Słowa, wyrazy 3-literowe

Słowa 3 literowe - informacje o występowaniu w języku polskim

W języku polskim mamy 1600 słów 3 literowych - poniżej możesz zobaczyć jakie...

Słowa na trzy litery czyli tak zwane wyrazy jako Trzyliterówki, albo po prostu słowa na 3 litery. Poszukujesz słów na trzy litery? Przygotowaliśmy specjalny spis, który pomoże Ci je odnaleźć. Słowa na trzy litery w teorii nie powinny sprawiać problemu podczas takich gier jak scrabble. Niemniej jednak łatwo zaciąć się w trakcie rozgrywki. Często, kiedy pilnie potrzebujemy słów, to wypadają nam one z głowy. Z myślą o tym problemie powstała lista słów na naszej stronie. Słowa trzyliterowe podzieliliśmy na kategorie, tak, aby łatwiej było je Tobie znaleźć. W poniższym spisie znajdziesz słowa 3-literowe takie jak "tum", które pochodzi od średniowiecznej nazwy katedry lub kolegiaty, czy też coś bardziej oczywistego jak "ork", czyli słowo oznaczające istotę ze świata podziemnego. Nasz słownik może okazać się pomocny nie tylko w trakcie gry w scrabble czy literaki, znajdziesz w nim przykłady ciekawych wyrazów trzyliterowych i rozwiniesz swój zasób słownictwa. Wybierz interesującą Cię literę poniżej i sprawdź jakie trzyliterowe wyrazy możesz z niej ułożyć.

Statystyki występowania słów 3 literowych

Słowa 3 literowe według pierwszej litery

Poniżej prezentujemy statystykę występowania słów 3 literowych, ilości według pierwszej litery

Zestawienie słów 3 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów [%]
A 59 3,7
B 96 6,0
C 63 3,9
D 89 5,6
E 48 3,0
F 42 2,6
G 73 4,6
H 42 2,6
I 39 2,4
J 43 2,7
K 99 6,2
L 81 5,1
M 91 5,7
N 49 3,1
O 65 4,1
P 99 6,2
R 88 5,5
S 79 4,9
T 86 5,4
U 44 2,8
W 66 4,1
Y 4 0,3
Z 43 2,7
Ó 1 0,1
Ć 8 0,5
Ę 1 0,1
Ł 53 3,3
Ś 7 0,4
Ź 3 0,2
Ż 39 2,4

3 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
59
B Ilość słów
96
C Ilość słów
63
D Ilość słów
89
E Ilość słów
48
F Ilość słów
42
G Ilość słów
73
H Ilość słów
42
I Ilość słów
39
J Ilość słów
43
K Ilość słów
99
L Ilość słów
81
M Ilość słów
91
N Ilość słów
49
O Ilość słów
65
P Ilość słów
99
R Ilość słów
88
S Ilość słów
79
T Ilość słów
86
U Ilość słów
44
W Ilość słów
66
Y Ilość słów
4
Z Ilość słów
43
Ó Ilość słów
1
Ć Ilość słów
8
Ę Ilość słów
1
Ł Ilość słów
53
Ś Ilość słów
7
Ź Ilość słów
3
Ż Ilość słów
39

Słowa 3 literowe według ostatniej litery

Poniżej prezentujemy statystykę występowania słów 3 literowych, ilości według litery na którą się kończą.

Zestawienie słow 3 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów [%]
A 83 5,2
B 49 3,1
C 32 2,0
D 53 3,3
E 47 2,9
F 35 2,2
G 55 3,4
H 7 0,4
I 64 4,0
J 53 3,3
K 71 4,4
L 63 3,9
M 69 4,3
N 73 4,6
O 63 3,9
P 54 3,4
R 84 5,3
S 60 3,8
T 82 5,1
U 57 3,6
V 2 0,1
W 28 1,8
X 10 0,6
Y 56 3,5
Z 46 2,9
Ą 55 3,4
Ć 43 2,7
Ę 50 3,1
Ł 43 2,7
Ń 32 2,0
Ś 27 1,7
Ź 16 1,0
Ż 38 2,4

3 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
83
B Ilość słów
49
C Ilość słów
32
D Ilość słów
53
E Ilość słów
47
F Ilość słów
35
G Ilość słów
55
H Ilość słów
7
I Ilość słów
64
J Ilość słów
53
K Ilość słów
71
L Ilość słów
63
M Ilość słów
69
N Ilość słów
73
O Ilość słów
63
P Ilość słów
54
R Ilość słów
84
S Ilość słów
60
T Ilość słów
82
U Ilość słów
57
V Ilość słów
2
W Ilość słów
28
X Ilość słów
10
Y Ilość słów
56
Z Ilość słów
46
Ą Ilość słów
55
Ć Ilość słów
43
Ę Ilość słów
50
Ł Ilość słów
43
Ń Ilość słów
32
Ś Ilość słów
27
Ź Ilość słów
16
Ż Ilość słów
38

Zestawienie słów 3 literowych

W poniższym linku znajduję się spis rozkładów słów n literówych, również tych z wyrazami 3 literowymi. Dodatkowo, zawarta jest informacja o częstotliwości występowania danej litery we wszystkich słowach polskich również tych na 3 liter. Lista wyrazów dostępna jest w formacie EXCEL (xlsx)

pobierz zestawienie Pobierz zestawienie słów 3 literowych

Wyszukiwanie słów 3 literowych

Jeśli szukasz wyrazów 3 literowych - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słów pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty