Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZELATYWAŁAM

Z liter PRZELATYWAŁAM można ułożyć aż 1572 wyrazów - Sprawdź jakie!

13 literowe słowa:

przelatywałam20,

12 literowe słowa:

przytlewałam19, przelatywała18, zapatrywałem18,

11 literowe słowa:

przylatałam18, przylatałem18, przelatałam17, przelatywał17, przylewałam17, przytlewała17, przywalałam17, przywalałem17, wypatrzałam17, wypatrzałem17, wytrzepałam17, zalatywałem17, przewalałam16,

10 literowe słowa:

przytlałam17, przytlałem17, wyplatałam17, wyplatałem17, wytaplałam17, wytaplałem17, przelatały16, przylatała16, przytlewał16, wpatrzyłam16, wpatrzyłem16, zaplatałem16, zlatywałam16, zlatywałem16, amplatzery15, przelatała15, przelatamy15, przełamywa15, przemywała15, przewalały15, przylewała15, przytlewam15, przywalała15, wpatrzałam15, wpatrzałem15, wyparzałam15, wyparzałem15, wypatrzała15, wytarzałam15, wytarzałem15, wytrzepała15, zapatrywał15, amplatzera14, przewalała14, przewalamy14, lawatarzem13,

9 literowe słowa:

latywałam15, latywałem15, patrzyłam15, patrzyłem15, przylałam15, przylałem15, przylatał15, przyłatam15, przytlała15, przytlałe15, wplatałam15, wplatałem15, wylatałam15, wylatałem15, wypalałam15, wypalałem15, wyplatała15, wytaplała15, zaplatały15, zapylałam15, zapylałem15, zapytałam15, zapytałem15, patrzałam14, patrzałem14, przelałam14, przelatał14, przemywał14, przylatam14, przylewał14, przywalał14, trzepałam14, wpatrzały14, wpatrzyła14, wypatrzał14, wyprzałam14, wyprzałem14, wytrzepał14, wzlatałam14, wzlatałem14, zalatałem14, zalatywał14, zapalałem14, zaplatamy14, zarypałam14, zarypałem14, zatyrałam14, zatyrałem14, zlatywała14, amplatzer13, parazytem13, przelatam13, przewalał13, przewalmy13, przylewam13, przytlewa13, przywalam13, wpatrzała13, wymarzała13, wyparzała13, wytarzała13, zalewałam13, zarywałam13, zarywałem13, zawalałem13, lawatarzy12, lawaterzy12, lawetarzy12, przewalam12, lawatarze11, lawaterza11, lawetarza11,

8 literowe słowa:

przytlał14, taplałam14, taplałem14, tyrpałam14, tyrpałem14, wplatały14, wpylałam14, wpylałem14, wyplatał14, wypłatam14, wytaplał14, wytlałam14, wytlałem14, zetlałym14, lamparty13, latywała13, parzyłam13, parzyłem13, patrzały13, patrzyła13, perzyłam13, playmate13, płetwala13, prałatem13, przelały13, przełamy13, przemyła13, przylała13, przyłata13, przymała13, przymałe13, terpałam13, trzepały13, trzymała13, wlatałam13, wlatałem13, wpatrzył13, wpełzamy13, wplatała13, wplatamy13, wylatała13, wylazłam13, wylazłem13, wypalała13, wyparłam13, wyparłem13, wypełzam13, wyplatam13, wyprałam13, wyprałem13, wytaplam13, wytarłam13, wytarłem13, wzlatały13, zalatały13, załatamy13, załatwmy13, zapalały13, zapałamy13, zaplatał13, zapływam13, zapylała13, zapytała13, zetlałam13, zlatałam13, zlatałem13, zlatywał13, zrypałam13, zrypałem13, apelatyw12, lamparta12, pałarzem12, patrzała12, przelała12, przemyta12, przewały12, przylata12, tarzałam12, tarzałem12, trzepała12, warzyłam12, warzyłem12, wmarzały12, wpatrzał12, wpatrzmy12, wymarzał12, wymarzła12, wymarzłe12, wymazała12, wyparzał12, wyprzała12, wyprzałe12, wytarzał12, wzlatała12, wzlatamy12, zalatamy12, zalewały12, zapalamy12, zaparłam12, zaparłem12, zapartym12, zaperlmy12, zaplatam12, zaprałam12, zaprałem12, zarypała12, zatarłam12, zatarłem12, zatyrała12, zawalały12, zeprałam12, zlewałam12, zrywałam12, zrywałem12, zwalałam12, zwalałem12, aparatem11, lazarety11, palawery11, parazyta11, przelata11, przemywa11, przewała11, przylewa11, przywala11, wmarzała11, wyparzam11, wytarzam11, zalewała11, zalewamy11, zaprawmy11, zarwałam11, zarwałem11, zarywała11, zawalamy11, zawarłam11, zawarłem11, zawartym11, zerwałam11, awatarem10, lawatarz10, lawaterz10, lawetarz10, malwarze10, przewala10, zatwarem10, awatarze9,

7 literowe słowa:

płatamy13, pytałam13, pytałem13, taplały13, latałam12, latałem12, latywał12, palmety12, patrzył12, pełzamy12, plwałam12, plwałem12, płetwal12, prałaty12, przemył12, przylał12, przyłam12, rypałam12, rypałem12, taplała12, taplamy12, terpały12, trwałym12, trzymał12, tyrałam12, tyrałem12, tyrpała12, wlatały12, wplatał12, wpylała12, wylałam12, wylałem12, wylatał12, wyłatam12, wymełta12, wypalał12, wypałem12, wypełta12, wypłata12, wytlała12, wytlałe12, załapmy12, zapłaty12, zapylał12, zapytał12, zetlały12, zlatały12, zmalały12, zmylała12, alpermy11, aprylem11, lampart11, letryzm11, maltazy11, marzyła11, palmeta11, pałarzy11, parałam11, parałem11, parzyła11, patrzał11, patrzmy11, perzyła11, platery11, prałata11, pryzmat11, przałam11, przałem11, przelał11, przełam11, przemyt11, talrepy11, tarzały11, terałam11, terpała11, trwałam11, trwałem11, trzepał11, trzepmy11, walałam11, walałem11, wlatała11, wlatamy11, wlazłam11, wlazłem11, wmarzły11, wparłam11, wparłem11, wpartym11, wpełzam11, wplatam11, wtarłam11, wtarłem11, wylatam11, wylazła11, wyłazem11, wymarła11, wymarłe11, wymarzł11, wymazał11, wypalam11, wyparła11, wypełza11, wyplata11, wyprała11, wyprzał11, wytapla11, wytarła11, wzlatał11, zalałam11, zalałem11, zalatał11, zalepmy11, załatam11, zamarły11, zapalał11, zapalmy11, zapałam11, zapałem11, zaparły11, zapłata11, zapływa11, zaprały11, zapylam11, zapytam11, zaryłam11, zaryłem11, zarypał11, zatarły11, zatyrał11, zawyłam11, zawyłem11, zeprały11, zetlała11, zlatała11, zlatamy11, zlewały11, zmalała11, zmalałe11, zmywała11, zrypała11, zwalały11, amylaza10, aparaty10, apartem10, lamerzy10, malarzy10, maltaza10, pałarza10, parazyt10, pralaya10, pralaye10, prazemy10, prywata10, przewał10, przywal10, replaya10, rywalem10, talarem10, talerzy10, taperzy10, tarzała10, tarzamy10, trapezy10, trawlem10, warzyła10, wmarzał10, wmarzła10, wmarzłe10, wpatrzy10, wrzałam10, wrzałem10, wrzepmy10, wyparta10, wyparte10, wypatrz10, wytrzep10, wzlatam10, zalatam10, zalewał10, zamarła10, zamarłe10, zapalam10, zaparła10, zaparty10, zaplata10, zaprała10, zarwały10, zarywał10, zatarła10, zatyram10, zawalał10, zawalmy10, zawałem10, zawarły10, zeprała10, zerwały10, zlewała10, zlewamy10, zrywała10, zwalała10, zwalamy10, zwarłam10, zwarłem10, zwartym10, alwarem9, awatary9, lazaret9, malarza9, malarze9, malware9, palawer9, przewal9, talarze9, talerza9, trewala9, wezyrat9, wymarza9, wyparza9, wyrazem9, wytarza9, zalewam9, zamartw9, zaparta9, zaparte9, zaprawy9, zarwała9, zarywam9, zatwary9, zawalam9, zawalem9, zawarła9, zawarty9, zerwała9, alwarze8, zaprawa8, zawarta8, zawarte8,

6 literowe słowa:

pełtym12, latały11, łatamy11, łatwym11, malały11, pałamy11, plwały11, płatam11, płatem11, płatwy11, pławmy11, płetwy11, pływam11, pływem11, pytała11, pytlem11, rypłam11, taplał11, tlałam11, tlałem11, tyrpał11, wpłaty11, wpylał11, wypłat11, wytlał11, złapmy11, zmełty11, zmylał11, aplety10, lamety10, latała10, latamy10, lazłam10, lazłem10, lematy10, łzawmy10, łzawym10, malała10, mapety10, marzły10, marzył10, mazały10, palety10, palmet10, paltem10, parały10, parłam10, parłem10, partym10, parzył10, pełzam10, perlmy10, perzył10, plazmy10, pletwy10, plewmy10, plwała10, plwamy10, płatew10, płatwa10, pławem10, płazem10, płetwa10, prałam10, prałat10, prałem10, prymat10, przały10, rypała10, rytlem10, taplam10, tarłam10, tarłem10, templa10, tempry10, terały10, terpał10, terpmy10, trałem10, trampy10, trapmy10, trwały10, trylem10, trypel10, trypla10, tryple10, tyrała10, walały10, wlałam10, wlałem10, wlatał10, wlazły10, wlepmy10, wparły10, wpłata10, wpylam10, wryłam10, wryłem10, wtarły10, wylała10, wylazł10, wyłata10, wymarł10, wyparł10, wyplam10, wyprał10, wytarł10, zalały10, załamy10, zapały10, zapłat10, zetlał10, zlałam10, zlałem10, zlatał10, zlepmy10, zmalał10, zmarły10, zmełta10, zmywał10, zryłam10, zryłem10, zrypał10, alarmy9, alerty9, alperm9, ampery9, amryta9, amylaz9, aparty9, aprety9, apryla9, apryle9, areały9, armaty9, artyzm9, arylem9, atrapy9, azylem9, lamery9, lameta9, lawety9, maltaz9, mapeta9, martwy9, marzła9, mazała9, mazepy9, metala9, palata9, paleta9, pałarz9, pamela9, parała9, paramy9, partem9, parzmy9, patery9, patrem9, patrzy9, perzmy9, petary9, plater9, plazma9, pletwa9, prawmy9, prawym9, prywat9, pryzem9, pryzma9, przała9, przemy9, pyzata9, pyzate9, rapety9, raptem9, ratlem9, rematy9, replay9, rwałam9, rwałem9, rypale9, talary9, talrep9, tamale9, tapery9, tarzał9, tempra9, terała9, teramy9, trampa9, trapem9, trawmy9, trwała9, trwałe9, trwamy9, trzemy9, trzepy9, trzyma9, typera9, tyrale9, walała9, walamy9, walety9, wartym9, warzył9, wlatam9, wlazła9, włazem9, wmarzł9, wparła9, wparty9, wpełza9, wplata9, wrzały9, wtarła9, wylata9, wypala9, wypale9, zalała9, zalety9, załata9, załatw9, zamarł9, zapała9, zaparł9, zaplam9, zaprał9, zapyla9, zapyta9, zaryła9, zatarł9, zawały9, zawyła9, zeprał9, zlatam9, zlewał9, zmarła9, zmarłe9, zrywał9, zwalał9, zwalmy9, zwałam9, zwałem9, zwarły9, alwary8, ampera8, aparat8, aratem8, armata8, atarem8, atrapa8, awalem8, lamera8, laweta8, lewary8, ławrze8, malarz8, marala8, marale8, martwa8, martwe8, mazary8, mazepa8, mazery8, parama8, parezy8, patera8, patrze8, petara8, prawem8, prazem8, rapeta8, ratela8, rywala8, rywale8, talara8, talerz8, tapera8, tarzam8, trapez8, trawle8, trewal8, trwale8, trzema8, trzepa8, twarzy8, waleta8, warzmy8, weryzm8, wparta8, wparte8, wpatrz8, wrapem8, wrzała8, wrzemy8, wymarz8, wymrze8, wyparz8, wyprze8, wytrze8, wzlata8, zalata8, zaleta8, zalewy8, zapala8, zapale8, zaperl8, zarwał8, zaryta8, zaryte8, zatyra8, zawała8, zawarł8, zerwał8, zlewam8, zmartw8, zrywam8, zrywem8, zwalam8, zwarła8, zwarty8, alwara7, atarze7, awatar7, lewara7, maarze7, pareza7, trzewa7, twarze7, watrze7, wezyra7, wmarza7, zalewa7, zapraw7, zarywa7, zatwar7, zawala7, zawale7, zwarta7, zwarte7,

5 literowe słowa:

łapmy10, małpy10, mełty10, pełty10, płaty10, płyta10, pyłem10, pytał10, tlały10, tyłam10, tyłem10, lałam9, lałem9, lampy9, latał9, lazły9, lepmy9, lepty9, łatam9, łatem9, łatwy9, malał9, małpa9, marły9, mełta9, metyl9, palmy9, pałam9, parły9, pelty9, pełta9, perły9, plamy9, plwał9, płata9, pławy9, płazy9, płetw9, pływa9, prały9, pytam9, pytel9, pytla9, pytle9, ryłam9, ryłem9, rypał9, rypła9, tarły9, tlała9, trały9, typem9, tyrał9, wlały9, włamy9, wmyła9, wpłat9, wylał9, wyłam9, wyłap9, wyłem9, wypał9, zlały9, zmyła9, alpem8, altem8, ampla8, ample8, amryt8, amyle8, aplet8, apryl8, etapy8, lamet8, lampa8, latam8, latem8, latry8, lazła8, lemat8, lepry8, lepta8, lewym8, łatwa8, łatwe8, ławry8, łzawy8, malwy8, mapet8, marła8, marzł8, mazał8, metal8, metry8, palem8, palet8, palma8, palta8, pamel8, parał8, parła8, party8, patem8, patry8, pelta8, pełza8, perła8, permy8, perty8, plama8, plazm8, pletw8, plewy8, plwam8, pława8, płaza8, prała8, pryma8, pryzm8, przał8, rampy8, rapty8, rwały8, rytel8, rytem8, rytla8, rytle8, talem8, tapla8, tareł8, tarła8, teamy8, tempa8, tempr8, terał8, termy8, tmezy8, tramp8, tramy8, trapy8, tremy8, trepy8, trwał8, tryle8, trypa8, typer8, tyram8, walał8, walmy8, wałem8, wampy8, wlała8, wlazł8, włazy8, wmyta8, wmyte8, wparł8, wpyla8, wryła8, wtarł8, wylep8, wyłaz8, wypal8, zalał8, załam8, załap8, zapał8, zapyl8, zarył8, zawył8, zlała8, zlepy8, zmarł8, zmyla8, zmyle8, zmyta8, zmyte8, zryła8, zwały8, alarm7, alert7, amper7, apart7, apate7, apret7, araty7, areał7, armat7, artel7, aryle7, atary7, atrap7, azyle7, azyma7, lamer7, larem7, larwy7, lawet7, lepra7, ławra7, łzawa7, łzawe7, maary7, malwa7, maral7, marla7, marle7, martw7, marzy7, mazep7, merla7, metra7, mlewa7, myrze7, param7, parem7, parta7, parte7, parzy7, pater7, patra7, patrz7, perta7, perzy7, petar7, plaza7, plewa7, prawy7, prazy7, pryza7, pyrze7, rampa7, rapem7, rapet7, ratel7, ratla7, ratle7, relay7, remat7, rwała7, rywal7, rzepy7, taela7, talar7, taper7, tarem7, tarle7, teram7, terma7, tmeza7, trale7, trama7, trapa7, trawl7, trawy7, trema7, trepa7, trwam7, trzem7, trzep7, walam7, walem7, walet7, wampa7, warty7, watem7, watry7, werpy7, wlata7, wrapy7, wremy7, wryta7, wryte7, wrzał7, wymaz7, wyrem7, wyzem7, zalep7, zalet7, zapal7, zaryp7, zatem7, zawał7, zlata7, zlewy7, zmywa7, zryta7, zryte7, zwała7, zwarł7, aeral6, alwar6, arame6, arata6, awale6, earla6, larwa6, larze6, lewar6, marea6, marze6, mazar6, mazer6, parea6, parez6, parze6, prawa6, prawe6, razem6, reala6, rzepa6, tarza6, tarze6, teraz6, trawa6, trzew6, twarz6, warem6, warta6, warte6, warzy6, watra6, wezyr6, wrzep6, wyraz6, wyrze6, zalew6, zawal6, zerwy6, zlewa6, zrywa6, zwala6, zwale6, warza5, warze5, zawre5, zerwa5,

4 literowe słowa:

płyt9, lały8, łamy8, łapy8, łaty8, małp8, mały8, myła8, pały8, płat8, płem8, pływ8, tlał8, tłem8, tyła8, wmył8, złym8, zmył8, alpy7, alty7, amyl7, etyl7, lała7, lamp7, lamy7, laty7, lazł7, lept7, lepy7, łapa7, łata7, ławy7, mała7, małe7, mapy7, marł7, maty7, mety7, myta7, myte7, palm7, palt7, pała7, parł7, paty7, pelt7, pety7, plam7, play7, pław7, płaz7, prał7, prym7, pyle7, pyta7, ryła7, rytm7, tamy7, tarł7, temp7, trał7, tryl7, trym7, tryp7, twym7, tyla7, tyle7, typa7, tyrp7, wały7, wlał7, włam7, wrył7, wyła7, zlał7, złam7, złap7, złem7, zmyl7, zrył7, alpa6, alta6, apel6, apla6, aple6, aryl6, atem6, azyl6, azym6, etap6, lama6, lapa6, lary6, lata6, lawy6, lepr6, lewy6, lezy6, lwem6, ława6, ławr6, łzaw6, malw6, mapa6, mary6, mata6, mate6, maya6, maye6, mela6, mery6, meta6, metr6, mewy6, mlew6, pala6, pale6, part6, pary6, pata6, pela6, perl6, perm6, pert6, pery6, peta6, plew6, plwa6, pryz6, przy6, pyra6, pyza6, ramp6, ramy6, rapt6, rapy6, raty6, remy6, repy6, rety6, rwał6, ryle6, ryta6, ryte6, tael6, tale6, tama6, tary6, team6, term6, terp6, tery6, tezy6, tmez6, tram6, trap6, trel6, trem6, trep6, trzy6, tyra6, wała6, wamp6, waty6, wety6, wlep6, właz6, wtem6, yale6, zety6, zlep6, zmyw6, zryp6, zwał6, arat5, arem5, atar5, awal5, earl5, lara5, larw5, lawa5, lewa5, leza5, maar5, mara5, marz5, mera5, mewa5, mrze5, para5, parz5, pera5, perz5, praw5, praz5, prze5, rama5, rapa5, rata5, razy5, real5, rema5, repa5, rewy5, ryza5, rzep5, tara5, tera5, teza5, traw5, trwa5, trza5, trze5, wala5, wale5, wart5, wary5, wata5, watr5, wazy5, werp5, weta5, wrap5, wyra5, wyza5, zeta5, zewy5, zlew5, zryw5, zwal5, zwem5, arze4, raza4, rewa4, wara4, warz4, waza4, wraz4, wrze4, zera4, zerw4,

3 literowe słowa:

łyp7, mył7, pył7, tył7, lał6, łam6, łap6, łat6, łzy6, myl6, myt6, pał6, peł6, pła6, pyl6, pyt6, rył6, teł6, tła6, tym6, typ6, wył6, zły6, alp5, alt5, aty5, ety5, lam5, lat5, lep5, lwy5, ław5, łez5, łza5, map5, mat5, may5, mel5, met5, pal5, pat5, pel5, pet5, ple5, pyr5, pyz5, rym5, ryp5, ryt5, tal5, tam5, tle5, try5, wał5, yam5, zeł5, zła5, złe5, ala4, ale4, ary4, ata4, ate4, ery4, eta4, ewy4, ezy4, lar4, law4, lew4, lez4, lwa4, maa4, mar4, mer4, mew4, par4, paw4, per4, ram4, rap4, rat4, rem4, rep4, ret4, rwy4, ryz4, tar4, ter4, tez4, tra4, twa4, twe4, wal4, wam4, wat4, wet4, wte4, wyr4, wyz4, zet4, zwy4, aaa3, ara3, era3, ewa3, eza3, raz3, rea3, rew3, rwa3, war3, waz3, wre3, zer3, zew3,

2 literowe słowa:

4, my4, ty4, al3, am3, at3, el3, em3, et3, la3, ma3, me3, pa3, pe3, ta3, te3, wy3, aa2, ar2, er2, ew2, ez2, re2, we2, za2, ze2,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZELATYWAŁAM

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZELATYWAŁAM to

przelatywałam

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

przelatywała

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa PRZELATYWAŁAM

Ze słowa PRZELATYWAŁAM nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZELATYWAŁAM - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZELATYWAŁAM to

przelatywałam

. 20 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

przytlewałam

. wartość punktowa tego słowa to: 19

Informacje szczegółowe o słowie PRZELATYWAŁAM

Samogłoski

Ilość samogłosek: 5

Występujące samogłoski: A, A, A, E, Y

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 8

Występujące spółgłoski: L, M, P, R, T, W, Z, Ł

Litery

Ilość wszystkich liter: 13

Litery w słowie PRZELATYWAŁAM w kolejności alfabetycznej: A, A, A, E, L, M, P, R, T, W, Y, Z, Ł

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ł, Z, Y, W, T, R, P, M, L, E, A, A, A


Jak prawidłowo wymawiać słowo PRZELATYWAŁAMAnaliza liter - słowo PRZELATYWAŁAM

Słowo PRZELATYWAŁAM po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, E, L, Ł, M, P, R, T, W, Y, Z . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie PRZELATYWAŁAM

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 59
4 271
5 732
6 1805
7 3516
8 5407
9 7531
10 9234
11 9715
12 9145
13 7672
14 6185
15 4643

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się literę A

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 83
4 879
5 3140
6 6566
7 12471
8 19154
9 26059
10 31032
11 32614
12 32051
13 29784
14 25122
15 19028

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów
0 891858
1 1261627
2 691472
3 167614
4 17526
5 727
6 15

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera E w słowie PRZELATYWAŁAM

Wyrazy na literę E

Ilość liter Ilość słów
2 16
3 48
4 144
5 301
6 770
7 1599
8 2507
9 3546
10 4159
11 4574
12 4567
13 3835
14 3074
15 2312

Rozkład wyrazów na literę E

2 Ilość słów
16
3 Ilość słów
48
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
301
6 Ilość słów
770
7 Ilość słów
1599
8 Ilość słów
2507
9 Ilość słów
3546
10 Ilość słów
4159
11 Ilość słów
4574
12 Ilość słów
4567
13 Ilość słów
3835
14 Ilość słów
3074
15 Ilość słów
2312

Wyrazy kończące się literę E

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 47
4 383
5 2178
6 5958
7 13260
8 22915
9 33958
10 43678
11 48874
12 50796
13 50385
14 46122
15 39103

Rozkład wyrazów kończących się literą E

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
47
4 Ilość słów
383
5 Ilość słów
2178
6 Ilość słów
5958
7 Ilość słów
13260
8 Ilość słów
22915
9 Ilość słów
33958
10 Ilość słów
43678
11 Ilość słów
48874
12 Ilość słów
50796
13 Ilość słów
50385
14 Ilość słów
46122
15 Ilość słów
39103

Wystąpienia litery E w słowach polskich

Ilość wystąpień litery E Ilość słów
0 1185534
1 1213782
2 519372
3 102552
4 9303
5 293
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery E

0 Ilość słów
1185534
1 Ilość słów
1213782
2 Ilość słów
519372
3 Ilość słów
102552
4 Ilość słów
9303
5 Ilość słów
293
6 Ilość słów
3

Litera L w słowie PRZELATYWAŁAM

Wyrazy na literę L

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 81
4 372
5 1029
6 1862
7 3107
8 4576
9 5373
10 5524
11 4935
12 3750
13 2735
14 1819
15 1114

Rozkład wyrazów na literę L

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
81
4 Ilość słów
372
5 Ilość słów
1029
6 Ilość słów
1862
7 Ilość słów
3107
8 Ilość słów
4576
9 Ilość słów
5373
10 Ilość słów
5524
11 Ilość słów
4935
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
2735
14 Ilość słów
1819
15 Ilość słów
1114

Wyrazy kończące się literę L

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 63
4 146
5 387
6 485
7 386
8 352
9 219
10 153
11 85
12 44
13 23
14 12
15 5

Rozkład wyrazów kończących się literą L

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
146
5 Ilość słów
387
6 Ilość słów
485
7 Ilość słów
386
8 Ilość słów
352
9 Ilość słów
219
10 Ilość słów
153
11 Ilość słów
85
12 Ilość słów
44
13 Ilość słów
23
14 Ilość słów
12
15 Ilość słów
5

Wystąpienia litery L w słowach polskich

Ilość wystąpień litery L Ilość słów
0 2260431
1 725030
2 44309
3 1039
4 30

Rozkład słow według wystąpień litery L

0 Ilość słów
2260431
1 Ilość słów
725030
2 Ilość słów
44309
3 Ilość słów
1039
4 Ilość słów
30

Litera Ł w słowie PRZELATYWAŁAM

Wyrazy na literę Ł

Ilość liter Ilość słów
3 53
4 170
5 534
6 893
7 1302
8 1885
9 1886
10 1823
11 1508
12 1047
13 675
14 446
15 197

Rozkład wyrazów na literę Ł

3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
170
5 Ilość słów
534
6 Ilość słów
893
7 Ilość słów
1302
8 Ilość słów
1885
9 Ilość słów
1886
10 Ilość słów
1823
11 Ilość słów
1508
12 Ilość słów
1047
13 Ilość słów
675
14 Ilość słów
446
15 Ilość słów
197

Wyrazy kończące się literę Ł

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 164
5 643
6 1612
7 2989
8 4199
9 4384
10 3837
11 2986
12 2058
13 1251
14 720
15 357

Rozkład wyrazów kończących się literą Ł

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
164
5 Ilość słów
643
6 Ilość słów
1612
7 Ilość słów
2989
8 Ilość słów
4199
9 Ilość słów
4384
10 Ilość słów
3837
11 Ilość słów
2986
12 Ilość słów
2058
13 Ilość słów
1251
14 Ilość słów
720
15 Ilość słów
357

Wystąpienia litery Ł w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ł Ilość słów
0 2353633
1 632476
2 44690
3 40

Rozkład słow według wystąpień litery Ł

0 Ilość słów
2353633
1 Ilość słów
632476
2 Ilość słów
44690
3 Ilość słów
40

Litera M w słowie PRZELATYWAŁAM

Wyrazy na literę M

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 91
4 475
5 1636
6 3241
7 6001
8 8521
9 10998
10 11993
11 11821
12 10362
13 8522
14 6774
15 4904

Rozkład wyrazów na literę M

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
91
4 Ilość słów
475
5 Ilość słów
1636
6 Ilość słów
3241
7 Ilość słów
6001
8 Ilość słów
8521
9 Ilość słów
10998
10 Ilość słów
11993
11 Ilość słów
11821
12 Ilość słów
10362
13 Ilość słów
8522
14 Ilość słów
6774
15 Ilość słów
4904

Wyrazy kończące się literę M

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 69
4 245
5 1815
6 5832
7 12101
8 22179
9 33408
10 46213
11 55109
12 57373
13 55180
14 50308
15 41563

Rozkład wyrazów kończących się literą M

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
69
4 Ilość słów
245
5 Ilość słów
1815
6 Ilość słów
5832
7 Ilość słów
12101
8 Ilość słów
22179
9 Ilość słów
33408
10 Ilość słów
46213
11 Ilość słów
55109
12 Ilość słów
57373
13 Ilość słów
55180
14 Ilość słów
50308
15 Ilość słów
41563

Wystąpienia litery M w słowach polskich

Ilość wystąpień litery M Ilość słów
0 1866623
1 1022295
2 136350
3 5377
4 187
5 7

Rozkład słow według wystąpień litery M

0 Ilość słów
1866623
1 Ilość słów
1022295
2 Ilość słów
136350
3 Ilość słów
5377
4 Ilość słów
187
5 Ilość słów
7

Litera P w słowie PRZELATYWAŁAM

Wyrazy na literę P

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 520
5 2138
6 5258
7 11921
8 22437
9 37591
10 54348
11 68418
12 74169
13 69747
14 57138
15 42331

Rozkład wyrazów na literę P

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
520
5 Ilość słów
2138
6 Ilość słów
5258
7 Ilość słów
11921
8 Ilość słów
22437
9 Ilość słów
37591
10 Ilość słów
54348
11 Ilość słów
68418
12 Ilość słów
74169
13 Ilość słów
69747
14 Ilość słów
57138
15 Ilość słów
42331

Wyrazy kończące się literę P

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 54
4 150
5 188
6 146
7 140
8 125
9 89
10 51
11 36
12 12
13 8
14 7
15 2

Rozkład wyrazów kończących się literą P

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
54
4 Ilość słów
150
5 Ilość słów
188
6 Ilość słów
146
7 Ilość słów
140
8 Ilość słów
125
9 Ilość słów
89
10 Ilość słów
51
11 Ilość słów
36
12 Ilość słów
12
13 Ilość słów
8
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
2

Wystąpienia litery P w słowach polskich

Ilość wystąpień litery P Ilość słów
0 2105628
1 828748
2 94230
3 2233

Rozkład słow według wystąpień litery P

0 Ilość słów
2105628
1 Ilość słów
828748
2 Ilość słów
94230
3 Ilość słów
2233

Litera R w słowie PRZELATYWAŁAM

Wyrazy na literę R

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 88
4 382
5 1233
6 2395
7 4650
8 7669
9 11295
10 14862
11 17854
12 18503
13 17340
14 14276
15 10597

Rozkład wyrazów na literę R

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
88
4 Ilość słów
382
5 Ilość słów
1233
6 Ilość słów
2395
7 Ilość słów
4650
8 Ilość słów
7669
9 Ilość słów
11295
10 Ilość słów
14862
11 Ilość słów
17854
12 Ilość słów
18503
13 Ilość słów
17340
14 Ilość słów
14276
15 Ilość słów
10597

Wyrazy kończące się literę R

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 84
4 185
5 472
6 655
7 577
8 609
9 549
10 481
11 318
12 216
13 150
14 81
15 51

Rozkład wyrazów kończących się literą R

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
84
4 Ilość słów
185
5 Ilość słów
472
6 Ilość słów
655
7 Ilość słów
577
8 Ilość słów
609
9 Ilość słów
549
10 Ilość słów
481
11 Ilość słów
318
12 Ilość słów
216
13 Ilość słów
150
14 Ilość słów
81
15 Ilość słów
51

Wystąpienia litery R w słowach polskich

Ilość wystąpień litery R Ilość słów
0 1686394
1 1192485
2 147933
3 3988
4 39

Rozkład słow według wystąpień litery R

0 Ilość słów
1686394
1 Ilość słów
1192485
2 Ilość słów
147933
3 Ilość słów
3988
4 Ilość słów
39

Litera T w słowie PRZELATYWAŁAM

Wyrazy na literę T

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 86
4 387
5 1293
6 2714
7 4734
8 6971
9 8860
10 9619
11 9379
12 7798
13 6410
14 4940
15 3627

Rozkład wyrazów na literę T

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
86
4 Ilość słów
387
5 Ilość słów
1293
6 Ilość słów
2714
7 Ilość słów
4734
8 Ilość słów
6971
9 Ilość słów
8860
10 Ilość słów
9619
11 Ilość słów
9379
12 Ilość słów
7798
13 Ilość słów
6410
14 Ilość słów
4940
15 Ilość słów
3627

Wyrazy kończące się literę T

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 82
4 249
5 571
6 783
7 842
8 820
9 610
10 416
11 246
12 110
13 74
14 34
15 13

Rozkład wyrazów kończących się literą T

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
82
4 Ilość słów
249
5 Ilość słów
571
6 Ilość słów
783
7 Ilość słów
842
8 Ilość słów
820
9 Ilość słów
610
10 Ilość słów
416
11 Ilość słów
246
12 Ilość słów
110
13 Ilość słów
74
14 Ilość słów
34
15 Ilość słów
13

Wystąpienia litery T w słowach polskich

Ilość wystąpień litery T Ilość słów
0 2187191
1 758863
2 80773
3 3931
4 81

Rozkład słow według wystąpień litery T

0 Ilość słów
2187191
1 Ilość słów
758863
2 Ilość słów
80773
3 Ilość słów
3931
4 Ilość słów
81

Litera W w słowie PRZELATYWAŁAM

Wyrazy na literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 66
4 412
5 1749
6 4393
7 9840
8 17451
9 26074
10 32232
11 34524
12 32073
13 26459
14 20075
15 14361

Rozkład wyrazów na literę W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
66
4 Ilość słów
412
5 Ilość słów
1749
6 Ilość słów
4393
7 Ilość słów
9840
8 Ilość słów
17451
9 Ilość słów
26074
10 Ilość słów
32232
11 Ilość słów
34524
12 Ilość słów
32073
13 Ilość słów
26459
14 Ilość słów
20075
15 Ilość słów
14361

Wyrazy kończące się literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 28
4 134
5 753
6 1832
7 3271
8 5079
9 5766
10 6077
11 5378
12 3738
13 2593
14 1649
15 1019

Rozkład wyrazów kończących się literą W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
28
4 Ilość słów
134
5 Ilość słów
753
6 Ilość słów
1832
7 Ilość słów
3271
8 Ilość słów
5079
9 Ilość słów
5766
10 Ilość słów
6077
11 Ilość słów
5378
12 Ilość słów
3738
13 Ilość słów
2593
14 Ilość słów
1649
15 Ilość słów
1019

Wystąpienia litery W w słowach polskich

Ilość wystąpień litery W Ilość słów
0 1684393
1 1133664
2 196654
3 15489
4 637
5 2

Rozkład słow według wystąpień litery W

0 Ilość słów
1684393
1 Ilość słów
1133664
2 Ilość słów
196654
3 Ilość słów
15489
4 Ilość słów
637
5 Ilość słów
2

Litera Y w słowie PRZELATYWAŁAM

Wyrazy na literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 4
4 13
5 31
6 39
7 52
8 51
9 29
10 18
11 4
12 7
13 1
14 2

Rozkład wyrazów na literę Y

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
4
4 Ilość słów
13
5 Ilość słów
31
6 Ilość słów
39
7 Ilość słów
52
8 Ilość słów
51
9 Ilość słów
29
10 Ilość słów
18
11 Ilość słów
4
12 Ilość słów
7
13 Ilość słów
1
14 Ilość słów
2

Wyrazy kończące się literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 56
4 699
5 2475
6 6156
7 13195
8 24197
9 39124
10 52808
11 62065
12 64281
13 59940
14 51113
15 39412

Rozkład wyrazów kończących się literą Y

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
56
4 Ilość słów
699
5 Ilość słów
2475
6 Ilość słów
6156
7 Ilość słów
13195
8 Ilość słów
24197
9 Ilość słów
39124
10 Ilość słów
52808
11 Ilość słów
62065
12 Ilość słów
64281
13 Ilość słów
59940
14 Ilość słów
51113
15 Ilość słów
39412

Wystąpienia litery Y w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Y Ilość słów
0 1706682
1 1010985
2 261517
3 45785
4 5529
5 336
6 5

Rozkład słow według wystąpień litery Y

0 Ilość słów
1706682
1 Ilość słów
1010985
2 Ilość słów
261517
3 Ilość słów
45785
4 Ilość słów
5529
5 Ilość słów
336
6 Ilość słów
5

Litera Z w słowie PRZELATYWAŁAM

Wyrazy na literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 293
5 1329
6 3836
7 8941
8 16055
9 24393
10 30950
11 33707
12 32332
13 27469
14 21764
15 16221

Rozkład wyrazów na literę Z

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
293
5 Ilość słów
1329
6 Ilość słów
3836
7 Ilość słów
8941
8 Ilość słów
16055
9 Ilość słów
24393
10 Ilość słów
30950
11 Ilość słów
33707
12 Ilość słów
32332
13 Ilość słów
27469
14 Ilość słów
21764
15 Ilość słów
16221

Wyrazy kończące się literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 46
4 188
5 418
6 988
7 1969
8 3417
9 4970
10 5198
11 4578
12 3471
13 2339
14 1457
15 846

Rozkład wyrazów kończących się literą Z

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
46
4 Ilość słów
188
5 Ilość słów
418
6 Ilość słów
988
7 Ilość słów
1969
8 Ilość słów
3417
9 Ilość słów
4970
10 Ilość słów
5198
11 Ilość słów
4578
12 Ilość słów
3471
13 Ilość słów
2339
14 Ilość słów
1457
15 Ilość słów
846

Wystąpienia litery Z w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Z Ilość słów
0 1721858
1 1049916
2 234263
3 23430
4 1302
5 69
6 1

Rozkład słow według wystąpień litery Z

0 Ilość słów
1721858
1 Ilość słów
1049916
2 Ilość słów
234263
3 Ilość słów
23430
4 Ilość słów
1302
5 Ilość słów
69
6 Ilość słów
1

Ilość liter w słowie PRZELATYWAŁAM: 13

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 13 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 13 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 7672
B 6818
C 5847
D 13642
E 3835
F 3840
G 4265
H 3176
I 3235
J 1939
K 13467
L 2735
M 8522
N 132805
O 20161
P 69747
R 17340
S 20413
T 6410
U 9626
W 26459
Y 1
Z 27469
Ó 17
Ć 154
Ł 675
Ś 1320
Ź 34
Ż 724

13 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
7672
B Ilość słów
6818
C Ilość słów
5847
D Ilość słów
13642
E Ilość słów
3835
F Ilość słów
3840
G Ilość słów
4265
H Ilość słów
3176
I Ilość słów
3235
J Ilość słów
1939
K Ilość słów
13467
L Ilość słów
2735
M Ilość słów
8522
N Ilość słów
132805
O Ilość słów
20161
P Ilość słów
69747
R Ilość słów
17340
S Ilość słów
20413
T Ilość słów
6410
U Ilość słów
9626
W Ilość słów
26459
Y Ilość słów
1
Z Ilość słów
27469
Ó Ilość słów
17
Ć Ilość słów
154
Ł Ilość słów
675
Ś Ilość słów
1320
Ź Ilość słów
34
Ż Ilość słów
724

Zestawienie słow 13 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 29784
B 3
C 1100
D 30
E 50385
F 18
G 37
H 30684
I 53558
J 19603
K 822
L 23
M 55180
N 347
O 24839
P 8
R 150
S 29
T 74
U 25538
W 2593
Y 59940
Z 2339
Ą 22115
Ć 3076
Ę 2527
Ł 1251
Ń 5138
Ś 13917
Ź 2
Ż 7238

13 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
29784
B Ilość słów
3
C Ilość słów
1100
D Ilość słów
30
E Ilość słów
50385
F Ilość słów
18
G Ilość słów
37
H Ilość słów
30684
I Ilość słów
53558
J Ilość słów
19603
K Ilość słów
822
L Ilość słów
23
M Ilość słów
55180
N Ilość słów
347
O Ilość słów
24839
P Ilość słów
8
R Ilość słów
150
S Ilość słów
29
T Ilość słów
74
U Ilość słów
25538
W Ilość słów
2593
Y Ilość słów
59940
Z Ilość słów
2339
Ą Ilość słów
22115
Ć Ilość słów
3076
Ę Ilość słów
2527
Ł Ilość słów
1251
Ń Ilość słów
5138
Ś Ilość słów
13917
Ź Ilość słów
2
Ż Ilość słów
7238

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa PRZELATYWAŁAM

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu PRZELATYWAŁAM - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty