Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PASŁĘCZANKI

Z liter PASŁĘCZANKI można ułożyć aż 1013 wyrazów - Sprawdź jakie!

11 literowe słowa:

pasłęczanki20,

10 literowe słowa:

spęczniała18,

9 literowe słowa:

spękaciał18, pasłęczan17, pęczniała17, spęczniał17, zacisnęła16, zakisnęła16, spęczania15,

8 literowe słowa:

łapaczkę17, pasłęcka17, pasłęcki17, pękaciał17, ciapnęła16, łanięcka16, łapiankę16, łasiczkę16, nałęczka16, nałęczki16, napłaczę16, pęczniał16, psiknęła16, siłaczkę16, skapnęła16, spęczała16, spiknęła16, kanciapę15, łaziankę15, nasępiał15, nasępiła15, spęczaka15, spęczaki15, zanęciła15, zasępiał15, zasępiła15, naskaczę14, piszankę14, spęczana14, spęczani14, spęcznia14, spękania14, szkapinę14, człapaki13, łapaczki13, pałczaki13, łasiczka12, naciskał12, napsikał12, siłaczka12, spłacani12, spłakani12, szłapaki12, zaciskał12, czapnika11, kłaniasz11, pisaczka11, pniaczka11, psiaczka11, spiczaka11, szpicaka11, piszanka10, spinacza10, szkapina10,

7 literowe słowa:

płaczkę16, capnęła15, czknęła15, człapię15, kapnęła15, kicnęła15, kipnęła15, łacinkę15, łapankę15, łapinkę15, łęczaka15, łęczaki15, pacnęła15, pałankę15, piknęła15, skłaczę15, spęczał15, spękała15, spłaczę15, zapałkę15, zapłacę15, cisnęła14, kisnęła14, łazankę14, nacięła14, nałapię14, nałęcza14, napięła14, nasępił14, pęcinka14, pęczaki14, pisnęła14, sapnęła14, siknęła14, skinęła14, spęczak14, zacięła14, załapię14, załęska14, załęski14, zanęcał14, zanęcił14, zapięła14, zasępił14, zipnęła14, znęcała14, znęciła14, znękała14, apaszkę13, nakapię13, nęciska13, pękania13, pisankę13, pizankę13, psiankę13, sękacza13, skępian13, spękana13, spękani13, zakapię13, zapaskę13, zapinkę13, zapiskę13, zasnęła13, człapak12, kaszanę12, kłapacz12, kłapcia12, nakiszę12, napiszę12, nasapię12, nasępia12, pałczak12, płacika12, płaczka12, płaczki12, zacisnę12, zakisnę12, zasapię12, zasępia12, ciskała11, kapłani11, łacinka11, łapanki11, łapinka11, napłacz11, pałanki11, pałasik11, piskała11, płacisz11, płazaki11, psikała11, scapiał11, skapiał11, spaciał11, szłapak11, zakpiła11, zapałki11, zapikał11, zapłaci11, czapnik10, czniała10, kanciap10, łasicza10, łazanki10, łaziska10, nałkasz10, napisał10, nasikał10, pacanki10, sczaiła10, siłacza10, skaziła10, skłania10, spaniał10, spiczak10, spinała10, szpicak10, zacinał10, zakisła10, zanikał10, zanikła10, zapinał10, zapisał10, zasikał10, złapani10, znikała10, zsikała10, apaszki9, ciskana9, czkania9, naciska9, napsika9, naskacz9, panicza9, paniska9, pisanka9, pizanka9, psianka9, psikana9, sikacza9, spinacz9, szkapin9, szpinak9, zaciska9, zapasik9, zapaski9, zapinka9, zapiska9, zasłani9, kaszani8, skazani8, zaspani8, zsikana8,

6 literowe słowa:

kłaczę14, kłapię14, kłapnę14, łapcię14, łęczak14, pękała14, płaczę14, płaksę14, spękał14, spłacę14, ciapkę13, czapkę13, kapicę13, łacinę13, łapinę13, łapszę13, łasicę13, łęcina13, nałęcz13, nęciła13, nękała13, paczkę13, pęcaki13, pęczak13, pęczka13, pęczki13, pękaci13, piczkę13, sałakę13, sępiła13, spięła13, zakałę13, złapię13, znęcał13, znęcił13, znękał13, acankę12, capinę12, ciapnę12, czankę12, kanapę12, kęcian12, kępina12, nęcisk12, panikę12, paszkę12, pęcina12, pękasz12, piankę12, piękna12, piększ12, psiknę12, psinkę12, sęczka12, sęczki12, sękaci12, sękacz12, skaczę12, skapnę12, spaczę12, spęcza12, spiknę12, spinkę12, szkapę12, szpicę12, zakpię12, kinazę11, kłapci11, napasę11, nasępi11, nęcisz11, nękasz11, pinasę11, płacik11, scanię11, sznikę11, zanęca11, zanęci11, zapasę11, zasępi11, capiał10, capiła10, ciałka10, ciapał10, ciskał10, czkała10, kapłan10, kicała10, łapacz10, łapaki10, łapcia10, łapska10, łapski10, pikała10, piskał10, płaksa10, płaska10, płaski10, płazak10, psikał10, skłacz10, spałka10, spałki10, spłaca10, spłaci10, spłacz10, zakpił10, ciapak9, ciapka9, cipska9, czaiła9, czapka9, czapki9, czniał9, iskała9, kałasz9, kapcan9, kapcia9, kapica9, kaziła9, kłania9, łacina9, łapani9, łapian9, łapina9, łapsza9, łasica9, łaszka9, łaszki9, łazika9, łkania9, napasł9, napiła9, naspał9, paczka9, paczki9, pałasz9, paniał9, piczka9, pisała9, płazia9, psiała9, sałaki9, sczaił9, sikała9, siłacz9, skazał9, skaził9, spinał9, szłapi9, zakisł9, zanikł9, zapasł9, zapiał9, zapiła9, zaspał9, zipała9, znikał9, znikła9, zsikał9, acanki8, acpani8, capina8, capisz8, cisaka8, ciszka8, czakan8, czanka8, czanki8, czipsa8, kaczan8, kapani8, kicasz8, łazian8, naciap8, nacisk8, nałazi8, nasiał8, naszła8, nizała8, pacani8, pacasz8, panaks8, panicz8, panika8, panisk8, pasiak8, pasika8, paszka8, paszki8, pazika8, pianka8, pikana8, pikasa8, pikasz8, pisaka8, pniaka8, pniska8, psiaka8, psinka8, sikacz8, słania8, snacki8, spacia8, spanka8, spinka8, szkapa8, szpaka8, szpaki8, szpica8, zaciap8, zacisk8, zapika8, zasiał8, ciasna7, inkasa7, iskana7, kasani7, kaszan7, kazani7, kinaza7, napisz7, nasika7, pasani7, pinasa7, pisana7, piszan7, scania7, sianka7, spania7, sznika7, zacina7, zanika7, zapian7, zapina7, zasika7,

5 literowe słowa:

całkę13, łapkę13, łęcka13, łęcki13, pałkę13, pękał13, pękła13, piłkę13, płacę13, cięła12, cipkę12, łaknę12, łapię12, łaskę12, łęcin12, nęcił12, nękał12, packę12, pęcak12, pięła12, płazę12, sępił12, siłkę12, skałę12, spałę12, capię11, capnę11, ciapę11, czapę11, czknę11, kaczę11, kapię11, kapnę11, kapsę11, kępin11, kicnę11, kipnę11, kpinę11, łanię11, łaszę11, pacię11, pacnę11, paczę11, pęcin11, piczę11, piknę11, pinkę11, psicę11, sapkę11, snęła11, spęcz11, spęka11, cisnę10, ciszę10, kanię10, kaszę10, kisnę10, kiszę10, nasęp10, naspę10, panię10, paszę10, pianę10, pisnę10, piszę10, psinę10, sapię10, sapnę10, sępia10, siknę10, skazę10, skinę10, szapę10, zapnę10, zasęp10, zaspę10, zipnę10, znęca10, znęci10, znęka10, asanę9, całka9, całki9, capił9, czkał9, człap9, kapał9, kicał9, kłacz9, kpiła9, łapak9, łapci9, łapka9, łapki9, łapsk9, niszę9, pacał9, pałac9, pałka9, pałki9, pikał9, piłka9, płaca9, płaci9, płacz9, płaks9, płask9, sanzę9, zasię9, zasnę9, ciała8, cipka8, cipsk8, czaił8, iskał8, kacap8, kałan8, kanał8, kapca8, kapci8, kapic8, kasał8, kasła8, kazał8, kaził8, kisła8, łacin8, łacna8, łacni8, łapin8, łapsa8, łapsz8, łasic8, łaska8, łaski8, łazik8, łkasz8, nałap8, nałka8, napił8, nikła8, packa8, packi8, pasał8, pasła8, piała8, pisał8, płaza8, płazi8, psiał8, sałak8, sapał8, sikał8, siłka8, skała8, spała8, spiła8, szkła8, szłap8, zakał8, załap8, załka8, zapał8, zapił8, zipał8, znikł8, acpan7, apsik7, canki7, capia7, capin7, ciapa7, cisak7, ciska7, czaka7, czapa7, czipa7, czips7, kacia7, kacza7, kanap7, kapsa7, kpina7, kpisz7, łania7, łasza7, nakap7, nakip7, nicka7, nizał7, pacan7, pacia7, panik7, panka7, panki7, pasik7, paska7, paski7, pazik7, picza7, pikas7, pinka7, pisak7, piska7, pniak7, pnisk7, psiak7, psica7, psika7, sapka7, sapki7, siała7, skaci7, skacz7, słana7, słani7, spacz7, spicz7, szkap7, szkic7, szpak7, szpic7, szpik7, zakap7, zakip7, zakpi7, ziała7, złasi7, znała7, acani6, akasz6, apasz6, aspan6, casia6, cisza6, cznia6, inkas6, kaina6, kania6, kasza6, kinaz6, kisza6, nakaz6, napis6, nasap6, naspa6, niska6, pasza6, pazia6, piana6, pinas6, psina6, sanki6, sczai6, siaka6, skaza6, skazi6, skina6, skiza6, spina6, szapa6, sznik6, szpan6, zacna6, zacni6, zanik6, zapas6, zapis6, zasap6, zaspa6, znaki6, znika6, zsika6, asani5, insza5, nasza5, nisza5, sanza5, sazan5, siana5,

4 literowe słowa:

pękł12, kiłę11, łapę11, łęki11, pałę11, piłę11, słęp11, cipę10, kapę10, kępa10, kipę10, kpię10, pacę10, pakę10, pęka10, pęki10, picę10, pikę10, siłę10, akię9, casę9, inkę9, kanę9, kasę9, kęsa9, kinę9, napę9, nęci9, nęka9, nicę9, nipę9, pasę9, pęza9, psię9, sapę9, sęka9, sęki9, sępa9, sępi9, sikę9, ansę8, kłap8, kpił8, płac8, płci8, akał7, cała7, ciał7, kiła7, kisł7, łapa7, łaps7, łask7, nikł7, pała7, pasł7, piał7, piła7, płaz7, skał7, spał7, spił7, złap7, capa6, capi6, ciap6, cipa6, ckni6, czak6, czap6, czip6, czka6, icka6, kaca6, kaci6, kapa6, kaps6, kica6, kicz6, kipa6, kpin6, łani6, łasa6, łasi6, łasz6, łazi6, nick6, paca6, paci6, pacz6, paka6, paki6, pank6, pica6, picz6, pika6, pink6, pisk6, psic6, psik6, siał6, siła6, skip6, szał6, szła6, ział6, ziła6, złai6, znał6, acan5, akia5, apia5, apis5, casa5, cisa5, cisz5, czai5, czan5, czas5, iksa5, inka5, iska5, kain5, kana5, kani5, kasa5, kasz5, kazi5, kina5, kisz5, naci5, napa5, nasp5, nica5, nipa5, pana5, pani5, pasa5, pasz5, pazi5, pian5, pias5, pina5, pisz5, pnia5, psia5, psin5, saka5, saki5, sapa5, siak5, sicz5, sika5, skan5, skaz5, skin5, skiz5, spin5, szap5, zasp5, zipa5, znak5, ansa4, asan4, izan4, nasi4, nasz4, nazi4, nisz4, sana4, sani4, sanz4, sian4, sina4, szai4, zina4, zisa4,

3 literowe słowa:

łęk10, kęp9, łzę9, pęc9, pęk9, cię8, kęs8, kię8, pęz8, pnę8, sęk8, sęp8, ęsi7, się7, snę7, cła6, kał6, kił6, kła6, łap6, łka6, pał6, pił6, pła6, cap5, cip5, iła5, kac5, kap5, kic5, kip5, kpa5, kpi5, łan5, łza5, pac5, pak5, pic5, pik5, sał5, sił5, ził5, zła5, acz4, aka4, cas4, cis4, cna4, cni4, czi4, iks4, ink4, isk4, kan4, kas4, kia4, kin4, ksi4, nap4, nic4, nip4, pai4, pan4, pas4, pia4, pin4, pni4, psa4, psi4, sak4, sap4, sic4, sik4, ska4, ski4, spa4, zip4, ais3, ana3, ani3, ans3, asa3, nai3, nas3, san3, sia3, sza3, zin3, zis3, zna3,

2 literowe słowa:

4, ci3, ka3, ki3, pa3, pi3, aa2, as2, in2, na2, ni2, si2, za2,


Najdłuższe wyrazy z liter PASŁĘCZANKI

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PASŁĘCZANKI to

pasłęczanki

. Ilość liter które posiada: 11
Drugie najdłuższe słowo to

spęczniała

. Ilość liter: 10

Anagramy ze słowa PASŁĘCZANKI

Ze słowa PASŁĘCZANKI nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PASŁĘCZANKI - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PASŁĘCZANKI to

pasłęczanki

. 20 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

spęczniała

. wartość punktowa tego słowa to: 18

Informacje szczegółowe o słowie PASŁĘCZANKI

Samogłoski

Ilość samogłosek: 4

Występujące samogłoski: A, A, I, Ę

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 7

Występujące spółgłoski: C, K, N, P, S, Z, Ł

Litery

Ilość wszystkich liter: 11

Litery w słowie PASŁĘCZANKI w kolejności alfabetycznej: A, A, C, I, K, N, P, S, Z, Ę, Ł

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ł, Ę, Z, S, P, N, K, I, C, A, A


Jak prawidłowo wymawiać słowo PASŁĘCZANKIAnaliza liter - słowo PASŁĘCZANKI

Słowo PASŁĘCZANKI po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, C, Ę, I, K, Ł, N, P, S, Z . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie PASŁĘCZANKI

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 59
4 271
5 732
6 1805
7 3516
8 5407
9 7531
10 9234
11 9715
12 9145
13 7672
14 6185
15 4643

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się literę A

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 83
4 879
5 3140
6 6566
7 12471
8 19154
9 26059
10 31032
11 32614
12 32051
13 29784
14 25122
15 19028

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów
0 891858
1 1261627
2 691472
3 167614
4 17526
5 727
6 15

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera C w słowie PASŁĘCZANKI

Wyrazy na literę C

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 63
4 290
5 1045
6 2402
7 4536
8 6709
9 8588
10 9304
11 8895
12 7651
13 5847
14 4370
15 3278

Rozkład wyrazów na literę C

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
290
5 Ilość słów
1045
6 Ilość słów
2402
7 Ilość słów
4536
8 Ilość słów
6709
9 Ilość słów
8588
10 Ilość słów
9304
11 Ilość słów
8895
12 Ilość słów
7651
13 Ilość słów
5847
14 Ilość słów
4370
15 Ilość słów
3278

Wyrazy kończące się literę C

Ilość liter Ilość słów
3 32
4 86
5 238
6 589
7 987
8 1691
9 2411
10 2552
11 2209
12 1662
13 1100
14 647
15 326

Rozkład wyrazów kończących się literą C

3 Ilość słów
32
4 Ilość słów
86
5 Ilość słów
238
6 Ilość słów
589
7 Ilość słów
987
8 Ilość słów
1691
9 Ilość słów
2411
10 Ilość słów
2552
11 Ilość słów
2209
12 Ilość słów
1662
13 Ilość słów
1100
14 Ilość słów
647
15 Ilość słów
326

Wystąpienia litery C w słowach polskich

Ilość wystąpień litery C Ilość słów
0 1828059
1 1011929
2 177312
3 13063
4 471
5 5

Rozkład słow według wystąpień litery C

0 Ilość słów
1828059
1 Ilość słów
1011929
2 Ilość słów
177312
3 Ilość słów
13063
4 Ilość słów
471
5 Ilość słów
5

Litera Ę w słowie PASŁĘCZANKI

Wyrazy na literę Ę

Ilość liter Ilość słów
3 1

Rozkład wyrazów na literę Ę

3 Ilość słów
1

Wyrazy kończące się literę Ę

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 50
4 567
5 1989
6 3580
7 5885
8 7075
9 7443
10 6831
11 5377
12 3873
13 2527
14 1505
15 893

Rozkład wyrazów kończących się literą Ę

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
50
4 Ilość słów
567
5 Ilość słów
1989
6 Ilość słów
3580
7 Ilość słów
5885
8 Ilość słów
7075
9 Ilość słów
7443
10 Ilość słów
6831
11 Ilość słów
5377
12 Ilość słów
3873
13 Ilość słów
2527
14 Ilość słów
1505
15 Ilość słów
893

Wystąpienia litery Ę w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ę Ilość słów
0 2815138
1 210981
2 4719
3 1

Rozkład słow według wystąpień litery Ę

0 Ilość słów
2815138
1 Ilość słów
210981
2 Ilość słów
4719
3 Ilość słów
1

Litera I w słowie PASŁĘCZANKI

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera K w słowie PASŁĘCZANKI

Wyrazy na literę K

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 572
5 2206
6 5043
7 8859
8 13333
9 17301
10 19261
11 19128
12 16960
13 13467
14 10141
15 6855

Rozkład wyrazów na literę K

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2206
6 Ilość słów
5043
7 Ilość słów
8859
8 Ilość słów
13333
9 Ilość słów
17301
10 Ilość słów
19261
11 Ilość słów
19128
12 Ilość słów
16960
13 Ilość słów
13467
14 Ilość słów
10141
15 Ilość słów
6855

Wyrazy kończące się literę K

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 71
4 203
5 754
6 1368
7 2384
8 3055
9 3035
10 2542
11 1935
12 1270
13 822
14 507
15 282

Rozkład wyrazów kończących się literą K

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
71
4 Ilość słów
203
5 Ilość słów
754
6 Ilość słów
1368
7 Ilość słów
2384
8 Ilość słów
3055
9 Ilość słów
3035
10 Ilość słów
2542
11 Ilość słów
1935
12 Ilość słów
1270
13 Ilość słów
822
14 Ilość słów
507
15 Ilość słów
282

Wystąpienia litery K w słowach polskich

Ilość wystąpień litery K Ilość słów
0 2045454
1 869507
2 111382
3 4450
4 46

Rozkład słow według wystąpień litery K

0 Ilość słów
2045454
1 Ilość słów
869507
2 Ilość słów
111382
3 Ilość słów
4450
4 Ilość słów
46

Litera Ł w słowie PASŁĘCZANKI

Wyrazy na literę Ł

Ilość liter Ilość słów
3 53
4 170
5 534
6 893
7 1302
8 1885
9 1886
10 1823
11 1508
12 1047
13 675
14 446
15 197

Rozkład wyrazów na literę Ł

3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
170
5 Ilość słów
534
6 Ilość słów
893
7 Ilość słów
1302
8 Ilość słów
1885
9 Ilość słów
1886
10 Ilość słów
1823
11 Ilość słów
1508
12 Ilość słów
1047
13 Ilość słów
675
14 Ilość słów
446
15 Ilość słów
197

Wyrazy kończące się literę Ł

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 164
5 643
6 1612
7 2989
8 4199
9 4384
10 3837
11 2986
12 2058
13 1251
14 720
15 357

Rozkład wyrazów kończących się literą Ł

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
164
5 Ilość słów
643
6 Ilość słów
1612
7 Ilość słów
2989
8 Ilość słów
4199
9 Ilość słów
4384
10 Ilość słów
3837
11 Ilość słów
2986
12 Ilość słów
2058
13 Ilość słów
1251
14 Ilość słów
720
15 Ilość słów
357

Wystąpienia litery Ł w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ł Ilość słów
0 2353633
1 632476
2 44690
3 40

Rozkład słow według wystąpień litery Ł

0 Ilość słów
2353633
1 Ilość słów
632476
2 Ilość słów
44690
3 Ilość słów
40

Litera N w słowie PASŁĘCZANKI

Wyrazy na literę N

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 49
4 232
5 868
6 1821
7 4730
8 10859
9 21699
10 40594
11 68766
12 102343
13 132805
14 150507
15 147124

Rozkład wyrazów na literę N

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
232
5 Ilość słów
868
6 Ilość słów
1821
7 Ilość słów
4730
8 Ilość słów
10859
9 Ilość słów
21699
10 Ilość słów
40594
11 Ilość słów
68766
12 Ilość słów
102343
13 Ilość słów
132805
14 Ilość słów
150507
15 Ilość słów
147124

Wyrazy kończące się literę N

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 73
4 180
5 516
6 961
7 1015
8 1138
9 966
10 822
11 693
12 508
13 347
14 223
15 121

Rozkład wyrazów kończących się literą N

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
73
4 Ilość słów
180
5 Ilość słów
516
6 Ilość słów
961
7 Ilość słów
1015
8 Ilość słów
1138
9 Ilość słów
966
10 Ilość słów
822
11 Ilość słów
693
12 Ilość słów
508
13 Ilość słów
347
14 Ilość słów
223
15 Ilość słów
121

Wystąpienia litery N w słowach polskich

Ilość wystąpień litery N Ilość słów
0 1343316
1 1142049
2 468793
3 72920
4 3717
5 44

Rozkład słow według wystąpień litery N

0 Ilość słów
1343316
1 Ilość słów
1142049
2 Ilość słów
468793
3 Ilość słów
72920
4 Ilość słów
3717
5 Ilość słów
44

Litera P w słowie PASŁĘCZANKI

Wyrazy na literę P

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 520
5 2138
6 5258
7 11921
8 22437
9 37591
10 54348
11 68418
12 74169
13 69747
14 57138
15 42331

Rozkład wyrazów na literę P

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
520
5 Ilość słów
2138
6 Ilość słów
5258
7 Ilość słów
11921
8 Ilość słów
22437
9 Ilość słów
37591
10 Ilość słów
54348
11 Ilość słów
68418
12 Ilość słów
74169
13 Ilość słów
69747
14 Ilość słów
57138
15 Ilość słów
42331

Wyrazy kończące się literę P

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 54
4 150
5 188
6 146
7 140
8 125
9 89
10 51
11 36
12 12
13 8
14 7
15 2

Rozkład wyrazów kończących się literą P

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
54
4 Ilość słów
150
5 Ilość słów
188
6 Ilość słów
146
7 Ilość słów
140
8 Ilość słów
125
9 Ilość słów
89
10 Ilość słów
51
11 Ilość słów
36
12 Ilość słów
12
13 Ilość słów
8
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
2

Wystąpienia litery P w słowach polskich

Ilość wystąpień litery P Ilość słów
0 2105628
1 828748
2 94230
3 2233

Rozkład słow według wystąpień litery P

0 Ilość słów
2105628
1 Ilość słów
828748
2 Ilość słów
94230
3 Ilość słów
2233

Litera S w słowie PASŁĘCZANKI

Wyrazy na literę S

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 79
4 572
5 2317
6 5673
7 10762
8 17032
9 22936
10 27033
11 27362
12 24547
13 20413
14 15590
15 11840

Rozkład wyrazów na literę S

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
79
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2317
6 Ilość słów
5673
7 Ilość słów
10762
8 Ilość słów
17032
9 Ilość słów
22936
10 Ilość słów
27033
11 Ilość słów
27362
12 Ilość słów
24547
13 Ilość słów
20413
14 Ilość słów
15590
15 Ilość słów
11840

Wyrazy kończące się literę S

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 60
4 187
5 331
6 387
7 361
8 271
9 241
10 138
11 89
12 42
13 29
14 11
15 1

Rozkład wyrazów kończących się literą S

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
60
4 Ilość słów
187
5 Ilość słów
331
6 Ilość słów
387
7 Ilość słów
361
8 Ilość słów
271
9 Ilość słów
241
10 Ilość słów
138
11 Ilość słów
89
12 Ilość słów
42
13 Ilość słów
29
14 Ilość słów
11
15 Ilość słów
1

Wystąpienia litery S w słowach polskich

Ilość wystąpień litery S Ilość słów
0 2011402
1 913075
2 101900
3 4382
4 73
5 7

Rozkład słow według wystąpień litery S

0 Ilość słów
2011402
1 Ilość słów
913075
2 Ilość słów
101900
3 Ilość słów
4382
4 Ilość słów
73
5 Ilość słów
7

Litera Z w słowie PASŁĘCZANKI

Wyrazy na literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 293
5 1329
6 3836
7 8941
8 16055
9 24393
10 30950
11 33707
12 32332
13 27469
14 21764
15 16221

Rozkład wyrazów na literę Z

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
293
5 Ilość słów
1329
6 Ilość słów
3836
7 Ilość słów
8941
8 Ilość słów
16055
9 Ilość słów
24393
10 Ilość słów
30950
11 Ilość słów
33707
12 Ilość słów
32332
13 Ilość słów
27469
14 Ilość słów
21764
15 Ilość słów
16221

Wyrazy kończące się literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 46
4 188
5 418
6 988
7 1969
8 3417
9 4970
10 5198
11 4578
12 3471
13 2339
14 1457
15 846

Rozkład wyrazów kończących się literą Z

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
46
4 Ilość słów
188
5 Ilość słów
418
6 Ilość słów
988
7 Ilość słów
1969
8 Ilość słów
3417
9 Ilość słów
4970
10 Ilość słów
5198
11 Ilość słów
4578
12 Ilość słów
3471
13 Ilość słów
2339
14 Ilość słów
1457
15 Ilość słów
846

Wystąpienia litery Z w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Z Ilość słów
0 1721858
1 1049916
2 234263
3 23430
4 1302
5 69
6 1

Rozkład słow według wystąpień litery Z

0 Ilość słów
1721858
1 Ilość słów
1049916
2 Ilość słów
234263
3 Ilość słów
23430
4 Ilość słów
1302
5 Ilość słów
69
6 Ilość słów
1

Ilość liter w słowie PASŁĘCZANKI: 11

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 11 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 11 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 9715
B 10737
C 8895
D 18193
E 4574
F 5648
G 7098
H 4457
I 3730
J 2528
K 19128
L 4935
M 11821
N 68766
O 30297
P 68418
R 17854
S 27362
T 9379
U 12623
W 34524
Y 4
Z 33707
Ó 16
Ć 203
Ł 1508
Ś 2204
Ź 56
Ż 1396

11 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
9715
B Ilość słów
10737
C Ilość słów
8895
D Ilość słów
18193
E Ilość słów
4574
F Ilość słów
5648
G Ilość słów
7098
H Ilość słów
4457
I Ilość słów
3730
J Ilość słów
2528
K Ilość słów
19128
L Ilość słów
4935
M Ilość słów
11821
N Ilość słów
68766
O Ilość słów
30297
P Ilość słów
68418
R Ilość słów
17854
S Ilość słów
27362
T Ilość słów
9379
U Ilość słów
12623
W Ilość słów
34524
Y Ilość słów
4
Z Ilość słów
33707
Ó Ilość słów
16
Ć Ilość słów
203
Ł Ilość słów
1508
Ś Ilość słów
2204
Ź Ilość słów
56
Ż Ilość słów
1396

Zestawienie słow 11 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 32614
B 18
C 2209
D 77
E 48874
F 26
G 94
H 23800
I 51181
J 17017
K 1935
L 85
M 55109
N 693
O 24620
P 36
R 318
S 89
T 246
U 20248
W 5378
Y 62065
Z 4578
Ą 24010
Ć 5128
Ę 5377
Ł 2986
Ń 6828
Ś 15469
Ź 6
Ż 8662

11 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
32614
B Ilość słów
18
C Ilość słów
2209
D Ilość słów
77
E Ilość słów
48874
F Ilość słów
26
G Ilość słów
94
H Ilość słów
23800
I Ilość słów
51181
J Ilość słów
17017
K Ilość słów
1935
L Ilość słów
85
M Ilość słów
55109
N Ilość słów
693
O Ilość słów
24620
P Ilość słów
36
R Ilość słów
318
S Ilość słów
89
T Ilość słów
246
U Ilość słów
20248
W Ilość słów
5378
Y Ilość słów
62065
Z Ilość słów
4578
Ą Ilość słów
24010
Ć Ilość słów
5128
Ę Ilość słów
5377
Ł Ilość słów
2986
Ń Ilość słów
6828
Ś Ilość słów
15469
Ź Ilość słów
6
Ż Ilość słów
8662

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa PASŁĘCZANKI

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu PASŁĘCZANKI - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty