Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter MIĘDZYWAŁOWĄ

Z liter MIĘDZYWAŁOWĄ można ułożyć aż 1069 wyrazów - Sprawdź jakie!

12 literowe słowa:

międzywałową25,

11 literowe słowa:

wiązadłowym20, więzadłowym20,

10 literowe słowa:

więzadłową21, dowiązywał18, odwiązywał18, wiązadłowy18, więzadłowy18, wydziałową18, wywodziłam15,

9 literowe słowa:

międzywał18, dowiązały17, odwiązały17, owędziłam17, węzłowymi17, wiązadłom17, więzadłom17, owiązywał16, wywiązało16, działowym14, widymował14, wydziałom14, wymodziła14, wywiodłam14, dziwowały13, włazowymi13, wwodziłam13, wywiozłam13, wywodziła13, wywoziłam13, zwałowymi13, zwidywało13,

8 literowe słowa:

zwiędłym17, owędzały16, owędziły16, wądołami16, wędziłam16, węzłowym16, wydławią16, wydławię16, zwiędłam16, dowiązał15, działową15, odwiązał15, owędzamy15, owędziła15, owędzimy15, owiązały15, wiązadło15, więzadło15, wwiązały15, wywiązał15, wiązowym14, wwiązało14, dołazimy13, odłazimy13, wąwozami13, wdławimy13, widłowym13, wydoiłam13, wymodził13, wzdymało13, zadymiło13, zdławimy13, działowy12, ławowymi12, młodziwa12, wałowymi12, widywało12, włazowym12, wodziłam12, wwiodłam12, wwodziły12, wyłowami12, wywiodła12, wywodził12, załowimy12, zawiodły12, zdwoiłam12, zimowały12, zwałowym12, zwidywał12, zwiodłam12, dziwował11, wizowały11, wwiozłam11, wwodziła11, wwodzimy11, wwoziłam11, wyłazowi11, wywiadom11, wywiozła11, wywodami11, wywoziła11, awizowym10, wazowymi10, wymazowi10, wywozami10, wzwodami10,

7 literowe słowa:

zwiędłą18, węzłową17, wydęłam16, młodzią15, odłamią15, odłamię15, wędziły15, więdłam15, wyłamią15, wyłamię15, wymięła15, wymięło15, wzdęłam15, zwiędły15, miałową14, owędzał14, owędził14, wdławią14, wdławię14, wędziła14, wędziło14, wędzimy14, węzłami14, węzłowy14, wiązały14, widłową14, więzłam14, wydmową14, wyłowią14, wyłowię14, wymodzą14, wymodzę14, wzięłam14, zadymią14, zadymię14, zdławią14, zdławię14, zwiędła14, zwiędło14, amidową13, owędzam13, owiązał13, węzłowa13, węzłowi13, wiadomą13, wiązało13, widmową13, włazową13, wwiązał13, wywiodą13, wywiodę13, wywodzą13, wywodzę13, załowią13, załowię13, zwałową13, dławimy12, domywał12, ładzimy12, maziową12, modziły12, odmiały12, odmywał12, odymiał12, odymiła12, owadzią12, wdławmy12, wiązowy12, wydołam12, wywiozą12, wywiozę12, wzdymał12, zadymił12, zawiodą12, zawiodę12, zdławmy12, zdołamy12, awizową11, dwoiłam11, działom11, dziwłom11, ławowym11, łzawimy11, łzawymi11, łzowymi11, mazidło11, miałowy11, młodziw11, modziła11, odwiały11, odziały11, odzywał11, wadziły11, wałowym11, wdziały11, wiązowa11, widłowy11, widywał11, wiodłam11, władzom11, włazimy11, wodziły11, wwiodły11, wydławi11, wydoiła11, wydział11, wyłazom11, wymaiło11, wywołam11, załoimy11, zawiłym11, zdoiłam11, zdwoiły11, złowimy11, zmywało11, zwiodły11, zwołamy11, amidowy10, daoizmy10, dywizom10, łaziwom10, odzywam10, wadziło10, wadzimy10, wdziało10, wiadomy10, widłowa10, widmowy10, wiozłam10, włamowi10, włazowy10, wodziła10, wodzimy10, woziłam10, wwiodła10, wwiozły10, wwodził10, wwoziły10, wydmowa10, wydmowi10, wymodzi10, wywiało10, wywoził10, wyzwało10, wzywało10, zdwoiła10, zdwoimy10, zimował10, zładowi10, zwałowy10, zwiodła10, zwoiłam10, azowymi9, maziowy9, owadzim9, wazowym9, wdowami9, widmowa9, wizował9, wizowym9, włazowi9, wodzami9, wwiozła9, wwoziła9, wwozimy9, wywodzi9, zmywowi9, zwałowi9, zwiadom9, zwodami9, awizowy8, wwozami8,

6 literowe słowa:

owędzą15, mdławą14, odęłam14, wądoły14, więdły14, wydęła14, wydęło14, wymiął14, wzdęły14, zadęły14, zmięły14, dławią13, dławię13, dymową13, łodzią13, między13, odymią13, odymię13, wędził13, węzłom13, więdła13, więdło13, więzły13, władzą13, władzę13, włamią13, włamię13, wzdęła13, wzdęło13, wzięły13, zadęło13, zadymą13, zadymę13, złamią13, złamię13, zmięła13, zmięło13, zwiądł13, ławową12, łzawią12, łzawię12, madową12, wałową12, wędami12, wiądom12, wiązał12, widomą12, więzła12, więzło12, wymową12, wymowę12, wzięła12, wzięło12, zawiłą12, złowią12, złowię12, dławmy11, domyła11, dymało11, dymiła11, dymiło11, łydami11, mdławy11, odłamy11, odmyła11, odymał11, odymił11, owędza11, owędzi11, wąwozy11, wdowią11, węzami11, wiązom11, więzom11, wwiodą11, wwiodę11, wwodzą11, wwodzę11, zimową11, zwiodą11, zwiodę11, doiłam10, dołami10, dwoiły10, działy10, iłowym10, imadło10, łazimy10, łowimy10, łzawmy10, łzawym10, łzowym10, mdławi10, mdławo10, młodzi10, modził10, odmiał10, odwały10, omywał10, wazową10, widłom10, wiodły10, wizową10, władzy10, wołamy10, wwiozą10, wwiozę10, wydało10, wydław10, wydoił10, wydoła10, wymaił10, wymiał10, załomy10, zdoiły10, zdołam10, zładom10, złoimy10, zmiały10, zmywał10, daimyo9, dołazi9, domywa9, dwoiła9, dwoimy9, dymowa9, dymowi9, dyzami9, działo9, dziwła9, dziwło9, dziwmy9, ładowi9, łamowi9, ławowy9, łowami9, łozami9, madowy9, odłazi9, odmywa9, odwiał9, odymia9, odział9, owiały9, owiłam9, ozwały9, ozywał9, wadził9, wałowy9, wdławi9, wdział9, widomy9, wiodła9, wiozły9, władzo9, włazom9, wodził9, wołami9, woziły9, wwiały9, wyłazi9, wyłowi9, wywiał9, wywoła9, wyzwał9, wzdyma9, wzywał9, zadymi9, zadymo9, zawiły9, zawyło9, zdławi9, zdoiła9, zdoimy9, zdwoił9, zołami9, zwałom9, zwiały9, zwiłam9, zwoiły9, zwołam9, azowym8, daoizm8, dozami8, dziwom8, ławowi8, łaziwo8, madowi8, odzywa8, ozywam8, wadiom8, wałowi8, wdowim8, widoma8, widzom8, wiozła8, wodami8, woziła8, wozimy8, wwiało8, wwoził8, wydziw8, wymowa8, wywiad8, wyzami8, wzwody8, wzywam8, yamowi8, załowi8, zawody8, zimowy8, zwadom8, zwiady8, zwiało8, zwidom8, zwoiła8, zwoimy8, awizom7, owadzi7, wadowi7, wazowy7, wdowia7, wizowy7, wozami7, wwodzi7, wywozi7, wyzowi7, zadowi7, zimowa7, wazowi6, wizowa6,

5 literowe słowa:

wędzą14, dęłam13, mięły13, młodą13, modłą13, modłę13, odęły13, wydął13, zmyłą13, zmyłę13, dymią12, dymię12, dyzmą12, dyzmę12, ładzą12, ładzę12, łamią12, łamię12, mięła12, mięło12, odęła12, węzły12, wiądł12, wydmą12, wydmę12, wzdął12, zadął12, zmiął12, amidą11, amidę11, azymą11, azymę11, iłową11, łowią11, łowię11, łzawą11, łzową11, mazdą11, mazdę11, modzą11, modzę11, owędy11, wędom11, węzła11, wiądy11, wiązł11, wymię11, wziął11, zadmą11, zadmę11, zwałą11, zwałę11, aoidą10, aoidę10, domył10, dymał10, dymił10, dziwą10, dziwę10, łydom10, mazią10, młody10, modły10, mydła10, mydło10, odmył10, ozimą10, wadzą10, wadzę10, wdową10, wdowę10, wędzi10, węzom10, wiązy10, widzą10, widzę10, więzy10, wiodą10, wiodę10, wodzą10, wodzę10, wyzwą10, wyzwę10, zamią10, zamię10, zmową10, zmowę10, zowąd10, zwadą10, zwadę10, azową9, doiły9, imały9, ładom9, łoimy9, maiły9, miały9, młoda9, modła9, odłam9, omyła9, wdały9, widły9, wiozą9, wiozę9, włamy9, włomy9, wmyła9, wmyło9, wydał9, wyłam9, wyłom9, zdały9, złady9, złomy9, złymi9, zmyła9, zmyło9, zowią9, zowię9, amidy8, dławi8, doiła8, doimy8, dwoił8, dyzma8, dyzmo8, dyzom8, dział8, iłowy8, imało8, ładzi8, ławom8, łodzi8, łzami8, łzawy8, łzowy8, maiło8, mazdy8, miało8, miody8, odwał8, odyma8, odymi8, owiły8, wałom8, wdało8, wdamy8, wdław8, wiały8, wiłam8, wiłom8, władz8, włazy8, wołam8, wydam8, wydma8, wydmo8, wyłaz8, wyłoi8, zadym8, załom8, zawył8, zdało8, zdamy8, zdław8, zdoił8, zdoła8, ziały8, ziłom8, złami8, zmiał8, zwały8, zwiły8, amido7, aoidy7, azymo7, diwom7, dwoma7, dywiz7, dziam7, dziwy7, iłowa7, łaziw7, łzawi7, łzawo7, łzowa7, łzowi7, mazdo7, modzi7, odami7, omywa7, owady7, owiał7, owiła7, owymi7, ozimy7, ozwał7, wadom7, wdowy7, wiało7, widma7, widmo7, widom7, włazi7, wodzy7, woził7, wwiał7, wydoi7, wymai7, wymaz7, wyzom7, zadom7, załoi7, zawdy7, ziało7, zioła7, ziomy7, złowi7, zmowy7, zmywa7, zwady7, zwało7, zwiał7, zwidy7, zwiła7, zwiło7, zwody7, zwoił7, zwoła7, awizy6, azowy6, doiwa6, dziwa6, dziwo6, ozami6, ozima6, ozywa6, wadzi6, wazom6, wdowa6, wdowi6, widza6, wizom6, wodza6, wodzi6, wwozy6, wzywa6, zamio6, zdwoi6, zioma6, zmowa6, zwado6, zwami6, zwiad6, awizo5, azowi5, wwozi5, zwowi5,

4 literowe słowa:

wędą13, dęły12, łydą12, łydę12, mdłą12, węzą12, dęła11, dęło11, ładą11, ładę11, małą11, miął11, miłą11, odął11, damą10, damę10, dyzą10, dyzę10, ławą10, ławę10, łozą10, łozę10, madą10, madę10, mayą10, mayę10, modą10, modę10, odmą10, odmę10, wędy10, wiłą10, wiłę10, zołą10, zołę10, amią9, amię9, diwą9, diwę9, dozą9, dozę9, mdły9, mową9, mowę9, wadą9, wadę9, węda9, wędo9, węzy9, wiąd9, wodą9, wodę9, zimą9, zimę9, dały8, doły8, łady8, łamy8, łomy8, łyda8, łydo8, mały8, mdła8, mdło8, miły8, myła8, myło8, oazą8, oazę8, omył8, ozwą8, ozwę8, wazą8, wazę8, węza8, węzo8, wiąz8, wizą8, wizę8, wmył8, złym8, zmył8, dało7, damy7, dimy7, dław7, doił7, doła7, domy7, dyma7, dymi7, iłom7, imał7, łado7, ławy7, łowy7, łozy7, łzom7, mady7, maił7, mało7, miał7, miła7, miło7, mody7, odmy7, odym7, wały7, wdał7, wiły7, włam7, włom7, woły7, wydm7, wyła7, wyło7, zdał7, ziły7, zład7, złam7, złom7, zoły7, amid6, azym6, damo6, diwy6, dozy6, dwom6, dyza6, dyzo6, idom6, izmy6, ławo6, łazi6, łowi6, łoza6, łzaw6, mado6, mayo6, mazd6, miya6, moda6, modi6, mowy6, odma6, owił6, owym6, wady6, wdam6, wiał6, widm6, widy6, wiła6, wiło6, właz6, wody6, woła6, wyda6, zady6, zdam6, ział6, ziła6, zimy6, złai6, złoi6, zmyw6, zoła6, zwał6, zwił6, amio5, diwa5, diwo5, doiw5, doza5, dwoi5, dziw5, iwom5, mazi5, mowa5, oazy5, odia5, owad5, wadi5, wado5, wami5, wazy5, widz5, wizy5, woda5, wozy5, wyza5, zdoi5, zima5, zimo5, ziom5, zwad5, zwid5, zwom5, awiz4, wazo4, wiza4, wizo4, woza4, wozi4, zwoi4,

3 literowe słowa:

dął10, dmą9, dmę9, łzą9, łzę9, złą9, idą8, idę8, mię8, odą8, odę8, węd8, iwą7, iwę7, łyd7, mył7, ową7, węz7, zwą7, zwę7, dał6, dym6, iły6, ład6, łam6, łom6, łzy6, wył6, zły6, dam5, dim5, dom5, dyz5, idy5, iła5, ław5, łoi5, łza5, łzo5, mad5, may5, mod5, odm5, ody5, omy5, wał5, wił5, yam5, ził5, zła5, zło5, dao4, diw4, doi4, doz4, dwa4, ido4, ima4, iwy4, izm4, mai4, moa4, moi4, oda4, oma4, ozy4, wad4, wam4, wda4, wid4, wyz4, zad4, zda4, zim4, zwy4, iwa3, iwo3, oaz3, owa3, owi3, waz3, wio3, wiz3, wow3,

2 literowe słowa:

7, dy4, 4, my4, ad3, am3, da3, do3, id3, im3, ma3, mi3, od3, om3, wy3, yo3, iw2, oz2, za2,


Najdłuższe wyrazy z liter MIĘDZYWAŁOWĄ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter MIĘDZYWAŁOWĄ to

międzywałową

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

wiązadłowym

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa MIĘDZYWAŁOWĄ

Ze słowa MIĘDZYWAŁOWĄ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter MIĘDZYWAŁOWĄ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter MIĘDZYWAŁOWĄ to

międzywałową

. 25 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

więzadłową

. wartość punktowa tego słowa to: 21

Informacje szczegółowe o słowie MIĘDZYWAŁOWĄ

Samogłoski

Ilość samogłosek: 6

Występujące samogłoski: A, I, O, Y, Ą, Ę

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 6

Występujące spółgłoski: D, M, W, W, Z, Ł

Litery

Ilość wszystkich liter: 12

Litery w słowie MIĘDZYWAŁOWĄ w kolejności alfabetycznej: A, D, I, M, O, W, W, Y, Z, Ą, Ę, Ł

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ł, Ę, Ą, Z, Y, W, W, O, M, I, D, A


Jak prawidłowo wymawiać słowo MIĘDZYWAŁOWĄAnaliza liter - słowo MIĘDZYWAŁOWĄ

Słowo MIĘDZYWAŁOWĄ po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, Ą, D, Ę, I, Ł, M, O, W, Y, Z . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie MIĘDZYWAŁOWĄ

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 59
4 271
5 732
6 1805
7 3516
8 5407
9 7531
10 9234
11 9715
12 9145
13 7672
14 6185
15 4643

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się literę A

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 83
4 879
5 3140
6 6566
7 12471
8 19154
9 26059
10 31032
11 32614
12 32051
13 29784
14 25122
15 19028

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów
0 891858
1 1261627
2 691472
3 167614
4 17526
5 727
6 15

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera Ą w słowie MIĘDZYWAŁOWĄ

Wyrazy na literę Ą

Ilość liter Ilość słów
4 5
5 2
6 4

Rozkład wyrazów na literę Ą

4 Ilość słów
5
5 Ilość słów
2
6 Ilość słów
4

Wyrazy kończące się literę Ą

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 55
4 622
5 2407
6 5011
7 9657
8 14794
9 19613
10 22662
11 24010
12 23880
13 22115
14 18686
15 14273

Rozkład wyrazów kończących się literą Ą

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
55
4 Ilość słów
622
5 Ilość słów
2407
6 Ilość słów
5011
7 Ilość słów
9657
8 Ilość słów
14794
9 Ilość słów
19613
10 Ilość słów
22662
11 Ilość słów
24010
12 Ilość słów
23880
13 Ilość słów
22115
14 Ilość słów
18686
15 Ilość słów
14273

Wystąpienia litery Ą w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ą Ilość słów
0 2617353
1 385358
2 27568
3 560

Rozkład słow według wystąpień litery Ą

0 Ilość słów
2617353
1 Ilość słów
385358
2 Ilość słów
27568
3 Ilość słów
560

Litera D w słowie MIĘDZYWAŁOWĄ

Wyrazy na literę D

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 89
4 407
5 1362
6 2800
7 5744
8 9784
9 14087
10 17230
11 18193
12 16512
13 13642
14 10521
15 7495

Rozkład wyrazów na literę D

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
89
4 Ilość słów
407
5 Ilość słów
1362
6 Ilość słów
2800
7 Ilość słów
5744
8 Ilość słów
9784
9 Ilość słów
14087
10 Ilość słów
17230
11 Ilość słów
18193
12 Ilość słów
16512
13 Ilość słów
13642
14 Ilość słów
10521
15 Ilość słów
7495

Wyrazy kończące się literę D

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 53
4 159
5 211
6 241
7 233
8 266
9 189
10 129
11 77
12 40
13 30
14 7
15 9

Rozkład wyrazów kończących się literą D

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
159
5 Ilość słów
211
6 Ilość słów
241
7 Ilość słów
233
8 Ilość słów
266
9 Ilość słów
189
10 Ilość słów
129
11 Ilość słów
77
12 Ilość słów
40
13 Ilość słów
30
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
9

Wystąpienia litery D w słowach polskich

Ilość wystąpień litery D Ilość słów
0 2323555
1 661594
2 45432
3 258

Rozkład słow według wystąpień litery D

0 Ilość słów
2323555
1 Ilość słów
661594
2 Ilość słów
45432
3 Ilość słów
258

Litera Ę w słowie MIĘDZYWAŁOWĄ

Wyrazy na literę Ę

Ilość liter Ilość słów
3 1

Rozkład wyrazów na literę Ę

3 Ilość słów
1

Wyrazy kończące się literę Ę

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 50
4 567
5 1989
6 3580
7 5885
8 7075
9 7443
10 6831
11 5377
12 3873
13 2527
14 1505
15 893

Rozkład wyrazów kończących się literą Ę

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
50
4 Ilość słów
567
5 Ilość słów
1989
6 Ilość słów
3580
7 Ilość słów
5885
8 Ilość słów
7075
9 Ilość słów
7443
10 Ilość słów
6831
11 Ilość słów
5377
12 Ilość słów
3873
13 Ilość słów
2527
14 Ilość słów
1505
15 Ilość słów
893

Wystąpienia litery Ę w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ę Ilość słów
0 2815138
1 210981
2 4719
3 1

Rozkład słow według wystąpień litery Ę

0 Ilość słów
2815138
1 Ilość słów
210981
2 Ilość słów
4719
3 Ilość słów
1

Litera I w słowie MIĘDZYWAŁOWĄ

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera Ł w słowie MIĘDZYWAŁOWĄ

Wyrazy na literę Ł

Ilość liter Ilość słów
3 53
4 170
5 534
6 893
7 1302
8 1885
9 1886
10 1823
11 1508
12 1047
13 675
14 446
15 197

Rozkład wyrazów na literę Ł

3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
170
5 Ilość słów
534
6 Ilość słów
893
7 Ilość słów
1302
8 Ilość słów
1885
9 Ilość słów
1886
10 Ilość słów
1823
11 Ilość słów
1508
12 Ilość słów
1047
13 Ilość słów
675
14 Ilość słów
446
15 Ilość słów
197

Wyrazy kończące się literę Ł

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 164
5 643
6 1612
7 2989
8 4199
9 4384
10 3837
11 2986
12 2058
13 1251
14 720
15 357

Rozkład wyrazów kończących się literą Ł

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
164
5 Ilość słów
643
6 Ilość słów
1612
7 Ilość słów
2989
8 Ilość słów
4199
9 Ilość słów
4384
10 Ilość słów
3837
11 Ilość słów
2986
12 Ilość słów
2058
13 Ilość słów
1251
14 Ilość słów
720
15 Ilość słów
357

Wystąpienia litery Ł w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ł Ilość słów
0 2353633
1 632476
2 44690
3 40

Rozkład słow według wystąpień litery Ł

0 Ilość słów
2353633
1 Ilość słów
632476
2 Ilość słów
44690
3 Ilość słów
40

Litera M w słowie MIĘDZYWAŁOWĄ

Wyrazy na literę M

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 91
4 475
5 1636
6 3241
7 6001
8 8521
9 10998
10 11993
11 11821
12 10362
13 8522
14 6774
15 4904

Rozkład wyrazów na literę M

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
91
4 Ilość słów
475
5 Ilość słów
1636
6 Ilość słów
3241
7 Ilość słów
6001
8 Ilość słów
8521
9 Ilość słów
10998
10 Ilość słów
11993
11 Ilość słów
11821
12 Ilość słów
10362
13 Ilość słów
8522
14 Ilość słów
6774
15 Ilość słów
4904

Wyrazy kończące się literę M

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 69
4 245
5 1815
6 5832
7 12101
8 22179
9 33408
10 46213
11 55109
12 57373
13 55180
14 50308
15 41563

Rozkład wyrazów kończących się literą M

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
69
4 Ilość słów
245
5 Ilość słów
1815
6 Ilość słów
5832
7 Ilość słów
12101
8 Ilość słów
22179
9 Ilość słów
33408
10 Ilość słów
46213
11 Ilość słów
55109
12 Ilość słów
57373
13 Ilość słów
55180
14 Ilość słów
50308
15 Ilość słów
41563

Wystąpienia litery M w słowach polskich

Ilość wystąpień litery M Ilość słów
0 1866623
1 1022295
2 136350
3 5377
4 187
5 7

Rozkład słow według wystąpień litery M

0 Ilość słów
1866623
1 Ilość słów
1022295
2 Ilość słów
136350
3 Ilość słów
5377
4 Ilość słów
187
5 Ilość słów
7

Litera O w słowie MIĘDZYWAŁOWĄ

Wyrazy na literę O

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 65
4 409
5 1401
6 4192
7 9360
8 16569
9 24207
10 29686
11 30297
12 26446
13 20161
14 14324
15 9613

Rozkład wyrazów na literę O

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
65
4 Ilość słów
409
5 Ilość słów
1401
6 Ilość słów
4192
7 Ilość słów
9360
8 Ilość słów
16569
9 Ilość słów
24207
10 Ilość słów
29686
11 Ilość słów
30297
12 Ilość słów
26446
13 Ilość słów
20161
14 Ilość słów
14324
15 Ilość słów
9613

Wyrazy kończące się literę O

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 63
4 601
5 1958
6 3592
7 7070
8 12134
9 17893
10 21799
11 24620
12 25392
13 24839
14 23699
15 21146

Rozkład wyrazów kończących się literą O

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
601
5 Ilość słów
1958
6 Ilość słów
3592
7 Ilość słów
7070
8 Ilość słów
12134
9 Ilość słów
17893
10 Ilość słów
21799
11 Ilość słów
24620
12 Ilość słów
25392
13 Ilość słów
24839
14 Ilość słów
23699
15 Ilość słów
21146

Wystąpienia litery O w słowach polskich

Ilość wystąpień litery O Ilość słów
0 1083172
1 1279044
2 539953
3 113711
4 13919
5 989
6 49
7 2

Rozkład słow według wystąpień litery O

0 Ilość słów
1083172
1 Ilość słów
1279044
2 Ilość słów
539953
3 Ilość słów
113711
4 Ilość słów
13919
5 Ilość słów
989
6 Ilość słów
49
7 Ilość słów
2

Litera W w słowie MIĘDZYWAŁOWĄ

Wyrazy na literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 66
4 412
5 1749
6 4393
7 9840
8 17451
9 26074
10 32232
11 34524
12 32073
13 26459
14 20075
15 14361

Rozkład wyrazów na literę W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
66
4 Ilość słów
412
5 Ilość słów
1749
6 Ilość słów
4393
7 Ilość słów
9840
8 Ilość słów
17451
9 Ilość słów
26074
10 Ilość słów
32232
11 Ilość słów
34524
12 Ilość słów
32073
13 Ilość słów
26459
14 Ilość słów
20075
15 Ilość słów
14361

Wyrazy kończące się literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 28
4 134
5 753
6 1832
7 3271
8 5079
9 5766
10 6077
11 5378
12 3738
13 2593
14 1649
15 1019

Rozkład wyrazów kończących się literą W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
28
4 Ilość słów
134
5 Ilość słów
753
6 Ilość słów
1832
7 Ilość słów
3271
8 Ilość słów
5079
9 Ilość słów
5766
10 Ilość słów
6077
11 Ilość słów
5378
12 Ilość słów
3738
13 Ilość słów
2593
14 Ilość słów
1649
15 Ilość słów
1019

Wystąpienia litery W w słowach polskich

Ilość wystąpień litery W Ilość słów
0 1684393
1 1133664
2 196654
3 15489
4 637
5 2

Rozkład słow według wystąpień litery W

0 Ilość słów
1684393
1 Ilość słów
1133664
2 Ilość słów
196654
3 Ilość słów
15489
4 Ilość słów
637
5 Ilość słów
2

Litera Y w słowie MIĘDZYWAŁOWĄ

Wyrazy na literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 4
4 13
5 31
6 39
7 52
8 51
9 29
10 18
11 4
12 7
13 1
14 2

Rozkład wyrazów na literę Y

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
4
4 Ilość słów
13
5 Ilość słów
31
6 Ilość słów
39
7 Ilość słów
52
8 Ilość słów
51
9 Ilość słów
29
10 Ilość słów
18
11 Ilość słów
4
12 Ilość słów
7
13 Ilość słów
1
14 Ilość słów
2

Wyrazy kończące się literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 56
4 699
5 2475
6 6156
7 13195
8 24197
9 39124
10 52808
11 62065
12 64281
13 59940
14 51113
15 39412

Rozkład wyrazów kończących się literą Y

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
56
4 Ilość słów
699
5 Ilość słów
2475
6 Ilość słów
6156
7 Ilość słów
13195
8 Ilość słów
24197
9 Ilość słów
39124
10 Ilość słów
52808
11 Ilość słów
62065
12 Ilość słów
64281
13 Ilość słów
59940
14 Ilość słów
51113
15 Ilość słów
39412

Wystąpienia litery Y w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Y Ilość słów
0 1706682
1 1010985
2 261517
3 45785
4 5529
5 336
6 5

Rozkład słow według wystąpień litery Y

0 Ilość słów
1706682
1 Ilość słów
1010985
2 Ilość słów
261517
3 Ilość słów
45785
4 Ilość słów
5529
5 Ilość słów
336
6 Ilość słów
5

Litera Z w słowie MIĘDZYWAŁOWĄ

Wyrazy na literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 293
5 1329
6 3836
7 8941
8 16055
9 24393
10 30950
11 33707
12 32332
13 27469
14 21764
15 16221

Rozkład wyrazów na literę Z

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
293
5 Ilość słów
1329
6 Ilość słów
3836
7 Ilość słów
8941
8 Ilość słów
16055
9 Ilość słów
24393
10 Ilość słów
30950
11 Ilość słów
33707
12 Ilość słów
32332
13 Ilość słów
27469
14 Ilość słów
21764
15 Ilość słów
16221

Wyrazy kończące się literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 46
4 188
5 418
6 988
7 1969
8 3417
9 4970
10 5198
11 4578
12 3471
13 2339
14 1457
15 846

Rozkład wyrazów kończących się literą Z

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
46
4 Ilość słów
188
5 Ilość słów
418
6 Ilość słów
988
7 Ilość słów
1969
8 Ilość słów
3417
9 Ilość słów
4970
10 Ilość słów
5198
11 Ilość słów
4578
12 Ilość słów
3471
13 Ilość słów
2339
14 Ilość słów
1457
15 Ilość słów
846

Wystąpienia litery Z w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Z Ilość słów
0 1721858
1 1049916
2 234263
3 23430
4 1302
5 69
6 1

Rozkład słow według wystąpień litery Z

0 Ilość słów
1721858
1 Ilość słów
1049916
2 Ilość słów
234263
3 Ilość słów
23430
4 Ilość słów
1302
5 Ilość słów
69
6 Ilość słów
1

Ilość liter w słowie MIĘDZYWAŁOWĄ: 12

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 12 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 12 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 9145
B 9023
C 7651
D 16512
E 4567
F 4782
G 5658
H 3757
I 3750
J 2286
K 16960
L 3750
M 10362
N 102343
O 26446
P 74169
R 18503
S 24547
T 7798
U 11289
W 32073
Y 7
Z 32332
Ó 23
Ć 197
Ł 1047
Ś 1870
Ź 29
Ż 1005

12 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
9145
B Ilość słów
9023
C Ilość słów
7651
D Ilość słów
16512
E Ilość słów
4567
F Ilość słów
4782
G Ilość słów
5658
H Ilość słów
3757
I Ilość słów
3750
J Ilość słów
2286
K Ilość słów
16960
L Ilość słów
3750
M Ilość słów
10362
N Ilość słów
102343
O Ilość słów
26446
P Ilość słów
74169
R Ilość słów
18503
S Ilość słów
24547
T Ilość słów
7798
U Ilość słów
11289
W Ilość słów
32073
Y Ilość słów
7
Z Ilość słów
32332
Ó Ilość słów
23
Ć Ilość słów
197
Ł Ilość słów
1047
Ś Ilość słów
1870
Ź Ilość słów
29
Ż Ilość słów
1005

Zestawienie słow 12 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 32051
B 4
C 1662
D 40
E 50796
F 25
G 53
H 28647
I 55175
J 18699
K 1270
L 44
M 57373
N 508
O 25392
P 12
R 216
S 42
T 110
U 23321
W 3738
Y 64281
Z 3471
Ą 23880
Ć 4183
Ę 3873
Ł 2058
Ń 6367
Ś 15882
Ź 5
Ż 8703

12 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
32051
B Ilość słów
4
C Ilość słów
1662
D Ilość słów
40
E Ilość słów
50796
F Ilość słów
25
G Ilość słów
53
H Ilość słów
28647
I Ilość słów
55175
J Ilość słów
18699
K Ilość słów
1270
L Ilość słów
44
M Ilość słów
57373
N Ilość słów
508
O Ilość słów
25392
P Ilość słów
12
R Ilość słów
216
S Ilość słów
42
T Ilość słów
110
U Ilość słów
23321
W Ilość słów
3738
Y Ilość słów
64281
Z Ilość słów
3471
Ą Ilość słów
23880
Ć Ilość słów
4183
Ę Ilość słów
3873
Ł Ilość słów
2058
Ń Ilość słów
6367
Ś Ilość słów
15882
Ź Ilość słów
5
Ż Ilość słów
8703

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa MIĘDZYWAŁOWĄ

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu MIĘDZYWAŁOWĄ - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty