Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZEKWAŚNIAŁABY

Z liter PRZEKWAŚNIAŁABY można ułożyć aż 4010 wyrazów - Sprawdź jakie!

15 literowe słowa:

przekwaśniałaby26,

14 literowe słowa:

przekwaśniałby25,

13 literowe słowa:

przekiwałabyś24, przenikałabyś24, prześniwałaby23, zapewniałabyś23, przekwaśniały22, przekwaśniała21,

12 literowe słowa:

kaprawiałbyś23, nakrapiałbyś23, przekiwałbyś23, przenikałbyś23, przenikłabyś23, wkrapiałabyś23, zakrapiałbyś23, zapiekałabyś23, napierałabyś22, naprawiałbyś22, naprawiłabyś22, narzekałabyś22, naśpiewałaby22, prześniwałby22, przewiałabyś22, przywabiałaś22, przywabiałeś22, wrzepiałabyś22, zakwaśniałby22, zapewniałbyś22, zapewniłabyś22, zapierałabyś22, zaprawiałbyś22, zaprawiłabyś22, zaśpiewałaby22, zwapniałabyś22, nawybierałaś21, nawyrabiałeś21, naziewałabyś21, zawierałabyś21, nakrzywiałaś20, nakrzywiałeś20, nawyrzekałaś20, przekwaśniał20, wynarzekałaś20, przekiwałaby19, przenikałaby19, zapewniałaby18,

11 literowe słowa:

krzepiłabyś22, napiekłabyś22, przenikłbyś22, wkrapiałbyś22, zapiekałbyś22, zapiekłabyś22, zapikałabyś22, kraśniałaby21, krzewiłabyś21, kwaśniałaby21, naparzałbyś21, napierałbyś21, naprawiłbyś21, narzekałbyś21, naśpiewałby21, przebywałaś21, prześniłaby21, przewiałbyś21, przywabiłaś21, przywabiłeś21, wapniałabyś21, wpierałabyś21, wrzepiałbyś21, wrzepiłabyś21, zakrawałbyś21, zanikałabyś21, zapewniłbyś21, zapierałbyś21, zapinałabyś21, zaprawiłbyś21, zaśpiewałby21, zwapniałbyś21, zwapniłabyś21, nakapywałeś20, naraziłabyś20, naziewałbyś20, wybraniałaś20, wybraniałeś20, wykrapiałaś20, wykrapiałeś20, wyzbierałaś20, wzierałabyś20, zakapywałeś20, zawierałbyś20, zwierałabyś20, kaprawiałeś19, nakazywałeś19, nakrapiałeś19, nakrzywiłaś19, nakrzywiłeś19, nazbierałaś19, przekiwałaś19, przenikałaś19, prześniwały19, przyśniwała19, wypierzałaś19, wzbraniałaś19, wzbraniałeś19, zabarwiałeś19, zabraniałeś19, zakrapiałeś19, zakwaśniały19, zarykiwałaś19, zarykiwałeś19, zbaraniałeś19, kaprawiałby18, nakrapiałby18, naprawiałeś18, przekiwałby18, przenikałby18, przenikłaby18, prześniwała18, wkrapiałaby18, zakrapiałby18, zakwaśniałe18, zapewniałaś18, zapiekałaby18, zaprawiałeś18, napierałaby17, naprawiałby17, naprawiłaby17, narzekałaby17, przewiałaby17, przywabiała17, wrzepiałaby17, zapewniałby17, zapewniłaby17, zapierałaby17, zaprawiałby17, zaprawiłaby17, zwapniałaby17, bawełniarzy16, nawybierała16, naziewałaby16, przełykania16, zawierałaby16, bawełniarza15, nakrzywiała15, nawyrzekała15, niewyprzała15, przebywania15, przeławiany15, przywabiana15, przywabiane15, wynarzekała15, załapywanie15, przeławiana14, zakapywanie14,

10 literowe słowa:

krzepiłbyś21, krzepłabyś21, kwapiłabyś21, nakapałbyś21, napiekłbyś21, parkałabyś21, zakapałbyś21, zakpiłabyś21, zapiekłbyś21, zapikałbyś21, kraśniałby20, krewiłabyś20, krzewiłbyś20, kwaśniałby20, nakazałbyś20, naparłabyś20, napawałbyś20, naprałabyś20, paniałabyś20, peniałabyś20, prawiłabyś20, prześniłby20, śpiewałaby20, wapniałbyś20, wnikałabyś20, wpierałbyś20, wpinałabyś20, wrzepiłbyś20, zanikałbyś20, zanikłabyś20, zaparłabyś20, zapiałabyś20, zapinałbyś20, zaprałabyś20, zeprałabyś20, zerkałabyś20, znikałabyś20, zwapniłbyś20, naraiłabyś19, naraziłbyś19, narwałabyś19, nawiałabyś19, nazwałabyś19, wraziłabyś19, wybierałaś19, wypiekałaś19, wyrabiałaś19, wyrabiałeś19, wzierałbyś19, zarwałabyś19, zarybiałaś19, zarybiałeś19, zawarłabyś19, zawiałabyś19, zerwałabyś19, ziewałabyś19, zraniłabyś19, zwaśniłaby19, zwierałbyś19, baraniałeś18, nabawiałeś18, nabierałaś18, nakrywałaś18, nakrywałeś18, naparzyłaś18, naparzyłeś18, naśpiewały18, przenikłaś18, przyśniwał18, przywiałaś18, przywiałeś18, wkrapiałaś18, wkrapiałeś18, wyparzałaś18, wyparzałeś18, wypierałaś18, wyrzekałaś18, wzbierałaś18, zabarwiłaś18, zabarwiłeś18, zabawiałeś18, zabierałaś18, zakrywałaś18, zakrywałeś18, zapiekałaś18, zarabiałeś18, zaśpiewały18, krzepiłaby17, naparzałeś17, napiekłaby17, napierałaś17, naprawiłaś17, naprawiłeś17, narzekałaś17, naśpiewała17, nawarzyłaś17, nawarzyłeś17, nazrywałaś17, nazrywałeś17, przenikłby17, prześniwał17, przewiałaś17, wkrapiałby17, wrzepiałaś17, wyzierałaś17, zakrawałeś17, zakwaśniał17, zapewniłaś17, zapiekałby17, zapiekłaby17, zapierałaś17, zapikałaby17, zaprawiłaś17, zaprawiłeś17, zaśpiewała17, zwapniałaś17, zwapniałeś17, krzewiłaby16, naparzałby16, napierałby16, naprawiłby16, narzekałby16, naziewałaś16, przebywała16, przewiałby16, przywabiał16, przywabiła16, wapniałaby16, wpierałaby16, wrzepiałby16, wrzepiłaby16, zakrawałby16, zanikałaby16, zapewniłby16, zapierałby16, zapinałaby16, zaprawiłby16, zaśpiewany16, zawierałaś16, zwapniałby16, zwapniłaby16, kaprawiały15, nakrapiały15, naraziłaby15, nawybierał15, nawyrabiał15, nazbierały15, naziewałby15, przekiwały15, przekwiały15, przełykana15, przełykani15, przenikały15, wrześniaka15, wybraniała15, wykrapiała15, wypłakania15, wypłakanie15, wyzbierała15, wzbraniały15, wzierałaby15, zabarwiały15, zabraniały15, zakrapiały15, zaśpiewana15, zawierałby15, zbaraniały15, zwierałaby15, bawełniarz14, nakrzywiał14, nakrzywiła14, naprawiały14, nawyrzekał14, nazbierała14, przebywana14, przebywani14, przekiwała14, przenikała14, wynarzekał14, wypełzania14, wypierzała14, wzbraniała14, załapywane14, załapywani14, zapewniały14, zapłakanie14, zapływania14, zapływanie14, zaprawiały14, zarykiwała14, zbaraniałe14, niekaprawy13, przekiwany13, przywianek13, przywianka13, wykrapiana13, wykrapiane13, wyzbierana13, zabarwiany13, zakapywane13, zakapywani13, zakrapiany13, zapewniała13, niekaprawa12, przekiwana12, wyparzania12, wyparzanie12, wyparzenia12, wypierzana12, wyrzekania12, zabarwiane12, zakrapiane12, zakrywania12, zakrywanie12, zaprawiany12, zakrawanie11, zaprawiane11,

9 literowe słowa:

kapałabyś20, krzepłbyś20, kwapiłbyś20, parkałbyś20, piekłabyś20, pikałabyś20, zakpiłbyś20, karałabyś19, kazałabyś19, kaziłabyś19, kiwałabyś19, krewiłbyś19, naparłbyś19, napiłabyś19, naprałbyś19, paniałbyś19, parałabyś19, peniałbyś19, prawiłbyś19, przałabyś19, przebyłaś19, przybiłaś19, przybiłeś19, rzekłabyś19, śpiewałby19, świerkłby19, wnikałbyś19, wparłabyś19, wpinałbyś19, zanikłbyś19, zaparłbyś19, zapiałbyś19, zapiłabyś19, zaprałbyś19, zeprałbyś19, zerkałbyś19, zipałabyś19, znikałbyś19, znikłabyś19, nabywałaś18, nabywałeś18, naraiłbyś18, narwałbyś18, nawiałbyś18, nawiłabyś18, nazwałbyś18, nizałabyś18, przebiłaś18, raniłabyś18, raziłabyś18, waśniłaby18, wraziłbyś18, wrzałabyś18, wykapałaś18, wykapałeś18, wypiekłaś18, wypikałaś18, wypikałeś18, zabłyśnie18, zarwałbyś18, zarybiłaś18, zarybiłeś18, zawarłbyś18, zawiałbyś18, zerwałbyś18, ziewałbyś18, zraniłbyś18, zwarłabyś18, zwaśniłby18, zwiałabyś18, kraśniały17, krzepiłaś17, krzywiłaś17, krzywiłeś17, kwaśniały17, nabawiłaś17, nabawiłeś17, nakapałeś17, napiekłaś17, nawykałaś17, nawykałeś17, pierzyłaś17, prześniły17, przyśniła17, wezbrałaś17, wrabiałaś17, wrabiałeś17, wykazałaś17, wykazałeś17, wynikałaś17, wynikałeś17, wypinałaś17, wypinałeś17, wyprzałaś17, wyprzałeś17, wyrzekłaś17, zabawiłaś17, zabawiłeś17, zakapałeś17, zapiekłaś17, zapikałaś17, zapikałeś17, zarypałaś17, zarypałeś17, zbawiałaś17, zbawiałeś17, zbierałaś17, zrabiałaś17, zrabiałeś17, zwabiałaś17, zwabiałeś17, kapryśnie16, kraśniała16, krzepiłby16, krzepłaby16, krzewiłaś16, kwapiłaby16, kwaśniała16, nakapałby16, nakazałeś16, napawałeś16, napiekłby16, narywałaś16, narywałeś16, naśpiewał16, nazywałaś16, nazywałeś16, parkałaby16, prześniła16, wapniałaś16, wapniałeś16, wierzyłaś16, wpierałaś16, wrzepiłaś16, wrzynałaś16, wrzynałeś16, wyraziłaś16, wyraziłeś16, zakapałby16, zakpiłaby16, zanikałaś16, zanikałeś16, zapiekłby16, zapikałby16, zapinałaś16, zapinałeś16, zarywałaś16, zarywałeś16, zaśpiewał16, zwapniłaś16, zwapniłeś16, bakałarzy15, krewiłaby15, krzewiłby15, nakazałby15, naparłaby15, napawałby15, naprałaby15, naraziłaś15, naraziłeś15, paniałaby15, peniałaby15, prawiłaby15, przaśnika15, przebywał15, przyśniwa15, przywabił15, śpiewanka15, wapniałby15, wnikałaby15, wpierałby15, wpinałaby15, wrzepiłby15, wzierałaś15, zanikałby15, zanikłaby15, zaparłaby15, zapaśnika15, zapiałaby15, zapinałby15, zaprałaby15, zaśpiewny15, zeprałaby15, zerkałaby15, znikałaby15, zwapniłby15, zwierałaś15, bakałarze14, bałakanie14, baraniały14, bełzianka14, nabawiały14, nabierały14, nakapywał14, naraiłaby14, naraziłby14, narwałaby14, nawiałaby14, nazwałaby14, niebywała14, pałkierzy14, przenikły14, prześniwa14, wkrapiały14, wraziłaby14, wrześniak14, wybierała14, wybraniał14, wykrapiał14, wypiekała14, wypłakana14, wypłakane14, wypłakani14, wyrabiała14, wyzbierał14, wzbierały14, wzierałby14, zabarwiły14, zabawiały14, zabierały14, zakapywał14, zapiekały14, zapłakany14, zarabiały14, zarwałaby14, zarybiała14, zaśpiewna14, zawarłaby14, zawiałaby14, zerwałaby14, ziewałaby14, zraniłaby14, zwierałby14, bankierzy13, bezprawny13, kabarynie13, kapibarze13, kaprawiał13, karnawały13, nabierała13, nakazywał13, nakrapiał13, nakrywała13, nakrzywił13, naparzały13, naparzyła13, napierały13, naprawiły13, narzekały13, nazbierał13, niełykawa13, niezwykła13, pałkierza13, parabanki13, przekiwał13, przekwiał13, przenikał13, przenikła13, przewałka13, przewałki13, przewiały13, przywabia13, przywiała13, wkrapiała13, wrzepiały13, wybieraka13, wykiełzna13, wyłapania13, wyłapanie13, wyparzała13, wypierała13, wypierzał13, wyrzekała13, wzbierała13, wzbraniał13, zabarwiał13, zabarwiła13, zabierała13, zabraniał13, zakrapiał13, zakrawały13, zakrywała13, zapewniły13, zapiekała13, zapierały13, zapłakane13, zapłakani13, zaprawiły13, zarykiwał13, zawikłany13, zbaraniał13, zwapniały13, bezprawia12, bezprawna12, bezprawni12, karabanie12, nabieraka12, napierała12, naprawiał12, naprawiła12, narzekała12, nawarzyła12, nawybiera12, nawyrabia12, naziewały12, nazrywała12, panikarzy12, parabazie12, pierzynka12, przeławia12, przewiała12, wełniarka12, wełniarzy12, wkrapiany12, wpełzania12, wrzepiała12, wybierana12, wykapania12, wykapanie12, wypiekana12, wyrabiana12, wyrabiane12, wyzierała12, wzbierany12, zabawiany12, zabieraka12, zabierany12, zabraknie12, załapanie12, zapałanie12, zapewniał12, zapewniła12, zapiekany12, zapierała12, zaprawiał12, zaprawiła12, zarabiany12, zarybiana12, zarybiane12, zawierały12, zawikłana12, zawikłane12, zwapniała12, zwapniałe12, nakrzywia11, napawarek11, napawarki11, nawyrzeka11, naziewała11, niekrzywa11, pakaranie11, panikarza11, panikarze11, parawanik11, przewiany11, przywiana11, przywiane11, wapniarek11, wapniarka11, wełniarza11, wezbrania11, wieprzaka11, wkrapiana11, wkrapiane11, wrzepiany11, wykazania11, wykazanie11, wynarzeka11, wyparzana11, wyparzane11, wyparzani11, wyparzeni11, wypierana11, wyprzenia11, wyrzekana11, wyrzekani11, wzbierana11, zabarwian11, zabawiane11, zabierana11, zakapanie11, zakrywana11, zakrywane11, zakrywani11, zapiekana11, zapierany11, zarabiane11, zarypania11, zarypanie11, zawierała11, karawanie10, parawanie10, przewiana10, wrzepiana10, zapierana10, zarywania10, zarywanie10, zawierany10, zawierana9,

8 literowe słowa:

kapałbyś19, kpiłabyś19, piekłbyś19, pikałbyś19, akałabyś18, brykałaś18, brykałeś18, bzykałaś18, bzykałeś18, karałbyś18, kazałbyś18, kaziłbyś18, kiwałbyś18, napiłbyś18, nikłabyś18, parałbyś18, parłabyś18, piałabyś18, prałabyś18, przałbyś18, rzekłbyś18, wparłbyś18, wpiłabyś18, zapiłbyś18, zipałbyś18, znikłbyś18, nawiłbyś17, nizałbyś17, pyrkałaś17, pyrkałeś17, raiłabyś17, raniłbyś17, raziłbyś17, rwałabyś17, waśniłby17, wiałabyś17, wrzałbyś17, wybrałaś17, wybrałeś17, wykpiłaś17, wykpiłeś17, zbywałaś17, zbywałeś17, ziałabyś17, znałabyś17, zwałabyś17, zwarłbyś17, zwiałbyś17, zwiłabyś17, barwiłaś16, barwiłeś16, ikrzyłaś16, ikrzyłeś16, krzepłaś16, kwapiłaś16, kwapiłeś16, nabrałaś16, nabrałeś16, nakryłaś16, nakryłeś16, nawykłaś16, nawykłeś16, parkałaś16, parkałeś16, parzyłaś16, parzyłeś16, perzyłaś16, przyśnił16, śpiewały16, wynikłaś16, wynikłeś16, wyparłaś16, wyparłeś16, wyprałaś16, wyprałeś16, zabrałaś16, zabrałeś16, zakpiłaś16, zakpiłeś16, zakryłaś16, zakryłeś16, zbawiłaś16, zbawiłeś16, zebrałaś16, zrypałaś16, zrypałeś16, zwabiłaś16, zwabiłeś16, kapałaby15, kapryśna15, kapryśne15, kapryśni15, kraśniał15, krewiłaś15, krzepłby15, kwapiłby15, kwaśniał15, naparłaś15, naparłeś15, naprałaś15, naprałeś15, paniałaś15, paniałeś15, parkałby15, peniałaś15, piekłaby15, pikałaby15, prawiłaś15, prawiłeś15, prześnił15, śpiewała15, świerzby15, warzyłaś15, warzyłeś15, wnikałaś15, wnikałeś15, wpinałaś15, wpinałeś15, wyznałaś15, wyznałeś15, zakpiłby15, zanikłaś15, zanikłeś15, zaparłaś15, zaparłeś15, zapiałaś15, zapiałeś15, zaprałaś15, zaprałeś15, zeprałaś15, zerkałaś15, znikałaś15, znikałeś15, zrywałaś15, zrywałeś15, zwaśniły15, karałaby14, kazałaby14, kaziłaby14, kiwałaby14, krewiłby14, łebkarzy14, naparłby14, napiłaby14, naprałby14, naraiłaś14, naraiłeś14, narwałaś14, narwałeś14, nawiałaś14, nawiałeś14, nazwałaś14, nazwałeś14, paniałby14, parałaby14, peniałby14, prawiłby14, przałaby14, przaśnik14, przebiły14, przebyła14, przekwaś14, przybiła14, przynieś14, przyśnie14, przywieś14, rzekłaby14, śpiewaka14, śpiewany14, świerzba14, świrzepy14, wnikałby14, wparłaby14, wpinałby14, wraziłaś14, wraziłeś14, zanikłby14, zaparłby14, zapaśnik14, zapiałby14, zapiłaby14, zaprałby14, zarwałaś14, zarwałeś14, zaśpiewy14, zawarłaś14, zawarłeś14, zawiałaś14, zawiałeś14, zeprałby14, zerkałby14, zerwałaś14, ziewałaś14, zipałaby14, znikałby14, znikłaby14, zraniłaś14, zraniłeś14, zwaśniła14, bakałarz13, bałwanek13, bałwanka13, bałwanki13, bałwiany13, bełziany13, błazenka13, błazenki13, kapibary13, krzepiły13, łaziebny13, łebianka13, łebkarza13, nabawiły13, nabywała13, nakapały13, napiekły13, naraiłby13, narwałby13, naśpiewa13, nawiałby13, nawiłaby13, nazwałby13, niebławy13, nizałaby13, pałkarzy13, pałkerzy13, piłkarzy13, pływanek13, pływanka13, pływanki13, przaśnie13, przebiła13, przełyka13, przełyki13, raniłaby13, raziłaby13, śpiewana13, świrzepa13, wezbrały13, wrabiały13, wraziłby13, wrzałaby13, wybierał13, wykapała13, wypiekał13, wypiekła13, wypikała13, wyrabiał13, zabawiły13, zakapały13, zapiekły13, zapikały13, zarwałby13, zarybiał13, zarybiła13, zaśpiewa13, zawarłby13, zawiałby13, zbawiały13, zbierały13, zerwałby13, ziewałby13, zrabiały13, zraniłby13, zwabiały13, zwarłaby13, zwiałaby13, bałwanie12, bankiery12, baraniał12, bezkarny12, brykania12, brykanie12, bzykania12, bzykanie12, kabaryna12, kapibara12, kapłanie12, karabany12, karabiny12, kiełzany12, kłapania12, kłapanie12, krzepiła12, krzewiły12, krzywiła12, łapianek12, łapianka12, ławkarzy12, łaziebna12, nabawiał12, nabawiła12, nabierał12, nakazały12, nakrywał12, naparzył12, napawały12, napiekła12, napływie12, nawykała12, niebława12, niewypał12, pałkarza12, pałkarze12, pałkierz12, parabank12, parabazy12, pełzarka12, pełzarki12, pierzyła12, piłkarza12, piłkarze12, płakania12, płakanie12, pływania12, pływanie12, przebywa12, przenikł12, przewały12, przywabi12, przywiał12, wałkarzy12, wapniały12, wezbrała12, wkrapiał12, wpierały12, wrabiała12, wrzaśnie12, wrzepiły12, września12, wybierak12, wybierka12, wybranek12, wybranka12, wybranki12, wykazała12, wyłapana12, wyłapane12, wyłapani12, wyłkania12, wyłkanie12, wynikała12, wyparzał12, wypełnia12, wypierał12, wypinała12, wyprzała12, wyprzałe12, wyrzekał12, wyrzekła12, wzbierał12, zabarwił12, zabawiał12, zabawiła12, zabierał12, zakrywał12, załapany12, zanikały12, zapiekał12, zapiekła12, zapikała12, zapinały12, zapłynie12, zarabiał12, zarypała12, zbałwani12, zbawiała12, zbierała12, zrabiała12, zwabiała12, zwapniły12, abakanie11, bankiera11, barwinek11, barwinka11, barwnika11, barzanek11, barzanka11, barzanki11, bezkarna11, bezkarni11, bezprawi11, epikryza11, karabina11, karnawał11, kiełzana11, krzewiła11, ławkarza11, ławkarze11, łazianek11, łazianka11, łazienka11, łzawnika11, nabierak11, nabierka11, naparzał11, napierał11, naprawił11, naraziły11, narywała11, narzekał11, nawarzył11, nawrzały11, nazrywał11, nazywała11, niełzawy11, pakarany11, pakierzy11, panikary11, parkwaye11, pełzania11, piekarzy11, piwkarzy11, prykazie11, przewała11, przewiał11, pyrkania11, pyrkanie11, wałkarza11, wałkarze11, wapniała11, warikapy11, wełniaka11, wezbrany11, wierzyła11, wpierała11, wrabiany11, wrzepiał11, wrzepiła11, wrzynała11, wybrania11, wybranie11, wykapana11, wykapane11, wykapani11, wykrapia11, wypikana11, wypikane11, wyraziła11, wyzbiera11, wyzierał11, wzierały11, zabierak11, zabierka11, zakapany11, zakrawał11, załapane11, załapani11, załkania11, załkanie11, zanikała11, zapełnia11, zapewnił11, zapierał11, zapinała11, zaprawił11, zarywała11, zbawiany11, zbieraka11, zbierany11, zbraknie11, zbywania11, zbywanie11, zebranka11, złapania11, złapanie11, zławiany11, zrabiany11, zwabiany11, zwapniał11, zwapniła11, zwierały11, arabanie10, barzanie10, erywanka10, erywanki10, karawany10, kawiarzy10, krzewiny10, nakrapia10, nakrywie10, nakrzywi10, naprawek10, naprawka10, naprawki10, naraziła10, nawrzała10, nawrzałe10, nazbiera10, naziewał10, niekarzy10, niełzawa10, nieparka10, nieprawy10, pakernia10, panierka10, panikara10, panikarz10, parawany10, parkania10, parkanie10, pewniaka10, piekarza10, pierzyna10, piwkarza10, piwkarze10, prawnika10, przekiwa10, przenika10, przewiny10, rzepnika10, wapniaka10, wełniarz10, wezbrana10, wezbrani10, wieprzak10, wieprzka10, wnykarza10, wnykarze10, wpierany10, wrabiana10, wrabiane10, wykazana10, wykazane10, wykazani10, wypierza10, wyprania10, wypranie10, wzbrania10, wzierała10, zabarwia10, zabawnie10, zabrania10, zabranie10, zakapane10, zakapani10, zakrapia10, zakrwiny10, zaprawek10, zaprawka10, zaprawki10, zaprawny10, zarypana10, zarypane10, zarypani10, zawierał10, zbawiana10, zbawiane10, zbierana10, zebrania10, zławiana10, zławiane10, zrabiana10, zrabiane10, zrypania10, zrypanie10, zwabiana10, zwabiane10, zwierała10, kawiarza9, kawiarze9, krzewina9, naprawia9, naprawie9, nerwiaka9, nieprawa9, parzenia9, przewina9, rawianek9, rawianka9, riazanek9, riazanka9, warenika9, wpierana9, zakrwina9, zapewnia9, zaprania9, zapranie9, zaprawia9, zaprawie9, zaprawna9, zaprawne9, zaprawni9, zarywana9, zarywane9, zarywani9, zeprania9, zerkania9, ziarenka9, zniepraw9, zrywania9, zrywanie9, zwierany9, warzenia8, zarwania8, zarwanie8, zerwania8, zwierana8,

7 literowe słowa:

kpiłbyś18, akałbyś17, nikłbyś17, parłbyś17, piałbyś17, piłabyś17, prałbyś17, wpiłbyś17, bekałaś16, błyśnie16, brzyłaś16, brzyłeś16, bywałaś16, bywałeś16, kiełbaś16, nabyłaś16, nabyłeś16, pykałaś16, pykałeś16, raiłbyś16, rwałbyś16, śniłaby16, wiałbyś16, wiłabyś16, wybiłaś16, wybiłeś16, ziałbyś16, znałbyś16, zwałbyś16, zwiłbyś16, bawiłaś15, bawiłeś15, kapałaś15, kapałeś15, nabiłaś15, nabiłeś15, piekłaś15, pikałaś15, pikałeś15, rypałaś15, rypałeś15, wabiłaś15, wabiłeś15, wypiłaś15, wypiłeś15, wzbiłaś15, wzbiłeś15, zabiłaś15, zabiłeś15, zwykłaś15, zwykłeś15, kapałby14, karałaś14, karałeś14, kazałaś14, kazałeś14, kaziłaś14, kaziłeś14, kiwałaś14, kiwałeś14, kpiłaby14, napiłaś14, napiłeś14, parałaś14, parałeś14, piekłby14, pikałby14, płaśnia14, płaśnie14, przałaś14, przałeś14, rzekłaś14, śpiewał14, świerkł14, waśniły14, wparłaś14, wparłeś14, wyśniła14, zapiłaś14, zapiłeś14, zaryłaś14, zaryłeś14, zawyłaś14, zawyłeś14, zipałaś14, zipałeś14, znikłaś14, znikłeś14, akałaby13, baryłek13, baryłka13, baryłki13, brykała13, bzykała13, karałby13, kazałby13, kaziłby13, kiwałby13, napiłby13, nawiłaś13, nawiłeś13, nikłaby13, nizałaś13, nizałeś13, parałby13, parłaby13, paśnika13, piałaby13, prałaby13, pryśnie13, przałby13, przaśny13, przebył13, przybił13, przyśni13, raniłaś13, raniłeś13, raziłaś13, raziłeś13, rzekłby13, śpiewak13, śpiewka13, śpiewny13, świekry13, świerzb13, waśniła13, właśnie13, wparłby13, wpiłaby13, wrzałaś13, wrzałeś13, zapaśny13, zapiłby13, zipałby13, znikłby13, zwarłaś13, zwarłeś13, zwaśnił13, zwiałaś13, zwiałeś13, bałwany12, barwiły12, bawełny12, białawy12, kapłany12, kraśnia12, kraśnie12, krzepły12, kwapiły12, łebiany12, łebkarz12, nabiały12, nabrały12, nabywał12, nawiłby12, niebyła12, nizałby12, pałkery12, parkały12, pływaka12, pływaki12, pływika12, praśnie12, przaśna12, przaśne12, przaśni12, przebił12, przełyk12, prześni12, pyrkała12, raiłaby12, raniłby12, raziłby12, rwałaby12, śpiewna12, świekra12, świerka12, świreny12, świrzep12, wiałaby12, wrzałby12, wybrała12, wykapał12, wykpiła12, wypałki12, wypiekł12, wypikał12, zabiały12, zabrały12, zakpiły12, zapaśna12, zapaśne12, zapaśni12, zarybił12, zaśpiew12, zbawiły12, zbywała12, zebrały12, ziałaby12, znałaby12, zwabiły12, zwałaby12, zwarłby12, zwiałby12, zwiłaby12, abakany11, akrybia11, akrybie11, bałwana11, bałwani11, bałwian11, barwiła11, bawełna11, bełzian11, biaława11, białawe11, bikerzy11, bryknie11, bzykana11, bzykane11, bzykani11, bzyknie11, ikebany11, ikrzyła11, kabaryn11, kapibar11, kapłana11, kapłani11, kłapnie11, krewiły11, krzepił11, krzepła11, krzywił11, kwapiła11, łapanek11, łapanka11, łapanki11, łapiany11, łapinek11, łapinka11, łykania11, łykanie11, łypania11, łypanie11, nabawił11, nabrała11, nakapał11, nakryła11, naparły11, napiekł11, napływa11, naprały11, narybek11, narybki11, nawykał11, nawykła11, nawykłe11, pałanek11, pałanka11, pałanki11, pałarzy11, pałkarz11, pałkera11, paniały11, parkała11, parzyła11, pawełki11, pebryna11, pełnika11, pełzaka11, pełzaki11, peniały11, perzyła11, pierzył11, piłkarz11, pławika11, płazaka11, płazaki11, prawiły11, przywab11, śwarnie11, świrena11, wezbrał11, wikłany11, wnikały11, wpinały11, wpłynie11, wrabiał11, wrześni11, wykazał11, wyłapie11, wyłkana11, wyłkane11, wyłkani11, wynikał11, wynikła11, wynikłe11, wyparła11, wypełni11, wypełza11, wypinał11, wyprała11, wyprzał11, wyrzekł11, zabawił11, zabrała11, zakapał11, zakpiła11, zakryła11, zanikły11, zapałek11, zapałka11, zapałki11, zaparły11, zapiały11, zapiekł11, zapikał11, zapływa11, zaprały11, zarybek11, zarybki11, zarypał11, zbawiał11, zbawiła11, zbierał11, zebrała11, zeprały11, zerkały11, złapany11, znikały11, zrabiał11, zrypała11, zwabiał11, zwabiła11, arabany10, arabika10, bakanie10, baniaka10, bankier10, bankiwa10, baranek10, baranka10, baranki10, barweny10, barwika10, barwnik10, barzany10, bawarek10, bawarka10, bawarki10, bazarek10, bazarki10, bekania10, braknie10, brzanek10, brzanka10, brzanki10, bywania10, bywanie10, epikryz10, ikebana10, kabanie10, kałanie10, kaprawy10, karaban10, karabin10, karpiny10, kiełzna10, kiepawy10, kiperzy10, kpiarzy10, krepiny10, krewiła10, krzewił10, łapania10, łapanie10, ławkarz10, ławnika10, łazanek10, łazanka10, łazanki10, łaziany10, łzawnik10, nakazał10, nałapie10, naparła10, napawał10, naprała10, naraiły10, narwały10, narywał10, nawiały10, nazwały10, nazywał10, niełazy10, nieraby10, pakarzy10, pakerzy10, pakiery10, pałania10, pałanie10, pałarza10, paniała10, parabaz10, parkany10, parkiny10, parkway10, peniała10, prawiła10, prikazy10, przewał10, pykania10, pykanie10, wałkarz10, wapniał10, warzyła10, wełniak10, wierzby10, wierzył10, wikłana10, wikłane10, wnikała10, wpierał10, wpinała10, wraziły10, wrzepił10, wrzynał10, wybiera10, wybierz10, wybrana10, wybrane10, wybrani10, wybrnie10, wykapie10, wyłania10, wyłazie10, wyparek10, wyparka10, wyparki10, wypieka10, wyrabia10, wyraził10, wyznała10, zabawek10, zabawka10, zabawki10, zabawny10, zabrany10, załapie10, zanikał10, zanikła10, zanikłe10, zaparła10, zapełni10, zapiała10, zapinał10, zaprała10, zarwały10, zarybia10, zarywał10, zawarły10, zawiały10, zawikła10, zbierak10, zbywana10, zbywane10, zbywani10, zebrany10, zebryna10, zeprała10, zerkała10, zerwały10, ziewały10, złapana10, złapane10, złapani10, znikała10, zraniły10, zrywała10, zwapnił10, akinezy9, barania9, baranie9, barwena9, barwnie9, bawarze9, brzanie9, brzenia9, ewipany9, inkerzy9, kanapie9, kapania9, kapanie9, kaparze9, kaprawa9, kaprawe9, kaprawi9, karpina9, karynie9, kawerny9, kawiary9, kazeiny9, kiepawa9, kpiarza9, kpiarze9, krepina9, krzewny9, krzynie9, kwazary9, nabawia9, nabiera9, nabierz9, nakapie9, nakrywa9, nakrzyw9, naparzy9, napiwek9, naprawy9, naraiła9, naraził9, narwała9, nawiała9, nawłazi9, nazwała9, niekary9, niełaza9, nieraba9, pakaran9, pakarza9, pakarze9, pakerni9, pakiera9, panewka9, panewki9, paniery9, panikar9, panzery9, parkina9, parnika9, pawiany9, pazerny9, perzyna9, pewniak9, pewnika9, piekarz9, pierzyn9, pinezka9, piwkarz9, pizanek9, pizanka9, pniarek9, pniarka9, prawiek9, prawnik9, przenik9, rabanie9, rypania9, rypanie9, rzepaki9, rzepnik9, wapniak9, warikap9, wieprzy9, wierzba9, wikarny9, wikarzy9, wkrapia9, wnykarz9, wraziła9, wykazie9, wyparna9, wyparne9, wyparni9, wyparza9, wypiera9, wypierz9, wyprana9, wyprane9, wyprani9, wyrzeka9, wzbiera9, wzierał9, zabarwi9, zabawia9, zabawie9, zabawna9, zabawne9, zabawni9, zabiera9, zabrana9, zabrane9, zabrani9, zabrnie9, zakapie9, zakrywa9, zapiany9, zapieka9, zapinek9, zapinka9, zaprany9, zaprawy9, zarabia9, zarwała9, zarypie9, zawarła9, zawiała9, zebrana9, zebrani9, zeprany9, zerwała9, ziewała9, zraniła9, zrypana9, zrypane9, zrypani9, zrywaka9, zrywaki9, zwierał9, akineza8, akrania8, akranie8, akwaria8, arianek8, arianka8, arkanie8, irezyna8, kanarze8, karania8, karanie8, karawan8, kawerna8, kawiara8, kawiarz8, kazania8, kazanie8, kazeina8, krzewin8, krzewna8, krzewni8, kwazara8, nakazie8, naparza8, naparze8, napiera8, napierz8, naprawa8, naprawi8, narzeka8, nawarzy8, nazrywa8, nerwiak8, niekara8, paniera8, panzera8, parania8, paranie8, parawan8, parzeni8, pawanie8, pawiana8, pazerna8, pazerni8, prawnie8, przenia8, przewin8, rawenka8, rawenki8, rawiany8, rzepnia8, warenik8, wariaka8, warknie8, warnika8, werpnia8, wieprza8, wikarna8, wikarne8, wrzepia8, wyrazie8, wyrznie8, wyziera8, wzierny8, zakrawa8, zakrwin8, zapewni8, zapiera8, zaprana8, zaprane8, zaprani8, zaprawa8, zaprawi8, zarwany8, zawiany8, zeprana8, zeprani8, zerwany8, zewnika8, ziarnek8, ziarnka8, zrywana8, zrywane8, zrywani8, zwapnia8, inwarze7, nawarze7, naziewa7, rzewnia7, waranie7, warzeni7, wrzenia7, wzierna7, zarania7, zaranie7, zarwana7, zarwane7, zarwani7, zawiana7, zawiane7, zawiera7, zerwana7, zerwani7,

6 literowe słowa:

piłbyś16, śniłby15, wiłbyś15, zbyłaś15, zbyłeś15, brałaś14, brałeś14, kpiłaś14, kpiłeś14, kryłaś14, kryłeś14, rypłaś14, wbiłaś14, wbiłeś14, zbiłaś14, zbiłeś14, akałaś13, akałeś13, anibyś13, kapryś13, kpiłby13, łyśnie13, nikłaś13, nikłeś13, parłaś13, parłeś13, piałaś13, piałeś13, płaśni13, prałaś13, prałeś13, świbek13, świbka13, wpiłaś13, wpiłeś13, wryłaś13, wryłeś13, wyśnił13, zryłaś13, zryłeś13, akałby12, bałyki12, baśnie12, bekały12, brykał12, bryłek12, bryłka12, bryłki12, bzykał12, kabały12, kraśny12, kwaśny12, nikłby12, parłby12, paśnik12, piałby12, piłaby12, prałby12, raiłaś12, raiłeś12, rwałaś12, rwałeś12, śpiewy12, waśnił12, wiałaś12, wiałeś12, właśni12, wpiłby12, ziałaś12, ziałeś12, znałaś12, znałeś12, zwałaś12, zwałeś12, zwiłaś12, zwiłeś12, bałaka11, bałaki11, banały11, baryła11, bawiły11, bekała11, białek11, białka11, błazny11, brzyła11, bywała11, bywałe11, kabała11, kapały11, kraśna11, kraśne11, kraśni11, kwaśna11, kwaśne11, kwaśni11, nabiły11, nabyła11, nakwaś11, piekły11, pikały11, pływak11, pływek11, pływik11, pływka11, pływki11, pykała11, pyrkał11, raiłby11, rwałby11, rześka11, rześki11, śpiewa11, śryzie11, śwarny11, świekr11, świerk11, świnek11, świnka11, świrek11, świrka11, wabiły11, wiałby11, wiłaby11, wybiła11, wybrał11, wykpił11, wynieś11, wzbiły11, zabiły11, zakwaś11, zbywał11, ziałby11, znałby11, zwałby11, zwiłby11, bakany10, bakeny10, bałwan10, barwił10, bawełn10, bawiła10, bikery10, bipery10, błazen10, błazna10, ikrzył10, kabany10, kabiny10, kałany10, kanały10, kapała10, kapłan10, karały10, kawały10, kazały10, kaziły10, kiwały10, kłapie10, krzepł10, kwapił10, łapaka10, łapaki10, łapany10, łapiny10, łebian10, łepaka10, łepaki10, łykana10, łykane10, łykani10, łykawa10, łykawe10, łykawi10, łyknie10, łypnie10, nabiał10, nabiła10, nabrał10, nakrył10, nałyka10, napiły10, napływ10, nawykł10, nikaby10, pałker10, parały10, parkał10, parzył10, pebryn10, pełnik10, pełzak10, perzył10, piekła10, pikała10, pławek10, pławik10, pławka10, pławki10, pławny10, płazak10, płynie10, pływie10, pływna10, pływne10, pływni10, przały10, rybaka10, rybaki10, rybika10, rypała10, rzekły10, śwarna10, śwarne10, śwarni10, świren10, świrze10, wabiła10, waśnie10, wparły10, wynikł10, wyparł10, wypiła10, wyprał10, wzbiła10, wznieś10, zabiał10, zabiła10, zabrał10, zakały10, zakpił10, zakrył10, zanieś10, zapały10, zapiły10, zaśnie10, zawieś10, zbawił10, zebrał10, zipały10, znikły10, zrypał10, zwabił10, zwaśni10, zwykła10, zwykłe10, abakan9, abwery9, arabek9, arabik9, arabka9, arabki9, arbeka9, arbeki9, areały9, bakier9, banery9, baniak9, baniek9, baraki9, barany9, barwik9, barwny9, bawary9, bazary9, baziek9, bezany9, bezika9, bierka9, bierny9, bikera9, bipera9, branek9, branka9, branki9, brawek9, brawka9, breaka9, breaki9, brewka9, brewki9, bryzie9, brzany9, bziaka9, ikeban9, kabana9, kabina9, kabzie9, kałana9, kanapy9, kapany9, kapary9, kaprzy9, karała9, karbie9, karibe9, karzeł9, kawała9, kazała9, kazbie9, kaziła9, kiełza9, kiełzn9, kipery9, kiwała9, kłania9, knypie9, krabia9, krabie9, krewił9, krypie9, krzepy9, łaknie9, łapana9, łapane9, łapani9, łapian9, łapina9, ławnik9, łazika9, łkania9, łkanie9, nabaki9, nabywa9, naparł9, napiła9, naprał9, nawały9, nawiły9, niezły9, nizały9, pakery9, pałarz9, paniał9, parała9, pekany9, pekiny9, pełnia9, peniał9, pikany9, pikawy9, pławie9, pławna9, pławne9, pławni9, płazia9, płazie9, prawił9, prykaz9, przała9, pykana9, pykane9, pykani9, pyknie9, rabany9, rabiny9, raniły9, raziły9, rzekła9, wabika9, warzył9, wnikał9, wparła9, wpełza9, wpinał9, wrzały9, wyłazi9, wypiek9, wypika9, wyznał9, zabawy9, zakała9, zanikł9, zapała9, zaparł9, zapiał9, zapiła9, zaprał9, zareby9, zariby9, zarybi9, zaryła9, zawały9, zawiły9, zawyła9, zebryn9, zeprał9, zeriby9, zerkał9, zineby9, zipała9, złapie9, znikał9, znikła9, znikłe9, zrywał9, zwałek9, zwałka9, zwałki9, zwarły9, zwiały9, abwera8, akweny8, akynie8, araban8, arabie8, arkany8, banera8, banzai8, barana8, barani8, barnie8, barwen8, barwie8, barwna8, barwne8, barwni8, barzan8, bawara8, bezana8, bierna8, brania8, branie8, brawie8, brzana8, brzane8, brzani8, brzeni8, ekrany8, inkery8, kanapa8, kanary8, kapana8, kapane8, kapani8, kapara8, kapnie8, kaprze8, karany8, karpia8, karpie8, karpin8, karyna8, kazany8, kewiry8, kinazy8, kinezy8, kipera8, kiprze8, kiwany8, kpiarz8, krainy8, krepin8, krewny8, kryzie8, krzepa8, krzepi8, krzewy8, krzyna8, krzywa8, krzywe8, krzywi8, kwapie8, ławrze8, łazian8, łaziwa8, łzawie8, nabawi8, nakazy8, nakryw8, nałazi8, napary8, naraił8, narwał8, nawała8, nawiał8, nawiła8, nawyka8, nawyki8, nazwał8, niełaz8, niezła8, nizała8, pakarz8, pakera8, pakier8, panika8, parany8, parezy8, parkan8, parkin8, parnik8, pawany8, pawika8, pazika8, pekana8, pekari8, perzyn8, pewnik8, pianek8, pianka8, pierzy8, pikana8, pikane8, pikawa8, pirany8, pniaka8, pranek8, pranka8, prawek8, prawka8, prawny8, prikaz8, pryzie8, rabina8, raniła8, rapeny8, raziła8, rekiny8, ryknie8, rypana8, rypane8, rypani8, rypnie8, rzepak8, rzepik8, rzepka8, rzepki8, wierzb8, wikary8, włazie8, wrabia8, wraził8, wrzała8, wynika8, wyparz8, wypina8, wypnie8, wyprze8, wyraka8, wyraki8, zabarw8, zabawa8, zabawi8, zapika8, zareba8, zariba8, zarwał8, zawała8, zawarł8, zawiał8, zawiła8, zawiłe8, zbawia8, zbiera8, zeriba8, zerwał8, ziewał8, zławia8, zrabia8, zranił8, zrypie8, zrywak8, zrywek8, zrywka8, zrywki8, zwabia8, zwabie8, zwarła8, zwełni8, zwiała8, akania7, akanie7, akarze7, akinez7, ankier7, ankrze7, ariany7, arkana7, arnika7, azynie7, erynia7, ewipan7, ikarze7, inkera7, inwary7, irezyn7, iryzan7, kanara7, kanwie7, karana7, karane7, karani7, karezi7, karnie7, karwia7, karwie7, kawaia7, kawaie7, kawern7, kawiar7, kazana7, kazane7, kazani7, kazein7, kinaza7, kineza7, kiwana7, kiwane7, knezia7, kraina7, kranie7, krewna7, krewni7, krzewi7, kwazar7, naparz7, napawa7, napraw7, naprze7, narywa7, nawary7, naziry7, nazywa7, newizy7, panier7, panwia7, panwie7, panzer7, parana7, parane7, parani7, pareza7, parnia7, parnie7, pawana7, pawian7, piarze7, pierza7, prania7, pranie7, prawie7, prawna7, prawne7, prawni7, prazie7, prezia7, rapena7, rekina7, rzepia7, rzepni7, rzewny7, wapien7, wapnia7, wapnie7, warany7, wariak7, warnik7, werpni7, wezyra7, wianek7, wianka7, wieprz7, wierny7, wierzy7, wikare7, wizyra7, wpiera7, wrapie7, wrzepi7, wrzyna7, wyrazi7, zanika7, zapian7, zapina7, zapnie7, zapraw7, zarywa7, zewnik7, zrywie7, zrywna7, zrywne7, zrywni7, zwapni7, zwiany7, zwinek7, zwinka7, awaria6, awarie6, nairze6, narazi6, narwie6, nawarz6, nazira6, nazwie6, newari6, nieraz6, rawian6, rwania6, rwanie6, rzewna6, rzewni6, warana6, warnie6, wazari6, wierna6, wziera6, zarani6, zarwie6, ziaren6, ziarna6, zwania6, zwanie6, zwiana6, zwiane6, zwiera6,

5 literowe słowa:

byłaś14, byłeś14, bałaś13, bałeś13, biłaś13, biłeś13, baśka12, baśki12, nibyś12, piłaś12, piłeś12, ryłaś12, ryłeś12, śniły12, wyłaś12, wyłeś12, zaśby12, bałyk11, baśni11, piłby11, śniła11, wiłaś11, wiłeś11, wypaś11, wyśpi11, zbieś11, bałak10, barył10, bekał10, biały10, bławy10, brały10, bryła10, brzył10, bywał10, kabał10, karaś10, kiełb10, kpiły10, łebka10, łebki10, nabył10, nakiś10, napaś10, naśpi10, pierś10, pykał10, pyłek10, pyłki10, śpiew10, świry10, wbiły10, wiłby10, wybił10, wyśni10, zakiś10, zapaś10, zaśpi10, zbiły10, zbyła10, akały9, banał9, bawił9, berła9, biała9, białe9, bława9, bławe9, bławi9, błazi9, brała9, bryka9, bryki9, bzyka9, bzyki9, kabzy9, kapał9, karby9, karły9, kazby9, kpiła9, kraby9, kryła9, kweby9, łabie9, łapak9, łapek9, łapka9, łapki9, łepak9, łepka9, łepki9, łypie9, nabił9, nikły9, pałek9, pałka9, pałki9, parły9, pełny9, perły9, piały9, piekł9, pikał9, piłek9, piłka9, pławy9, płazy9, pływa9, prały9, rybak9, rybek9, rybik9, rybka9, rybki9, ryłek9, ryłka9, rypał9, rypła9, świra9, wabił9, waśni9, wbiła9, webła9, wnieś9, wpiły9, wyłap9, wyłka9, wypał9, wypił9, wzbił9, zabił9, zbiła9, znieś9, zwieś9, zwykł9, abaka8, abaki8, akała8, aniby8, araby8, arbek8, bakan8, baken8, banek8, banka8, banki8, barak8, barek8, barka8, barki8, barny8, barwy8, beany8, berka8, berki8, bezik8, biker8, biper8, biwak8, braka8, braki8, brany8, break8, breki8, bryza8, bziak8, bzika8, ekipy8, kaban8, kabie8, kabin8, kabza8, kałan8, kanał8, kapry8, karał8, kareł8, karła8, karpy8, kawał8, kazał8, kazba8, kaził8, kiepy8, kipry8, kiwał8, knypa8, kpiny8, kraba8, krabi8, krepy8, krypa8, kwapy8, kweba8, łapie8, łapin8, ławek8, ławka8, ławki8, ławry8, łazik8, łezka8, łezki8, łzawy8, nabak8, nałap8, nałka8, napił8, nikab8, nikła8, nikłe8, pabie8, parał8, parła8, pełna8, pełni8, pełza8, perła8, piała8, pława8, pławi8, płaza8, płazi8, prała8, pryka8, pryki8, przał8, pyrek8, pyrka8, pyrki8, raiły8, rwały8, rybia8, rybie8, rybna8, rybne8, rybni8, rzekł8, wabik8, wałek8, wałka8, wałki8, wełny8, wiały8, wikła8, włazy8, wparł8, wpiła8, wryła8, wykap8, wykip8, wykpi8, wyłaz8, yerba8, zakał8, załap8, załka8, zapał8, zapił8, zaryb8, zarył8, zawył8, zbiry8, zbywa8, zebry8, ziały8, zipał8, znały8, znikł8, zryła8, zwaby8, zwały8, zwiły8, abwer7, akary7, akyna7, ankry7, araba7, arbie7, areał7, aryki7, baner7, bania7, banie7, baran7, baria7, barie7, barna7, barwa7, barwi7, barze7, bawar7, bazar7, bazia7, bazie7, beana7, beani7, bezan7, bierz7, birze7, brana7, brane7, brani7, brawa7, brnie7, brzan7, ekipa7, epika7, ikary7, ikrzy7, kainy7, kanap7, kanwy7, kapar7, kaper7, kapie7, kapra7, karny7, karpa7, karpi7, karyn7, karzy7, kiepa7, kiery7, kiper7, kipra7, kpina7, krany7, krepa7, krewy7, krezy7, kryza7, krzep7, krzyn7, krzyw7, kwapi7, kwizy7, łania7, łanie7, ławie7, ławra7, łaziw7, łzawa7, łzawe7, łzawi7, nabaw7, nakap7, nakip7, nawał7, nawił7, nawyk7, nerpy7, nieba7, nizał7, nywek7, nywka7, nywki7, paker7, panek7, panik7, panka7, panki7, parek7, parka7, parki7, parny7, parzy7, pawik7, pazik7, peaki7, peany7, pekan7, pekin7, perka7, perki7, perzy7, pewny7, piany7, piary7, piezy7, pikaw7, pinek7, pinka7, piwek7, piwka7, piwny7, pniak7, prany7, prawy7, prazy7, pryza7, pyrze7, pyzie7, raban7, rabie7, rabin7, raiła7, ranił7, raził7, rwała7, rynek7, rynka7, rynki7, rypie7, rzepy7, wabia7, wabie7, wełna7, werpy7, wiała7, włazi7, wnyka7, wnyki7, wrapy7, wrzał7, wykaz7, wynik7, wyrak7, wyrek7, wyrka7, zabaw7, zakap7, zakip7, zakpi7, zareb7, zarib7, zaryp7, zawał7, zbawi7, zbira7, zebra7, zerib7, ziała7, zikry7, zineb7, znała7, zwabi7, zwała7, zwarł7, zwiał7, zwiła7, akara6, akrze6, akwen6, ankra6, araki6, areka6, areki6, areny6, arkan6, arnik6, aweny6, awizy6, azyna6, ekran6, ikara6, ikrze6, inker6, iwany6, izany6, kaina6, kanar6, kania6, kanie6, kanwa6, karna6, karne6, karni6, karwi6, karze6, kawai6, kawie6, kewir6, kiera6, kierz6, kinaz6, kinez6, kirze6, krain6, krewa6, krewi6, kreza6, krwie6, krzew6, nairy6, nakaz6, napar6, napie6, narka6, nazwy6, nerka6, nerki6, nerpa6, nerwy6, panew6, panie6, panwi6, parea6, parez6, parna6, parne6, parni6, parze6, pawan6, pawia6, pawie6, pazia6, pazie6, penia6, pewna6, pewni6, piana6, piane6, pierw6, pierz6, pieza6, piran6, piwna6, piwne6, prana6, prane6, prani6, prawa6, prawe6, prawi6, ranek6, ranka6, ranki6, rapen6, rapie6, rekin6, rewka6, rewki6, rwany6, rynia6, rynie6, ryzie6, rzeka6, rzeki6, rzepa6, rzepi6, wakan6, wapna6, wapni6, warny6, warzy6, wazek6, wazka6, wazki6, werki6, wezyr6, wiany6, wiary6, wieka6, winek6, winka6, wirek6, wirka6, wizyr6, wnika6, wpina6, wraka6, wraki6, wrzep6, wyraz6, wyrze6, wyzie6, wyzna6, wznak6, zairy6, zanik6, zerka6, zerwy6, ziewy6, zikra6, znaki6, znika6, zrywa6, zwany6, arena5, arian5, awena5, awiza5, inrze5, inwar5, iwana5, naira5, narai5, naraz5, nawar5, nawie5, nazir5, nazwa5, newiz5, ranie5, rawie5, razie5, rewia5, rwana5, rwane5, rwani5, rznie5, wania5, wanie5, waran5, warna5, warza5, warze5, wazie5, wiana5, wiane5, wiara5, wierz5, wirze5, wrazi5, zaira5, zawre5, zerwa5, ziarn5, ziewa5, zrani5, zwana5, zwane5, zwani5,

4 literowe słowa:

abyś11, bieś10, śnił10, śpik10, złaś10, bały9, biły9, brył9, była9, byłe9, kraś9, kwaś9, łaby9, śryz9, zbył9, bała8, biła8, brał8, bryk8, byka8, byki8, bzyk8, kały8, kiły8, kłap8, kpił8, krył8, łaba8, łapy8, łbie8, łyka8, łyki8, nieś8, paby8, pały8, piły8, płyn8, pływ8, śnie8, świr8, wbił8, wieś8, zbił8, abak7, akał7, arby7, baka7, baki7, bank7, bany7, bark7, bary7, bazy7, beka7, beki7, bery7, bezy7, biny7, biwy7, bizy7, brak7, brek7, bryi7, bryz7, brzy7, bywa7, bzik7, erby7, inby7, izby7, kabe7, kabi7, kabz7, kapy7, karb7, kazb7, kieł7, kiła7, kipy7, knyp7, krab7, kryp7, kweb7, łany7, łapa7, ławy7, niby7, nikł7, pała7, parł7, piał7, piła7, pław7, płaz7, prał7, pryk7, pyka7, raby7, ryba7, rybi7, ryła7, wały7, weby7, wiły7, wpił7, wrył7, wyła7, yerb7, ziły7, złap7, zrył7, akry6, akyn6, arab6, arba6, aryk6, bana6, bani6, bara6, barn6, barw6, bawi6, baza6, bazi6, bean6, bera6, beza6, bina6, biwa6, biza6, braw6, brei6, brew6, brie6, brwi6, brze6, bzie6, ekip6, epik6, epka6, epki6, ikry6, inba6, izba6, kany6, kapa6, karp6, kary6, kawy6, kepi6, kery6, kiep6, kiny6, kipa6, kiry6, kpie6, kpin6, krep6, kryz6, kwap6, łani6, ława6, ławr6, łazi6, łzaw6, łzie6, napy6, nepy6, nieb6, nipy6, paka6, paki6, pank6, pany6, park6, pary6, peak6, peny6, pery6, pika6, pink6, piny6, pryz6, przy6, pyra6, pyza6, raba6, rabe6, rabi6, raił6, rapy6, repy6, rwał6, ryki6, wabi6, wała6, weba6, wiał6, wiła6, właz6, wnyk6, wyka6, wyki6, zbaw6, zbir6, zebr6, ział6, ziła6, zipy6, złai6, znał6, zryp6, zwab6, zwał6, zwił6, akar5, akia5, akie5, akra5, apia5, arak5, arek5, arka5, arki5, azyn5, erka5, erki5, ikar5, ikra5, ikrz5, inek5, inka5, kain5, kana5, kani5, kanw5, kara5, kare5, kari5, karw5, karz5, kawa5, kawi5, kazi5, kier5, kina5, kiwa5, kran5, krew5, krez5, krwi5, krza5, krze5, kwiz5, napa5, nary5, nawy5, neki5, nerp5, nery5, nike5, nipa5, niwy5, pana5, pani5, para5, parz5, pawi5, pazi5, pean5, pena5, pera5, peri5, perz5, pian5, piar5, piez5, pina5, piwa5, pnia5, pnie5, pran5, praw5, praz5, prze5, raka5, raki5, rany5, rapa5, razy5, reki5, reny5, repa5, rewy5, ryna5, ryza5, rzek5, rzep5, waki5, wany5, wapn5, wary5, wazy5, weka5, weki5, weny5, werk5, werp5, wiek5, winy5, wiry5, wizy5, wrak5, wrap5, wyra5, wyza5, zeka5, zeki5, zeny5, zewy5, zikr5, ziny5, zipa5, znak5, zryw5, aren4, aria4, arie4, arna4, arni4, arze4, awen4, awiz4, inra4, iwan4, izan4, nair4, nara4, nawa4, nazi4, nazw4, nera4, nerw4, niwa4, rana4, rani4, raza4, razi4, rena4, rewa4, rwie4, wana4, wani4, wara4, wari4, warn4, warz4, waza4, wena4, wian4, wiar4, wina4, wiza4, wraz4, wrze4, zair4, zera4, zerw4, ziew4, zina4, zwie4,

3 literowe słowa:

byś10, baś9, łaś9, pyś9, był8, kiś8, łby8, paś8, piś8, ryś8, śpi8, bał7, bił7, byk7, kły7, łab7, łba7, łeb7, łyk7, łyp7, pył7, śni7, wiś7, zaś7, aby6, bak6, bek6, bip6, bry6, bzy6, iły6, kał6, kił6, kła6, kpy6, łap6, łka6, łzy6, pab6, pał6, peł6, pił6, pła6, pyk6, ryb6, rył6, wył6, zły6, arb5, bai5, ban5, bar5, baw5, baz5, ben5, ber5, bez5, bin5, biw5, biz5, erb5, ibn5, iła5, inb5, izb5, kap5, kip5, kpa5, kpi5, kry5, łan5, ław5, łez5, łza5, pak5, pik5, pyr5, pyz5, rab5, reb5, ryk5, ryp5, wab5, wał5, web5, wił5, wyk5, zeł5, ził5, zła5, złe5, aka4, akr4, ark4, ary4, ery4, ewy4, ezy4, ikr4, ink4, iwy4, kan4, kar4, kaw4, kea4, kei4, ker4, kia4, kie4, kin4, kir4, kra4, kwa4, kwi4, nap4, nek4, nep4, nip4, pai4, pan4, par4, paw4, pen4, per4, pia4, pie4, pin4, piw4, pni4, rak4, rap4, rek4, rep4, rwy4, ryn4, ryz4, wek4, wyr4, wyz4, yin4, zek4, zip4, zwy4, aaa3, air3, ana3, ani3, ara3, era3, ewa3, eza3, inr3, iwa3, nai3, nar3, naw3, ner3, nie3, niw3, rai3, ran3, raz3, rea3, rei3, ren3, rew3, rwa3, wan3, war3, waz3, wen3, wie3, win3, wir3, wiz3, wre3, zen3, zer3, zew3, zin3, zna3,

2 literowe słowa:

6, by5, ba4, be4, bi4, 4, 4, ka3, ki3, ny3, pa3, pe3, pi3, wy3, aa2, ar2, en2, er2, ew2, ez2, in2, iw2, na2, ni2, re2, we2, za2, ze2,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZEKWAŚNIAŁABY

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZEKWAŚNIAŁABY to

przekwaśniałaby

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

przekwaśniałby

. Ilość liter: 14

Anagramy ze słowa PRZEKWAŚNIAŁABY

Ze słowa PRZEKWAŚNIAŁABY nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZEKWAŚNIAŁABY - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZEKWAŚNIAŁABY to

przekwaśniałaby

. 26 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

przekwaśniałby

. wartość punktowa tego słowa to: 25

Informacje szczegółowe o słowie PRZEKWAŚNIAŁABY

Samogłoski

Ilość samogłosek: 6

Występujące samogłoski: A, A, A, E, I, Y

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 9

Występujące spółgłoski: B, K, N, P, R, W, Z, Ł, Ś

Litery

Ilość wszystkich liter: 15

Litery w słowie PRZEKWAŚNIAŁABY w kolejności alfabetycznej: A, A, A, B, E, I, K, N, P, R, W, Y, Z, Ł, Ś

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ś, Ł, Z, Y, W, R, P, N, K, I, E, B, A, A, A


Jak prawidłowo wymawiać słowo PRZEKWAŚNIAŁABYAnaliza liter - słowo PRZEKWAŚNIAŁABY

Słowo PRZEKWAŚNIAŁABY po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, B, E, I, K, Ł, N, P, R, Ś, W, Y, Z . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie PRZEKWAŚNIAŁABY

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 59
4 271
5 732
6 1805
7 3516
8 5407
9 7531
10 9234
11 9715
12 9145
13 7672
14 6185
15 4643

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się literę A

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 83
4 879
5 3140
6 6566
7 12471
8 19154
9 26059
10 31032
11 32614
12 32051
13 29784
14 25122
15 19028

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów
0 891858
1 1261627
2 691472
3 167614
4 17526
5 727
6 15

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera B w słowie PRZEKWAŚNIAŁABY

Wyrazy na literę B

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 96
4 472
5 1471
6 3012
7 5431
8 8552
9 10572
10 11710
11 10737
12 9023
13 6818
14 4946
15 3316

Rozkład wyrazów na literę B

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
96
4 Ilość słów
472
5 Ilość słów
1471
6 Ilość słów
3012
7 Ilość słów
5431
8 Ilość słów
8552
9 Ilość słów
10572
10 Ilość słów
11710
11 Ilość słów
10737
12 Ilość słów
9023
13 Ilość słów
6818
14 Ilość słów
4946
15 Ilość słów
3316

Wyrazy kończące się literę B

Ilość liter Ilość słów
3 49
4 102
5 157
6 126
7 96
8 67
9 33
10 22
11 18
12 4
13 3

Rozkład wyrazów kończących się literą B

3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
102
5 Ilość słów
157
6 Ilość słów
126
7 Ilość słów
96
8 Ilość słów
67
9 Ilość słów
33
10 Ilość słów
22
11 Ilość słów
18
12 Ilość słów
4
13 Ilość słów
3

Wystąpienia litery B w słowach polskich

Ilość wystąpień litery B Ilość słów
0 2417531
1 568523
2 43782
3 1003

Rozkład słow według wystąpień litery B

0 Ilość słów
2417531
1 Ilość słów
568523
2 Ilość słów
43782
3 Ilość słów
1003

Litera E w słowie PRZEKWAŚNIAŁABY

Wyrazy na literę E

Ilość liter Ilość słów
2 16
3 48
4 144
5 301
6 770
7 1599
8 2507
9 3546
10 4159
11 4574
12 4567
13 3835
14 3074
15 2312

Rozkład wyrazów na literę E

2 Ilość słów
16
3 Ilość słów
48
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
301
6 Ilość słów
770
7 Ilość słów
1599
8 Ilość słów
2507
9 Ilość słów
3546
10 Ilość słów
4159
11 Ilość słów
4574
12 Ilość słów
4567
13 Ilość słów
3835
14 Ilość słów
3074
15 Ilość słów
2312

Wyrazy kończące się literę E

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 47
4 383
5 2178
6 5958
7 13260
8 22915
9 33958
10 43678
11 48874
12 50796
13 50385
14 46122
15 39103

Rozkład wyrazów kończących się literą E

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
47
4 Ilość słów
383
5 Ilość słów
2178
6 Ilość słów
5958
7 Ilość słów
13260
8 Ilość słów
22915
9 Ilość słów
33958
10 Ilość słów
43678
11 Ilość słów
48874
12 Ilość słów
50796
13 Ilość słów
50385
14 Ilość słów
46122
15 Ilość słów
39103

Wystąpienia litery E w słowach polskich

Ilość wystąpień litery E Ilość słów
0 1185534
1 1213782
2 519372
3 102552
4 9303
5 293
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery E

0 Ilość słów
1185534
1 Ilość słów
1213782
2 Ilość słów
519372
3 Ilość słów
102552
4 Ilość słów
9303
5 Ilość słów
293
6 Ilość słów
3

Litera I w słowie PRZEKWAŚNIAŁABY

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera K w słowie PRZEKWAŚNIAŁABY

Wyrazy na literę K

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 572
5 2206
6 5043
7 8859
8 13333
9 17301
10 19261
11 19128
12 16960
13 13467
14 10141
15 6855

Rozkład wyrazów na literę K

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2206
6 Ilość słów
5043
7 Ilość słów
8859
8 Ilość słów
13333
9 Ilość słów
17301
10 Ilość słów
19261
11 Ilość słów
19128
12 Ilość słów
16960
13 Ilość słów
13467
14 Ilość słów
10141
15 Ilość słów
6855

Wyrazy kończące się literę K

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 71
4 203
5 754
6 1368
7 2384
8 3055
9 3035
10 2542
11 1935
12 1270
13 822
14 507
15 282

Rozkład wyrazów kończących się literą K

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
71
4 Ilość słów
203
5 Ilość słów
754
6 Ilość słów
1368
7 Ilość słów
2384
8 Ilość słów
3055
9 Ilość słów
3035
10 Ilość słów
2542
11 Ilość słów
1935
12 Ilość słów
1270
13 Ilość słów
822
14 Ilość słów
507
15 Ilość słów
282

Wystąpienia litery K w słowach polskich

Ilość wystąpień litery K Ilość słów
0 2045454
1 869507
2 111382
3 4450
4 46

Rozkład słow według wystąpień litery K

0 Ilość słów
2045454
1 Ilość słów
869507
2 Ilość słów
111382
3 Ilość słów
4450
4 Ilość słów
46

Litera Ł w słowie PRZEKWAŚNIAŁABY

Wyrazy na literę Ł

Ilość liter Ilość słów
3 53
4 170
5 534
6 893
7 1302
8 1885
9 1886
10 1823
11 1508
12 1047
13 675
14 446
15 197

Rozkład wyrazów na literę Ł

3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
170
5 Ilość słów
534
6 Ilość słów
893
7 Ilość słów
1302
8 Ilość słów
1885
9 Ilość słów
1886
10 Ilość słów
1823
11 Ilość słów
1508
12 Ilość słów
1047
13 Ilość słów
675
14 Ilość słów
446
15 Ilość słów
197

Wyrazy kończące się literę Ł

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 164
5 643
6 1612
7 2989
8 4199
9 4384
10 3837
11 2986
12 2058
13 1251
14 720
15 357

Rozkład wyrazów kończących się literą Ł

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
164
5 Ilość słów
643
6 Ilość słów
1612
7 Ilość słów
2989
8 Ilość słów
4199
9 Ilość słów
4384
10 Ilość słów
3837
11 Ilość słów
2986
12 Ilość słów
2058
13 Ilość słów
1251
14 Ilość słów
720
15 Ilość słów
357

Wystąpienia litery Ł w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ł Ilość słów
0 2353633
1 632476
2 44690
3 40

Rozkład słow według wystąpień litery Ł

0 Ilość słów
2353633
1 Ilość słów
632476
2 Ilość słów
44690
3 Ilość słów
40

Litera N w słowie PRZEKWAŚNIAŁABY

Wyrazy na literę N

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 49
4 232
5 868
6 1821
7 4730
8 10859
9 21699
10 40594
11 68766
12 102343
13 132805
14 150507
15 147124

Rozkład wyrazów na literę N

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
232
5 Ilość słów
868
6 Ilość słów
1821
7 Ilość słów
4730
8 Ilość słów
10859
9 Ilość słów
21699
10 Ilość słów
40594
11 Ilość słów
68766
12 Ilość słów
102343
13 Ilość słów
132805
14 Ilość słów
150507
15 Ilość słów
147124

Wyrazy kończące się literę N

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 73
4 180
5 516
6 961
7 1015
8 1138
9 966
10 822
11 693
12 508
13 347
14 223
15 121

Rozkład wyrazów kończących się literą N

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
73
4 Ilość słów
180
5 Ilość słów
516
6 Ilość słów
961
7 Ilość słów
1015
8 Ilość słów
1138
9 Ilość słów
966
10 Ilość słów
822
11 Ilość słów
693
12 Ilość słów
508
13 Ilość słów
347
14 Ilość słów
223
15 Ilość słów
121

Wystąpienia litery N w słowach polskich

Ilość wystąpień litery N Ilość słów
0 1343316
1 1142049
2 468793
3 72920
4 3717
5 44

Rozkład słow według wystąpień litery N

0 Ilość słów
1343316
1 Ilość słów
1142049
2 Ilość słów
468793
3 Ilość słów
72920
4 Ilość słów
3717
5 Ilość słów
44

Litera P w słowie PRZEKWAŚNIAŁABY

Wyrazy na literę P

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 520
5 2138
6 5258
7 11921
8 22437
9 37591
10 54348
11 68418
12 74169
13 69747
14 57138
15 42331

Rozkład wyrazów na literę P

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
520
5 Ilość słów
2138
6 Ilość słów
5258
7 Ilość słów
11921
8 Ilość słów
22437
9 Ilość słów
37591
10 Ilość słów
54348
11 Ilość słów
68418
12 Ilość słów
74169
13 Ilość słów
69747
14 Ilość słów
57138
15 Ilość słów
42331

Wyrazy kończące się literę P

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 54
4 150
5 188
6 146
7 140
8 125
9 89
10 51
11 36
12 12
13 8
14 7
15 2

Rozkład wyrazów kończących się literą P

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
54
4 Ilość słów
150
5 Ilość słów
188
6 Ilość słów
146
7 Ilość słów
140
8 Ilość słów
125
9 Ilość słów
89
10 Ilość słów
51
11 Ilość słów
36
12 Ilość słów
12
13 Ilość słów
8
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
2

Wystąpienia litery P w słowach polskich

Ilość wystąpień litery P Ilość słów
0 2105628
1 828748
2 94230
3 2233

Rozkład słow według wystąpień litery P

0 Ilość słów
2105628
1 Ilość słów
828748
2 Ilość słów
94230
3 Ilość słów
2233

Litera R w słowie PRZEKWAŚNIAŁABY

Wyrazy na literę R

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 88
4 382
5 1233
6 2395
7 4650
8 7669
9 11295
10 14862
11 17854
12 18503
13 17340
14 14276
15 10597

Rozkład wyrazów na literę R

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
88
4 Ilość słów
382
5 Ilość słów
1233
6 Ilość słów
2395
7 Ilość słów
4650
8 Ilość słów
7669
9 Ilość słów
11295
10 Ilość słów
14862
11 Ilość słów
17854
12 Ilość słów
18503
13 Ilość słów
17340
14 Ilość słów
14276
15 Ilość słów
10597

Wyrazy kończące się literę R

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 84
4 185
5 472
6 655
7 577
8 609
9 549
10 481
11 318
12 216
13 150
14 81
15 51

Rozkład wyrazów kończących się literą R

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
84
4 Ilość słów
185
5 Ilość słów
472
6 Ilość słów
655
7 Ilość słów
577
8 Ilość słów
609
9 Ilość słów
549
10 Ilość słów
481
11 Ilość słów
318
12 Ilość słów
216
13 Ilość słów
150
14 Ilość słów
81
15 Ilość słów
51

Wystąpienia litery R w słowach polskich

Ilość wystąpień litery R Ilość słów
0 1686394
1 1192485
2 147933
3 3988
4 39

Rozkład słow według wystąpień litery R

0 Ilość słów
1686394
1 Ilość słów
1192485
2 Ilość słów
147933
3 Ilość słów
3988
4 Ilość słów
39

Litera Ś w słowie PRZEKWAŚNIAŁABY

Wyrazy na literę Ś

Ilość liter Ilość słów
3 7
4 39
5 166
6 499
7 984
8 1496
9 2198
10 2413
11 2204
12 1870
13 1320
14 995
15 622

Rozkład wyrazów na literę Ś

3 Ilość słów
7
4 Ilość słów
39
5 Ilość słów
166
6 Ilość słów
499
7 Ilość słów
984
8 Ilość słów
1496
9 Ilość słów
2198
10 Ilość słów
2413
11 Ilość słów
2204
12 Ilość słów
1870
13 Ilość słów
1320
14 Ilość słów
995
15 Ilość słów
622

Wyrazy kończące się literę Ś

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 27
4 44
5 170
6 414
7 1297
8 3732
9 7761
10 12441
11 15469
12 15882
13 13917
14 10783
15 7433

Rozkład wyrazów kończących się literą Ś

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
27
4 Ilość słów
44
5 Ilość słów
170
6 Ilość słów
414
7 Ilość słów
1297
8 Ilość słów
3732
9 Ilość słów
7761
10 Ilość słów
12441
11 Ilość słów
15469
12 Ilość słów
15882
13 Ilość słów
13917
14 Ilość słów
10783
15 Ilość słów
7433

Wystąpienia litery Ś w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ś Ilość słów
0 2688786
1 332144
2 9854
3 55

Rozkład słow według wystąpień litery Ś

0 Ilość słów
2688786
1 Ilość słów
332144
2 Ilość słów
9854
3 Ilość słów
55

Litera W w słowie PRZEKWAŚNIAŁABY

Wyrazy na literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 66
4 412
5 1749
6 4393
7 9840
8 17451
9 26074
10 32232
11 34524
12 32073
13 26459
14 20075
15 14361

Rozkład wyrazów na literę W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
66
4 Ilość słów
412
5 Ilość słów
1749
6 Ilość słów
4393
7 Ilość słów
9840
8 Ilość słów
17451
9 Ilość słów
26074
10 Ilość słów
32232
11 Ilość słów
34524
12 Ilość słów
32073
13 Ilość słów
26459
14 Ilość słów
20075
15 Ilość słów
14361

Wyrazy kończące się literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 28
4 134
5 753
6 1832
7 3271
8 5079
9 5766
10 6077
11 5378
12 3738
13 2593
14 1649
15 1019

Rozkład wyrazów kończących się literą W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
28
4 Ilość słów
134
5 Ilość słów
753
6 Ilość słów
1832
7 Ilość słów
3271
8 Ilość słów
5079
9 Ilość słów
5766
10 Ilość słów
6077
11 Ilość słów
5378
12 Ilość słów
3738
13 Ilość słów
2593
14 Ilość słów
1649
15 Ilość słów
1019

Wystąpienia litery W w słowach polskich

Ilość wystąpień litery W Ilość słów
0 1684393
1 1133664
2 196654
3 15489
4 637
5 2

Rozkład słow według wystąpień litery W

0 Ilość słów
1684393
1 Ilość słów
1133664
2 Ilość słów
196654
3 Ilość słów
15489
4 Ilość słów
637
5 Ilość słów
2

Litera Y w słowie PRZEKWAŚNIAŁABY

Wyrazy na literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 4
4 13
5 31
6 39
7 52
8 51
9 29
10 18
11 4
12 7
13 1
14 2

Rozkład wyrazów na literę Y

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
4
4 Ilość słów
13
5 Ilość słów
31
6 Ilość słów
39
7 Ilość słów
52
8 Ilość słów
51
9 Ilość słów
29
10 Ilość słów
18
11 Ilość słów
4
12 Ilość słów
7
13 Ilość słów
1
14 Ilość słów
2

Wyrazy kończące się literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 56
4 699
5 2475
6 6156
7 13195
8 24197
9 39124
10 52808
11 62065
12 64281
13 59940
14 51113
15 39412

Rozkład wyrazów kończących się literą Y

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
56
4 Ilość słów
699
5 Ilość słów
2475
6 Ilość słów
6156
7 Ilość słów
13195
8 Ilość słów
24197
9 Ilość słów
39124
10 Ilość słów
52808
11 Ilość słów
62065
12 Ilość słów
64281
13 Ilość słów
59940
14 Ilość słów
51113
15 Ilość słów
39412

Wystąpienia litery Y w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Y Ilość słów
0 1706682
1 1010985
2 261517
3 45785
4 5529
5 336
6 5

Rozkład słow według wystąpień litery Y

0 Ilość słów
1706682
1 Ilość słów
1010985
2 Ilość słów
261517
3 Ilość słów
45785
4 Ilość słów
5529
5 Ilość słów
336
6 Ilość słów
5

Litera Z w słowie PRZEKWAŚNIAŁABY

Wyrazy na literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 293
5 1329
6 3836
7 8941
8 16055
9 24393
10 30950
11 33707
12 32332
13 27469
14 21764
15 16221

Rozkład wyrazów na literę Z

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
293
5 Ilość słów
1329
6 Ilość słów
3836
7 Ilość słów
8941
8 Ilość słów
16055
9 Ilość słów
24393
10 Ilość słów
30950
11 Ilość słów
33707
12 Ilość słów
32332
13 Ilość słów
27469
14 Ilość słów
21764
15 Ilość słów
16221

Wyrazy kończące się literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 46
4 188
5 418
6 988
7 1969
8 3417
9 4970
10 5198
11 4578
12 3471
13 2339
14 1457
15 846

Rozkład wyrazów kończących się literą Z

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
46
4 Ilość słów
188
5 Ilość słów
418
6 Ilość słów
988
7 Ilość słów
1969
8 Ilość słów
3417
9 Ilość słów
4970
10 Ilość słów
5198
11 Ilość słów
4578
12 Ilość słów
3471
13 Ilość słów
2339
14 Ilość słów
1457
15 Ilość słów
846

Wystąpienia litery Z w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Z Ilość słów
0 1721858
1 1049916
2 234263
3 23430
4 1302
5 69
6 1

Rozkład słow według wystąpień litery Z

0 Ilość słów
1721858
1 Ilość słów
1049916
2 Ilość słów
234263
3 Ilość słów
23430
4 Ilość słów
1302
5 Ilość słów
69
6 Ilość słów
1

Ilość liter w słowie PRZEKWAŚNIAŁABY: 15

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 15 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 15 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 4643
B 3316
C 3278
D 7495
E 2312
F 2188
G 1983
H 2039
I 1938
J 1112
K 6855
L 1114
M 4904
N 147124
O 9613
P 42331
R 10597
S 11840
T 3627
U 5832
W 14361
Z 16221
Ó 4
Ć 65
Ł 197
Ś 622
Ź 24
Ż 295

15 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
4643
B Ilość słów
3316
C Ilość słów
3278
D Ilość słów
7495
E Ilość słów
2312
F Ilość słów
2188
G Ilość słów
1983
H Ilość słów
2039
I Ilość słów
1938
J Ilość słów
1112
K Ilość słów
6855
L Ilość słów
1114
M Ilość słów
4904
N Ilość słów
147124
O Ilość słów
9613
P Ilość słów
42331
R Ilość słów
10597
S Ilość słów
11840
T Ilość słów
3627
U Ilość słów
5832
W Ilość słów
14361
Z Ilość słów
16221
Ó Ilość słów
4
Ć Ilość słów
65
Ł Ilość słów
197
Ś Ilość słów
622
Ź Ilość słów
24
Ż Ilość słów
295

Zestawienie słow 15 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 19028
C 326
D 9
E 39103
F 6
G 8
H 29979
I 43225
J 16262
K 282
L 5
M 41563
N 121
O 21146
P 2
R 51
S 1
T 13
U 23825
W 1019
Y 39412
Z 846
Ą 14273
Ć 1148
Ę 893
Ł 357
Ń 2434
Ś 7433
Ż 3160

15 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
19028
C Ilość słów
326
D Ilość słów
9
E Ilość słów
39103
F Ilość słów
6
G Ilość słów
8
H Ilość słów
29979
I Ilość słów
43225
J Ilość słów
16262
K Ilość słów
282
L Ilość słów
5
M Ilość słów
41563
N Ilość słów
121
O Ilość słów
21146
P Ilość słów
2
R Ilość słów
51
S Ilość słów
1
T Ilość słów
13
U Ilość słów
23825
W Ilość słów
1019
Y Ilość słów
39412
Z Ilość słów
846
Ą Ilość słów
14273
Ć Ilość słów
1148
Ę Ilość słów
893
Ł Ilość słów
357
Ń Ilość słów
2434
Ś Ilość słów
7433
Ż Ilość słów
3160

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa PRZEKWAŚNIAŁABY

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu PRZEKWAŚNIAŁABY - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty