów
174
5 Ilość słów
587
6 Ilość słów
1066
7 Ilość słów
1874
8 Ilość słów
2764
9 Ilość słów
3855
10 Ilość słów
4406
11 Ilość słów
4457
12 Ilość słów
3757
13 Ilość słów
3176
14 Ilość słów
2688
15 Ilość słów
2039

Wyrazy kończące się literę H

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 7
4 53
5 153
6 1106
7 3490
8 6746
9 11924
10 17483
11 23800
12 28647
13 30684
14 31231
15 29979

Rozkład wyrazów kończących się literą H

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
7
4 Ilość słów
53
5 Ilość słów
153
6 Ilość słów
1106
7 Ilość słów
3490
8 Ilość słów
6746
9 Ilość słów
11924
10 Ilość słów
17483
11 Ilość słów
23800
12 Ilość słów
28647
13 Ilość słów
30684
14 Ilość słów
31231
15 Ilość słów
29979

Wystąpienia litery H w słowach polskich

Ilość wystąpień litery H Ilość słów
0 2654541
1 360594
2 15505
3 199

Rozkład słow według wystąpień litery H

0 Ilość słów
2654541
1 Ilość słów
360594
2 Ilość słów
15505
3 Ilość słów
199

Litera I w słowie ANARCHIZOWAŁAŚ

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera Ł w słowie ANARCHIZOWAŁAŚ

Wyrazy na literę Ł

Ilość liter Ilość słów
3 53
4 170
5 534
6 893
7 1302
8 1885
9 1886
10 1823
11 1508
12 1047
13 675
14 446
15 197

Rozkład wyrazów na literę Ł

3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
170
5 Ilość słów
534
6 Ilość słów
893
7 Ilość słów
1302
8 Ilość słów
1885
9 Ilość słów
1886
10 Ilość słów
1823
11 Ilość słów
1508
12 Ilość słów
1047
13 Ilość słów
675
14 Ilość słów
446
15 Ilość słów
197

Wyrazy kończące się literę Ł

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 164
5 643
6 1612
7 2989
8 4199
9 4384
10 3837
11 2986
12 2058
13 1251
14 720
15 357

Rozkład wyrazów kończących się literą Ł

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
164
5 Ilość słów
643
6 Ilość słów
1612
7 Ilość słów
2989
8 Ilość słów
4199
9 Ilość słów
4384
10 Ilość słów
3837
11 Ilość słów
2986
12 Ilość słów
2058
13 Ilość słów
1251
14 Ilość słów
720
15 Ilość słów
357

Wystąpienia litery Ł w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ł Ilość słów
0 2353633
1 632476
2 44690
3 40

Rozkład słow według wystąpień litery Ł

0 Ilość słów
2353633
1 Ilość słów
632476
2 Ilość słów
44690
3 Ilość słów
40

Litera N w słowie ANARCHIZOWAŁAŚ

Wyrazy na literę N

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 49
4 232
5 868
6 1821
7 4730
8 10859
9 21699
10 40594
11 68766
12 102343
13 132805
14 150507
15 147124

Rozkład wyrazów na literę N

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
232
5 Ilość słów
868
6 Ilość słów
1821
7 Ilość słów
4730
8 Ilość słów
10859
9 Ilość słów
21699
10 Ilość słów
40594
11 Ilość słów
68766
12 Ilość słów
102343
13 Ilość słów
132805
14 Ilość słów
150507
15 Ilość słów
147124

Wyrazy kończące się literę N

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 73
4 180
5 516
6 961
7 1015
8 1138
9 966
10 822
11 693
12 508
13 347
14 223
15 121

Rozkład wyrazów kończących się literą N

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
73
4 Ilość słów
180
5 Ilość słów
516
6 Ilość słów
961
7 Ilość słów
1015
8 Ilość słów
1138
9 Ilość słów
966
10 Ilość słów
822
11 Ilość słów
693
12 Ilość słów
508
13 Ilość słów
347
14 Ilość słów
223
15 Ilość słów
121

Wystąpienia litery N w słowach polskich

Ilość wystąpień litery N Ilość słów
0 1343316
1 1142049
2 468793
3 72920
4 3717
5 44

Rozkład słow według wystąpień litery N

0 Ilość słów
1343316
1 Ilość słów
1142049
2 Ilość słów
468793
3 Ilość słów
72920
4 Ilość słów
3717
5 Ilość słów
44

Litera O w słowie ANARCHIZOWAŁAŚ

Wyrazy na literę O

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 65
4 409
5 1401
6 4192
7 9360
8 16569
9 24207
10 29686
11 30297
12 26446
13 20161
14 14324
15 9613

Rozkład wyrazów na literę O

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
65
4 Ilość słów
409
5 Ilość słów
1401
6 Ilość słów
4192
7 Ilość słów
9360
8 Ilość słów
16569
9 Ilość słów
24207
10 Ilość słów
29686
11 Ilość słów
30297
12 Ilość słów
26446
13 Ilość słów
20161
14 Ilość słów
14324
15 Ilość słów
9613

Wyrazy kończące się literę O

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 63
4 601
5 1958
6 3592
7 7070
8 12134
9 17893
10 21799
11 24620
12 25392
13 24839
14 23699
15 21146

Rozkład wyrazów kończących się literą O

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
601
5 Ilość słów
1958
6 Ilość słów
3592
7 Ilość słów
7070
8 Ilość słów
12134
9 Ilość słów
17893
10 Ilość słów
21799
11 Ilość słów
24620
12 Ilość słów
25392
13 Ilość słów
24839
14 Ilość słów
23699
15 Ilość słów
21146

Wystąpienia litery O w słowach polskich

Ilość wystąpień litery O Ilość słów
0 1083172
1 1279044
2 539953
3 113711
4 13919
5 989
6 49
7 2

Rozkład słow według wystąpień litery O

0 Ilość słów
1083172
1 Ilość słów
1279044
2 Ilość słów
539953
3 Ilość słów
113711
4 Ilość słów
13919
5 Ilość słów
989
6 Ilość słów
49
7 Ilość słów
2

Litera R w słowie ANARCHIZOWAŁAŚ

Wyrazy na literę R

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 88
4 382
5 1233
6 2395
7 4650
8 7669
9 11295
10 14862
11 17854
12 18503
13 17340
14 14276
15 10597

Rozkład wyrazów na literę R

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
88
4 Ilość słów
382
5 Ilość słów
1233
6 Ilość słów
2395
7 Ilość słów
4650
8 Ilość słów
7669
9 Ilość słów
11295
10 Ilość słów
14862
11 Ilość słów
17854
12 Ilość słów
18503
13 Ilość słów
17340
14 Ilość słów
14276
15 Ilość słów
10597

Wyrazy kończące się literę R

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 84
4 185
5 472
6 655
7 577
8 609
9 549
10 481
11 318
12 216
13 150
14 81
15 51

Rozkład wyrazów kończących się literą R

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
84
4 Ilość słów
185
5 Ilość słów
472
6 Ilość słów
655
7 Ilość słów
577
8 Ilość słów
609
9 Ilość słów
549
10 Ilość słów
481
11 Ilość słów
318
12 Ilość słów
216
13 Ilość słów
150
14 Ilość słów
81
15 Ilość słów
51

Wystąpienia litery R w słowach polskich

Ilość wystąpień litery R Ilość słów
0 1686394
1 1192485
2 147933
3 3988
4 39

Rozkład słow według wystąpień litery R

0 Ilość słów
1686394
1 Ilość słów
1192485
2 Ilość słów
147933
3 Ilość słów
3988
4 Ilość słów
39

Litera Ś w słowie ANARCHIZOWAŁAŚ

Wyrazy na literę Ś

Ilość liter Ilość słów
3 7
4 39
5 166
6 499
7 984
8 1496
9 2198
10 2413
11 2204
12 1870
13 1320
14 995
15 622

Rozkład wyrazów na literę Ś

3 Ilość słów
7
4 Ilość słów
39
5 Ilość słów
166
6 Ilość słów
499
7 Ilość słów
984
8 Ilość słów
1496
9 Ilość słów
2198
10 Ilość słów
2413
11 Ilość słów
2204
12 Ilość słów
1870
13 Ilość słów
1320
14 Ilość słów
995
15 Ilość słów
622

Wyrazy kończące się literę Ś

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 27
4 44
5 170
6 414
7 1297
8 3732
9 7761
10 12441
11 15469
12 15882
13 13917
14 10783
15 7433

Rozkład wyrazów kończących się literą Ś

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
27
4 Ilość słów
44
5 Ilość słów
170
6 Ilość słów
414
7 Ilość słów
1297
8 Ilość słów
3732
9 Ilość słów
7761
10 Ilość słów
12441
11 Ilość słów
15469
12 Ilość słów
15882
13 Ilość słów
13917
14 Ilość słów
10783
15 Ilość słów
7433

Wystąpienia litery Ś w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ś Ilość słów
0 2688786
1 332144
2 9854
3 55

Rozkład słow według wystąpień litery Ś

0 Ilość słów
2688786
1 Ilość słów
332144
2 Ilość słów
9854
3 Ilość słów
55

Litera W w słowie ANARCHIZOWAŁAŚ

Wyrazy na literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 66
4 412
5 1749
6 4393
7 9840
8 17451
9 26074
10 32232
11 34524
12 32073
13 26459
14 20075
15 14361

Rozkład wyrazów na literę W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
66
4 Ilość słów
412
5 Ilość słów
1749
6 Ilość słów
4393
7 Ilość słów
9840
8 Ilość słów
17451
9 Ilość słów
26074
10 Ilość słów
32232
11 Ilość słów
34524
12 Ilość słów
32073
13 Ilość słów
26459
14 Ilość słów
20075
15 Ilość słów
14361

Wyrazy kończące się literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 28
4 134
5 753
6 1832
7 3271
8 5079
9 5766
10 6077
11 5378
12 3738
13 2593
14 1649
15 1019

Rozkład wyrazów kończących się literą W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
28
4 Ilość słów
134
5 Ilość słów
753
6 Ilość słów
1832
7 Ilość słów
3271
8 Ilość słów
5079
9 Ilość słów
5766
10 Ilość słów
6077
11 Ilość słów
5378
12 Ilość słów
3738
13 Ilość słów
2593
14 Ilość słów
1649
15 Ilość słów
1019

Wystąpienia litery W w słowach polskich

Ilość wystąpień litery W Ilość słów
0 1684393
1 1133664
2 196654
3 15489
4 637
5 2

Rozkład słow według wystąpień litery W

0 Ilość słów
1684393
1 Ilość słów
1133664
2 Ilość słów
196654
3 Ilość słów
15489
4 Ilość słów
637
5 Ilość słów
2

Litera Z w słowie ANARCHIZOWAŁAŚ

Wyrazy na literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 293
5 1329
6 3836
7 8941
8 16055
9 24393
10 30950
11 33707
12 32332
13 27469
14 21764
15 16221

Rozkład wyrazów na literę Z

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
293
5 Ilość słów
1329
6 Ilość słów
3836
7 Ilość słów
8941
8 Ilość słów
16055
9 Ilość słów
24393
10 Ilość słów
30950
11 Ilość słów
33707
12 Ilość słów
32332
13 Ilość słów
27469
14 Ilość słów
21764
15 Ilość słów
16221

Wyrazy kończące się literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 46
4 188
5 418
6 988
7 1969
8 3417
9 4970
10 5198
11 4578
12 3471
13 2339
14 1457
15 846

Rozkład wyrazów kończących się literą Z

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
46
4 Ilość słów
188
5 Ilość słów
418
6 Ilość słów
988
7 Ilość słów
1969
8 Ilość słów
3417
9 Ilość słów
4970
10 Ilość słów
5198
11 Ilość słów
4578
12 Ilość słów
3471
13 Ilość słów
2339
14 Ilość słów
1457
15 Ilość słów
846

Wystąpienia litery Z w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Z Ilość słów
0 1721858
1 1049916
2 234263
3 23430
4 1302
5 69
6 1

Rozkład słow według wystąpień litery Z

0 Ilość słów
1721858
1 Ilość słów
1049916
2 Ilość słów
234263
3 Ilość słów
23430
4 Ilość słów
1302
5 Ilość słów
69
6 Ilość słów
1

Ilość liter w słowie ANARCHIZOWAŁAŚ: 14

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 14 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 14 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 6185
B 4946
C 4370
D 10521
E 3074
F 2968
G 3001
H 2688
I 2620
J 1581
K 10141
L 1819
M 6774
N 150507
O 14324
P 57138
R 14276
S 15590
T 4940
U 7618
W 20075
Y 2
Z 21764
Ó 7
Ć 105
Ł 446
Ś 995
Ź 13
Ż 442

14 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
6185
B Ilość słów
4946
C Ilość słów
4370
D Ilość słów
10521
E Ilość słów
3074
F Ilość słów
2968
G Ilość słów
3001
H Ilość słów
2688
I Ilość słów
2620
J Ilość słów
1581
K Ilość słów
10141
L Ilość słów
1819
M Ilość słów
6774
N Ilość słów
150507
O Ilość słów
14324
P Ilość słów
57138
R Ilość słów
14276
S Ilość słów
15590
T Ilość słów
4940
U Ilość słów
7618
W Ilość słów
20075
Y Ilość słów
2
Z Ilość słów
21764
Ó Ilość słów
7
Ć Ilość słów
105
Ł Ilość słów
446
Ś Ilość słów
995
Ź Ilość słów
13
Ż Ilość słów
442

Zestawienie słow 14 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 25122
C 647
D 7
E 46122
F 11
G 12
H 31231
I 49383
J 18656
K 507
L 12
M 50308
N 223
O 23699
P 7
R 81
S 11
T 34
U 25990
W 1649
Y 51113
Z 1457
Ą 18686
Ć 2042
Ę 1505
Ł 720
Ń 3819
Ś 10783
Ż 5093

14 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
25122
C Ilość słów
647
D Ilość słów
7
E Ilość słów
46122
F Ilość słów
11
G Ilość słów
12
H Ilość słów
31231
I Ilość słów
49383
J Ilość słów
18656
K Ilość słów
507
L Ilość słów
12
M Ilość słów
50308
N Ilość słów
223
O Ilość słów
23699
P Ilość słów
7
R Ilość słów
81
S Ilość słów
11
T Ilość słów
34
U Ilość słów
25990
W Ilość słów
1649
Y Ilość słów
51113
Z Ilość słów
1457
Ą Ilość słów
18686
Ć Ilość słów
2042
Ę Ilość słów
1505
Ł Ilość słów
720
Ń Ilość słów
3819
Ś Ilość słów
10783
Ż Ilość słów
5093

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa ANARCHIZOWAŁAŚ

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu ANARCHIZOWAŁAŚ - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty