Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PASKUDZIŁO

Z liter PASKUDZIŁO można ułożyć aż 1120 wyrazów - Sprawdź jakie!

10 literowe słowa:

opaskudził17, paskudziło17,

9 literowe słowa:

paskudził16, podkusiła16, podkuszał16, pokudłasz16, słodziaku15, opadzisku14, opaskudzi14,

8 literowe słowa:

dokupiła15, odkupiła15, podkusił15, doszukał14, kłapousi14, odszukał14, opłukasz14, podusiła14, podziału14, pokusiła14, pokuszał14, poszukał14, psiukało14, skupiało14, słodziku14, zakupiło14, diaskopu13, dokupisz13, dopukasz13, odkupisz13, odpukasz13, paskudzi13, podkisła13, podkusza13, poduszka13, poduszki13, spodziku13, usadziło13, zadusiło13, oszkapił12, posadził12, słodziak12, słodzika12, spodział12, opadzisk11, posadzki11,

7 literowe słowa:

dokupił14, dopukał14, odkupił14, odłupka14, odłupki14, odpukał14, podkuła14, pokładu14, pokudła14, pukadło14, dołuska13, dziakłu13, działku13, kapsuło13, kopiału13, kudłasz13, ładosku13, łodziku13, odsupła13, okupiła13, pisadłu13, piukało13, płoziku13, podusił13, pokusił13, połudzi13, połuska13, posiłku13, psiukał13, skupiał13, skupiła13, skupiło13, słupiak13, spoidłu13, szkopuł13, upłazki13, zakupił13, załupki13, dopisku12, kuszało12, łazisku12, łokasiu12, łoszaku12, ołupisz12, oszukał12, paskudo12, podkisł12, podkusi12, szukało12, udziało12, ukosiła12, ułapisz12, usadził12, usiadło12, zadusił12, załuski12, załusko12, zasiłku12, zdusiła12, zdusiło12, auszpik11, dopisał11, doszuka11, dziakło11, działko11, dzikusa11, kadiszu11, kadziło11, ładoski11, łodzika11, odkaził11, odpisał11, odsikał11, odszuka11, okadził11, okupisz11, opukasz11, opuszka11, opuszki11, pisadło11, piskało11, piukasz11, płozika11, podłasi11, podłazi11, podsiał11, podusia11, podział11, poiskał11, pokusza11, połkasz11, posiadł11, posikał11, poszuka11, psikało11, skopiła11, słodzik11, spłodzi11, spoidła11, szadoku11, zakpiło11, zapisku11, zodiaku11, diaskop10, dziopka10, łazisko10, łoszaki10, odsapki10, osadził10, podkasz10, posadki10, sadziło10, skaziło10, spodzik10, szpadki10, szpadko10, zakisło10, zakosił10, zsiadło10, zsikało10, oszkapi9, posadzi9, szadoki9, zapisko9,

6 literowe słowa:

podkuł13, dokuła12, dopału12, dukało12, kapsuł12, kopuła12, kupało12, kupiła12, kupiło12, łapsku12, odkuła12, odpału12, okładu12, okupił12, oładku12, opałku12, opiłku12, opłuka12, opukał12, padołu12, piukał12, płasku12, poidłu12, pokuła12, pukało12, składu12, skudła12, skupił12, słupka12, słupki12, spałku12, ukopał12, upadło12, dokupi11, dopuka11, dupska11, dupsko11, dusiła11, dusiło11, działu11, kłosiu11, kupida11, kupido11, kusiła11, kusiło11, kuszał11, łaszku11, łaziku11, łosiku11, łupisz11, odkupi11, odpuka11, osiłku11, osłupi11, padoku11, paduki11, paskud11, pokład11, siodłu11, słoiku11, spadku11, spodku11, szukał11, udoiła11, udział11, ukisła11, ukisło11, ukoiła11, ukosił11, uładzi11, upadki11, upasło11, upoiła11, usiadł11, usidła11, zakuło11, załupi11, zaułki11, zdusił11, daszku10, diasku10, dopasł10, dopiła10, dopisu10, dospał10, dukasz10, duszka10, duszki10, duszko10, dzikus10, kadził10, kapuzo10, kidało10, kidusz10, kładzi10, kopiał10, kopiła10, kopsał10, kupisz10, łapski10, łapsko10, łodzik10, odpasł10, odpasu10, odpiła10, odpisu10, okpiła10, oładki10, opałki10, opiłka10, pasiku10, paziku10, piasku10, pikało10, pisaku10, piskał10, piuska10, piusko10, płakso10, płaski10, płasko10, płodzi10, płozik10, podusi10, poidła10, pokazu10, pokusa10, pokusi10, psiaku10, psikał10, psiuka10, pukasz10, puszka10, puszki10, puszko10, skopał10, skopił10, skupia10, słodka10, słodki10, spadło10, spałki10, szpaku10, szpiku10, usiało10, zadupi10, zakpił10, zakupi10, zupaki10, azoiku9, diakop9, dołazi9, dosiał9, doszła9, działo9, iskało9, kauszo9, kaziło9, kłosia9, kosiła9, łapszo9, łaszki9, łokasi9, łosika9, łoszak9, odłazi9, odsiał9, odział9, opisał9, osiadł9, osikał9, osiłka9, oszuka9, padoki9, paszoł9, pikado9, pisało9, połasi9, połazi9, posiał9, poszła9, psiało9, sadził9, siadło9, sikało9, siodła9, skaził9, słodzi9, słoika9, spadki9, spodka9, spodki9, spoiła9, szkoła9, szłapi9, udoisz9, ukoisz9, upoisz9, usadzi9, uszaki9, zadusi9, zakisł9, zakosu9, zapiło9, zapisu9, zdoiła9, zipało9, zsiadł9, zsikał9, aksoid8, daszki8, dopisz8, kadisz8, kidasz8, kopisz8, odkazi8, odpasz8, odpisz8, odsika8, okadzi8, okpisz8, opaski8, osadki8, oszkap8, paszki8, paszko8, pikasz8, podasz8, poiska8, posika8, spadzi8, spodia8, szadok8, szkapo8, szkoda8, szkopa8, szkopi8, szopka8, szopki8, szpado8, szpaki8, zodiak8, osadzi7, zakosi7,

5 literowe słowa:

dokuł11, dołku11, dukał11, kładu11, kopuł11, kudła11, kupał11, kupił11, łupka11, łupki11, łupko11, odkuł11, odłup11, padłu11, pakuł11, płodu11, pokuł11, pudła11, pudło11, pukał11, pułki11, układ11, upadł11, dokup10, dupka10, dupki10, dupko10, dupsk10, dusił10, kłusa10, kusił10, łasku10, łudzi10, łuska10, łuski10, łusko10, odkup10, okuła10, ołupi10, opału10, osłup10, paduk10, płazu10, płozu10, psuła10, psuło10, sadłu10, sidłu10, skuła10, skuło10, słodu10, słupa10, supła10, szkłu10, udało10, udoił10, ukisł10, ukoił10, ułapi10, upasł10, upiła10, upiło10, upłaz10, upoił10, zakuł10, załup10, zładu10, złuda10, złudo10, złupi10, audik9, diaku9, diuka9, dołka9, dołki9, dopał9, dopił9, duksa9, dziku9, kapui9, kapuo9, kapuz9, kidał9, kłoda9, kopał9, kopił9, kpiła9, kpiło9, łapki9, łapko9, łapsk9, łosiu9, odpał9, odpił9, okapu9, okład9, okpił9, okupi9, opadł9, opadu9, opuka9, ozuła9, padło9, pałki9, pałko9, pasku9, pikał9, piłka9, piłko9, pisku9, piuka9, pizdu9, płaks9, płask9, podał9, podła9, pokus9, połka9, psiku9, sadku9, siołu9, skipu9, skład9, skuda9, skupi9, spadł9, spadu9, spodu9, szału9, usiał9, uszła9, uszło9, zadku9, zakup9, ziołu9, zupak9, zupka9, zupki9, zupko9, aidsu8, apisu8, audio8, doiła8, dusza8, duszo8, dział8, ikosu8, iskał8, kausz8, kaził8, kazus8, kisła8, kisło8, kiszu8, kłosa8, kłosi8, koiła8, kosił8, koszu8, kozła8, kusia8, kusza8, kuszo8, ładzi8, łapsz8, łaski8, łasko8, łazik8, łkasz8, łodzi8, łosik8, okazu8, opasł8, opasu8, opiła8, opisu8, opusz8, osadu8, padok8, pasło8, pauzo8, paziu8, piało8, pikad8, pisał8, płazi8, płazo8, płosi8, płosz8, płoza8, płozi8, poiła8, posła8, psiał8, sadło8, sadzu8, siadł8, siadu8, sidła8, sidło8, sikał8, siłka8, siłko8, skało8, skazu8, skizu8, słoik8, spało8, spiła8, spiło8, spoił8, szapu8, szkła8, szkło8, szłap8, szoku8, szuka8, szupo8, udasz8, ukosa8, ukosi8, uszak8, uszka8, uszki8, uszko8, zakus8, zapił8, zdało8, zdoił8, zdoła8, zdusi8, zipał8, zouka8, zouki8, apsik7, disko7, dopis7, dzika7, dziko7, ipoda7, kadzi7, kapso7, kopia7, kopsa7, kpisz7, łaszo7, łoisz7, łosia7, łosza7, odpas7, odpis7, odsap7, okapi7, osiał7, pasik7, paski7, pazik7, pikas7, pisak7, piska7, pizda7, pizdo7, podia7, pokaz7, posad7, psiak7, psika7, sadki7, sapki7, sapko7, siało7, sioła7, skoda7, skopa7, skopi7, sodka7, sodki7, sopka7, sopki7, spida7, suazi7, szkap7, szkop7, szpad7, szpak7, szpik7, zadki7, zakip7, zakop7, zakpi7, załoi7, ziało7, zioła7, złasi7, adios6, azoik6, doisz6, kaszo6, kisza6, koisz6, kosza6, kozia6, oksza6, opasz6, opisz6, osika6, paszo6, poisz6, sadzi6, sadzo6, siako6, skazi6, skazo6, skiza6, spoza6, szapo6, szoki6, szopa6, zakos6, zapis6, zaspo6, zsika6,

4 literowe słowa:

pułk10, dołu9, duła9, duło9, kału9, kłus9, kołu9, kuła9, kuło9, ładu9, łapu9, łuki9, łupa9, łupi9, łupo9, okuł9, ołup9, psuł9, skuł9, słup9, udał9, ułap9, upał9, upił9, złud9, złup9, dipu8, diuk8, doku8, duka8, duks8, dupa8, dupo8, kapu8, kipu8, kład8, kłap8, kodu8, kpił8, kupa8, kupi8, kupo8, łuza8, łuzo8, okup8, osłu8, ozuł8, padł8, padu8, paku8, piku8, puda8, puka8, puki8, puko8, skud8, skup8, udka8, udko8, ukap8, ukop8, upad8, adiu7, audi7, dało7, doił7, doła7, dusi7, dusz7, duzi7, isku7, kiła7, kiło7, kisł7, kłos7, koił7, koła7, kusa7, kusi7, kuso7, kusz7, łado7, łapo7, łaps7, łask7, opał7, opił7, opus7, osku7, ospu7, pało7, pasł7, pasu7, pauz7, piał7, piła7, piło7, płaz7, płoz7, poił7, poła7, psui7, puaz7, pusz7, sadu7, saku7, sapu7, siku7, siup7, skał7, skua7, skui7, skuo7, sodu7, soku7, spał7, spił7, suka7, suki7, suko7, uadi7, udoi7, ukaz7, ukoi7, ukos7, upas7, upoi7, uzda7, uzdo7, zadu7, zdał7, zład7, złap7, zouk7, zupa7, zupo7, diak6, doki6, dzik6, ipad6, ipod6, kadi6, kaid6, kapo6, kaps6, kida6, kipa6, kipo6, koda6, kopa6, kopi6, łasi6, łasz6, łazi6, łosi6, łosz6, łoza6, okap6, okpi6, opad6, opak6, osła6, paki6, pako6, pika6, piko6, pisk6, pizd6, poda6, psik6, siał6, siła6, siło6, skip6, skod6, skop6, słoi6, spad6, spid6, spod6, szał6, szła6, szło6, szoł6, szui6, ział6, ziła6, złai6, złoi6, zoła6, aids5, akio5, apis5, dasz5, dias5, disa5, diso5, doza5, ikos5, iksa5, iska5, kaso5, kasz5, kazi5, kisz5, kosa5, kosi5, kosz5, koza5, kozi5, odia5, okaz5, oksz5, opas5, opia5, opis5, osad5, osik5, oska5, oski5, ospa5, pasz5, pazi5, pias5, pisz5, poza5, psia5, psio5, sadz5, said5, saki5, sapo5, siad5, siak5, sika5, siko5, skaz5, skiz5, soda5, soki5, spoi5, szap5, szok5, szop5, zasp5, zdoi5, zipa5, osia4, szai4, szoa4, zisa4,

3 literowe słowa:

duł8, kuł8, łuk8, łup8, płu8, auł7, dup7, iłu7, kup7, łuz7, pud7, puk7, złu7, dał6, duo6, idu6, kał6, kił6, kła6, ład6, łap6, łka6, oku6, opu6, pał6, pił6, piu6, pła6, pło6, psu6, spu6, suk6, uda6, udo6, ups6, uzd6, zup6, dip5, dok5, iła5, kap5, kip5, kod5, kop5, kpa5, kpi5, łoi5, łza5, łzo5, ozu5, pad5, pak5, pik5, pod5, sał5, sił5, siu5, sou5, szu5, uaz5, uza5, uzi5, uzo5, ził5, ziu5, zła5, zło5, zui5, dao4, dis4, doi4, doz4, ido4, iks4, isk4, kas4, kia4, kio4, koi4, kos4, ksi4, oda4, oka4, osp4, pai4, pas4, pia4, poi4, psa4, psi4, sad4, sak4, sap4, sik4, ska4, ski4, sok4, spa4, zad4, zda4, zip4, ais3, oaz3, osa3, osi3, sia3, sio3, soi3, sza3, zis3,

2 literowe słowa:

ku5, ud5, au4, 4, su4, uz4, ad3, da3, do3, id3, ka3, ki3, ko3, od3, ok3, op3, pa3, pi3, po3, as2, os2, oz2, si2, za2,


Najdłuższe wyrazy z liter PASKUDZIŁO

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PASKUDZIŁO to

opaskudził

. Ilość liter które posiada: 10
Drugie najdłuższe słowo to

paskudziło

. Ilość liter: 10

Anagramy ze słowa PASKUDZIŁO

Ze słowa PASKUDZIŁO można ułożyć anagram (słowo o innym znaczeniu z tą samą ilością liter).
Ilość możliwych anagramów: 1.
Anagramy jakie można ułożyć ze słowa PASKUDZIŁO:

opaskudził


Slowo z liter PASKUDZIŁO - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PASKUDZIŁO to

opaskudził

. 17 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

paskudziło

. wartość punktowa tego słowa to: 17

Informacje szczegółowe o słowie PASKUDZIŁO

Samogłoski

Ilość samogłosek: 4

Występujące samogłoski: A, I, O, U

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 6

Występujące spółgłoski: D, K, P, S, Z, Ł

Litery

Ilość wszystkich liter: 10

Litery w słowie PASKUDZIŁO w kolejności alfabetycznej: A, D, I, K, O, P, S, U, Z, Ł

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ł, Z, U, S, P, O, K, I, D, A


Jak prawidłowo wymawiać słowo PASKUDZIŁOAnaliza liter - słowo PASKUDZIŁO

Słowo PASKUDZIŁO po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, D, I, K, Ł, O, P, S, U, Z . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie PASKUDZIŁO

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 59
4 271
5 732
6 1805
7 3516
8 5407
9 7531
10 9234
11 9715
12 9145
13 7672
14 6185
15 4643

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się literę A

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 83
4 879
5 3140
6 6566
7 12471
8 19154
9 26059
10 31032
11 32614
12 32051
13 29784
14 25122
15 19028

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów
0 891858
1 1261627
2 691472
3 167614
4 17526
5 727
6 15

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera D w słowie PASKUDZIŁO

Wyrazy na literę D

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 89
4 407
5 1362
6 2800
7 5744
8 9784
9 14087
10 17230
11 18193
12 16512
13 13642
14 10521
15 7495

Rozkład wyrazów na literę D

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
89
4 Ilość słów
407
5 Ilość słów
1362
6 Ilość słów
2800
7 Ilość słów
5744
8 Ilość słów
9784
9 Ilość słów
14087
10 Ilość słów
17230
11 Ilość słów
18193
12 Ilość słów
16512
13 Ilość słów
13642
14 Ilość słów
10521
15 Ilość słów
7495

Wyrazy kończące się literę D

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 53
4 159
5 211
6 241
7 233
8 266
9 189
10 129
11 77
12 40
13 30
14 7
15 9

Rozkład wyrazów kończących się literą D

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
159
5 Ilość słów
211
6 Ilość słów
241
7 Ilość słów
233
8 Ilość słów
266
9 Ilość słów
189
10 Ilość słów
129
11 Ilość słów
77
12 Ilość słów
40
13 Ilość słów
30
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
9

Wystąpienia litery D w słowach polskich

Ilość wystąpień litery D Ilość słów
0 2323555
1 661594
2 45432
3 258

Rozkład słow według wystąpień litery D

0 Ilość słów
2323555
1 Ilość słów
661594
2 Ilość słów
45432
3 Ilość słów
258

Litera I w słowie PASKUDZIŁO

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera K w słowie PASKUDZIŁO

Wyrazy na literę K

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 572
5 2206
6 5043
7 8859
8 13333
9 17301
10 19261
11 19128
12 16960
13 13467
14 10141
15 6855

Rozkład wyrazów na literę K

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2206
6 Ilość słów
5043
7 Ilość słów
8859
8 Ilość słów
13333
9 Ilość słów
17301
10 Ilość słów
19261
11 Ilość słów
19128
12 Ilość słów
16960
13 Ilość słów
13467
14 Ilość słów
10141
15 Ilość słów
6855

Wyrazy kończące się literę K

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 71
4 203
5 754
6 1368
7 2384
8 3055
9 3035
10 2542
11 1935
12 1270
13 822
14 507
15 282

Rozkład wyrazów kończących się literą K

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
71
4 Ilość słów
203
5 Ilość słów
754
6 Ilość słów
1368
7 Ilość słów
2384
8 Ilość słów
3055
9 Ilość słów
3035
10 Ilość słów
2542
11 Ilość słów
1935
12 Ilość słów
1270
13 Ilość słów
822
14 Ilość słów
507
15 Ilość słów
282

Wystąpienia litery K w słowach polskich

Ilość wystąpień litery K Ilość słów
0 2045454
1 869507
2 111382
3 4450
4 46

Rozkład słow według wystąpień litery K

0 Ilość słów
2045454
1 Ilość słów
869507
2 Ilość słów
111382
3 Ilość słów
4450
4 Ilość słów
46

Litera Ł w słowie PASKUDZIŁO

Wyrazy na literę Ł

Ilość liter Ilość słów
3 53
4 170
5 534
6 893
7 1302
8 1885
9 1886
10 1823
11 1508
12 1047
13 675
14 446
15 197

Rozkład wyrazów na literę Ł

3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
170
5 Ilość słów
534
6 Ilość słów
893
7 Ilość słów
1302
8 Ilość słów
1885
9 Ilość słów
1886
10 Ilość słów
1823
11 Ilość słów
1508
12 Ilość słów
1047
13 Ilość słów
675
14 Ilość słów
446
15 Ilość słów
197

Wyrazy kończące się literę Ł

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 164
5 643
6 1612
7 2989
8 4199
9 4384
10 3837
11 2986
12 2058
13 1251
14 720
15 357

Rozkład wyrazów kończących się literą Ł

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
164
5 Ilość słów
643
6 Ilość słów
1612
7 Ilość słów
2989
8 Ilość słów
4199
9 Ilość słów
4384
10 Ilość słów
3837
11 Ilość słów
2986
12 Ilość słów
2058
13 Ilość słów
1251
14 Ilość słów
720
15 Ilość słów
357

Wystąpienia litery Ł w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ł Ilość słów
0 2353633
1 632476
2 44690
3 40

Rozkład słow według wystąpień litery Ł

0 Ilość słów
2353633
1 Ilość słów
632476
2 Ilość słów
44690
3 Ilość słów
40

Litera O w słowie PASKUDZIŁO

Wyrazy na literę O

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 65
4 409
5 1401
6 4192
7 9360
8 16569
9 24207
10 29686
11 30297
12 26446
13 20161
14 14324
15 9613

Rozkład wyrazów na literę O

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
65
4 Ilość słów
409
5 Ilość słów
1401
6 Ilość słów
4192
7 Ilość słów
9360
8 Ilość słów
16569
9 Ilość słów
24207
10 Ilość słów
29686
11 Ilość słów
30297
12 Ilość słów
26446
13 Ilość słów
20161
14 Ilość słów
14324
15 Ilość słów
9613

Wyrazy kończące się literę O

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 63
4 601
5 1958
6 3592
7 7070
8 12134
9 17893
10 21799
11 24620
12 25392
13 24839
14 23699
15 21146

Rozkład wyrazów kończących się literą O

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
601
5 Ilość słów
1958
6 Ilość słów
3592
7 Ilość słów
7070
8 Ilość słów
12134
9 Ilość słów
17893
10 Ilość słów
21799
11 Ilość słów
24620
12 Ilość słów
25392
13 Ilość słów
24839
14 Ilość słów
23699
15 Ilość słów
21146

Wystąpienia litery O w słowach polskich

Ilość wystąpień litery O Ilość słów
0 1083172
1 1279044
2 539953
3 113711
4 13919
5 989
6 49
7 2

Rozkład słow według wystąpień litery O

0 Ilość słów
1083172
1 Ilość słów
1279044
2 Ilość słów
539953
3 Ilość słów
113711
4 Ilość słów
13919
5 Ilość słów
989
6 Ilość słów
49
7 Ilość słów
2

Litera P w słowie PASKUDZIŁO

Wyrazy na literę P

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 520
5 2138
6 5258
7 11921
8 22437
9 37591
10 54348
11 68418
12 74169
13 69747
14 57138
15 42331

Rozkład wyrazów na literę P

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
520
5 Ilość słów
2138
6 Ilość słów
5258
7 Ilość słów
11921
8 Ilość słów
22437
9 Ilość słów
37591
10 Ilość słów
54348
11 Ilość słów
68418
12 Ilość słów
74169
13 Ilość słów
69747
14 Ilość słów
57138
15 Ilość słów
42331

Wyrazy kończące się literę P

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 54
4 150
5 188
6 146
7 140
8 125
9 89
10 51
11 36
12 12
13 8
14 7
15 2

Rozkład wyrazów kończących się literą P

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
54
4 Ilość słów
150
5 Ilość słów
188
6 Ilość słów
146
7 Ilość słów
140
8 Ilość słów
125
9 Ilość słów
89
10 Ilość słów
51
11 Ilość słów
36
12 Ilość słów
12
13 Ilość słów
8
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
2

Wystąpienia litery P w słowach polskich

Ilość wystąpień litery P Ilość słów
0 2105628
1 828748
2 94230
3 2233

Rozkład słow według wystąpień litery P

0 Ilość słów
2105628
1 Ilość słów
828748
2 Ilość słów
94230
3 Ilość słów
2233

Litera S w słowie PASKUDZIŁO

Wyrazy na literę S

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 79
4 572
5 2317
6 5673
7 10762
8 17032
9 22936
10 27033
11 27362
12 24547
13 20413
14 15590
15 11840

Rozkład wyrazów na literę S

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
79
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2317
6 Ilość słów
5673
7 Ilość słów
10762
8 Ilość słów
17032
9 Ilość słów
22936
10 Ilość słów
27033
11 Ilość słów
27362
12 Ilość słów
24547
13 Ilość słów
20413
14 Ilość słów
15590
15 Ilość słów
11840

Wyrazy kończące się literę S

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 60
4 187
5 331
6 387
7 361
8 271
9 241
10 138
11 89
12 42
13 29
14 11
15 1

Rozkład wyrazów kończących się literą S

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
60
4 Ilość słów
187
5 Ilość słów
331
6 Ilość słów
387
7 Ilość słów
361
8 Ilość słów
271
9 Ilość słów
241
10 Ilość słów
138
11 Ilość słów
89
12 Ilość słów
42
13 Ilość słów
29
14 Ilość słów
11
15 Ilość słów
1

Wystąpienia litery S w słowach polskich

Ilość wystąpień litery S Ilość słów
0 2011402
1 913075
2 101900
3 4382
4 73
5 7

Rozkład słow według wystąpień litery S

0 Ilość słów
2011402
1 Ilość słów
913075
2 Ilość słów
101900
3 Ilość słów
4382
4 Ilość słów
73
5 Ilość słów
7

Litera U w słowie PASKUDZIŁO

Wyrazy na literę U

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 44
4 303
5 946
6 2567
7 5004
8 7939
9 10748
10 12429
11 12623
12 11289
13 9626
14 7618
15 5832

Rozkład wyrazów na literę U

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
44
4 Ilość słów
303
5 Ilość słów
946
6 Ilość słów
2567
7 Ilość słów
5004
8 Ilość słów
7939
9 Ilość słów
10748
10 Ilość słów
12429
11 Ilość słów
12623
12 Ilość słów
11289
13 Ilość słów
9626
14 Ilość słów
7618
15 Ilość słów
5832

Wyrazy kończące się literę U

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 57
4 508
5 1564
6 2993
7 5253
8 8117
9 11972
10 16339
11 20248
12 23321
13 25538
14 25990
15 23825

Rozkład wyrazów kończących się literą U

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
57
4 Ilość słów
508
5 Ilość słów
1564
6 Ilość słów
2993
7 Ilość słów
5253
8 Ilość słów
8117
9 Ilość słów
11972
10 Ilość słów
16339
11 Ilość słów
20248
12 Ilość słów
23321
13 Ilość słów
25538
14 Ilość słów
25990
15 Ilość słów
23825

Wystąpienia litery U w słowach polskich

Ilość wystąpień litery U Ilość słów
0 2181564
1 761498
2 84063
3 3631
4 83

Rozkład słow według wystąpień litery U

0 Ilość słów
2181564
1 Ilość słów
761498
2 Ilość słów
84063
3 Ilość słów
3631
4 Ilość słów
83

Litera Z w słowie PASKUDZIŁO

Wyrazy na literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 293
5 1329
6 3836
7 8941
8 16055
9 24393
10 30950
11 33707
12 32332
13 27469
14 21764
15 16221

Rozkład wyrazów na literę Z

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
293
5 Ilość słów
1329
6 Ilość słów
3836
7 Ilość słów
8941
8 Ilość słów
16055
9 Ilość słów
24393
10 Ilość słów
30950
11 Ilość słów
33707
12 Ilość słów
32332
13 Ilość słów
27469
14 Ilość słów
21764
15 Ilość słów
16221

Wyrazy kończące się literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 46
4 188
5 418
6 988
7 1969
8 3417
9 4970
10 5198
11 4578
12 3471
13 2339
14 1457
15 846

Rozkład wyrazów kończących się literą Z

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
46
4 Ilość słów
188
5 Ilość słów
418
6 Ilość słów
988
7 Ilość słów
1969
8 Ilość słów
3417
9 Ilość słów
4970
10 Ilość słów
5198
11 Ilość słów
4578
12 Ilość słów
3471
13 Ilość słów
2339
14 Ilość słów
1457
15 Ilość słów
846

Wystąpienia litery Z w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Z Ilość słów
0 1721858
1 1049916
2 234263
3 23430
4 1302
5 69
6 1

Rozkład słow według wystąpień litery Z

0 Ilość słów
1721858
1 Ilość słów
1049916
2 Ilość słów
234263
3 Ilość słów
23430
4 Ilość słów
1302
5 Ilość słów
69
6 Ilość słów
1

Ilość liter w słowie PASKUDZIŁO: 10

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 10 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 10 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 9234
B 11710
C 9304
D 17230
E 4159
F 5875
G 7566
H 4406
I 3574
J 2488
K 19261
L 5524
M 11993
N 40594
O 29686
P 54348
Q 3
R 14862
S 27033
T 9619
U 12429
W 32232
Y 18
Z 30950
Ó 31
Ć 189
Ł 1823
Ś 2413
Ź 78
Ż 1722

10 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
9234
B Ilość słów
11710
C Ilość słów
9304
D Ilość słów
17230
E Ilość słów
4159
F Ilość słów
5875
G Ilość słów
7566
H Ilość słów
4406
I Ilość słów
3574
J Ilość słów
2488
K Ilość słów
19261
L Ilość słów
5524
M Ilość słów
11993
N Ilość słów
40594
O Ilość słów
29686
P Ilość słów
54348
Q Ilość słów
3
R Ilość słów
14862
S Ilość słów
27033
T Ilość słów
9619
U Ilość słów
12429
W Ilość słów
32232
Y Ilość słów
18
Z Ilość słów
30950
Ó Ilość słów
31
Ć Ilość słów
189
Ł Ilość słów
1823
Ś Ilość słów
2413
Ź Ilość słów
78
Ż Ilość słów
1722

Zestawienie słow 10 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 31032
B 22
C 2552
D 129
E 43678
F 48
G 121
H 17483
I 43392
J 14289
K 2542
L 153
M 46213
N 822
O 21799
P 51
R 481
S 138
T 416
U 16339
W 6077
X 2
Y 52808
Z 5198
Ą 22662
Ć 5559
Ę 6831
Ł 3837
Ń 6144
Ś 12441
Ź 21
Ż 7074

10 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
31032
B Ilość słów
22
C Ilość słów
2552
D Ilość słów
129
E Ilość słów
43678
F Ilość słów
48
G Ilość słów
121
H Ilość słów
17483
I Ilość słów
43392
J Ilość słów
14289
K Ilość słów
2542
L Ilość słów
153
M Ilość słów
46213
N Ilość słów
822
O Ilość słów
21799
P Ilość słów
51
R Ilość słów
481
S Ilość słów
138
T Ilość słów
416
U Ilość słów
16339
W Ilość słów
6077
X Ilość słów
2
Y Ilość słów
52808
Z Ilość słów
5198
Ą Ilość słów
22662
Ć Ilość słów
5559
Ę Ilość słów
6831
Ł Ilość słów
3837
Ń Ilość słów
6144
Ś Ilość słów
12441
Ź Ilość słów
21
Ż Ilość słów
7074

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa PASKUDZIŁO

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu PASKUDZIŁO - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty