Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZEKWASZAJMYŻ

Z liter PRZEKWASZAJMYŻ można ułożyć aż 2472 wyrazów - Sprawdź jakie!

14 literowe słowa:

przekwaszajmyż24,

13 literowe słowa:

przekwaszajmy19,

12 literowe słowa:

przekwaszamy16,

11 literowe słowa:

przeważajmy20, wpraszajmyż20, wyparskajże20, wysmarkajże20, zaperzajmyż20, zapeszajmyż20, zapryskajże20, zarzekajmyż20, zespawajmyż20, przewyższaj19, wypraszajże19, przewyższam18, przezwajamy16, przekwaszaj15, przekwaszam14,

10 literowe słowa:

parskajmyż20, praskajmyż20, jaskrawmyż19, parszejmyż19, przejawmyż19, przysmażaj19, skrawajmyż19, sparzajmyż19, szperajmyż19, wpryskajże19, zaprzejmyż19, zrzekajmyż19, przesmażaj18, skaprawmyż18, szarzejmyż18, wykaszajże18, wymarzajże18, wyparzajże18, zakrywajże18, zaskrzyjże18, zraszajmyż18, przeważamy17, przykażesz17, wpraszajże17, zakrzewmyż17, zaskrzypże17, zasrywajże17, zaszywajże17, przeważysz16, przewyższa16, przeżywasz16, przeważasz15, przyswajam15, wpraszajmy15, zaperzajmy15, zapeszajmy15, zarzekajmy15, zespawajmy15, przemykasz14, przeszywaj14, przezwajam14, przemakasz13, przemywasz13, przeszywam13, przekwasza12,

9 literowe słowa:

parkajmyż19, pejzażyka18, pryskajże18, sarkajmyż18, spawajmyż18, wymakajże18, zamykajże18, zerkajmyż18, parskajże17, praskajże17, przekażmy17, przeżywaj17, rzezajmyż17, skrywajże17, skrzepmyż17, smarkajże17, wypasajże17, wyskarżaj17, zajarzmyż17, zamrzyjże17, zamszyjże17, zaprzyjże17, zasrajmyż17, zażerajmy17, zesrajmyż17, jaskrawże16, krzeszmyż16, przesmaży16, przeważaj16, przeważmy16, przewyżka16, przeżywam16, przysmaża16, skrawajże16, skwarzmyż16, sparzajże16, wmarzajże16, wszamajże16, wyskarżam16, zakaszmyż16, zaparzmyż16, zapaszmyż16, zaperzmyż16, zapeszmyż16, zaprawmyż16, zarywajże16, zaskarżmy16, zawrzyjże16, zawszyjże16, zszamajże16, zszarpmyż16, zszywajże16, parskajmy15, praskajmy15, przemykaj15, przesmaża15, przeważam15, przewyższ15, skaprawże15, wymrażasz15, wyprażasz15, wyszarpże15, zakrzywże15, zaprażysz15, zraszajże15, jaskrawmy14, jaskrawym14, parszejmy14, przejawmy14, przemakaj14, przemywaj14, skrawajmy14, sparzajmy14, szperajmy14, wyparskaj14, wysmarkaj14, wyżarzasz14, zapryskaj14, zaprzejmy14, zarżawszy14, zespajamy14, zrzekajmy14, krzepszym13, parkwayem13, parszywej13, perswazyj13, przemyska13, przezywaj13, przykazem13, przyswaja13, skaprawmy13, szarzejmy13, wykrajesz13, wykrzesaj13, wyparskam13, wypraszaj13, wyszperaj13, zakryjesz13, zapryskam13, zraszajmy13, paskarzem12, perswazja12, przezwaja12, przezywam12, wpraszamy12, wykrzesam12, wypraszam12, wyszarzej12, wyszperam12, zakaszemy12, zakrzewmy12, zapaszemy12, zaperzamy12, zapeszamy12, zarzekamy12, zaszemraj12, zespawamy12, zjarawszy12, karwaszem11, maszkarze11, przeszywa11, wymarzasz11, wyparzasz11, wyrzekasz11, zakrywasz11, zaprawszy11, zeprawszy11, zszywarek11, zszywarka11, rzezawska10, warzeszka10,

8 literowe słowa:

karajmyż17, parajmyż17, pasajmyż17, pejzażyk17, przejmyż17, przyjmże17, psykajże17, pyrkajże17, skażajmy17, skrajmyż17, smykajże17, wkrajmyż17, wmykajże17, zmykajże17, krzepmyż16, parkajże16, skrzyjże16, smyrajże16, wrażajmy16, wykrajże16, wymrażaj16, wyprażaj16, wysmażaj16, wżerajmy16, zakapmyż16, zakryjże16, zmywajże16, zrażajmy16, zważajmy16, zyskajże16, zżerajmy16, amperaży15, krzewmyż15, przykaże15, przysmaż15, sarkajże15, skarzmyż15, skrewmyż15, skrzypże15, sparzmyż15, spawajże15, sprawmyż15, szamajże15, szarpmyż15, wrzepmyż15, wskażemy15, wykarmże15, wyprażam15, wysmażek15, wysmażka15, wysrajże15, wyżarzaj15, zakażemy15, zaprażmy15, zasapmyż15, zaszyjże15, zażyjesz15, zrywajże15, zwyższaj15, masażery14, parkajmy14, paryżewa14, pasażery14, przesmaż14, przeważy14, przeżywa14, repasaży14, skrzywże14, swarzmyż14, szerzmyż14, wykażesz14, wymarzże14, wymażesz14, wyparzże14, wypaszże14, wyskarża14, wyżarzak14, wyżarzam14, zajarzże14, zakarmże14, zaprażek14, zaskarży14, zasmażek14, zasrajże14, zażeramy14, zwarzmyż14, zwyższam14, apraksyj13, maryjska13, pakajsem13, paryjska13, przeważa13, sarkajmy13, skrajemy13, skwarzże13, spawajmy13, sprzyjam13, wkrajemy13, wpryskaj13, wyrażasz13, wyżerasz13, zakaszże13, zakażesz13, zamarzże13, zamażesz13, zaparzże13, zapaszże13, zaprawże13, zaważysz13, zawyżasz13, zażywasz13, zerkajmy13, zszarpże13, apraksje12, jarzemka12, jaskrawy12, jerzyska12, kajzerzy12, kampeszy12, kaprawej12, kaprawym12, kaprysem12, kasjerzy12, pakamery12, parskamy12, praskamy12, prykazem12, przejawy12, przemyka12, przesmyk12, przeszyj12, przyjesz12, przysmak12, ryjewska12, rzezajmy12, skrzepmy12, skrzypem12, spajarek12, wesprzyj12, wpryskam12, wykaszaj12, wymajasz12, wymarzaj12, wyparzaj12, wyrzekaj12, zajarzmy12, zakrywaj12, zaskrzyj12, zasrajmy12, zażerasz12, zespajam12, zesrajmy12, jaskrawe11, krzepszy11, krzeszmy11, maszkary11, myszarek11, myszarka11, pakarzem11, parkwaye11, paskarzy11, prawszej11, prawszym11, przekazy11, przemaka11, przemywa11, sarkazmy11, skarzemy11, skrawamy11, skwarzmy11, spamerzy11, sparzamy11, szperamy11, wejrzysz11, wkrajesz11, wpraszaj11, wyjarasz11, wykaszam11, wymakasz11, wyparska11, wyparzam11, wyprasek11, wypraska11, wyrajasz11, wyrzekam11, wyrzezaj11, wysmarka11, zakaszmy11, zakrywam11, zakrzepy11, zamykasz11, zaparzmy11, zapaszmy11, zaperzaj11, zaperzmy11, zapeszaj11, zapeszmy11, zaprawmy11, zapryska11, zaprzemy11, zaryjesz11, zarzekaj11, zaskrzyp11, zasrywaj11, zaszywaj11, zawyjesz11, zespawaj11, zesrywaj11, zeszywaj11, zmywarek11, zmywarka11, zrzekamy11, zszarpmy11, aszaryzm10, karwaszy10, kazawszy10, krzepsza10, kwasarem10, kwazarem10, marszawy10, masakrze10, maskarze10, maszerzy10, parszywa10, parszywe10, paskarze10, przezywa10, przyszew10, przyszwa10, spawarek10, spywarze10, szarawej10, szarawym10, szarmezy10, wezyrska10, wpraszam10, wykrzesa10, wykrzesz10, wymarsze10, wymrzesz10, wyprasza10, wyprzesz10, wyrzezam10, wyszpera10, zakwasem10, zapaszek10, zaperzam10, zapeszam10, zaprasek10, zaprawek10, zarzekam10, zasrywam10, zaszywam10, zawrzemy10, zawrzyka10, zespawam10, zesrywam10, zeszywam10, zraszamy10, karwasze9, kwasarze9, kwazarze9, szarawek9, szarmeza9, wmarzasz9, wszarzem9, zarywasz9, zaszemra9, zaszewka9,

7 literowe słowa:

akajmyż16, krajmyż16, pykajże16, jarzmyż15, kwapmyż15, mrzyjże15, mszyjże15, pejzaży15, przeżyj15, przyjże15, rypajże15, skryjże15, srajmyż15, sykajże15, wymajże15, zjawmyż15, zjeżamy15, żerajmy15, jeżarka14, karajże14, karzmyż14, kaszmyż14, krewmyż14, krzyżem14, krzyżma14, parajże14, parzmyż14, pasajże14, perzmyż14, peszmyż14, prawmyż14, prymaże14, przykaż14, ryżawej14, skarżmy14, skażamy14, skażemy14, skrajże14, wkrajże14, wrzyjże14, wskażmy14, wszyjże14, wykapże14, wyrażaj14, wyżeraj14, wyższej14, wżyjesz14, zakażmy14, zaryjże14, zawyjże14, zawyżaj14, zażywaj14, zjeżysz14, zszyjże14, zżyjesz14, żywszej14, amperaż13, arymaże13, krzywże13, paryżew13, pasażem13, prażysz13, przekaż13, przeżyw13, skarmże13, warzmyż13, wrażamy13, wymraża13, wypraża13, wyrażam13, wysapże13, wyskarż13, wysmaża13, wyżarem13, wyżeram13, wyżerka13, wżeramy13, zakapże13, zapraży13, zarypże13, zasmaży13, zasypże13, zaważmy13, zawyżam13, zażeraj13, zażremy13, zażywam13, zażywek13, zażywka13, zjeżasz13, zrażamy13, zważamy13, zżarzmy13, zżeramy13, zżymasz13, kajprem12, karajmy12, krajemy12, masażer12, pakajsy12, parajmy12, pasajmy12, pasażer12, pasyjek12, pasyjka12, praksyj12, pryskaj12, przejmy12, przemyj12, przeważ12, przyjem12, repasaż12, skarzże12, skrajmy12, spajamy12, sparzże12, sprawże12, syjamek12, syjamka12, szarpże12, wkrajmy12, wpajamy12, wszakże12, wszamże12, wymakaj12, wyżarza12, wyżarze12, wyżresz12, zamykaj12, zarżysz12, zasapże12, zaskarż12, zażeram12, zmażesz12, zważysz12, zwyższa12, zżywasz12, żarzysz12, ajaksem11, ampeksy11, aryjska11, aspazyj11, jaskrem11, jasyrem11, jaszmak11, jerzyka11, kajprze11, kajzery11, kampery11, karazyj11, kasjery11, kryjesz11, krzepmy11, krzywej11, parkamy11, parskaj11, praksja11, praksje11, praskaj11, pryskam11, przejma11, seryjka11, skrajem11, skrywaj11, smarkaj11, sprajem11, sprzyja11, swarzże11, weprzyj11, wmyjesz11, wrażasz11, wyjaram11, wykraje11, wypasaj11, wyprzej11, wyrajam11, wyrajem11, wżerasz11, zakapmy11, zakryje11, zamrzyj11, zamszyj11, zaprzyj11, zażresz11, zemrzyj11, zjaramy11, zmyjesz11, zrażasz11, zwarzże11, zważasz11, zżerasz11, ajwarem10, aspazje10, awersyj10, jarzysz10, jaskraw10, jaskrze10, jasyrze10, kajzera10, kamaszy10, kampera10, kampesz10, kaparem10, kaprawy10, karazje10, karzemy10, kasjera10, kaszemy10, kazarmy10, krajesz10, krzewmy10, masakry10, maskary10, merzyka10, pakamer10, pakarzy10, pakerzy10, parkway10, parskam10, parsyzm10, parszej10, paryska10, pasemka10, paskary10, permska10, praskam10, prazemy10, prymasa10, przejaw10, przykaz10, pyrkasz10, rzemyka10, rzymska10, sajerzy10, sarajem10, sarkamy10, skarzmy10, skrawaj10, skrewmy10, skrywam10, skrzepy10, spamery10, sparzaj10, sparzmy10, spawamy10, sprawmy10, sprayem10, szajrem10, szarpmy10, szemraj10, szkarpy10, szmeraj10, szperaj10, szpyrek10, szpyrka10, szyprem10, wmarzaj10, wmykasz10, wpajasz10, wpryska10, wryjesz10, wrzepmy10, wszamaj10, wykazem10, wyparek10, wyparka10, wypasam10, wypasem10, wysepka10, zajarzy10, zajawek10, zaprzej10, zarywaj10, zasapmy10, zasypek10, zasypem10, zasypka10, zaszyje10, zawrzyj10, zawszyj10, zerkamy10, zespaja10, zewrzyj10, zmykasz10, zmywaka10, zryjesz10, zrzekaj10, zszamaj10, zszywaj10, ajwarze9, apaszek9, apaszem9, apreska9, askarem9, askarzy9, asmarek9, aszramy9, awersja9, kamasze9, kaparze9, kaprawe9, kasarem9, kawasem9, kwasary9, kwazary9, marasek9, marysze9, marzysz9, masarek9, masarzy9, maswerk9, maszery9, maszkar9, pakarze9, paraszy9, parkasz9, parseka9, parzysz9, paserka9, paserzy9, paskarz9, perzysz9, prawszy9, przekaz9, przyszw9, rzezamy9, sajerza9, samarek9, saperka9, saperzy9, sarkazm9, sezamka9, skapraw9, skrawam9, skrawem9, skwarem9, skwarzy9, spamera9, sparzam9, sprawek9, sprawka9, spyware9, swarzmy9, symarze9, szajrze9, szarpak9, szarzej9, szerzmy9, szkarpa9, szparek9, szparka9, szperam9, szperka9, szyprze9, wskazem9, wykasza9, wymarsz9, wymarza9, wyparza9, wypasze9, wyrazem9, wyrzeka9, wyszarp9, yamasze9, zakazem9, zakresy9, zakrywa9, zakrzep9, zakrzyw9, zakwasy9, zamarzy9, zamszak9, zaparzy9, zapasek9, zapasem9, zaperzy9, zapeszy9, zaprawy9, zarysem9, zarywam9, zaskrzy9, zasramy9, zawrzyk9, zesramy9, zjarasz9, zmywasz9, zraszaj9, zrywaka9, zrzekam9, zszywam9, zszywek9, zszywka9, zwarzmy9, apsarze8, askarze8, azerska8, karwasz8, karzesz8, kasarze8, marszaw8, masarze8, maszera8, mazarze8, mszarze8, parasze8, prawsza8, prawsze8, rzezaka8, samarze8, skwarze8, szarawy8, szarmez8, szparze8, wareska8, warzysz8, werszka8, wmarsze8, wprasza8, wszarzy8, wyrzeza8, zakasze8, zakrzew8, zapasze8, zaperza8, zapesza8, zarazek8, zarazem8, zarzeka8, zasrywa8, zaszywa8, zerkasz8, zespawa8, zesrywa8, zeszywa8, zraszam8, zrywasz8, szarawe7, wszarza7, wszarze7,

6 literowe słowa:

jawmyż14, jeżyka14, kapmyż14, kryjże14, rajmyż14, rżyjem14, wmyjże14, zjeżmy14, zmyjże14, zżymaj14, akajże13, jeżaka13, jeżysz13, każemy13, krajże13, krzyżm13, pejzaż13, prażmy13, prymaż13, sapmyż13, skażaj13, skażmy13, szyjże13, weżryj13, wryjże13, zarżyj13, zażryj13, zażyje13, zeżryj13, zjeżam13, zryjże13, zżywaj13, żyjesz13, arymaż12, jarzże12, karmże12, krzyża12, krzyże12, kwapże12, masaży12, mrzeży12, mżawek12, mżawka12, pasaży12, prażak12, prażma12, rzeżmy12, rżyska12, skarży12, skażam12, srajże12, wrażaj12, wrażej12, wrażym12, wsypże12, wykaże12, wymaże12, wypraż12, wysmaż12, wżeraj12, zjawże12, zrażaj12, zrypże12, zsypże12, zważaj12, zważmy12, zwyżek12, zwyżka12, zżeraj12, zżywam12, żarzmy12, żeramy12, akajmy11, kajamy11, kajpry11, karzże11, kaszże11, każesz11, krajmy11, marzże11, masaże11, mażesz11, mrzeża11, myjaka11, parzże11, pasaże11, prawże11, przyjm11, psykaj11, pyjama11, pyrkaj11, ryżawa11, ryżawe11, rzażek11, rzażka11, smykaj11, szamże11, szarży11, warżek11, warżka11, ważysz11, wmykaj11, wrażam11, wskaże11, wyraża11, wyrzeż11, wyżarz11, wyżera11, wyższa11, wyższe11, wżeram11, zakaże11, zamaże11, zapraż11, zasmaż11, zaważy11, zawyża11, zażywa11, zmykaj11, zrażam11, zwarży11, zważam11, zwyższ11, zżarzy11, zżeram11, żarska11, żywsza11, żywsze11, ajaksy10, aryjek10, aryjka10, jakszy10, japsem10, jaramy10, jarzmy10, jaskry10, jerzyk10, kajper10, krajem10, krempy10, kwapmy10, kwasyj10, majska10, myjesz10, pakajs10, parkaj10, presyj10, prymek10, prymka10, przejm10, przyje10, psykam10, pyrkam10, sejpak10, skajem10, skjery10, skryje10, skrzyj10, smyraj10, spajak10, spajam10, srajmy10, syjama10, szarża10, szarże10, szyjek10, szyjka10, warzże10, wpajam10, wykraj10, wymaja10, zajemy10, zakryj10, zażera10, zjawmy10, zmywaj10, zwarża10, zwarże10, zyskaj10, żerasz10, ajwary9, ameryk9, ampeks9, ampery9, apeksy9, awaryj9, ewazyj9, jaksza9, jaksze9, jarska9, jarzem9, jarzma9, jaskra9, jazzem9, kajasz9, kajzer9, kamazy9, kamery9, kamper9, kapary9, kaprem9, kaprys9, kaprzy9, karzmy9, kasjer9, kaszmy9, krasej9, krasym9, krempa9, krewmy9, krzemy9, krzepy9, kwapem9, kwasja9, kwasje9, mazaje9, mazepy9, merzyk9, mrzyka9, myszek9, myszka9, pakery9, paramy9, parkam9, parzmy9, pasamy9, perzmy9, peszmy9, prawej9, prawmy9, prawym9, presja9, prykaz9, prymas9, pryska9, pryzem9, pryzma9, przemy9, pykasz9, pyreks9, rajska9, ryjesz9, rypsem9, rzemyk9, sarkaj9, skarpy9, skayem9, skraje9, skrzyp9, spawaj9, spazmy9, spermy9, spraja9, spraje9, spreja9, spyrek9, spyrka9, szajek9, szajka9, szajry9, szajzy9, szamaj9, szaryj9, szejka9, szkapy9, szmaja9, szmaje9, szypem9, wejrzy9, wersyj9, wkraje9, wsypek9, wsypem9, wsypka9, wszyje9, wyjara9, wyjesz9, wykarm9, wymaka9, wyraja9, wyraje9, wysraj9, wzajem9, zajrzy9, zamyka9, zaryje9, zaszyj9, zawyje9, zerkaj9, zeszyj9, zjaram9, zmywak9, zrywaj9, zsypem9, zszyje9, zyskam9, ampera8, apaszy8, apsary8, askary8, aszyka8, ewazja8, jarasz8, kamasz8, kamera8, kaprze8, karesy8, kasary8, kawasy8, kazarm8, krasem8, kreszy8, krysza8, krysze8, krzepa8, krzewy8, krzywa8, krzywe8, kwasem8, makrze8, marska8, marszy8, masakr8, masery8, maskar8, mazary8, mazepa8, mazery8, meszka8, mszaka8, mszary8, pakarz8, pakera8, parezy8, parsek8, parsem8, parska8, pasery8, paskar8, pasywa8, paszek8, paszka8, perska8, perszy8, prasek8, praska8, prawek8, prawem8, prawka8, prazem8, raksem8, ramszy8, rapsem8, ryksza8, ryksze8, rymesa8, rysaka8, rzepak8, rzepka8, rzezaj8, sajerz8, sajrze8, samary8, sapery8, saraje8, sarkam8, sezamy8, skarpa8, skazem8, skrawy8, skrywa8, skrzep8, skrzyw8, skwary8, skwery8, smarka8, smreka8, spamer8, sparzy8, spawam8, spawek8, spawem8, spawka8, sperka8, sperma8, sprawy8, spraya8, spraye8, swapem8, symara8, szajer8, szajra8, szajza8, szapem8, szarej8, szarmy8, szarym8, szerpy8, szkapa8, szkarp8, szmery8, szpaka8, szpary8, szramy8, szweja8, szyper8, szypra8, szyzma8, wajsze8, wakame8, warzmy8, waszej8, waszym8, wepska8, wersja8, weryzm8, wrapem8, wrzemy8, wskazy8, wykres8, wymarz8, wymrze8, wyparz8, wypasa8, wypasz8, wyprze8, wyraka8, wysram8, zajarz8, zajesz8, zakarm8, zakazy8, zamszy8, zapasy8, zasraj8, zerkam8, zesraj8, zrywak8, zrywam8, zrywek8, zrywem8, zrywka8, zymaza8, akarze7, apasze7, aszram7, awersy7, krzesz7, kwasar7, kwasze7, kwazar7, maarze7, marsza7, marsze7, masarz7, masera7, maszer7, mrzesz7, parasz7, pareza7, pasera7, persza7, przesz7, ramsza7, ramsze7, raszek7, raszka7, rawska7, reszka7, rzazem7, rzeszy7, rzezak7, rzezam7, sakrze7, sapera7, seraka7, skarze7, skrawa7, skwara7, skwarz7, smarze7, sparza7, sprawa7, swarem7, swarzy7, szarak7, szarek7, szarka7, szarzy7, szemra7, szemrz7, szerpa7, szerzy7, szewka7, szmera7, szpara7, szpera7, szrama7, szreka7, warsem7, weszka7, wezyra7, wmarsz7, wmarza7, wrzask7, wszama7, zakasz7, zakres7, zakwas7, zamarz7, zamrze7, zamsze7, zaparz7, zapasz7, zaperz7, zapesz7, zapraw7, zaprze7, zarazy7, zarywa7, zasram7, zawszy7, zesram7, zrazem7, zrzeka7, zszama7, zszarp7, zszywa7, zwarzy7, rzesza6, swarze6, wrzesz6, wszarz6, wszerz6, zawrze6, zawsze6, zrasza6,

5 literowe słowa:

jeżmy13, jeżyk13, myjże13, jakaż12, jakże12, jeżak12, każmy12, majże12, ryjże12, ryżej12, rżyja12, rżyje12, wyjże12, wyżej12, wżyje12, zażyj12, zjeży12, zżyje12, żywej12, jawże11, kapże11, krzyż11, marży11, mżysz11, prażm11, praży11, rajże11, reżym11, rypże11, ryżem11, rżysk11, smaży11, spyża11, spyże11, sypże11, ważmy11, wykaż11, wymaż11, wyżek11, wyżem11, wyżka11, zjeża11, zżyma11, żeraj11, żremy11, żyrem11, kasże10, marża10, marże10, masaż10, mrzeż10, myjak10, myjek10, myjka10, pasaż10, pyjam10, pykaj10, rzeży10, rżysz10, samaż10, sameż10, samże10, sapże10, serży10, skarż10, skaża10, skaże10, ważek10, ważka10, wraży10, wskaż10, wyżar10, wyżre10, wżery10, zakaż10, zamaż10, zarży10, zawyż10, zmaże10, zważy10, zżywa10, żarem10, żarzy10, żeram10, żyrze10, ajmak9, jamek9, jamka9, jamsy9, japsy9, jarym9, jawmy9, kajam9, kampy9, kapmy9, kasyj9, kryje9, majak9, majek9, majka9, mrzyj9, mszyj9, pajsy9, pajzy9, pasyj9, pejsy9, przyj9, pykam9, rajmy9, ryjek9, ryjem9, ryjka9, rypaj9, sejmy9, serża9, skryj9, syjam9, sykaj9, szarż9, wmyje9, wraża9, wraże9, wyjem9, wymaj9, wżera9, zajmy9, zaważ9, zażre9, zjemy9, zmyje9, zraża9, zwarż9, zważa9, zżarz9, zżera9, żarze9, żresz9, ajaks8, ajery8, akamy8, japsa8, jaram8, jarek8, jarem8, jarka8, jarzm8, jarzy8, jasak8, jaska8, jaskr8, jasyr8, jawek8, jawem8, jawka8, jazem8, jazzy8, kaemy8, kampa8, kapem8, kapry8, kapsy8, karaj8, karej8, karmy8, karpy8, karym8, kasja8, kasje8, kraja8, kraje8, kramy8, kremp8, kremy8, krepy8, krypa8, kwapy8, maksy8, mapek8, mapka8, mazaj8, mrzyk8, mykwa8, pajsa8, pajza8, paraj8, pasaj8, pasja8, pasje8, pejsa8, permy8, pryka8, pryma8, pryzm8, przej8, psyka8, pyrek8, pyrka8, pyska8, rajek8, rajem8, rajka8, rajzy8, rampy8, rejka8, rejsy8, rejzy8, sajek8, sajka8, sajry8, samej8, sapmy8, seryj8, skaje8, skjer8, skraj8, smyka8, spaja8, spamy8, spraj8, sprej8, sykam8, sypka8, szejk8, szmaj8, szpej8, szyja8, szyje8, wampy8, wkraj8, wmyka8, wpaja8, wryje8, wrzyj8, wszyj8, wykap8, wyraj8, zajem8, zaryj8, zawyj8, zjawy8, zmyka8, zryje8, zszyj8, ajwar7, akary7, akrem7, amper7, apeks7, aszyk7, azyma7, emska7, eskry7, jarze7, kaesy7, kamaz7, kamea7, kamer7, kapar7, kaper7, kapra7, kapsa7, karem7, karma7, karpa7, karzy7, kaszy7, keszy7, krasy7, krepa7, kresy7, krewy7, krezy7, krysz7, kryza7, krzem7, krzep7, krzyw7, ksywa7, kwasy7, maary7, makra7, maksa7, marak7, marek7, marka7, marsy7, marzy7, masek7, maska7, masyw7, mazak7, mazep7, merka7, meszy7, mewka7, mewsy7, mszak7, myrze7, paker7, param7, parek7, parem7, parka7, parsy7, parzy7, pasam7, pasek7, pasem7, paska7, pasma7, paszy7, perka7, persy7, perzy7, peszy7, prask7, prasy7, prawy7, prazy7, pryza7, pyrze7, pysze7, rajza7, raksy7, ramek7, ramka7, rampa7, rapem7, rapsy7, rejsa7, rejza7, reksy7, ryksz7, rymes7, rysak7, rysek7, rysem7, ryska7, rzepy7, sajra7, sakry7, sakwy7, sapek7, sapem7, sapka7, saraj7, seraj7, skarm7, skarp7, skaye7, skazy7, skrzy7, smark7, smary7, smrek7, smyra7, spawy7, spazm7, sperm7, spray7, sramy7, swapy7, symar7, szaja7, szaje7, szajr7, szajz7, szamy7, szapy7, szemy7, szkap7, szpak7, szwej7, szypa7, szypr7, szyzm7, wampa7, wamsy7, werpy7, wrapy7, wremy7, wspak7, wsypa7, wszej7, wykaz7, wymaz7, wypas7, wyrak7, wyrek7, wyrem7, wyrka7, wysap7, wyspa7, wyzem7, zakap7, zamek7, zamka7, zaryp7, zaspy7, zasyp7, zesyp7, zjara7, zjawa7, zjesz7, zmazy7, zmywa7, zymaz7, zysem7, zyska7, akasz6, akrze6, apasz6, apsar6, arame6, areka6, askar6, eskra6, kares6, karze6, kasar6, kasza6, kasze6, kawas6, krasa6, krase6, kresa6, kresz6, krewa6, kreza6, krzew6, ksera6, kwasa6, marea6, marsa6, marsz6, marze6, maser6, masze6, mazar6, mazer6, mszar6, parea6, parez6, parsa6, parze6, paser6, pasza6, pasze6, persa6, persz6, prasa6, prawa6, prawe6, przez6, raksa6, ramsz6, rasem6, razem6, reksa6, reska6, rewka6, rzazy6, rzeka6, rzepa6, rzezy6, sakra6, sakwa6, samar6, saper6, sarka6, serak6, serka6, serma6, serwy6, sezam6, skarz6, skaza6, skraw6, skrew6, skrze6, skwar6, skwer6, sparz6, spawa6, spraw6, sraka6, swaka6, swary6, szama6, szapa6, szarm6, szarp6, szary6, szema6, szery6, szmer6, szpar6, szram6, szrek6, szwem6, warem6, warsy6, warzy6, wazek6, wazka6, wersy6, wezyr6, wraka6, wrzep6, wskaz6, wszak6, wszam6, wszem6, wyraz6, wyrze6, wysra6, zakaz6, zamsz6, zapas6, zarys6, zasap6, zaspa6, zerka6, zerwy6, zmaza6, zrazy6, zrywa6, awers5, rzesz5, rzeza5, serwa5, swarz5, szara5, szare5, szerz5, warza5, warze5, wasza5, wasze5, wresz5, zaraz5, zasra5, zawre5, zerwa5, zesra5, zraza5, zwarz5,

4 literowe słowa:

mżyj12, jeży11, rżyj11, wżyj11, zżyj11, żryj11, żyje11, jeża10, maży10, spyż10, zjeż10, każe9, marż9, maża9, maże9, praż9, ryża9, ryże9, skaż9, smaż9, waży9, wyże9, zmaż9, żaka9, żary9, żery9, żyra9, żywa9, żywe9, jamy8, japy8, jemy8, kryj8, myje8, rzeż8, serż8, wmyj8, wżer8, zmyj8, zważ8, żarz8, żera8, akaj7, aryj7, jaka7, jama7, jams7, japa7, japs7, jary7, jawy7, jazy7, jery7, kaja7, kamp7, kamy7, kapy7, keja7, kemy7, kpem7, kraj7, kryp7, maja7, maje7, mapy7, mykw7, paja7, paje7, pajs7, pajz7, pejs7, pryk7, prym7, psyk7, pyka7, pysk7, ryja7, ryje7, sejm7, skaj7, smyk7, szyj7, wryj7, wyje7, zjem7, zryj7, ajer6, akam6, akme6, akry6, aryk6, azym6, eksy6, emka6, epka6, jara6, jare6, jarz6, jawa6, jazz6, jera6, jesz6, kaem6, kama6, kapa6, kaps6, karm6, karp6, kary6, kasy6, kawy6, kery6, kram6, krem6, krep6, kryz6, ksyw6, kwap6, kysz6, maka6, makr6, maks6, mapa6, mary6, masy6, maya6, maye6, merk6, mery6, mesy6, mewy6, mszy6, mysz6, paka6, park6, pary6, pasm6, pasy6, peak6, perm6, pery6, pryz6, przy6, psem6, pyra6, pyza6, raja6, raje6, rajz6, ramp6, ramy6, rapy6, reja6, rejs6, rejz6, remy6, repy6, ryms6, ryps6, sajr6, samy6, sapy6, semy6, sepy6, skay6, skry6, smak6, spam6, spem6, sraj6, swej6, swym6, syka6, szyk6, szyp6, wamp6, wsyp6, wyka6, wysp6, zaje6, zjaw6, zmyw6, zryp6, zsyp6, zysk6, akar5, akra5, arak5, arek5, arem5, arka5, arsy5, asem5, eksa5, erka5, eska5, kaes5, kara5, kare5, karw5, karz5, kasa5, kasz5, kawa5, kesz5, kras5, kres5, krew5, krez5, krza5, krze5, kser5, kwas5, maar5, mara5, mars5, marz5, masa5, masz5, mera5, mesa5, mesz5, mewa5, mews5, mrze5, msza5, msze5, para5, pars5, parz5, pasa5, pasz5, pera5, pers5, perz5, pesz5, pras5, praw5, praz5, prze5, raka5, raks5, rama5, rapa5, raps5, rasy5, razy5, reks5, rema5, repa5, rewy5, rysa5, ryza5, rzek5, rzep5, saka5, sake5, sakr5, sakw5, sama5, same5, sapa5, serm5, sery5, skaz5, skra5, smar5, spaw5, srak5, sram5, swak5, swap5, szam5, szap5, szem5, szwy5, wams5, wary5, wazy5, weka5, werk5, werp5, wrak5, wrap5, wszy5, wyra5, wyza5, zasp5, zeka5, zewy5, zezy5, zmaz5, zryw5, zwem5, zysa5, zyza5, arsa4, arze4, rasa4, raza4, rewa4, rzaz4, rzez4, sera4, serw4, swar4, szer4, szew4, szwa4, wara4, wars4, warz4, wasz4, waza4, wers4, wesz4, wraz4, wrze4, wsza4, wsze4, zera4, zerw4, zeza4, zraz4,

3 literowe słowa:

żyj10, jeż9, mży9, każ8, maż8, ryż8, rży8, wyż8, żak8, żyr8, żyw8, myj7, reż7, rże7, waż7, żar7, żer7, żre7, jak6, jam6, jap6, jem6, kej6, kpy6, maj6, mej6, myk6, pyk6, ryj6, wyj6, aja5, jar5, jaw5, jaz5, jer5, kam5, kap5, kem5, kpa5, kry5, mak5, map5, may5, pak5, psy5, pyr5, pyz5, raj5, rej5, ryk5, rym5, ryp5, spy5, syk5, syp5, wyk5, yam5, zje5, aka4, akr4, ark4, ary4, asy4, eks4, ery4, esy4, ewy4, ezy4, kar4, kas4, kaw4, kea4, ker4, kra4, kwa4, maa4, mar4, mas4, mer4, mes4, mew4, par4, pas4, paw4, per4, psa4, rak4, ram4, rap4, rek4, rem4, rep4, rwy4, rys4, ryz4, sak4, sam4, sap4, sem4, sep4, ska4, spa4, wam4, wek4, wyr4, wyz4, zek4, zwy4, zys4, zyz4, ara3, ars3, asa3, era3, esa3, ewa3, eza3, ras3, raz3, rea3, rew3, rwa3, ser3, sra3, swa3, swe3, sza3, war3, was3, waz3, wre3, zer3, zew3, zez3, zza3,

2 literowe słowa:

6, że6, aj4, ej4, ja4, je4, my4, am3, em3, ka3, ma3, me3, pa3, pe3, wy3, aa2, ar2, as2, er2, es2, ew2, ez2, re2, se2, we2, za2, ze2,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZEKWASZAJMYŻ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZEKWASZAJMYŻ to

przekwaszajmyż

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

przekwaszajmy

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa PRZEKWASZAJMYŻ

Ze słowa PRZEKWASZAJMYŻ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZEKWASZAJMYŻ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZEKWASZAJMYŻ to

przekwaszajmyż

. 24 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

parskajmyż

. wartość punktowa tego słowa to: 20

Informacje szczegółowe o słowie PRZEKWASZAJMYŻ

Samogłoski

Ilość samogłosek: 4

Występujące samogłoski: A, A, E, Y

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 10

Występujące spółgłoski: J, K, M, P, R, S, W, Z, Z, Ż

Litery

Ilość wszystkich liter: 14

Litery w słowie PRZEKWASZAJMYŻ w kolejności alfabetycznej: A, A, E, J, K, M, P, R, S, W, Y, Z, Z, Ż

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ż, Z, Z, Y, W, S, R, P, M, K, J, E, A, A


Jak prawidłowo wymawiać słowo PRZEKWASZAJMYŻAnaliza liter - słowo PRZEKWASZAJMYŻ

Słowo PRZEKWASZAJMYŻ po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, E, J, K, M, P, R, S, W, Y, Z, Ż . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie PRZEKWASZAJMYŻ

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 59
4 271
5 732
6 1805
7 3516
8 5407
9 7531
10 9234
11 9715
12 9145
13 7672
14 6185
15 4643

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się literę A

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 83
4 879
5 3140
6 6566
7 12471
8 19154
9 26059
10 31032
11 32614
12 32051
13 29784
14 25122
15 19028

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów
0 891858
1 1261627
2 691472
3 167614
4 17526
5 727
6 15

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera E w słowie PRZEKWASZAJMYŻ

Wyrazy na literę E

Ilość liter Ilość słów
2 16
3 48
4 144
5 301
6 770
7 1599
8 2507
9 3546
10 4159
11 4574
12 4567
13 3835
14 3074
15 2312

Rozkład wyrazów na literę E

2 Ilość słów
16
3 Ilość słów
48
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
301
6 Ilość słów
770
7 Ilość słów
1599
8 Ilość słów
2507
9 Ilość słów
3546
10 Ilość słów
4159
11 Ilość słów
4574
12 Ilość słów
4567
13 Ilość słów
3835
14 Ilość słów
3074
15 Ilość słów
2312

Wyrazy kończące się literę E

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 47
4 383
5 2178
6 5958
7 13260
8 22915
9 33958
10 43678
11 48874
12 50796
13 50385
14 46122
15 39103

Rozkład wyrazów kończących się literą E

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
47
4 Ilość słów
383
5 Ilość słów
2178
6 Ilość słów
5958
7 Ilość słów
13260
8 Ilość słów
22915
9 Ilość słów
33958
10 Ilość słów
43678
11 Ilość słów
48874
12 Ilość słów
50796
13 Ilość słów
50385
14 Ilość słów
46122
15 Ilość słów
39103

Wystąpienia litery E w słowach polskich

Ilość wystąpień litery E Ilość słów
0 1185534
1 1213782
2 519372
3 102552
4 9303
5 293
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery E

0 Ilość słów
1185534
1 Ilość słów
1213782
2 Ilość słów
519372
3 Ilość słów
102552
4 Ilość słów
9303
5 Ilość słów
293
6 Ilość słów
3

Litera J w słowie PRZEKWASZAJMYŻ

Wyrazy na literę J

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 43
4 196
5 520
6 892
7 1407
8 1979
9 2274
10 2488
11 2528
12 2286
13 1939
14 1581
15 1112

Rozkład wyrazów na literę J

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
196
5 Ilość słów
520
6 Ilość słów
892
7 Ilość słów
1407
8 Ilość słów
1979
9 Ilość słów
2274
10 Ilość słów
2488
11 Ilość słów
2528
12 Ilość słów
2286
13 Ilość słów
1939
14 Ilość słów
1581
15 Ilość słów
1112

Wyrazy kończące się literę J

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 53
4 166
5 740
6 2134
7 4558
8 7512
9 10685
10 14289
11 17017
12 18699
13 19603
14 18656
15 16262

Rozkład wyrazów kończących się literą J

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
166
5 Ilość słów
740
6 Ilość słów
2134
7 Ilość słów
4558
8 Ilość słów
7512
9 Ilość słów
10685
10 Ilość słów
14289
11 Ilość słów
17017
12 Ilość słów
18699
13 Ilość słów
19603
14 Ilość słów
18656
15 Ilość słów
16262

Wystąpienia litery J w słowach polskich

Ilość wystąpień litery J Ilość słów
0 2402680
1 583904
2 42833
3 1399
4 23

Rozkład słow według wystąpień litery J

0 Ilość słów
2402680
1 Ilość słów
583904
2 Ilość słów
42833
3 Ilość słów
1399
4 Ilość słów
23

Litera K w słowie PRZEKWASZAJMYŻ

Wyrazy na literę K

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 572
5 2206
6 5043
7 8859
8 13333
9 17301
10 19261
11 19128
12 16960
13 13467
14 10141
15 6855

Rozkład wyrazów na literę K

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2206
6 Ilość słów
5043
7 Ilość słów
8859
8 Ilość słów
13333
9 Ilość słów
17301
10 Ilość słów
19261
11 Ilość słów
19128
12 Ilość słów
16960
13 Ilość słów
13467
14 Ilość słów
10141
15 Ilość słów
6855

Wyrazy kończące się literę K

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 71
4 203
5 754
6 1368
7 2384
8 3055
9 3035
10 2542
11 1935
12 1270
13 822
14 507
15 282

Rozkład wyrazów kończących się literą K

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
71
4 Ilość słów
203
5 Ilość słów
754
6 Ilość słów
1368
7 Ilość słów
2384
8 Ilość słów
3055
9 Ilość słów
3035
10 Ilość słów
2542
11 Ilość słów
1935
12 Ilość słów
1270
13 Ilość słów
822
14 Ilość słów
507
15 Ilość słów
282

Wystąpienia litery K w słowach polskich

Ilość wystąpień litery K Ilość słów
0 2045454
1 869507
2 111382
3 4450
4 46

Rozkład słow według wystąpień litery K

0 Ilość słów
2045454
1 Ilość słów
869507
2 Ilość słów
111382
3 Ilość słów
4450
4 Ilość słów
46

Litera M w słowie PRZEKWASZAJMYŻ

Wyrazy na literę M

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 91
4 475
5 1636
6 3241
7 6001
8 8521
9 10998
10 11993
11 11821
12 10362
13 8522
14 6774
15 4904

Rozkład wyrazów na literę M

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
91
4 Ilość słów
475
5 Ilość słów
1636
6 Ilość słów
3241
7 Ilość słów
6001
8 Ilość słów
8521
9 Ilość słów
10998
10 Ilość słów
11993
11 Ilość słów
11821
12 Ilość słów
10362
13 Ilość słów
8522
14 Ilość słów
6774
15 Ilość słów
4904

Wyrazy kończące się literę M

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 69
4 245
5 1815
6 5832
7 12101
8 22179
9 33408
10 46213
11 55109
12 57373
13 55180
14 50308
15 41563

Rozkład wyrazów kończących się literą M

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
69
4 Ilość słów
245
5 Ilość słów
1815
6 Ilość słów
5832
7 Ilość słów
12101
8 Ilość słów
22179
9 Ilość słów
33408
10 Ilość słów
46213
11 Ilość słów
55109
12 Ilość słów
57373
13 Ilość słów
55180
14 Ilość słów
50308
15 Ilość słów
41563

Wystąpienia litery M w słowach polskich

Ilość wystąpień litery M Ilość słów
0 1866623
1 1022295
2 136350
3 5377
4 187
5 7

Rozkład słow według wystąpień litery M

0 Ilość słów
1866623
1 Ilość słów
1022295
2 Ilość słów
136350
3 Ilość słów
5377
4 Ilość słów
187
5 Ilość słów
7

Litera P w słowie PRZEKWASZAJMYŻ

Wyrazy na literę P

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 520
5 2138
6 5258
7 11921
8 22437
9 37591
10 54348
11 68418
12 74169
13 69747
14 57138
15 42331

Rozkład wyrazów na literę P

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
520
5 Ilość słów
2138
6 Ilość słów
5258
7 Ilość słów
11921
8 Ilość słów
22437
9 Ilość słów
37591
10 Ilość słów
54348
11 Ilość słów
68418
12 Ilość słów
74169
13 Ilość słów
69747
14 Ilość słów
57138
15 Ilość słów
42331

Wyrazy kończące się literę P

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 54
4 150
5 188
6 146
7 140
8 125
9 89
10 51
11 36
12 12
13 8
14 7
15 2

Rozkład wyrazów kończących się literą P

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
54
4 Ilość słów
150
5 Ilość słów
188
6 Ilość słów
146
7 Ilość słów
140
8 Ilość słów
125
9 Ilość słów
89
10 Ilość słów
51
11 Ilość słów
36
12 Ilość słów
12
13 Ilość słów
8
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
2

Wystąpienia litery P w słowach polskich

Ilość wystąpień litery P Ilość słów
0 2105628
1 828748
2 94230
3 2233

Rozkład słow według wystąpień litery P

0 Ilość słów
2105628
1 Ilość słów
828748
2 Ilość słów
94230
3 Ilość słów
2233

Litera R w słowie PRZEKWASZAJMYŻ

Wyrazy na literę R

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 88
4 382
5 1233
6 2395
7 4650
8 7669
9 11295
10 14862
11 17854
12 18503
13 17340
14 14276
15 10597

Rozkład wyrazów na literę R

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
88
4 Ilość słów
382
5 Ilość słów
1233
6 Ilość słów
2395
7 Ilość słów
4650
8 Ilość słów
7669
9 Ilość słów
11295
10 Ilość słów
14862
11 Ilość słów
17854
12 Ilość słów
18503
13 Ilość słów
17340
14 Ilość słów
14276
15 Ilość słów
10597

Wyrazy kończące się literę R

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 84
4 185
5 472
6 655
7 577
8 609
9 549
10 481
11 318
12 216
13 150
14 81
15 51

Rozkład wyrazów kończących się literą R

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
84
4 Ilość słów
185
5 Ilość słów
472
6 Ilość słów
655
7 Ilość słów
577
8 Ilość słów
609
9 Ilość słów
549
10 Ilość słów
481
11 Ilość słów
318
12 Ilość słów
216
13 Ilość słów
150
14 Ilość słów
81
15 Ilość słów
51

Wystąpienia litery R w słowach polskich

Ilość wystąpień litery R Ilość słów
0 1686394
1 1192485
2 147933
3 3988
4 39

Rozkład słow według wystąpień litery R

0 Ilość słów
1686394
1 Ilość słów
1192485
2 Ilość słów
147933
3 Ilość słów
3988
4 Ilość słów
39

Litera S w słowie PRZEKWASZAJMYŻ

Wyrazy na literę S

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 79
4 572
5 2317
6 5673
7 10762
8 17032
9 22936
10 27033
11 27362
12 24547
13 20413
14 15590
15 11840

Rozkład wyrazów na literę S

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
79
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2317
6 Ilość słów
5673
7 Ilość słów
10762
8 Ilość słów
17032
9 Ilość słów
22936
10 Ilość słów
27033
11 Ilość słów
27362
12 Ilość słów
24547
13 Ilość słów
20413
14 Ilość słów
15590
15 Ilość słów
11840

Wyrazy kończące się literę S

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 60
4 187
5 331
6 387
7 361
8 271
9 241
10 138
11 89
12 42
13 29
14 11
15 1

Rozkład wyrazów kończących się literą S

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
60
4 Ilość słów
187
5 Ilość słów
331
6 Ilość słów
387
7 Ilość słów
361
8 Ilość słów
271
9 Ilość słów
241
10 Ilość słów
138
11 Ilość słów
89
12 Ilość słów
42
13 Ilość słów
29
14 Ilość słów
11
15 Ilość słów
1

Wystąpienia litery S w słowach polskich

Ilość wystąpień litery S Ilość słów
0 2011402
1 913075
2 101900
3 4382
4 73
5 7

Rozkład słow według wystąpień litery S

0 Ilość słów
2011402
1 Ilość słów
913075
2 Ilość słów
101900
3 Ilość słów
4382
4 Ilość słów
73
5 Ilość słów
7

Litera W w słowie PRZEKWASZAJMYŻ

Wyrazy na literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 66
4 412
5 1749
6 4393
7 9840
8 17451
9 26074
10 32232
11 34524
12 32073
13 26459
14 20075
15 14361

Rozkład wyrazów na literę W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
66
4 Ilość słów
412
5 Ilość słów
1749
6 Ilość słów
4393
7 Ilość słów
9840
8 Ilość słów
17451
9 Ilość słów
26074
10 Ilość słów
32232
11 Ilość słów
34524
12 Ilość słów
32073
13 Ilość słów
26459
14 Ilość słów
20075
15 Ilość słów
14361

Wyrazy kończące się literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 28
4 134
5 753
6 1832
7 3271
8 5079
9 5766
10 6077
11 5378
12 3738
13 2593
14 1649
15 1019

Rozkład wyrazów kończących się literą W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
28
4 Ilość słów
134
5 Ilość słów
753
6 Ilość słów
1832
7 Ilość słów
3271
8 Ilość słów
5079
9 Ilość słów
5766
10 Ilość słów
6077
11 Ilość słów
5378
12 Ilość słów
3738
13 Ilość słów
2593
14 Ilość słów
1649
15 Ilość słów
1019

Wystąpienia litery W w słowach polskich

Ilość wystąpień litery W Ilość słów
0 1684393
1 1133664
2 196654
3 15489
4 637
5 2

Rozkład słow według wystąpień litery W

0 Ilość słów
1684393
1 Ilość słów
1133664
2 Ilość słów
196654
3 Ilość słów
15489
4 Ilość słów
637
5 Ilość słów
2

Litera Y w słowie PRZEKWASZAJMYŻ

Wyrazy na literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 4
4 13
5 31
6 39
7 52
8 51
9 29
10 18
11 4
12 7
13 1
14 2

Rozkład wyrazów na literę Y

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
4
4 Ilość słów
13
5 Ilość słów
31
6 Ilość słów
39
7 Ilość słów
52
8 Ilość słów
51
9 Ilość słów
29
10 Ilość słów
18
11 Ilość słów
4
12 Ilość słów
7
13 Ilość słów
1
14 Ilość słów
2

Wyrazy kończące się literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 56
4 699
5 2475
6 6156
7 13195
8 24197
9 39124
10 52808
11 62065
12 64281
13 59940
14 51113
15 39412

Rozkład wyrazów kończących się literą Y

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
56
4 Ilość słów
699
5 Ilość słów
2475
6 Ilość słów
6156
7 Ilość słów
13195
8 Ilość słów
24197
9 Ilość słów
39124
10 Ilość słów
52808
11 Ilość słów
62065
12 Ilość słów
64281
13 Ilość słów
59940
14 Ilość słów
51113
15 Ilość słów
39412

Wystąpienia litery Y w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Y Ilość słów
0 1706682
1 1010985
2 261517
3 45785
4 5529
5 336
6 5

Rozkład słow według wystąpień litery Y

0 Ilość słów
1706682
1 Ilość słów
1010985
2 Ilość słów
261517
3 Ilość słów
45785
4 Ilość słów
5529
5 Ilość słów
336
6 Ilość słów
5

Litera Z w słowie PRZEKWASZAJMYŻ

Wyrazy na literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 293
5 1329
6 3836
7 8941
8 16055
9 24393
10 30950
11 33707
12 32332
13 27469
14 21764
15 16221

Rozkład wyrazów na literę Z

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
293
5 Ilość słów
1329
6 Ilość słów
3836
7 Ilość słów
8941
8 Ilość słów
16055
9 Ilość słów
24393
10 Ilość słów
30950
11 Ilość słów
33707
12 Ilość słów
32332
13 Ilość słów
27469
14 Ilość słów
21764
15 Ilość słów
16221

Wyrazy kończące się literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 46
4 188
5 418
6 988
7 1969
8 3417
9 4970
10 5198
11 4578
12 3471
13 2339
14 1457
15 846

Rozkład wyrazów kończących się literą Z

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
46
4 Ilość słów
188
5 Ilość słów
418
6 Ilość słów
988
7 Ilość słów
1969
8 Ilość słów
3417
9 Ilość słów
4970
10 Ilość słów
5198
11 Ilość słów
4578
12 Ilość słów
3471
13 Ilość słów
2339
14 Ilość słów
1457
15 Ilość słów
846

Wystąpienia litery Z w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Z Ilość słów
0 1721858
1 1049916
2 234263
3 23430
4 1302
5 69
6 1

Rozkład słow według wystąpień litery Z

0 Ilość słów
1721858
1 Ilość słów
1049916
2 Ilość słów
234263
3 Ilość słów
23430
4 Ilość słów
1302
5 Ilość słów
69
6 Ilość słów
1

Litera Ż w słowie PRZEKWASZAJMYŻ

Wyrazy na literę Ż

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 39
4 143
5 437
6 764
7 1211
8 1568
9 1747
10 1722
11 1396
12 1005
13 724
14 442
15 295

Rozkład wyrazów na literę Ż

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
143
5 Ilość słów
437
6 Ilość słów
764
7 Ilość słów
1211
8 Ilość słów
1568
9 Ilość słów
1747
10 Ilość słów
1722
11 Ilość słów
1396
12 Ilość słów
1005
13 Ilość słów
724
14 Ilość słów
442
15 Ilość słów
295

Wyrazy kończące się literę Ż

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 38
4 101
5 172
6 339
7 877
8 2293
9 4551
10 7074
11 8662
12 8703
13 7238
14 5093
15 3160

Rozkład wyrazów kończących się literą Ż

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
38
4 Ilość słów
101
5 Ilość słów
172
6 Ilość słów
339
7 Ilość słów
877
8 Ilość słów
2293
9 Ilość słów
4551
10 Ilość słów
7074
11 Ilość słów
8662
12 Ilość słów
8703
13 Ilość słów
7238
14 Ilość słów
5093
15 Ilość słów
3160

Wystąpienia litery Ż w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ż Ilość słów
0 2820909
1 200617
2 9132
3 181

Rozkład słow według wystąpień litery Ż

0 Ilość słów
2820909
1 Ilość słów
200617
2 Ilość słów
9132
3 Ilość słów
181

Ilość liter w słowie PRZEKWASZAJMYŻ: 14

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 14 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 14 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 6185
B 4946
C 4370
D 10521
E 3074
F 2968
G 3001
H 2688
I 2620
J 1581
K 10141
L 1819
M 6774
N 150507
O 14324
P 57138
R 14276
S 15590
T 4940
U 7618
W 20075
Y 2
Z 21764
Ó 7
Ć 105
Ł 446
Ś 995
Ź 13
Ż 442

14 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
6185
B Ilość słów
4946
C Ilość słów
4370
D Ilość słów
10521
E Ilość słów
3074
F Ilość słów
2968
G Ilość słów
3001
H Ilość słów
2688
I Ilość słów
2620
J Ilość słów
1581
K Ilość słów
10141
L Ilość słów
1819
M Ilość słów
6774
N Ilość słów
150507
O Ilość słów
14324
P Ilość słów
57138
R Ilość słów
14276
S Ilość słów
15590
T Ilość słów
4940
U Ilość słów
7618
W Ilość słów
20075
Y Ilość słów
2
Z Ilość słów
21764
Ó Ilość słów
7
Ć Ilość słów
105
Ł Ilość słów
446
Ś Ilość słów
995
Ź Ilość słów
13
Ż Ilość słów
442

Zestawienie słow 14 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 25122
C 647
D 7
E 46122
F 11
G 12
H 31231
I 49383
J 18656
K 507
L 12
M 50308
N 223
O 23699
P 7
R 81
S 11
T 34
U 25990
W 1649
Y 51113
Z 1457
Ą 18686
Ć 2042
Ę 1505
Ł 720
Ń 3819
Ś 10783
Ż 5093

14 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
25122
C Ilość słów
647
D Ilość słów
7
E Ilość słów
46122
F Ilość słów
11
G Ilość słów
12
H Ilość słów
31231
I Ilość słów
49383
J Ilość słów
18656
K Ilość słów
507
L Ilość słów
12
M Ilość słów
50308
N Ilość słów
223
O Ilość słów
23699
P Ilość słów
7
R Ilość słów
81
S Ilość słów
11
T Ilość słów
34
U Ilość słów
25990
W Ilość słów
1649
Y Ilość słów
51113
Z Ilość słów
1457
Ą Ilość słów
18686
Ć Ilość słów
2042
Ę Ilość słów
1505
Ł Ilość słów
720
Ń Ilość słów
3819
Ś Ilość słów
10783
Ż Ilość słów
5093

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa PRZEKWASZAJMYŻ

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu PRZEKWASZAJMYŻ - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty